Реферат на тему:

Технології збирання зернових і конструкції сучасних зернозбиральних
комбайнів

?????????U?ів полягає в інтенсифікації виділення зерна із грубого
вороху. Пропускну здатність комбайнів із барабанними молотарками
практично обмежують клавішні соломотряси. Для інтенсифікації їх роботи
фірми Claas, John Deere тощо застосовують соломорозпушувачі грабельного
або роторного типу, які встановлюють над клавішами, а також збільшують
площу живого перетину в поверхні клавіш, кількість каскадів і висоту
зубців, виготовляють клавіші без дна, збільшують амплітуду їх коливань
завдяки збільшенню радіусів кривошипів колінчастих валів із 50 до 60 і
навіть 70–80 мм (АТ “Ростсільмаш”). Усі ці конструкційні нововведення
спрямовані на інтенсифікацію процесу сепарації грубого вороху.
Збільшення частоти та амплітуди коливань клавіш, кількості каскадів і
висоти зубців подовжує траекторію руху зерна і соломи на соломотрясі.
Цим підвищується ймовірність виділення зерна із соломи. Так, за довжини
клавіш 4 м довжина траекторії становить 6 м, а в окремих моделях сягає
7,6 м. Площа зон інтенсивної сепарації у відношенні до площі соломотрясу
становить близько 45%, а в окремих моделях — 72%. Проте чисельні
конструкційні нововведення не забезпечили істотного підвищення
пропускної здатності комбайнів із барабанно-дековою молотаркою
класичного типу. З огляду на це фірми Johne Deere в комбайнах GTS, Claas
у комбайнах Lexion-480, New Holland у комбайнах TF-76 і TF-78 клавішні
соломотряси замінили роторними соломосепараторами. Це забезпечило
підвищення пропускної здатності молотарки, наприклад, у комбайнах
Lexion-480 вона сягає 20 кг/с. За результатами випробувань, проведених у
Німеччині, на збиранні ячменю з урожайністю 95 ц/га комбайном Lexion-480
було намолочено 38,5 т/год зерна, а під час збирання озимої пшениці (80
ц/га, співвідношення зерна до соломи 1:0,98) — 30 т/год за втрат зерна
на рівні 0,5%. Висока пропускна здатність була досягнута завдяки
розвинутій комбінованій системі сепарації грубого вороху. Комбайни з
аксіально-роторною молотильно-сепарувальною системою різняться з
традиційними з класичною молотаркою тим, що в них
молотильно-сепарувальний пристрій і клавішний соломотряс замінено
молотильно-сепарувальним ротором, який обертається в циліндричній деці.
Процес вимолочування і сепарації зерна виконується у міру переміщення
технологічного продукту вздовж осі ротора в зазорі між ротором і
циліндричною декою. В аксіально-роторних молотарках менше
(втричі-вп’ятеро) травмується зерно. Процес сепарації зерна
здійснюється, здебільшого, завдяки відцентровим силам, зумовленим
обертанням ротора. Головним їх недоліком є підвищена енергоємність
процесу обмолоту зерна. Комбайн з аксіально-роторною молотаркою витрачає
на 20–40% більше палива на 1 т намолоченого зерна. Такі молотарки
вразливі за потрапляння в них сторонніх предметів. Під час обмолоту
зерна з вологої та засміченої бур’янами технологічної маси їх
продуктивність різко зменшується, а втрати зерна істотно перевищують
допустимі. Аксіально-роторні молотильно-сепарувальні пристрої можуть
розміщуватися вздовж поздовжньої осі комбайна або впоперек (схема).
Провідними фірмами, які пропонують комбайни з аксіально-роторними
молотарками, є Case IH, New Holland тощо. У США такі комбайни працюють
переважно на збиранні кукурудзи. Конструкції аксіально-роторних
молотильно-сепарувальних пристроїв дуже різноманітні. За розміщення
ротора вздовж осі комбайна на ньому, зазвичай, установлюють три-чотири
лопаті, які захоплюють хлібну масу, що подається похилим елеватором. На
деяких моделях лопаті відсутні, та хлібна маса подається безпосередньо в
ротор. Передня частина ротора обмолочує, а задня — сепарує зерно. Планки
або спеціальні лопаті ротора і гвинтові напрямні на циліндричній деці
забезпечують переміщення хлібної маси вздовж осі ротора. Творці роторних
комбайнів активно шукають усунення їх основних недоліків — підвищеної
енергоємності процесу та витрат палива, утворення джгутів під час
збирання довгостеблової маси підвищеної вологості, надлишкового
перетирання соломи. Система очищення зерна зернозбиральних комбайнів за
останні роки не зазнала істотних конструктивних змін. Її основні
складові — струсна дошка, решітний стан у складі двох решіт, з яких
верхнє, зазвичай, жалюзійне, і вентилятор. Основні вимоги до
зерноочищення — забезпечити мінімальні втрати зерна за молотаркою
(сумарні втрати не більше — 1,5%) і мінімальний вміст сміттєвих домішок
у бункерному зерні (не більше 2%). Основні новинки в конструкціях
очистків, що поліпшують якість їх роботи, — це двокаскадні верхні решета
та двопотокове їх продування. Для підвищення рівномірності продування
решіт за шириною використовують діаметральні вентилятори (Deeutz Fahr,
Case IH тощо), а також дво- і трисекційні вентилятори, в яких
вентиляторні колеса встановлені на одній осі. Для підвищення якості
роботи очистків на схилах до 20° фірма Claas запропонувала механізм
корегування напрямку коливання решіт (система 3-Д), в якому
використовується маятниковий датчик значень кута схилу, сигнали від
якого передаються у виконавчий механізм, що змінює напрямки коливань
решіт. Складність цієї системи є основним стримуючим чинником її
використання в конструкції комбайнів інших фірм. Не менш складним є
вирівнювання всієї молотарки до горизонтального положення. Доволі
ефективними є прості технічні рішення — поділ решіт за шириною на вузькі
смужки (Massey Ferguson, John Deere, Fiatagri тощо), поділ потоку
дрібного вороху на виході з транспортної дошки (Deutz Fahr, Fiatagri
тощо), різна довжина пальців граблин наприкінці транспортної дошки,
використання подовжувачів верхніх решіт (John Deere, Deutz Fahr,
Fiatagri). Кабіна комбайна — це своєрідний інформаційний центр, який дає
змогу реєструвати основні дані за робочий день: урожайність зерна (на
певній ділянці поля), скошену площу, загальний наробіток (в гектарах
зібраної площі та намолоту в тоннах). Міні-принтер бортового комп’ютера
в будь-який момент робочого часу може зробити роздруковку оцінки якості
та інших показників роботи комбайна. Елементи інтер’єру кабіни
виготовлені з сучасних звуко- і теплоізоляційних матеріалів.
Обов’язковим обладнанням кабіни комбайна є кондиціонер, який може
працювати в режимах “тепло-холод”. Завдяки таким нововведенням, кабіна
сучасного зернозбирального комбайна відповідає найвищим вимогам
ергономіки та системи світових стандартів безпеки праці. Конструкції
зернозбиральних комбайнів грунтуються на використанні компонентів та
елементної бази високого технічного рівня, що є фундаментом сучасного
сільськогосподарського машинобудування, забезпечує їх високий технічний
рівень.

Похожие записи