РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Прохідні і допоміжні квартсекстакорди

1. Попередні відомості

Крім кадансового квартсекстакорду, існують кварт-секстакорди Прохідні і
допоміжні. Їх відмінна риса — поява на слабій долі, в поступеневому русі
(звідси їх назви — по аналогії з відповідними неакордовими звуками —
прохідними і допоміжними).

Ці квартсекстакорди, як і кадансові, позначаються цифрами 64, що
додаються до знака функції: Т64, S64, D64.

2. Прохідні квартсекстаккорди домінанти і тоніки

Прохідним називається квартсекстакорд, поміщений на слабій долі між
тризвуками і його секстакордом при поступенневому висхідному або
низхідному русі баса.

Між тонічним тризвукомі його секстакордом (або у зворотному напрямі)
поміщається домінантний квартсекстакорд: Т-D64-Т6 або Т6-D64-Т:

Між субдомінантовим тризвуком і його секстакордом (або у зворотному
напрямі) поміщається тонічний квартсекстакорд: S-Т64 -S6 або S6-Т64-S:

3. Голосоведення

Для прохідних квартсекстакордів типове плавне голосоведення; при
поступовому русі баса вгору або вниз один з верхніх голосів (частіше за
все сопрано) рухається по тих же звуках у зворотному напрямі; в одному з
голосів утримується загальний звук, а четвертий голос рухається на
ступінь вниз і назад:

Якщо в оборотах Т6-D64-Т і S6-T64-S в секстакорді подвоєна квінта, то у
відповідному голосі перехід до квартсекстакорду здійснюється рухом на
терцію (а не на секунду, як при подвоєнні основного звуку):

При гармонізації даного баса ознакою наявності прохідного домінантового
квартсекстакорду й поступенний рух від I ступеня гамми до III або у
зворотному напрямі, а ознакою наявності тонічного прохідного
квартсекстакорду — поступовий рух від IV до VI (або у зворотному
напрямі).

При гармонізації даної мелодії ознакою наявності прохідних
квартсекстакордів є, по-перше, аналогічний поступенний рух між I-III і
IV-V ступенями гамми. По-друге, прохідний квартсекстакорд може бути
застосований і при залишенні мелодії на місці протягом трьох рахункових
долей (або трьох більш дрібних долей), а також іноді при русі мелодії на
секунду вниз і назад, або на терцію і потім на секунду вгору, як
показано в прикладах 172 і 173.

4. Допоміжні квартсекстакорди субдомінанти і тоніки

Допоміжним називається квартсекстакорд, поміщений на слабій долі між
тризвуком і його повторенням, на витриманому басу.

Між тонічним тризвуком і його повторенням вводиться субдомінантовий
допоміжний квартсекстакорд, а між домінантовим тризвуком і його
повторенням — тонічний допоміжний квартсекстакорд:

Бас, на фоні якого з’являється допоміжний квартсекстакорд, повинен
обов’язково починатися на сильній (або на відносно сильній долі.

Як видно з попередніх прикладів, в допоміжному квартсекстакорді, як в
прохідному, подвоюється звичайно басовий звук.

5. Голосоведення

Нормою для введення допоміжного квартсекстакорду є дуже плавне
голосоведення: бас і його подвоєння залишаються на місці, а решта двох
голосів йде паралельним рухом (терціями або секстами) на ступінь вгору і
назад (див. приклади 174 і 175).

Проте як виняток допоміжний квартсекстакорд може бути застосований і при
вільнішому голосоведенні, із стрибком в одному з голосів:

6. Допоміжний квартсекстакорд в каденціях

Допоміжний квартсекстакорд субдомінанти застосовується нерідко в
додаткових плагальних каденціях, утворюючи їх новий різновид.

При цьому, якщо допоміжний S64 з’являється після неповної заключної
тоніки, то один з голосів робить від.Т до S64, хід на терцію вниз:

Похожие записи