.

Удосконалення абердин-ангуської м’ясної породи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 940
Скачать документ

Реферат на тему:

Удосконалення абердин-ангуської м’ясної породи

или шукати шляхи пiдвищення енергiї росту тварин. З 1972 року в Україну
було завезено значну кiлькiсть тварин шаролезької, кiанської та iнших
порiд, і робота з виведення на їх основi вiтчизняної великовагової
довгорослої м’ясної худоби розпочалася. Абердин-ангуську породу було
витiснено i незаслужено забуто. Лiквiдовано всi репродуктори цiєї
породи, практично знищено все поголiв’я – як чистопородне, так i
помiсне. Hа випробувальних станцiях в iдеальних умовах та по iнших
матерiалах абердин-ангуси як класична унiкальна м’ясна порода не змогли
конкурувати (витримати натиск “моди”) з довгорослими породами та їх
помiсями за енергiєю росту, довгорослістю, пiсністю туші, хоча за
багатьма, ранiше зазначеними, показниками залишалися неперевершеними.
Продуктивнiсть 18-мiсячних бугайцiв абердин-ангуської породи
перевищувала бугайцiв iмпортних порiд та всiх планових порiд України за
забiйним виходом (67,7%), коефiцiєнтом м’ясності (6,97) та поступалася
тільки лімузинській породі за виходом туші (60,1 проти 62,5%). Швидке
осалювання тушi (скоростиглiсть) пiсля 15-мiсячного вiку призвело до
зниження середньодобових приростiв (на утворення 1 кг жиру витрачається
в 4 рази бiльше поживних речовин корму, нiж на утворення 1 кг м’язової
тканини), а звiдси й економiчне обгрунтування недоцiльностi розведення
абердин-ангуської породи. Hе зарахували на користь абердин-ангусам усi
бiологічнi переваги, а деякi з них (скороспiлiсть, дрібноплiднiсть тощо)
навіть почали вважати недолiками. У ряді захiдних країн, враховуючи
тенденцiї ринку, схрестили абердин-ангусiв з бiологічно протилежною
породою – молочними голштинами, збiльшивши молочнiсть помiсних маток, а
отже, й енергiю росту молодняку на пiдсисi, досягши таким чином вищого
росту поголів’я, i назвали просто ангусами. Таке поголiв’я почало
надходити в Україну за iмпортом, ще бiльше дискредитуючи
абердин-ангусiв. Вiд такого “приливу кровi” в ангусiв залишилася чорна
масть i комолiсть абердин-ангусiв, а втрачено було значно бiльше –
практично втрачено породу. Hа дослiднiй станцiї м’ясного скотарства в
цих умовах тривала робота з удосконалення старого типу абердин-ангуської
породи при чистопородному розведеннi. З’явився метод оцiнки тварин за
незалежними ознаками, виявлено залежнiсть мiж висотою в крижах у
15-мiсячному вiцi та iнтенсивнiстю росту. Використання методу вiдбору за
“незалежними рiвнями” – поєднання високої плодючостi та молочностi маток
– сприяло генетичному полiпшенню стада за цими ознаками, вiдповiдно, на
5,1 i 13,8%, коефiцiєнт вiдтворної здатностi збiльшився до 0,74, а
молочностi – до 171,5 кг, хоча кореляцiя мiж цими ознаками дорiвнює
0,122. Робота ускладнювалась обмеженою кiлькiстю поголiв’я в
господарствi, незадовiльною кормовою базою та вiдсутнiстю чистопородних
бугаїв для “освiження” кровi, що призвело до тiсного iмбридингу. З 1988
року на Дослiднiй станцiї “Ворзель” використовують бугаїв нового типу
iмпортного походження – Вінтон Бой H.53.10 шотландської (1988-1992),
Вільбар 499Х (1991-1992) канадської селекцiї та бугаїв, одержаних вiд
трансплантацiї зигот з п/з “Бортничi”. Фiзiологiчна роль жирової тканини
не обмежується тiльки накопиченням, або резорбцiєю, жиру як основного
джерела енергiї цієї породи, жирова тканина відіграє роль водяного депо
i, що найголовнiше, виконує терморегулюючу, опорну й захисну функцiї.
Слiд наголосити i на харчовій цiнності жирових вiдкладень у тiлi тварин
i калорiйності м’яса. Жировi кислоти (архадонова, ліноленова i лiнолева)
змiнюють резистентнiсть органiзму людини стосовно атеросклерозу i навiть
ядерного випромiнювання. Важливо, як саме розподiляється жир –
внутрiшньом’язово, пiдшкiрно, внутрiшньо. У багатьох країнах м’ясо з
вмiстом жиру менше 6% вважають нестандартним. В iснуючих умовах годiвлi
як узимку, так i влiтку, часто з’являються “вiкна” в забезпеченнi галузі
кормами (влітку – зеленою масою). Жирове депо, створене природою в
абердин-ангусiв, є незамiнною унiверсальною ознакою. Через її
вiдсутнiсть не прижилася в Українi кiанська худоба, не дуже комфортно
почувається й новий iмпортний тип ангусiв, особливо в пересічних
сiльськогосподарських пiдприємствах. Нині на Дослiднiй станцiї “Ворзель”
утримують у невеликiй кiлькостi обидва типи абердин-ангуської породи.
Цього року поставлено дослiд – сформовано 3 групи худоби: старий тип
абердин-ангусiв, новий тип ангусiв i групу чорно-рябої худоби. Усі групи
в однакових умовах в одному гуртi з квiтня по 25 листопада випасали на
пасовищi пойми р. Рокач без будь-якої пiдгодiвлi. Усi тварини старого
типу абердин-ангусiв мали вищу вгодованiсть з великим поливом жиру на
маклоках, сiдничних буграх та в областi паху. Таку саму вгодованiсть
мали 50% ангусiв, решта були середньої вгодованостi, лише 30%
чорно-рябої худоби мали вищу вгодованiсть. Цей факт яскраво пiдкреслює
ефективнiсть використання пасовищ рiзними породними групами худоби
протягом подовженого пасовищного перiоду за умови відсутності будь-якої
пiдгодiвлi. Це слід врахувати, перепрофiльовуючи бiльшість господарств
Полiсся України на розведення м’ясної худоби в зонi радiоактивного
забруднення внаслiдок аварiї на ЧАЕС. Аби не повторити помилок, що їх
припустилися з українською бiлоголовою та симентальською породами,
доцiльно зберегти залишки старого типу абердин-ангуської породи (навiть
з метою використання для породотворення) шляхом чистопородного її
розведення. Така худоба ще є, крiм Дослiдної станцiї м’ясного скотарства
“Ворзель”, у деяких господарствах зони дiяльностi Хмельницької станцiї
зі штучного запліднення сiльськогосподарських тварин, у Тернопiльськiй,
Житомирськiй та Рiвненськiй областях. Потрiбно виявити наявнiсть такої
худоби, розробити плани збереження генотипу цiєї породи, допомогти
господарствам у забезпеченнi бугаями шотландської селекцiї, ефективно
використати залишки сперми, яку зберігають у спермобанках України.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020