Реферат на тему:

Скачки при з’єднанні тризвуку з секстакордом

1. Скачки прім і квінт

При з’єднанні акордів, що знаходяться в кварто-квінтовому
співвідношенні, можна вести пріму одного акорду стрибком в пріму іншого
або квінту одного в квінту іншого. В цьому з’єднанні всі голоси, крім
того, якому доручається стрибок, ведуться не більше ніж на терцію.
З’єднання — частіше гармонічне.

Якби такі мелодичні скачки гармонізувалися двома основними тризвуками,
то між крайніми голосами утворилися б паралельні октави або квінти. Тому
для правильного голосоведення необхідно один з акордів дати у вигляді
секстакорду.

Для гармонізації висхідного стрибка пріми в приму або квінти в квінту
перший акорд повинен бути основним тризвуким в тісному або широкому
розташуванні, а другий — секстакордом. Бас ведеться вниз, тобто
протилежно скачку:

Для гармонізації такого ж низхідного стрибка перший акорд також може
бути основним тризвуком в широкому розташуванні, а другий секстакордом.
Бас ведеться вниз, тобто в одну сторону із стрибком:

Проте такі низхідні скачки можна гармонізувати і так, що першим буде
секстакорд, а другим — тризвук. Бас в цьому випадку ведеться вгору,
тобто протилежно скачку; розташування першого акорду — змішане, другого
— тісне:

На аналогічних підставах допускаються скачки і в середніх голосах:

У разі потреби застосовується одночасний подвійний стрибок пріми в приму
і квінти в квінту. Це можливо, якщо пріми лежать вище за квінти, тобто
голоси, в яких вони укладені, йдуть паралельними або протилежними
квартами (а не квінтами):

2. Змішані скачки

Послідовність секстакорду з тризвуком іншої функції робить можливим
скачки між їх неоднорідними акордовими звуками (пріма- терція, квінта —
терція і т. п.) на сексту, зменшену квінту, зрідка на септиму:

Взагалі правильності і невимушеності стрибка сприяє застосування
обернення акордів. Додатковим прикладом будуть скачки до кадансового
квартсекстакорду і від нього :

3. Приховані октави і квінти

Прихованими октавами називається прямий рух двох голосів до октави.

Прихованими квінтами називається прямий рух двох голосів до квінти:

Прямий рух до октави і квінти підкреслює пустоту їх звучання. Приховані
квінти забороняються лише в крайніх голосах, як найгучніших, і то лише
при скачку в сопрано. Саме для уникнення їх вище дані деякі поради про
порядок проходження тризвуків і секстакордів, розташуванні їх і
голосоведенні.

4. Значення стрибків

Застосування різних стрибків (терцій, прим, квінт і змішаних) значно
розширює засоби голосоведення, що ясно з простого порівняння
можливостей, наданих даною темою курсу і строгими рамками початку
навчання.

В мелодію різноманітність тепер вноситься не тільки переміщенням
акордів, але і скачками між різними акордами. Зрозуміло, скачки
переважно чергують з плавним рухом голосу. При цьому після стрибка
голосу між різними акордами його рух у зворотний бік більш необхідний,
ніж при переміщенні одного акорду.

Скачки в середніх голосах мають головним чином допоміжне технічне
значення і часто дозволяють знайти вихід з скрутного положення.

5. Практичні вказівки

При тому ж об’ємі попереднього аналізу задач слід врахувати, що серед
даних стрибків зустрічатимуться скачки не тільки на основі переміщення
або ходу терцій в терцію, але і інші скачки, головним чином прім і
квінт. Як і раніше рекомендується під звуки, створюючи стрибок, наперед
підставляти баси передбачуваних акордів з попредньою перевіркою на
приховані октави і квінти між крайніми голосами.

Приклад гармонізації:

Похожие записи