.

Сучасні та перспективні розпилювачі штангових обприскувачів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2333
Скачать документ

Реферат на тему:

Сучасні та перспективні розпилювачі штангових обприскувачів

Визначальним чинником ефективності використання пестицидів є якість їх
внесення. У дослідах, завдяки забезпеченню високої якості обприскування,
у багатьох випадках рекомендовані норми внесення пестицидів вдавалося
скорочувати на 50% . Основними критеріями якості обприскування є норма
внесення робочої рідини, дисперсність розпилювання, густота покриття
краплинами поверхні, що обробляється, та рівномірність розподілу по ній.
Усі показники якості обприскування значною мірою залежать від типу,
па-раметрів і режимів роботи розпилювачів. Нині є багато різновидів
розпилювачів, тож і постає актуальне питання добору оптимального з них
для конкретних умов роботи. Сучасні обприскувачі комплектуються
здебільшого гідравлічними розпи-лювачами, яких є кілька типів.
Особливості їх розглянемо на прикладі розпилювачів компанії “LECHLER”
(Німеччина), яка в своєму арсеналі має всі типи та модифікації сучасних
розпилювачів і є провідною фірмою у світі. Найпоширенішими є гідравлічні
щілинні плоскоструминні розпилювачі, які, своєю чергою, розділяються на
звичайні зі зниженим дрейфом, подвійні, стрічкові та для нанесення “під
листя”. Звичайні плоскоструминні розпилювачі, марка яких LU та ST (до
них же належать і вітчизняні розпилювачі типу ОЦУ 11.220), є
найуніверсальнішими та можуть застосовуватися за всіх видів суцільного
обприскування. Основною їх особливістю є те, що вони забезпечують
відносно високу дисперсність розпилювання. Розпилювачі LU та ST
різняться між собою кутом факела розпилювання (LU має кут 90 і 120°, ST
— 80 і 110°) та стійкістю факела розпилювання до знесення краплин вітром
(LU вважаються стійкішими). Відомо, що дрібніші краплини, то більший
ступінь покриття препаратом рослинної поверхні, кращі утримання
препарату на ній, проникнення в тканину (листкова абсорбція) і
токсичність дії його на шкідливих організмів. Утім, із підвищенням
дисперсності розпилювання збільшується і знесення його повітряними
потоками в атмосферу, тобто знижується ступінь осідання препарату на
рослини, а звідси знижується і густота покриття, а, відповідно, за
певних умов роботи — й ефективність використання препарату. Робота з
розпилювачами типу LU та ST, залежно від екологічних умов, обмежується
за відносно невеликого вітру. Так, Німецький федеральний біологічний
комітет, що відає допуском техніки й препаратів до використання,
рекомендує: залежно від швидкості вітру (U), не менше 10% розпиленої
рідини (V10) у краплинах містилося:

U до 2 м/с — V 10 > 130 мкм ;

U до 3 м/с — V 10 > 140 мкм ;

U до 4 м/с — V 10 > 160 мкм ;

U до 5 м/с — V 10 > 200 мкм.

G

Q

ступінь осідання, а рослини обробляються дрібнішими краплинами, які
забезпечують кращу біологічну дію препарату. Ефективне обприскування
інжекторними розпилювачами забезпечується за швидкості вітру до 6 м/с. Є
два типи пневмогідравлічних розпилювачів: інжекторні, в яких краплини
насичуються повітрям, що надходить у розпилювач завдяки інжекції, та з
примусовою подачею повітря в розпилювач, де воно нагнітається за
допомогою компресора під тиском від 0,034 до 0,20 МПа. Інжекторні
розпилювачі мають модифікації як для суцільного (ID та IDK), так і для
стрічкового обприскування (IS). Розпилювачі ID та IDK за якістю роботи
близькі між собою. Основною відміністю між ними є те, що IDK мають
спеціальну керамічну вставку, яка значно підвищує довговічність їх
роботи. Обприскувачі з інжекторними розпилювачами типу ID і
гідравлічними типу ST демонструвалися в роботі на семінарі на
Білоцерківській дослідній станції у серпні 2002 року. При цьому
візуально було добре видно переваги інжекторних розпилювачів у плані
зменшення знесення краплин вітром. Типовим представником розпилювача з
примусовою подачею повітря під тиском є розпилювач Airjet фірми Teejet
(США). Проте на даний час у літературі недостатньо даних, щоб оцінювати
ефективність цих розпилювачів. Причому в Ганновері в 2001 році такі
розпилювачі демонструвалися меншою мірою, ніж у 1999-му. До машин нового
покоління належать обприскувачі з пневматичним осадженням крапель, які
останнім часом почали виготовляти всі провідні фірми. У таких
обприскувачах рідина розпиляється на дрібніші, порівняно зі зви-чайними
обприскувачами, краплини, які осаджуються на рослини повітряним потоком,
що утворюється вентилятором. Дрібніші краплини забезпечують більшу
біологічну ефективність дії препарату, але водночас вони підлягають
знесенню в атмосферу повітряними потоками, тому допустимий мінімальний
розмір краплин за використання звичайних гідравлічних обприскувачів
обмежується на рівні 130–200 мкм. У нових же обприскувачах, завдяки
примусовому осадженню краплин штучно створеними повітряними потоками,
забезпечується можливість використання дрібніших, тобто ефективніших,
краплин, поліпшується проникнення їх у рослинний покрив і рівномірність
обробки ними рослин. Нижня частина листків при цьому обробляється в 2–5
разів більше, порівняно з обробкою звичайним обприскувачем. За даними
фірми Hardi (Данія) обприскувачі з примусовим осадженням краплин
повітряними струменями забезпечують зменшення знесення препарату вітром
до 90%, що дає змогу виконувати обприскування за швидкості вітру до 8
м/с. Збільшення швидкості осідання сприяє також зменшенню знесення
препарату в атмосферу завдяки випаровуванню. Окрім того, повітря замінює
частину води як носія, що дає змогу вдвічі-втричі зменшувати норму
внесення робочої рідини. Звідси менші витрати часу на заправлення та
транспортування води. За даними фірми Rаu, на 50% може бути підвищена
робоча швидкість. Проте слід відзначити, що примусове осаджування
краплин повітряним потоком ефективніше лише за високої дисперсності
розпилювання, тому що великі краплини, переважно понад 350 мкм, за дії
на них повітряного потоку більшою мірою скочуються з листків на землю і
таким чином препарат, що в них міститься, втрачається. А враховуючи те,
що об’єм рідини, що міститься в краплині, залежить від її діаметра в
кубі, то з великими краплинами втрачається і значна кількість препарату.
Наприклад, якщо найефективнішими є краплини 100 мкм, а з листка
скочується краплина діаметром 500 мкм, то це значить, що в цьому разі
втрачається така кількість рідини, з якої можна було б отримати 125
краплин оптимального розміру. А враховуючи те, що в сучасних
обприскувачах із повітряним осадженням краплин використовують
гідравлічні розпилювачі, характерною особливістю яких є відносно велика
полідисперсність краплин у спектрі розпилювання, тобто завжди, навіть за
високої дисперсності, є краплини з відносно великим діаметром (понад 350
мкм ), то ефективність цього способу певною мірою обмежується втратами
препарату завдяки їх скочуванню з листків на землю. У цьому плані
перспективним є розроблений у ННЦ “ІМЕСГ” обприскувач із
пневмогідравлічною системою дозування та пневмомеханічним розпиленням
рідини. У запропонованій системі дозування рідина через калібрований
отвір дозу-ється не на один розпилювач, як це робиться в усіх відомих
обприскувачах, а на групу або навіть на всі розпилювачі. Далі ця рідина
розпилюється і в аерозольному стані змішується з повітрям і в стані
повітряно-рідинної суміші, об’єм якої може в кількасот разів
перевищувати об’єм самої рідини, подається до розпилювачів. Завдяки
цьому досягається можливість надійного дозування рідини до окремих
розпилювачів за малих норм її витрати. У пневмомеханічному розпилювачі
(П.У. №18316) рідина розпилюється за допомогою чашоподібного диска, що
приводиться в обертання повітряно-рідинним струменем, який утворюється в
пневмогідравлічному дозаторі рідини. Утворені при сходженні рідини з
крайки диска краплі примусово осаджуються на рослинний покрив за
допомогою повітряного потоку, що виходить із розпилювача у вигляді
кільцевого струменя з початковим кутом розширення 120° (рисунок).
Результати досліджень такого розпилювача свідчать, що за режимів мало-
та ультрамалооб’ємного обприскування (норма витрати рідини — 5–50 л/га)
він забезпечує регулювання медіанно-масового діаметра крапель у межах
від 40 до 200 мкм. При цьому показник полідисперсності становить
1,68…2,52. У відомих серійних гідравлічних розпилювачів він становить
4,16…5, пневматичних — 5,5…9, барабанних типу “Мікронер” — 3,68,
дискових — 1,78…2,17. Для вивчення ефективності внесення пестицидів за
допомогою обприску-вача з новими розпилювачами в ННЦ “ІМЕСГ” проводили
лабораторно-польові дослідження . Досліди проводили на посадках картоплі
під час боротьби з колорадським жуком. Заселеність шкідниками була
високою і становила пересічно 20%. Кількість личинок на листках
коливалася від 8 до 37 шт. (переважно третього віку). Для порівняння за
базовий варіант був прийнятий серійний обприскувач ОП-2000-2-01. Норма
витрати рідини для серійного обприскувача становила 80, для
експериментального — 20 л/га. Норма витрати препарату (Децис, 2,5% к.е.)
становила 0,075 і 0,0375 л/га, тобто 50 і 25% норми, яка була прийнята
на рівні 0,150 л/га. Результати досліджень свідчать, що обприскувач з
новими розпилювачами забезпечує обробку всієї листкової поверхні рослин
картоплі. Густота покриття на верхньому і нижньому боках листків,
відповідно, становила: для верхнього ярусу — 53–170 і 11-14 шт./см2; для
середнього ярусу — 40–50 і 0,5–1,3 шт/см2; для нижнього ярусу — 10–130 і
0,1-20 шт/см2. На базовому варіанті цей показник, відповідно, становив
35,4; 7,0 і 3,2 шт./см2 на верхньому боці листків і 0 — на нижньому.
Біологічна ефективність для експериментального обприскувача за витрати
препарату 0,075 л/га становила 93,7%, а за витрати 0,0375 — 90,5%. На
базовому варіанті вона, відповідно, становила 84,7 і 83,6%. Звідси
випливає, що під час роботи обприскувача з новими розпилювачами є
можливість скорочувати норми внесення пестицидів до 50%.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020