.

Документи колегіальних органів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 8934
Скачать документ

Реферат на тему:

Документи колегіальних органів

Протокол

Протокол — документ колегіальних органів, у якому фіксуються місце, час
і хід засідань, нарад, зборів, конференцій тощо, склад присутніх, зміст
заслуханих доповідей, виступів та ухвали з обговорених питань. Протокол
ведеться під час засідання колегіального органу.

За способом і повнотою запису протоколи поділяються на такі групи:

1. Стислі, у яких фіксуються лише ухвали.

2. Повні, які містять виступи і ухвали.

3. Стенографічні, у яких усі виступи записано дослівно. Реквізитами
протоколу є такі:

1. Назва виду документа (Протокол).

2. Порядковий номер протоколу.

3. Назва зібрання із зазначенням його характеру (загальні збори,
виробнича нарада, розширена нарада тощо).

4. Назва підприємства, організації.

5. Дата, місце проведення зібрання.

6. Склад учасників. Якщо учасників багато, то вказується лише кількість
присутніх і додається до протоколу реєстраційний лист.

7. Посади, прізвища, ініціали керівників зібрання (голови, секретаря,
членів президії).

8. Порядок денний.

9. Текст.

10. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок.

11. Підписи керівників зібрання (голови і секретаря). Питання порядку
денного повинні формулюватися в одному відмінку. Найчастіше
використовується називний відмінок.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність ВАТ “Будмеханізація” за
1999 рік.

2. Звіт ревізійної комісії.

3. Внесення змін і доповнень до нормативних документів ВАТ.

Можливе формулювання питань порядку денного у знахідному відмінку (із
прийменником про):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін у персональному складі ради товариства.

2. Про роботу голови правління та правління товариства.

3. Про внесення змін до установчого договору товариства.

4. Про передачу реєстру власників іменних цінних паперів незалежному
реєстратору.

Основну частину тексту протоколу поділяють на розділи, що відповідають
пунктам порядку денного. У кожному з розділів є такі підрозділи:
“Слухали”, “Виступили”, “Ухвалили”.

Текст протоколу, який фіксує виступи, має бути точним, стислим,
зрозумілим. Оформлення виступів у протоколі здійснюється як у вигляді
прямої мови, так і непрямої, порівняйте:

Виступили: 1. Майстер Лавров Р. О.: Детальна програма виробничої
практики в основному виконана успішно. Проте кілька учнів (Матвій-чук О.
Л., Непийвода П. П., Сидоряченко Л. Д.) з деякими завданнями не
впорались. Дуже прикро, що під час практики був випадок порушення
техніки безпеки з боку студентів Іванова М. Т. і Єгорова О. О., який міг
призвести до травмування студентів. Завдяки правильним діям студента
Редька С. С. це порушення не мало трагічних наслідків. Керівництво цеху
№ 5 оголосило подяку Редькові Сергію за виявлену пильність і правильні
дії під час інциденту.

Виступили:

1. Заступник декана Рибакова О. Л. доповіла про результати успішності
групи з фахових предметів. У своєму виступі вона відзначила, що
переважна більшість студентів успішно склала сесію, лише студенти
Ли-марчук О. Ю., Савченко P. P. мають заборгованості з окремих
дисциплін. Рибакова О. Л. рекомендувала боржникам якнайшвидше (протягом
тижня) ліквідувати заборгованість.

2. Студент Лимарчук О. Ю. пояснив, що заборгованість має у зв’язку із
сімейними обставинами, і пообіцяв у рекомендований Рибаковою О. Л.
термін перескласти іспити.

Зафіксований у протоколі зміст виступів може містити деякі скорочення,
пропуски. Відтворюючи слова промовців, секретар повинен неупереджено
передати основний зміст виступу. Якщо засідання стенографувалось чи
записувалось на магнітофонну плівку, то тексти виступів можуть бути
передані дослівно. Якщо наявний текст доповіді, то це позначається
виноскою “текст доповіді додається”.

Наведемо зразок протоколу.

Протокол № З

зборів колективу санітарно-технічної дільниці

Відкритого акціонерного товариства “Будівельник”

від 10 березня 2000 р.

Голова Шевченко І. А. Секретар Калина В. П.

Присутні: 22 працівники дільниці, заступник голови профкому
підприємства.

Відсутні: 3 працівники.

Порядок денний

1. Обговорення проекту плану роботи на II квартал 2000 р.

2. Надання 2 квартир у будинку по вул. Стеценка, 5 працівникам дільниці.

І. Слухали:

Начальник дільниці Коваленко П. П. ознайомив присутніх із проектом плану
роботи на II квартал 2000 р.

Виступили:

Слюсар-сантехнік Марченко О. О. відзначив необхідність своєчасного
забезпечення запланованих робіт матеріалами.

Майстер Капустін М. Л. наголосив на необхідності забезпечення робіт
технічною документацією.

Ухвалили:

1. Прийняти план роботи дільниці на II квартал 2000 р.

2. Зобов’язати начальника дільниці Коваленка П. П. своєчасно забезпечити
передбачені планом роботи необхідними матеріалами і технічною
документацією.

II. Слухали:

Заступник голови профкому підприємства Клочко С. С. повідомив про
виділення для робітників дільниці двох квартир (двокімнатної і
трикімнатної) у будинку по вул. Стеценка, 5 і запропонував надати їх
працівникам дільниці згідно із загальним списком квартирного обліку
підприємства. Згідно зі списком за чергою квартири мають отримати
Пет-риківський В. М. (двокімнатна квартира) і Лисенко Р. Г.
(трикімнатна).

Виступили:

а) Іванченко Р. Ю., Степанков Д. Б. підтримали пропозицію Клоч-ка С. С.

б) слюсар Демчук В. А. запропонував виділити трикімнатну квартиру
робітнику дільниці Крилову К. Ю., у якого 15 січня 2000 р. народилася
трійня.

в) начальник дільниці Коваленко П. П. повідомив, що Крилову К. Ю. має
бути надана квартира з міського житлового фонду.

Ухвалили:

Надати у будинку по вул. Стеценка, 5 двокімнатну квартиру
Петри-ківському Володимиру Миколайовичу, трикімнатну квартиру —
Лисен-кові Роману Григоровичу.

Голова зборів (підпис) І. А. Шевченко

Секретар (підпис) В. П. Калина

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу — це копія частини протоколу. Як правило, у ньому
відображається одне із розглянутих на засіданні (зборах) питань і
відповідне рішення.

Реквізитами витягу з протоколу є такі:

• назва виду документа (Витяг з протоколу);

• номер відповідного документа;

• назва органу, засідання, наради;

• дата (переноситься з оригіналу протоколу);

• питання і текст з нього;

• підпис (переносять реквізит з оригіналу, але голова і секретар не
підписуються);

• позначка про завірення (у правому верхньому куті аркуша). Ось два
зразки витягів з протоколу.

Витяг з протоколу № З

зборів колективу санітарно-технічної дільниці

Відкритого акціонерного товариства “Будівельник”

від 10 березня 2000 р.

СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови профкому підприємства Клочка С. С.
про виділення для робітників дільниці двох квартир (двокімнатної і
трикімнатної) у будинку по вул. Стеценка, 5.

УХВАЛИЛИ: надати у будинку по вул. Стеценка, 5 двокімнатну квартиру
Петриківському Володимиру Миколайовичу, трикімнатну квартиру — Лисенку
Роману Григоровичу.

Оригінал підписали:

Голова зборів (підпис) І. А. Шевченко

Секретар (підпис) В. П. Калина

Витяг з протоколу № 11

засідання профспілкового комітету фабрики “Смарагд”

від 17 листопада 2000 р.

СЛУХАЛИ: заяву робітниці цеху № 3 Василишиної О. Л. про те, що начальник
цеху Цибуля О. О. відмовив їй у наданні відпустки у літній період.

УХВАЛИЛИ: виходячи з того, що Василишиній О. Л. необхідно оздоровити
дитину шкільного віку, хвору на астму, що підтверджується довідкою
лікувального закладу, зобов’язати начальника цеху № 3 Цибулю О. О.
надати Василишиній О. Л. відпустку у літній період.

Оригінал підписали:

Голова профспілкового комітету І. С. Микитенко

Секретар С. П. Лапіна

Список використаної літератури

Волощак М. Неправильно — правильно: Довідник з українського
слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2000.

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. — К.: А.
С. К., 2000.

Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. — К.: Видавничий
центр “Просвіта”, 2000.

Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного
слововживання. — К.: Рідна мова, 2000.

Гринчишин Д. Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. —
К.: Рад. шк., 1986.

Ділова українська мова: Навч. посіб. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

Ділова українська мова: Посіб. для студентів вузів / За ред. Н. Д.
Бабич. — Чернівці: Рута, 1996.

Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упоряд. В. -Л.
Кулініченко. — К.: Український центр духовної культури, 1996.

Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне
“я”. —К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

Коваль А. П. Ділове спілкування. —К.: Либідь, 1992.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. — К.: Вища
шк., 1978.

Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. — Львів: Світ, 1996.

Культура мови на щодень. — К.: Довіра, 2000.

Культура української мови: Довідник. — К.: Либідь, 1990.

Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: зразки
найважливіших документів українською мовою. — К.: Техніка, 1992.

Пилинський М. М. Мовна норма і стиль.— К.: Наук, думка, 1976.

Пономарів О. Д Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь,
1999.

Пономарів О. Д Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навч.
книга-Богдан, 2000.

Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової людини”. -К.:
Основи, 1995.

Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. -К:
Криниця, 1999.

Словник-довідник з культури української мови. – Львів: ФЕНІКС, 1996.

Український правопис. – К: Наук. думка, 1996.

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра, 1998.

Чак Є. Д Чи правильно ми говоримо? – К: Освіта, 1997.

Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. – К.: Літера, 1999.

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища шк., 1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019