.

Умови поставки товару — невiд’ємний елемент торговельної угоди (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1780
Скачать документ

Реферат на тему:

Умови поставки товару — невiд’ємний елемент торговельної угоди

gdO?—

surance and Freight (витрати, страхування та фрахт). Вид транспортування
— морем або внутрiшнiми водними шляхами. Продавець несе тi ж самi
зобов’язання, що й за умовами CFR, проте вiн зобов’язаний також
застрахувати товар на час його транспортування вiд втрати або псування.
Покупець має пам’ятати, що за умовами CIF продавець може сплатити лише
мiнiмальну страхову премiю. Продавець також несе всi витрати, пов’язанi
з виконанням експортних процедур. У разі використання контейнеровозiв
тощо доцiльнiше користуватися умовами CIP. CPT “мiсце призначення”.
Скорочення вiд Carriage paid to (транспортування до). Вид транспорту —
будь-який. Продавець сплачує витрати, пов’язанi з транспортуванням
товару до мiсця призначення. Продавець також несе всi витрати, пов’язанi
з виконанням експортних процедур. Ризик втрати або псування товару, а
також будь-якi додатковi витрати пiсля передачi товару перевiзнику, несе
покупець. Якщо доставку товару мають здiйснити кiлька перевiзникiв
(наприклад, автомобiлем до рiчки, рiчкою до моря, морем тощо), ризик
передається покупцевi пiсля передачi товару першому з перевiзникiв. CIP
“мiсце призначення”. Скорочення вiд Carriage and Insurance paid to
(транспортування та страхування сплаченi до). Вид транспорту —
будь-який. Продавець має тi ж самi зобов’язання, що й за умовами CPT,
проте вiн зобов’язаний застрахувати товар вiд ризику втрати або псування
пiд час транспортування (продавець укладає угоду зi страхувальником i
сплачує страхову премiю). Покупець має пам’ятати, що страхова премiя
може бути мiнiмальною. DAF “пункт митного контролю”. Скорочення вiд
Delivered at Frontier (доставлено на кордон). Вид транспорту —
будь-який. Зобов’язання продавця вважаються виконаними, коли товар
доставлено в зазначений пункт бiля кордону (митний кордон сусiдньої
країни не перетнуто) i сплачено витрати, пов’язанi з виконанням
експортних процедур. Визначення “кордон” може стосуватися будь-якого
кордону, включаючи країну експорту. Тому обов’язково необхiдно точно
зазначати прикордонний пункт, якщо транспортування товару здiйснюється
залiзничним або автомобiльним транспортом. DES “порт призначення”.
Скорочення вiд Delivered ex Ship (доставлено з борту судна). Вид
транспортування — морем або внутрiшнiми водними шляхами. Зобов’язання
продавця вважаються виконаними, коли судно з товаром прибуло в
зазначений порт, але товар ще не пройшов iмпортних процедур. Усi
витрати, пов’язанi з ризиком втрати або псуванням товару на шляху до
порту призначення, несе продавець. DEQ “порт призначення”. Скорочення
вiд Delivered ex Quay (Duty Paid) (доставлено з причалу, мито сплачено).
Вид транспортування — морем або внутрiшнiми водними шляхами.
Зобов’язання продавця вважаються виконаними, коли товар розвантажено з
борту судна на причал (елеватор) зазначеного порту i виконано всi
необхiднi iмпортнi процедури (сплачено мита, податки тощо). Усi витрати,
пов’язанi з транспортуванням, страхуванням товару вiд ризикiв,
пов’язаних із втратою або псуванням товару, несе продавець. Якщо сторони
угоди хочуть, аби витрати, пов’язанi з виконанням iмпортних процедур,
нiс покупець (наприклад, продавець не має дозволу на iмпорт товару),
слова “duty paid” (мита сплаченi) замiнюють на “duty unpaid” (мита не
сплаченi). За бажанням сторiн продавець може звiльнятися вiд сплати
деяких витрат, пов’язаних з iмпортуванням товару (наприклад, ПДВ в
країнi iмпорту). У цьому разі в умови поставки вносять уточнення,
наприклад DEQ, VAT unpaid “порт призначення”. DDP “кiнцевий пункт
призначення”. Скорочення вiд Delivered, Duty Paid (доставлено, мито
сплачено). Вид транспортування — морем або внутрiшнiми водними шляхами.
Зобов’язання продавця вважаються виконаними, коли товар доставлено у
визначене мiсце країни iмпорту. Продавець несе всi ризики, витрати,
включаючи мита та податки (в тому числі iмпортнi), та iншi витрати,
пов’язанi з доставкою товару до мiсця призначення. Якщо умови поставки
EXW для продавця несуть мiнiмальнi зобов’язання, то умови DDP, навпаки,
несуть для нього максимальнi зобов’язання (якi, проте, враховуються в
цiнi товару). Умови DDP не можуть застосовуватися, якщо продавець не має
необхiдної iмпортної лiцензiї. Якщо за згодою сторiн витрати, пов’язанi
зi сплатою iмпортних мит i податкiв, несе покупець, необхiдно
використовувати умови поставки DDU. За бажанням сторiн продавець може
звiльнятися вiд сплати деяких витрат, пов’язаних з iмпортуванням товару
(наприклад, ПДВ в країнi iмпорту). У цьому разі в умови поставки
вносяться уточнення, наприклад DDP, VAT unpaid “мiсце призначення”.
Даний вид умов поставки може використовуватися незалежно вiд виду
транспортування. DDU “кiнцевий пункт призначення”. Скорочення вiд
Delivered, Duty Unpaid (доставлено, мито не сплачено). Вид
транспортування — морем або внутрiшнiми водними шляхами. Зобов’язання
продавця вважаються виконаними, коли товар доставлено у визначене мiсце
країни iмпорту. Продавець несе всi ризики та витрати, пов’язанi з
доставкою товару до мiсця призначення, включаючи ризики та витрати,
пов’язанi з виконанням митних процедур, за винятком мит, податкiв та
iнших зборiв при iмпортуваннi. Покупець несе всi додатковi витрати та
ризики, пов’язанi з несвоєчасним виконанням ним iмпортних процедур. У
разі якщо за бажанням сторiн продавець бере на себе зобов’язання
виконання митних процедур i пов’язаних iз цим витрат, це має бути окремо
вiдображено. Також у разі коли продавець погоджується нести деякi
витрати, пов’язанi з iмпортом товару (наприклад, сплатити ПДВ), це має
бути зазначено в умовах поставки, наприклад, DDU, VAT paid “мiсце
призначення”. Даний вид умов поставки може використовуватися незалежно
вiд виду транспортування. А тепер розглянемо деякi практичнi приклади.
Пересiчному товаровиробникові досить обмежитися укладанням контрактiв з
умовами поставки EXW — нехай покупець приїжджає по товар на тiк (або
елеватор, де зберiгається зерно) i вивозить його своїм транспортом.
Додатково можна запросити сплати робiт з навантаження товару на
транспорт покупця. Якщо, наприклад, поруч iз сiльгоспвиробником є
залiзнична станцiя, сiльгоспвиробнику доцiльнiше обумовити поставку
умовами FCA — пiдвезти зерно своїм транспортом товарної до залiзничної
станцiї i передати перевiзнику (залiзницi). Безумовно, витрати на
перевезення товару до термiналу включають у цiну товару. У разі якщо
поруч iз перевiзником тече Днiпро або розташований невеликий морський
порт, сiльгоспвиробник може скористатися умовами поставки FAS, FOB,
зазначивши мiсце доставки — мiсцевий рiчковий або морський порт. Про
iншi умови поставки пересiчний сiльгоспвиробник може забути. А от
непересiчний — повинен їх мати на увазi. Це стосується дуже великих
сiльгоспвиробникiв, наприклад, ДАК “Хлiб України”. Такi виробники мають
можливiсть здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть i тому можуть
укладати експортнi поставки на умовах FOB порти Чорного моря, DAF кордон
України з Росiєю та Бiлоруссю. У деяких випадках (країни СНД, Балтiйськi
країни) мова може йти про поставки на умовах DDU, DDP. Проте навряд щоб
поставки до країн Близького Сходу, Європи, Пiвнiчної Африки, Азiї на
умовах CIF, DES, DDU, DDP були по кишенi навiть великим українським
пiдприємствам — при поставках великих партiй товару необхiдно сплатити
досить суттєвi страховi премiї, фрахтування та iмпортнi мита та податки
в країнах призначення. Та й у вiтчизняних страхових компанiй “кишка
тонка” страхувати подiбнi перевезення. Поставка товару на подiбних
умовах “по зубах” лише великим транснацiональним компанiям. З наведеного
перелiку умов поставок можна зробити ще один висновок. На цiну товару
впливає конкретний вид поставки. Найменша цiна за товар — при поставцi
на умовах EXW. Цiна товару за умовами поставки, наприклад, CPT портовий
термiнал Чорного моря включатиме цiну EXW, витрати на транспортування
товару до порту призначення. Якщо ж мова йде про умови поставки товару
FOB порт Чорного моря, то додатково цiна товару зростає на витрати з
перевалки iз залiзничних вагонiв до портового елеватора, завантаження
товару на борт судна (попередньо погодженого із закордонним покупцем),
сплати митних процедур. При цьому, враховуючи чиннi тарифи на
транспортування залiзницею, перевалку та завантаження в українських
портах, цiна EXW може вiдрiзнятися вiд цiни FOB на 40—100%.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020