.

Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1840
Скачать документ

Науково-методична та науково-дослідна

робота викладачів.

Державна політика в галузі освіти вимагає переосмислення та переоцінки
застарілих уявлень, стереотипів щодо системи підготовки педагогічних
кадрів. Одним з найголовніших завдань є відродження і подальша
розбудова української національної школи, утвердження орієнтації молоді
на формування таких якостей особистості, як почуття власної гідності,
віри в свої сили, бажання кращою працею домогтися кращого життя, а не
пасивно очікувати його. Вирішення цього завдання вимагає піднесення
загальної і професійної культури педагогічних кадрів, підвищення рівня і
результативності їх науково-методичної роботи.

В зв’язку з цим, в організації навчальної та науково-методичної роботи
викладачів педагогічного коледжу необхідно зосередити увагу на вирішенні
таких основних питань:

Всім педагогічним працівникам продовжувати глибоко оволодівати змістом
та ідеями Конституції України, Державної національної програми “Освіта”
(Україна ХХІ століття), законів України “Про освіту”, “Про загальну
середню освіту”, вимог “Концепції педагогічної освіти”. Творчо
впроваджувати в практику роботи ідеї “Концепції виховання дітей та
молоді в національній системі освіти”. Працювати над вивченням та
впровадженням в навчальний процес Державних стандартів загальної
середньої освіти в Україні, проектів Державних стандартів педагогічної
освіти, інших нормативно-правових документів про освіту.

В зв’язку з входженням в структуру Прикарпатського університету
приступити до розробки нового покоління навчальних планів, які б дали
можливість реалізувати спільно з університетом ідеї ступеневої вищої
педагогічної освіти. На основі розроблених навчальних планів створити
нове навчально-методичне забезпечення для їх реалізації. При цьому
повністю дотриматись вимог введених Державних стандартів загальної
середньої освіти.

Вивчення та впровадження в навчально-виховний процес, систему
професійної підготовки досягнень психолого-педагогічних наук, передового
досвіду кращих викладачів, ефективних педагогічних технологій.

Зосередити увагу на зростанні науково-методичної підготовки викладачів,
удосконаленні їх професійно-педагогічних навиків.

Для цього необхідно:

Зміст роботи Відповідальні

1. З метою реалізації ступеневої освіти спільно з науковцями
Прикарпатського університету розробити з усіх спеціальностей нові
навчальні плани. Ввести їх в дію з 2000-2001 н.р.

В.Ковтун

2. До проведення навчальних занять в педагогічному коледжі залучити
досвідчених викладачів – науковців Прикарпатського університету.
Викладачам Університету доручити читання лекцій з найбільш актуальних
тем суспільно-гуманітарних та професійно-орієнтованих дисциплін.

О.Пилип’юк;

В.Ковтун

3. Брати активну участь в традиційних звітних науково-теоретичних
конференціях Прикарпатського університету.

В.Ковтун;

викладачі

4. Спільно з Прикарпатським університетом завершити роботу над
видавництвом програм з англійської мови та методики її викладання в
початкових класах.

5. Провести науково-теоретичну конференцію по темі “Управління процесом
впровадження досягнень педагогічної науки та передового педагогічного
досвіду в систему підготовки освітянських кадрів”.

В.Ковтун;

Г.Микитюк;

Д.Курчій

6. Провести регіональну науково-теоретичну конференцію по темі “Коломия
і Коломийщина: минуле, сучасне, майбутнє”.

О.Пилип’юк;

В.Ковтун

7. Завершити роботу по підготовці навчального плану та відповідного
навчально-методичного забезпечення для підготовки студентів з додаткової
кваліфікації “Користувач комп’ютерів, керівник гуртка комп’ютерної
підготовки в школі”.

В.Ковтун;

В.Гречук

8. Підготувати до видавництва другий спецвипуск журналу “Вертикаль”,
зосередивши в ньому матеріали з досвіду роботи викладачів по підготовці
студентів зі спеціальностей “Початкове навчання”, “Музичне виховання” та
“Образотворче мистецтво”.

В.Ковтун;

викладачі

9. Для ефективної організації навчально-виховного процесу, посилення
ролі самостійної роботи студентів, отримання ними глибоких і міцних
знань, розкриттю їх творчих здібностей, приступити до вивчення та
впровадження в практику роботи рейтингові системи оцінки знань
студентів. В.Ковтун;

Г.Микитюк;

викладачі

10. Оновити зміст роботи діючого науково-методичного комплексу з
Обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників.
О.Пилип’юк;

В.Ковтун

11. Організувати роботу постійно діючого семінару викладачів-методистів
педагогічного відділення та вчителів базових шкіл з проблеми “Шляхи
удосконалення практичної підготовки освітянських кадрів в розрізі вимог
державних стандартів початкової та загальної середньої освіти”.
М.Солецький

12. Докорінно покращити роботу методичного кабінету, головним завданням
якого вважати сприяння у підвищенні науково-методичної і фахової
підготовки викладачів. Створити в кабінеті постійно діючий стенд новинок
навчально-методичних матеріалів, підготовлених Міністерством Освіти,
Прикарпатським університетом та Обласним інститутом післядипломної
освіти педагогічних працівників. Д.Курчій

В.Ковтун

13. З метою удосконалення професійно-педагогічної підготовки
освітянських кадрів ввести в практику роботи проведення самоаналізу
контрольних кваліфікаційних робіт, контрольних кваліфікаційних завдань
та тестів з усіх спеціальностей. В.Ковтун;

М.Солецький;

Л.Акімова;

М.Гринюк;

М.Білоус

14. З метою впровадження прогресивних форм і методів навчання та
поширення передового педагогічного досвіду, відкриті уроки проводити з
наперед визначеним методичним завданням. Скласти графік проведення
відкритих уроків. В.Ковтун;

Д.Курчій;

Голови предметних

комісій, викладачі

15. Брати активну участь в роботі обласних методичних об’єднань та
методичних об’єднань викладачів педучилищ Західного регіону України.
В.Ковтун;

Голови предметних

комісій, викладачі

16. На високому науково-методичному рівні забезпечити проведення
обласних курсів вчителів початкових класів, які проводяться на базі
педагогічного коледжу. В.Ковтун;

викладачі

17. На основі положення про бібліотеку вищого навчального закладу,
зосередити увагу на забезпечені бібліотеки коледжу навчальною та
методичною літературою відповідно до встановленого переліку підручників,
рекомендованих Міністерством освіти України в 1999-2000 н.р.
Завідуюча

бібліотекою

18. Продовжувати організацію та проведення огляду звітів роботи
предметних комісій. Вважати їх основним завданням підведення підсумків
роботи за рік та визначення основних напрямів на новий навчальний рік.
В.Ковтун;

Д.Курчій,

голови предметних

комісій

7. План роботи науково-методичної ради

1 засідання (серпень)

1. Основні завдання науково-методичної бази, предметних комісій по
організації навчальної та науково-методичної роботи, направленої на
удосконалення підготовки освітянських кадрів.

В.Ковтун

2. Основні підсумки організації методичної роботи за минулий навчальний
рік.

Д.Курчій

3. Обговорення робочих навчальних планів з усіх спеціальностей. Робота
по завершенню підготовки тарифікації викладачів та педагогічного
навантаження.

В.Ковтун

4. Ознайомлення голів предметних комісій з новими нормативними
документами по організації навчального процесу.

В.Ковтун

2 засідання (жовтень)

1. Про удосконалення методів організації навчальної діяльності через
можливості використання комп’ютерної техніки. Перші кроки підготовки
студентів з додаткової кваліфікації “Користувач комп’ютерів, керівник
комп’ютерних гуртків в школі”.

В.Гречук, В.Ковтун

2. Про хід підготовки науково-методичних матеріалів до видавництва
журналу “Вертикаль”.

В.Ковтун

3. Обговорення та затвердження положень “Про науково-методичну раду” та
“Про предметну комісію викладачів психолого-педагогічних дисциплін
педагогічного коледжу”.

В.Ковтун

3 засідання (грудень)

1. Роль суспільних дисциплін у формуванні національної свідомості та
загальної культури майбутніх педагогів.

В.Зварич

2. Про удосконалення підготовки майбутніх учителів музики до творчої
роботи з шкільними колективами художньої самодіяльності. Шляхи пошуків
обдарованих учнів та їх залучення до оволодіння професією вчителя
музики.

М.Гринюк, голови предметних комісій

4 засідання (січень)

1. Педагогічні умови формування професійної майстерності майбутніх
учителів образотворчого мистецтва.

М.Білоус

2. Розвиток ініціативи студентів педагогічного коледжу – важлива умова
підготовки майбутніх учителів до творчої професійної діяльності.

Г.Микитюк

5 засідання (березень)

1. З досвіду роботи предметної комісії по зростанню науково-методичної
та фахової підготовки викладачів.

Г.Зварич, М.Микитюк, Л.Палій, М.Соколишин

2. Проблеми в становленні базової школи та її участь у професійній
підготовці майбутніх педагогів.

М.Солецький

6 засідання (травень)

1. Завдання предметних комісій по підготовці до державних та семестрових
екзаменів.

В.Ковтун

2. Організація підготовки та проведення огляду роботи предметних
комісій, навчальних кабінетів. Обговорення та затвердження відповідних
положень.

В.Ковтун, Н.Никифорук, Д.Курчій

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020