.

Переклад науково-технічних текстів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 7177
Скачать документ

Реферат на тему:

Переклад науково-технічних текстів

Науково-технічні тексти характеризуються особливим стилем, який
відрізняє їх від інших типів текстів. При перекладі таких текстів ця
особливість створює додаткові труднощі та проблеми.

Серед лексичних труднощів науково-технічного перекладу В.І.Карабан
виокремлює “багатозначність слів (термінів) та вибір адекватного
словникового відповідника або варіанту перекладу слова (терміна),
особливості вживання загальнонародних слів в науково-технічних текстах,
правильне застосування того чи іншого способу перекладу лексики.
визначення межі припустимості перекладацьких лексичних трансформацій,
переклад термінів-неологізмів, абревіатур, такі “фальшиві друзі”
перекладача, як псевдоінтернаціоналізми. лексикалізовані форми множини
іменників та терміни-омоніми, етноспецифічна лексика і етнонаціональна
варіантність термінів, іншомовні слова і терміни в англійських
науково-технічних текстах, різного роду власні імена і назви (фірм,
установ і організацій) тощо” (ч.ІІ, с.12-13). До граматичних
відмінностей автор відносить особливості граматичної будови мови, форми
і традиції письмового наукового мовлення. “Так, в англійських фахових
текстах значно частіше, ніж в українських, вживаються форми пасивного
стану та неособові форми дієслова, дієприкметникові звороти й специфічні
синтаксичні конструкції, особові займенники першої особи однини та
одночленні інфінітивні й номінативні речення тощо” (ч.І, с.14)

Основна складність перекладу науково-технічних текстів, а саме переклад
термінів, полягає у розкритті та передачі засобами української мови
іншомовних реалій. Було би невірним говорити про переклад термінів як
таких. Обов’язковою умовою повноцінного перекладу будь-якого
спеціального тексту, особливо науково-технічного, – повне розуміння його
перекладачем. Механічне заучування термінів, без проникнення у їх
сутність, без знання самих явищ, процесів та механізмів, про які йдеться
в оригіналі, може призвести до грубих помилок у перекладі. Перекладач
повинен детально вивчити ту область науки і техніки, в якій він працює.
Тільки тоді він зможе сміливо користуватися відповідними
термінологічними словниками.

?????????p? і передачі його термінами, що вже є усталеними в науці.
Актуальні наукові проблеми, найновіші технічні винаходи і відкриття
висвітлюються у друкованих виданнях і перш за все – у періодичних
виданнях, до яких і повинен звертатися перекладач. Велику допомогу може
надати тут консультація фахівця в даній галузі. Спочатку необхідно точно
встановити, у чому полягає описувана в іноземномовному перекладі
проблема і в чому полягають проблеми її викладу в перекладі. Як уже
вказувалося, проблема може полягати в описі нових процесів або
найновішої апаратури. Перекладач повинен уважно співставити усі випадки
вживання нових термінів або місць, які важко передаються засобами
української мови, щоб із загального змісту тексту скласти собі чітке
уявлення про описувану проблему.

Будь-який науковий текст характеризується певною повторюваністю
термінів. Тому для правильної передачі значення незнайомого і
відсутнього у словниках терміна або термінологічного сполучення дуже
важливо врахувати і співставити всі випадки його вживання в даному
тексті і лише після цього спробувати вияснити значення терміну шляхом
ознайомлення із спеціальною літературою з даного питання. Велику
допомогу перекладачеві може надати уже існуюча перекладна література з
даного питання, особливо якщо є можливість порівняти оригінал і
переклад.

Література:

Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории
переводов. – М., “Международные отношения”, 1975.

Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. –
Львів: Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.

Ковганюк С.П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача). – К.,
“Дніпро”, 1968.

Комиссаров В.Н. Теория перевода. – м,: “Высшая школа”, 1990.

Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., “Вища школа”, 1982.

Korunets I.V. Theory and Practice of Translation. – Вінниця, “Нова
книга”, 2000.

Латышев Л.К. Курс перевода: (Эквивалентность перевода и способы её
достижения). – М., “Международные отношения”, 1981.

Лилова Анна Введение в общую теорию перевода. – М., “Высшая школа”,
1985.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки
лингвистической теории перевода. – М., “Международные отношения”, 1974.

Федоров А.В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). –
М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). –
М.: “Высшая школа”, 1983.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019