Тема: “Робота керівника хору над хоровою партитурою.

Перш ніж розпочати розучування музичного твору з хором, диригент повинен
сам добре його вивчити.

Він повинен чітко уявити собі, всі етапи, які пройде хорова партитура
від виучування нотного і літературного тексту до моменту виконання його
на естраді.

Робота диригента над партитурою хорового твору. Отже, має два періоди:
перший – попереднє вивчення партитури диригентом особисто і другий –
розучування даного твору з хором.

Щоб засвоїти музику виучуваного втору, треба не тільки знати музичний і
літературний текст втору, дуже корисно також познайомитися з творчістю
цього композитора. Необхідно засвоїти стиль, способи письма, творчий
напрямок автора. До музично-теоретичного аналізу втору слід братися лише
після детального вивчення його літературного тексту. Музично-теоретичний
аналіз повинен містити в собі музично-тематичний розгляд твору,
установлення звязку музичного і літературного текстів, розгляд музичної
форми, ладотонального плану, метру і ритму, визначення темпу чи темпів,
докладне ознайомлення з гармонією та голосоведеням, установлення цезури
між музичними фразами даного твору і т.д.

Після цього музичний твір слід вивчити з погляду вокально-хорового.
Вокально-хоровий аналіз повинен торкнутися всіх сторін цієї специфіки.
Сюди належить: вивчення вокальних особливостей кожної партії — обсяг,
діапазон, теситура, ступінь використання кожного голосу, труднощі
інтонування з погляду інтервального і ритмічного. Коли буде зроблений
музично-теоретичний і вокально-хоровий аналіз диригент хору повинен
визначити план художнього виконання втору, проаналізувати зміст
літературного тексту та його зв’язок з музикою, визначити темпи,
динамічні відтінки, способи виконання, продумати музичне фразування,
визначити способи диригування… І нарешті диригент повинен скласти план
репетицій. Цим завершується вивчення партитури диригентом.

Основною формою роботи над хоровою партитурою є гра на фортепіано.
Зрозуміло, що не кожний зможе при цьому охопити всі лінії партитури.
Програвання партитури навіть тоді корисне, коли твір знайомий
диригентові. Грати слід два-три рази повністю від початку до кінця,
пропонуючи співакам стежити по нотах, і намагатися почуту свою партію.
Підтримка фортепіано на 1-их порах обов’язкова.

До однієї з основних форм роботи над партитурою диригування.

Диригування – це керування виконанням музичним твором. Слід додати, що
диригент повинен бути точним, старанним і вимогливим.

Диригент повинен з усією пильністю намагатися вгадати і відчути наміри
автора.

Тема: Робота керівника хору над хоровою партитурою.

Тема: Ансамбль і його види.

Ансамбль – фр. слово. Ансамблевий хор повинен складатися з 12-ти л.дей.

Приблизна однотембровість.

Культура співаків.

Нюанс – це умови, настільки зрозумілі, що пояснення не потребують. Дуже
часто нюанс є вирішальним у хоровому звучанні.

Література.

А.Анісімов. Диригент, хормейстр.

Питання диригентської майстерності.

Пігров. Керування хором.

Г.О.Дмитревський. Хор. Керування хором.

План.

Робота диригента над хоровою партитурою.

Вивчити музичного твору з погляду ви кально-хорового.

План і аналіз твору диригентом.

Гра на фортепіано – основна форма роботи над хоровою партитурою.

Похожие записи