.

Особливості використання іменників у ділових паперах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4694
Скачать документ

pyd, Дюма, Дідро, Камю, Корбюзьє, Кюї, Кугнджі, Ланца, Лотяну, Моретті,
Мюссе, Пічахчі, Россіні, Руссо та ін.

4. Іншомовні прізвища на -ово-, -аго-, -акі-, -их: Суково, Бураґо,
Тарані, Петрових та под.

5. Іншомовні географічні власні назви з кінцевим голосним: Антйґуа,
Верв’є, Баку} Гоккайдо, Джагдй, Кіліманджаро, Ковентрі, Колорадо,
Кутаїсі, Міссурі, Монпельє, Мари, Перу,’Поті, Пуатьє, Тампере, Тарту,
Улан-Уде, Урарту, Хбнсю, Хуанхе, Цхакая, Чарджоу та на -ово, -іно-,
-ино-: Комарово,Мбніно, Тушино та ін.

6. Чоловічі власні імена іншомовного походження з кінцевим голосним:
Асабе, Бакі, Барі, Даду, Хадхо та ін.

7. Жіночі власні імена іншомовного походження з кінцевим голосним основи
(у, і, е, й, о): Аксилу, Гаяне, Ендебі, Сальді, Юльбіге, Шелеме, Назмі,
Янсуло та ін., і з кінцевим приголосним: Арбйк, Арбинак, Дадар, Джанвт,
Мерилін, Мерлій, Мука-рам, Рузагуль та ін.

8. Жіночі прізвища власне українського походження на о: Кухаренко, Сало,
Тягнйрядно, Помагайбо, і на приголосний як українського, так й
іншомовного походження: Кошман, Комар, Маковець, Медведчук, Бордюг,
Пінчук, Плахтій, Свистун, Са-мокрйк, Коваль, Чак, Петраш, Макаревич,
Мбріц, Лисиціан, Ральф та ін.

9. Слова числівникового різновиду: півдня, півзбшита, піввідра,
півсвіту, півснопа, півночі, півхлїба, пів’яблука та под.

10. Складноскорочені назви ініціального та ініціально-зву-кового типу:
ЗМІ, НАТО, ПАР, НАН, ХТЗ, ХНУ (але: ізжеком, від снгду й под.).

11. Назви іноземних часописів: «Таймс», «Уніта», «Фіґа-ро», ІЮманіте» та
ін.

Особливості використання іменників у ділових паперах

Слід пам’ятати, що ОДС.вимагає:

1. Перевагу віддавати абстрактним, неемоційним, однозначним іменникам
книжного походження: автор, біографія, варіант, габарит, гарант,
довідка, екзотика, екскурсія, ємність, єство, журі, звершення, зона,
інгредієнт, компрометація, кон’юнктура, лабораторія, маркетинґ,
номенклатура, об’єктивність, поборник, прецедент та ін.

186

неправильно

анонімка

сотняга гривень

заліковка

маршрутка

фарбовка

кадровик

астматик

хитрун

забудько

пустуха

горбань

ручище

авто

товарняк

водичка злодюга

правильно

анонімний лист

сто гривень

залікова книжка

маршрутне таксі

фарбування

кадровий працівник

хворий на астму

хитрий

людина, яка забуває

дівчина (жінка), яка пустує

людина з горбом (горбата людина)

велика, сильна рука

автомобіль

потяг, який перевозить вантаж

(вантажний потяг)

вода

злодій

Отже, треба уникати вживання іменників із розмовного стилю, із суфіксами
збільшеності чи зменшеності, з усіченою основою тощо й заміняти їх
нейтральними, книжними іменниками або іншими частинами мови чи
розгорнутими пояснювальними конструкціями.

2. Написання іменників на означення статусу, професії, посади, звання (у
більшості випадків) у чоловічому роді, наприклад:

правильно

викладач хімії касир заводу лаборант відділу бригадир цеху працівник
фірми учитель школи

неправильно

викладачка хімії касирка (касирша) заводу лаборантка (лаборантша)
відділу бригадирка (бригадирша) цеху працівниця фірми учителька школи

Слова (прикметник, дієслово), залежні від найменування посади чи звання,
узгоджуються із цим найменуванням лише в чоловічому роді, наприклад:
бухгалтер фірми виявив, старший інспектор комісії записав,
висококваліфікований кухар ресторану переміг.

Форми жіночого роду набувають лише залежні займенники та дієслова,
узгоджуючись із прізвищем, посадою, фахом тощо, наприклад: завідувач
кафедри української мови доцент Креч Тетяна Василівна зазначила, що…

187

Слід звертати увагу на контекст уживання професії чи статусу, наприклад:
До кабінету було запрошено секретарку директора Полякову Л. О. і До
кабінету було запрошено секретаря комісії Полякову Л, О.

У конкурсі перемогла відмінниця 8-А класу Гур’єва Л. Г. й У конкурсі
перемогла відмінник народної освіти викладач СШ № 8 Гур’єва Л. Г.

Зарахувати на посаду друкаря офсетного друку Козоріну Р. Ю. й Зарахувати
на посаду друкарки-референта Козоріну Р. Ю.

Жіночий рід мають слова: авторка, аспірантка, вихованка, дипломантка,
дисертантка, кравчиха, поетеса, студентка, учениця та ін.

Примітки

1. Лише жіночий рід мають такі слова: друкарка, покоївка, праля, швачка
(на відміну від шевця, який шиє лише взуття).

2. Рахівниця — прилад для лічби (не фах).

3. Збірні іменники, що позначають:

а) сукупність однакових або подібних понять, істот, тварин, предметів
тощо заміняти іменниками у формі множини, наприклад:

неправильно

студентство

професура

дітва, дітвора

малеча

піхота

птаство

мишва

черва

комашня

ганчір’я

пахощі

штовханина

генералітет

правильно

студенти

професори

діти

малі діти

піхотинці

птахи

миші

черви

комахи

ганчірки

запахи

поштовхи

Генерали

б) сукупні поняття професійної діяльності, назви осіб за фахом і місцем
роботи, проживання та національною приналежністю треба передавати за
допомогою додаткових слів, що пояснюють узагальнення, наприклад:

188

неправильно правильно

.._.”-. акторство гра на кону театру та в кіно

,Г друкарство виготовлення друкарської продукції

поштарі працівники пошти

циркачі працівники цирку

°, заводчани працівники заводу

городяни мешканці міста

4. Уживати форму Кл. відмінка тільки у звертанні до осіб, називаючи:

статус — знавцю, колего, товаришу посаду — директоре,
завідувачу, голово звання — професоре, капітане, академіку професію
— лаборанте, перекладачу, секретарю родича — батьку, мати, сестре,
тітко ім’я — Ігоре (Ігорю), Олеже, Миколо, Юрію

Маріє, Ольго, Наталю, Любове ім’я по батькові — Іллічу, Анатолійовичу,
Євгеновичу

Іллівно, Анатоліївно, Євгенівно прізвище — Сороко, Каркачу, Багалію,
Бондаре Наприклад: Шановний пане полковнику!

Вельмишановна панно ївго!

Дорога пані Валеріє! Колего Дмитре!

Друже Ілле Васильовичу!

Пане Петрашуі

Добродію Чорноволе!

Увага! Прізвища у звертаннях іноді можуть мати також форму Н. відмінка.

5. Уникати двозначності та багатозначності іменників без додаткового
пояснення. неправильно правильно Голова Костюк О. П. Голова
зборів Костюк О. П. зауважила. зробила
зауваження. До 10.07.2002 бригаді До 10.07.2002 бригаді Куця
В. Г. треба побілити Куця В. Г. треба побілити актову залу
стелю в актовій залі. На сходах стояв дипломат. На сходах
стояв невеликий

металевий дипломат.

На сходах стояв сивий

дипломат.

189

Іноді двозначність можлива у випадку збігу Р. та Д. відмінків:

Своєчасне фінансування адміністрації. Для уточнення слід доповнити
вираз: Своєчасне фінансування з боку адміністрації або Своєчасне
фінансування адміністрації іноземними інвесторами.

6. Указуючи час за роком, узгоджувати іменник із числівником,
займенником чи прикметником не в М. відмінку з прийменником у (в), а в
Р. відмінку без прийменника, наприклад:

неправильно правильно

У 2001 р. (році) … 2001 р. (року) …

У першому році…. Першого року …

У цьому (тому) році… Цього (того) року …

У наступному році… Наступного року…

Але: у четвер, у неділю, у грудні, у липні (без слова місяці).

7. Нульового закінчення для іменників чоловічого роду II відміни у 3.
відмінку однини:

підписали акт, отримав лист, узяв олівець, видав наказ і под.

8. Уживати іменник, дотримуючись унормованих форм числа, наприклад:

неправильно правильно

придбали нову шкіряну мебель придбали нові шкіряні меблі зробили
позначки різними зробили позначки різним

чорнилами чорнилом похорони призначили на … похорон призначили
на …

9. Пам’ятати, що:

— кількісний іменник раз у сполученні із числівником та іменником
половина має форму рази: Продуктивність підприємства збільшилась у два з
половиною рази. Якщо дробовий числівник виражений десятковим дробом, то
маємо форму раза. Продуктивність підприємства збільшилась у два й чотири
десятих раза;

— в Ор. відмінку множини іменників II відміни та множинних іменників
слід використовувати лише закінчення -ами (-еми), -има, наприклад:

190

неправильно правильно

з п’ятьма колісьми із п’ятьма колесами

літак з іноземними гістьми літак з іноземними гостями

повернулись з грішми повернулись із грошима

— одиниці виміру мають паралельну форму в Р. відмінку множини: децибелів
і децибел, ватів і ват, але лише бітів, Гаусів, джоулів, ергів,
мілібарів, байтів. Форма множини може позначати не саму речовину, а її
конкретні види, сорти, типи: Залізницею прибували мінеральні добрива,
машинні масла, грузинські вина. Але Наприкінці XX й на початку XXI cm.
(століття, а не століть), бо однорідними членами є не числівники, а
іменники кінець, початок;

— однина є засобом узагальнення, коли вказує на нерозчленованість,
цілісність однорідних іменників: Перевезено ввесь урожай соняшнику. Та
коли невизначе-ну кількість однорідних іменників можна порахувати чи
виміряти, слід уживати форму множини: Завчасно було придбано комплекти
спортивних костюмів;

— не можна відмінювати неживі предмети як живі істоти, наприклад:

неправильно

Для транспортування будматеріалів використовували потужних КрАЗів і
МАЗів.

правильно

Для транспортування будматеріалів використовували потужні КрАЗи й МАЗи.

10. Надавати перевагу не дієссловам, а віддієслівним іменникам, які
забезпечують однозначність і водночас узагальненість змісту, наприклад:

неправильно

допомагати

доручити

змагатися

наїхати

оглянути

переговорити

правильно

надати допомогу дати доручення провести змагання зробити наїзд здійснити
огляд вести переговори

Хоча в наказах, розпорядженнях та інших документах припускається форма
наказового способу дієслова {доручити, оглянути та под.).

191

11. Іменник (додаток) після дієслів повідомляти, сповіщати ставити в 3.
відмінку, а не в Д., наприклад:

неправильно

повідомити студентові сповістити інженерові Карпенку Б, Т. _„,„„,.,„ 12.
Уживання низки дієслів пов’язано з іменником, який повинен стояти в P.,
а не в 3. чи Д. відмінку, наприклад:

правильно

?

Ae

o

?IOU?

CJ

aJ

нта сповістити інженера Карпенка Б. Т.

неправильно

зазнати біду завдати шкоду пильнувати чистоту

IllVnrlllolvyi*. „«–••- – ‘

правильно

зазнати біди завдати шкоди пильнувати чистоти

invr\7\tiofi’wf»’ ~~*~—-~

………у~~..*~ Іиьтиту пильнувати чистоти

шкодувати гроші на освіту шкодувати грошей на освіту ‘радіти
перемозі радіти з перемоги

Та це правило не варто застосовувати до іменників II відміни чоловічого
роду однини, які мають закінчення -у, -ю, оскільки воно (закінчення)
збігається з Д. відмінком, наприклад:

неправильно правильно

запобігти вибуху було запобігти вибухові було

неможливо неможливо рейтинґу не варто рейтингові не варто

довіряти довіряти ремонту передувала ремонтові передувала

інвентаризація інвентаризація Але якщо буде зв’язок присудка,
висловленого заперечним дієсловом, й додатка — іменника (предмета чи
об’єкта), об’єкт ставиться переважно в Р. відмінку, наприклад:

неправильно

інструкція не гарантує

безпеку делегати не можуть

висловити свої погляди не варто починати оранку ми не припинимо боротьбу
відповідь на це не

знаходили півроку

13. Іменники з дієсловами уживати в Р. відмінку з

правильно

інструкція не гарантує

безпеки делегати не можуть

висловити своїх поглядів не варто починати оранки ми не припинимо
боротьби відповіді на це не знаходили півроку

відмовлятися, ухилятися слід приймеником, наприклад:

192

неправильно правильно

ухилятися навчання ухилятися від навчання

відмовлятися подорожі відмовлятися від подорожі

14. Прізвища, що дорівнюють назвам істот, предметів або явищ, слід
уживати в поєднанні з ім’ям, назвою посади тощо: Викликати водія Зайця;
Завершити дослід лаборантові Комарю.

Прикметник

Прикметник називає ознаку, якість або властивість предмета, явища,
істоти. За значенням прикметники поділяються на якісні, відносні й
присвійні. Усі вони змінюються за родами, числами й відмінками, а
якісні, окрім того, мають ступені порівняння.

Ступені порівняння якісних прикметників

Окрім звичайної форми, прикметник має ще два ступені порівняння – вищий
і найвищий.

1. Прикметники вищого ступеня вживаються зі словами за, від, ніж, як,
проти: Ваші факти є переконливішими, ніж їхні аргументи; Цей контракт
вагоміший від минулорічного.

2. Найвищий ступінь означає, що в одному предметі чи понятті є найбільше
певної якості: Цей архів мав найбільший за обсягом і кількістю
стародруків матеріал пам’яток періоду Київської Русі.

Не утворюються ступені порівняння від якісних та присвійних
прикметників: білозубий, гнідий, чалий, фіолетовий, світло-зелений,
кисло-солбдкий, порожній, босий, архіскладний, мертвий, сліпий, німий]
харківський, материн, морський, тітчин, степовий, Оксанин, Сизоненків,
Андріїв.

Творення ступенів порівняння прикметників

Є дві форми ступенів порівняння прикметників: проста (передається одним
словом) і складена (передається двома словами).

1. Проста форма вищого ступеня порівняння твориться за допомогою
суфіксів -іш- або -ш-.

Із суфіксом -іш- основа прикметника залишається без змін: тугий –
тугіший, різкий – різкіший, слизький – слизькіший, здоровий –
здоровіший.

1 ЗубковМ.

193

варіант застосовують для конкретизації особи: Дмитро (Ярема)
Вишневецький, Богдан (Юрій) Хмельницький, Тарас (Андрій) Шевченко,
Григорій (Грйгір) Тютюнник. ОДС вимагає обов’язкового вживання тричлена:
прізвища, ім’я та ім’я по батькові.

Географічні назви

Географічні назви так само бувають іменникового або прикметникового
типу, що й визначає характер їхніх граматичних форм.

Зразки відмінювання географічних назв

Н. (м.) Харків

(Лозов-d, Барвгнков-е)

Харков-а

(Лозов-ої, Барвінков-ого-)

Харков-у

(Лозов-ій, Барвінков-ому)

Харків

(Лозов-у, Барвгнков-е)

Харков-ом

(Лозов-бю, Барвінков-им)

(у) Харков-і

(Лозов-ій, Барвінков-ому)

Харков-е

(Лозов-d, Барвгнков-е)

(с.) Верхн-я Мануйліек-а

Верхнь-ої Мануйлівк-и

Верхн-ій Мануйлівц-і

Верхн-ю Мануйлівк-у

Верхнь-ою Мануйліек-ою

(у) Верхн-ій Мануйлівц-г

Верхн-я Мануйлівк-о

Р.

д.

з.

Ор.

м.

Кл„

Н. Р.

Д. 3. Ор.

м.

Кл.

(р.) Дніпр-6 (Інгулець, Вісл-а) Дніпр-а

(Інгульц-я, Вісл-и) Дніпр-ові

(Інгульц-eei, Вісл-і) Дніпр-6

(Інгулець, Вісл-у) Дніпр-бм

(Ітульц-ем, Вісл-ою) …Дніпр-г (Інгульц-і, Вісл-і) Дніпр-е (Інгульц-ю,
Вісл-о)

(г.) Карпат-и

Карпат

Карпат-ам

Карпат-и

Карпат-ами

…Карпат-ах

Карпат-и

210

Особливості узгодження географічних та інших назв з означувальним словом
в офіційно-діловому мовленні

Для уникнення можливих неточностей і непорозумінь в офіційних
документах, повідомленнях, військовій та географічній літературі не
узгоджуються з пояснюваною родовою назвою у формі непрямого відмінка
прикладки, що означають назви:

— міст (м.) — Народився в місті Житомир;

— станцій (ст.) — Під’їхали до станції Мерефа;

— селищ міського типу (смт) — За селищем міського типу Зіньки;

— сіл (с.) — Родом із села Муровані Кирилгвці;

— висілків — У висілку Грушівка;

— аулів — Виїхав з аулу Агарак;

— озер (оз.) — Відпочивав на озері Свитязь;

— бухт — Корабель вийшов із бухти Золотий Ріг;

— застав — Під заставою Тиха;

— гір (г.) — Зупинилися табором на горі Говерла;

— рік (р.) — Користувалися водою з річки Сейм;

— островів (о-в) — на острові Ява;

— пустель, вулканів — У пустелі Каракум, поблизу вулкана Везувій;

— республік — (країн, держав) Учора повернувся з Республіки Ємен.

За відсутності слів місто, село, озеро й под. назви відмінюються:
Надійшли вітання від колеґ із Одеси.

Це правило поширюється також на назви планет, комет, астероїдів: Ракета
досягла поверхні планети Сатурн; Ведуться спостереження за кометою
Когоутека.

Не узгоджується також перша частина складних географічних назв при
творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких

а) друга частина є прикметником: Білгород-Дністровський —
Білгород-Дністровського р-ну;

б) друга частина є числівником: Знам’янка Друга — Знам ‘янкодругий;

в) друга частина є іменником: Біла Церква — Білоцерківський р-н,
Талди-Курган — Талди-Курганський р-н; друга частина є іменником, що
вказує на місце розташування населеного пункту: Калач-на-Дону —
Калачдонському р-ну;

211

г) перша і друга частини є іменниками: Кзил-Орда — Кзил-Ординська обл.,
Комиш-Зоря — Комиш-Зорянський р-н.

Не узгоджується друга частина складних географічних назв при творенні
прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких обидві частини
є іменниками, а друга вказує на місце розташування населеного пункту:
Яр-під-Зайчиком, але ярський-під-зайчиком; Франкфурт-ш-Майні, але
франкфуртський-ш-Майні.

Не узгоджуються назви вулиць, якщо вони мають форму чоловічого роду або
являють собою складну назву: вулиця Хрещатик; на розі вулиці Ярославів
Вал, але вулицею Сретенкою.

Правопис складних слів Разом пишуться

Перша частина

Спол. звук

Складне слово

прикметник (м’якої групи)

(твердої групи)

(ь)о

верхньоволзький, давньоукраїнський, середньовіччя, синьоокий

о

білокрівці, важкоатлет, західносибірська, південноукраїнський,
півнгчнокрймський, західноказахстанський, легкокрилий, сліпоглухонімий,
східнокитайський, південноафриканський (але Південно-Африканська
Республіка), чорнозем

іменник (після твердого приголосного та шиплячого)

(після м’якого приголосного, неподовженого)

роликопідшипник, звіробій, пароплав, атомохід, грушоподібний,
вужоподібний, дощомір, мечоносець (‘але: бежевий, кожум’яка, очевидний,
овочесховище)

е

бурелом, волелюбний, землетрус, працездатний, працелюб (‘але:
конов’язь, коногон, костоправ, свиноматка, свинопас)

(після й або м’якого подовженого)

е

боєздатний, краєвид, життєздатний, насіннєсховище, сміттєзбірник

займенник

о

самовчитель, самопал, саморобний

212

Складні слова без сполучного звука

перша основа закінчується на голосний звук

перша основа закінчується на приголосний звук; в абревіатурах

слова з першою числівниковою основою одно-, два-, три-, чотири-

перша частина — прислівник вищого ступеня порівняння на -Є

слова з першою числівниковою основою двох-, трьох-, чотирьох-, якщо
друга частина починається з голосного

складноскорочені слова з першими частинами: авіа-, авто-, агро-, анти-,
архі-, бго-, вело-, водо-, газо-, гемо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-,
електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, контр-, КОСМО-, лже-, мокро-,
мета-, метео-, мікро-, тлі-, мано-, мато-, над-, нео-, палео-, псевдо-,
рентґено-, соціо-, стерео-, тет-, термо-, турбо-, фона-, фото-, цито-та
под.

важкохворий, всюдихід, загальнодержавний, кількаразовий, малопотужний,
новоутворений, радіокомітет

Болград, Горйньград, Івангород, Ужгород; виконком, завгосп, Мін’юст,
Нацбанк, профспілковий

одноразовий, двозначний, двоярусний, триповерховий, чотирикімнатна

вищезазначений, нижчезгаданий (але трохи вище зазначений — без залежного
слова)

двохактна, трьохелементна, чотирьохосьовий (але трьохлінійка)

авіаносець, автодром, агропромис-ловість, антистатик (але Анти-Дюринґ),
архімільйонер, біоенергія, велотрек, водолікування, газорозвгдка,
геліоцентрична, геологія, гідростанція, екзосфера, екстраординарний (але
екстра-пошта), електроприлад, зоосад, ізографія, квазіоптика,
кінопрокат, космополіт, контрнаступ (але контр-адмірал), лжеапбстол
(алелже-Нербн), макроеконбміка, метабіоз, метеорологія, мікропроцесор
(але мікро-ЕОМ), міліграм, монокристал, мотоперегони, надзвуковий,
неоліт, палеолбгія, псевдогдея (але псевдо-Фауст), рентгеноскопія,
соцгострук-тура, стереозвук, телеглядач, термометр, турбогвинтовий,
фонокардіографія, фотолабораторія, цитологія

213

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020