.

Обладнання для використання поновлюваних джерел енергії на Агро 2007 (Київ) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1745
Скачать документ

Реферат на тему:

Обладнання для використання поновлюваних джерел енергії на Агро 2007
(Київ)

У період з 12 по 16 червня цього року в Національному виставковому
комплексі “Експоцентр України” на 67 тис. м2 виставкової площі відбулася
найбільша в Україні Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки
“Агро’2007”, на якій було широко представлено обладнання для
використання постійно поновлюваних джерел енергії.

В Україні останнім часом значно зріс інтерес до обладнання для
використання постійно поновлюваних джерел енергії. Це пов’язано
насамперед з виснаженням запасів викопних енергоносіїв і з потребою
шукати альтернативні джерела енергії, а також із намірами України
вступити до ЄС, який у законодавчому порядку встановив, що до 2020 року
не менше 20% потрібного електричного струму треба виробляти з
поновлюваних джерел енергії.

Найширше на виставці експонували біогазові установки та обладнання для
виробництва біодизелю. Відвідувачам пропонували також вітроенергетичні
установки, геліоустаноки, котли на біомасі тощо.

Біогазові установки

Одним із найефективніших методів одержання електроенергії з біомаси є
використання біологічної ферментації органічної маси, отримання біогазу
і спалювання його в двигунах внутрішнього згоряння, які надають дії
потужним електрогенераторам.

Біогаз — це газ, який приблизно на 60% складається із метану (СН4 ) і на
40% — із вуглекислого газу (СО2). Особливо ефективним є використання
біогазової технології під час переробки рідких стоків тваринницьких
ферм, що дає змогу запобігти потраплянню біогазу в атмосферу за
нинішньої технології зберігання й використання рідких стоків
тваринницьких ферм, знищити насіння бур’янів і яйця гельмінтів,
нейтралізувати неприємні запахи, отримати високоякісні добрива, завдяки
яким можна на 10–20% підвищити врожайність сільськогосподарських
культур. Це пояснюється тим, що поживні речовини, які є в біомасі (азот
і фосфор), у процесі зброджування зберігаються. Завдяки цьому продукти
зброджування придатні для використання як біологічні добрива.

Біогазове обладнання експонували на виставці здебільшого німецькі фірми,
в тому числі такі: Planet Bioqastechnick GmbH, Zorg, Agrikomp GmbH,
Frings-Biotek, Agraterm Technologies AG, Envi Tec Biogas, Archea
Biogastechnologie GmbH, Probitech GmbH тощо.

Фірма Planeт Biogastechnick GmbH, яка належить до провідних фірм із
виробництва біогазових установок у Німеччині, пропонувала відвідувачам
виставки розробку, будівництво й готовність “під ключ” біогазових
установок. Названа фірма спроектувала, збудувала і ввела в експлуатацію
110 біогазових установок.

Німецька фірма Zorg експонувала комплектні потужні біогазові установки
для переробки сільськогосподарських органічних відходів потужністю від
одного до кількох МВт. Термін окупності — два-три роки, загальні строки
виконання проекту — від чотирьох до семи місяців. Усе обладнання та
основні вузли установки замовникам постачають у контейнерах у зібраному
вигляді. Тривалість бродіння в такій установці — від 20 до 40 днів.
Ферментер працює в мезофільному (35°С) або термофільному (55°С) режимах.
Конферменти гомогенізуються в резервуарах, обладнаних потужними
мішалками, впродовж години, за розміру часток 1 см. З 1м3 біогазу в
генераторі можна виробити від 2 до 3 кВт/год електроенергії. Впродовж
останніх шести років фірма Zorg побудувала в Німеччині та ввела в
експлуатацію 82 установки.

Фірма Agrikomp GmbH виробляє комплексні біогазові установки для
переробки рідкого гною та органічної рослинної маси потужністю від 40 до
500 кВт, які комплектують біореакторами місткістю від 390 до 1900 м3.
Біореактори обладнано лопатевими мішалками. Рідкий гній із
тваринницького приміщення подається в проміжний нагромаджувач рідкого
гною, звідки транспортується в метантенк. Подрібнена біомаса кукурудзи
фронтальним завантажувачем завантажується в живильник біомаси, звідти
вона спрямовується в реактор. Для забезпечення нормальної роботи
біогазової установки потужністю від 70 до 500 кВт слід мати, відповідно,
від 25 до 200 га кукурудзи. За 2004–2005 роки фірма Agrikomp GmbH
збудувала в Німеччині та ввела в експлуатацію сім таких установок.

Німецька фірма Frings-Biotek, яка виробляє комплектні біогазові
установки потужністю 50–1000 кВт (у світі працює понад 4000 установок
цієї фірми), на виставці пропонувала для переробки сільськогосподарських
органічних відходів комплектну установку модульної блочної ТЕЦ із
двоступеневою ферментацією, буферним резервуаром виробленого біогазу і
двома модулями блочної ТЕЦ потужністю 2 х 125,23 кВт.

Обладнання для виробництва біогазу фірми Agraterm Technologies AG дає
змогу виробляти біогаз із гною, спеціально вирощуваних рослин,
комунальних і промислових відходів органічного походження. Метантенки
фірми Agraterm обладнано лопатевими мішалками.

Біогазова технологія фірми Agraterm Technologies AG дає можливість
виробляти електроенергію майже з усіх видів органічної маси. Способом
мікробіологічної ферментації у спеціальних ферментерах гною або в
спеціально вирощених для цього рослинах виробляється біогаз, який на 60%
складається з метану. Його можна відразу (без додаткової обробки)
використовувати в блочних теплоелектроцентралях для виробництва
електричного струму й тепла. Отримане при цьому побічне тепло можна
використати для обігрівання в різних виробничих процесах.

Фірма Agraterm Technologies AG створює, виробляє та експлуатує біогазові
установки для виробництва енергії з органічних відходів.

J

gdguOe

Фірма вважає, що установки потужністю 500 кВт є найраціональнішими в
усіх відношеннях. Концептуально біогазова установка фірми Envi Tec
Biogas містить: бункер-живильник твердої органічної маси (кукурудзяного
силосу тощо) місткістю до 100 м3; ємності для перемішування об’ємом 9 м3
з помпою і мішалкою; закритий метантенк об’ємом до 2560 м3 із системою
нагрівання та мішалкою; блочну теплоелектроцентраль; закриті
зброджувальні накопичувачі залишків об’ємом до 4130 м3 із мішалкою. У
процесі роботи рідкий гній з допомогою помпи перекачують із свинарника
до змішувального резервуара. Кукурудзяний силос зі сховища фронтальним
навантажувачем подається в приймальний бункер, з якого певну кількість
для кожного рецепта (залежно від сировини) дозує гвинтовий конвеєр у
ємність для змішування. З допомогою роторної помпи підготовлену суміш
подають у ферментер. За подачі 178 м3 субстрату на день тривалість
реакції у ферментері становить 57 днів. Від газового нагромаджувача
біогаз через систему видалення води та сірки подається на блочну
теплоелектроцентраль. Зброджений субстрат із ферментера спрямовується у
бродильний нагромаджувач. Упродовж 150 днів може накопичити 22700 м3
перебродженого продукту. Фірма пропонує бродильний нагромаджувач
місткістю 16520 м3.

Ферментер виготовлено з оцинкованого металу та обладнано занурювальними
мішалками й мембранним насосом для подавання кисню в його газовий
простір. Кисень живить бактерії для видалення біологічним методом
сірководню з біогазу.

У блочній теплоелектроцентралі біогаз спалюють у турбодвигуні,
спеціально розробленому для біогазу. Електричний струм через мережевий
пристрій подають у загальну електромережу. Вода, що охолоджує двигун,
через пластинчасті теплообмінники відводить теплову енергію до
споживача.

Фірма Envi Tec Biogas дає на свої установки чотири роки гарантії.

Фірма Archea Biogastechnologie GmbH пропонувала на виставці комплекс
послуг із розробки проектів та реалізації будівництва, а також сервісне
обслуговування придбаних біогазових установок.

Відома німецька фірма FAN Separator GmbH пропонувала ефективні шнекові
розподілювачі гною на тверду й рідку фракцію та інші інженерні розробки
для біогазових установок.

Обладнання для виробництва біодизелю

Учасниками виставки були: ТОВ “УкрБіо Енергія” (Київ), підприємство
“Біодизельдніпро” (Дніпропетровськ), ТОВ “ТАН” (Чернігів), компанія
Ageratec (Швеція), ННЦ “ІМЕСГ”, ТОВ “Елерон”, ТОВ “ТЕКМАШ”, ЗАТ
“Порцелакінвест”, ТОВ “Техносоюз” тощо.

Найбільший досвід у розробці технології та обладнання для виробництва
біодизелю має ННЦ “ІМЕСГ”, який експонував типорозмірний ряд установок
для виробництва біодизельного палива на основі рослинних олій
(ріпакової, соєвої, соняшникової, гірчичної тощо) для власних потреб
сільгосппідприємств. За даними ННЦ “ІМЕСГ”, отримане біодизельне паливо
за своїми фізико-хімічними характеристиками наближається до
характеристик дизельного палива (ДСТУ 3868–99) і може бути використане в
будь-яких дизельних двигунах без зміни конструкції двигуна. Виробництво
та використання такого біодизельного палива можливе в господарствах
будь-якого масштабу. А завдяки фізико-хімічним характеристикам, його
можна використовувати як у вітчизняній, так і в зарубіжній техніці, до
того ж, за ціни, нижчої, ніж на ДП.

ТОВ “Елерон” (Київ) експонувало на виставці гаму автоматизованих
міні-заводів МЗБДП із виробництва біодизелю продуктивністю від 0,25 до 5
т/добу. Міні-завод ТОВ “Елерон” має приймальний бункер із шнековим
конвеєром для приймання завантаження ріпаку; олійний прес; фільтр олії;
ємність для олії; ємність для NaOH і метанолу; естерифікатор; сепаратор;
фільтри біодизелю; ємність для біодизелю. Обладнання міні-заводу
монтують у контейнері розміром 12 х 2,4 х 3,5 м. Обслуговує міні-заводи
МЗБДП продуктивністю від 0,25 до 1 кг/добу одна людина, а продуктивністю
від 0,5 до 5 т/добу — дві. Під час виконання технологічного процесу
відбувається повна фільтрація ріпакової олії та повне очищення біодизелю
від негативних домішок, що дає змогу отримати біодизель, який відповідає
міжнародним стандартам ЕN 14214.

ЗАТ “Порцелакінвест” (Київ) пропонував виробникам сільгосппродукції для
організації власного виробництва біодизелю комплектні біодизельні
установки БО-400 на базі шнекових пресів фірми Farmet (Чехія) і
естерифікаторів W-400 BIOPRESS фірми HYDRAPRESS (Польща), продуктивність
яких — 400–2000 л/добу. Закладені потужності: електродвигуна — 3,95 кВт;
електронагрівача — 15 кВт, потрібна площа для установки — 25 м2 —
обслуговує її одна особа.

ТОВ “Техносоюз” (Донецьк) експонувало гаму установок для виробництва
біодизелю контейнерного виконання.

Група компаній “ТЕКМАШ” пропонувала на виставці типорозмірний ряд
установок для виробництва біодизелю ТЕК-БД продуктивністю від 300 до
1000 л/год за встановленої потужності, відповідно, від 10 до 45 кВт.
Установка ТЕК-БД має: ємність для приймання й зберігання олії; ємності
для NаОН і метанолу; реактор для змішування хімічних реагентів;
реактор-перестерифікатор; кавітаційний насос; ємності для відстоювання
суміші; ємності для біодизелю й гліцерину. Якщо порівняти з класичними
схемами одержання біодизелю, то технологія “ТЕКМАШ”, яка грунтується на
використанні кавітаційних процесів, дає змогу втричі підвищити швидкість
процесу перестерифікації.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020