Реферат на тему:

Ефективні протруйники насіння на озимій пшениці

?????????(?льшість препаратів позитивно впливали на посівні якості
насіння озимої пшениці Миронівська 61, за незначним винятком (табл. 2).
Виділяється препарат Берет 050, 5% к.с. з нормою витрати 4 л/т, який має
дещо нижчий показник лабораторної схожості протягом декількох років
вивчення. Але на даний період часу цей препарат у виробництві майже не
використовують. Що стосується впливу протруйників на біологічні
показники посівного матеріалу, то в даному випадку відмічено різну дію
препаратів на довжину проростка, довжину колеоптиле, довжину первинних
корінців. За впливом протруйників на кількість первинних корінців
великої різниці між контролем та варіантами із застосуванням
протруйників не відмічено (табл. 2). Для препарату Байтан універсал,
19,5% з.п. виявлено ретардантний ефект. За рекомендованих норм витрати
(2 кг/т) він вкорочує довжину колеоптиле, вузол кущення озимої пшениці
закладається в грунті практично на глибині загортання насіння. Темпи
росту надземної маси сходів із обробленого насіння уповільнюються.
З’являються вони на 1—2 дні пізніше, але через 10—20 днів після сходів
рослини в контролі і варіанті з Байтаном універсалом по висоті
вирівнюються (табл. 3). На кореневу систему препарат проявляє стимулюючу
дію, підвищуючи зимостійкість рослин. Здатність до укорочення колеоптиле
проявляють ще й такі препарати, як Раксіл, 2% з.п., Вінцит, 5% к.с.,
Сумі 8, 2% з.п., але меншою мірою, порівняно з Байтаном універсалом,
19,5% з.п. Такі особливості дії протруйників слід враховувати і вміло
застосовувати на практиці. Висівати протруєне такими протруйниками
насіння необхідно на глибину не більше 3—4 см. Лише насіння, що
оброблялося Вітаваксом 200 ФФ, 34% в.к.с., можна висівати на глибину 5—6
см. Особливо важливо витримувати загортання насіння в грунт на 2—4 см
для середньорослих і короткостеблових сортів, які мають короткий
колеоптиле. Недотримання вищезазначеної глибини загортання є однією з
причин зменшення польової схожості. Слід точно дотримувати
рекомендованих норм витрати протруйників у робочих розчинах на одиницю
маси насіння. У разі їх зменшення не досягається бажаного ефекту, а
завищення призводить до зниження схожості насіння за рахунок утворення
аномальних проростків, нездатних до подальшого розвитку, аж до повної їх
загибелі. Підвищення норм витрати препаратів особливо небезпечне для
партій з високим ступенем травм. Останнім часом рівень травмованості
насіння озимої пшениці у виробництві досить високий: він досягає 50—60%,
а в окремих випадках — 70% і більше. Що більше травмоване насіння, то
більше знижуються його посівні якості. Передпосівну обробку травмованого
насіння різними протруйниками треба проводити з особливою обережністю.
Результати проведених дослідів свідчать, що при протруєнні травмованого
в зоні зародку насіння лабораторну схожість Байтан універсал, 19,5% з.п.
знижує на 64%, Берет 050, 5% к.с. — на 54%, Сумі 8, 2% з.п. — на 15%,
Дивіденд, 3% т.к.с. — на 12%, Вітавакс 200 ФФ, 34% в.с. — на 10%, при
цьому збільшуючи шкідливість травмування в зоні зародку. Цими
препаратами краще обробляти партії насіння з незначним (до 10%)
мікропошкодженням зародку. Що стосується травмування насіння в зоні
ендосперму, то вплив протруйників на схожість посівного матеріалу
незначний. А деякі протруйники збільшують, порівняно з контролем,
урожайні властивості травмованого насіння, стимулюючи його ростові
процеси. При протруєнні насіння Раксілом, 2% з.п. і Вінцитом, 5% к.с.
відмічено їх мінімальний вплив на схожість травмованого насіння як у
зоні зародку, так і в зоні ендосперму. Слід відмітити, що при зберіганні
протруєних партій насіння протягом одного, трьох і шести місяців
зниження його енергії проростання та лабораторної схожості не виявлено.
Незначне зниження цих показників відмічено при зберіганні протруєних
партій насіння більше шести місяців. Зберігання обробленого хімічними
засобами травмованого насіння більше шести місяців не рекомендується.
Слід зазначити, що вплив протруйників на посівні якості та біологічні
показники посівного матеріалу залежить і від погодних умов року, в яких
формувалася зернівка.

Похожие записи