.

Особливості промислового вирощування лікарських культур (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1208
Скачать документ

Реферат на тему:

Особливості промислового вирощування лікарських культур

gdAjI

ущiльнений вологий шар, загортають зверху пухким грунтом. Такi умови
створюються, коли застосовують передпосiвне коткування, яке вiдiграє
вирiшальну роль для одержання дружних сходiв, особливо коли висiвають
дрiбне насiння. Коткують грунт, аби вiн осiв та ущiльнився, i це
зберiгає вологiсть у зонi розмiщення насiння. Передпосiвне коткування
рекомендують застосовувати передусiм у посушливих зонах i в суху погоду
пiд час весняного посiву. Якщо iснує загроза затримки сходiв, грунт
коткують i пiсля посiву. Добрива у сiвозмiнах вносять з урахуванням
бiологiї кожної культури та властивостей грунту. Добрива подiляються на
основнi (допосiвнi), рядковi (припосiвнi) та пiдживлювальнi. Основнi
добрива (органiчнi або в сумiшi з мiнеральними) вносять пiд пар або пiд
попередник. Пiд лiкарськi культури слiд вносити гнiй, що добре перепрiв,
бо в iншому разi вiн мiстить велику кiлькiсть насiння бур`янiв, якi,
проростаючи, засмiчують посiви й потребують багато затрат на
прополювання. Пiд час посiву у рядки вносять вiд 20 до 50 кг/га
гранульованого суперфосфату залежно вiд культури. Дослiдами доведено, що
внесення таких доз суперфосфату пiдвищує врожай лiкарських культур на
18-30%. Першого року вегетацiї та у посiвах однорiчних культур
пiдживлення проводять один-два рази, у посiвах перехiдних культур – у
перiод вiдростання пiсля перезимiвлi. Посiв. Характерною особливiстю
багатьох лiкарських рослин є дрiбне насiння, тому сiвалки мають
забезпечувати якiсне висiвання його – вiд поверхневого i до загортання в
грунт на глибину 0,5-1-3-5 см залежно вiд розмiру. Hорма висiву насiння
на гектар залежить також вiд розмiру та маси 1000 насiнин культури i
становить вiд 3 до 8-10-12-20 кг. Гранульований суперфосфат змiшують iз
насiнням тiльки в день посiву. Майже всi лiкарськi культури висiвають
сухим насiнням без попередньої пiдготовки. Hасiння таких культур, як
астрагал шерстистоквiтковий, вовчуг польовий, десмодiум канадський тощо,
скарифiкують; насiння череди трироздiльної – стратифiкують або
обробляють Гiберелiном, а маруни цинерарiєлистої – пророщують. Догляд за
посiвами. Сходи лiкарських рослин бувають недружними, розтягнутими в
часi, так само як i наступний їхнiй рiст та розвиток у початкових фазах.
Цi особливостi лiкарських культур слiд брати до уваги, доглядаючи за
посiвами. Для боротьби з бур`янами та знищення грунтової кірки
боронування проводять до появи сходiв рослин. Його здiйснюють не
пiзнiше, нiж з`являться проростки насiння розмiром 2-3 мм. Боронувати
краще впоперек посiву середнiми боронами. Першу ранньовесняну мiжрядну
культивацiю проводять на глибину 5-7 см, ретельно (адже через присипання
землею дрiбнi сходи швидко гинуть), другу й третю – на глибину 7-8 см.
Це створює сприятливий водно-повiтряний режим у грунтi, збiльшує вмiст
основних поживних речовин. Упродовж лiта проводять чотири-п`ять
мiжрядних обробiткiв до змикання рядкiв i три-чотири ручних
прополювання. Перехiднi посiви боронують упоперек посiву важкими
боронами до початку вiдростання. У фазу початку вiдростання проводять
перше розпушування та пiдживлення. За час вегетацiйного перiоду
проводять два-три розпушування та одно-дво прополювання в рядках. Окрiм
агротехнiчних засобiв, у боротьбi з бур`янами в посiвах лiкарських
культур, передусiм попередникiв, допомiжно застосовують гербiциди. За
результатами дослiджень працiвників станцiї селективних та ефективних
гербiцидiв, дозволено до застосування на 15 культурах 17 гербiцидiв.
Розроблено заходи боротьби з комплексом шкiдливих органiзмiв, що дають
змогу не лише зберегти 20-50% урожаю сировини, а й значно полiпшити її
якiсть – вмiст фармакологiчно активних речовин у бiльшостi випадкiв
вищий у 1,5-2 рази. Збирання сировини. Сировину збирають у суху та ясну
погоду у вiдповiдну фазу розвитку рослини, коли в нiй накопичується
найбiльше дiючих речовин, що визначають її якiсть. Траву та квiти
збирають у фазу масового цвiтiння рослин; корiння з кореневищами,
корiння – наприкiнцi вегетацiї (восени чи ранньої весни до вiдростання
рослин); плоди, ягоди – у мiру достигання; листя – у фазу розетки,
масового цвiтiння (вiдповiдно до бiологiї рослини). Сировину сушать,
дотримуючись розроблених режимiв сушiння. Лiкарська сировина, тара для
пакування, умови та строки зберiгання мають вiдповiдати вимогам
фармакопейних статей, що викладенi у Державнiй фармакопеї СРСР XI
видання, випуск 2, 1990 р., або фармстатей щодо сировини, якi розробленi
та затвердженi пiзнiше i не увiйшли до фармакопеї. Вирощування насiння.
Для одержання насiннєвого та садивного матерiалу у господарствах рiзних
форм власностi закладають насiнницькi дiлянки сортовим елiтним насiнням
та елiтним насiнням популяцiй. Агротехнiка вирощування та догляд за
насiннєвими посiвами такий, як i на промислових плантацiях. Рослини
косять у фазу воскової – початку повної стиглостi насiння. Hасiння
скошеної маси достигає у валках, потiм його обмолочують та очищують.
Зберiгають насiння в мiшках у сухому провiтрюваному примiщеннi. Посiв
сортовим та високоякiсним насiнням i посадка сортовим садивним
матерiалом – запорука високих урожаїв високоякiсної рослинної лiкарської
сировини.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020