.

Вибір слова із синонімічного ряду при перекладі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6873
Скачать документ

Реферат на тему:

Вибір слова із синонімічного ряду при перекладі

Існування в мові лексичної синонімії ставить перед перекладачем
особливі завдання. Абсолютних синонімів дуже мало. Крім того, синоніми
не завжди можуть заміняти один одного. Вони можуть бути придатними в
одному контексті і виявитися непридатними в іншому. При аналізі та
вибору одного із синонімів необхідно розрізняти синоніми:

смислові (ідеографічні), які відрізняються відтінками значення, ступенем
інтенсивності вираження поняття;

стилістичні, які відрізняються емоційною забарвленістю або відношенням
до різних стилів;

фразеологічні, які відрізняються своєю сполучуваністю з іншими словами.

У двомовному словнику звичайно синоніми, що представляють різні значення
і відтінки значень слова, розділені арабськими цифрами, крапкою з комою,
комою.

Як приклад диференціації смислових синонімів проаналізуємо статтю design
в Англо-українському словнику М.І.Балла:

design 1. n 1) задум; намір, план; 2) часто pl злий намір (умисел); 3)
рел. боже провидіння; 4) мета; 5) творчий задум, проект; 6) креслення.
ескіз, конструкція; 7) малюнок, візерунок; 8) дизайн; композиція; 9)
твір мистецтва

Як бачимо, всередині синонімічного ряду 1) значення намір і план
розділені комою, в той час як значення задум і намір – крапкою з комою.
Перших два згаданих синоніми, очевидно, є ближчими за значеннями, ніж
друга пара. У всіх інших синонімічних рядах (крім 8) подаються синоніми,
близькі за значеннями.

Для співставлення смислових та стилістичних синонімів розглянемо
словникову статтю delay з того ж словника:

delay 1. n 1) затримка; припинення; 2) відкладання, відстрочення; 3)
уповільнення; зволікання

Ці три ряди синонімів відрізняються як за смисловими відтінками
(наприклад, затримка і припинення; уповільнення і зволікання), так і у
стилістичному плані. Зволікання характеризується більш високим
стилістичним забарвленням, а відстрочення – своїм книжно-офіційним
забарвленням. Отже, ці синоніми стилістичні. Оскільки слово зволікання у
сучасній українській мові вживається тільки у сталих зворотах (без
зволікання, справа не терпить зволікання), його слід вважати
фразеологічним синонімом слова відкладання.

У зв’язку з особливостями свого історичного розвитку англійська мова
надзвичайно багата синонімами. Це синонімічне багатство англійської мови
широко використовується у всіх стилях письмового мовлення. Синоніми
вживаються для підсилення висловлювання, для уточнення поняття, для
уникнення повтору тощо.

Покажемо на прикладах різне використання синонімів і можливий їх
переклад українською мовою в залежності від їх функції в реченні.

Джон Голсуорсі, “Сага про Форсайтів”. Описуючи одного з героїв, Босіні,
яким його бачить інший герой, молодий Джоліон, автор використовує два
синоніми, які відрізняються відтінком значення і ступенем інтенсивності:

The man was unusual, not accentric, but unusual.

Прикметник unusual має значення незвичайний, дивний. У даному контексті
його слід було б передати українським словом незвичайний, але з
міркувань милозвучності (невдале близьке співзвуччя слів незвичайний і
ексцентричний) доводиться вдаватися до описового синоніма – не такий, як
всі:

Ця людина не така як всі, у ньому не було нічого ексцентричного, просто
він саме не такий, як всі.

Наступна послідовність синонімів явно має емфатичний характер:

This conscious, deliberate, calculated policy …

Перекладач повинен зберегти у перекладі наростання інтенсивності
значення, яке так явно відчувається в англійському реченні:

Ця свідома, умисна, наперед продумана/розрахована політика …

Було б помилкою вважати, що в кожному окремому випадку синонім виконує
тільки одну функцію. Часто синоніми вживаються одночасно і для
уточнення, і для підсилення поняття:

In other words, for 110 French killed, over 5,000 Algerians have been
massacred

Іншими словами, за 110 вбитих французів було знищено більше 5 тисяч
алжирців.

Слово massacred вказує на масове кровопролиття, тому, протиставляючи
число вбитих французів величезному числу витих алжирців, автор статті
протиставляє синоніми killed і massacred. Але, крім того, слово
massacred додатково виражає відношення автора статті до описуваних
подій.

Синоніми в англійській мові вживаються настільки широко, що в ній
утворилися традиційні синонімічні парні словосполучення. Такі парні
словосполучення зустрічаються у всіх стилях мови.

o

oe

¦?6

8

oe

?8

Традиційні синонімічні пари часто не зберігаються у перекладі, деколи
через відсутність відповідного синоніма в українській мові, інколи ж
тому, що така пара може сприйматися в українській мові тільки як
плеоназм.

The puкposes of Western nations in pouring arms into the Middle East
have been open and unconcealed.

Західні держави ніколи не приховували своїх цілей, поставляючи зброю на
Близький Схід

Прислівник ніколи частково передає емфазу, яка створена в англійській
мові синонімічною парою, котра не може бути збережена у перекладі
(*відкриті і неприховані).

Парні синоніми не завжди зберігаються і при перекладі дипломатичних і
юридичних документів, що вимагають максимальної точності:

just and equitable (peace) – справедливий (мир)

null and void – недійсний

The proposal was rejected and repudated.

Пропозиція була відхилена.

Через особливості розвитку англійської мови синонімічні пари і ряди
часто утворюються із слів різного походження – германського і
романського:

слова германського походження слова романського походження

begin commence

book volume

strong violent

Звичайно слова романського походження є книжними, а слово германського –
стилістично нейтральним. Перекладач повинен звертати увагу на
приналежність слова до певного словникового пласту, оскільки це має
велике значення при перекладі таких пар.

Слід відзначити так звані контекстуальні синоніми, тобто слова, які не є
синонімами у власному значенні слова, але які сприймаються як такі у
даному контексті. У контексті може виявитися потенційне значення слова.
Цим фактом і пояснюється виникнення контекстуальних синонімів.

This stern, sordid and grinding policy

Словникове значення цих прикметників:

stern – суворий

sordid -відштовхуючий, підлий

grinding -важкий; той, що вимучує; виснажливий

Слово stern у цьому синонімічному ряду є стрижневим, і у сполученні з
ним прикметники sordid і grinding стають його синонімами з більш
інтенсивним значенням:

Ця сувора, жорстока і антигуманна політика

Було би помилково вважати, що вибір синонімів стосується лише лексики.
Нерідко буває так, що знайдений смисловий відповідник слову оригінала не
може бути використаний через невідповідність граматичної форми слова. У
таких випадках треба знайти інший, відповідний даному контексту
граматичний синонім. У газеті Times в статті про розгром французької
армії після седанського прориву (1940 р.) була така фраза:

An incompetent or treacherous officer failed to destroy the Rhine
bridge.

Дослівний переклад цієї фрази із підстановкою словникових відповідників
кожного слова неможливий, оскільки слово зрадницький в українській мові
не сполучається з назвою виконавця дії:

*Неосвічений або зрадницький офіцер не підірвав міст через Рейн.

Прикметник зрадницький частіше вживається в ослабленому, переносному
значенні (зрадницька посмішка). Але з цього не випливає, що потрібне у
перекладі слово далеке від словарного відповідника слову treacherous в
українській мові. Змінивши форму слова (синтаксична заміна), тобто
використавши граматичний синонім, ми правильно вирішимо завдання:

Офіцер, який виявився неуком або зрадником, не підірвав міст через Рейн.

Література:

Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории
переводов. – М., “Международные отношения”, 1975.

Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. –
Львів: Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.

Ковганюк С.П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача). – К.,
“Дніпро”, 1968.

Комиссаров В.Н. Теория перевода. – м,: “Высшая школа”, 1990.

Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., “Вища школа”, 1982.

Korunets I.V. Theory and Practice of Translation. – Вінниця, “Нова
книга”, 2000.

Латышев Л.К. Курс перевода: (Эквивалентность перевода и способы её
достижения). – М., “Международные отношения”, 1981.

Лилова Анна Введение в общую теорию перевода. – М., “Высшая школа”,
1985.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки
лингвистической теории перевода. – М., “Международные отношения”, 1974.

Федоров А.В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). –
М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). –
М.: “Высшая школа”, 1983.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019