.

Інформаційні документи. Особисті офіційні документи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 19235
Скачать документ

Реферат на тему:

Інформаційні документи. Особисті офіційні документи

Особисті офіційні документи

Заява

Заява — це документ, що містить прохання або пропозицію. Заява може
адресуватися установі чи посадовій особі. При складанні заяви необхідно
дотримуватися такої форми:

• прізвище, ім’я, по батькові і посада особи чи назва організації, яким
адресується заява;

• прізвище, ім’я, по батькові, посада, адреса заявника;

• назва виду документа (Заява);

• виклад прохання, пропозиції тощо;

• перелік документів, що додаються до заяви;

• дата;

• підпис. Наприклад:

Директорові школи № 46 Жовтневого району м. Києва Пироговій Г. О.

Губенко Валентини Андріївни, яка мешкає за адресою: Київ-65, вул.
Каблукова 8, кв. 30

Заява

Прошу Вас прийняти до 1-го класу мою доньку Губенко Світлану Миколаївну
1994 року народження.

Додаток: 1. Копія свідоцтва про народження. 2. Медична довідка.

Підпис 15 липня 2001 р.

Директорові ПТУ№ 14 Василенкові В. І.

Півня Віталія Олександровича, який мешкає за адресою: 030124, Київ-124,
вул. Гарматна, 25, кв. 46

Заява

Прошу прийняти мене на навчання в училище за спеціальністю
електрозварник. У 2000 р. я закінчив середню школу № 105 м. Києва. До
заяви додаю:

1) атестат про середню освіту;

2) характеристику зі школи;

3) медичну довідку (форма № 086-У);

4) 4 фотокартки.

Підпис 12 липня 2000 р.

Директорові заводу “Супутник ” Краківському В. П.

технолога цеху № 14 Сидоряченка Сергія Сергійовича

Заява

Прошу звільнити мене з посади у зв’язку із вступом на денне відділення
юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г.
Шевченка.

Підпис 25 серпня 2000 р.

Директорові ЗА Т “Сатурн ” Арутіну А. А.

виконроба будівельної дільниці № 2 Михайленка Олексія Івановича

Заява

Прошу надати мені кредит у розмірі 1000 (тисяча) гривень. Зобов’язуюсь
повернути зазначену суму до 1 червня 2001 р.

Підпис 17 лютого 2001 р.

Доручення

Доручення — це документ, за яким організація чи окрема особа надає право
іншій особі від її імені здійснювати певні дії.

Доручення можуть видаватися на одержання грошових і товарно-матеріальних
цінностей, на представництво в органах суду, на розпорядження майном,
здійснення банківських операцій тощо.

Розрізняють офіційні й особисті доручення. Офіційні доручення
оформлюються організацією, підприємством тощо. Вони, у свою чергу,
поділяються на разові, спеціальні й загальні. Разове доручення видається
на виконання одноразової дії, найчастіше на отримання
товарно-матеріальних цінностей. Спеціальне доручення уповноважує
службову особу на здійснення (у межах певного періоду часу) однотипних
вчинків, як-от: представництво в органах суду, здійснення господарських,
транспортних, банківських операцій. Загальне доручення засвідчує право
здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном.

Реквізитами офіційного доручення є:

• назва організації, що видає доручення (позначена на бланку або на
штампі, проставленому у верхньому лівому куті аркуша);

• назва виду документа (Доручення);

• номер доручення і дата видачі;

• посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається доручення;

• назва організації, від якої мають бути отримані товарно-матеріальні
цінності;

• номер і дата супровідного документа (наряду, рознарядки тощо);

• термін дії доручення;

• зразок підпису особи, якій видано доручення;

• назва документа, що посвідчує особу одержувача цінностей (паспорт,
посвідчення);

• підписи службових осіб, що видали доручення;

• печатка організації, що видала доручення. Наведемо зразок офіційного
доручення.

Доручення

Місто Київ 21 жовтня 2000 р.

Видане Закритим акціонерним товариством “Меридіан” у тому, що
юрисконсульту Соболенкові Василю Васильовичу доручається вести у
Шевченківському райсуді м. Києва громадянську справу з позову Кравченка
Сергія Юрійовича про відшкодування збитків у зв’язку із
профзахворюванням.

Для виконання представницьких функцій Соболенкові В. В. надаються такі
права: визнати позов, заперечити позов, надати докази, отримати копії
судових документів.

Доручення дійсне до 21 грудня 2000 р.

Генеральний директор

ЗА Т “Меридіан” Підпис О. Т. Хмара

ДОРУЧЕННЯ

Місто Київ 22 лютого 2001 р.

Видане Бойчуку Олексієві Івановичу, що мешкає за адресою: Київ- 124,
вул. Сенченка, буд. 8, кв. 77, у тому, що він уповноважується вести
справи від імені ТОВ “Глорія” в усіх державних, приватних і громадських
установах, підприємствах та організаціях, бути представником у
правоохоронних органах, арбітражному суді, органах прокуратури, в
органах судів загальної юрисдикції з усіма правами, наданими законом
позивачеві, відповідачеві, третій особі та потерпілому.

Для виконання представницьких функцій ТОВ “Глорія” надає Бойчуку О. І.
право подавати від імені товариства заяви, укладати угоди, отримувати
необхідні довідки та документи, одержувати належне довірителю майно,
розписуватися від імені товариства, а також виконувати всі інші дії, пов
‘язані з цим дорученням.

Повноваження з цього доручення не можуть передаватися іншим особам.

Доручення дійсне протягом трьох років, а саме до 21 лютого 2004 року.

Генеральний директор

ТОВ “Глорія” Підпис О. П. Гайдук

Особисті доручення передають повноваження однієї особи іншій. Як
правило, це доручення на одержання заробітної плати, поштового переказу
і т. ін. Ось кілька зразків особистих доручень.

ДОРУЧЕННЯ

Я, Петров Геннадій Васильович, доручаю вести справу з оформлення
отримання квартири у кооперативі “Молодіжний” Рижову Вікторові
Михайловичу.

Підпис

25.02.2001р.

Підпис Петрова Г. В. засвідчую

Начальник ЖЕК № 5 Підпис О. О. Сніжко

25.02.2001р.

ДОРУЧЕННЯ

Я, Гнатенко Іван Кирилович, доручаю отримати у бухгалтерії заводу
належну мені зарплату за січень 2001 р. Любченку Василеві Васильовичу за
його паспортом серії МА № 611554, виданим Печерським РУГУ МВС України у
м. Києві 26 грудня 1995 р.

Підпис

11.03.2001р.

Підпис Гнатенка І. К. засвідчую

Начальник відділу кадрів Підпис С. С Грииіко

Розписка

Розписка — це документ, який підтверджує отримання документів, грошей,
товарів тощо. Розписка оформлюється за такою формою:

• назва виду документа (Розписка);

• прізвище, ім’я, по батькові і посада того, хто дає розписку;

• прізвище, ім’я, по батькові і посада того, кому дається розписка;

• перелік того, що передається;

• дата;

• підпис отримувача.

Для матеріальних цінностей повинне даватися повне найменування,
кількість отриманих предметів. Грошові суми обов’язково вказуються
цифрами і прописом.

Ось кілька зразків розписки.

РОЗПИСКА

Я, Матвійчук Василь Петрович, староста навчальної групи РА-2 ПТУ № 13 м.
Києва, отримав від завскладу туристичної бази “Гірська ” Крилева Олега
Вікторовича 25 (двадцять п’ять) пар лиж для триденного похо-ду.

Підпис

05.01.2000 р.

РОЗПИСКА

Я, Іванисенко Ірина Андріївна, одержала від Пєтушкової Ірини Ада-мівни
250 (двісті п ятдесят) гривень. Зобов ‘язуюсь повернути цю суму до
15.09.2001р.

Підпис

08.04.2000 р.

Інформаційні документи

Службові записки

Службова записка — це документ, який використовується для вирішення
внутрішніх питань підприємства, установи тощо. Службова записка може
містити пропозицію, звернену до керівника, а також інформацію про
проведення заходу, про хід виконання якогось завдання чи розпорядження
керівництва, про будь-які порушення, виробничі досягнення тощо.
Найпоширенішими видами службових записок є доповідна та пояснювальна
записки.

Доповідна записка — це документ, в якому викладається інформація про
ситуацію, що склалася, про наявні факти, про виконану роботу. Вона може
містити пропозиції, висновки, прохання автора.

Внутрішні доповідні записки адресуються керівникові установи чи
підрозділу, де працює укладач, зовнішні — керівникові вищої організації
(установи). Складається цей документ за вказівкою керівника або з
ініціативи автора.

Пояснювальна записка — це документ, який з’ясовує зміст окремих положень
основного документа (плану, звіту, наказу, проекту тощо) або пояснює
причини певного вчинку, події.

Службові записки містять такі реквізити:

1) назва структурного підрозділу;

2) посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається записка (у
давальному відмінку);

3) посада, прізвище ім’я та по батькові (або ініціали) укладача (у
родовому відмінку без прийменника від);

4) заголовок (Службова записка/Пояснювальна записка/Доповідна записка);

5) дата;

6) текст: описова частина і пропозиції;

7) посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис.

Наведемо зразки службових записок.

Директорові ПТУ № 14 Кузьменкові В. Г.

викладача української мови і літератури Василишиної Марії Гнатівни

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

10 березня 2001 р.

6 березня 2001 р. студенти І курсу Іванчук Олексій, Мар ‘яненко Оксана,
Сидоренко Ігор виступили на Шевченківському святі, яке проводилося у
Київському педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. Прошу
відзначити цих студентів на загальних зборах училища за те, що вони
підготували змістовні номери і гідно представили наш навчальний заклад
на цьому заході.

Підпис

Відділ Заступникові директора ЗАТ “Дніпро ”

праці і зарплати Мироненкові С. С.

інженера відділу праці і зарплати Малюги Г. О.

Службова записка

02.12.2000 р.

Прошу Вашого розпорядження щодо передплати газети “Праця і зарплата” на
2001 рік з метою оперативного ознайомлення працівників відділу із
законодавчими актами та інформаційними матеріалами.

Підпис Г. О. Малюга

Начальникові БМУ-3 Бездітному В. К.

виконроба Слободянюка P. J1.

Службова записка

14.12.1997 р.

Доводжу до Вашого відома, що вже двічі, 9 і 13 грудня 1997p.,
відправлений мною КамАЗ з причепом у робочий час не був завантажений
наДЕЗ. Прошу вжити заходів.

Підпис Р. Л. Слободнюк

Дільниця № 2 Заступникові директора

ВА Т “Деметра ” Єрмакову В. М.

начальника дільниці № 2 Світличного П. В.

Службова записка

20.04.2001р.

Прошу виділити на 22 квітня 2001 р. самоскид і автонавантажувач для
вивезення відходів виробництва з території дільниці № 2 на звалище.
Вивезення має бути здійснене терміново зважаючи на вимогу
санепідемстанції Дніпровського району.

Підпис П. В. Світличний

Дільниця № 5 Директорові ЗА Т “Сокіл ”

Ясулайтісу В. А.

начальника дільниці № 5 Перетятька В. Ю.

Доповідна записка

27.02.2001р.

25 лютого 2001 року о 22 годині я здійснював перевірку охорони дільниці
№ 5. У ході перевірки було виявлено, що охоронець Березюк Петро
Семенович перебував на вахті разом зі сторонньою особою, обоє були
напідпитку. На зроблені Березюкові П. С. зауваження щодо невиконання ним
службових обов’язків, він відповів мені брутальною лайкою. Вважаю, що
охоронець Березюк П. С грубо порушив вимоги інструкції з охорони об’єкта
і заслуговує на суворе покарання.

Начальник дільниці № 5 Підпис В. Ю. Перетятько

Служба головного Директорові ВО “Рекорд ”

інженера Клименку О. Я.

заступника головного інженера Соколова Петра Петровича

Доповідна записка

13.03.2001р.

На підставі Вашого розпорядження №17 від 5 березня 2001 р. очолюваною
мною комісією 11 березня 2001 р. перевірено зберігання матеріальних
цінностей на складі № 2.

При перевірці виявлено:

1) приміщення складу № 2 не відповідає вимогам до зберігання виробів: у
двох відсіках спостерігається підвищена вологість, відсутня належна
вентиляція;

2) частина швейних виробів (ЗО спортивних костюмів і 12
курток-штормівок) втратила товарний вигляд;

3) один із трьох відсіків, призначених для зберігання швейних виробів,
заповнений малоцінним інвентарем;

4) документація з обліку товарів ведеться задовільно.

Підпис П. П. Соколов

Склад № 2 Директорові BO “Рекорд ”

Клименкові О. Я.

завідувача складу № 2 Гуски Надії Василівни

Пояснювальна записка

12.03.2001р.

11 березня 2001 р. комісією, що перевіряла умови зберігання матеріальних
цінностей на складі № 2, було виявлено зіпсовані матеріальні цінності—
ЗО спортивних костюмів і 12 курток-штормівок. Причиною пошкодження
зазначеного товару стало протікання даху. Я неодноразово зверталася до
керівництва підприємства з проханням полагодити дах, але й досі він
перебуває в незадовільному стані.

Підпис Н. В. Гуска

Директорові Центру здоров ‘я Голосіївського району м. Києва Іванову О. І

лікаря Карпенка М. Ю.

Пояснювальна записка

20.04.2001р.

20 квітня 2001 р. я запізнився на роботу на 1 годину у зв’язку з тим, що
на трамвайній лінії маршруту № 1 трапилася аварія і було припинено рух
трамваїв. Іншого транспорту, що дублює цей маршрут, у моєму районі
немає. Прошу причину запізнення вважати поважною.

Підпис М. Ю. Карпенко

Оголошення

Дуже часто в офіційно-діловій сфері використовується оголошення —
документ, що містить інформацію про будь-який масовий захід. Основними
реквізитами оголошення є такі:

1) заголовок (Оголошення);

2) дата;

3) час і місце проведення заходу, його назва;

4) короткий виклад змісту заходу;

5) адреса та телефон організації, що проводить захід. Додатково може
вказуватись, як проїхати до місця заходу, умови

його відвідування (Вхід вільний / Вхід за запрошеннями) тощо.

Особливістю оголошень є стислість формулювань і компактність. Оголошення
повинно привернути увагу тих, до кого воно звернене, тому значна увага
приділяється його оформленню — використанню різних шрифтів, кольорів,
малюнків.

Розрізняють організаційні та рекламні оголошення. Організаційні
оголошення містять інформацію про масовий захід. Як правило, вони
відрізняються нейтральністю викладу інформації.

Рекламні оголошення пропонують певні послуги. У них часто
використовується оцінна лексика, окличні речення тощо.

Покажемо особливості оголошень на кількох прикладах.

Оголошення

Запрошуємо співробітників Академії на новорічний бал-маскарад, який
відбудеться 28 грудня 2000 року о 17.00 у Міжнародному
освітньо-культурному центрі.

У програмі:

виступ колективів Академії,

новорічні конкурси,

дискотека-карнавал,

фуршет.

Вхід за запрошеннями, які можна придбати у 901 кімнаті (корпус № 5)

Оголошення

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України,
Український державний центр соціальних служб для молоді, Фонд соціальної
роботи, Ліга соціальних працівників України

2-3 листопада 2000 р. проводять Всеукраїнський ярмарок соціальних
проектів, послуг та технологій.

У програмі ярмарку:

• презентація соціальних проектів, послуг і технологій, які реалізуються
центрами соціальних служб для молоді та громадськими організаціями;

• робота Всеукраїнської школи волонтерів;

• презентація діяльності молодіжних театрів вуличного дійства;

• концертна програма майстрів мистецтв і художніх колективів для
вихованців дитячих будинків.

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Ярмарок працює з 10.00 до 17.00 за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 2,
Центр “Український Дім ”

Запрошення

Запрошення містить коротке повідомлення про якийсь захід і пропозицію
взяти у ньому участь, як-от:

Запрошення

Шановний пане Коломієць В. С.! Запрошуємо Вас взяти участь у голосуванні
по виборах

Київського міського голови

по виборчій дільниці № 4/38

у приміщенні за адресою: вул. Чумака, буд. 10 а

з 7.00 до 22.00 ЗО травня 1999 року.

Дільнична виборча комісія

Під патронатом Київської міської державної адміністрації Асоціація
діячів естрадного мистецтва України

ШАНОВНИЙ ДОБРОДІЮ!

Запрошуємо Вас на авторський вечір-бенефіс поета-академіка, лауреата
премій ім. Г. Сковороди, В. Вернадського, М. Островського, міжнародної
премії “Дружба”

МИКОЛИ ЛУКІВ А

Вечір відбудеться у Палаці “Україна ” 14 березня 1998 року Початок о 18
год.

Ваш ряд 32 Місце 58

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ДОБРОДІЮ!

Маємо за честь запросити Вас на велике пісенне дійство “Хай святиться
ім’я твоє” або “Десять Господніх заповідей”, яким провідні митці України
зустрічають нове тисячоліття.

Дійство відбудеться 9 листопада 2000 року в Національному палаці
“Україна” о 19 годині.

Ваш ряд 8 місце 35 Оргкомітет

Службова телеграма

Службова телеграма — це документ, переданий телеграфом. Телеграми
використовуються для термінової передачі інформації. Відзначимо основні
особливості оформлення телеграм:

1. Текст телеграм відрізняється особливим лаконізмом.

2. Телеграма пишеться суцільним текстом без переносів і абзаців.

3. Кількість і дати відтворюються у телеграмах цифрами, літерами
передаються лише однослівні числівники. Знаки № (номер), % (відсоток), +
(плюс) тощо пишуться словами.

4. Розділові знаки звичайно не ставляться. Якщо зміст тексту без
розділових знаків спотворюється, замість них використовуються такі
скорочення: крпк (крапка), км (кома), лпк (лапки), дек (двокрапка).

5. У реченнях можуть випускатися присудки: “Подробиці листом” (Подробиці
повідомимо листом); “Відвантаження 4 січня” (Відвантаження буде
здійснено 4 січня).

6. У телеграмах звичайно випускаються елементи, без яких можна зрозуміти
інформацію, — сполучники, прийменники, займенники: “Просимо взяти участь
[у] з’їзді професорів Петренка [і] Ганича”, “Надішліть переказ [Вашої]
заборгованості [на] суму 10 тисяч гривень”, “Повідомляємо [Вам] [про]
анулювання [свого] замовлення”. Здійснюючи скорочення тексту телеграми,
автор повинен переконатися у зрозумілості і недвозначності інформації,
що передається.

7. У текстах телеграм не використовуються складні речення, звороти,
вставні конструкції тощо. Інформація передається простими реченнями.

Телеграми пишуть з лицьового боку бланка (телеграфного чи фірмового) або
чистого аркуша паперу.

Розрізняють ініціативні телеграми і телеграми-відповіді. Основними
складовими телеграми є такі:

• назва виду документа (ТЕЛЕГРАМА);

• категорія телеграми (термінова, міжнародна, урядова);

• адреса і назва підприємства — одержувача телеграми;

• текст;

• скорочена назва підприємства, що надсилає телеграму;

• посада і прізвище особи, що підписала телеграму (ставиться окремим
рядком);

• поштова адреса та назва підприємства — відправника телеграми (пишеться
після горизонтальної лінії);

• назва посади особи, яка підписує документ, її особистий підпис і
розшифрування;

• дата підписання телеграми;

• відбиток печатки підприємства-відправника. Наведемо зразки службових
телеграм.

ТЕЛЕГРАМА ТЕРМІНОВА ОДЕСА ЗЛАГОДА КРУКІВСЬКОМУ

ЗРАЗКИ ОТРИМАНО ПРОСИМО ПІДТВЕРДИТИ УЧАСТЬ ВИСТАВЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ ФІРМИ
ОРГКОМІТЕТ ТАРАНЕЦЬ

Харків 50, вул. Слов’янська 14,

Науково-дослідний інститут “Меридіан”

Голова оргкомітету виставки (підпис) В. І. Таранець

17.05.01

ТЕЛЕГРАМА

ТЕРМІНОВА ЯЛТА ВУЛ СИМИРЕНКА 5 НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗМІНА КУЛИКУ

УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ КІЛЬКОСТІ 5 ПРИБУДУТЬ 12 ЛИСТОПАДА 9 ГОДИНІ ПОЇЗДОМ
012 КИЇВ СІМФЕРОПОЛЬ ВАГОН 10 ПРОХАННЯ ЗУСТРІТИ МУСІЄЦЬ

Обухів вул. Краківська 5

Промислово-економічний коледж

Директор Підпис А. М. Мусієць

11.11.01

ТЕЛЕГРАМА

КИЇВ 164 ВУЛ САНІНА 57 ТРЕСТ УКРПРОМБУД

ПІДТВЕРДЖУЄМО ЗГОДУ КОЛЕКТИВУ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ ТЕРНОШЛЬПРОМБУД
НАДАЛІ ЛИШАТИСЯ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ТРЕСТУ УКРПРОМБУД НАЧАЛЬНИК
КО-ЛОУСОВ ЧЛЕН РАДИ ТРЕСТУ САЙКО

Тернопіль вул. Стеценка 7

Спеціалізована будівельна дільниця

Тернопільукрбуд

Начальник Підпис С. С. Колоусов

12.03.2000 р.

Телефонограма

Телефонограма — термінове повідомлення, передане адресатові телефоном.
Як правило, телефонограми інформують про засідання, наради тощо, про
скасування чи перенесення якихось заходів, про підготовку інформації.
Текст телефонограми відрізняється стислістю (може включати не більше ніж
50 слів), у ньому бажано уникати складних конструкцій, а також слів, які
важко вимовляються.

Звичайні реквізити телефонограми:

1) назва виду документа (Телефонограма);

2) номер і дата;

3) назва організації — відправника телефонограми;

4) прізвище й номер телефону особи, яка передала телефонограму;

5) посада й прізвище особи, якій адресована телефонограма;

6) посада й прізвище службової особи, яка прийняла телефонограму;

7) час отримання;

8) текст;

9) підпис службової особи — керівника організації або його заступника.

Наведемо взірець телефонограми.

Телефонограма № 12 від “14” квітня 2000 р,

Від кого Шевченківський райвиконком м, Києва Телефон 446-59-03

Передав інструктор Кузьмук І, С,

Кому керівникові підприємства Лісовському С, С,

Прийняв секретар Ковінька Ю, Л,

Год. 10_хв. 20

Направити представника на засідання комісії з питань благоустрою району,
яке відбудеться 16 квітня 2000 р, о 14,00 у приміщенні Шевченківського
райвиконкому, кімната 12,

Підпис

Список використаної літератури

Волощак М. Неправильно — правильно: Довідник з українського
слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2000.

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. — К.: А.
С. К., 2000.

Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. — К.: Видавничий
центр “Просвіта”, 2000.

Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного
слововживання. — К.: Рідна мова, 2000.

Гринчишин Д. Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. —
К.: Рад. шк., 1986.

Ділова українська мова: Навч. посіб. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

Ділова українська мова: Посіб. для студентів вузів / За ред. Н. Д.
Бабич. — Чернівці: Рута, 1996.

Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упоряд. В. -Л.
Кулініченко. — К.: Український центр духовної культури, 1996.

Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне
“я”. —К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

Коваль А. П. Ділове спілкування. —К.: Либідь, 1992.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. — К.: Вища
шк., 1978.

Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. — Львів: Світ, 1996.

Культура мови на щодень. — К.: Довіра, 2000.

Культура української мови: Довідник. — К.: Либідь, 1990.

Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: зразки
найважливіших документів українською мовою. — К.: Техніка, 1992.

Пилинський М. М. Мовна норма і стиль.— К.: Наук, думка, 1976.

Пономарів О. Д Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь,
1999.

Пономарів О. Д Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навч.
книга-Богдан, 2000.

Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової людини”. -К.:
Основи, 1995.

Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. -К:
Криниця, 1999.

Словник-довідник з культури української мови. – Львів: ФЕНІКС, 1996.

Український правопис. – К: Наук. думка, 1996.

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра, 1998.

Чак Є. Д Чи правильно ми говоримо? – К: Освіта, 1997.

Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. – К.: Літера, 1999.

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища шк., 1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019