.

Сучаснi iнформацiйнi технологiї в сільському господарстві США (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1852
Скачать документ

Реферат на тему:

Сучаснi iнформацiйнi технологiї в сільському господарстві США

gdIuD

ва, через що iншi ферми, якi не брали участі у вiдповiдних проектах, не
мали якоїсь безпосередньої вигоди. v v v Щодо Iнтернету ситуацiя
видається iншою. Використання Iнтернету фермерами є однаково привабливим
як для тих, хто займається тваринництвом, так i для тих, хто займається
рослинництвом. Скидається на те, щодо користувачв Iнтернету ми маємо
справу з тим самим спiввiдношенням (59:41%) мiж тваринництвом i
рослинництвом, яким характеризується американське сiльське господарство
в цiлому. Загалом прийняття iнформацiйних технологiй складається за тією
самою схемою прийняття iнших виробничих технологiй. Проте прийняття може
бути спричинене скорiше “бажанням прийняття”, нiж питанням необхiдністю
для окремого типу ферм. Висувалися аргументи, що брак прийняття
викликається радше невiдповiднiстю iнфраструктури та iншими перешкодами
в доступi до Iнтернету, нiж вiдсутністю у фермерiв зацiкавленостi у
використаннi КIТ. “Цифровий подiл” — термiн, пов’язаний з порівняною
економiчною невигодою через брак доступу до Iнтернету. Цей термiн
зазвичай використовують при обговореннi рiзноманiтних складнощів, якi
виникають через розрив мiж тими, хто користується Iнтернетом, i тими,
хто не користується ним, i якi (складнощi) загрожують нинiшнiй або
майбутнiй економiчнiй потужностi групи. Сiльськi родини як групи
традицiйно менше використовують Iнтернет. Причинами, що їх називають
найчастiше, є бiльший вiк, бiльша iзоляцiя родин, загалом менша
зайнятiсть у високотехнологiчних галузях, а також вiдсутнiсть
Iнтернет-провайдерiв у деяких сiльських мiсцевостях. Остання емпiрична
оцiнка “цифрового подiлу” 2000 року свідчила, що сiльськi родини швидко
долучалися до використання Iнтернету, скорочуючи тим самим “цифровий
подiл” мiж мiстом та селом. Дослiдження показали, що 43% фермерiв не
користуються Iнтернетом через вiдсутнiсть комп’ютера, i лише 4%
послалися на поганий Iнтернет-сервiс. Для аналiзу змiн у використаннi
Iнтернету в сiльскiй мiсцевостi та мiстах фахiвцi Служби економiчних
дослiджень МСГ США розробили показник, який характеризував усi округи
країни за ступенем урбанiзацiї та вiддаленостi вiд великих мiст. Якщо
“цифровий подiл” iснує, то вiн мiг би бути виявлений за наявностi
великої рiзницi мiж частками типових груп ферм i частками груп
користувачiв Iнтернету. Результати вказують на те, що зі зменшенням
ступеня урбанiзацiї та зростанням вiддаленостi вiд великих мiст
використання Iнтернету також дещо зменшується. Приблизно 85% всiх ферм
розташованi в округах, у яких мiське населення становить щонайменше 2500
осiб. “Цифровий подiл” зменшується на периферiї, де розташована решта
(15%) ферм. Ферми, розташованi цiлковито в “мiських” зонах, представленi
в загальному “сiльському” населеннi так само, як i користувачi
Iнтернету, що свідчить про те, що сприйняття Iнтернету серед фермерiв є
таким самим, як i в середньому по країнi. Хоча вартiсть Iнтернет-послуг
у суто сiльськiй мiсцевостi може бути бiльшою (оскiльки iнодi потрібне
використання мiжмiського зв’язку), вигода вiд них може бути значнiшою.
Наприклад, для порівняно вiддалених ферм Iнтернет істотно зменшує
невигiднiсть великої вiдстанi, тодi як для менш вiддалених ферм можуть
iснувати iншi варiанти, якi зменшують вигоду вiд використання Iнтернету.
У 2000 роцi майже чверть усiх ферм використовували Iнтернет у
пiдприємницькiй дiяльностi. Цей показник є аналогiчним для багатьох
рiзних типiв ферм, а отже КIТ є потенцiйно привабливими для всiх, а не
тiльки для якоїсь окремої частини фермерiв. Подальше зменшення вартостi
КIТ-послуг імовiрно приведе до збiльшення кількості
фермерiв-користувачiв Iнтернету, а фермери, якi використовували Iнтернет
у 2000 роцi, ймовiрно ще бiльше iнтегруватимуть КIТ у свiй бiзнес. Майже
всi фермери, якi використовували Iнтернет у 2000 роцi для придбання
матерiально-технiчних ресурсiв, мають намір збiльшувати такi закупiвлi в
майбутньому. Аналiз використання Iнтернет-технологiй для прийняття
управлiнських рiшень показує, що вони швидко поширюються в аграрному
секторi. Нині провадять дослiдження оцiнки економiчних зискiв вiд
використання Iнтернету (порiвняно з тими, хто Iнтернетом не
користується). Бiльша частина фермерiв користується Iнтернетом лише
впродовж нетривалого часу, адже ще не визначилися, як найкраще
використати його можливостi для свого бiзнесу. v v v Ми бачимо три
питання, на якi слід звернути увагу. По-перше, фермери, якi не
використовують Iнтернет, можуть час вiд часу переглядати прийнятнiсть
нових технологiй для свого бiзнесу. Хоча деякi експерти вважають, що
Iнтернет докорiнно змiнить структуру сiльського господарства, скидається
на те, що фермери, якi користуються Iнтернетом, просто змiнюють одну
iнформацiйну технологiю на iншу. Оскiльки багато питань можна вирiшити
за допомогою телефону, факсу, пошти чи особистого спiлкування, немає
переконливих доказiв, що будь-яка з цих iнформацiйних технологiй є
кращою за iншi. По-друге, оскiльки експериментування з новими
технологiями може приводити до рiзних видiв використання, що виходять за
межi простої змiни однiєї технологiї на iншу, необхiдним є подальше
вiдслiдковування впливу Iнтернету на дiяльнiсть ферм. По-третє,
iгнорування можливостей Iнтернету щодо поширення iнформацiї та пiдтримки
контактiв з клiєнтами-фермерами може стати серйозною помилкою для тих,
хто обслуговує фермерiв, оскiльки користувачi Iнтернету загалом схильнi
використовувати його найрiзноманiтнiшими способами.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020