.

Розведення м’ясної худоби (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1635
Скачать документ

Реферат на тему:

Розведення м’ясної худоби

?????????e?о вiд їх племiнної цiнностi. 6. Збереження телят. З цiєю
метою необхiдно розробляти i послiдовно здiйснювати заходи щодо
попередження абортiв, захворювання i загибелi тварин. Ветеринарна служба
господарства повинна щорiчно розробляти план протиепiзоотичних та
зоогiгiєнiчних заходів, постiйно вести контроль за якiстю кормiв,
проведенням парувальної кампанiї i отелень, годiвлею та станом утримання
тварин. Достовiрно, що здiйснення профiлактичних заходів набагато
дешевше й ефективнiше, нiж лiкування хворої худоби. 7. Органiзацiя
виробництва. Важлива передумова iнтенсивного цiлеспрямованого
вiдтворення — достовiрний облiк, вмiла органiзацiя виробництва,
професiйне ставлення до своєї справи всiх спецiалiстiв та працiвникiв
ферми i господарства, працю яких необхiдно стимулювати. Система
утримання і годівлі тварин. Для худоби м’ясного напряму продуктивностi
найбiльш дешевим є безприв’язне утримання тварин: узимку в примiщеннях
легкого типу на глибокiй пiдстилцi та на майданчиках або пасовищах —
улiтку. При формуваннi стад м’ясного напряму в господарствах, якi
розводили молочну худобу, рацiонально використовувати iснуючу виробничу
базу: корiвники та примiщення для молодняку слiд реконструювати i
пристосувати до технологiї утримання тварин м’ясного напряму
продуктивностi. Hезалежно вiд розмiру ферми, в окремих примiщеннях чи
секцiях формують такi групи тварин: q корови з телятами на пiдсисi; q
сухостiйнi матки; q нетелi за 5—6 мiс. до отелення; q ремонтнi телицi
парувального вiку i в першi 3—4 мiс. тiльностi; q бугайцi, видiленi для
племпродажу; q бички на вiдгодiвлi; q корови i телицi на вiдгодiвлi.
Годiвля м’ясної худоби повинна бути нормована i збалансована за
основними поживними речовинами, що забезпечувало б одержання
максимальної продуктивностi тварин за невисоких витрат кормiв на одиницю
приросту. Шляхи отримання високої продуктивностi тварин i здешевлення
яловичини такi: q розведення тварин м’ясних порiд з високим потенцiалом
продуктивностi, здатних ефективно споживати переважно мiсцевi дешевi
кормові ресурси; q застосування iнтенсивної годiвлi худоби, що сприяє
реалiзацiї генетичного потенцiалу i зниженню частки витрат енергiї на
пiдтримання життя в загальних затратах кормiв на продукцiю. Для
органiзацiї такої годiвлi необхiдно на корову зi шлейфом заготовляти в
середньому 65 ц корм. од. на рiк; q годiвля тварин з урахуванням їх
фiзiологiчного стану; q максимальне застосування пасовищного способу
утримання влiтку, найбiльш ефективний ротацiйний (загiнний) метод
випасання; q переважання в кормових посiвах бобових культур, що знижує
потребу в азотних добривах i якiсно змiцнює кормову базу; q використання
кормових добавок, якi полiпшують якiсний склад рацiону; q застосування
сучасних технологiй заготiвлi i зберігання кормiв, якi запобiгають
втратам поживних речовин; q зменшення транспортних витрат на доставку
корму; q реалiзацiя тварин при досягненнi ними оптимальної живої маси
для даної породи, бо збiльшення строкiв вiдгодiвлi супроводжується
iнтенсивним вiдкладанням жиру, що знижує якiсть м’яса i зумовлює
зростання витрат кормiв. Оптимальна жива маса для забою бичкiв дрiбних
порiд — 475—500 кг, шаролезької — близько 565, української i
симентальської м’ясної — 590— 620 кг. Форми органiзацiї i розвитку
галузi. У технологiї розведення м’ясної худоби видiляють два основних
виробничих етапи: перший — органiзацiя вiдтворення стада i вирощування
телят на пiдсисi до 6—8-мiсячного вiку за системою “корова — теля”;
другий — iнтенсивне вирощування племiнного i вiдгодiвля на м’ясо
понадремонтного молодняку пiсля вiдлучення. У господарствах, якi
спецiалiзуються на м’ясному скотарствi, головною галуззю тваринництва
повинно бути виробництво яловичини. Для його ефективного розвитку
необхiдно мати таку структуру посiвних площ, яка забезпечила б створення
мiцної кормової бази. Розмiри ферм i щiльнiсть поголiв’я на 100 га
сільгоспугiдь — планувати вiдповiдно до наявних кормiв. Якщо виробництво
їх з 1 га сiльськогосподарських угiдь у м’ясних господарствах степової i
полiської зон буде доведено до 28—30 ц корм. од., а в лiсостеповiй — до
40—45 ц корм. од., то в розрахунку на 100 га можна утримувати,
вiдповiдно, 110—120 голiв м’ясної худоби, у т.ч. 37—40 корiв та 150—160
голiв, у т.ч. 50—55 корiв. Створювати ферми м’ясного напряму
продуктивностi можна кiлькома шляхами. В племiнних господарствах
застосовують чистопородне розведення за рахунок: власного вiдтворення чи
закупiвлi чистопородних тварин (телиць або нетелей); трансплантацiї
ембрiонiв м’ясної худоби; застосування поглинального схрещування на
iснуючому в господарствi маточному поголiв’ї з використанням сперми
м’ясних бугаїв. Основними виробниками яловичини є товарнi стада, якi
комплектують з помiсних маток, одержаних схрещуванням тварин молочних i
м’ясних порiд. Hа даному етапi для цього слiд використовувати
понадремонтних телиць молочних порiд, а також низькопродуктивних корiв,
яких переводять на технологiю м’ясного скотарства. Одним iз шляхiв
розширення масиву м’ясної худоби в Українi є розведення її у фермерських
господарствах. Стадо худоби м’ясного напряму продуктивностi в них
найбiльш доцiльно формувати на основi схрещування маточного поголiв’я
мiсцевих порiд з м’ясними бугаями. Розрахунки показують, що в умовах
країни рентабельно створювати фермерськi господарства на 50 корiв зi
шлейфом, тобто всього поголiв’я близько 140 голiв. Для забезпечення його
кормами господарству необхiдно, залежно вiд зони i врожайностi кормових
культур, 50—75 га рiллi. Обслужити всю худобу i вирощувати для неї
необхiднi корми зможуть три робiтники. Розраховано, що витрати на
створення такої ферми можуть окупитися прибутками вiд реалiзацiї м’яса
за 7—8 рокiв.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020