.

Нові вітчизняні машини для збирання цукрових буряків (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2601
Скачать документ

Реферат на тему:

Нові вітчизняні машини для збирання цукрових буряків

Наведено показники продуктивності та ефективності використання нових
вітчизняних машин для збирання цукрових буряків

Сільське господарство України було й залишається пріоритетною галуззю
економіки, що зумовлено потребою гарантування забезпечення продовольчої
безпеки держави та нарощування її експортного потенціалу на світовому
ринку продовольства.

На даному етапі сільськогосподарського виробництва слід докорінно
переглянути агротехніку та всі машинні технології на їхню відповідність
проблемі ресурсозбереження. Вкрай важливо виробити та реалізувати
стратегію відтворення машинно-тракторного парку (МТП) аграрних
підприємств і його використання. Ми маємо відтворити МТП не просто
новими машинами з попередніми технічними характеристиками, а відновити
його машинами високого технічного рівня, які забезпечать істотне
підвищення продуктивності праці, економію ресурсів, створять оптимальні
умови для формування високої продуктивності рослин і тварин.

Дальший розвиток індустріалізації і комплексної механізації
сільськогосподарського виробництва має відбуватися на основі розвитку
сільськогосподарського машинобудування, його слід переорієнтувати на
випуск усього набору машин для комплексної механізації виробничих
процесів. Максимальне використання досягнень науково-технічного
прогресу, досвіду підприємств сільськогосподарського машинобудування
зарубіжних країн, умов сільськогосподарського виробництва має бути
спрямоване на випуск нового покоління високопродуктивних,
нематеріаломістких, насичених автоматикою, гідравлікою і пневматикою
машин, здатних забезпечити комплексну механізацію та автоматизацію всіх
виробничих процесів.

Погодно-кліматичні умови практично всіх бурякосійних європейських країн
такі, що на збирання буряків завжди відводиться мало часу. Доволі
короткі через дощ приморозки (а то й сніги) й пізніші терміни збирання
коренеплодів зумовлені прагненням досягнути по-тенційної врожайності
культури, стиглості, цукристості, а також завантаження перероблювальних
потужностей на цукрових заводах. Ці чинники в сукупності зі зростаючою
концентрацією європейської цукрової промисловості породжують потребу в
застосуванні для заготівлі буряків найбільш ресурсоефективних збиральних
і вантажних засобів.

Грунтово-кліматичні умови України сприяли тому, що вона завжди посідала
провідне місце в світі з вирощування цукрових буряків і входила до
чільної шістки світових експортерів цукру. Ця позиція утримувалася до
90-х років минулого століття, тоді в Україні виробляли понад 40 млн т
цукросировини. У період кризи виробництво цукрових буряків в Україні
зменшилося майже вдвічі, проте ця галузь (разом із зерновою) залишається
провідною в нашій країні й має велику перспективу. Важливим чинником
збільшення обсягів і рентабельності виробництва є підвищення рівня
механізації виробництва сировини, особливо збирання врожаю цукрових
буряків.

Найпоширенішою технологією збирання цукрових буряків у Західній Європі є
комбайнова. Зарубіжні фірми виготовляють різні типи причіпних,
монтованих і самохідних бурякозбиральних комбайнів. Проте, зважаючи на
їхню високу вартість, вони не доступні для переважної більшості
українських господарств. Враховуючи потребу в заміні технічно застарілих
бурякозбиральних машин, що працюють на бурякових ланах України, та
світові тенденції розвитку бурякозбиральної техніки, вітчизняні
виробники почали виготовляти техніку, яка втричі-вп’ятеро дешевша за
зарубіжні аналоги. А саме: ВАТ “Тернопільський комбайновий завод”
пропонує самохідний бурякозбиральний комбайн КС-6Б-10 “Тернопіль” і
причіпний бурякозбиральний комбайн КБ-2, ТОВ “Дніпропетровський
комбайновий завод” випустив бурякозбиральний комбайн РКМ-6-07 “Кристал”.

Самохідний бурякозбиральний комбайн КС-6Б-10 “Тернопіль” виконує такі
технологічні операції: зрізання гички, дообрізування залишків гички з
головок коренеплодів, викопування коренеплодів, очищення їх від грунту
та рослинних решток і накопичення в бункері з дальшим вивантажуванням у
польові кагати або в кузов транспортних засобів.

Загальна компонувальна схема комбайна КС-6Б-10 відпрацьована на варіанті
з переднім розміщенням двигуна і заднім розміщенням бункера. Комбайн
обладнано бункером місткістю до 5 м3, що монтується на його рамі.
Завдяки оснащенню бункера розрівнювальним шнеком і рухомим дном,
досягається його повне завантаження, а оснащення високопродуктивним
вивантажувальним транспортером дає змогу швидко вивантажувати
коренеплоди. Тривалість вивантаження — не більше 1,5 хвилини.

Зрізання гички здійснюється гичкозбиральною машиною, яка змонтована в
передній частині комбайна.

‚ T

gdXXe

Основним типом викопувальних робочих органів комбайна КС-6Б-10 є активні
дискові копачі. Залежно від грунтово-кліматичних умов і врожайності
коренеплодів, комбайн може комплектуватися ротаційно-вильчастими
копачами, лемішно-коливальними віброкопачами та копачами типу “пасивний
диск-леміш”. Для очищення коренеплодів від домішок і їхнього
транспортування застосовують шнековий очисник, прутковий транспортер у
поєднанні зі шнековим доочисником і кільцевий транспортер.

Комбайн укомплектовано автоматизованою системою водіння по рядках,
системами автоматичного контролю технологічних і технічних параметрів,
зручним постом керування, комфортабельною кабіною та електроосвітленням,
що полегшує його технологічне обслуговування.

Застосування шестирядкового самохідного бурякозбирального комбайна, який
має високу технологічну готовність навіть за несприятливих пізньоосінніх
перезволожених умов, дає можливість вивести з роботи технологічний
транспорт.

Особливістю цієї машини є те, що виготовлена вона переважно з
вітчизняних комплектуючих (двигун і кабіна виробництва Росії).

Збирання цукрових буряків на невеликих площах (розміром до 60 га)
доцільно здійснювати причіпним дворядним комбайном КБ-2. Комбайн КБ-2
оснащено бункером місткістю 6 м3, агрегатується він з тракторами
тягового класу 1,4 і 2,0.

У передній частині комбайна змонтовано роторний гичкоріз. Для
викопування коренеплодів використовують копачі, уніфіковані з копачами
серійної коренезбиральної машини КС-6Б. Очищають коренеплоди від домішок
за допомогою лопатевого вала і пруткового барабана. Комбайн оснащено
автономною гідравлічною системою, яка призначена для піднімання та
опускання гичкоріза, викопувального пристрою, відкидної стінки
бункера-накопичувача вивантажувального транспортера та привода
вивантажувального транспортера. Щоб унеможливити бічне знесення під час
роботи на полях із поперечними схилами, комбайн оснащено дисковим
ножем-стабілізатором.

Бурякозбиральний комбайн РКМ 6-07 ”КРИСТАЛ” виробництва ТОВ
“Дніпропетровський комбайновий завод” — високоефективна, економічна
машина для збирання цукрових і кормових буряків, в основному на поливних
зонах бурякосіяння потоковим і перевалковим способами. На прохання
покупців комбайн комплектують змінними копачами (вильчастими, дисковими
або вібраційними), що забезпечують ефективну роботу в різних
грунтово-кліматичних умовах. Машину обладнано гичкозбиральним агрегатом
роторного типу й дообрізувачем бадилля; вона має потужний двигун
ЯМЗ-236ДК і нову комфортабельну кабіну “Дон-Вектор” виробництва заводу
Ростсільмаш; гідравліку італійської фірми Bondioli & Pavesi і німецької
HANSA FLEX; транспортери і скребки нідерландської фірми BROEKEMA.

Наукові працівники НДІ “Украгропромпродуктивність” дослідили роботу
нових вітчизняних бурякозбиральних комбайнів (дані щодо КС-6Б-10 і щодо
КБ-2 взято з протоколів випробувань, проведених у Львівській філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).

За матеріалами наукових досліджень, розроблено норми продуктивності (га)
та витрати палива (л/га) на збиранні цукрових буряків.

Аналіз показників питомої витрати палива й затрат праці за різних
технологій збирання свідчить про перевагу однофазного (комбайнового)
способу збирання, де за один прохід здійснюються всі технологічні
операції збирання гички та коренеплодів, над серійним комплексом машин,
в якому збирання здійснюється трьома окремими машинами: доочисником
коренеплодів, гичкозбиральною і коренезбиральною. Так, витрати палива на
КС-6Б-10 і РКМ-6-7 менші на 50,4–54,5%, а затрати праці в 2,56–2,74 раза
менші, ніж у комплекса машин у складі КС-6Б + БМ-6Б + ОГД-6А.

Проведено, згідно з ДСТУ 4397:2005, дослідження й визначені показники
економічної ефективності машин для збирання цукрових буряків.

Аналіз результатів досліджень свідчать, що вартість коренезбиральної
техніки імпортного виробництва в 2,5 раза вища за ціну вітчизняних
комбайнів. Нові вітчизняні машини для збирання цукрових буряків, зокрема
РКМ-6-07 і КС-6Б-10, за показниками економічної ефективності, мають
переваги над комплексом машин і коренезбиральним комбайном М41 МН
Маtrot, а саме: річний економічний ефект становить 32028,75 і 25321,68
грн, і, відповідно, — 184057,38– 173034,90 гривні.

Упровадження нової вітчизняної бурякозбиральної техніки з урахуванням
досвіду розробок іноземних фірм забезпечить повніше, надійніше й
масштабніше впровадження енергоресурсоощадної технології вирощування та
збирання цукрових буряків, сприятиме зменшенню затрат під час їнього
вирощування і, як результат, підвищенню рентабельності буряківництва.
Поетапне підвищення технічного та експлуатаційно-технологічного рівня
вітчизняної бурякозбиральної техніки, технології її виготовлення
сприятиме створенню потрібного парку машин, озброїть наших комбайнерів і
механізаторів надійними й довговічними машинами зі зменшеною
енергоматеріаломісткістю виробництва цукрової сировини.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020