.

Фразеологізми мови (пошукова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 28681
Скачать документ

Пошукова робота

Фразеологізми мови

Вступ

Одним із засобів образної і виразної літературної мови є крилаті слова.
Назва ця сходить до Гомера, поемах якого («Ілліада» і «Одіссея») вона
зустрічається багато раз (« Він крилате слово промовив», між собою
обмінювалися словами крилатими тихо.) Гамер називав «крилатими» слова
тому що вони як би летять до вуха слухаючого з вуст говорячого.
Гомерівський вираз «крилате слово» став терміном мовознавства і
стилістики. Терміном цим позначають ті, що увійшли до нашої мови з
літературних джерел короткі цитати, образні вирази, вислови історичних
осіб, імена міфологічних і літературних персонажів, що стали прозивними,
статті характеристики історичних осіб і т. п.. Нерідко термін «крилаті
слова» тлумачиться в більш широкому значенні: їм позначають народні
приказки, прислів’я, всілякі образні вирази, що виникли не тільки з
літературних джерел, але і в побуті.

Крилаті слова або фразеологізми вивчаються в розділ мовознавство,
вивчаючої стійкі поєднання слів – фразеології.

Фразеологія вивчає немало важливих проблем, пов’язаних із сполучуваністю
слів. Наша задача розкрити одну з них – роль фразеологізмів як
стилістичного засобу.

Ми вибрали саме цю тему, тому що ми хочемо довести, як важливо вживання
фразеологізмів в нашій мові. Оскільки завдяки властивостям
фразеологізмів, а саме: образності експресивності і злитої значення,
наша мова стає яскравіше, емоціональнішою, образнішою і виразнішою. Саме
тому майже всі відомі письменники, навіть за часів Гомера,
використовували фразеологізми для створення колориту і стилістичного
забарвлення своїх творів.

Об’єкт мого дослідження – фразеологізми. Предмет дослідження –
походження, вживання, класифікація, способи застосування і прийоми
використовування фразеологізмів в різних областях літературної мови.
Наше дослідження складається з восьми етапів. На перших двох етапах ми
розкриваємо характерні ознаки фразеології, відмінність фразеологізмів
від вільних словосполучень і питання про походження фразеологізмів,
тобто їх освіта і джерела. На третьому етапі дослідження ми даємо
класифікацію фразеологізмів по ступеню семантичній злитій, а на
четвертому – класифікацію з погляду стилістики. П’ятий етап присвячений
питанням стилістичного використовування фразеологізмів в нехудожній
літературі і публіцистиці; також прийомом використовування
фразеологізмів. Останній етап моєї роботи присвячений помилкам, які
часто допускають школярі при вживанні поєднань фразеологій. Проходячи
практику в школі, ми переконалися, що школярі дуже часто користуються
фразеологізмами в своїй промові, але не завжди точно знають значення
деяких з них і часто не можуть правильно спожити їх в певному контексті.
Тому значущість нашого дослідження в тому, щоб розкрити значення і
можливості фразеологізмів як стилістичних засобів, на прикладі
використовування їх авторами в своїх творах.

Фразеологія мови

Характерні ознаки фразеології

Багатство мови це багатство і його фразеології, тобто виразних і
образних прислів’їв, оборотів, влучних і крилатих слів. Дуже часто
такими словами і оборотами лежить цілий світ, історична епоха – факти
побуту уявлень і вірувань наших предків, що пішов, реальні події
далекого минулого.

Отже, фразеологія – розділ мовознавства вивчаючий джерела поєднання
слів.

Слово «фразеологія» походить від двох грецьких слів: «фразис» – «вираз»
і «логос» – «навчання». Фразеологією називають і сукупність таких
поєднань – фразеологізмів. Іноді для їх позначення використовують і інші
терміни: ідіома і одиниця фразеології.

В науковому відношенні вивчення фразеології важливо для пізнання самої
мови. Фразеологизми існують в тісному зв’язку з лексикою, їх вивчення
допомагає краще пізнати їх будову, освіту і вживання в мові.
фразеологізми із словами. По граматичній структурі фразеологізми є або
пропозиціями порівняння деяких фразеологізмів показує, що між
фразеологізмами української мови існують відносини між синонімами і
антонімами, як це спостерігається і в лексиці. В українських
фразеологізмах відобразилися історичні події, виразилося народне
відношення до них: У фразеологізмах української мови відобразилося
відношенні до людських достоїнств і недоліків: золоті руки, байдики б’є
і т.д.

Точність з якою фразеологію може охарактеризувати явище, привертає
письменників. Так, М.В.Гоголь, охарактеризував героя комедії «Ревізор».
– Хлестакова, людини не розуміючого що він робить, – за допомогою однієї
фразеології: без царя в голові. Це перша особливість фразеології.

Інша особливість фразеології образність. Вивчення мовної фразеології
вводить нас в лабораторію народу – мовотворця, і не випадково з такою
увагою вивчають її письменники, які бачать в українській фразеології
прекрасні приклади: образного виразу явищ дійсності. Картинність і
образність мови діє поетичними фразиологізмами на уяву слухаючого,
примушуючи його переживати сказане сильніше, ніж якби, звернувся до
нього говорячий з мовою потворної, чисто логічної.

Вільні і сковані словосполучення

Фразеологія, як і слово – є єдиною мовою, стійких поєднань.

Фразеологія в значній своїй частині не відрізняється – а за будовою від
вільних словосполучень. Серед фразеологізмів ми можемо знайти майже всі
типи словосполучень, які відзначені в активній фундації мови. Проте
потрібно відрізняти фразеологізми від вільних поєднань. У вільних
словосполученнях можна замінити одне слово іншим: друкарський працівник
– добрий працівник. В поєднанні фразеології не можна довільно замінити
словосполучення тобто вони володіють постійністю лексичного складу. Ця
особлива відмінність фразеологізмів від вільних поєднань. Так само
фразеологізми відрізняються від вільних поєднань і цілісність значення –
слова у складі фразеології втрачають свою смислову самостійність . У
складі фразеології сенс мають не окремі слова, а лише весь вираз в
цілому. Це значить, що фразеологізми, як і слова використовуються в мові
готовими, тобто їх треба пам’ятати, знати в тому вигляді, в якому вони
встановилися в мові, і з тим значенням яке закріпилося за ними!

Походження фразеологізмів

Утворення фразеологізмів

Не дивлячись на уявну оригінальність визначених фразеологізмів, їх
освіта в мові спирається на певні зразки.

Особливості утворення фразеологізмів пов’язані з типом матеріалу, на
базі якого вони створюються. В українській мові таких типів п’ять: 1)
Окремі слова української мови; 2) вільні словосполучення української
мови; 3) прислів’я української мови; 4) одиниці фразеологій українськоїї
мови; 5) іншомовні фразеологізми.

З окремих слів фразеологізми виникають досить часто.

Наприклад: душити розхриставшись, людина у футлярі і т.д.

Найбільше число фразеологізмів утворюється на базі вільних
словосполучень. Такі словосполучення набувають нове значення переносиме
на них по схожості явищ або їх зв’язку. Голова, наприклад, порівнюється
з казанком, звідси казанок варить – «голова міркує».

Немало фразеологізмів виникло на базі прислів’їв. Звичайно фразеологія
ставати частиною прислів’я, що вживається самостійно в мові. без знання
такого прислів’я фразеологія незрозуміла. Наприклад, старий горобець
(Старого горобця на полові не проведеш.)

Фразеологія одиниця російської мови нерідко ставати базою для утворення
нових фразеологізмів. Такий шлях використовують при утворенні
фразеологізмів на базі термінологічних поєднань: друге дихання,
ланцюгова реакція, нульовий цикл і т.д.

Особливим видом утворення нових фразеологізмів на базі існуючих є
такій, коли змінюється склад і значення фразеології. Це як би розвиток
фразеології, наприклад, із словом зелений – «вільний».: зелене світло –
«вільний проїзд» – зелена вулиця – зелена війна.

На базі фразеологізмів інших мов утворюються запозичені фразеологізми.

Джерела українських фразеологізмів

Всі фразеологізми російської мови можна розділити за походженням на 2
групи: фразеологізми українського походження і запозичені.

Переважна більшість російських фразеологізмів виникла в самій
українській мові або дісталися українській мові від мови-предків. Такі –
водою не розіллєш – «дуже дружні», в чому мати народила – «без одягу» і
багато що інше.

Кожне ремесло на Русі залишало слід в російській фразеології. Від
теслярів веде свій початок «незграбна робота», від кушнірів – «небо в
овчинку». Нові професії дали нові фразеологізми. З мови залізничників
російська фразеологія узяла вираз «зелена вулиця» і так далі.

У фразеології відображаються різні сторони життя народу. Успіхи нашої
країни в космосі сприяють виникненню фразеології «вийти на орбіту».

Встановити час і місце виникнення безлічі фразеологізмів важко, тому
існує пропозиція лише про те, де вони виникли і на якій основі.

Набагато легше визначити джерело авторських фразеологізмів.

Наприклад, «квасний патріотизм» – помилковий, показний виник в листі
відомого російського поета і критика Л.А.Вяземського . Ще точніше можна
встановити походження фразеологизмов, виниклих в творі художньої
літератури з тією ж назвою. Фразеологія «Трішкин каптан». Виник з байки
І.А. Крилова. Вже у складі байки цей вираз став фразеологією із
значенням: справа, коли усунення одних недоліків спричиняє за собою нові
недоліки.

Запозичені фразеологізми діляться на запозичені із старослав’янскої мови
і запозичені із західноєвропейських мов.

Старослов’янські фразеологізми закріпилися в українській мові після
введення християнства, вони в більшості своїй ведуть початок з книг,
священних писань. Частіше за все вони мають книжковий характер.
Наприклад, «притча в мовах», «шукайте і знайдете», «метати бісер перед
свинями» і інші.

Фразеологизми, запозичені із західноєвропейської мови включають
якнайдавніші запозичення з латинської або старогрецької мови, наприклад,
«терра інкогніто». Більш пізніми є запозичення з фразеології («мати
зуб»), німецьке («розбити на голову») англійського(«синя панчоха») мов.

Серед запозичених фразеологізмів розрізняють «чисті», тобто без
перекладу, і кальки фразеологій.

Запозичені фразеологізми, як і виниклі в українській мові також
створюються або окремими людьми, або народом в цілому.

Наприклад, авторське запозичення фразеології є вираз ” а король-то
голий”. –”дослівний переклад відомого виразу з казки Г.К. Андерсена
”Нове плаття короля”.

До авторських запозичень фразеологізмам належить приписуване Цезарю
вираз ”жереб кинуто”.

Значне число фразеологізмів запозичено із старогрецької міфології,
наприклад, ”ящик Пандори”, ”Авгієві конюшні” і багато що інше.

Таким чином, видно, що фразеологізми відвіку використовувалися в мові
людей, письменників і тому для створення образності і емоційності своєї
мови.

Класифікація українських фразеологізмів

В.В. Виноградов виділив три основні типи одиниць фразеологій, які були
названі ”фразеологізм зрощення’, ”фразеологізм єдинства”,
”фразеологізм сполучення”.

Зрощення фразеологій

Зрощення фразеологій – абсолютно неподільні не розкладені
словосполучення, ”значення яких абсолютно незалежно від їх лексичного
складу, від значення їх компонентів і так само умовно і довільно, як
значення невмотивованого сл. знака”. Наприклад, собаку з’їм, точити
ляси, бити байдики і подібне.

Єдність фразеологій

Єдинства – словосполучення фразеологій, в якому ”значення цілого
зв’язано з розумінням усередині образного стрижня фрази, потенційного
значення слів”. Наприклад, ”тримати камінь за пазухою, виносити
сміття з хати, стріляний горобець” і тому подібне.

Поєднання фразеологій

Поєднання фразеологій – В.В. Виноградов назвав словосполучення,
”утворені реалізацією скованих значень слів”. Він відзначив, що
велика частина і значень слів обмежена в своїх зв’язках всередині
семантичними відносинами самої мовної системи. Ці лексичні значення
можуть виявлятися лише у зв’язку із строго визначеним довкола понять і
їх словесних позначень. Наприклад, можна сказати ” страх бере”, ”сум
бере”, але не можна сказати: ”радість бере”, ”насолода бере” і тому
подібне.

Зрощення фразеологій

Н.М. Шанский виділив четвертий тип одиниць фразеологій, назва ним ”
фразеологіями виразами”.

Вирази фразеологій – ”стійкі в своєму складі і вживають обороти
фразеологій, які є не тільки семантично поділені , але і складається
цілком із слів з вільними значеннями”. Наприклад, ” трудові
досягнення”, ”хрін редьки не солодше”, ”вищий навчальний заклад”, і
тому подібне.

Н.М. Шанский відзначив відмінність фразеологізмів з погляду їх
лексичного складу, а також детально охарактеризував обороти фразеологій
” з погляду них структури”, ”їх походження”, ” їх
експресивно-стилістичних властивостей”.

Класифікація з погляду стилістики

Будучи частиною словарного складу, обороти фразеологій утворюють
декілька стилістичних пластів.

З погляду стилістичної (тобто залежно від їх переважного вживання в тій
або іншій сфері суспільних людей) виділяються міжстильові книжкові,
розмовні і просторічні фразеологізми.

Міжстильові обороти фразеологій

Міжстильовий оборот фразеології вживається у всіх стилях сучасної
української літературної мови. До міжстильових відносяться, наприклад,
«Врешті-решт», «Новий рік», «двоюрідний брат» і тому подібне.
Міжстильові обороти складають меншу частину фразеології, оскільки
більшість фразеологізмів утворюється і функціонує або в розмовному стилі
або в книжковому. Виконуючи чисто номінативну функцію, вони не виражають
відношення говорячого до позначення предметів і їх ознак. Ці
фразеологізми можна назвати нейтральними як з погляду стильової, так і з
емоційною.

Книжкові обороти фразеологій

Книжкові обороти фразеологій використовуються в стилі художній
літературі в публіцистиці, наукових і офіційно-ділових стилях,
наприклад: вааламова ослиця, каліф на годину, книга за сьома друком і
інші. Офіційно ділові і термінологічні фразеологізми звичайно нейтральні
з погляду емоційної. Але в художній літературі і публіцистиці вживаються
багато книжкових оборотів фразеологій, що володіють різним емоційним
забарвленням. Значна частина книжкових фразеологізмів характеризується
забарвленням урочистості і риторичності; наприклад: на полі лайки,
свято за святі, розум честь і совість нашої епохи і інші. Серед
книжкових оборотів фразеологій виділяються іронічні і жартівливі,
наприклад: товариш за нещастям, плакати в жилет, теляче захоплення і
інші.

Розмовні обороти фразеологій

Розмовні обороти фразеологій – до них відноситься велика частина зрощень
фразеологій, єдності і прислів’їв, які були утворені в живій народній
мові. Ці обороти фразеологій володіють яскраво вираженою експресивністю,
чому сприяє їх метафорична, наприклад: грати в бирюльки, з миру нитці,
голому сорочка, мутити воду, на краю світу і інші. Серед розмовних
оборотів фразеологій можна виділити групу тавтологічних, застарілих
словосполучень, експресивність якої виражена повтором слів, що мають
однаковий корінь, наприклад: тьма тьмуща, дурень дурнем, чин чином і
інші.

Дуже яскраве емоційно-експресивне забарвлення жартівливості містять
обороти фразеологій каламбурного характеру, наприклад: без року тиждень,
від жилета рукава, без задніх ніг і інші.

Просторічні обороти фразеологій

Просторічні словосполучення фразеологій мають більш понижений
стилістичний характер, ніж розмовні, наприклад: показати кузькіну матір,
благим матом, дерти козла і інші.

Ця група фразеологізмів характеризується яскраво вираженою емоційністю
частіше вони мають негативне забарвлення: несхвалення, наприклад: дрібна
сошка, сунути ніс, чесати мову; зневажливості, наприклад: канцелярська
преса, кропив’яне сім’я, гайка слаба; сварки, наприклад: продувочному
бестія, йолоп царя небесного, стара перечниця і інші.

Стилістичне використовування фразеологізмів як стилістичного засобу на
різних етапах розвитку російської літератури

В індивідуальному вживанні словосполучення фразеологій можуть
піддаватися різним перетворенням. Можливість навмисного переінакшування
фразеологізмів, їх обігравання (часте використовування в творах
художньої літератури) свідчить про те, що слова, створюючі фразеологізми
сприймаються говорячим саме як слова, а не зовнішнє співпадаюче із
словами компоненти фразеології.

Один із звичайних способів обігравання фразеологізмів полягає в тому, що
слово, що входить в словосполучення фразеології, може зрозуміти як би
буквально, в його основному значенні. Тоді відбувається руйнування
нерозкладного по значенню словосполучення або його несподіваного
переосмислення, наприклад: ”Олена: а Ви хіба не знаєте, що потрібно
платити добром за зло?”.

Тетерів: не маю ні крупної не дрібної монети. М. Горький ”Міщани”.

”Асигновані нам суми – крапля в морі, та і крапля – то ще в морі, а не
у нас.”. Товстою ”,,Емігранти”.

Не рідко в ”гру” вступає не тільки вільні значення слів, що входять в
стійке словосполучення фразеології, але і ті ж слова, включені в інші
фразеологізми. Як правило, значення цих зіставних словосполучень
фразеологій ніяк не пов’язані один з одним. Саме на несподіванці
подібного зближення і розрахований комічний ефект. В статті ”декілька
слів про мізинець Г. Булгарина і про інше”. А.С. Пушкин пише, що він
”напав’ на наступне місце в ”Сині Вітчизни”, видаваному Гречин і
Булгаріним: ”Я зважився на це (на виправдання пана Булгаріна) не для
того, щоб виправдати і захищати Булгаріна, який в цьому не потребує, бо
у нього в одному мізинці більш розуму і таланту, ніж в багатьох головах
рецензентів”. ”Перерахувати на пальцях” рецензентів, кому Гречин
”думав погрозити мізинцем” Булгаріна, Пушкін одного за іншим називає
”записних рецензентів” і з різних причин відкидає можливість того, що
”мізинчик стосується” цих рецензентів. Про Войекове він пише: ”
Спритні видавці Північної бжоли” вже вірно не стануть, як мовитися,
класти йому пальці в рот, хоча б цей палець був знаменитий, вищезгаданий
мізинчик ” .

Іноді пряме вільне значення слова не протиставляється його фразеологія
зв’язаному значенню, а служить основній для перелицьовуванню
ідіоматичного виразу, наприклад: те, що в мові існує вираз ”махнути
рукою” на що або, дозволяє Чехову жартівливо сказати про що живе в
клітці дрозда: ” На свою неволю він давно вже махнув рукою ” (” В
Москві на Трубній площі”) Пряме основне значення ”рука” робить
можливою цю заміну, але значення фразеології всього виразу не
руйнується, а, навпаки, аналогічно переноситися на вільне
словосполучення.

Точно також введення в ідіоматичний вираз різного роду уточнюючих слів
засновано звичайно на одночасному сприйнятті загального значення
ідіоматичного цілого і прямого значення створюючого його слів одиниць,
наприклад: ” – Ви в думці чи ні? – вирвалося у голови. – Те-то і є, що
в думці. і в підлій думці.” /Достоєвский ”Брати Карамазови”.

Пряме значення входить в ціле фразеології, часто є як би тільки приводом
для створення розгорненого образу, який сприймається на фоні
загальновживаного стійкого словосполучення, причому властиво, останньому
переносно образне значення залишається семантичним стрижнем, і нової і
індивідуальної побудови, наприклад: ”Я, може бути і розумний. Але будь
я п’ять п’ядей в лобі, неодмінно тут же знайдуться про суспільство
чоловік вісім п’ядей в лобі, і я загинув”. /Достоєвский ”Підліток” –
Дивлячись на нього, я пригадав клопів, Зіночку, свою діагностику, і не
мороз, а цілий Льодовий океан пробіг по моїй спині”. /Чехов ”Ніч перед
судом”/.

В кінці другої книги трилогії А. Толстого ”Ходження по муках”
зустрічаються видозміни фразеології ”темна вода в облацях ” (щось
незрозуміле, не ясне) :Вісімнадцятий рік кінчався, пронісся диким
ураганом над Росією. ”Темна була вода в осінніх похмурих хмарах . Фронт
був всюди.”.

Образ тут придбаває тут подвійну перспективу. Він сприймається в його
конкретному наочному зображенні. І в той же час вбирає в себе значення
іносказання усного виразу фразеології.

Буквальне тлумачення виразу ”провести за ніс” показаного як джерело
конфлікту в романі достоєвського ”Чорти” там розказують про те, що
П.П. Таганів, людина ”похилого віку і навіть заслужена” мав безневинну
звичку часто з азартом засуджувати: Ні-с мене не проведуть за ніс!
Одного разу, коли він ”проговорив цей афоризм” в клубі, Ставрошин
раптом підійшов до нього і ”несподівано, але міцно, схопив його за ніс
двома пальцями і встиг протягнути за собою по залу два-три кроки.”. Тут
обігравання виразу ”зостатися з носом”, що розуміється одночасно в
двох планах, – у вільному і у фразеології, в іншому романі достоєвського
– в ”Братах Карамазових” – в розмові ”Івана Карамазова з чортом,” де
на питання Івана – ну що ж, відходив з носом? Слідує така відповідь: –
друг мій, з носом все ж таки відійти, ніж зовсім без носа .?. Показу
такої конкретної реалізації фразеології протистоїть його словесне
обігравання. Цікаво в цьому плані порівняти з приведеним вище прикладом
численні риторичні перетворення того ж поєднання фразеології в романі
Чернишевського ” Що робити? ” Поєднання ” провести за ніс ” викликає
довгий ряд індивідуально-контекстних варіацій, заснованих на зовнішньому
розкладанні, поєднання. Це розкладання не веде до смислового руйнування
фразеології, навпаки, його загальне значення як би розповсюджується і на
окремі що входять в нього слова (провести за ніс), обумовлював
можливість їх видозміни і певних смислових замін: ” . якщо вам вкажуть
хитруна і скажуть: ” ось цієї людини ніхто не проведе ”, – сміливо
ставте 10 рублів проти 1 рубля, що ви, хоч ви людина і не хитрий,
проведете цього хитруна, а ще сміливіше ставте 100 рублів проти 1 рубля,
що він сам себе на чому ні будь водить за ніс, бо це звичайна межа в
характері у хитрунів, на чому-небудь водити себе за ніс. Вже на що,
здається мастаки були Луї-Філліп і Метерніх, адже як відмінно вивели
самі себе за ніс з Парижа і Відня в місця злачні . . А Наполеон I як був
хитрий, – набагато хитріше їх обох ., – а як майстерно провів себе за
ніс на Ельбу, та ще мало показалося, схотів подалі, і вдалося так так,
що дотяг себе за ніс до Святої Олени!. – навіть зворушливий та
старанність і мистецтво, з яким він, тягнув тут себе за ніс!.

Шляхи і способи застосування і утворення одиниць фразеологій мови в
художній літературі надзвичайно багатоманітні. Наведені приклади,
показують, що їх експресивні можливості можуть бути по-різному
використаний залежно від образної структури тексту, від тематичного
завдання, нарешті, від конкретних художніх намірів і загальних
стилістичних устремлінь письменника. Що дійшли до нас письмові
пам’ятники X-XIII ст. дають добре уявлення про багатство і
багатогранність російської літературної мови і якнайдавнішої пори.

Використовування фразеологізмів в сучасних текстах

&

„e^„`„ea$gdY8ue

gdY8ue

&

gdY8ue

gdY8ue

&

„e`„egdY8ue

&

„e`„ea$gdY8ue

&

F

=чних засобів знайшло віддзеркалення і в сучасних текстах.

Збагачення фразеології літературної мови

Словарний склад і фразеологія російської мови поповнювалася в радянську
епоху величезною кількістю нових слів і виразів.

На це звертав увагу Гіркий, який говорив, що зіставивши слово вживається
радянським письменниками минулих епох, можна переконатися як значно
розширився і збагатив словарний склад сучасної російської мови. Це
збагачення лексики і фразеології в тому, що основна фундація російської
мови поповнилася безліччю нових слів і виразів громадсько-ідеологічного
характеру.

Вживання оборотів фразеологій

Вживання фразеологізмів в мові підлегле історично закріпленим, що
склалися, традицією правил. Відхилення від загальноприйнятих норм
допустимі якщо говорячий (пишучий) прагнути досягти певного
стилістичного ефекту. Якщо норми порушені в результаті незнання
особливостей вживання тієї або іншої фразеології, виникає помилка. В
офіційних текстах частіше за все зустрічаються такі помилки:

1. В дієслівно-іменних поєднаннях напівзнаменні дієслова можуть
поєднуватися з обмеженим числом іменників.

2. Спотворення складу фразеології, в результаті лексичної підміни.

3. Схрещення близьких по значенню фразеологізмів.

4. Зміна граматичної форми слова, що входить в оборот.

Виправлення цих помилок в текстах документів обов’язково.

Стилістичне використовування фразеологізмів в публіцистиці і художній
літературі.

Письменники звертаються до багатств фразеологій рідної мови як до
невичерпного джерела мовної експресії. В художній і публіцистичній мові
фразеологізми часто вживаються в їх звичайній формі фразеології з
властивим їм значенням. Введення в текст фразеологізмів обумовлено
прагненням авторів усилити експресивне забарвлення мови. Наприклад: ”
”Волга” разом з її відважними водіями немов крізь землю провалилася
”. (З газети). Властива фразеологізмам образність пожвавила оповідання,
додає йому жартівливе, іронічне забарвлення.

Особливо люблять використовувати фразеологізми гумористи, сатирики; вони
цінують розмовну, стилістично понижену фразеологію, вдаючись нерідко до
змішення стилів для створення комічного ефекту: ” . Влаштувався і давай
у всяку щілину свій ніс сунути. Ох, і майстер він будувати підступи . ”
(З газети).

Яскравий стилістичний ефект створює пародійне використовування книжкових
фразеологізмів, що вживаються нерідко в поєднанні із стильовими
лексико-фразеологічними засобами: ”закликала дати по руках здобувачам
чорного золота, розперезалися здобувачі зеленого.” (З газети).

Важливо підкреслити, що у всіх цих випадках фразеологізми спожиті в їх
традиційній мовній формі з властивим їм, добре всім відомим значенням.

Сама природа фразеологізмів, володіючих явною образністю, стильовим
забарвленням, створює передумови для їх використовування в експресивній
і перш за все в художній і публіцистичній мові. При цьому нічого
принципово нового у вживанні фразеологізмів письменник не вносить, він
черпає експресію з готового національного джерела.

Естетична роль засобів фразеологій визначена закладеної в них образністю
і емоційністю, а також умінням автора відібрати потрібний матеріал і
ввести його в текст. Таке вживання фразеологізмів збагатило мову,
служить ”противоядом” проти мовних штампів.

Проте можливості застосування фразеологізмів значно ширше, ніж просте
відтворення їх в мові.

Багатство фразеології мови оживає під пером талановитих письменників,
публіцистів і стають джерелом нових художніх образів, жартів,
несподіваних каламбурів. Художники слова можуть поводитися з
фразеологами і як з ”матеріалом”, який підлягає ”творчому
обробленню”.

В результаті новаторства фразеології письменників, публіцистів виникають
оригінальні словесні образи, в основі яких ”обіграні” стійкі вирази.
Творча обробка фразеологізмів додає їм нове експресивне забарвлення,
усилюючи їх виразність. Частіше всього письменники перетворять
фразеологізми, які мають високий ступінь стійкості лексичного складу і
виконують в мові експресивну функцію. При цьому змінені фразеологізми
зберігають художні достоїнства загальнонародних -образність,
афористичність, ритмико-мелодійну впорядкованість.

Прийоми використовування фразеологізмів в публіцистиці і художній
літературі

Часто фразеологізми вводяться в текст без зміни їх значення і форми. В
цьому випадку автори використовують абсолютні виразні засоби російської
фразеології – образність, експресивність, емоційність.

Журналісти часто використовують фразеологізми в різних синонімічних
рядах. Улюблений прийом – градація – стиліст. Фігура складова в такому
розташуванні слів і словосполучень, при якому кожне подальше містить в
собі значення або емоційно-експресивне значення, що посилюється, завдяки
чому створюється наростаюче враження, вироблюване словом або
словосполученням. Наприклад: ” обмовляє, несе нісенітницю, змішує були
з небилицями ”. (Рябчиків).

Дієвий прийом введення фразеології в текст – антитеза, тобто
використовування їх в ряді антоніма, наприклад: ” Річ не в тому, по
якій стороні їхати, а в тому куди їхати і на чому – в закладеній кареті
минулого або локомотиві майбутнього ”. утворилося на основі: ” в
кареті минулого нікуди не поїдеш”. Гіркий ”На дні”. Зіставлення
побудовано на антонімі слів ” минуле ” і ” майбутнє ”.

Найяскравіший і дійсний прийом використовування
антонімів-протилежностей. Два стійких словосполучень антонімів, тобто
фразеологія з протилежним значенням. Наприклад: ” Такий жорсткий бюджет
необхідний, щоб поставити Англію на коліна ”, – затверджує Джекинсон.”
не знаємо, як Англія, але англійців він збиває з ніг ”.

Тут вдало використовуються фразеологізми – антоніми ” ставити на ноги
” і ” збивати з ніг ”.

Використовування оборотів фразеологій в іншостильовому оточенні
фразеології створює прийом стильового контрасту, наприклад: ” блажені
праотці, з них дуже легко сорочку зняти ”. (М/.Горький).

При введенні в текст стилістично контрастних фразеологізмів можливі
випадки:

Стилістичний контраст двох або дещо фразеологізмів;

Стилістичний контраст фразеології і фразового оточення;

Стилістичний контраст фразеології і що вводиться в його склад слова;

Стилістичний контраст при заміщенні слова, у складі одиниці фразеології.

Наприклад: ” Але викривши таємниці мадридського двору, Оболенській
продивився те, що відбувалося у нього під самим носом ”. тут вживання
книжкового словосполучення фразеології: „таємниці мадридського двору ”
і розмовного слова фразеології: ” під самим носом ”.

Один з прийомів комічного – стилістичний контраст, створений поєднанням
у вузькому контексті книжкових крилатих виразів і офіційно ділових
канцелярських слів. Наприклад: ” Понад 15.000 рублі коштувало до зміни
місць у службовців харчокомбінату ”. (Суколцев).

Один з видав стилістичного контрасту – поєднання застарілих слів і
розмовної фразеології. Наприклад: ” Через рік ревізори із здивуванням
знайшли, що і новому терені Матар зумів наламати більше дрів, ніж
раніше. Опис його нових діянь ледве уміщаються на 20 сторінок акту ”.
(Прохоров).

Ще більш кращим засобом створення комічного, є стильова антонімія,
побудована на зіставленні просторічного і ніжного забарвлення
фразеологізмів, що входять в контекст.

Наприклад: ” Америка взнала, що її герой виплигнув з вікна в чому мати
народила в свій броньовик ”. (Битих шляхів).

Найрізкіший стильовий контраст виникає при об’єднанні у вузькому
контексті жаргонної фразеології і слів суто книжкової лексики. Такий
прийом широко використовується в міжнародному фейлетоні, дозволяючи
авторам різко виражати своє відношення до негативних персонажів.
Наприклад: ” Для Руфі поїздка батька могла мати приємні наслідки, якщо
Тарві перестане тягнути гуму ”. (Шатрів).

Фразеологізми володіють потенційними виразними якостями, що дозволяє
письменникам творчо обробляти різні сторони одиниць фразеологій:
значення, форму(лексичний стан, морфологічні і синтаксичні структури),
сполучуваність з іншими словами і тому подібне. Частіше за все
індивідуально стилістичній обробці піддаються одиниці фразеологій, що
легко пояснюється їх метафоричною природою. При такій обробці
відбувається каламбурне поєднання фразеології і відповідного вільного
словосполучення; наприклад: ” Вона з мухи робить слона і після продає
слонячу кістку ”. (Маленовській).

Контекст дуже важливий і для створення каламбуру, і для його сприйняття
читачем. Іноді автори створюють розгорнені картини, засновані на
одночасному сприйнятті зв’язаним і вільному поєднанні слів, у складі
обороту фразеології.

Дуже часто письменники вдаються до зміни структури обороту фразеології,
поширюючи його пропозиції, що відноситься до того або іншого слова
стійких словосполученнях. Наприклад: ” Закоренілих індивідуалістів ви
поступово насищаєте енергією і вже не можна сказати, що соціально
багатих одна могила виправить ”. (М.Горький). Це дозволяє
конкретизувати узагальнене, широке значення фразеології, застосувати
його до певної ситуації. Наприклад: Марк повів разити війною класової
золотого, так бика тельця, що доріс. (Маяковській).

Протилежний прийом – скорочення обороту фразеології. Але оскільки
відноситися до числа поширених, то читач легко заповнює його бракуючу
частину. Наприклад: ” Твій Собакевіч в їжакових рукавицях покоївку і
лакея”. (Чехов).

Одним із способів індивідуально-стильової обробки фразеологізмів полягає
в заміні одного із слів, що входять до складу стійкого словосполучення,
іншим словом. Наприклад, Салтиков – Щедрін в сатиричній меті створює в
сатиричній меті створює кровопивних справ майстер: ”. Ваші
мучительства, про глитаїв і кровопивних справ майстра, є мучительство
уселенське, не знаюче грані”.

Цікавий прийом заміні антоніма слів в структурі поєднання фразеології,
наприклад: ” В недобре старий час в цій будові мешкав занепалий
дворянський рід ”. (Рябчиків).

Найрадикальнішим прийомом обробки фразеології є її зміна, яка приводить
до створення по суті, нового словосполучення на базі того, що є,
наприклад, на основі фразеології ” пліч-о-пліч ”, був створений ”
крилом до крила ”. цей авторський неологізм мотивований контекстом.

Автор може виразити своє відношення до факту за допомогою заміни у
складі фразеології нейтрального слова його емоційно забарвленим
синонімом, наприклад, ” накласти руки ”, Зорін замінив нейтральні
слова ”рука” просторічним, емоційно насиченим ”лапа” цим усилюючи
оцінку обороту фразеології.

Іноді в основі індивідуальної обробки фразеології лежить заміна слова,
що входить до складу фразеології, близьким по значенню словом,
наприклад: ”

Іноді письменники використовують складніші прийоми обробки одиниць
фразеологій; наприклад: ” Ми рано вкладаємо спати на дешевих лаврах, ми
все ще живемо на аванси читачів, відпрацьовані нами ”. (М.Горький). Тут
змінена фразеологія ”увінчувати на лаврах ” . (задовольняється
досягнутим успіхом). Введення слова ”дешевеньких” приводить до
сприйняття цієї фразеології в конкретному буквеному значенні. І введення
”дрихнути” (замість високого ”увінчувати”) додає яскраве негативне
емоційно-експресивне забарвлення.

Одним з прийомів створення комічного ефекту є зіткнення в тексті слів і
поєднання фразеології, що має в своєму складі це ж слово, наприклад:
Нерідко трон займають царі ” без царя в голові ”. (Рябчиків).

Дійсним прийомом створення комічного є прийом, коли слово витягнуте з
складу стійкого обороту, потім служить для створення авторських
неологізмів. Гумористичне звучання засновано на зіткненні слова, що має
фразеологія зв’язане значення, з його синонімом у вільному вживанні,
наприклад: ” Дійсно, якщо вдуматися, то з милим рай і в курені . Але з
милим рай в курені, товариші, можливий якщо мила в курені прописана і
занесена в книгу куреня . ” (Ільф і Петров). Тут фейлетоністи утворюють
неологізм ”шалашна книга” по аналогії із словом ” будинкова книга”.

Ефективний каламбур будуватися на використовуванні двох фразеологізмів,
які мають в своєму складі загальне слово. Зближення однакових слів, що
входять в різні обороти фразеологій, є яскравим засобом створення
комічного, наприклад: ” . І в Чікаго і в Атлантік-ситі молодь очищалася
від фальші, спалювала мости за собою і відмовлялася поколонятися тому,
що спалювала ”. тут використовування стійкого словосполучення ”сжигать
за собою мосты” і крилатого виразу ” І я спалив все чому поклонявся,
поклонявся тому, що спалював ”. (з вірша Тургенева, вкладення у вуста
Міхальовіча – дійова особа ”Дворянского гнізда”.)

Помилки при вживанні поєднань фразеологій

Засвоєння фразеологізмів представляє значні труднощі проте
високоорганізована мова немислима без володіння фразеологією.

Фразеологізми, як відомо, додають мові особливу виразність, підкреслюють
національну специфіку, своєрідність мови.

Недоліки в області фразеології можна підрозділити на декілька груп:

помилки в засвоєнні значення фразеології;

помилки в засвоєнні форми фразеології;

утворення ненормативних фразеологізмів;

зміна лексичної сполучуваності фразеології;

Помилки в засвоєнні значення фразеології

Буквальне розуміння

Небезпека буквального розуміння існує для тих фразеологізмів, які
скоротили в своїй мові свої реальні прототипи у вигляді вільних поєднань
слів. Особливо часто зустрічаються випадки буквального розуміння на
ранніх етапах оволодіння мовою.

Фразеологія як би припиняє своє існування як окремої лексичної одиниці і
функціонують як вільне об’єднання слів, зберігаючі власні лексичні
значення. В творі одного восьмикласника зустрілася така, наприклад,
фраза: ” Мати Тетяни у вільний час сама ”брила лоби своїм кріпосним”,
значення фразеології ”бритиь лоби” – брати в солдати”.

Зміна значення

В мові школярів поширена зміна значення фразеології, наприклад: ”
Молчалін всіх в будинку водить за ніс ”. в нормативній мові спожита
фразеологія має значення ”обманювати, вводити в оману”. Значення
фразеології в даному випадку неправильно розширено. Невірно спожита
семикласником фразеологія ” метати бісер перед свинями ”, має в
сучасній мові значення ” марно говорити про що або тому, хто не здатний
зрозуміти цього ”. В творі він спожитий в значенні ” вигадувати,
плести небилиці, одурювати ”: ” Лістаков весь час метає бісер перед
свинями, а все йому вірять ”. Так само є помилки в усній мові: ”
Потрібен він мені як банний лист ”.

Однакові компоненти

Змішуються фразеологізми, мають в своєму складі однакові компоненти,
наприклад: ” в крайньому випадку ” і ” принаймні: ” Думаю, що в
крайньому випадку четвірку за цей твір отримаю ”. ”на всі кірки і на
всі лади ”, ”Ми на всі кірки це обговоримо і вирішимо що краще
залишити Наташу старостою ”. іноді змішуються фразеологізми, мають
випадкову звукову схожість, наприклад: ” ні гу-гу ” і ” ні бум-бум
”: ” Я в цій алгебрі ні гу-гу ”.

Помилки в засвоєнні форми фразеології

При вірному розумінні значення фразеології форма його в дитячій мові
може піддаватися перебудові, модифікації. Можна розрізнити два види
такої видозміни: граматичне і лексичне.

Граматична видозміна

Приклади граматичної видозміни фразеологізмів надзвичайно різноманітні.
Воно може полягати в тому, що змінюється форма числа іменника, що
входить до складу фразеології: ” Він уміє брати биків за роги ”, ” не
бери ні з кого погані приклади ”. використовування форми множини
пов’язаний з прагненням підкреслити повторюваність ситуації, що
зображається. Поширені випадки усунення видової не співвідносності, при
цьому фразеологізми, які в нормативній мові вживаються виключно у формі
одного вигляду, одержують в дитячій мові форму протилежного вигляду: ”
Він, як і раніше загріб жар чужими руками ”. Ряд дієслівних
фразеологізмів вживається у формі тільки теперішнього часу, в мові
школярів можливі випадки вживання їх в інших: ”Я лаяла її на чому
світло стояло ”, ”завжди знав, звідки вітер дув”. Загальним є лише
те, що кожного разу вживається, можливо, з погляду системи мови форма,
тоді як нормою охороняється непорушність фразеології: ”Це дешевше, ніж
парена ріпа”. – порівнянний ”дешевше пареній ріпі”. ”Коли вона
потрапила в будинок Кабана, вона не знаходить собі місця ” –
порівняння ” не знаходить собі месце”. Особливий випадок видозміни
фразеології – усунення граматичних архаїзмів. Наприклад, в мові школярів
зустрічаються численні випадки ”осучаснення” дієприслівників:
”Терпіти не можу сидіти, склавши руки ”. – порівняння ”сложа
руки”. Також ”зломив голову” і стрімголов. В деяких фразеологізмах
вживаються форми коротких прикметників, які в дитячій мові можуть
замінюватися повними формами, що схиляються: ”серед білого дня”, ”на
босу ногу” і тому подібне, наприклад: ”На ній були туфлі на босу
ногу”.

Лексична видозміна

Лексична видозміна фразеології. Велика частина фразеологізмів володіє
властивістю непроникності: в їх склад не можна ввести додаткового
компоненту. Проте в мові вчаться зустрічаються такі випадки: ”Адже не
всі дівчатка можуть дати добрий, сильний відпір”.– порівняння ”дати
відпір”; ”Він цього до своєї труни не забуде” і тому подібне.

Зустрічаються і випадки пропуску компоненту фразеології: ”Йому було
якраз битися об стінку” – порівняння ”битися головою об стінку” і
тому подібне.

Помилка може полягати і в заміні компонентів фразеології: ”Городничий
сказав, що він знає, хто в нього кидає камінці” – порівняння ”кидати
камінчики в чужий город”.

Лексична видозміна часто виступає як наслідок прагнення повернути
фразеології втрачену внутрішню форму, зробити його лексичне значення,
хоча б від частини мотивованим. Цей прояв ”народної етимології”.
Такого роду помилка широко поширена в мові дошкільників: ”полетіти
вгору кармашками”, ”хоч колом в голові чеши” і т.п.

Зустрічається це явище і в мові школярів, причому деякі з таких помилок
є типовими. Так, часто піддається видозміні ”попасти впросак”: ”Мати
його вчила не потрапляти впросак”; ”мороз по шкірі проходить”: ”Так
холодно, що мороз по шкірі проходить”. Типово перетворення фразеології
”щемить серце”, яка часто перетворюється в ”щемлячи серцем”.

Як особливий вид лексичної деформації може бути розглянуто порушення
порядку слів. Фіксований порядок слів характерний не для всіх, але для
деяких фразеологізмів, зміна його в цих випадках є порушенням мовної
норми: ”Мовчанку, напевно, вдасться вийти з води сухим” – порівняння
”вайти з води сухим”.

Лексична деформація може бути слідством об’єднання двох близьких по
значенню фразеологізмів. Порівняти: ”вибиває з сил” і ”лізти зі
шкіри”. В творі шестикласника читаємо: ”Я вибивався з шкіри, але у
мене так нічого і не получилось”.

Утворення ненормативних фразеологізмів

Нова фразеологія в дитячій мові завжди утворюється по конкретному
зразку, – дублюється граматична структура і частково лексичний склад
якої-небудь нормативної фразеології. Утворення нової фразеології
здійснюється, як правило, шляхом заміни одного з компонентів існуючої
фразеології іншим словом, що знаходиться в асоціативному зв’язку із
замінюваним. Або це слово тієї ж тематичної групи (дні, годинник,
хвилини), або антоніми (розум-дурість), наприклад: ”Я трохи не лопнув
із страху” – порівняння ”лопнути із сміху”; ”Санчо набрався дурості
від Дон Кихота” – порівняння ”набратися розуму”; ”Тине слухав цю
п’єсу? Я ж весь час у тебе перед вухами грала!”. – порівняння ”перед
очима”.

Зміна лексичної сполучуваності фразеології

Існують певні обмеження в сполучуваності деяких фразеологізмів з іншими
лексичними одиницями, причому ці обмеження не обумовлені наочно логічно,
а пояснюються мовною традицією, що лише склалася. Ці обмеження в мові
школярів часто знімаються, і фразеологія вживається в таких поєднаннях,
які з погляду норм не є дозволеними. Так, стійке порівняння ”як
різаний”, що позначає високий ступінь прояву якості, вживається лише в
поєднанні із словом ”кричати”. Діти можуть вживати його і в інших
контекстах: ”Я реготала як різана”, ”Він хотів пити як резаний”.
Фразеологія ”до дна” мала значення ”цілком, повністю”, але
поєднується з обмеженим довкола дієслів. (”випробувати до дна” і
деякими іншими). Навряд чи нормативним вважається ”зрозуміти до дна” :
”Ми з Валею друзі, ми розуміємо один одного до дна”. Фразеологія
”пускати на вітер” в значенні ”тратити безголово” поєднується лише з
об’єктами, що позначають майно, гроші і т.п. Порівняння в дитячій мові:
”Ми їй говорили, що не можна кидати на вітер такі чудові краски”.

Висновок.

В результаті нашого дослідження, ми довели, що в науковому відношенні
вивчення фразеології важливо для пізнання самої мови. Фразеологізми
існують в мові в тісному зв’язку з лексикою, їх вивчення допомагає краще
пізнати їх будову, освіта у вживання в мові. Знайомство з російською
фразеологією дозволяє нам глибше зрозуміти історію і характер нашого
народу. В російських фразеологізмах відобразилися історичні події,
виразилося народне відношення до них. ”Багатообразні людські відносини,
які відобразилися в народних висловах і афоризмах. З безодні часу
дійшли до нас в поєднаннях фразеологій радість і страждання людей, сміх
і сльози, любов і гнів, чесність і обман, працьовитість і лінь, краса
істин і потворність пересторог”, – писав М. Шолохов про народний
характер фразеологізмів.

Вивчення російської фразеології, вводить нас в лабораторію народу –
мовотворця, і не випадково з такою увагою вивчають її письменники, які
бачать в російській фразеології прекрасні приклади образного виразу
явищ дійсності. Картинність і образність мови авторів, яке створюється
за допомогою використовування фразеологізмів, діє на уяву слухаючого,
примушуючи його переживати сказане сильніше, ніж якби мова була
потворною, чисто логічної.

Особливе значення має вивчення фразеології для вдосконалення мовної
майстерності людини, для підвищення мовної культури. Тому ми як майбутні
вчителі – словесники повинні надавати важливу увагу вивченню на уроках
російської мови і літератури такого розділу мовознавства як фразеологія.
Потрібно розкрити перед учнями можливості і значення фразеологізмів,
навчити правильно використовувати ці стійкі поєднання слів, правильно їх
розуміти.

PAGE 4

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020