Реферат на тему:

В Україні передбачається підвищення врожайності і валових зборів
кукурудзи

Посівна площа зернової кукурудзи у всіх категоріях господарств України
в цьому році становить близько 2,3 млн гектарів. Майже дві третини її
зосереджені в Лісостепу і на Поліссі.

Стан посівів

Найбільші площі кукурудзи на зерно висіяні у Полтавській,
Дніпропетровській, Черкаській і Вінницькій областях.

Аналітичні дані свідчать, що зростанню посівних площ та врожайності
кукурудзи в нашій країні, зокрема в зонах Лісостепу і Полісся, сприяло
широке впровадження удосконалених агротехнологічних прийомів її
вирощування, пов’язаних з більш ранніми строками сівби, зменшеною
глибиною загортання насіння, збільшеною густотою рослин та іншими
заходами, передбаченими комплексною технологією її вирощування.

Протягом травня, червня і липня цього року у більшості районів і
областей відмічалися задовільні та сприятливі агрометеорологічні умови,
що допомогало росту і розвитку посівів кукурудзи. Поряд з цим, в окремих
районах північних областей спостерігалося пошкодження посівів кукурудзи
шкідниками, а в низці районів центральних областей — також травмування
рослин градом. У деяких районах південних областей протягом другої і
третьої декад червня відмічалося інтенсивне зменшення запасів
продуктивної вологи в грунті, яке місцями викликало денне в’янення
рослин. Найбільше таких площ було в окремих районах Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської, Сумської,
Луганської, Запорізької, Київської, Кіровоградської і Чернігівської
областей та в АР Крим.

Незважаючи на складні погодні умови в окремих районах і в цілому по
країні, запаси вологи в орному шарі грунту протягом червня і липня були
на рівні добрих та достатніх. У зв’язку з цим на більшості площ посіви
кукурудзи в цей період перебували переважно в доброму та задовільному
стані.

У низці південних областей на площах, засіяних ранньостиглими гібридами
в ранні строки, на рослинах на початку липня почали з’являтися волоті.

Середньомісячні ефективні температури повітря >10°С протягом червня в
більшості регіонів (за винятком північно-східних областей) перевищили
норму на 1…3°С, а в липні виявилися вищими за неї: в Степу — на
1,3…2,5, Лісостепу — на 2,1…2,3 і в зоні Полісся — на 2,1…2,2°С,
що сприяло прискоренню росту і розвитку посівів кукурудзи.

Прогноз

Передбачається, що за сумами опадів та показниками середньодобових
температур агрометеорологічні умови протягом серпня і вересня цього року
в більшості районів будуть не нижчими за середньобагаторічну норму, що
може сприяти формуванню врожаю зернової культури в Україні, вищого за
середній за останні роки. Прогноз цих умов підтверджується математично
розрахованими індексами сприятливості агрометеорологічних умов,
представленими у таблиці 1.

З показників видно, що рівні індексів протягом серпня-вересня у
більшості областей будуть не нижчими за середньобагаторічні показники,
прийняті за 1,00.

Передбачається, що суми ефективних температур >10°С протягом серпня і
вересня теж будуть вищими за середньобагаторічну норму. За достатньої
кількості опадів це сприятиме інтенсивному росту і розвитку посівів
зернової кукурудзи.

З таблиці 2 видно, що в середньому за травень-липень фактичні суми
ефективного тепла >10°С у всіх зонах були вищими за середньобагаторічну
норму на 110…140°С. Передбачається, що у серпні вони перевищать норму
на 175…200°С, у вересні — на 220…231°С і (в середньому по Україні)
за ці місяці — майже на 190…230°С, що сприятиме прискоренню росту і
розвитку посівів кукурудзи.

$

gd§\E

0.09. Фаза повної стиглості качанів у цьому році може настати на 3–4 дні
раніше за норму, зокрема, в Степу — 9–10, Лісостепу — 17–19 і на Поліссі
— 18–20.09.

У зв’язку з достатніми та задовільними запасами грунтової вологи в
більшості районів України та очікуваними опадами у більшості районів
протягом серпня і вересня, посіви зернової кукурудзи в цьому році можуть
забезпечити вищий урожай порівняно з попередніми роками (таблиця 4).

З даних таблиці видно, що в середньому по Україні нинішнього року врожай
зернової кукурудзи очікується на 3–5 ц/га вищий за середній у 2005–2007
роках.

У зоні Степу він може становити 34–36, Лісостепу — 45–47, на Поліссі —
50–52 і в середньому по країні — 43–45 ц/га. За очікуваної площі до
збирання 2,15 млн га валовий збір зерна кукурудзи в цілому по Україні
може досягти 9,0–9,5 млн тонн, в т.ч. у Степу — 2,5–2,6, Лісостепу —
5,1–5,3 і на Поліссі — 1,4–1,5 млн тонн. Цьогорічний урожай і валові
збори зернової кукурудзи в Україні можуть бути найвищими за останні
роки.

Догляд за посівами

У зв’язку з розширенням посівної площі, значною тривалістю сівби та
нерівномірними опадами, цьогорічні посіви кукурудзи характеризуються
більшою строкатістю щодо висоти і густоти рослин, ступеня забур’яненості
та фаз розвитку. Враховуючи це, посіви кукурудзи в кожному господарстві
на початку серпня доцільно уважно ще раз проаналізувати. За виявлення
посівів, які значно відстали в рості і розвитку, атакож зріджених їх
доцільно замінити на кращі за рахунок призначених на силос.

У зв’язку з наближенням строків достигання кукурудзи на зерно, слід
посилити підготовку кукурудзозбиральної техніки. Щоб не допустити втрат
урожаю в період достигання кукурудзи, доцільно організувати надійну
охорону посівів, а збирання провести в стислі оптимальні строки.

Досвід показує, що комбайнове збирання кукурудзи слід починати за
зниження вологості зерна в качанах до 40%. За зниження вологості зерна
до 30% збирання проводять одночасно з його обмолочуванням. Для такого
збирання, крім спеціальних, використовують також звичайні зернові
комбайни з відповідними приставками. Результати досліджень та передовий
досвід свідчать, що найменші втрати врожаю зерна кукурудзи допускаються,
коли збирання починають при зниженні вологості зерна в качанах до 35–40
%, а за 30% вологості переходять до збирання обмолочуванням.

За результатами досліджень, за запізнення зі збиранням кукурудзи втрати
врожаю істотно зростають. За затримки збирання на 20 днів втрати зерна
сягають 10%, на 30 днів, відповідно, — 17% і на 35–40 днів — 23–30
відсотків.

Згідно з даними наукових досліджень, спосіб довготривалого підсушування
качанів кукурудзи “на пні”, який ще й досі практикують, є
необгрунтованим у зв’язку з тим, що з жовтня відносна вологість повітря
у всіх регіонах України значно зростає, а температура знижується. За
таких погодних умов вологість качанів, у т.ч. зерна, майже не
знижується, а після опадів, навпаки, істотно зростає. На перестояних
площах зерно кукурудзи під обгортками пліснявіє, багато качанів обвисає,
а частина рослин вилягає, що збільшує втрати під час збирання та
погіршує якість зерна. Поряд із цим, своєчасно зібрані і розстелені на
твердому покритті качани протягом двох тижнів можуть зменшити вологість
зерна на 10–15 відсотків.

Доведено, що найсприятливіші умови для зберігання врожаю зернової
кукурудзи створюються після висушування качанів у спеціальних сушарках,
але нині воно потребує дуже високих витрат на енергоносії.

Досвід показує, що значної уваги заслуговує зберігання качанів після
збирання у спеціальних кошах та сапетках, спорудження яких не потребує
значних витрат. Такий спосіб зберігання непогано зарекомендував себе у
минулі роки і визнаний найекономічнішим. До маловитратних способів
зберігання вологих здрібнених качанів та вологого зерна належить також
їхня консервація у спеціальних бетонних спорудах.

Похожие записи