.

До питання методики викладання усного послідовного перекладу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 3785
Скачать документ

Реферат на тему:

До питання методики викладання усного послідовного перекладу

 

Методика викладання перекладу є малорозробленою сферою педагогічної
науки. Насамперед, це стосується проблематики навчання універсальних
умінь та навичок, необхідних у всіх видах перекладу: усному та
письмовому, послідовному та синхронному. Оскільки саме з їх розвитку
слід починати навчання цього виду мовленнєвої діяльності, на їх базі
повинні будуватися специфічні уміння та навички, без яких неможливим є
виконання окремих видів перекладу.

Як правило, переклад застосовується на різних етапах навчального
процесу, допомагаючи студентові осягнути систему виразних засобів
мовлення у двох мовах. Крім цього, переклад відіграє важливу роль як
продуктивний спосіб практичного застосування знань, здобутих на заняттях
з іноземної мови. Не можна не погодитися з Барановою С.В., яка
стверджує, що “переклад наочно демонструє студентам практичну цінність
володіння іноземною мовою і тим самим посилює мотивацію до її вивчення.
Постійне співставлення у його процесі іноземної та рідної мов сприяє
глибшому пізнанню тієї чи іншої мови, підвищенню мовленнєво-розумової
культури” [1, с.13].

Усний послідовний переклад є складним, специфічним видом мовленнєвої
діяльності, як і слухання, говоріння, читання, письмо, думання.
Послідовний переклад охоплює практично всі ці види мовленнєвої
діяльності: продуктивні – говоріння і письмо, і рецептивні – слухання і
читання. Процес усного послідовного перекладу відрізняється від процесу
письмового чи синхронного перекладу. Характерною ознакою для цього
перекладу є поперемінна робота відправника повідомлення і перекладача.
Відправник повідомлення, перекладач і одержувач повідомлення (трансляту)
при цьому виді перекладу є безпосередніми учасниками комунікативного
акту, вони бачать один одного, самі створюють елементи ситуації
спілкування і мають можливість частину інформації передати за допомогою
прагматичних компонентів смислу висловлення (мімікою, жестами). Ці умови
спілкування в значній мірі полегшують роботу перекладача, оскільки
сприяють простішому проникненню в усі нюанси смислу і функції
мовленнєвого твору [2].

Враховуючи вище викладене, можна стверджувати, що для здійснення
перекладу професійна компетенція усного послідовного перекладу (набір
знань, навичок і умінь) повинна включати такі компоненти: мовна
компетенція (як в рецептивному, так і продуктивному плані);
комунікативна компетенція; перекладацька компетенція (навички
білінгвізму і перекладу) [3]; технічна компетенція (уміння кодувати і
декодувати інформацію, презентабельність); особистісні характеристики
(розвиток пам’яті). При цьому перші три компоненти є характерними для
всіх видів перекладу, а останні два є специфічними для усного
послідовного перекладу.

Усний послідовний переклад, як і синхронний, належить до найскладніших
видів усного перекладу. Це диктує свої вимоги в підході до його
викладання. Студенти повинні мати необхідну мовну підготовку, тобто
володіти тим мінімумом знань, який необхідний для адекватного розуміння
тексту. До мовної компетенції належать також і знання рідної мови.
Проблема комунікативної компетенції тісно пов’язана з розбіжностями
культур і вимагає від перекладача знання як культури мови оригіналу і
мови перекладу, так й інших екстралінгвістичних знань. Що стосується
білінгвізму, тут важливим є уміння переключатися з однієї мови на іншу,
тобто уміння автоматизовано знаходити відповідник у другій мові.
Розвитку цього уміння сприяє вивчення перекладацьких відповідників і
прийомів перекладу.

Навчання усного послідовного перекладу слід починати не з виконання
вправ, а з теоретичного заняття, під час якого студенти знайомляться з
основними правилами усного послідовного перекладу. Теоретичний курс не
повинен бути занадто тривалим, оскільки більшість теорії стає зрозумілою
при виконанні вправ, а кінцевою метою в даному курсі є розвиток
перекладацьких умінь. Однак у випадку необхідності викладач повинен
торкатися теоретичних проблем і в ході роботи з вправами.

Починати викладання послідовного перекладу варто з пояснення і розвитку
простіших, але невід’ємних навичок послідовного перекладу, наприклад,
презентабельності, поступово ускладнюючи завдання і цілі вправ, які
виконуються. Практичний курс усного послідовного перекладу можна
побудувати таким чином, щоб вправи, які націлені на відпрацювання одних
навичок і використовуються на початковому етапі, змінювалися складнішими
різноплановими вправами на проміжному етапі і багатоцільовими вправами
на завершальному етапі (наприклад, аудіювання – переклад на слух – усний
послідовний переклад). При такому підході відпрацювання навичок нижчого
рівня (у нашому прикладі, навички аудіювання) продовжується в
послідуючих вправах (письмовий переклад на слух) і завершується у
вправах на заключному етапі навчання (усний послідовний переклад). Таким
чином, досягаються, принаймні, дві мети: по-перше, вдається зробити курс
компактнішим, по-друге, це дозволяє уникнути монотонності навчання,
оскільки перед студентами ставляться нові завдання. Вибір текстів вправ
визначається прагненням наблизити навчальний переклад до реальних умов
роботи професійного перекладача. Кількісний склад групи студентів
вважається оптимальним, якщо він не перебільшує 6-8 чоловік. При такій
системі під час прослуховування перекладу, який здійснює один студент,
решта частина групи уважно слухає переклад, виявляє помилки, порівнює
його зі своїм (своїми записами і варіантами їх інтерпретації). Після
завершення перекладу група обговорює його, розглядає з різних точок
зору, студенти вказують на помилки, пропонують свої рішення і варіанти,
ведеться пошук кращого варіанту. Обговорення проводиться переважно
самими студентами, але під керівництвом викладача, який оцінює з точки
зору правильності не лише переклад того, хто виступав, але й варіанти. В
кінці обговорення викладач може узагальнити помилки, вказати шляхи їх
недопущення або назвати помилки, яких група не помітила. Таким чином,
прийняття правильних перекладацьких рішень проводиться самими
студентами, але під керівництвом викладача, який і забезпечує їх
правильність. Результатом такої роботи є те, що студенти стараються не
допускати виявлених помилок, у них розвиваються навички прийняття
самостійних правильних рішень і здатність критично ставитися до
перекладів як своїх, так і чужих.

Як свідчить досвід роботи, такі заняття студентам подобаються, вони
зацікавлено шукають можливі варіанти перекладу, не соромляться критично
аналізувати переклади інших.

Оскільки головна трудність у роботі перекладача при всіх видах усного
перекладу припадає на початковий етап його діяльності – на етап
розуміння і запам’ятовування тексту оригіналу, майбутній усний
перекладач повинен завжди пам’ятати, що основні зусилля його розумової
діяльності необхідно докладати саме на цьому етапі роботи. Чим точніше
студент зрозуміє вихідне повідомлення вихідною мовою і чим точніше воно
буде утримано в пам’яті, тим краще буде зроблено і транслят [2].

Таким чином, основними методичними прийомами при навчанні усного
послідовного перекладу є: розвиток професійної компетенції, принцип від
простого до складного, а також логічна побудова заняття, використання
ситуацій спілкування, в яких може функціонувати мовний матеріал, що
вивчається.

 

Література:

1. Баранова С.В. Актуальні питання методики викладання перекладу //
Вісник Сумського державного ун-ту. Серія: Філологічні науки. – 2002. –
№4(37). – С. 12-15.

2. Стрелковский Г.М. Теория и практика военного перевода. – М.: Изд-во
Минобороны СССР, 1979. – С. 142-145.

3. Цвяк Л.В. Білінгвізм як феноменальне явище сучасного суспільства //
Записки з романо-германської філології: Вип.12. – Одеса: Латстар, 2002.
– С. 202-211.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020