.

Машини для суцільної сівби насіння сільськогосподарських культур (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3033
Скачать документ

Реферат на тему:

Машини для суцільної сівби насіння сільськогосподарських культур

?????????o?нострічкові сошники. Насіння, що висівається штифтовими
туковими висівними котушками, спрямовується з тукового ящика спеціально
виготовленими лотками до анкерних (трав’яних) сошників сівалки, які
розміщені в задньому ряду. Для збільшення глибини загортання насіння
анкерними сошниками вантажі на шарнірному поводку максимально зміщують
назад у бік таких сошників. З огляду на обсяг пересівання озимих в
Україні, особливо в східних областях, актуальним стає питання, чим
пересіяти ці площі. Однією з перспективних культур, яку доцільно сіяти в
Україні навесні, є ярий ріпак. Українські аграрії дуже мало приділяють
уваги вирощуванню ріпаку. Посівні площі під ним становлять 100 тис га.
Тобто за останні роки площі під ріпаком скоротилися більш як удвічі. Між
тим потенційні можливості цієї культури в Україні перевищують удесятеро
нинішній рівень. Про перспективність і економічну вигідність вирощування
цієї культури в Україні свідчить те, що торік в Україну надійшло від
закордонних компаній заявок майже на мільйон тонн насіння ріпаку й
ріпакової олії. Насіння продано на експорт тільки 50 тис. т, олії —
жодної. Посіви на 3 млн га ріпаку на 100% забезпечують село паливом,
значно поліпшують економіку господарства, а, головне, зменшують
забруднення навколишнього середовища. Для сівби ріпаку можна
використовувати різні сівалки: зернотукові типу СЗ-3,6А, зерно-трав’яну
СЗТ-3,6А та для сівби льону — СЗЛ-3,6А. Проте найпридатнішою з наведених
вище сівалок є зерно-трав’яна СЗТ-3,6А. Для сівби ріпаку зерно-трав’яною
сівалкою використовують котушки діаметром 25 мм трав’яного ящика. За
довжини котушки 4–5 мм і передаточного числа 0,160 сівалка висіває 6–7,5
кг/га насіння ріпаку. За сівби ріпаку звичайною зернотуковою сівалкою
типу СЗ-3,6А встановлюють мінімальне передаточне число у механізмі
приводу висівних апаратів — 0,198. При цьому котушки з робочою довжиною
2 мм висівають 7,5 кг/га насіння ріпаку. За 3 мм висівається вже 9,8 кг,
за 5 мм — 11,8 кг. Якщо ж висівати через один апарат, тобто з шириною
міжрядь 30 см, то довжина робочої частини котушки 5 мм забезпечує
висівання 5,8 кг, 3 мм — 4,6 кг/га. Не варто додавати баланс у насіння
ріпаку для регулювання норм висівання, бо цей захід не дає очікуваних
результатів. Густоту стояння рослин ріпаку можна формувати після
одержання сходів, але не пізніше як через 7–10 днів після їх появи. Для
цього посіви боронують середніми боронами ЗБЗСС-1,0 упоперек або по
діагоналі рядків, поки не одержать потрібної кількості рослин у
перерахунку на 1 м2. За вирощування ріпаку широкорядним способом із
міжряддям 45 см для сівби можуть бути використані бурякові сівалки
ССТ-12В із механічними висівними апаратами, обладнаними пристроєм,
розробленим у ННЦ “ІМЕСГ”. В умовах достатнього та надмірного зволоження
може знайти практичне застосування технологія розкидної сівби зернових.
Наявні в господарствах розкидачі мінеральних добрив 1РМГ-4 та МВУ-5
забезпечують робочу ширину захвату 11–14 м під час внесення азотних і
фосфорних добрив. Нерівномірність розподілу добрив при цьому сягає
48–74% залежно від режиму настроювання. Така висока нерівномірність
внесення добрив веде до зниження врожаю зернових на 3,9–4,4 ц/га. У ННЦ
“ІМЕСГ” розроблені пристрої до розкидачів 1 РМГ-4 та МВУ-5, які дають
змогу збільшити робочу ширину захвату з 10–14 до 15–18 м під час
внесення гранульованих добрив і з 13–15 до 22–24 м під час розсіювання
зернових за одночасного зменшення нерівномірності розподілу матеріалу по
ширині захвату з 48–74 до 12–24%. Задля запобігання огріхам під час
розкидної сівби зернових доцільно сіяти половинною нормою і давати
подвійне перекриття суміжних проходів. Для цього під час другого і
дальшого проходів агрегат має рухатися вздовж межі засіяної площі, яку
добре видно механізатору з кабіни трактора. Загортання насіння
виконується агрегатом для передпосівної підготовки грунту. Для сівби по
стерньовому фону, обробленому дисковою бороною без попередньої оранки та
культивації, ВАТ “Червона Зірка” розробило зернотукову сівалку прямого
висіву — модель 108 з одночасним коткуванням посівів у рядках. Основні
технічні показники сівалки такі самі, як у СУ-10,8. Габарит сівалки в
транспортному положенні — 4,5 м. Сівалка, як і всі попередні, що
виготовляє ВАТ “Червона Зірка”, оснащена уніфікованою системою контролю
технологічних параметрів посівних машин, яка забезпечує контроль рівня
насіння і мінеральних добрив у ящиках, висівання насіння й туків. У
південних областях України в умовах дефіциту вологи у посівному шарі
може бути виправданим застосування стерньових сівалок-культиваторів
СТС-2, ССТ-6 і СТС-12 виробництва того ж ВАТ “Червона Зірка” або
пресових зернотукових сівалок СЗП-3,6А. Сівалка-культиватор
зернотукотрав’яна СТС-2 призначена для рядкової сівби насіння зернових,
зернобобових і трав’яних культур з одночасним внесенням гранульованих
мінеральних добрив, культивацією стерньового фону та коткуванням.
Комплектується наральниками та стрільчастими лапами. Ширина захвату —
2,1 м. Агрегатується з тракторами класу 1,4 т.с. Для економії палива і
трудозатрат доцільно застосовувати комбіновані грунтообробно-посівні
агрегати. Такі агрегати можна підготувати із серійних машин. До сівалки
СЗ-3,6А можна приєднати два кільчасто-шпорових котки ККШ-2 або
трисекційний гладкий водоналивний ЗКГВ-1,4. Обидва агрегати дають змогу
поєднати операцію сівби із суцільним коткуванням грунту. При цьому
якість сівби краща, трактор класу 1,4 т.с. використовується з вищим
коефіцієнтом корисної дії, економиться до 12% палива і до 24% затрат
праці. Фрезерний культиватор-сівалка КФС-3,6 призначений для сівби
насіння рису з одночасним обробітком грунту фрезою з горизонтальною
віссю обертання. На фрезу начіплено бункер із висівними апаратами
сівалки СЗ-3,6А і наральниковими сошниками. Позаду їх розміщені
коткувальні котки. За один прохід машина виконує передпосівний фрезерний
обробіток грунту, вирівнювання поверхні, сівбу і коткування грунту.
Комбінований агрегат КА-3,6, що виготовляє ВАТ “Червона Зірка”,
складається з начіпного фрезерного культиватора КФГ-3,6 і причіпної
зернотукової сівалки СЗ-3,6А з котками. Культиватор і сівалка
з’єднуються за допомогою спеціального зчіпного пристрою. Високу якість
сівби після попередньої оранки або поверхневого розпушування грунту
забезпечує комбінований агрегат, який складається із знаряддя АМО-3,6 і
сівалки СЗ-3,6А, АКГ-6 та сівалки “Клен-6”. Такі агрегати дають змогу
зменшити витрати палива на 12–16% і підвищити продуктивність праці на
42–55%, порівняно з роздільним виконанням операцій передпосівного
обробітку грунту і сівби зернових. Аналогічні показники має комбінований
агрегат із знаряддям КА-4 та сівалкою СЗ-3,6А. У разі великої кількості
рослинних решток у посівному шарі доцільно використовувати агрегат із
голчастої борони Б-4 та зернотукової сівалки СЗ-3,6А. У господарствах
Київської, Кіровоградської, Полтавської та інших областей для
одночасного передпосівного обробітку і сівби застосовують комбіновані
агрегати, які складаються з культиватора КПС-4 та сівалки СЗ-3,6А. Під
час складання такого агрегату до середньої секції зчіпки СП-16
під’єднують два культиватори КПС-4 з вирівнювачами та ущільнювальними
котками. До культиваторів за допомогою подовжувачів кріплять дві
зернотукові сівалки СЗ-3,6А. Для полів невеликих розмірів складають
агрегат з одним культиватором і однією сівалкою. Останнім часом в
Україні створено машинно-технологічні станції, оснащені іноземною
технікою, в тому числі й для сівби зернових. У сівалках іноземних фірм
часто, замість звичайних сошників, використовують стрільчасті лапи. Такі
посівні машини за один прохід виконують передпосівний обробіток грунту,
стрічкову сівбу, вирівнювання поверхні грунту та його коткування.
Застосовують також тридискові сошники замість стрільчастих лап.
Впровадження технології прямої сівби потребує інтенсивного застосування
гербіцидів у перші роки, які задорогі для селян (внесення гербіцидів на
1 га обходиться в $50–60). Для господарств із невеликою площею ріллі
потрібні універсальні грунтообробно-посівні машини, які мають виконувати
різні роботи впродовж року змінними робочими органами: глибокий і
поверхневий обробітки грунту, сівбу і догляд за посівами з різною
шириною міжрядь тощо. Така потреба зумовлена тим, що фермеру не вигідно
мати набір спеціальних машин через їх дороговизну і малі обсяги робіт у
господарстві. Розширити можливості використання зернотукових сівалок
можна у разі виготовлення їх начіпними. Начіпною сівалкою можна провести
не лише сівбу зернових і трав суцільним способом, а й просапних із
різною шириною міжрядь. Вирішення цих питань у науковому і практичному
плані потребує фермерство України.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020