.

Премiкси в годiвлi тварин (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 879
Скачать документ

Реферат на тему:

Премiкси в годiвлi тварин

?????????

?i утворювати електростатичний заряд тощо. З огляду на цi чинники
розробляють вимоги до наповнювача та препаратiв бiологiчно активних
речовин. Збереження активностi компонентiв премiксу в процесi
виробництва та зберiгання досягається за допомогою використання стiйких
або захищених форм бiологiчно активних речовин, додаткового введення в
премiкси антиоксидантiв, створення оптимальних умов зберiгання i т.iн.
Особливо слiд дотримуватися цих вимог пiд час виготовлення премiксiв, до
складу яких входять рiзнi речовини. Присутнiсть мiнеральних солей, що
каталiзують окиснi процеси, змiна рH-середовища, пiдвищення вологостi за
несприятливих умов зберiгання призводять до втрати вiтамiнiв,
антибiотикiв та iнших бiологiчно активних речовин. Оптимальну
стабiльнiсть бiльшостi включених у премiкси компонентiв забезпечує
рH-середовище 5,5—7,5, при цьому слiд використовувати наповнювач, рH
якого перебуває в цих межах. Пiдвищення вологостi сприяє розвитковi
небажаних мiкробiологiчних процесiв та плiсняви продукту, а, крiм того,
— розплавленню та стiканню сiрчанокислих солей мiкроелементiв;
створюються умови i для втрати активностi вiтамiнiв. Критичною вологою,
що забезпечує вiдсутнiсть самонагрiвання i стабiльнiсть компонентiв,
вважається 13% (якщо наповнювач не гiгроскопiчний), оптимальна вологiсть
— 10%. Стабiльність бiологiчно активних компонентiв у премiксах залежить
передусiм вiд типу й форми використаних промислових препаратiв. Hайбiльш
стiйкими є захищенi стабілiзованi форми жиророзчинних вiтамiнiв А, Д, Е
у виглядi жиророзчинних продуктiв. Значна втрата активностi цих
препаратiв можлива лише за механiчного пошкодження плiвки мiкрогранул чи
значного пiдвищення вологостi продукту. У багатьох країнах вiдмовилися
вiд використання в премiксах сiрчанокислих солей мiкроелементiв: 5—7
молекул кристалiзацiйної вологи (як нетехнологiчнi i найбiльш агресивнi
за несприятливих умов зберiгання) негативно впливають на активнiсть
вiтамiнiв. Тому перевага вiддається вуглекислим солям. За необхiдностi
використання сiрчанокислих солей перевагу вiддають їхнiм моногiдратам.
Йодистий калiй, нестiйкий у присутностi окислювачiв i несумiсний з
бiльшiстю солей мiкроелементiв, обов’язково стабiлiзують стеаратом
кальцiю. Зi з’єднань йоду бiльш стабiльними є йодат та йодиста мiдь. За
нормальних умов зберiгання та виробництва досить стiйкими є вiтамiни А,
Д, Е (захищенi форми) , В2, В5, холiнхлорид, метiонiн, солi
мiкроелементiв. Чутливi до умов зберiгання вiтамiни В3, К, В12, йодистий
калiй та деякi антибiотики. Пантотенат кальцiю, що за нормальних умов
зберiгання є досить стiйким (95% за зберiгання впродовж 12 мiсяцiв), за
пiдвищеної вологостi в присутностi таких компонентiв, як нiкотинова та
аралiнова кислоти, холiнхлорид, втрачає активнiсть 25% за один мiсяць.
Оптимум рH для цього вiтамiну — 5—6. Вiтамiн В12 стiйкий за нормальних
умов зберiгання впродовж року, але високий рiвень холiнхлориду, сульфату
залiза та iнших кислих агентiв за пiдвищеної вологостi швидко
руйнується. Вiтамiн С (аскорбiнова кислота) є достатньо стiйким у
порошках, однак легко руйнується у водяному розчинi. Аскорбiнова кислота
є сильним редукуючим агентом, за пiдвищеної температури негативно
впливає на збереження деяких вiтамiнiв. Кращим джерелом цього вiтамiну є
аскорбiнат натрiю. Вiтамiн В2 дуже стiйкий у премiксах (втрати 1—2% за
12 мiсяцiв зберiгання), але пiд дiєю свiтла i пiдвищеної вологостi в
присутностi аскорбiнової кислоти та сульфату залiза вiн також
руйнується. Hестiйким до пiдвищеної вологостi та мiкроелементiв є
вiтамiн К. Вiтамiн В5 у виглядi нiкотинової кислоти негативно впливає на
збереженiсть низки вiтамiнiв. Кращим є нiкотинамiд. Hа збереженiсть
деяких компонентiв негативно впливають високi концентрацiї холiнхлориду,
хоча сам вiн стiйкий. Усе це враховують, складаючи рецепти премiксв,
добираючи джерела сировини й розробляючи технологiї виробництва.
Особливу увагу пiд час виробництва премiксiв звертають на умови
зберiгання, упаковку, перезволожування. Досвiд роботи спеціалiзованих
заводiв показує, що за нормальних умов зберiгання, коли вологiсть не
перевищує 10%, бiологiчна активнiсть компонентiв не змiнюється протягом
6 мiсяців. Використання премiксiв у годiвлi сiльськогосподарських тварин
дає змогу збiльшити виробництво тваринницької продукцiї на 25—30%, а
витрати корму при цьому знизити майже вдвiчi, що свiдчить про їхню
високу ефективнiсть.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020