Реферат на тему:

Аналіз роману О.Пушкіна «Євгеній Онегін». Образи природи у творі. Аналіз
6,7,8 глав роману. Поняття про роман у віршах

Тема: Аналіз роману О.Пушкіна «Євгеній Онегін». Образи природи у творі.

Урок сміливості. Урок гордості.

Урок вірності. Урок долі. Урок самотності.

Марина Цветаева

Мета: проаналізувавши 5 і 6 глави, показати зумовленість поведінки
Онєгіна й Татьяни їх вихованням, досвідом попереднього життя; розвивати
вміння аналізувати такі способи висловлення авторської позиції, як
епіграфи, сни та пейзажі, розуміти психологічну мотивацію поведінки
героїв, формувати навички аргументованої дискусії; виховувати в учнів
толерантність та повагу до думки інших.

Обладнання: репродукції картин К.Коровіна «Взимку», П.Крижицького «Зима»
та «Зимовий пейзаж», М.Пимоненка «Святочне ворожіння», В.Сурикова
«Взяття зимового містечка»; грамзапис фортепіанного циклу П.Чайковського
«Пори року»; книга Н.Г.Долиніної»Прочитаєм «Онегина» вместе; Печорин и
его время: Эссе.-М., 1985.

Тип уроку: диспут.

Зміст роботи

• Літературний диспут «Сповідь чи проповідь?»

Учитель спрямовує обговорення епізоду «Розмова Онєгіна й Татьяни в саду»
такими питаннями:

— Чи збереглися в душі Онєгіна високі почуття?

— Чому Євгеній вирішився на «признання нелукаве, сповідь»?

— Чи можна назвати його вчинок благородним?

— Як оцінює це признання автор, як сповідь чи проповідь? Зверніть увагу
на епіграф до цієї глави.

— Як відреагувала Татьяна на слова Онєгіна?

— Чому після розповіді про страждання Татьяни автор розповідає про
«щасливу любов» Ленського та Ольги? Це справжнє кохання?

У ході дискусії учні з’ясовують, що епіграф 4-ї глави дає ключ до
розуміння описаних у ній подій: слова французького аристократа Неккера
«Мораль у природі речей» мають подвійне значення. По-перше, стверджують
думку, що у своїх вчинках людина має керуватися не особистою вигодою,
хитрістю чи обманом, а тільки законами моралі. Пушкіну дуже важливо, що
ці слова належать знатній особі, яка добре знала лицемірство світського
життя. По-друге, слово «мораль», що має два значення: а) моральність, б)
повчання, проповідь моральності; згадайте в 1-й главі -«В моралі був не
дуже строгий»), на думку Ю.Лотмана, породжує можливість двозначості, при
якій моральність, що керує світом, плутається з повчанням, котре читає в
саду молодій героїні Онєгін. Автор за допомогою епіграфа оцінює сповідь
Євгенія як повчання, що увиразнюється його бездушними словами: «Учіться
володіть собою». Вони не лише боляче ранять Татьяну, а й принижують її
щирість та довірливіть.

У дискусії можна використати уривки з книги М.Цвєтаєвої «Мій Пушкін»
(М., 1981), наприклад:».. .Многое предопределил во мне «Евгений Онегин».
Если я потом всю жизнь, по сей день последний всегда первая писала,
первая протягивала руку, не страшась суда, — то только потому, что на
заре моих дней лежащая Татьяна в книге при свече, с растрепанной косой,
это на моих глазах сделала. И если я потом, когда уходили (всегда
уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала,
то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей».

Можна зробити висновок, що Онєгін дав Татьяні урок, але, за словами
М.Цвєтаєвой, і Татьяна дала нам усім урок сміливості, гордості,
вірності, долі й самотності. Багато дівчат наступних поколінь і в XIX, і
у XX століттях звіряли свої почуття, думки і вчинки з ударами серця
пушкінської героїні.

• Коментоване читання 5-ї глави.

— Чому за епіграф до глави автор бере цитату з балади В.Жуковського
«Світлана»? Що спільного в цих двох героїнь?

— Яку роль у творі відіграють описи зими та святочних ворожінь? Як вони
увиразнюють образ Татьяни, її близькість до народу?

— Чому героїні приснився дивний сон? Чому Татьяна змогла передбачити
безглузду сварку Онєгіна та Ленського?

— Якими постають на іменинах гості Ларіних?

— Як розгорталися події на іменинах Ольги? Як ви оцінюєте залицяння
Онєгіна до Ольги, а також реакцію Ленського?

h

?

h

чне ворожіння», В.Сурикова «Взяття зимового містечка». Доцільно також
використати грамзапис уривку з фортепіанного циклу П.Чайковського «Пори
року», аби проілюструвати вирішення теми зими відомим композитором.

• Домашня робота. Прочитати 6, 7, 8 глави роману.

Тема: Аналіз 6,7,8 глав роману. Поняття про роман у віршах.

И было сердцу ничего не надо,

Когда пила я этот жгучий зной…

«Онегина» воздушная громада,

Как облако, стояла надо мной.

Анна Ахматова

Мета: прослідкувати за психологічною характеристикою, яку дає автор
героям, з’ясувати причини їх особистої драми, розкрити особливості
соціально-психологічного роману у віршах; розвивати вміння давати
характеристику образу-персонажа; допомогти учням осмислити
загальнолюдські проблеми, підняті утворі.

Обладнання: грамзапис арії Ленського з опери П.Чайковського «Євгеній
Онєгін».

Тип уроку: поглибленої роботи над твором.

Зміст роботи

• Коментоване читання 6-ї глави.

— Яку функцію виконує епіграф до 6-ї глави? Як він допомагає висловити
авторську оцінку образу Онєгіна?

— Чому Онєгін не відмовився від дуелі? Якими мотивами він керувався?

— Порівняйте почуття й поведінку Євгенія перед поєдинком, під час та
після нього?

• Прослуховування грамзапису арії Ленського з опери П.Чайковського
«Євгеній Онєгін». Випереджаюче завдання: «Порівняйте музичне вирішення
образу Ленського та образ пушкінського героя».

• Бесіда.

— Чи не парадоксально, що весна, пора кохання, навіває автору смуток?

— Що ми дізнаємося про подальшу долю Ольги, Татьяни, Онєгіна?

— Чому молодша сестра так швидко забула свого жениха, а старша — ні, «об
Онегине далеком ей сердце громче говорит»?

— Що допомогло Татьяні зрозуміти особистість Онєгіна?

— З якими почуттями провінційна панночка їхала до Москви?

— Чому Пушкін каже, що Онєгін, котрий після трьохлітньої відсутності
знову з’явився у світському товаристві, «Туманний, мовчазливий, Для всіх
здається він чужим»?

— Яку думку про нього має представник цього товариства? Як автор
викриває облудливу мораль аристократів?

— Що змінилося в житті й характері Татьяни? Як до неї ставляться у
вищому світі?

— Чому Онєгін тепер закохався в Татьяну? Чи щире це почуття?

— Чому Татьяна не робить крок назустріч Онєгіну, хоча продовжує його
кохати?

— На кого з героїв проектуються слова «А щастя було…»? Хто втратив
своє щастя?

— Чому автор залишає свого героя на роздоріжжі?

• Підсумкове слово вчителя.

Про особливості роману у віршах, «онєгінську строфу».

• Домашнє завдання. Підготуватися до написання твору за вивченою темою.

Тема: Твір за романом О.Пушкіна «Євгеній Онєгін».

Учитесь Пушкина читать.

Не просто пробегать глазами,

Как часто делаем мы с вами,

А видеть, слышать, встречи ждать.

Учитесь Пушкина читать,

И он вам обрести поможет

Мечты, которые, быть может,

Уже успели потерять.

Учитесь Пушкина читать

Без торопливости и лени,

И связь времен и поколений

Вас не устанет удивлять.

Мета: узагальнення вивченого матеріалу; удосконалення навичок писемного
зв’язного мовлення; виховання в учнів уваги до художнього слова, скарбів
світової культури.

Тип уроку: розвитку зв’язного мовлення.

Зміст роботи

Орієнтовна тематика творчих робіт:

• Любов і дружба в поезії О.Пушкіна.

• «Глаголом пропікай серця!» (О.Пушкін про призначення поета і поезії).

• Мої улюблені сторінки роману О.Пушкіна «Євгеній Онєгін». «Татьяна —
милий ідеал».

• Чому Онєгіна названо «зайвою людиною»?

• Мої роздуми над долею Татьяни Ларіної.

• Моя думка про Євгенія Онєгіна.

• Дві зустрічі Онєгіна й Татьяни.

• Учіться Пушкіна читати…

• Домашнє завдання. Прочитати поезії М.Лермонтова «І нудно, і сумно…»,
«На дорогу йду я в самотині»; групове дослідницьке завдання —
підготуватися до семінару-дослідження «Пушкін і Лєрмонтов — герої
різного часу».

Похожие записи