.

Комплекс вправ для самостійної роботи над професійно спрямованими текстами англійською мовою (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2261
Скачать документ

Реферат на тему:

Комплекс вправ для самостійної роботи над професійно спрямованими
текстами англійською мовою

 

Вміння читати оригінальну професійно спрямовану літературу іноземною
мовою є одним з основних завдань навчання мови у внз. Але оволодіти
таким умінням є досить складно, оскільки це супроводжується подоланням
багатьох труднощів, пов’язаних з обмеженим запасом словника студентів чи
курсантів, недосконалим знанням ними граматичних явищ, притаманних
науковій літературі, наприклад, юридичній, а також ще недостатніми
знаннями свого фаху, що затруднює процес розуміння інформації тексту.
Тому, враховуючи названі вище причини, викладачеві необхідно так
побудувати навчальну діяльність курсантів і студентів, щоб якомога
ефективніше подолати ці труднощі і підготувати їх до читання фахової
літератури, що могло б приносити, перш за все, користь, а також
задоволення від того, що вони роблять. У цьому плані великого значення
набуває самостійна робота курсантів і студентів як на практичних
заняттях, так і в позааудиторний час, бо вона дає їм змогу безпосередньо
долучитися до навчально-пізнавальної діяльності, розвивати мислення,
виявити недоліки та перевірити свої навички, вміння і знання, по-своєму
спланувати свою роботу не тільки в плані часу, але й творчості, звернути
увагу на те, щ? саме викликає найбільші труднощі, здійснити
самоконтроль, виховувати відповідальність і, врешті решт, отримати
задоволення від того, що кінцевий результат досягнутий самостійно.

Хоча ця робота може виконуватися кожним курсантом чи студентом
індивідуально, парами чи маленькими групами, вона не може здійснюватися
спонтанно, раптово, але повинна плануватися викладачем, тобто
викладачеві необхідно показувати курсантам і студентам, як можна
самостійно робити те чи інше завдання, як краще спланувати свою роботу,
що для цього використати. Викладач поступово повинен підводити їх до
виконання подібних дій у майбутньому в процесі своєї трудової
діяльності, коли це вже справді буде виконуватися самостійно. Якщо такі
заходи будуть здійснюватися систематично, то з кожним разом курсантам і
студентам буде легше виконувати ті чи інші завдання, все менше часу та
зусиль треба буде докладати до розуміння змісту тексту, а в кінцевому
рахунку, ці вміння залишаться в них, якщо не назавжди, то надовго, і в
майбутньому читання не буде викликати ніяких труднощів і неприємних
відчуттів виконання певної рутинної роботи.

Комплекс вправ (засобів, які скеровані на управління
навчально-пізнавальною діяльністю курсантів і студентів, розвиток їх
розумових процесів, умінь і навичок, контроль засвоєного) можна
поділити на дві групи:

( лексико-граматичні вправи, які передбачають багаторазове виконання
завдань одного типу і формують механізми читання з безпосереднім
розумінням прочитаного; ці вправи спрямовані на формування навичок
читання;

( вправи, які мають своїм об’єктом зміст наукового тексту, отримання
фактичної інформації та її осмислення, а тому передбачають одночасне
вирішення розумових завдань різного плану; ці вправи спрямовані на
формування вмінь читання.

Вправи першої групи можуть бути передтекстовими і не пов’язаними зі
змістом тексту, хоча повинні містити лексику та граматичні явища, які
зустрічаються в тексті та які необхідно опрацювати, що сприятиме
розумінню тексту під час його читання. Якщо вправи супроводжуються чітко
сформульованими завданнями, інструкціями та поясненнями, то їх можна
запропонувати виконати самостійно в аудиторії чи під час самостійної
роботи. Такі вправи варто забезпечити ключами для самоконтролю. І не
варто боятися того, що курсанти чи студенти скористаються ними без
самостійного виконання завдань. Якщо вони будуть зацікавлені в кінцевому
результаті, мотивація навчання мови буде високою, то, безумовно, будуть
виконувати все самостійно. На наш погляд, результативними є, наприклад,
граматичні вправи, які в завданні, крім прикладу чи моделі, містять
короткий теоретичний виклад граматичного явища. Наприклад:

Утворіть ступені порівняння прикметників. Пам’ятайте, що односкладові
прикметники та ті двоскладові прикметники, які закінчуються на -y, -er,
-le, -ow, утворюють вищий ступінь за допомогою закінчення -er, найвищий
ступінь за допомогою -est. Усі багатоскладові прикметники та ті
двоскладові прикметники, які не мають вказані закінчення, і мають
наголос на першому складі, утворюють вищий ступінь за допомогою слова
more, і найвищий ступінь за допомогою most. Деякі прикметники утворюють
ступені порівняння не за загальними правилами: good – better – (the)
best; bad – worse – (the) worst; little – less – (the) least; many/much
– more (the) most; far – farther (further) – (the) farthest (furthest).

До передтекстових лексичних вправ, на наш погляд, варто було б включати
вправи на вимову з транскрипцією або завдання перевірити вимову в
словнику; вправи на словотворення – визначення частин мови за
словотворчими елементами, утворення слів за допомогою різних способів
словотворення (ми надаємо особливу увагу таким вправам, оскільки
вважаємо їх корисними для поповнення словникового запасу, а також
вільного орієнтування в реченні); вправи на синоніми, антоніми;
визначення значеня слова за його дефініцією; переклад інтернаціональних
слів; поєднання слів англійською мовою з їх українськими еквівалентами;
завдання, які вимагають використання словників – двомовних або
англо-англійських тощо. Лексико-граматичні вправи також корисно давати і
після читання тексту, тому що вони дають можливість ще раз зупинитися на
тому чи іншому граматичному явищі, яке може викликати певні труднощі,
або відпрацьовувати вживання лексики, що корисно як для читання
наступого тексту, так і для усного мовлення, якщо в цьому є потреба.
Такі вправи також можна запропонувати виконати самостійно і розробити до
них ключі. Вправи можна пропонувати робити як письмово, так і усно або і
так, і так, щоб мати змогу залучати різні види пам’яті: і зорову, і
слухову, і моторну. Кожна людина має свої особливості і може вирішити
сама, яким чином їй краще виконати завдання, якщо немає спеціальної
вказівки викладача.

Друга група вправ відноситься до післятекстових, оскільки має на меті
зміст, інформацію прочитаного наукового тексту з фаху. Такі вправи
носять творчий характер і спрямовані не стільки на розвиток пам’яті,
скільки мислення, розумових здібностей, логіки. Ці вправи можуть містити
завдання:

( що контролюють розуміння змісту матеріалу, викладеного в тексті,
розвивають уміння визначити основну і додаткову інформацію (наприклад,
визначіть, які речення відповідають змістові тексту, а які ні; найдіть
речення, в яких закладена основна думка тексту чи абзацу; найдіть
речення, в яких говориться про певні факти; поєднайте початок і кінець
речень; поєднайте питання та відповідь тощо);

( що виявляють логіко-композиційні зв’язки в тексті,
причиново-наслідкові відношення між явищами, які описуються в тексті
(наприклад, складіть план тексту; визначіть ключове слово, фразу,
речення в абзаці; перекажіть зміст, використовуючи ключові слова, фрази,
речення; напишіть речення, що стосуються тексту, в їх логічній
послідовності; виправіть анотацію (резюме) до тексту тощо);

( що сприяють розвитку вміння висловлювати власні судження, своє
ставлення до прочитаного, давати оцінку (наприклад, висловіть своє
ставлення до тієї чи іншої думки, явища, твердження в тексті; яку
додаткову інформацію можна використати на основі знань з інших
предметів, щоб підтвердити чи спростувати певну думку, твердження в
тексті; дайте власне визначення певного явища тощо).

Таким чином, запропонований комплекс вправ над оригінальними науковими
текстами з фаху спрямовані на формування навичок читання (передтекстові
вправи), а також на формування вмінь читання (післятекстові вправи).
Вони сприяють організації та управлінню самостійною роботою курсантів і
студентів, а також формуванню їх умінь і навичок у цьому виді
мовленнєвої діяльності.

 

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020