.

Українська мова : післяшкільна (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2125
Скачать документ

Реферат на тему:

Українська мова : післяшкільна

 

Не секрет ні для кого, що належним чином опанувати мову найкраще в
дитинстві, в перші роки життя. Дитячий садочок міг би стати першою
сходинкою до цього, особливо це стосується, так би мовити,
російськомовних регіонів, де в сім’ї дитина не чує української. Але роки
незалежності проходять, от і помаранчева революція промайнула безслідно,
а віз, як кажуть, і нині там. Ще 18 років тому, коли я віддавала свою
дитину у дитсадок, у мене поцікавились: “На каком языке хотели бы учить
вашего ребенка?” Маючи надію на світле майбутнє України, на відродження
мовного простору, я радісно вказала в анкеті українську мову. Але на
цьому вся „українськість” и закінчилась… Ну можна сказати, що це був
1987 рік, а зараз все по-іншому…

Дякуючи Богові, знайшлась після садочка гімназія, де справді вивчали
українську мову, де всі предмети викладались українською, де навіть
викладачі інших національностей опанували свій предмет українською и
були справжніми фахівцями своєї справи. Але от школа закінчилась, дітей
випустили у світ вступати до вищих навчальних закладів. І що ж?
Університет, що носить звання національного, тобто, з моєї точки зору,
повинен впроваджувати в життя національну ідею, готувати спеціалістів
для незалежної України… І тут на мене чекало розчарування: українською
ніхто нічого не читає, і це в 2002 році! Діти, що вивчали всі предмети
українською, повинні були вичавлювати її із себе, щоб засвоювати
російські терміни. Може, зараз щось змінилось на краще? На вулиці все ж
таки 2006 рік! Може, став виконуватись Закон про мови та 10 стаття
Конституції України? Адже законодавчо Закон про мови та Конституція
України закріпили за українською мовою статус державної. Але схоже на
те, що в нашій державі всі закони існують тільки на папері, він все
витримає, як і наш народ.

Що ж казати про садочки, школі й університети, коли навіть вищі
посадовці, що керують всією освітою, не володіють українською. До чого ж
соромно було дивитись, як організатори Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика
(із місцевих чиновників), а я була членом журі, звертались до
конкурсантів російською. Це сприймалось якнайменше дивно, щоб не сказати
з образою…

До чого вся ця преамбула? Хочеться все ж таки сподіватись, що роль
рідної мови в житті країни постійно зростає. Особливо після останніх
президентських виборів та подій на Майдані з’явилась якась іскра надії,
що українське стало модним, а молодь завжди йде за модою. Якщо в перші
роки становленні незалежності рейтинг вищих навчальних закладів різко
впав, то зараз знову відроджується “мода” на вищу освіту, будемо
сподіватись, і на українську мову. Але ж тільки сподіваннями ситий не
будеш, тому треба робити все можливе, щоб вони справдились.

Працюючи в системі довузівської освіти, тобто готуючи випускників шкіл
до вступного іспиту з української мови, переймаємось рівнем володіння
державною мовою випускників шкіл. На групу з 30-ти осіб може 2-3 можуть
пригадати, що таке апостроф, не кажучи вже про інші орфографічні та
пунктуаційні премудрості.

Вбачаємо наше завдання не просто в повторенні, дублюванні шкільної
програми з курсу “Сучасна українська мова”. Важливо не тільки
відтворити ті мовні знання слухачів, яких вони набули в середній школі,
а й систематизувати, розширити їх. Завдання підготовки ускладнюється
тим, що в середній школі вивчення суто програми з української мови
закінчується в 9-му класі, і до кінця 11-го класу більшою мірою
забувається. Викладачі майже на мають змоги приділити увагу повторенню
орфографії та пунктуації за браком часу, бо запланована кількість годин
присвячена урокам з розвитку зв’язного мовлення. Тому й постала проблема
написання підручника з української мови для випускників середніх шкіл,
що збираються складати вступні іспити з української мови, тобто для
абітурієнтів.

Зараз екзамени проходять більшою мірою у вигляді завдань тестового
характеру, але є й вищі навчальні заклади, де залишаються вступні
випробування у вигляді диктанта. В будь-якому разі підручник
післяшкільної української мови – справа нагальна і необхідна.

Збільшується кількість людей, що розмовляють, пишуть і читають
українською мовою. Але ще відчувається у абітурієнтів та слухачів
підготовчого відділення технічних вузів досить низький рівень знань
рідної мови. Навчальний посібник “Українська мова” повинен сприяти
кращому засвоєнню дисципліни студентами підготовчого відділення,
слухачами курсів та абітурієнтами.

Як свідчить досвід, орфографічні та пунктуаційні помилки у писемному
мовленні абітурієнтів мають характер стійких орфографічних порушень.

Мета пропонованих матеріалів – підвищення загального мовного рівня
вступників, поліпшення їхньої орфографічної та пунктуаційної
грамотності, розширення практичного застосування української мови.

Посібник побудовано на матеріалі тем з фонетики, орфографії, морфології
та пунктуації згідно з навчальною програмою та відповідно до чинного
правопису української мови.

Структура посібника відповідає сучасним вимогам лінгводидактики:
матеріал об’єднано в блоки-модулі, вивчення його супроводжується
методичними порадами, планом до кожної частини и посиланням на
рекомендовану літературу.

Матеріал подано в певній системі, дотримано потрібної послідовності й
наступності в подачі матеріалу та закріпленні знань і навичок, набутих
учнями в школі, а також поглиблення їх.

Теоретична частина підручника подається текстово або у вигляді таблиць і
складається з таких блоків: 1) фонетична система української мови,
орфографія, 2) морфологічна система, правопис частин мови, 3) синтаксис
та пунктуація. Враховуючи адресата, якому пропонується цей підручник –
абітурієнт, що складатиме вступний істип з української мови у вигляді
диктанта чи письмових тестів, автори більше уваги приділяють темам
орфографії та пунктуації. В підручнику не розглядається розділ “Лексика
та фразеологія”.

Структура кожного з 3-х блоків виглядає таким чином:

1. План.

2. Матеріал для самопідготовки.

3. Вправи та завдання.

4. Питання для самоперевірки.

Практична частина кожної з тем починається з вправ, де подається
матеріал до кожного правила орфографії або пунктуаціїї згідно з
“Українським правописом” (4-е видання) і співвідносно з теоретичною
частиною підручника.. Ці вправи доцільно використовувати як під час
самостійного опрацювання матеріалу, так і на занятті з навчальною метою
при з’ясуванні, поясненні, формулюванні правил. У розділі “Синтаксис і
пунктуація” перші вправи до деяких тем практичної частини також
подаються у вигляді таблиць, які треба заповнити, схематично показати
певну синтаксичну структуру. Основна увага при цьому приділяється
складним випадкам українського правопису.

Ці вправи супроводжуються завданнями аналітичного характеру:
пригадайте…, подумайте…, поясніть… Інші вправи розподіляються на ті,
які можна виконувати прямо в посібнику, оскільки він побудований на
зразок робочого зошита, і ті, що треба виконати, переписавши їх.

Перші – економлять час на занятті, другі розвивають моторну й зорову
пам’ять під час самостійної роботи.

Ілюстративний матеріал у посібнику дібрано з джерел народної творчості,
із творів класичної і сучасної української літератури. В кінці посібника
подається список скорочень використаних авторів.

В конці кожної теми розділу “Фонетична система української мови.
Орфографія” подано словникові диктанти. А в “Додатках” – ключі до них.

Розділ “Додатки” містить такі матеріали:

1) Ключі до словникових диктантів.

2) Пишемо правильно українські диктанти.

3) Контрольні роботи тестового характеру та ключі до них.

4) Критерії оцінювання диктантів.

Другий пункт додатків „Пишемо правильно українські диктанти” поділяється
на два розділи, в яких подається навчальний матеріал для письмового
іспиту з української мови.

Матеріал першого розділу включає 10 текстів орієнтовних диктантів
середньої та підвищеної складності для вступних іспитів з української
мови. Перед кожним текстом подані слова, на правопис чи значення яких
треба звернути увагу. Продовженням передтекстової роботи є методичні
поради щодо тем, які необхідно повторити до написання диктанту. Поряд з
переліком тем наводяться приклади з даного тексту. Таким чином
опрацьований матеріал дає можливість абітурієнту якісно підвищити рівень
знань з української мови.

Другий розділ – це 10 диктантів із завданням для самостійної роботи або
аудиторної перевірки. До кожного тексту з пропущеними орфограмами чи
пунктограмами подаються ключі.

Пропоновані матеріали з української мови призначені для абітурієнтів
негуманітарного профілю, хоч один з розділів цього додатку містить
тексти підвищеної складності. Вони пройшли апробацію в
учбово-консультаційному центрі ОНПУ на втупних іспитах за напрямами
“Соціологія”, “Культура”, “Економіка”.

Диктанти супроводжуються не лише повторенням лексики, орфографії та
пунктуації, а й розглядом правил-норм, аналізом прикладів, методичними
порадами щодо повторення відповідних тем або розділів з курсу
“Українська мова”.

Враховуючи загальнодержавну тенденцію щодо переходу випускних – вступних
іспитів на тестові випробування, автори включили до підручника тестові
завдання з усіх трьох розділів-блоків, що розглядаються. Цей матеріал, а
також ключі до нього подано в 3-му пункті “Додатків”.

В останньому пункті “Додатків” представлено критерії оцінювання
екзаменаційних диктантів. Таким чином, абітурієнт може, самостійно
виконавши роботу, сам себе і оцінити.

Автори бажають успіхів всім, хто вирішив працювати з нашим підручником і
сподіваються, що він допоможе Вам у вивченні української мови.

Навчальний посібник “Українська мова” розраховано на випускників
середньої школи, слухачів підготовчих відділень технічних вузів всіх
спеціальностей, абітурієнтів, вчителів-словесників.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020