.

Паралельні синтаксичні конструкції. Складне речення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 11458
Скачать документ

Реферат на тему:

Паралельні синтаксичні конструкції. Складне речення

Свідченням багатства української мови є різноманітність мовних засобів
усіх рівнів. Великий вибір варіантів надає мовцям синтаксис. Необхідно
навчитися правильно вибирати ті конструкції, які забезпечують найточніше
висловлення певної думки і якнайкраще відповідають конкретній ситуації
мовлення.

Основними видами синтаксичних синонімів є такі: а) двоскладні речення з
дієприкметниковим присудком і односкладні речення з формою на -то, -но у
ролі головного члена речення: Виставка розгорнута в краєзнавчому
музеї/Виставку розгорнуто в краєзнавчому музеї; Стороннім вхід
заборонений / Стороннім вхід заборонено; Нарада була проведена на
високому рівні / Нараду було проведено на високому рівні; Ця площа
відреставрована до ювілею міста /Цю площу відреставровано до ювілею
міста;

б) дієприслівникові звороти і підрядні речення, наприклад: Купуючи
харчові продукти, обов’язково перевіряйте дату виготовлення / Коли ви
купуєте харчові продукти, обоє ‘язково перевіряйте дату виготовлення;
Читаючи протокол допиту, свідок повинен простежити, щоб його відповіді
були записані якомога точніше / Коли свідок читає протокол, він повинен
простежити, щоб його відповіді були записані якомога точніше; Повертаючи
майно в неробочому стані, Орендар відшкодовує завдані збитки /Якщо
Орендар повертає майно в неробочому стані, він відшкодовує завдані
збитки;

в) підрядне речення і дієприкметниковий зворот: Акти оформлюються
комісією, що її створює керівник підприємства І Акти оформлюються
комісією, створеною керівником підприємства; Генпідрядник зобов’язаний
здати Замовникові устаткування в терміни, які обумовлюються договором І
Генпідрядник зобов’язаний здати Замовникові устаткування в терміни,
обумовлені договором;

г) підрядні речення і члени речення, наприклад обставини: Незважаючи.Ш.
погану роботу транспорту у нашому місті, наші співробітники ніколи не
спізнюються на роботу І Хоча транспорт працює погано, наші співробітники
ніколи не спізнюються на роботу; 3 метою кращого забезпечення ліками
населення у місті відкрито кілька нових аптек І У місті відкрито кілька
нових аптек, для того щоб краще забезпечувати населення ліками; За умови
дотримання водіями правил дорожнього руху аварії траплятимуться рідше І
Аварії траплятимуться рідше, якщо водії будуть дотримуватися правил
дорожнього руху; Внаслідок^^оп^имання замовником товару у нас виникли
серйозні проблеми І У нас виникли серйозні проблеми, тому що замовник не
отримав товар;

ґ) обставини і дієприслівникові звороти: Пісш_закінченняроботи колектив
повинен подати Замовнику звіт про використання матеріально-технічних
ресурсів І Закінчивши роботу, колектив повинен подати Замовнику звіт про
використання матеріально-технічних ресурсів; Оформлюючи замовлення ви
повинні визначити кількість деталей, необхідних для ремонту телевізора І
При_ оформленні замовлення ви повинні визначити кількість деталей,
необхідних для ремонту телевізора.

В офіційно-діловому мовленні перевага віддається обставинам, оскільки
вони мають більш книжний характер порівняно з підрядними реченнями і
дієприслівниковими зворотами.

Паралельними засобами вираження думки є безособові, пасивні та особові
конструкції. В особових конструкціях підкреслюється активність суб’єкта
дії, в безособових і пасивних конструкціях увага зосереджується на дії,
порівняйте: Патенти видаються податковим органом І Податкові органи
видають патенти; Перерахування коштів ринкового збору до відповідного
бюджету здійснюється адміністрацією ринку один раз на місяць І А
дміністраиія ринку здійснює перерахування коштів ринкового збору до
відповідного бюджету один раз на місяць; Усі ці порушення було
розглянуто Регіональним управлінням НБУІ Регіональне управління
НБУрозглянуло всі ці порушення.

Пасивні й безособові конструкції надають висловленню офіційного
характеру, вони активно використовуються в ділових паперах. Часто в
безособових конструкціях, що вживаються в офіційно-діловому стилі,
суб’єкт дії взагалі відсутній, як-от: Орендареві передаються запаси
сировини, матеріалів, незавершене виробництво і готова продукція;
Договір може бути змінено за угодою сторін. Такі конструкції не мають
паралельних особових конструкцій.

Та ж сама думка може бути висловлена за допомогою простих і складних
речень. Ті й інші речення можуть використовуватись у будь-якому стилі
мовлення, але з різною частотністю. Прості речення переважають у
розмовно-побутовому мовленні. Складні речення активніше вживаються у
науковому та офіційно-діловому мовленні. Найчастіше зазначені стилі
використовують складнопідрядні речення, за допомогою яких виражаються
найрізноманітніші причинно-наслідкові чи часові відношення.

Наявність синонімічних засобів дозволяє уникнути однотипності
конструкцій, а отже допомагає нам урізноманітнити мовлення.

Складне речення

Складні речення не закріплюються за певними сферами мовлення, але
активніше вони використовуються у книжних стилях — науковому,
офіційно-діловому та художньому.

Відзначимо кілька видів помилок у побудові складних речень.

У складнопідрядних реченнях підрядна частина може займати будь-яку
позицію щодо головної, порівняйте: Який би спосіб інформування не
застосовувався, інформація про ціни на товари має бути доступною і
достовірною; Інформація про ціни на товари, який би спосіб інформування
не застосовувався, має бути доступною і достовірною. Інформація про ціни
на товари має бути доступною і достовірною, який би спосіб інформування
не застосовувався.

При розміщенні підрядного речення всередині головного, в останньому
іноді спостерігається зміщення конструкції, тобто неузгодження окремих
форм, наприклад: Головне, на чому наполягав доповідач, це на
необхідності захисту прав споживачів; Найважливіше, на

що ми повинні звертати увагу, це на підвищення якості продукції,
(Правильно: Головне, на чому наполягав доповідач, — це необхідність
захисту прав споживачів; Найважливіше, на що ми повинні звертати увагу,
— це підвищення якості продукції).

Серйозним недоліком є надмірне ускладнення речення підрядними, як-от:
Зважаючи на те, що докази відповідача, що позивачка була прийнята на
посаду, якої немає в штатному розписі, і що вона несумлінно виконувала
обов’язки, не можуть бути взяті до уваги, оскільки це не пов’язано із
звільненням позивачки з роботи, і керуючись cm. 310, 311 ЦПК України,
судова колегія у цивільних справах ухвалила залишити без зміни рішення
Дарницького райсуду м. Києва про поновлення Кузьмук Л. О. на роботі і
виплату їй належної заробітної плати. Через нагромадження підрядних
речень дуже важко зрозуміти, про що тут йдеться. Подібні конструкції
повинні спрощуватися шляхом скорочення, поділу на кілька речень тощо:
Докази відповідача, що позивачка була прийнята на посаду, якої немає в
штатному розписі, і що вона несумлінно виконувала обоє ‘язки, не можуть
бути взяті до уваги, оскільки це не пов’язано із звільненням позивачки з
роботи. Зважаючи на всі обставини і керуючись cm. 310, 311 ЦПК України,
судова колегія у цивільних справах ухвалила залишити без зміни рішення
Дарницького райсуду м. Києва про поновлення Кузьмук Л. О. на роботі і
виплату їй належної заробітної плати.

Помилкою вважається використання як однорідних конструкцій підрядного
речення і члена речення, наприклад: Ви повинні визначити вузькі місця у
виробництві і чи поінформовані працівники про основну мету підприємства.
Виправити речення можна двома способами: Ви повинні визначити, чи є
вузькі місця у виробництві і чи поінформовані працівники про основну
мету підприємства; Ви повинні визначити вузькі місця у виробництві і
поінформованість працівників про основну мету підприємства.

Правки потребують речення з послідовним підпорядкуванням однотипних
підрядних частин, наприклад: В указі роз’яснюється, що до зовнішньої
реклами належить будь-яка реклама, що розміщується на окремих
спеціальних конструкціях, щитах, екранах, що розташовуються просто неба,
на фасадах будинків та споруд тощо. Це речення включає 3 підрядні
означальні речення, які вводяться за допомогою сполучного слова що.
Речення звучатиме краще, якщо одне з підрядних речень замінимо
дієприкметниковим зворотом, а друге — введемо за допомогою сполучного
слова який: В указі роз’яснюється, що до зовнішньої реклами належить
будь-яка реклама, розміщена на окремих спеціальних конструкціях, щитах,
екранах, які розташовуються просто неба, на фасадах будинків та споруд
тощо. Можна також використати безсполучниковий зворот між першим і
другим реченням: Указ роз’яснює: до зовнішньої реклами належить будь-яка
реклама, що розміщується на окремих спеціальних конструкціях, щитах,
екранах, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд тощо.

Необхідно правильно визначати місце підрядного речення, перевіряти, чи
не виникає двозначності у сприйнятті фрази. Невдало побудоване,
наприклад, таке речення: Міжнародна виставка “ЕКСПО-2000” відбулася в
найбільшому виставковому центрі Європи в Ганновері (Німеччина) під
девізом “Людина. Природа. Техніка “, яка умовно підіб’є підсумки
досягнень людства за останнє тисячоліття в галузі виробництва, наукових
досліджень, інформатики. Редагуючи таке речення, необхідно поставити
підрядне речення після означуваного слова (виставка, яка підіб’є…) або
поділити складне речення на два прості: У найбільшому виставковому
центрі Європи в Ганновері (Німеччина) під девізом “Людина. Природа.
Техніка” відбулася Міжнародна виставка “ЕКСПО-2000”, яка умовно підбила
підсумки досягнень людства за останнє тисячоліття в галузі виробництва,
наукових досліджень, інформатики; Міжнародна виставка “ЕКСПО-2000”
відбулася в найбільшому виставковому центрі Європи в Ганновері
(Німеччина) під девізом “Людина. Природа. Техніка”. Вона умовно підбила
підсумки досягнень людства за останнє тисячоліття в галузі виробництва,
наукових досліджень, інформатики.

Підрядне речення не може виступати в ролі присудка двоскладного речення,
наприклад: Самовільне підключення до електромережі — це коли електрична
енергія споживається громадянами без укладення з електропостачальником
договору.

Типовою помилкою є змішування прямої і непрямої мови. Виявляється ця
помилка у тому, що підрядне речення містить елементи прямої мови (форми
особових займенників і дієслів): У своєму виступі Петренко П С висловив
обурення діями голови профкому, що як же ви можете порушувати чергу на
отримання квартир і що тепер у мене немає сумнівів у вашій непорядності.

Список використаної літератури

Волощак М. Неправильно — правильно: Довідник з українського
слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2000.

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. — К.: А.
С. К., 2000.

Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. — К.: Видавничий
центр “Просвіта”, 2000.

Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного
слововживання. — К.: Рідна мова, 2000.

Гринчишин Д. Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. —
К.: Рад. шк., 1986.

Ділова українська мова: Навч. посіб. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

Ділова українська мова: Посіб. для студентів вузів / За ред. Н. Д.
Бабич. — Чернівці: Рута, 1996.

Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упоряд. В. -Л.
Кулініченко. — К.: Український центр духовної культури, 1996.

Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне
“я”. —К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

Коваль А. П. Ділове спілкування. —К.: Либідь, 1992.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. — К.: Вища
шк., 1978.

Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. — Львів: Світ, 1996.

Культура мови на щодень. — К.: Довіра, 2000.

Культура української мови: Довідник. — К.: Либідь, 1990.

Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: зразки
найважливіших документів українською мовою. — К.: Техніка, 1992.

Пилинський М. М. Мовна норма і стиль.— К.: Наук, думка, 1976.

Пономарів О. Д Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь,
1999.

Пономарів О. Д Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навч.
книга-Богдан, 2000.

Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової людини”. -К.:
Основи, 1995.

Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. -К:
Криниця, 1999.

Словник-довідник з культури української мови. – Львів: ФЕНІКС, 1996.

Український правопис. – К: Наук. думка, 1996.

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра, 1998.

Чак Є. Д Чи правильно ми говоримо? – К: Освіта, 1997.

Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. – К.: Літера, 1999.

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища шк., 1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019