Реферат на тему:

Електропровідність молока як метод виявлення прихованих маститів у корів

34% корів. Частота захворювання корів на мастит пов’язана як з віком,
так і з місяцем лактації. Так, з віком кількість хворих на мастит корів
збільшується від 5% у первісток до 13% у корів IV лактації та старших.
Улітку хворіє менша кількість тварин, що пов’язано, очевидно, з
пригніченням організму тварин в інші сезони року — передусім через
погіршення годівлі, дефіцит вітамінів, недостатню інсоляцію й
відсутність моціону. Особливо це проявляється в перехідні періоди:
жовтень-листопад — 8,2—14,6%, березень-квітень — 7,4%. Корови з
продуктивністю 3001—5000 кг молока реагували на мастит на 10% частіше,
ніж низькопродуктивні (до 3000 кг), і на 6,8% рідше, ніж
високопродуктивні (6001 кг і більше). Задні та передні частки вимені, а
також права й ліва його половини однаково вразливі щодо маститу.
Встановлено, що захворювання корів залежить від морфофункціональних
властивостей вимені. Найчастіше мастити зустрічаються в корів з
“козячою” формою вимені (до 45%). На захворювання корів маститами
впливає наявність на вимені додаткових дійок. Рівномірність розвитку
часток вимені є однією з причин різної стійкості до маститів (з
нерівномірною — до 4% тварин, а з рівномірною — до 15%). За останні роки
досягнуто певних успіхів у галузі контролю за маститом, але хворобу не
ліквідовано, оскільки результативність специфічних методів досягла
певної межі. Як правило, застосування самих тільки ветеринарних методів
боротьби не завжди забезпечує належний ефект. Тому важливу роль у
протимаститних заходах відіграють селекційні методи. Істотну роль у
виявленні й поширенні маститів відіграє генотип бугая-плідника. У наших
дослідженнях встановлено, що частота захворювання на мастит доньок
бугаїв вищезгаданих порід коливається від 2 до 48%. Стійкість до маститу
успадковується, і коефіцієнт спадковості доволі високий для проведення
селекції з виявлення бугаїв, які мають більш резистентних дочок. Але це
ще потребує проведення ширших досліджень із застосуванням різносторонніх
сучасних методик. Таким чином, відбір корів за морфофункціональними
особливостями вимені і добір за цими ознаками можуть сприяти підвищенню
стійкості до маститів. За несприятливих умов (порушення технології
доїння, незадовільна годівля, підвищена інфікованість та ін.) на мастити
хворіють передусім ті корови, які успадкували від матері чи батька
схильність до цієї хвороби. Відповідно, використання в племінній роботі
насамперед корів із родин чи ліній, вільних від маститів або з низькою
частотою повторюваності, сприятиме підвищенню стійкості їх до цього
захворювання. Селекційні методи боротьби з маститами в господарствах
слід поєднувати з іншими заходами — раціональною і повноцінною годівлею;
регулярним моціоном; дотриманням технологій доїння та зоогігієнічних
вимог (чистота в приміщеннях, регулярне обмивання забруднених частин
тіла — особливо вимені й хвоста, вентиляція в корівнику, що має
забезпечувати обмін повітря не менш як 70—85 м3/год на 1 тварину);
вивченням етіологічних факторів хвороби методом диспансерного обстеження
тварин з урахуванням діагностичних досліджень із застосуванням сучасних
методів і засобів; санацією корівників, родильних відділень, доїльного
обладнання; проведенням санітарних днів на фермах і молочних комплексах.
Систематичне виявлення субклінічної форми маститу дає можливість
своєчасно надати ветдопомогу та передбачити зниження молочної
продуктивності у корів, хворих на мастит, оцінити резистентність і
проводити селекцію тварин на стійкість до маститу. Економічна
ефективність заходів із запобігання захворювання на мастит корів полягає
у збереженні продуктивності з розрахунку 250—600 кг молока на одну
корову. Можливість виявлення субклінічних і клінічних форм маститу за
допомогою нових методів дасть змогу значно прискорити й розширити
дослідження. З метою профілактики маститів у корів рекомендуємо
експрес-метод діагностики передмаститного стану молочної залози за
допомогою приладу ЕА-04, що забезпечує високу точність вимірів — 99,1%.

Похожие записи