.

Промисловий переворот у провідних країнах світу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 7180
Скачать документ

Реферат на тему:

ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

План.

Промисловий переворот в Англії: передумови, хід, наслідки.

Особливості промислового перевороту у Франції.

Особливості промислового перевороту у Німеччині.

Промисловий переворот у США.

Промисловий переворот — це перехід від ручного, ремісничо-
мануфактурного до великого машинного фабрично-заводського виробництва.
Важливою складовою промислового перевороту було впровадження у
виробництво і транспорт робочих машин і механізмів, які замінили ручну
працю людей; парових двигунів, створення самостійної машинобудівної
галузі.

Промисловий переворот — це світовий процес. Для нього були характерними
як загальні закономірності, так і специфіка та особливості у кожній
окремо взятій країні.

Промисловий переворот в Англії: передумови, хід,наслідки.

Батьківщиною першого промислового перевороту була Англія.
Соціально-економічні передумови для його здійснення визріли в цій країні
у середині XVIII ст. Важливою передумовою промислового перевороту була
буржуазно-демократична революція середини XVII ст., яка ліквідувала
основні перепони розвитку підприємництва, розчистила шлях для
становлення індустріального суспільства.

Цьому сприяв і аграрний переворот ХVІ-ХVІІ ст., внаслідок якого
прискореними темпами розвивалося високотоварне, базоване на фермерській
основі, сільське господарство. Аграрні зрушення сприяли вивільненню
великої кількості людей і створили резерв дешевої робочої сили,
необхідної для розвитку фабрично-заводської промисловості.

До другої половини XVIII ст. в Англії завершилося формування нації —
важливого політичного чинника, який мав великий вплив на становлення
економічної основи цивілізації нового типу. У цей же час у країні
відбулося становлення єдиного національного ринку, який стимулював
розвиток господарства в цілому.

Зовнішньоекономічні передумови промислового перевороту в Англії полягали
у безоглядному пограбуванні колоній. На кінець XVIII ст. Англія
перетворилася у найбільшу морську і колоніальну державу світу. Величезні
прибутки, які забезпечувалися пануванням у світовій торгівлі,
використанням незліченних багатств Північної Америки, Індії та інших
колоніальних володінь, вкладалися в англійську промисловість.

Надзвичайно сприятливими для промислового перевороту було географічне
розташування Великобританії та природно-економічні умови країни — водні
комунікації, зручні гавані, великі поклади залізної руди та вугілля,
наявність сировини для текстильної промисловості.

Зовнішньоекономічні умови — постійний попит в Європі на англійські
вироби, викликаний безперервними війнами, забезпечував їм ринок збуту і
теж сприяв здійсненню промислового перевороту.

Важливим фактором промислового перевороту був вихід на якісно новий
технічний рівень англійської бавовняної промисловості, що забезпечувався
поступовим впровадженням у текстильне виробництво нових машин і
механізмів.

Механік Джон Кей у 1733 р. удосконалив ткацький верстат «летючим
човником». Винахідником – ткачем Джеймсом Харгривсом у 1764 р. була
винайдена механічна прядка «Дженні», на якій можна було працювати з
16-18 веретенами. В останній третині XVIII ст. С. Кромптон створив
«мюль-машину», яка базувалася на принципах роботи прядки «Дженні», але
виготовляла тонку і міцну бавовняну пряжу. Вона поширилася у виробництві
і стала технічною основою механізованого прядіння.

Процеси ткацтва деякий час відставали від механізованого прядіння, але
ця невідповідність була ліквідована винаходом механічного ткацького
верстата Е.Картрайта у 1785 р. Він заміняв роботу 40 ткачів. Так в
англійській промисловості з’явилися перші машини і фабрики. У 60-80-х
роках XVIII ст. вони з’явилися в інших галузях промисловості.

Епохальне в історії промисловості значення мали винаходи шотландського
механіка Джеймса Уатта, який у 1769 р. винайшов першу парову машину. У
1782 р. Дж. Уатт удосконалив її, і з цього часу парова машина стала
основним джерелом енергії британської текстильної промисловості. Це дало
змогу широко використовувати вугілля як основне паливо, ліквідувало
залежність від водяного двигуна, відкрило для промисловості нові регіони
країни. Невдовзі, після відкриття заводу парових машин (неподалік
Бірмінгема), парові машини почали застосовуватися у різних галузях
промисловості. У 1820 р. у Великобританії працювало 320 парових машин
Дж. Уатта, їх кількість та потужність постійно зростала.

Застосування машин прискорило розвиток металургії, вугільної
промисловості. Виникло машинобудування, основу якого складали винахід і
широке застосування токарного верстата та свердлильної машини. Зростання
промислового виробництва зумовило появу нових досконаліших та
швидкісніших транспортних засобів. Наявність парової машини зробило
можливим її застосування на залізничному і морському транспорті. У 1812
р. в Англії пущено пароплав на р. Клайд. У той же час розпочалися
експерименти на залізницях. Р.Тревтик збудував декілька моделей парових
повозок. Продовжив його пошуки Дж. Стефенсон, який створив самохідну
паросилову установку на основі стаціонарної парової машини. Локомотив
Стефенсона у 1829 р. пройшов перші випробування і розвивав швидкість у
22 км/год. У 1830 р. була збудована перша в Англії та світі залізниця,
яка з’єднала Манчестер і Ліверпуль та мала велике господарське значення.
Будівництво залізниць викликало корінні зміни в економіці Англії,
створивши стабільні комунікації між різними районами та галузями
промисловості.

Промисловий переворот змінив економічну географію Англії. Виникли нові
промислові райони, які спеціалізувалися на виробництві окремих видів
товарів і продуктів. Значно зросли обсяги промислового виробництва.
Англія перетворилася у «майстерню» світу, її винаходи знаходили
застосування у багатьох країнах. Змінилася соціальна структура
суспільства, збільшилася кількість робітників, які становили 45,5%
зайнятого населення. Прискорилася урбанізація Англії. На кінець XIX ст.
у містах проживало майже 75% населення.

Особливості промислового перевороту у Франції.

Промисловий переворот у Франції мав свої особливості і специфіку. Вігі
розпочався пізніше, ніж в Англії і був затяжним. На думку деяких вчених,
у т. ч. французьких, велика демократична революція 1789-1794 рр.
негативно вплинула на хід економічного розвитку країни. Незважаючи на
проголошені свободи, у країні тривалий час панував економічний хаос та
дезорганізація, що дало підстави французькому вченому М.Леві-Лебуайє
вважати революцію в економічному плані «національною катастрофою».

Перші машини тут з’явилися ще в кінці XVIII ст., але не мали широкого
застосування. Промислове піднесення відбулося у 1805-1810 рр. в часи
правління Директорії та Наполеона, які активно підтримували
промисловість і торгівлю. У цей же час у Франції знайшли поширення
англійські винаходи. Особливу роль у текстильній галузі промисловості
відіграв верстат Жаккара, створений у 1804-1808 рр., який виготовляв
тканини з візерунком, та машини Жирара (1810 р.), які здійснювали
хімічно-механічну доробку льону. Щоправда, ці винаходи поширилися у
французькій текстильній промисловості лише у 40-их роках. В цілому
інженерно-технічна думка у Франції відставала від англійської.

Континентальна блокада Англії, яку проводив Наполеон у 1806 р., дорила
французький і європейський ринки для англійських промислових товарів,
створила великі економічні труднощі для Англії. Вона прискорила
становлення і розвиток деяких галузей французької промисловості
(суконної, хімічної, металообробної). Проте ті галузі промисловості, які
працювали на колоніальній сировині (бавовняна, цукрова), переживали
занепад. В цілому, прагнення Наполеона створити умови для панування
французької промисловості на континенті негативно позначилися на ході
промислового розвитку. Франція на довгі роки була позбавлена англійських
машин, металовиробів та вугілля, необхідних для механізації виробничих
процесів. Сільське господарство Франції страждало через припинення
експорту зерна, вин та інших продуктів. Континентальною блокадою були
невдоволені союзники Наполеона.

На другому етапі промислового перевороту (1815-1848 рр.) хід
економічного розвитку Франції прискорюється. Зростають темпи механізації
виробництва. Розвивалася текстильна, металургійна, поліграфічна,
керамічна та інші галузі промисловості. У 20-их роках зароджується
французьке машинобудування. За обсягом виробництва промислової продукції
в середині XIX ст. Франція займала друге місце у світі після
Великобританії. Однак її технічний рівень і конкурентоспроможність
залишалися низькими. У Франції зберігалися невеликі мануфактури та
дрібне кустарне виробництво. Такий стан деякі історики пояснюють
антикапіталістичною атмосферою французького суспільства, характером
підприємця: дрібного ділка, людини консервативної, обережної.
Торгово-промислова буржуазія не мала достатнього впливу на формування
державної політики. Уряд ігнорував її інтереси.

Вже на етапі промислового перевороту у Франції сформувалися фінансова
буржуазія, яка відігравала значну роль в державі, зате мало опікувалася
розвитком промисловості. Вона збагачувалася за рахунок лихварства,
фінансових та біржових спекуляцій. Грошовий капітал зростав швидше, ніж
промисловий.

У Франції XIX ст. повільними темпами зростало населення, попит на товари
і продукти залишався низьким. Ця негативна тенденція поглиблювалася
відносинами на селі, складною та суперечливою структурою аграрного
сектора економіки країни. В сільському господарстві Франції домінували
дрібні селянські господарства, які з ростом сільського населення все
більше подрібнювалися. Перевага дрібних селянських господарств
стримувала капіталістичний розвиток французького села. Державна митна
політика, яка більше сприяла аграріям, ніж підприємцям, стримувала
розвиток промисловості,

Третій етап промислового перевороту у Франції відбувся після революції
1848-1849 рр. і тривав до кінця 60-их років. У цей період
фабрично-заводське виробництво охопило більшість галузей промисловості.
Загальний обсягпромисловоїпродукціїза 1851-1865 рр. зріс майже вдвічі.
Кількість парових двигунів у промисловості і на транспорті збільшилася з
7,7 до 27,8 тис. Протяжність залізниць досягла 17,4 тис. км.

За прикладом Англії було проголошено свободу торгівлі, ліквідовано
обтяжливі мита. Успішно розвивалася кредитна справа, а біржа, банки і
акціонерні товариства досягли небувалої сили і значення. Такі успіхи у
розвитку економіки країни були досягнуті завдяки мудрій ліберальній
політиці Наполеона III та його уряду

Особливості промислового перевороту у Німеччині.

Німеччина вийшла на шлях капіталістичного розвитку пізніше, ніж Англія
та Франція. Промисловий переворот тут розгорнувся лише в другій половині
XIX ст. Найважливішою причиною такого відставання була наявність
феодальних середньовічних порядків в сільському господарстві, збереження
цехів у промисловості та політична роздрібненість країни.

На відміну від Англії та Франції, становлення суспільства нового типу в
Німеччині відбувалося не революційним, а еволюційним шляхом.
Середньовічні порядки: панування феодального землеволодіння та
повинності селян ліквідовувалися поступово, шляхом реформ. Навіть після
революції 1848 р. у Німеччині зберігалася феодальна монархія і політична
та економічна влада великих землевласників-юнкерів. Щоправда, монархія
стала обмеженою, і деякі політичні права отримала національна буржуазія.

Запізнення промислового перевороту було зумовлене ізольованістю країни
від світових торговельних шляхів, відсутністю ласного флоту. Політичне
роздрібнені німецькі держави будували свою власну економічну політику.
Кожна з них мала власні гроші, метричну систему, митні кордони і норми
господарського законодавства, які гальмували створення єдиного
національного рднку. Основні промислові райони країни —
Прусько-Сілезький, Саксонський і Рейнсько-Вестфальський —
були-економічно слабо зв’язані між собою.

У Німеччині довгий час панувало середньовічне ремісниче виробництво,
основною формою якого були цехи. Мануфактури появилися у кінці XVIII
ст., і були розташовані, як правило, у сільській місцевості. Панування
міських цехів було підірване німецьким законодавством лише у 60-их роках
XIX ст. Ремісниче виробництво було малоефективним. Промислова продукція
не була конкурентоспроможною на зовнішньому ринку. Більше того,
внутрішній ринок країни заполонили дешеві вироби французької та
англійської фабрично-заводської промисловості. Німеччина в першій
половині XIX ст. була аграрним придатком промислове розвинутих Англії та
Франції.

Перші парові машини в німецькій промисловості знайшли застосування у
30-их роках XIX ст. Проте їх було небагато —у 1837 р. у промислове
розвинуті й Сілезії працювало всього 8 парових двигунів (у той же час на
бавовняних фабриках Ланкашира (Англія) діяло 714 парових двигунів.

Промисловий переворот прискорюється у 50-60-их роках, коли німецька
промисловість переходить від мануфактурної стадії до
фабрично-заводської. Впродовж 60-их років різко збільшується загальна
потужність парових двигунів. Особливо високими темпами розвивається
важка промиловість.

Особливістю запізнілого промислового перевороту в Німеччині було те, що
він базувався на основі вітчизняного машинобудування, на власних
інженерно-технічних досягненнях. У Німеччині відразу будувалися
величезні на той час машинобудівні підприємства, оснащені найновішим
обладнанням. Саме це забезпечило небачені у XIX cт. темпи промислового
виробництва. Структура німецької фабричної промисловості теж вигідно
відрізнялася від англійської та французької. У Німеччині було здійснено
ряд винаходів (барвники), внаслідок чого почала успішно розвиватися
хімічна промисловість.

Боротьба за об’єднання Німеччини та підготовка до війни із Францією
стали важливим стимулом промислового зростання країни у 50-60-их рр. У
зв’язку з цим прискореними темпами розвивалася воєнно-промислова база, в
якій особливу роль відігравали сталеплавильні, артилерійські заводи
Крупна (Рейнська область). Велике значення надавалося залізничному
будівництву, яке набуло загальнонаціонального характеру, ліквідувало
економічну розрізненість країни, сприяло консолідації внутрішнього
ринку.

Господарському піднесенню та прискоренню промислового перевороту сприяв
також митний союз німецьких держав (1867 р.), який очолювали союзна
митна рада і митний парламент. Ця господарська організація немало
спричинилася до пізнішого політичного об’єднання держави.

Промисловий переворот у США.

Поява у Північній Америці сильної самостійної держави створила
сприятливі умови для економічного зростання. Промисловий переворот
розпочався у північних штатах. Його особливість полягає у відсутності
тих докапіталістичних пережитків, які мали місце у країнах Західної
Європи, цехових порядків зокрема. Здійсненню промислового перевороту
сприяло вигідне територіально-географічне розташування країни. Створення
незалежної держави дозволяло американцям відмежуватися від боротьби
Англії та Франції за гегемонію у Європі. Більше того, період
наполеонівських воєн став «золотим віком» американської торгівлі.
Посередництво у торгівлі зброєю, боєприпасами і т.ін. приносило великі
прибутки. Почали розвиватися американські міста — важливі торговельні
центри. П’ятий за чергою президент США, Джеймс Монро, у славетному
маніфесті від 2 грудня 1823 р. заявив, що Сполучені Штати не допустять,
аби європейські країни втручалися у внутрішні справи американців.
«Америка для американців» — гасло, висунуте Дж. Монро, яким американці
керуються до сьогоднішніх днів. Доктрина Монро сприяла консолідації
американської нації, її збагаченню, заставила світ рахуватися з її
інтересами.

Важливу роль у здійсненні промислового перевороту відіграє демографічний
фактор. Жодна країна світу не знала таких темпів росту населення. До
середини XIX ст. кількість жителів США збільшилася у 4,5 раза, в
основному за рахунок переселенців із Європи – людей підприємливих,
енергійних, які в першу чергу спричинилися до економічного поступу США.

Першіі прядильні машини у США появилися в кінці 80-х років. Вони д
завезені з Англії, незважаючи на заборону вивозу машин і вічних
інновацій з боку англійського уряду. Перші парові машини з’явилися в
останньому десятилітті XVIII ст. На початковому етапі поомислового
перевороту вони використовувалися слабо. Більшість текстильних фабрик
працювали на енергії води. Саме наявність дешевої енергії водяних
двигунів пояснюється запізніле впровадження ддрових машин. Промисловий
переворот у США відбувався за рахунок європейської робочої сили,
інтелекту і капіталів. В цьому теж одна із його особливостей. Однак в
американській промисловості з великим успіхом застосовувалися власні
оригінальні винаходи — циліндр для механічної набивки тканин тощо. У
1807 р. на р. Гудзон з’явився колісний пароплав, збудований Р.Фултоном,
швидкими темпами прокладалися канали, які мали велике господарське
значення. Прискореними темпами розвивалася текстильна фабрична
промисловість, яка в середині XIX ст. за обсягом виробництва поступалася
лише англійській. Проте найбільших успіхів США досягли у будівництві
залізниць та використанні паровозів. За два десятиліття (1830-1850)
довжина залізниць зросла у 300 разів.

Розвиток залізничного будівництва сприяв прискореному росту металургії,
добувної та машинобудівної галузей промисловості. У 40-их роках широко
застосовуються пудлінгові печі. Виробництво чавуну у 1830-1850 рр.
зростає у три рази.

Спочатку машинобудування розвивалося повільними темпами. На початку XIX
ст. американська промисловість працювала в основному на англійських
машинах. Проте в середині XIX ст. у США вже існували власні
машинобудівні заводи. Особливо швидко розвивалося сільськогосподарське
машинобудування. В цей же час активно впроваджуються в життя оригінальні
досягнення американської інженерно-технічної думки. Серед найвидатніших
винаходів того часу були швейна машина Зінгера, ротаційна типографська
машина, телеграф Морзе, револьверний, шліфувальний, фрезерний верстати,
косарка Мак-Корміка, комбінована молотилка-віялка Хейрема та багато
інших.

Незважаючи на високі темпи промислового розвитку у першій половині XIX
ст., США залишалися в основному аграрною країною, промисловий переворот
завершився лише на Півночі.

Розвиток промисловості гальмували південні штати, в яких панувало
рабовласницьке плантаційне господарство. Рабовласництво було основною
перепоною на шляху розширення внутрішнього ринку — ринку товарів і
робочої сили, освоєння земель Заходу, інтенсивного розвитку сільського
господарства.

Суперечності між північними і південними штатами викликали Громадянську
війну в США (1861-1865 рр.), яка водночас була буржуазною революцією.
Війна закінчилася перемогою Півночі. Важливими її наслідками було
скасування рабства, ліквідація політичної та економічної роз’єднаності
США.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020