.

Класифікація видів комунікації (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 20402
Скачать документ

Реферат на тему

Класифікація видів комунікації.

Термін «комунікація» лат. communicatio від communico – роблю
загальним, зв’язую, спілкуюся вживається в значенні:

шлях повідомлення, зв’язок одного листа з іншим;

спілкування, передача інформації від людини до людини, сигнальні зв’язки
у тварин.

Є ще термін «спілкування», близький до терміна «комунікація». Доцільно
розрізняти ці два терміни в такий спосіб: під комунікацією будемо
розуміти техніко-інформаційний аспект спілкування, тоді як під
спілкуванням розуміти соціально-психологічний аспект комунікації.

Інакше кажучи, спілкування відбувається тільки між людьми
(суб’єктами), а комунікація а) між людьми (суб’єктами); б) апаратами
(об’єктами). Важко сказати яке поняття ширше, а яке вже, але очевидно,
що вони виражають різні сторони одного явища. Спілкування між людьми
відбувається в декількох основних формах. У залежності від засобу
передачі інформації розрізняють два види спілкування:

мовне – слова, звуки, букви

немовне – міміка, жести

У залежності від характеру і змісту інформації, що повідомляється,
виділяють наступні форми спілкування

службове (ділове)

повсякденне (побутове)

переконуюче

ритуальне

межкультурное

Комунікацію можна класифікувати по різних підставах. У залежності від
мови повідомлення комунікацію поділяють на вербальну і невербальну.

У вербальній комунікації використовують як передавач людську мову,
тобто звукова мова – систему фонетичних знаків, що включають два
елементи: лексичний і синтаксичний. Мова є самим універсальним засобом
спілкування, що найбільше адекватно передає зміст повідомлення.

Невербальна комунікація зв’язана з використанням не тільки жестів і
рухів, але і предметів і малюнків, скажемо дорожніх знаків і
світлофорів, релігійних символів, національної і державної символіки.
Приблизно 30% населення Землі старше 15 років неписьменні, тобто не
вміють ні читати, ні писати. Для спілкування вони використовують
винятково усне мовлення (обходячи без письмової мови), а також
невербальні символи і знаки.

Протягом історії людство користалося письмовою мовою тільки останні 4
– 5 тис. років. Дотепер існують суспільства, що знають тільки розмовний
і жестовый мова. З 3 тис. мов світу менше половини убрано в письмову
форму. Культурна спадщина передається наступним поколінням шляхом усної
комунікації.

Якщо взяти за підставу класифікації мети, наміри і мотиви, то одержимо
наступні види комунікації.

Інформативна комунікація – це процес передачі інформації про світ, у
якому живуть коммуникатор і реципієнт. Очікується, що інформаційні
повідомлення є правдивими, несуперечливими і безсторонніми щодо
обговорюваної проблеми. Наприклад, передбачається, що спортивні зведення
і прогноз погоди в різних газетах будуть однаковими.

Точно так само правдивими, несуперечливими й об’єктивними повинні
бути зведення в підручниках і наукових монографіях, що віддають важливу
інформацію наступним поколінням. Існують визначені санкції до порушників
і способи контролю вірогідності інформації: зокрема, за брехливу
інформацію автора публікації можуть залучити до суду, а в редакціях чи
журналів газет часто зберігаються справжні документи, що фігурували в
публікації. Точно також апарат посилань у науковій статті дозволяє
будь-якому читачу перевірити ще раз викладені факти.

Інформативній стороні комунікації сьогодні придается величезне
значення. Щороку інформація у світі подвоюється і потроюється,
з’являються нові інформаційні канали, серед яких особливе місце займає
Інтернет-комп’ютерна павутина, що обплутала невидимими нитками вся земна
куля. Сьогодні по Інтернету люди різних країн і континентів спілкуються
письмово і візуально, проводяться наукові конференції. Завдяки Інтернету
можна ввійти в будь-яку бібліотеку, прочитати будь-яку газету і
довідатися самі останні новини.

Термін «інформація» ліг в основу поняття «інформаційне суспільство»,
що прийшло на зміну індустріальному. Суспільство в США і Західній Європі
іменують не тільки постіндустріальним, але також інформаційним, оскільки
60 – 80% робочої сили чи прямо побічно пов’язано зі створенням, обробкою
і передачею інформації.

Комунікаційний прорив кінця 80-х – початку 90-х років створив у Росії
нову інформаційну ситуацію, і буквально захлиснули нові засоби
повідомлення, включаючи факси і стільникові телефони, многоканальные
передавачі, супутникове телебачення, персональні комп’ютери й Інтернет.
У РФ виникло нове інформаційне співтовариство, під яким фахівці мають на
увазі насамперед комунікаційне середовище найбільших міст, у яких рівень
телефонізації (включаючи стільниковий зв’язок), число телевізійних
каналів і персональних комп’ютерів забезпечують стійкі регулярні
інформаційні потоки, що обслуговують велику частину населення.

Енциклопедичні словники, географічні атласи, бібліотечні покажчики,
нормативні юридичні документи, статистичні показники і таблиці, схеми,
малюнки, ілюстрації і т.д. несуть фактологическую інформацію про
об’єктивне положення справ, і тому вони усе більше цінуються людьми.
Науково-довідкова література поступово витісняє фантастичну, казкову,
пригодницьку, розважальну і т.д. літературу. Інформація стає усе більш і
більш доступної через розвиток технології.

Персональні комп’ютери, автоматична обробка тексту, кабельне
телебачення, відеодиски і записуючі відеопристрої усе ширше проникають у
вдома, школи, офіси. Використання комп’ютерів різним образом змінило
спосіб збереження, аналізу й одержання інформації в комерційних і
урядових агентствах.

Інформація може об’єктивно викладати факти, навіть якщо вона носить
афективно-оцінний характер. Але, іноді, якщо перевірити ще раз такого
роду зведення, вони можуть виявитися помилковими чи, у всякому разі,
непідтвердженими. Однак, упередженість необхідна в багатьох сферах
життя. І за формою вона набагато вариативнее, чим ми звикли думати.

Афективно-оцінна інформація може бути спрямована на зовні, як у
випадку публічної критики чи опонента розпускання слухів, або на самого
себе за зроблену помилку, упущений шанс, невірний учинок.

Вираження позитивних почуттів у відношенні іншої людини думає
установити з ним довірчі відносини: коммуникатор і реципієнт дають
звістку, що високо цінують один одного. Навпроти, вираження негативних
почуттів дозволяє позбутися від докучливої людини, пригрозити
супротивнику, змусити його відступити і т.д. При цьому словесний текст
перемежовується з жестовым: нахмурені брови, стиснуті куркулі, агресивна
жестикуляція.

У людини як соціальної істоти глибоко укорінена потреба в живому
спілкуванні, особливо це помітно в сучасному урбанизированном
суспільстві, де головну роль стали грати технічні засоби спілкування, а
зона особистих контактів постійно скорочується.

Дослідження показали, що 75% опитаних стали рідше зустрічатися з
друзями, чим це було 5 – 7 років тому. Причини, по яких люди
предпочитают (чи змушені) проводити вільний час без близьких друзів і
рідних, полягає в наступному: для 87% опитаних це надмірна зайнятість,
недостача вільного часу, 56% крім того вказують на утому і перевтому;
для 40% серйозною перешкодою для організації зустрічей є матеріальна
скрутність і відсутність відповідних засобів.

uuuuuuuuuuuuiaaaaaaaaaaaaa

`Vb6coooooooooooooooooooooooooooo

, щоб довідатися в близької людини, що з ним случилося. Це дозволяє
більш оперативно вирішити виниклу проблему, скажемо, викликати «швидку
допомогу» чи попросити зайти до нього сусідку у виді послуги. Подібний
спосіб комунікації до того ж відповідає прагненню городян до комфорту і
зручності, що зіграло в скороченні живих контактів не меншу роль, чим
економічні причини.

Як показують емпіричні дослідження, частіше інших поза службовими і
діловими відносинами спілкуються сьогодні молодь і домогосподарки. З
всіх опитаних (представники середнього класу) щодня зустрічаються з
друзями Без спеціального на те приводу 31% респондентів; раз у тиждень –
34% опитаних; 16% – один-два разу на місяць, а 19% – ще рідше.
Представники середнього класу в силу своєї зайнятості не випробують
потреби бачитися частіше зі своїми друзями і родичами. Половина опитаних
вважають, що спілкування без визначеної мети і справи їм просто не
потрібно; ? цілком задоволені і рідкими (раз на місяць) контактами.
Потреба в спілкуванні більше спостерігається в жінок, тоді як чоловіки
відносяться до проблеми спілкування більш індиферентно.

Дефіцит живих контактів заповнюється розмовами по телефоні. Хоча
телефонний зв’язок знижує ступінь емоційної вовлеченности в розмову, але
вона служить одночасно найшвидшим і зручним засобом спілкування, часом
єдиним при просторовій віддаленості абонентів: близько 70% опитаних
ведуть особисті телефонні розмови щодня; ? – 2-3 рази в тиждень.

Замічено, що чим старше людина, тим сильніше його тяжіння до
об’єктивної інформації. І навпаки. Тому можна сказати, що дитинство – це
по перевазі мир аффектно-оценочной інформації. Порозумівається це тим,
що діти дуже залежні і менш захищені, вони мають потребу в постійній
емоційній підтримці, дружній і материнській опіці. Маленьких дітей
хвалять набагато частіше і за більш дрібні досягнення, чим чи підлітків
дорослих. Сучасна педагогіка взагалі думає, що в школі варто користатися
по перевазі позитивними санкціями. Чим більше хвалити дитини, тим краще
він засвоює навчальний матеріал.

Правда, на відміну від першого, інформативного, виду комунікації,
афективно-оцінна інформація дуже неоднозначна. Факт не можна зробити
більш-менш об’єктивним чи правдивої. Факт залишається фактом. Але чи
оцінку вираження почуття можна зробити чи менш більш сильними.

Рекреативна комунікація включає творчу, розважальну, чарівну,
відволікаючу, гумористичну й іншу інформацію, що допомагає розслабитися,
відпочити, унестись кудись уявою і мріями, пофантазувати.

Рекреація (від лат. recreation – відновлення) – 1) свята, канікули,
зміна в школі (застаріле вираження); 2) приміщення для відпочинку в
навчальних закладах; 3) відпочинок, відновлення сил людини, витрачених у
процесі праці. У багатьох країнах рекреаційне обслуговування – велика
галузь економіки.

При цьому типі комунікації люди створюють уявлювані ситуації і
передають один одному інформацію про їх – розповідають історії й
анекдоти, міркують, мріють, змушують інших повірити в що повідомляється.
Вони читають художню літературу, дивляться фільми, телевізійні і
театральні спектаклі.

Переконуюча комунікація виражається в наказі, раді, проханні і
розрахована на те, щоб стимулювати якась дія.

У процесі переконуючої комунікації люди намагаються вплинути на чи
переконання дії інших людей. Він має на увазі участь людей, що значимий
друг для друга: батьки впливають на дітей, діти впливають на батьків,
друзі впливають один на одного, агітатор впливає на думки що агітуються,
здобувач ученого звання намагається переконати членів Ученої ради в
наукових достоїнствах своєї дисертації, начальник у розмові з підлеглим
намагається впливати на його відношення до праці і т.д.

Переконуючим може бути не тільки спілкування, але і комунікативний
процес. Реклама на міських стендах, у газетах, на телебаченні також є
різновидом переконуючої комунікації. Хоча газети вважаються сьогодні
засобом інформативної комунікації, однак близько 65% їхнього обсягу
займає явна і схована реклама. Коли люди добираються на чи роботу
повертаються додому, усюди – у метро, автобусі, на спеціальних щитах і
вивісках у магазинах – їх супроводжує реклама. До переконуючого впливу
людин прибігає із самого раннього віку. Діти плачуть, посміхаються,
пхикають, скаржаться, прагнучи вплинути на батьків, переконати їх у
чомусь, привернути увагу і викликати відповідні дії. Переконуюче
спілкування перетворюється в спосіб маніпуляції поводженням інших людей.
Навіть лексика культурного діалогу підкоряється тієї ж мети. Коли ми
посміхаємося, говоримо «будь ласка» чи «спасибі», те неявно припускаємо
викликати розташування співрозмовника. Зовнішній вигляд також виконує
функцію переконання: неохайний вид може відіпхнути, охайний вид викликає
розташування. Тим же цілям служать знаки уваги, наприклад піднесений
букет чи квітів інший незначний подарунок. Для таких професій як юрист,
комівояжер, чи політик бізнесмен, використання прийомів переконуючого
спілкування є обов’язковим.

Ритуальна комунікація – це процес чи дотримання виконання соціально
запропонованого поводження.

Коли в клас входить викладач, студенти дружно встають. Коли незнайомі
військові зустрічаються на вулиці, вони віддають честь, прикладаючи руку
до козирка. Знайомі люди вітають один одного рукостисканням, підведенням
чи капелюха усним мовленням. Виступ, що сподобався, вітають оплесками. У
що порушує нормы ритуальної комунікації виникають труднощ при
спілкуванні. Такі люди викликають чи здивування несхвалення.

Дитина, що не може розпізнати, коли інші діти жартують, чи занадто
болісно реагує, коли його дражнять, із працею пристосовується до
шкільного життя. Підлітка, що неохоче бере участь у подшучивании над
кимсь чи не може відповісти на образу, ровесники вважають дивним.
Дорослі, котрі здаються занадто строгими в неформальній обстановці, чи,
навпаки, занадто розв’язними в офіційної, навряд чи стануть бажаними чи
гістьми партнерами.

Частиною ритуальної комунікації виступає уміння представляти своїх
супутників, запрошувати викликуваного до телефону, правильно поводитися
за столом, говорити по черзі в колективній бесіді, не перебивати інших,
показувати інтерес до того, що висловлює співрозмовник, погоджуватися з
думкою інших людей, обмінюватися ролями ведучого і відомого в діалозі,
випливати домовленостям і т.д.

У письмовій комунікації люди прагнуть відповідати нормам ритуальної
комунікації: особисті і ділові листи починаються з увічливого звертання,
норми якого відрізняються в різних країнах, звертаючи до визначених
людей і по визначеному приводі, не слід допускати двозначних текстів; що
стосується запрошень і відповідей на них, то їх складають за
загальноприйнятою формою.

ЛІТЕРАТУРА:

Де Сосюр Ф. “Труды по языкознанию”.

Сеір Е. “Избранные труды по языкознанию и культурологии”, М., 1977.

Реформатський А.А. “Введение в языкознание”, М., 2000г.

Ахманова О.С. и др. “Общее языкознание. Формы существования, функции,
история языка”. М., 1970г.

Кравченко А.І. “Общая социология”. М., 2001г.

Общая социология// Посібник під ред. Проф. А.Г. Ефендієва.- М. ИНФРА –
М., 2000г.

Добренков В.І., Кравченко А.І., “Социология”: ВЗ ТЗ: Социальные
институты и процессы. – М.: ИНФРА – М., 2000г.

Культурология. Посібник для студентів тех. ВНЗ/ Колектив авторів., Под
ред. Багдасарьян Н.Г. – М.: Вища школа, 1999г.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020