Реферат на тему:

Графічні можливості малюнку пером в процесі підготовки майбутніх
учителів образотворчого мистецтва

Проблема графічних можливостей малюнку пером для розвитку професійних
умінь у студентів художньо-графічного факультету не нова. Як відомо, всі
діти дошкільного і молодшого шкільного віку люблять малювати, охоче
користуються будь-якими графічними матеріалами. Для них малювання —
улюблене заняття, особливо, коли в руках тримають фломастери або гелеві
ручки. Вони різноманітні за кольором, формою, по величині, мають
красивий зовнішній вигляд, викликають у дитини приємні відчуття від
самого процесу малювання. Особливістю цих матеріалів є незвичайна
легкість нанесення зображення на папір. Кулясте перо ручки ковзає по
поверхні паперу в будь-якому напрямі, залишаючи красиву чітку лінію.
Ручка, заправлена вмить сохнучим гелем, доступна дітям будь-якого віку,
вона дозволяє малювати швидко і вільно.

Відзначаючи інтерес учнів до малювання пером, слід відмітити, що в даний
час в системі підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва,
які працюватимуть з учнями, воно носить лише рекомендаційний характер.
Системного підходу до викладання малюнка пером на художньо-графічних
факультетах немає. На наш погляд, воно необхідне і можливе за умови
усвідомлення викладачами і студентами професійно-педагогічної значущості
даного виду образотворчої діяльності.

Розглядаючи проблему розвитку професійних умінь у студентів ХГФ, ми
вважаємо, що вже на початкових етапах навчання слід використовувати
можливості засобів малюнка пером в процесі підготовки фахівців, здатних
працювати будь-якими графічними матеріалами.

Збагачуючи учбовий процес шляхом чергування тривалих програмних завдань,
що виконуються олівцем, і коротких начерків, замальовок за допомогою
пера, першокурсники дістають можливість, одночасно з глибоким засвоєнням
основ образотворчої грамоти, формувати і розвивати професійні уміння
працювати різними матеріалами. Набуваючи знань по малюнку, освоюючи
специфіку малюнка пером, студенти вчаться виконувати тривалі роботи з
докладним аналізом об’єктів, що зображаються, і вільні, швидкі
замальовки, які розвивають уміння бачити натуру більш узагальнено, без
подробиць, вибираючи головне, характерне. Крім того, малювання пером в
значній мірі впливає на розвиток творчих здібностей студентів, їх
образного мислення, формування художнього смаку в процесі професійної
підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва.

На сьогоднішній день накопичений багатовіковий досвід майстрів
образотворчого мистецтва, які створили неперевершені зразки малюнка
пером, і залишили нам певні рекомендації по його освоєнню, що
розкривають можливості навчання цьому виду образотворчої діяльності.

???????????собливості малюнка пером дозволяють поглянути на них з
учбових позицій. Техніка малювання пером специфічна, відрізняється від
техніки малювання олівцем, але вона органічно зливається із завданнями
учбового малюнка. Його образотворчі особливості добре вписуються в
учбовий процес, доповнюючи традиційний учбовий малюнок олівцем.
Малювання олівцем і пером з’єднуються у вирішенні одних і тих же учбових
завдань, і народжується нове, повніше уявлення про реальний світ, про
способи його бачення і зображення, розширюються пізнання студентів в
області образотворчого мистецтва. Малювання пером дозволяє вивчити
предмет повніше, розвиває швидке і цілісне сприйняття і зображення
об’єктів, народжує у початківців-художників сміливість, упевненість в
своїх силах. Чергування роботи олівцем і пером на початкових етапах
навчання складає двоєдиний процес глибокого освоєння студентами
образотворчої грамоти. Володіючи специфічними образотворчими
можливостями, виразними засобами, кожен з видів учбового малюнка
перетворюється на складову частину цілого, будучи при цьому відносно
самостійними. Навички, отримані студентами в ході роботи згаданими
графічними матеріалами, взаємно збагачуючись, отримують подальший
розвиток.

Проблема розвитку професійних умінь у студентів ХГФ, на нашу думку, може
вирішуватися активніше шляхом правильної організації учбових занять,
продуманою цілісною системою навчання студентів, в структурі якої певне
місце відводиться завданням, що виконуються засобами малюнка пером.

Час, витрачений на виконання різних завдань засобами такого малюнка, а
також самостійна робота студентів, компенсується результатами глибшого
вивчення основ образотворчої грамоти, формуванням і розвитком більш
високого рівня професійних умінь у студентів ХГФ, здатних працювати
будь-якими графічними матеріалами, що так необхідно вчителеві
образотворчого мистецтва в сучасній школі.

Малюнок пером, як ми його сьогодні розуміємо, пройшов довгий шлях
формування. Численні джерела свідчать про те, що це один з
найстародавніших видів малюнка в історії людства. Майстри
західноєвропейського і російського образотворчого мистецтва широко
використовували малюнок пером в своїй творчості і створили зразки
віртуозної майстерності, на яких вчаться всі подальші покоління молодих
художників. Малюнок пером, як один з найстародавніших видів, був
предметом навчання впродовж століть. Його засоби використовувалися для
розвитку професійних умінь в учнів.

Доводиться констатувати, що історично накопичений досвід навчання
недостатньо використовується в сучасній художньо-педагогічній освіті.

Література:

Кузин В.С. Психология живописи: Учебное пособие для вузов. – М.: ООО
«Издательский дом « ОНИКС 21 век», 2005. – 304 с.: ил.

Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе:
Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – М.: АГАР, 1998. –
256 с., ил.

Похожие записи