.

Типи перекладів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
15 20242
Скачать документ

Реферат на тему

Типи перекладів

Системний аналіз перекладацької практики і теорії дозволяє
побудувати

єдину типологію перекладів, що узагальнює різні сторони підготовки,
виконання,

презентації і функціонування перекладу і співвідноситься з іншими
основними

компонентами перекладацької діяльності (20,174 (.

Типологізация перекладів здійснюється за наступними параметрами:

За співвідношенням типів мови перекладу і мови оригіналу;

За характером суб(єкта перекладацької діяльності і його відношенням
до автору тексту,що перекладається;

За типом перекладацької сегментації і способом переробки
перекладацького матеріалу;

За формою презентації тексту перекладу і тексту оригіналу;

За характером відповідності тексту перекладу тексту оригіналу;

За жанрово- стилістичними особливостями і жанровою принадлежністю
пере-

кладного матеріалу;

7.За повнотою і типом передачі смислового змісту оригіналу ;

За основними функціями;

За первинністю тексту- оригіналу;

За типом адекватності

1)Переклади,що виділяються за співвідношенням типів мови
перекладу і мови оригіналу : внутрімовний переклад- тлумачення
словесних знаків за допомогою знаків тієї ж мови :

( діахроничний ( історичний) переклад (переклад на сучасну мову
історичного тексту, написаного мовою попередньої єпохи ) ;

( транспозиція ( переклад тексту одного жанру функціонального
стилю в інший жанр функціонального стилю).

Міжмовний переклад – перетворення повідомлення, вираженого засобами
будь-якої однієї знакової системи , в повідомлення , виражене
засобами іншої знакової системи :

( бінарний переклад ( переклад з однієї приподньої мови на
іншу );

( інтерсеміотичний переклад ( переклад з природньої мови на
штучну чи навпаки);

( трансмутація ( переклад з будь-якої штучної мови на іншу
штучну мову ).

2) Переклади, що розрізняються за загальною характеристикою
суб(єкта перекладацької діяльності і за його відношенням до автора
перекладацького тексту :

традіційний переклад – переклад , виконаний людиною:

( переклад , виконаний перекладачем , що не є одночасно
автором перекладного тексту ;

( авторський ( авто-) переклад (переклад , виконаний автором
оригінального тексту) ;

( авторизований переклад ( переклад оригінального тексту ,
апробований автором).

(машимнний (автоматичний) переклад – переклад, виконаний
комп(ютером;

( змішаний переклад – переклад з використанням значної частки
традиційної ( чи машинної ) переробки тексту.

3) Переклади, зроблені за типом перекладацької сегментації
тексту і одиниць перекладу , що були використані :

( поморфемний переклад – переклад, виконанний на рівні
окремих морфем ,

не звертаючи уваги на їхні структурні зв(язки ;

( літерний переклад – переклад , виконаний на рівні окремих
слів не звертаючи уваги на смислові ,синтаксичні і стилістичні
зв(язки між словами;

( фразовий переклад – переклад , виконаний на рівні окремих
речень або фраз , перекладених послідовно одне за іншим;

( абзацно-фразовий переклад- переклад,здійснений на рівні окремих
речень або абзаців, перекладених послідовно одне за іншим;

( суцільно текстовий переклад- переклад цілого тексту, не
виділяючи окремі слова, речення або абзаци в окремі одиниці перекладу.

4) Переклади, виділені за ознакою форми презентації тексту –
перекладу і тексту-оригіналу.Письмовий переклад – переклад, виконаний в
писемній формі:

( письмовий переклад писемного тексту ( переклад письмового
тексту, виконаний у писемній формі ) ;

( письмовий переклад усного тексту (переклад усного тексту,
виконаний у писемній формі ).

Усний переклад-переклад, виконаний в усній формі:

( усний переклад усного тексту ( переклад усного тексту,
виконаний в усній формі);

( синхронний переклад (усний переклад, здійснений практично
одночасно з

виголошенням тексту-оригіналу);

( послідовний переклад (різновид усного перекладу, здійсненого
після

прослуховування певної одиниці тексту, в паузах між цими
одиницями);

( однобічний переклад ( усний переклад,здійснений тільки в одному
напрямку,тобто з

однієї мови на будь-яку іншу мову);

( двосторонній переклад (послідовний усний переклад розмови,
здійснений з

однієї мови на іншу і навпаки);

( усний переклад письмового тексту ( переклад письмового тексту,
виконанний в усній формі );

5) Переклади, виділені за ознакою характеру і якості
відповідності тексту перекладу тексту-оригіналу:

( вільний переклад ( переклад,що відтворює основну інформацію
оригіналу з можливими відхиленнями – додаваннями, пропусками і т. п.;
зддійснюється на рівні тексту, тому для нього категорії еквівалентності
мовних одиниць виявляються не релевантними):

?

?

v$

?

`-?? AE!Ae”O#%a%¦&’oooooooooooooooooooooooooooo

ETHE?F`GFHoooooooooooooooooooooooooooo

5ується на звертанні до немовних видів діяльності , на відміну від
власне перекладу, здійсненого за заданими правилами переходу від засобів
вираження, що належать іншій мовній системі);

( адекватний переклад (переклад ,що відповідає оригіналу і
виражає ту ж комунікатівну мету,що й оригінал);

(точний (правильний) переклад (переклад, що характеризується
семантичною точністю,тобто є семантичне повно і правильно переданим
планом змісту оригіналу);

(автентичний переклад (переклад офіційного документа ,що має
однакову юридичну чинність з оригіналом; відповідно до міжнародного
права текст умови може бути зробленим і прийнятим на одній мові
, але його автентичність встановлюється на двох і більше мовах);

( завірений переклад ( переклад, відповідність якого оригіналу
підтверджується юридичне).

6) Переклади,які виділяються за ознакою жанрово-стилістичногї
характеристики перекладного матеріалу і жанрової приналежності :

( науково-технічний переклад (переклад науково-технічних текстів і
документації);

( суспільно-політичний переклад (переклад суспільно-політичних
текстів );

( художній переклад (переклад художніх текстів);

( військовий переклад (переклад текстів з військової тематики);

(юридичний переклад (переклад текстів юридичного характеру);

( побутовий переклад (переклад текстів розмовно-побутового
характеру).

7) Переклади ,що виділяються за ознаками повноти і способу
передачі смислового змісту оригіналу :

-повний переклад – переклад, що передає смисловий зміст оригіналу без
пропусків і скорочень.

-неповний переклад – переклад, що передає смисловий зміст оригіналу з
пропусками і скороченнями:

( скорочений переклад (переклад ,що передає смисловий зміст тексту в
згорнутому вигляді , тобто із скороченнями);

( фрагментарний переклад (переклад не цілого тексту ,а лише окремого
уривка);

( аспектний переклад (переклад лише частини тексту відповідно до
будь-якої заданої

ознаки (аспекту);

( анотаційний переклад (переклад,у якому відбуваються лише головніа
тема,

предмет і призначення перекладного тексту);

(реферативний переклад (переклад, у якому містяться досить докладна
інформація

про документ,який реферують- його призначення,тематика, методи
дослідження,

отримані результати).

8) Переклади,виконані за ознакою основної прагматичної функції:

практичний переклад- переклад, призначений для практичного використання
як

джерело інформації:

( робочий (інформаційний) переклад (невідредагований переклад, в
основному

придатний для практичного використання,але не оформлений для
опублікування):

( консультативний переклад (вид інформаційного перекладу , здійснюється
звичайно в усній формі, включає елементи анотування, реферування і
вибіркового перекладу з листа, виконується , як правило,у присутності
замовника,що відразу уточнює аспекти змісту тексту- оригіналу,які його
цікавлять);

( видатний (друкований) переклад(письмовий переклад, тиражований за
допомогою засобів масового розмноження і призначений для широкого
поширення);

(опублікований переклад (практичний чи навчальний переклад,
тиражований за

допомогою засобів масового розмноження).

-навчальний переклад- переклад,який використовують у навчальному
процессі для підготовки перекладачів або як один з прийомів навчання
іноземної мови;

-експериментальний переклад-переклад,виконаний з дослідницькою метою;

-еталонний переклад-зразковий переклад,який використовують для
порівняння з

перекладом,що виконують.

9) Переклади, що виділяються за ознакою первинності/ непервинності
тексту

оригіналу:

– прямий(первинний,безпосередній) переклад-переклад,виконаний
безпосередньо з оригіналу;

непрямий (вторинний,непрямий) переклад-переклад, здійснений не
безпосередньо з тексту-оригіналу,а з його перекладу на яку-небудь іншу
мову;

зворотній переклад-експериментальний чи навчальний переклад уже тексту
на вихідну мову.

10)Переклади,що виділяються за типом адекватності:

стилістично адекватний переклад-семантичне повний і точний і
стилістично еквівалентний переклад.що відповідає
функціонально-стилістичним нормам мови перекладу;

-прагмантичне (функціонально)адекватний переклад-переклад,що правильно
передаєпереведеного

основну (домінуючу)комунікативну функцію оригіналу;

-дезиративно адекватний переклад –переклад,повно і правильно відповідає
на інформаційний запит споживача і не обов(язково передає повний
смисловий зміст і основу комунікативну функцію оригіналу.

Література:

Федоров А.В. “Основы общей теории перевода”, М., 1983.

Львовская З.Д. “Теоретические проблемы перевода”, М., 1985.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020