Реферат на тему:

Нобелівський лауреат Роберт Губер (Huber)

за визначення третинної структури центру фотосинтетичної реакції

рік народження: 1937 р.

?????????3/4?ку 80-х років Р.Губер та його співробітники починають
дослідження білків, які синтезуються в процесі фотосинтезу — основній
хімічній реакції в біосфері землі. Спільно з Х.Міхелом, Й.Дайзенхофером,
Куніо Мікі та ін. Р.Губер виділяє та досліджує мембранні білки, які були
ізольовані від центру фотосинтетичної реакції пурпурової бактерії.
Головною заслугою Р.Губера є вдосконалення методів структурного аналізу.
У своїх дослідженнях учений використовує низькотемпературну
кристалографію, гамма-спектроскопію та комп’ютерні програми для
інтенсивної обробки даних, їх інтерпретації та з’ясування електронної
щільності. Використовуючи ці методи та програми, Р.Губер, Й.Дайзенхофер,
Х.Міхел зі своїми співробітниками з’ясували третинну структуру
досліджуваних білків. Це широко використовується в багатьох лабораторіях
світу. 1988 р. Р.Губеру, Й.Дайзенхоферу та Х.Міхелу була присуджена
Нобелівська премія з хімії «за визначення третинної структури центру
фотосинтетичної реакції».

Література:

Альфред Нобель. Шведський інститут, 2004 р.

Нобелівська премія перші 100 років.

Альфред Нобель і Нобелівські премії.

HYPERLINK «http://www.nobel.org.ua/» http://www.nobel.org.ua/

HYPERLINK «http://www.peoples.ru/finans/undertake/nobel/index2.html»
http://www.peoples.ru/finans/undertake/nobel/index2.html

Похожие записи