.

Експерименти щодо відтворення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1918
Скачать документ

Реферат на тему:

Експерименти щодо відтворення

Як впливає годівля та утримання на відтворну функцію молочних корів?
Автори аналізують досвід вітчизняних і зарубіжних учених та результати
власних досліджень.

Як впливає годівля та утримання на відтворну функцію молочних корів?
Автори аналізують досвід вітчизняних і зарубіжних учених та результати
власних досліджень.

Ефективність молочного скотарства значною мірою залежить від
інтенсивності відтворення стада, яке відчутно впливає як на виробництво
молока, так і на темпи генетичного прогресу селекційних ознак і на
15–20% визначає рентабельність галузі. Низька відтворна здатність корів
є однією з проблем у сучасному молочному скотарстві.

Причиною репродуктивних порушень є комплекс взаємопов’язаних чинників,
починаючи від статевих гамет до постнатальної смертності й безпліддя
потомства. В цілому причини і наслідки порушень відтворної функції
складні й різнобічні. Є причини зниження відтворної функції корів як
індивідуального, так і загального порядку.

Узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду засвідчує, що варіації
у відтворній здатності корів в основному обумовлені факторами середовища
й залежать як від умов життя, так і від організації всього комплексу
господарських і спеціальних зооветеринарних заходів, зокрема:

– проблеми тварин — 52 %;

– негативний енергетичний баланс і гіпофункція яєчників — 30%;

– захворювання матки — 11%;

– кісти яєчників — 4%;

– мастити — 3%;

– захворювання ратиць — 4%;

– проблеми утримання й експлуатації тварин — 37%;

– високий вміст протеїну в раціоні і, відповідно, високий вміст сечовини
в сироватці крові (понад 35 мг %) — 10%;

– несвоєчасне осіменіння корів у період статевої охоти — 10%;

– осіменіння корів (рано чи пізно) після отелення — 7%;

– інші — 10%,

А також якість сперми — 6%, вплив сезону року — 5% та інші проблеми —
11%.

Численні наукові дослідження та практичний досвід свідчать про прямий
зв’язок між умовами годівлі тварин, їхніми надоями та репродуктивною
здатністю.

Потреба корів у поживних речовинах значною мірою визначається стадією
(періодом) циклу відтворення, а отже, й лактації. Так, післяродовий
період характеризується високою молочною продуктивністю і відновленням
циклічної активності, а період тільності супроводжується зменшенням і
припиненням продукування молока, а також підвищеною потребою в поживних
речовинах для росту плода. Тобто створюється ситуація, коли системи
годівлі й відтворення тісно взаємодіють. Ефективна годівля потрібна для
підтримання запрограмованого відтворення, а ефективне відтворення — для
виконання програми годівлі та одержання високої продуктивності худоби.
На відтворній функції корів надзвичайно чутливо позначається недостатня
й незбалансована годівля. Вона зумовлює тривалий негативний баланс
енергії, затримку охоти, зниження статевої активності та імунітету
тварин, втрати продуктивності. Надмірна ж годівля спричиняє ожиріння
корів, важкі отелення, втрати апетиту й зменшення споживання кормів,
затримки охоти, втрати продуктивності.

Визначальним чинником годівлі, що впливає на відтворну здатність корів,
є рівень енергії та протеїну в раціонах. Низька відтворна здатність
корів пов’язана з великим тривалим негативним балансом енергії,
надмірною мобілізацією жиру із депо організму та різким зниженням
угодованості в ранній період лактації. Проте сучасні програми годівлі й
утримання корів свідчать про наявність можливості значно підвищити
споживання енергії та її концентрації в 1 кг сухої речовини, що є дуже
важливим для новотільних корів. Добавки жиру з різним жирнокислотним
складом для підвищення концентрації енергії в сухій речовині раціону
сприяють підвищенню відтворної здатності корів.

Згодовування раціонів із надмірним вмістом протеїну та дуже низьким
рівнем легкоферментованих у рубці вуглеводів підвищує вміст у крові та
молоці азоту сечовини й спричиняє зниження відтворної здатності корів.

Нині годівля тільних сухостійних корів — одна із важливих ланок у
забезпеченні народження міцного, здорового приплоду, доброго стану
здоров’я після отелення і відтворної здатності та одержання високої
молочної продуктивності. За сучасних науково обгрунтованих рекомендацій
їх годують відповідно до двох періодів: перший — від запуску протягом 40
днів і другий — 20–25 днів до очікуваного отелення. Годівля корів за
двох зазначених періодів має свої особливості, обумовлені постійною
динамікою фізіологічного стану тварин.

Добавки вітаміну Е і селену під час сухостійного періоду зменшували
кількість випадків затримання плаценти, метритів і кіст яєчників, які
погіршують відтворну здатність корів.

Кормовий вітамін А і бета-каротин теж відіграють позитивну роль у
стимуляції відтворної здатності корів.

x

ношення 2:1 є важливим фактором для оптимальної відтворної функції
корів.

Слід витримувати також балансування раціонів худоби за мінеральними
речовинами (міддю, цинком, марганцем, селеном та ін.).

Важливим аспектом доброго догляду за молочним стадом є спостереження за
станом вгодованості протягом усього циклу лактації. Не можна дозволяти,
щоб тварини надмірно накопичували жирові запаси або худнули. Оптимальна
оцінка стану організму (за п’ятибальною шкалою) на різних стадіях
виробничого циклу така: отелення — 3,0–3,5 бала; осіменіння — 2,5; пізня
лактація — 3,5–4,0 бали.

Серед інших можливих причин низької відтворної здатності корів —
ефективність визначення тічки, рівень гігієни, правильне застосування
техніки штучного осіменіння, наявність прогулянок, своєчасний запуск
перед отеленням, сезон народження та отелення корів тощо.

Так, на 12–15% відтворна здатність корів залежить від якості сперми і
техніки осіменіння; на 10–12% вона пов’язана з високим вмістом протеїну
в раціоні високопродуктивних корів; тривалий негативний енергетичний
баланс веде до гіпофункції яєчників і може спричинити тимчасову
неплідність у 28–30% тварин. Проблеми з годівлею, утриманням і
експлуатацією корів спричинюють захворювання органів травлення,
репродуктивних органів і кінцівок (16–22%).

Так, на племзаводі “Кримський” АР Крим було досліджено 380 корів
української червоної молочної породи і встановлено такі коефіцієнти
відтворної здатності (КВЗ) залежно від сезону першого отелення корів:
зима — 0,917, весна — 0,941, літо — 0,920 і осінь — 0,832. (365 дн.
поділені на інтервал між отеленнями). Отже, весна є найсприятливішим
періодом для першого отелення.

Ми спільно з науковцями інституту та спеціалістами господарства
удосконалили і впровадили на племінному заводі державному
сільськогосподарському підприємстві “Чайка” — філія “Дударків” —
технологію виробництва молока, яка передбачає: прив’язне утримання корів
із використанням вигульно-кормових майданчиків; виробничі групи по 25–27
корів; видалення гною скребковими транспортерами ТСН-2,0 Б; роздавання
кормів мобільним роздавачем КТУ-10 А; систему годівлі тварин роздільно
окремими кормами за деталізованими нормами; триразове доїння корів на
установці УДМ-200 “Брацлавчанка”; потоково-цехову систему організації
виробництва; інтенсивне кормовиробництво й оптимальне кормозабезпечення
худоби; сінажно-силосно-концентратний тип годівлі корів у стійловий
період і комбінований — у разі використання зелених (зелений конвеєр та
природне пасовище) і консервованих кормів (сінаж, силос) у літній
період; проведення селекційно-племінної роботи за використання племінних
бугаїв високої племінної цінності; впровадження програми СУМС “Орсек”;
щомісячний контроль якості молока; систему утримання, отелення й доїння
корів у родильному відділенні; систему утримання й годівлі телят
молочного періоду цілорічно просто неба в індивідуальних будиночках;
інтенсивну систему вирощування телиць для ремонту стада.

Відтворення стада й вирощування ремонтного молодняку тісно пов’язані.
Відтворення стада — це не лише процес розмноження тварин, а й здійснення
плану добору. Проте осіменіння має бути плідним. Його ефективність
залежить від багатьох чинників. Головними з них є гінекологічний стан
стада, організація штучного осіменіння та кваліфікація техніків з
осіменіння худоби, умови утримання та годівлі тварин тощо. Отже,
інтенсивне відтворення високопродуктивного стада передбачає організацію
високої зоотехнічної і ветеринарної культури розведення тварин. Телиць
на племзаводі “Дударків” осіменяють у віці 17–18 місяців за живої маси
400–420 кг. За умов інтенсивного вирощування ремонтних телиць, у цілому,
господарство одержало оптимальні показники їхньої запліднюваності (табл.
1).

За останні три роки середній річний надій на корову по господарству
коливався в межах 7771–8348 кг; витрати кормів на 1 ц молока — 1,1–1,2 ц
к.о.; витрати праці на 1 ц молока — 3,0–4,0 люд/год; рівень
рентабельності тваринництва — 33–40%. Отже, удосконалена технологія
виробництва молока з прив’язним утриманням корів забезпечує семи-
дев’ятитисячні надої високоякісного молока за ефективнішого використання
енергетичних, матеріально-технічних, кормових та трудових ресурсів.

Контроль за відтворенням стада — важлива ланка роботи
зооветспеціалістів. Основним критерієм оцінки відтворення стада є
кількість телят, одержаних від корів, наявних на початок року.

Ми опрацювали оптимальні показники відтворної здатності тварин, які
можна ефективно використовувати в реформованих молочних господарствах
різних форм власності (табл. 2).

Тож, на підставі власних досліджень та узагальнення вітчизняних і
зарубіжних досліджень, було означено окремі чинники годівлі, утримання
та експлуатації корів, які помітно впливають на відтворну здатність
молочної худоби як фундаментальної основи системи виробництва молока.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020