.

Власні і загальні назви іменників (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 4466
Скачать документ

Тема. Власні і загальні назви іменників.

Мета. Поглибити знання учнів про лексичне значення іменника на основі
дослідження власних і загальних назв; розвивати вміння будувати діалог.

Тип уроку. Комбінований урок.

Хід уроку

І. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Групова робота.

І-П група:

– Зачитайте складені речення.

– Які іменники з абстрактними значеннями вжили?

– Назвати кілька іменників, які мають конкретне значення.

ІІІ-ІV група:

– Зачитайте відгадки, які є назвами істот.

– Зачитайте відгадки, які є назвами неістот.

2. Вибірковий диктант.

– Виписати іменники у дві колонки назви істот і назви неістот: Кобза,
кобзарі, життя, бандурист, горе, символ, співець, ягода, дівчата, герой.

III. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Фронтальна робота. Визначення завдань уроку.

– Прочитайте речення. Назвіть іменники.

Багато посібників для молодших школярів можна придбати в магазині
«Школярик”.

Символом України є блакитний барвінок.

Мама передплатила мені журнал «Барвінок».

– Що цікавого помітили?

– Чому слова, які звучать однаково, записані по-різному?

– Що потрібно дізнатися ще про слова-іменники?

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Робота в парах. Аналіз мовного явища написання власних і загальних
іменників.

– Спробуйте поміркувати, які слова пишуться з великої букви, а які – з
малої.

Попрацюйте парами. Випишіть з рядка слів ті, які вважаєте, треба писати
з великої букви, а потім ті, які пишуться з малої. (З, з)амулинці,
(С,с)тир, (С,с)ічень, (М.м)арс, (К, к)оломия, (Д, д)ніпро, (К,к)орова,
(Л, л)асуня, (І, і)ван, (Я, я)кович, (Ф, ф)ранко, (К, к)орж.

(Після виконання відкриваю правильний варіант.)

2. Перевірка виконаного. Пояснення учнями своїх міркувань щодо
написання великої букви.

Висновок:

Серед іменників є власні і загальні назви. Власні назви служать для
позначення окремих осіб або одиничних предметів, щоб виділити їх з ряду
однотипних.

Загальні – називають однотипні предмети, стани, явища.

3. Робота з підручником.

-Як вважаєте, яких назв у мові більше: власних чи загальних? Прочитайте
текст вправи 368 і порахуйте, скільки іменників написано з малої літери,
а скільки з великої.

– Оскільки власних назв менше, то легше дослідити, які іменники

є власними назвами

Фізкультхвилинка.

V. Вправи на закріплення знань про власні назви.

1. Робота в групах.

Завдання 1. Доберіть загальну назву до даної групи слів. Тарас, Степан,
Марія, Олекса, Галина, Орися, Віра, Любов – це … Шевченко, Франко,
Коцюбинський, Хмельницький, Мазур – це … Миколайович, Василівна,
Петрович, Іванівна – це…

Зробіть висновок, які іменники пишуться з великої літери?

Завдання 2. Доберіть загальну назву до даної групи слів і зробіть
висновок, які іменники пишеться з великої літери?

Запоріжжя, Івано-Франківськ, Одеса, Миколаїв – це …

Журавники, Замулинці, Підбереззя, Мирне – це …

Дунай, Дніпро, Ніл, Амазонка, Прут – це…

Франція, Іспанія, Швеція, Україна – це …

Завдання 3. Доберіть загальну назву до даної групи слів і зробіть
висновок, які іменники пишемо з великої букви.

Земля, Юпітер, Сатурн, Сонце, Марс, Плутоній, Місяць – це … Ласуня,
Чорнушка, Сірко, Пушок – це …

Складіть два речення з словами Пушок, пушок.

Завдання 4. Прочитайте словосполучення. Складіть з ними речення. Що
означають іменники, написані з великої літери?

Журнал «Пізнайко», готель «Турист», газета «Порадниця», фільм «Кобра».

Висновок:

З великої букви пишемо такі власні назви:… (продовжіть речення).

VI. Диктант.

Над нами сяяла одинока зірка. У моєї бабусі корова Зірка.

Навколо сонця рухається Земля. Під ногами боягуза земля розступається.

VII. Підсумки.

– Чи можемо сказати, які іменники писати з великої літери, а які -з
малої?

– Хто з дітей був найбільш уважним до розповідей своїх товаришів?

VIII. Домашнє завдання.

I група – вправа 372.

II група – виписати з газет іменники, які є власними назвами.

III група – скласти завдання для словникового диктанту «Власні і
загальні назви».

IV група – скласти 5 речень, у яких використати назви вулиць нашого
міста.

Тема. Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній).

Мета. Ознайомити з поняттям «рід іменників», допомогти засвоїти способи
розрізнення роду іменників, закріплювати навички роботи зі словником,
розвивати пізнавальну самостійність учнів.

Тип уроку. Урок формування нових знань, навичок і вмінь.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Зачитування розповіді (впр. 387).

– Які іменники написали з великої букви. Чому?

III. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

– Сьогодні ми вивчимо ще одну особливість іменника – рід. Виконання
вправи 388.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

– Прочитайте слова. Що спільного між 1 і 2 групами слів?

1. Батько, син, хлопець, півень, заєць, вовк.

2. Жінка, мати, сестра, курка, овечка.

3. Стіл, книга, земля, піч.

– Чим відрізняються іменники 1 групи від іменників 2 групи? Істот якої
статі вони називають?

– Яке закінчення вказує про належність до чоловічої статі? А жіночої
статі?

– Чим відрізняються слова 3 групи?

– Чи є у назв неістот такі ж закінчення?

Висновок. Іменники бувають жіночого, чоловічого, середнього роду.

– Які іменники віднесемо до кожного з цих родів, ви будете знати, якщо
прочитаєте правило в підручнику.

Самостійне прочитання правила про роди іменників.

– Які іменники належать до чоловічого роду?

– Які – до жіночого роду?

– Які – до середнього роду?

– До якого роду віднесемо іменники:

грак, стежка, серце, стіл, малеча, малюнок, озеро, пісня?

V. Поглиблення знань про рід іменників.

1. Колективне виконання вправи 390.

Висновок: іменники чоловічого роду мають закінчення -а, -я, -о, ?;

іменники жіночого роду мають закінчення -а (-я), ?;

іменники середнього роду мають закінчення -о, -е, -я, -а.

2. Робота в парах. Виконання вправи 391. Висновок.

До будь-якого з родів не відносяться іменники, які не мають форм однини:
ножиці, Карпати, окуляри, знання, радощі, ворота.

Фізкультхвилинка.

3.Розширення знань про Іменники чоловічого роду.

– Прочитайте речення.

Композитор Петро Чайковський створив музичний цикл «Пори року».
Композитор Алла Мігай написала багато пісень для дітей.

– Значення якого роду має слово композитор у кожному реченні? Висновок.

Іменники чоловічого роду в реченні можуть називати як осіб чоловічої
статі, так і осіб жіночої статі. Це назви осіб за професією: професор,
посол, президент, депутат і інші.

4. Спостереження за іменниками спільного роду.

– Прочитайте речення. Якого роду виділені слова? Степанко був страшний
забіяка.

На перерві гру перебивала Ганнуся-забіяка.

Висновок.

Назви людей за їхніми вчинками, рисами характеру не вказують на стать,
вони є іменниками спільного роду.

5. Робота з словниками.

– Якщо важко визначити рід іменника, можна звернутися до словника.

– Перевірте за словником, якого роду слова акварель, ярмарок, день,
тюль, пальто, ступінь, біль.

Складіть речення з даними словами.

VI. Дидактична гра «Добери іменник певного роду».

VII. Підсумок уроку.

– Які роди має іменник?

– Які слова допомагають визначити рід?

– Які слова відносимо до спільного роду?

VIII. Домашнє завдання.

1. Виписати зі словника п’ять іменників кожного роду.

2. Виконати вправу 396.

Тема. Змінювання іменників за числами.

Мета. Ознайомити з поняттями «число іменника», «однина», «множина»;
формувати вміння змінювати іменники за числами, визначати число
іменників; розвивати навички навчального діалогу як засобу свідомого
засвоєння знань.

Тип уроку. Формування вмінь і навичок.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Повідомлення теми і визначення завдань уроку.

– Прочитайте вірш. Знайдіть помилки.

Два веселі їжак накололи на голки

Всі листок і сказали:

– Ми кущ, золоті у нас плащ на дощі.

– Як треба змінити слова? Спишіть вірш, виправте помилки.

– Назвіть слова, які змінювали.

– Щоб у вас не траплялося подібних помилок у мовленні, вивчимо тему
«Змінювання іменників за числами». Визначимо завдання уроку.

1. Які є числа іменників?

2. Як змінюються іменники за числами?

3. Як визначити число іменників?

4. Чи всі іменники змінюються за числами?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Колективне виконання вправи 397.

Висновок.

Іменник може називати один предмет або багато предметів.

2. Самостійне опрацювання правила про числа іменників (с.170).

3. Спостереження за граматичним значенням числа. Робота в парах.
Виконання вправи 399.

– Що повідомляє в слові про зміну числа? (Закінчення.)

IV. Закріплення вивченого. Вправи на визначення числа іменника.

1. Вибірковий диктант з поясненням.

– Випишіть у дві колонки слова, вжиті в однині і слова, вжиті в множині:

айва, смерека, вечори, числа, плече, серця, гриби, грак, вовки.

Поставте дані іменники в протилежну форму і запишіть їх у зошити.

Фізкультхвилинка.

2. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки у формі однини
або тільки у множині.

– Спробуйте поставити у форму однини такі іменники (усно): Карпати,
штани, сани, ножиці, граблі, дріжджі, гроші. Висновок.

Ці іменники вживаються в мові лише у формі множини.

В українській мові є ще одні «цікаві» іменники.

Поставте слова у форму множини:

молоко, чуйність, скло, сметана, молодь, Дніпро.

Висновок.

Є іменники, які мають лише форму однини.

Самостійна робота.

Варіант 1.

1. З кожної групи слів складіть речення. Запишіть їх. Знайдіть
іменники, вкажіть число.

Де, пташок, нема, там, багато, комашок. Квітень, травень, з травою, з
водою.

2. Записати іменники у множині.

Голуб, хмара, гніздо.

Варіант 2.

1. Записати іменники в однині:

сини, хвороби, працівники, сніжинки, мови.

2. Скласти два речення з парою іменників.

VI. Підсумок уроку.

– Що дізналися про число іменників?

– Які цікаві групи іменників є в нашій мові?

VII. Домашнє завдання (на вибір).

1. Виконати вправу 400.

2. Виписати з додаткової літератури (газети, журнали) 5 іменників,
зжитих в множині і 5 іменників, вжитих у формі однини.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020