.

Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
4 11565
Скачать документ

23

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені В. Даля

Кафедра: Соціології

РЕФЕРАТ

На тему: “Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років”

По дисципліні: Економічні основи соціальної роботи

Виконав: студент групи

Луганськ 2009 р.

План

Вступ 3

1. Пенсії по інвалідності 12

2. Пенсія за вислугу років 14

3. Пенсії на випалок втрати голувальника 18

4. Пенсії за особливі заслуги перед Україною 20

5. Соціальна пенсія 21

Висновок 23

Додатки 24

Список літератури 26

Вступ

“Пенсійне забезпечення громадян – це одне з ключових завдань в
соціальній політиці сучасної держави. З того, як воно організовано, і
можна судити про рівень демократії, гуманізму, соціальної
справедливості, соціально-економічного і політичного розвитку тієї чи
іншої держави.

Пенсія – це державна виплата, яку надають із пенсійного фонду для
матеріального забезпечення непрацездатних громадян у зв’язку із їхньою
минулою трудовою чи іншою суспільно корисною діяльністю в розмірах, як
правило, зіставних з минулим заробітком пенсіонера.

Пенсії – найбільш значущий як за кількістю забезпечуваних, так і за
обсягом витрачених на це коштів вид соціального забезпечення.

Буквальний переклад з латинської “рensio” означає платіж. Такий платіж
здійснює держава через спеціально призначені для цього органи, його
провадять із визначеної частини фондів для непрацездатних – так званих
пенсійних фондів.

Суб’єктом цього виду забезпечення є особа, визнана непрацездатною, а
саме:

· за віком;

· за медичними показниками (інвалідність);

· у зв’язку з виконанням інших, крім роботи, соціальних функцій (догляд
за інвалідом І групи, дитиною-інвалідом, престарілими).

Іншою важливою рисою пенсії є її зв’язок з минулою суспільно корисною
діяльністю самого пенсіонера чи годувальника (у випадку надання пенсій у
разі втрати годувальника). Ще однією ознакою пенсії є детальне
регулювання на державному чи міжрегіональному рівнях усіх умов
забезпечення цього виду виплат.

У цілому пенсійне забезпечення України регулюють понад два десятки
законодавчих актів. Проте більшу частину пенсій призначають відповідно
до Закону України від 5 листопада 1991 р. “Про пенсійне забезпечення”.
Це один із перших законів України, прийнятий в умовах незалежності і в
який майже щорічно протягом 10 років вносились поправки. Останнє і
сприяло появі низки проблем у системі пенсійного забезпечення.

Види пенсій, що їх отримують громадяни України в існуючій на сьогодні
солідарній системі, визначаються Законом України “Про пенсійне
забезпечення”.

Пенсії, що виплачуються державою громадянам України відповідно до
Закону, підрозділяються на трудові (за віком, за вислугу років або
професійні, по інвалідності, в разі втрати годувальника або страхові) і
соціальні” [1, 263].

“У правовій літературі поняття “пенсія” (від лат. pensio – платіж) – це
регулярна грошова виплата як матеріальна допомога за віком, з
інвалідності, за вислугу років, уразі втрати годувальника.

У тлумачному словнику російської мови С.І. Ожегова слово “пенсія”
визначається як “грошове забезпечення за вислугу років, з інвалідності,
непрацездатності тощо”.

Є.І. Астрахан у 1946р. вперше запропонував розгорнуте визначення поняття
“пенсія з соціального страхування”. На його думку, пенсія – це
“періодичні виплати, що проводяться за рахунок коштів соціального
страхування з метою матеріального забезпечення робітника, службовця чи
його сім’ї у зв’язку з завершенням певного великого циклу його трудової
діяльності або у зв’язку з остаточним чи тривалим вибуттям його з числа
повноцінних працівників.

Аналогічне визначення пенсії подається в енциклопедичному словнику
“Трудове право”: “Пенсія – грошова виплата (з розрахунку на місяць),
призначувана відповідно до встановлених державою правил літнім і
непрацездатним громадянам з огляду на визнану суспільством об’єктивно
існуючу необхідність надавати таким громадянам утримання чи допомогу за
рахунок коштів, асигнованих на ці цілі державою” [2, 105-107].

“Нині пенсія призначається громадянам, які припинили чи мають право
припинити трудову діяльність з огляду на досягнення встановленого
пенсійного віку чи інвалідність, тобто отримання пенсії передбачено
певними вимогами. Отже, пенсію не можна розглядати як абсолютно
безеквівалентну виплату, хоч вона, звісно, і не є винагородою
(компенсацією) за минулу працю.

Що стосується соціально-економічного призначення пенсії, то його
здебільшого бачать у тому, що пенсія є основним джерелом засобів до
існування для більшості пенсіонерів за віком.

Пенсія – гарантована щомісячна грошова виплата для забезпеченості
громадян у старості, на випадок повної чи часткової непрацездатності,
втрати годувальника, а також у зв’язку з досягненням законодавчо
встановленого стажу роботи у сферах трудової діяльності.

Згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення” громадяни України
отримують такі види державних пенсій:

а) трудові:

• за віком;

• по інвалідності;

• в разі втрати годувальника;

• за вислугу років;

б) соціальні пенсії.

Згідно з Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”, який набув чинності з 1 січня 2004 p., передбачено такі
види пенсійних виплат із солідарної системи:

• пенсія за віком;

• пенсія по інвалідності в результаті загального захворювання,
інвалідності з дитинства;

• пенсія у зв’язку із втратою годувальника;

• соціальна виплата – допомога на поховання” [3, 120].

Пенсії за віком.

Пенсія за віком призначається за двох умов:

– досягнення конкретного віку;

– наявності на цей час необхідного стажу.

Право на таку пенсію мають:

– чоловіки – за умов досягнення ними віку 60 років та наявності
виробничого стажу не менше 25 років;

– жінки – за умов досягнення ними віку 55 років та наявності виробничого
стажу не менше 20 років;

Пенсійний вік не збігається з фактичним настанням старості і, як
правило, пов’язаний не з фактичною непрацездатністю пенсіонера, а тільки
з її можливим настанням.

Громадянам, чий трудовий стаж є достатнім для призначення повної пенсії,
пенсії за віком призначають у розмірі, пропорційному фактичному стажу,
але не менше соціальної пенсії (ст.12,20 Закону “Про пенсійне
забезпечення”). Пенсії призначають відділення Пенсійного фонду за місцем
проживання заявника” [1, 264].

“Розмір пенсії за віком становить 55% середньомісячного заробітку. За
кожний повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років – жінкам
пенсію збільшують на 1% середньомісячного заробітку, але не менше як на
1% мінімального розміру пенсії. Обчислена за такою формулою пенсія не
може перевищувати 75% середньомісячного заробітку (ст. 19).

Середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії беруть (за
вибором того, хто звернувся за пенсією): за 24 календарні місяці роботи
поспіль перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних
місяців роботи впродовж всієї трудової діяльності перед зверненням за
пенсією, незалежно від наявних перерв у роботі.

Законодавством встановлено надбавки до пенсій за віком, зокрема особам,
які отримують мінімальну та максимальну пенсії:

• самотнім пенсіонерам, які потребують постійного стороннього догляду;
вони мають право на надбавку в розмірі 50% соціальної пенсії (ст.21);

• непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних
членів сім’ї (ст.37, 38, 40, 41), призначають надбавку на кожного
непрацездатного члена сім’ї в розмірі соціальної пенсії, передбаченої
для відповідної категорії непрацездатних;

• пенсіонерам, які набули відповідно до законодавства колишнього Союзу
РСР право на надбавку до пенсії за роботу після досягнення пенсійного
віку, призначають надбавку в розмірі 10% основної пенсії за кожний
повний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40%.

Пенсії за віком є довічними пенсіями. Після досягнення пенсійного віку
працівники можуть продовжувати трудову діяльність і при цьому отримувати
пенсію. У випадку збільшення заробітку працюючого пенсіонера розмір
пенсії можна перераховувати кожні два роки, виходячи з нового, вищого
заробітку. На цих же умовах здійснюють перерахунок пенсії з урахуванням
трудового стажу. Однак, якщо пенсія була призначена при неповному стажі
роботи і, продовжуючи працювати, пенсіонер набув стажу, достатнього для
призначення повної пенсії, перерахунок провадять незалежно від того,
скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі (ст.69,
70).

Пенсійне законодавство дозволяє деяким категоріям працівників виходити
на пенсію раніше загальновстановленого пенсійного віку. Відповідно до
Закону України “Про пенсійне забезпечення” пільгові пенсії призначають:

– працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, – за
списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників,
затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації
робочих місць;

– чоловікам – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20
років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;

– жінкам – після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15
років, з них не менше семи років шести місяців на зазначених роботах;

– працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із
шкідливими і важкими умовами праці, – за списком № 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів
України, і за результатами атестації робочих місць. Чоловікам – після
досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше
12 років 6 місяців на зазначених роботах. Жінкам – після досягнення 50
років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на
зазначених роботах;

– трактористам-машиністам, безпосередньо зайнятим у виробництві
сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших
підприємствах сільського господарства, чоловікам після досягнення 55
років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20
років на зазначеній роботі.

Крім зазначених категорій осіб пільгове пенсійне забезпечення
передбачено жінкам, зайнятим упродовж повного сезону вирощуванням,
збиранням та післязбиральною обробкою тютюну, робітницям текстильного
виробництва, водіям міського пасажирського транспорту, багатодітним
матерям, матерям інвалідів з дитинства та іншим (ст.13-18 Закону “Про
пенсійне забезпечення”)” [3, 145]

“Право на трудову пенсію мають особи, які зайняті суспільно корисною
працею, за умови додержання відповідних умов, передбачених чинним
законодавством:

а) особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях,
кооперативах, незалежно від форм власності та господарювання або є
членами кооперативів, – за умови сплати підприємствами та організаціями
страхових внесків до Пенсійного фонду України;

б) особи, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на
особистій власності фізичної особи та виключно її праці, – за умови
сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України;

в) члени творчих спілок, а також інші творчі працівники, які не є
членами таких спілок, – за умови сплати страхових внесків до Пенсійного
фонду України;

г) інші особи, які підлягають державному соціальну страхуванню;

д) працівники воєнізованих формувань, які не підлягають державному
соціальному страхуванню, особи начальницького і рядового складу
фельд’єгерської служби Міністерства зв’язку України;

є) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні
ординатори, аспіранти, докторанти;

є) особи, які стали інвалідами у зв’язку з виконанням державних чи
громадських обов’язків або у зв’язку з виконанням дій по рятуванню
людського життя, охороні державної, колективної та індивідуальної
власності, а також по охороні правопорядку;

ж) особи, що здійснюють догляд за інвалідами І групи або
дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Пенсією за віком прийнято називати таку пенсію, яка встановлюється з
досягненням певного віку та за наявності необхідного стажу роботи. Вік,
який дає право на пенсію за віком, зветься пенсійним. Він, як і
тривалість стажу, встановлюється законом.

Право на пенсію за віком нерозривно пов’язане з трудовою діяльністю
людини у суспільному виробництві. Досягнення пенсійного віку слугує
підставою для припинення трудових відносин працівників із роботодавцями
на виробництві, через що у держави виникає необхідність забезпечення
громадян.

Пенсії за віком – головний вид матеріального забезпечення непрацездатних
громадян, що стосуються життєво важливих інтересів мільйонів вітчизняних
пенсіонерів.

Загальними правовими підставами (умовами) пенсійного страхування за
віком є пенсійний вік і трудовий стаж установленої тривалості. Саме цими
двома умовами (віком і стажем) передбачено право на забезпечення пенсією
за віком.

Під пільговим пенсіонуванням слід розуміти можливість вийти на пенсію за
віком або в молодшому віці за загальної незмінної тривалості трудового
стажу, або за одночасним зниженням вимог до віку і тривалості трудового
стажу.

Мінімальна пенсія за віком повинна встановлюватися згідно з величиною
мінімального споживчого бюджету, який визначено у встановленому
законодавством порядку. Однак держава недотримується положень Закону
“Про пенсійне забезпечення” та Конституції України і встановлює
мінімальний розмір пенсії в кілька разів нижчий, ніж мінімальний
споживчий бюджет.

15 квітня 2003 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову “Про
підвищення розмірів трудових пенсій” №544, відповідно до якої з 1 липня
2003 р. мінімальний розмір пенсії, передбачений для обчислення трудових
пенсій, збільшився в 1,05708 рази і становить 50 грн. (47,30 х і,05708).
Уразі, якщо місячний розмір пенсії непрацездатних громадян (з
урахуванням надбавок, підвищень та додаткової пенсії) не досягає 91
грн.80 коп., таким громадянам установлюється цільова грошова допомога на
прожиття в розмірі до 41 грн.80 коп. на кожного одержувача пенсії, а для
одержувачів соціальних пенсій за віком – 16,70 грн. Для
військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей, які одержують
пенсію згідно з Законом України “Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ” від 9 квітня 2002р. № 2262-ХП така допомога досягає
64,90 грн.

Максимальний розмір пенсії за віком не може перевищувати трьох (для
працівників, зайнятих на підземних роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці – чотирьох) мінімальних пенсій за віком.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України “Про підвищення розмірів
трудових пенсій” від 15 квітня 2003р. № 544 з 1 липня 2003р.
максимальний розмір трудової пенсії за віком дорівнює 150 грн., а для
працівників, що зайняті на шкідливих та особливо важких роботах – 200
грн.

Для найманих осіб, які мають стаж підземної роботи, встановлено такі
максимальні розміри пенсії:

– чоловікам, що мають стаж підземної роботи від 10 до 15 років,

жінкам, що мають стаж підземної роботи від 7,5до 12,5років, – 222 грн.80
коп.;

– чоловікам, що мають стаж підземної роботи від 15 до 20 років,

жінкам, що мають стаж підземної роботи від 12,5 до 17,5 років,- 242
грн.80 коп.;

– чоловікам, що мають стаж підземної роботи від 20 років і більше,
жінкам, що мають стаж підземної роботи від 17,5 років і більше, – 275
грн.80 коп.

Особам, які не мають достатнього для призначення пенсії стажу роботи,
призначаються пенсії за віком при неповному стажі в розмірі,
пропорційному наявному стажу, але не менше соціальної пенсії.

При призначенні пенсій при неповному стажі не застосовуються встановлені
Законом України “Про пенсійне забезпечення” пільгові умови за віком і
стажем для призначення пенсій.

Згідно з Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про
пенсійне забезпечення” від 22 травня 2003 p. № 854-IV з 1 липня 2003 р.
змінено загальний порядок визначення середньомісячного заробітку для
обчислення пенсій” [4, 130-131].

1. Пенсії по інвалідності

“Пенсії по інвалідності призначаються у випадку настання інвалідності,
внаслідок якої настала повна або часткова втрата працездатності з
причин:

трудового каліцтва чи професійного захворювання;

загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з
роботою).

Такі пенсії призначаються на весь період інвалідності, а чоловікам у
віці старше 60 років і жінкам старше 55 років – довічно” [1, 269].

“Пенсії по інвалідності є одним із видів соціального захисту
непрацездатних громадян їх можна визначити як щомісячні грошові виплати
з Пенсійного фонду, призначувані в разі встановлення медичним органом
однієї з трьох груп інвалідності, які тягнуть повну або часткову втрату
працездатності внаслідок загального захворювання.

Підставою для призначення пенсії по інвалідності на відміну від пенсій
за віком, є чітко виражена непрацездатність громадянина. Це означає, що
пенсія по інвалідності призначається лише після перевірки та оцінки
медичним органом стану здоров’я та індивідуальної працездатності людини.
З установленням інвалідності пов’язане виникнення права на пенсію.

Право на пенсію по інвалідності забезпечується всім громадянам, які
стали непрацездатними. Законом установлено основну умову її призначення
– інвалідність (інвалідність від лат. invalidus – безсилий, слабкий)
означає нездатність людини працювати за своєю професією чи взагалі
внаслідок захворювання або вродженого дефекту розвитку.

Встановлення інвалідності проводять МСЕК, функції яких регламентуються
спеціальною Інструкцією “Про встановлення груп інвалідності”,
затвердженою Міністерством охорони здоров’я України та узгодженою з
Федерацією профспілок України 28 грудня 1991р.

Законодавство про пенсійне страхування вирізняє два види інвалідності
залежно від причин інвалідності:

а) пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного
захворювання;

б) пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому
числі не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного
захворювання призначаються незалежно від стажу роботи і виплачуються за
рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України.

Інвалідність внаслідок загального захворювання встановлюється в усіх
випадках, якщо настання інвалідності не обумовлене іншими причинами. Для
призначення пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання
необхідний стаж. Законом передбачено, що такий стаж не вимагається для
осіб, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання в період
роботи чи після її припинення до досягнення 20 років. Цим особам пенсії
по інвалідності внаслідок загального захворювання призначаються
незалежно від стажу роботи.

Пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання призначаються
незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до
влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Пенсії по інвалідності призначаються від дня встановлення інвалідності
на весь період інвалідності, що його встановлює МСЕК. Інвалідам –
чоловікам і жінкам, яким більше відповідно 60 і 55 років, пенсії з
інвалідності призначаються довічно.

З 1 січня 2004 р. розмір пенсії по інвалідності залежить від розміру
пенсії за віком. Пенсію по інвалідності встановлюють залежно від групи
інвалідності у таких розмірах:

– 1 група – 100%;

– 2 група – 90%;

– 3 група – 50% пенсії за віком.

Таким чином, на пенсію по інвалідності впливають не тільки заробіток,
який мала особа, що стала інвалідом, а й страховий стаж.

Ст.24 Закону про пенсійне страхування передбачає, що до страхового стажу
для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюють пенсію по
інвалідності, крім наявного страхового стажу, також на загальних
підставах зараховують період із дня встановлення інвалідності до
досягнення застрахованою особою пенсійного віку” [4, 157].

2. Пенсія за вислугу років

“Пенсією за вислугу років прийнято називати таку пенсію, яку призначають
довічно за наявності певного спеціального стажу (вислуги років), як
правило, незалежно від віку і фактичного стану здоров’я.

Підставою пенсійного забезпечення за вислугу років є зайнятість окремих
категорій громадян на роботах, виконання яких призводить до втрати
професійної працездатності або придатності до праці раніше настання
відповідного віку, що дає право на пенсію за віком (ст.51 Закону України
“Про пенсійне забезпечення”). Мова йде про те, що особу, яка тривалий
час приносила користь суспільству певною діяльністю, звільняють від
обов’язку працювати.

За своїми ознаками і цілями такі пенсії схожі з пенсіями за віком:
призначають довічно; передбачають наявність певного стажу, а в деяких
випадках і віку.

Коло осіб, що мають право на пенсію за вислугу років, достатньо широке і
виходить за рамки дії Закону України “Про пенсійне забезпечення”. Ще
кілька законів, окрім зазначеного, регулюють порядок призначення пенсій
за вислугу років, а саме:

· “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ” від 09.04.92 р.;

· “Про державну службу” від 16.12.93 р.;

· “Про статус народного депутата України” від 21.11.94 р.;

· “Про статус суддів” від 15.12.92 р;

· “Про прокуратуру” від 25.03.92 р.;

· Митний кодекс України тощо.

Пенсії за вислугу років (окрім пенсій працівникам льотно-випробного
складу авіації) призначають у розмірах, установлених ст. 19 і 21 Закону
України “Про пенсійне забезпечення” для пенсій за віком.

Пенсії обчислюють із середньомісячного заробітку, одержуваного перед
припиненням роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років, крім
пенсій працівникам льотно-випробного складу” [1, 272].

“Вислуга років – це особливий вид спеціального стажу окремих категорій
працівників, який передбачає пільгове пенсійне забезпечення у зв’язку з
втратою професійної працездатності й виходом на пенсію до настання віку,
який дає право на пенсію за віком.

У юридичній літературі вислуга років визначається як тривалий, виміряний
рядом років період трудової чи державної діяльності, що створює за
певних умов право на відповідні конкретні види пільг і переваг (грошові
виплати, пенсії, додаткові відпустки).

Пенсія за вислугу років – це щомісячні виплати з Пенсійного фонду та
інших джерел фінансування, що призначаються довічно в розмірі,
співвіднесеному з минулим заробітком (винагородою) особам, які мають
установлений законом спеціальний стаж (вислугу років). За своїми
ознаками й цілями пенсії за вислугу років найбільш близькі до пенсій за
віком: тут також вимагається певний стаж роботи (служби), а в деяких
випадках – вік.

Найчастіше ці пенсії призначаються незалежно від віку. Цілі пенсійного
забезпечення за вислугу років – встановлювати пенсії за вислугу років
окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких веде до
втрати професійної працездатності чи придатності до настання віку, який
дає право на пенсію за віком.

Коло осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, визначене
законодавством. Це окремі категорії працівників, перелік яких
установлено в статтях 54 і 55 Закону України “Про пенсійне
забезпечення”, а також в інших спеціальних нормативних актах.

Законодавство вирізняє чотири категорії громадян:

1) військовослужбовці та службовці (працівники) органів внутрішніх
справ;

2) працівники цивільної авіації та льотно-випробувального складу;

3) державні службовці, судді, працівники прокуратури та митних органів;

4) окремі категорії працівників (спеціалістів) національної економіки

Першій із зазначених категорій пенсії призначаються за наявності певної
вислуги років служби, незалежно від віку, інколи – в сукупності з віком
та іншими обставинами (хворобою, скороченням штатів військових
формувань).

У другій групі умовами призначення пенсій за вислугу років є наявність
певного стажу роботи за спеціальністю (вислуги років) і припинення до
часу звернення за пенсією роботи, яка дає право на пенсію за вислугу
років.

У третій групі право на пенсію виникає за наявності вислуги років
(спеціального стажу на зазначених посадах і досягнення пенсійного віку).

У четвертій групі умовами призначення пенсій за вислугу років є
встановлена законодавством робота (професія, спеціальність), її
тривалість, а також досягнення певного віку чи незалежно від віку” [2,
162-163].

“Згідно з статтями 52, 54, 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення”
до цієї групи відносяться:

– працівники освіти, охорони здоров’я і соціального захисту;

– спортсмени – заслужені майстри спорту і майстри спорту міжнародного
класу, члени збірних команд України;

– артисти театрально-концертних та інших видовищних установ, підприємств
і колективів;

– робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які
безпосередньо забезпечують організацію перевезень та безпеку руху на
залізничному транспорті, в метрополітенах;

– плавсклад суден морського, річкового флоту і флоту рибної
промисловості;

– механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на
вантажно-розвантажувальних роботах у портах;

– водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайняті в технологічних
процесах на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні
вугілля, сланців, руди, порід;

– працівники геологорозвідувальних експедицій;

– працівники, безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві.

Тривалість вислуги років перелічених категорій працівників різна. Вона
встановлюється окремими списками професій і посад, робота в яких дає
право на пенсію за вислугу років. Списки затверджує Кабінет Міністрів
України. У більшості випадків вислугу років встановлено в половинному
розмірі від загального трудового стажу для чоловіків і жінок зі знижкою
віку на 5 років.

Правила нарахування розміру пенсій за вислугу років визначено як
загальним пенсійним законодавством, так і іншими нормативними актами про
статус і соціальний захист окремих категорій працівників. Це залежить
від виду спеціального стажу, що його мають працівники. Можна назвати два
способи нарахування пенсій за вислугу років. В одних випадках пенсії за
вислугу років (спеціалістам галузей національної економіки та іншим
категоріям працівників) розраховуються так само, як і пенсія за віком
(за стаж роботи – 25 років у чоловіків і 20 – у жінок). В інших випадках
пенсія за вислугу років нараховується у вищих диференційованих відсотках
до заробітку, посадових окладів (80-90% винагороди в державних
службовців, суддів, прокурорських працівників).

Отже, способи визначення розмірів пенсій за вислугу років спираються на
співвіднесеність розміру пенсії з винагородою працівника (службовця)”
[4, 234-235].

3. Пенсії на випадок втрати голувальника

“Поняття “пенсія на випадок втрати годувальника” пов’язується з
необхідністю забезпечення непрацездатних членів сім’ї, які знаходилися
на утриманні померлого. Під пенсією на випадок втрати годувальника
розуміються щомісячні виплати з Пенсійного фонду, призначені у зв’язку з
втратою годувальника непрацездатним членам його сім’ї, які знаходяться
на його утриманні, у розмірах, співвіднесених із заробітком
годувальника.

Право на пенсію на випадок втрати годувальника мають усі сім’ї, чиї
годувальники належали до категорій осіб, які підлягають державному
соціальному страхуванню.

Для призначення пенсії на випадок втрати годувальника важливе значення
має склад членів сім’ї. Цей вид пенсії призначається непрацездатним
членам сім’ї померлого годувальника, які перебували на його утриманні.
При цьому дітям призначається пенсія незалежно від того, чи були вони на
утриманні померлого.

Непрацездатними визнаються члени сім’ї:

а) діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18-річного віку і старші
цього віку, якщо вони стали інвалідами до виповнення їм 18 років, при
цьому брати, сестри й онуки – за умови, якщо вони не мають працездатних
батьків;

б) батько, мати, подружжя (дружина, чоловік), якщо вони є інвалідами чи
досягли пенсійного віку (група інвалідності до уваги не береться). Право
на пенсію в разі втрати годувальника мають інваліди всіх трьох груп;

в) один з батьків (батько, мати) чи один із подружжя (вдова, вдівець),
якщо він зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами та онуками
померлого годувальника, які не досягли 8 річного віку, і не працює;

г) дід і баба – за відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх
утримувати.

Необхідною умовою для призначення пенсії в разі втрати годувальника є
перебування непрацездатного члена сім’ї на утриманні годувальника. Член
сім’ї може бути визнаний утриманцем у двох випадках: якщо він перебуває
на повному утриманні годувальника чи якщо він не перебував на повному
утриманні годувальника, але отримував від нього допомогу, яка була
постійним і основним джерелом засобів до існування.

Розміри пенсій сімей залежать від низки обставин: середньомісячного
заробітку, кількості непрацездатних членів сім’ї, які мають право на
пенсію.

До 1 січня 2004 р. пенсія призначалася на кожного члена сім’ї в розмірі
30% заробітку померлого годувальника, але не менше соціальної пенсії,
встановленої для відповідної категорії непрацездатних.

З 1 січня 2004р. пенсію у зв’язку із втратою годувальника при-значають,
на підставі розділу V Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р. № 1058-IV при дотриманні
громадянами таких обов’язкових умов:

1. їх можна вважати непрацездатними членами сім’ї померлого
годувальника.

2. Вони знаходилися на повному утриманні годувальника (за незначними
винятками) або одержували від нього допомогу, що була для них постійним
і основним джерелом засобів до існування.

3. Померлий годувальник на момент смерті мав страховий стаж визначеної
тривалості” [3, 156].

4. Пенсії за особливі заслуги перед Україною

“З 1 січня 2001 р. набув чинності Закон України “Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною”. Він передбачає встановлення 50-80-відсоткових
надбавок до пенсій, призначених відповідно до інших законів, що
регулюють питання пенсійного забезпечення, таким категоріям осіб, як:

· особи, відзначені почесними званнями “народний”, “заслужений”,
державними нагородами України та колишнього Союзу РСР, лауреати
державних премій України та колишнього Союзу РСР;

· народні депутати України, депутати колишніх республік Союзу РСР, Союзу
РСР; депутати обласних, Київської і Севастопольської міських рад трьох
скликань та депутати районних, районних у містах Києві та Севастополі
рад, міських рад чотирьох скликань, якщо вони не були державними
службовцями і не займали виборних та керівних посад у цих радах;

· Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої соціалістичної праці,
особи, нагороджені орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової слави
трьох ступенів, орденом “За службу Родине в вооруженных силах СССР”
трьох ступенів, чотирма і більше орденами, чотирма і більше медалями “За
відвагу”, ветерани Великої Вітчизняної війни, нагороджені у період
бойових дій медаллю “За відвагу”;

· видатні спортсмени – переможці Олімпійських ігор, чемпіони і
рекордсмени світу та Європи;

· космонавти та члени льотно-випробних екіпажів літаків;

· матері, які народили семеро і більше дітей та виховали їх не менш як
до восьмирічного віку. При цьому враховують дітей, усиновлених в
установленому законом порядку.

Цю надбавку виплачують у разі, коли пенсіонер не працює. На встановлення
цієї пенсії можуть розраховувати непрацездатні члени сім’ї померлого
годувальника, зазначені в ст.37 Закону України “Про пенсійне
забезпечення”, які були на його утриманні. Передбачено, що дітям пенсії
призначають незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника”
[1, 273-274].

5. Соціальна пенсія

“Соціальна пенсія – це пенсія, яку призначають громадянам у разі
відсутності трудового стажу, тобто вона не пов’язана з трудовою
діяльністю людини.

Соціальні пенсії призначають і виплачують непрацюючим громадянам, окрім
інвалідів з дитинства, при відсутності права на трудову пенсію.

Соціальні пенсії призначають у таких розмірах:

30% мінімального розміру пенсії за віком особам, які досягли
відповідного віку (чоловіки – 60 років, жінки – 55 років) і не набули
права на трудову пенсію без поважних причин;

50% мінімального розміру пенсії за віком особам, які досягли
відповідного віку (чоловіки – 60 років, жінки – 55 років) і не набули
права на трудову пенсію з поважних причин, а також інвалідам III групи;

100% мінімального розміру пенсії за віком інвалідам II групи,
дітям-інвалідам віком до 16 років, дітям (п. “а” ст.37), а також одній
із осіб, зазначених у п. “в” ст.37 у разі втрати годувальника;

200% мінімального розміру пенсії за віком інвалідам І групи, матерям,
яким присвоєно звання “Мати-героїня” [1, 273].

“Соціальні пенсії можна визначити як щомісячні виплати з Пенсійного
фонду, призначені непрацюючим, непрацездатним громадянам, які не мають
права на трудову пенсію. До осіб, які мають право на соціальну пенсію,
належать:

· інваліди І та II груп, у тому числі інваліди з дитинства, а також
інваліди III групи;

· особи, які досягай пенсійного віку (чоловіки – 60; жінки – 55 років);

· діти, які не досягли 18-річного віку чи старші за цей вік, якщо вони
стали інвалідами до виповнення їм 18 років, у разі втрати годувальника;

· діти-інваліди у віці до 16 років.

Розмір соціальних пенсій диференційований: від 30 до 200% мінімальної
пенсії за віком.

Соціальні пенсії в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком призначаються
чоловікам і жінкам, які досягли відповідно 60 – і 55-річного віку, але
не мають права на трудову пенсію без поважних причин.

Особи, які досягли пенсійного віку, а також інваліди III групи, які не
мають права на трудову пенсію з поважних причин, мають право на
соціальну пенсію в розмірі 50% мінімальної пенсії за віком.

Соціальні пенсії в розмірі 100% мінімальної пенсії за віком
призначаються:

· інвалідам II групи;

· дітям-інвалідам у віці до 16 років;

· дітям, які не досягли 18-річного віку чи старші за цей вік, якщо вони
стали інвалідами до виповнення їм 18 років; у разі втрати годувальника;

· одному з батьків, незалежно від віку, якщо він (вона) зайнятий
доглядом за дітьми, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

Інвалідам І групи, матерям-героїням, яким присвоєно звання
“Мати-героїня”, соціальні пенсії призначаються в розмірі 200%
мінімальної пенсії за віком.

У тих випадках, коли мати-героїня взагалі не працювала чи не має
пенсійного віку, встановленого для багатодітних матерів (50 років), вона
може отримувати соціальну пенсію.

У зв’язку з індексацією грошових доходів населення, підвищенням
мінімальних розмірів пенсій, зміною пенсійного законодавства періодично
здійснюється перерахунок пенсій” [4, 192-193].

Висновок

“Сьогодні в Україні 14,5 млн. пенсіонерів (понад 28% населення країни),
серед яких 2,3 млн. інвалідів, близько 500 тисяч громадян похилого віку,
які потребують стороннього догляду, 650 тисяч громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, майже 3 млн. осіб, тобто кожен
п’ятий, є “молодими” пенсіонерами, які вийшли на пенсію значно раніше 60
і 55 років.

Основу пенсійного забезпечення громадян складає створена державою (а
точніше, отримана нею у спадщину від Української РСР) пенсійна система,
що працює за принципом солідарності поколінь: “Сьогоднішнє покоління
працюючих забезпечує пенсіями нинішні покоління пенсіонерів”.

Принцип солідарності вимагає від працюючих відповідальності за фінансове
забезпечення виплат тим, хто втратив працездатність і здобув право на
отримання пенсії.

Види пенсій, що їх отримують громадяни України в солідарній системі,
визначаються Законом України “Про пенсійне забезпечення”. При цьому
передбачається, що цей Закон відповідно до Конституції України гарантує
соціальну захищеність пенсіонерів шляхом установлення розмірів пенсій на
рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум, а також за рахунок
регулярного перегляду (індексації) розмірів у зв’язку зі збільшенням
розмірів мінімального споживчого бюджету і підвищенням ефективності
економіки країни.

Глибока і затяжна економічна криза породила тінізацію економіки та
безробіття, суттєво підірвала і деформувала фінансову базу пенсійної
системи” [1, 276].

Додатки

picscalex1000100090000031f2f00000a006100000000001400000026060f001e00ffff
ffff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b020000
0000050000000c02d80e730a1c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000300004000000
2d010000050000000201010000001c000000fb02adff0000000000009001000000cc0440
001254696d6573204e657720526f6d616e000d55f5771655f57701000000000030000400
00002d01010005000000090200000000050000000201010000001000000026060f001600
ffffffff0000ffffffffffffffff740a0000db0e0000030000001e00050000002e010000
0000050000000a020000000005000000090200000000050000000102ffffff0007000000
fc020100000000000000040000002d01020008000000fa02050001000000000000000400
00002d0103000400000003010800070000001204d80eda0e730a730a050000000b020000
0000050000000c02010001000400000003010800050000000c0201000100040000000301
0800050000000c0201000100050000000c026e073a050500000006010100000007000000
fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01030005000000060101000000
050000000b02000000000e00000024030500fa03aa010005aa0100058102fa038102fa03
aa0108000000fa0200000000000000000000040000002d01050007000000fc020000ffff
ff000000040000002d01060004000000f001040007000000fc0200009695940000000400
00002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001600
0000240309000305aa010005a701fa03a701fa03ad010005ad01fd04aa010305aa010305
a7010005a701050000000601020000000500000006010200000016000000240309000005
8402030581020305aa01fd04aa01fd04810200057e020005840203058402030581020500
0000060102000000050000000601020000001600000024030900f7038102fa0384020005
840200057e02fa037e02fd038102f7038102f7038402fa03840205000000060102000000
050000000601020000001600000024030900fa03a701f703aa01f7038102fd038102fd03
aa01fa03ad01fa03a701f703a701f703aa01050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010600040000002d01050004000000f0010400040000002d0102000800
0000fa020000020000001f1a1700040000002d010400080000002503020034052101d504
2101040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a
17000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601
0200000010000000240306007101c9007201c90072014800700148007001c9007101c900
05000000060102000000050000000601010000004e000000240325007101d8007901ba00
7901ba007801bb007801bb007701bc007701bc007601bc007601bc007501bd007501bd00
7401bd007401bd007301bd007301bd007201bd007201be007101be007101be007101be00
7001be007001bd006f01bd006f01bd006e01bd006e01bd006d01bd006d01bd006c01bc00
6c01bc006b01bc006b01bc006a01bb006a01bb006901ba007101d8007101d80005000000
06010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000
f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500
00000601020000000500000006010200000010000000240306002204c7002304c7002304
5800210458002104c7002204c70005000000060102000000050000000601010000004e00
0000240325002204d6002904b9002904b9002904b9002804b9002804ba002804ba002704
ba002704bb002604bb002604bb002504bb002504bb002404bc002404bc002304bc002304
bc002204bc002204bc002104bc002104bc002004bc002004bc001f04bc001f04bb001e04
bb001e04bb001d04bb001d04bb001c04ba001c04ba001b04ba001b04b9001a04b9001a04
b9002204d6002204d6000500000006010200000005000000060101000000040000002d01
0600040000002d01050004000000f001040007000000fc0200001f1a1700000004000000
2d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200000010000000
240306007101980173019801730155017001550170019801710198010500000006010200
0000050000000601010000004e000000240325007101a601790189017901890179018901
78018a0178018a0177018a0177018b0176018b0176018b0175018b0175018b0174018c01
74018c0173018c0173018c0172018c0172018c0171018c0171018c0171018c0170018c01
70018c016f018c016f018c016e018b016e018b016d018b016d018b016c018b016c018a01
6b018a016b018a016a0189016a0189017101a6017101a601050000000601020000000500
0000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000
fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000
0500000006010200000010000000240306006e0029026f0029026f00e7016d00e7016d00
29026e00290205000000060102000000050000000601010000004e000000240325006e00
380276001a0276001a0276001b0275001b0275001b0274001c0274001c0273001c027300
1c0272001d0272001d0271001d0271001d0270001d0270001d026f001d026f001d026e00
1d026e001d026d001d026d001d026c001d026c001d026b001d026b001d026a001d026a00
1c0269001c0269001c0268001c0268001b0267001b0267001b0267001a026e0038026e00
38020500000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d01
050004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d01040004000000
2d010300050000000601020000000500000006010200000010000000240306004e007302
4d0073024d00cd024f00cd024f0073024e00730205000000060102000000050000000601
010000004e000000240325004e0064024600810246008102470081024700810248008002
480080024800800249007f0249007f024a007f024a007f024b007f024b007e024c007e02
4c007e024d007e024d007e024e007e024e007e024f007e024f007e0250007e0250007e02
51007f0251007f0252007f0252007f0253007f0253008002540080025400800255008102
55008102560081024e0064024e0064020500000006010200000005000000060101000000
040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc0200001f1a1700
0000040000002d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200
000010000000240306002e0125022f0125022f01e3012d01e3012d0125022e0125020500
0000060102000000050000000601010000004e000000240325002e013402350117023501
170235011702340118023401180233011802330119023301190232011902320119023101
190231011a0230011a0230011a022f011a022f011a022e011a022e011a022d011a022d01
1a022c011a022c011a022b011a022b011a022a0119022a01190229011902290119022801
190228011802270118022701180226011702260117022e0134022e013402050000000601
0200000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f001
040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d01030005000000
06010200000005000000060102000000100000002403060051022b0252022b025202e901
5002e90150022b0251022b0205000000060102000000050000000601010000004e000000
240325005102390259021c0259021c0258021c0258021d0257021d0257021d0256021e02
56021e0255021e0255021e0254021f0254021f0253021f0253021f0252021f0252021f02
51021f0251021f0250021f0250021f024f021f024f021f024e021f024e021f024d021f02
4d021e024c021e024c021e024c021e024b021d024b021d024a021d024a021c0249021c02
51023902510239020500000006010200000005000000060101000000040000002d010600
040000002d01050004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d01
0400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000100000002403
06008a00ea028b00ea028b00cb028800cb028800ea028a00ea0205000000060102000000
050000000601010000004e000000240325008a00f9029100dc029100dc029100dc029000
dc029000dd028f00dd028f00dd028e00de028e00de028d00de028d00de028c00de028c00
de028b00df028b00df028b00df028a00df028a00df028900df028900df028800df028800
df028700de028700de028600de028600de028500de028500de028400dd028400dd028300
dd028300dc028200dc028200dc028a00f9028a00f9020500000006010200000005000000
060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc02
00001f1a17000000040000002d010400040000002d010300050000000601020000000500
00000601020000001000000024030600d400c304d500c304d5009a04d3009a04d300c304
d400c30405000000060102000000050000000601010000004e00000024032500d400d204
dc00b404dc00b404db00b504db00b504da00b504da00b604d900b604d900b604d800b604
d800b604d800b704d700b704d700b704d600b704d600b704d500b704d500b704d400b704
d400b704d300b704d300b704d200b704d200b704d100b704d100b704d000b604d000b604
cf00b604cf00b604ce00b604ce00b504cd00b504cd00b504cc00b404d400d204d400d204
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d010500
04000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d01
030005000000060102000000050000000601020000001000000024030600d7005506d800
5506d8002306d6002306d6005506d7005506050000000601020000000500000006010100
00004e00000024032500d7006406df004706df004706de004706de004706dd004806dd00
4806dc004806dc004806db004906db004906da004906da004906d9004906d9004906d800
4a06d8004a06d7004a06d7004a06d6004a06d6004a06d5004a06d5004906d5004906d400
4906d4004906d3004906d3004906d2004806d2004806d1004806d1004806d0004706d000
4706cf004706d7006406d700640605000000060102000000050000000601010000000400
00002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000
040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000
10000000240306005002550651025506510223064f0223064f0255065002550605000000
060102000000050000000601010000004e00000024032500500264065802470658024706
580247065702470657024806560248065602480655024906550249065402490654024906
5302490653024a0652024a0652024a0651024a0651024a0650024a0650024a064f024a06
4f024a064e024a064e024a064d0249064d0249064c0249064c0249064b0249064b024806
4a0248064a02480649024706490247064902470650026406500264060500000006010200
000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f0010400
07000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d010300050000000601
0200000005000000060102000000100000002403060046035d0646035c06f0022106ef02
230645035d0646035d0605000000060102000000050000000601010000004e0000002403
2500520365063e034e063e034e063e034f063e034f063e0350063e0350063e0351063e03
51063e0352063e0352063e0353063d0353063d0354063d0354063d0355063d0355063c03
56063c0356063c0357063c0357063b0357063b0358063b0358063a0358063a0359063903
5906390359063803590638035a0637035a0637035a0636035a0636035b0635035b065203
6506520365060500000006010200000005000000060101000000040000002d0106000400
00002d01050004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400
040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001000000024030600
a002c604a102c604a10299049f0299049f02c604a002c604050000000601020000000500
00000601010000004e00000024032500a002d504a802b704a802b704a802b804a702b804
a702b804a602b904a602b904a502b904a502b904a402ba04a402ba04a302ba04a302ba04
a202ba04a202ba04a102ba04a102ba04a002ba04a002ba049f02ba049f02ba049e02ba04
9e02ba049d02ba049d02ba049c02ba049c02b9049b02b9049b02b9049b02b9049a02b804
9a02b8049902b8049902b704a002d504a002d50405000000060102000000050000000601
01000000040000002d010600040000002d01050004000000f0010400040000002d010200
08000000fa020000020000001f1a1700040000002d0104000800000025030200c8013c04
c8012706040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000
1f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000
0601020000001000000024030600c701e902c801e902c801ca02c601ca02c601e902c701
e90205000000060102000000050000000601010000004e00000024032500c701f802cf01
da02cf01da02ce01db02ce01db02cd01db02cd01dc02cc01dc02cc01dc02cb01dd02cb01
dd02cb01dd02ca01dd02ca01dd02c901dd02c901dd02c801dd02c801de02c701de02c701
de02c601dd02c601dd02c501dd02c501dd02c401dd02c401dd02c301dd02c301dd02c201
dc02c201dc02c101dc02c101db02c001db02c001db02bf01da02c701f802c701f8020500
000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d0105000400
0000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d010300
050000000601020000000500000006010200000010000000240306003203ea023303ea02
3303cb023103cb023103ea023203ea020500000006010200000005000000060101000000
4e000000240325003203f9023a03dc023a03dc023903dc023903dc023803dd023803dd02
3703dd023703de023603de023603de023503de023503de023403de023403df023303df02
3303df023203df023203df023103df023103df023003df023003df022f03de022f03de02
2e03de022e03de022d03de022d03de022c03dd022c03dd022c03dd022b03dc022b03dc02
2a03dc023203f9023203f902050000000601020000000500000006010100000004000000
2d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc0200001f1a170000000400
00002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001000
00002403060055032f0255032e025f02f0015e02f2015503300255032f02050000000601
02000000050000000601010000004e000000240325006303330249032402490324024903
240249032502490326024a0326024a0327024a0327024a0328024a0328024a0329024a03
29024a032a024a032a024a032b024a032b024a032c024a032c024a032d024a032d024903
2e0249032e0249032e0249032f0248032f02480330024803300248033102470331024703
310246033202460332024503330245033302630333026303330205000000060102000000
05000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f00104000700
0000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200
000005000000060102000000100000002403060010051c0210051d0235051d0235051b02
10051b0210051c0205000000060102000000050000000601010000004e00000024032500
02051c021f0524021f0524021f0523021e0523021e0522021e0522021d0521021d052102
1d0520021d0520021d051f021c051f021c051e021c051e021c051d021c051d021c051c02
1c051c021c051b021c051b021c051a021c051a021c051a021c0519021d0519021d051802
1d0518021d0517021d0517021e0516021e0516021e0515021f0515021f05140202051c02
02051c020500000006010200000005000000060101000000040000002d01060004000000
2d01050004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d0104000400
00002d010300050000000601020000000500000006010200000010000000240306001005
4b0310054c0334054c0334054a0310054a0310054b030500000006010200000005000000
0601010000004e0000002403250001054b031f0553031f0553031e0553031e0552031e05
52031d0551031d0551031d0550031d0550031c054f031c054f031c054e031c054e031c05
4d031c054d031c054c031c054c031c054b031c054b031c054a031c054a031c0549031c05
49031c0548031c0548031c0547031d0547031d0546031d0546031d0545031e0545031e05
44031e0544031f05430301054b0301054b03050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc0200001f1a
17000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601
0200000010000000240306000f0508050f050a0533050a05330507050f0507050f050805
05000000060102000000050000000601010000004e00000024032500000508051e051005
1e0510051d0510051d050f051d050f051c050e051c050e051c050d051c050d051b050c05
1b050c051b050b051b050b051b050a051b050a051b0509051b0509051b0508051b050805
1b0508051b0507051b0507051b0506051b0506051b0505051b0505051c0504051c050405
1c0503051c0503051d0502051d0502051d0501051e050105000508050005080505000000
06010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000
f0010400040000002d01020008000000fa020000020000001f1a1700040000002d010400
080000002503020017031c0175021c01040000002d010500040000002d01060004000000
f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500
000006010200000005000000060102000000100000002403060017039801180398011803
1b0116031b01160398011703980105000000060102000000050000000601010000004e00
0000240325001703a6011e0389011e0389011e0389011d038a011d038a011c038a011c03
8b011b038b011b038b011a038b011a038b011a038c0119038c0119038c0118038c011803
8c0117038c0117038c0116038c0116038c0115038c0115038c0114038c0114038c011303
8b0113038b0112038b0112038b0111038b0111038a0110038a0110038a010f0389010f03
89011703a6011703a6010500000006010200000005000000060101000000040000002d01
0600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000ffffff00000004000000
2d010400040000002d010300050000000601010000000e0000002403050093035c04fe04
5c04fe0488059303880593035c04040000002d010500040000002d01060004000000f001
040007000000fc020000969594000000040000002d010400040000002d01030005000000
06010200000005000000060102000000160000002403090001055c04fe04590493035904
93035f04fe045f04fb045c0401055c0401055904fe045904050000000601020000000500
00000601020000001600000024030900fe048b050105880501055c04fb045c04fb048805
fe048505fe048b0501058b05010588050500000006010200000005000000060102000000
16000000240309009003880593038b05fe048b05fe048505930385059603880590038805
90038b0593038b0505000000060102000000050000000601020000001600000024030900
9303590490035c04900388059603880596035c0493035f04930359049003590490035c04
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d010500
04000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01
0300050000000601010000000e000000240305007f037004e9047004e9049c057f039c05
7f037004040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000
969594000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000
0601020000001600000024030900ec047004e9046d047f036d047f037304e9047304e604
7004ec047004ec046d04e9046d0405000000060102000000050000000601020000001600
000024030900e9049f05ec049c05ec047004e6047004e6049c05e9049905e9049f05ec04
9f05ec049c05050000000601020000000500000006010200000016000000240309007c03
9c057f039f05e9049f05e90499057f03990582039c057c039c057c039f057f039f050500
00000601020000000500000006010200000016000000240309007f036d047c0370047c03
9c0582039c05820370047f0373047f036d047c036d047c03700405000000060102000000
05000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f00104000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d0103000500000006010100
00000e000000240305005300080007050800070556005300560053000800040000002d01
0500040000002d01060004000000f001040007000000fc02000096959400000004000000
2d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000
240309000a050800070505005300050053000b0007050b00040508000a0508000a050500
070505000500000006010200000005000000060102000000160000002403090007055900
0a0556000a050800040508000405560007055300070559000a0559000a05560005000000
060102000000050000000601020000001600000024030900500056005300590007055900
070553005300530056005600500056005000590053005900050000000601020000000500
000006010200000016000000240309005300050050000800500056005600560056000800
53000b005300050050000500500008000500000006010200000005000000060101000000
040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000ffffff00
0000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e00000024030500
5900d9008c02d9008c026701590067015900d900040000002d010500040000002d010600
04000000f001040007000000fc020000969594000000040000002d010400040000002d01
0300050000000601020000000500000006010200000016000000240309008f02d9008c02
d6005900d6005900dc008c02dc008902d9008f02d9008f02d6008c02d600050000000601
020000000500000006010200000016000000240309008c026a018f0267018f02d9008902
d900890267018c0264018c026a018f026a018f0267010500000006010200000005000000
06010200000016000000240309005600670159006a018c026a018c026401590064015c00
67015600670156006a0159006a0105000000060102000000050000000601020000001600
0000240309005900d6005600d900560067015c0067015c00d9005900dc005900d6005600
d6005600d9000500000006010200000005000000060101000000040000002d0106000400
00002d01050004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400
040000002d010300050000000601010000000e000000240305003603d9000405d9000405
6701360367013603d900040000002d010500040000002d01060004000000f00104000700
0000fc020000969594000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200
00000500000006010200000016000000240309000705d9000405d6003603d6003603dc00
0405dc000105d9000705d9000705d6000405d60005000000060102000000050000000601
02000000160000002403090004056a01070567010705d9000105d9000105670104056401
04056a0107056a0107056701050000000601020000000500000006010200000016000000
240309003303670136036a0104056a010405640136036401390367013303670133036a01
36036a01050000000601020000000500000006010200000016000000240309003603d600
3303d90033036701390367013903d9003603dc003603d6003303d6003303d90005000000
06010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000
f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d0103000500
00000601010000000e000000240305000803ab01e103ab01e103f9010803f9010803ab01
040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc02000096959400
0000040000002d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200
00001600000024030900e403ab01e103a8010803a8010803ae01e103ae01de03ab01e403
ab01e403a801e103a8010500000006010200000005000000060102000000160000002403
0900e103fc01e403f901e403ab01de03ab01de03f901e103f601e103fc01e403fc01e403
f901050000000601020000000500000006010200000016000000240309000503f9010803
fc01e103fc01e103f6010803f6010b03f9010503f9010503fc010803fc01050000000601
020000000500000006010200000016000000240309000803a8010503ab010503f9010b03
f9010b03ab010803ae010803a8010503a8010503ab010500000006010200000005000000
060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e00
000024030500b0003902a8013902a8019e02b0009e02b0003902040000002d0105000400
00002d01060004000000f001040007000000fc020000969594000000040000002d010400
040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001600000024030900
ab013902a8013602b0003602b0003c02a8013c02a5013902ab013902ab013602a8013602
05000000060102000000050000000601020000001600000024030900a801a102ab019e02
ab013902a5013902a5019e02a8019b02a801a102ab01a102ab019e020500000006010200
0000050000000601020000001600000024030900ad009e02b000a102a801a102a8019b02
b0009b02b3009e02ad009e02ad00a102b000a10205000000060102000000050000000601
020000001600000024030900b0003602ad003902ad009e02b3009e02b3003902b0003c02
b0003602ad003602ad003902050000000601020000000500000006010100000004000000
2d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000ffffff0000000400
00002d010400040000002d010300050000000601010000000e0000002403050008003902
9200390292009e0208009e0208003902040000002d010500040000002d01060004000000
f001040007000000fc020000969594000000040000002d010400040000002d0103000500
000006010200000005000000060102000000160000002403090095003902920036020800
360208003c0292003c028f00390295003902950036029200360205000000060102000000
0500000006010200000016000000240309009200a10295009e02950039028f0039028f00
9e0292009b029200a1029500a10295009e02050000000601020000000500000006010200
0000160000002403090005009e020800a1029200a10292009b0208009b020b009e020500
9e020500a1020800a1020500000006010200000005000000060102000000160000002403
0900080036020500390205009e020b009e020b00390208003c0208003602050036020500
39020500000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d01
050004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d01040004000000
2d010300050000000601010000000e000000240305000900fb02ff00fb02ff003b040900
3b040900fb02040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc02
0000969594000000040000002d010400040000002d010300050000000601020000000500
000006010200000016000000240309000201fb02ff00f8020900f8020900fe02ff00fe02
fc00fb020201fb020201f802ff00f8020500000006010200000005000000060102000000
1600000024030900ff003e0402013b040201fb02fc00fb02fc003b04ff003804ff003e04
02013e0402013b0405000000060102000000050000000601020000001600000024030900
06003b0409003e04ff003e04ff003804090038040c003b0406003b0406003e0409003e04
050000000601020000000500000006010200000016000000240309000900f8020600fb02
06003b040c003b040c00fb020900fe020900f8020600f8020600fb020500000006010200
000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f0010400
07000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d010300050000000601
010000000e000000240305002001fa026c02fa026c023a0420013a042001fa0204000000
2d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200009695940000000400
00002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001600
0000240309006f02fa026c02f7022001f7022001fd026c02fd026902fa026f02fa026f02
f7026c02f702050000000601020000000500000006010200000016000000240309006c02
3d046f023a046f02fa026902fa0269023a046c0237046c023d046f023d046f023a040500
00000601020000000500000006010200000016000000240309001d013a0420013d046c02
3d046c0237042001370423013a041d013a041d013d0420013d0405000000060102000000
0500000006010200000016000000240309002001f7021d01fa021d013a0423013a042301
fa022001fd022001f7021d01f7021d01fa02050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000ffff
ff000000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e0000002403
05001800d404ae01d404ae01a6051800a6051800d404040000002d010500040000002d01
060004000000f001040007000000fc020000969594000000040000002d01040004000000
2d01030005000000060102000000050000000601020000001600000024030900b101d404
ae01d1041800d1041800d704ae01d704ab01d404b101d404b101d104ae01d10405000000
060102000000050000000601020000001600000024030900ae01a905b101a605b101d404
ab01d404ab01a605ae01a305ae01a905b101a905b101a605050000000601020000000500
000006010200000016000000240309001500a6051800a905ae01a905ae01a3051800a305
1b00a6051500a6051500a9051800a9050500000006010200000005000000060102000000
16000000240309001800d1041500d4041500a6051b00a6051b00d4041800d7041800d104
1500d1041500d4040500000006010200000005000000060101000000040000002d010600
040000002d01050004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d01
0400040000002d010300050000000601010000000e0000002403050019006706a2016706
a20166071900660719006706040000002d010500040000002d01060004000000f0010400
07000000fc020000969594000000040000002d010400040000002d010300050000000601
02000000050000000601020000001600000024030900a5016706a2016406190064061900
6a06a2016a069f016706a5016706a5016406a20164060500000006010200000005000000
0601020000001600000024030900a2016907a5016607a50167069f0167069f016607a201
6307a2016907a5016907a501660705000000060102000000050000000601020000001600
0000240309001600660719006907a2016907a2016307190063071c006607160066071600
690719006907050000000601020000000500000006010200000016000000240309001900
640616006706160066071c0066071c00670619006a061900640616006406160067060500
000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d0105000400
0000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d010300
050000000601010000000e00000024030500b6016706e7026706e7026607b6016607b601
6706040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200009695
94000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601
020000001600000024030900ea026706e7026406b6016406b6016a06e7026a06e4026706
ea026706ea026406e7026406050000000601020000000500000006010200000016000000
24030900e7026907ea026607ea026706e4026706e4026607e7026307e7026907ea026907
ea02660705000000060102000000050000000601020000001600000024030900b3016607
b6016907e7026907e7026307b6016307b9016607b3016607b3016907b601690705000000
060102000000050000000601020000001600000024030900b6016406b3016706b3016607
b9016607b9016706b6016a06b6016406b3016406b3016706050000000601020000000500
0000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000
fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01030005000000060101000000
0e000000240305000403670635046706350466070403660704036706040000002d010500
040000002d01060004000000f001040007000000fc020000969594000000040000002d01
0400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000160000002403
090038046706350464060403640604036a0635046a063204670638046706380464063504
640605000000060102000000050000000601020000001600000024030900350469073804
660738046706320467063204660735046307350469073804690738046607050000000601
020000000500000006010200000016000000240309000103660704036907350469073504
630704036307070366070103660701036907040369070500000006010200000005000000
060102000000160000002403090004036406010367060103660707036607070367060403
6a0604036406010364060103670605000000060102000000050000000601010000000400
00002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000ffffff000000
040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e000000240305001d02
d7041a03d7041a03a9051d02a9051d02d704040000002d010500040000002d0106000400
0000f001040007000000fc020000969594000000040000002d010400040000002d010300
050000000601020000000500000006010200000016000000240309001d03d7041a03d404
1d02d4041d02da041a03da041703d7041d03d7041d03d4041a03d4040500000006010200
00000500000006010200000016000000240309001a03ac051d03a9051d03d7041703d704
1703a9051a03a6051a03ac051d03ac051d03a90505000000060102000000050000000601
0200000016000000240309001a02a9051d02ac051a03ac051a03a6051d02a6052002a905
1a02a9051a02ac051d02ac05050000000601020000000500000006010200000016000000
240309001d02d4041a02d7041a02a9052002a9052002d7041d02da041d02d4041a02d404
1a02d7040500000006010200000005000000060101000000040000002d01060004000000
2d01050004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d0104000400
00002d010300050000000601010000000e000000240305008f02fc02db03fc02db033c04
8f023c048f02fc02040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000
fc020000969594000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000
050000000601020000001600000024030900de03fc02db03f9028f02f9028f02ff02db03
ff02d803fc02de03fc02de03f902db03f902050000000601020000000500000006010200
00001600000024030900db033f04de033c04de03fc02d803fc02d8033c04db033904db03
3f04de033f04de033c040500000006010200000005000000060102000000160000002403
09008c023c048f023f04db033f04db0339048f02390492023c048c023c048c023f048f02
3f04050000000601020000000500000006010200000016000000240309008f02f9028c02
fc028c023c0492023c049202fc028f02ff028f02f9028c02f9028c02fc02050000000601
0200000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f001
040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01030005000000
0601010000000e00000024030500c2013902d7023902d7029e02c2019e02c20139020400
00002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000969594000000
040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000
1600000024030900da023902d7023602c2013602c2013c02d7023c02d4023902da023902
da023602d702360205000000060102000000050000000601020000001600000024030900
d702a102da029e02da023902d4023902d4029e02d7029b02d702a102da02a102da029e02
05000000060102000000050000000601020000001600000024030900bf019e02c201a102
d702a102d7029b02c2019b02c5019e02bf019e02bf01a102c201a1020500000006010200
0000050000000601020000001600000024030900c2013602bf013902bf019e02c5019e02
c5013902c2013c02c2013602bf013602bf01390205000000060102000000050000000601
01000000040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000
ffffff000000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e000000
24030500f6023902d6033902d6039e02f6029e02f6023902040000002d01050004000000
2d01060004000000f001040007000000fc020000969594000000040000002d0104000400
00002d01030005000000060102000000050000000601020000001600000024030900d903
3902d6033602f6023602f6023c02d6033c02d3033902d9033902d9033602d60336020500
0000060102000000050000000601020000001600000024030900d603a102d9039e02d903
3902d3033902d3039e02d6039b02d603a102d903a102d9039e0205000000060102000000
050000000601020000001600000024030900f3029e02f602a102d603a102d6039b02f602
9b02f9029e02f3029e02f302a102f602a102050000000601020000000500000006010200
00001600000024030900f6023602f3023902f3029e02f9029e02f9023902f6023c02f602
3602f3023602f30239020500000006010200000005000000060101000000040000002d01
0600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000ffffff00000004000000
2d010400040000002d010300050000000601010000000e00000024030500fb03b3020205
b3020205df03fb03df03fb03b302040000002d010500040000002d01060004000000f001
040007000000fc020000969594000000040000002d010400040000002d01030005000000
0601020000000500000006010200000016000000240309000505b3020205b002fb03b002
fb03b6020205b602ff04b3020505b3020505b0020205b002050000000601020000000500
000006010200000016000000240309000205e2030505df030505b302ff04b302ff04df03
0205dc030205e2030505e2030505df030500000006010200000005000000060102000000
1600000024030900f803df03fb03e2030205e2030205dc03fb03dc03fe03df03f803df03
f803e203fb03e20305000000060102000000050000000601020000001600000024030900
fb03b002f803b302f803df03fe03df03fe03b302fb03b602fb03b002f803b002f803b302
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d010500
04000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01
0300050000000601010000000e000000240305006b038704d5048704d504b3056b03b305
6b038704040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000
969594000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000
0601020000001600000024030900d8048704d50484046b0384046b038a04d5048a04d204
8704d8048704d8048404d504840405000000060102000000050000000601020000001600
000024030900d504b605d804b305d8048704d2048704d204b305d504b005d504b605d804
b605d804b305050000000601020000000500000006010200000016000000240309006803
b3056b03b605d504b605d504b0056b03b0056e03b3056803b3056803b6056b03b6050500
00000601020000000500000006010200000016000000240309006b038404680387046803
b3056e03b3056e0387046b038a046b038404680384046803870405000000060102000000
05000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f00104000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d0103000500000006010100
00000e000000240305005700ac01e702ac01e702fa015700fa015700ac01040000002d01
0500040000002d01060004000000f001040007000000fc02000096959400000004000000
2d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000
24030900ea02ac01e702a9015700a9015700af01e702af01e402ac01ea02ac01ea02a901
e702a90105000000060102000000050000000601020000001600000024030900e702fd01
ea02fa01ea02ac01e402ac01e402fa01e702f701e702fd01ea02fd01ea02fa0105000000
0601020000000500000006010200000016000000240309005400fa015700fd01e702fd01
e702f7015700f7015a00fa015400fa015400fd015700fd01050000000601020000000500
000006010200000016000000240309005700a9015400ac015400fa015a00fa015a00ac01
5700af015700a9015400a9015400ac010500000006010200000005000000060101000000
040000002d010600040000002d01050004000000f00104001c000000fb02d8ff11000000
0000bc02000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577
0100000000003000040000002d0104001c000000fb021000070000000000bc02000000cc
0402022253797374656d00774000000070050a190d55f5771655f5770100000000003000
040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff11000000
0000bc02000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577
0100000000003000040000002d01080005000000090200000000050000002e0118000000
0500000002010100000061000000320a3b0080003c000000c2e8e4e820e4e5f0e6e0e2ed
e8f520efe5edf1b3e920e220d3eaf0e0bfedb32028f1eeebb3e4e0f0ede020efe5edf1b3
e9ede020f1e8f1f2e5ece0291a001700140017000a001400120016001c00140016001600
170014000a0017001100170012000b0016000a0016000a0019001700160014000b001700
0b000a000d001200130016000b0014001400160017001400090017001200170011000b00
1700170014000a00110017001200130012001a0014008b01040000002d01070004000000
f00108001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e65
7720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d01080004000000
2d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001
000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000
00003000040000002d01090005000000090200000000050000002e011800000005000000
0201010000002d000000320a07019a0019000000cfe5edf1b3bf2c20f9ee20eff0e8e7ed
e0f7e0fef2fcf1ff20001d001100150012000b000b000a000a001e0014000a0015001400
1500100015001000140011001e001100120011001300190033000000320a2a017b001d00
0000e2b3e4efeee2b3e4edee20e4ee20c7e0eaeeedf320d3eaf0e0bfede8200013000b00
14001500140013000b001400150014000a00140014000900140012001100140015001400
0a0018001400130012000b00150015000b0030000000320a4d017c001b000000abcff0ee
20efe5edf1b3e9ede520e7e0e1e5e7efe5f7e5ededffbbe814001c00140014000a001500
1200150011000b001600150011000a001000120013001200100015001100140011001500
160012001500040000002d01070004000000f0010900040000002d010800040000002d01
0700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff10000000000090010000
00cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000
3000040000002d01090005000000090200000000050000002e0118000000050000000201
010000002d000000320a0801460319000000cfe5edf1b3bf2c20f9ee20eff0e8e7ede0f7
e0fef2fcf1ff20001d001100150012000b000b000a000a001e0014000a00150014001500
100015001000140011001e001100120011001300160028000000320a2b01620316000000
e2b3e4efeee2b3e4edee20e4ee20eeeaf0e5ece8f52013000b0014001500140013000b00
1400150014000a001400140009001400130014001200190015001400120022000000320a
4e01820312000000e7e0eaeeedeee4e0e2f7e8f520e0eaf2b3e210001100110014001500
13001400120011001400150014000a001100130011000b001200040000002d0107000400
0000f0010900040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d01
07001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720
526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902
00000000050000002e01180000000500000002010100000012000000320add0147010700
0000d2f0f3e4eee2b3001700130011001400140013001400040000002d01070004000000
f0010900040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d010700
1c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f
6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d0109000500000009020000
0000050000002e01180000000500000002010100000015000000320ae0011f0309000000
d1eef6b3e0ebfcedb3001a00140015000b0012001400120015001100040000002d010700
04000000f0010900040000002d010800040000002d010700040000002d01080004000000
2d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e65
7720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d01090005000000
090200000000050000002e01180000000500000002010100000012000000320ad8014604
07000000cfe5edf1b3bf20001d001100150012000b000b00120016000000320afb012404
0a000000e2b3e9f1fceaeee2ee2d13000b00150011001300110014001200140014001800
0000320a1e0214040b000000f1ebf3e6e1eee2f6ffec209d1200130014001a0015001300
1300150013001900150016000000320a410228040a000000f2e020f7ebe5ede0ec201200
11000a00140014001200150011001900190013000000320a6402390408000000bff520f1
b3ece5e90b0014000a0011000b00190012001100040000002d01070004000000f0010900
040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000
fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20
435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902000000000500
00002e0118000000050000000201010000000c000000320a67023a0003000000c7e02000
140011000a000f000000320a8a021f0005000000e2b3eaeeec0013000b00110013000b00
040000002d01070004000000f0010900040000002d010800040000002d01070004000000
2d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc04000212
54696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000300004000000
2d01090005000000090200000000050000002e0118000000050000000201010000000c00
0000320a6402160103000000cfee20001d001300110019000000320a8702c7000c000000
b3ede2e0ebb3e4edeef1f2b30b0015001200120014000b00140015001500120011001400
040000002d01070004000000f0010900040000002d010800040000002d01070004000000
2d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc04000212
54696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000300004000000
2d01090005000000090200000000050000002e0118000000050000000201010000001c00
0000320a6602dd010e000000d320f0e0e7b320e2f2f0e0f2e8201c000a00140011001000
0b000a00120011001400110011001500110019000000320a8902db010c000000e3eee4f3
e2e0ebfcede8eae00f001300140014001200120014001200150015001300110004000000
2d01070004000000f0010900040000002d010800040000002d010700040000002d010800
040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d65
73204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010900
05000000090200000000050000002e01180000000500000002010100000018000000320a
630212030b000000c7e020e2e8f1ebf3e3f320e0140011000a0013001500120014001300
1100130013000f000000320a8602400305000000f0eeeab3e2001400140013000b001500
040000002d01070004000000f0010900040000002d010800040000002d01070004000000
2d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc04000212
54696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000300004000000
2d01090005000000090200000000050000002e0118000000050000000201010000001200
0000320a4e034c0007000000cfe5edf1b3bf20e91d001100150012000b000b0014001500
0000320a71033e0009000000e7e020e2b3eaeeec2020100011000a0013000b0011001300
190011001b000000320a940315000d000000ede020e7e0e3e0ebfcede8f5200015001200
0a000f0012001000120014001200150015001400150016000000320ab70331000a000000
efb3e4f1f2e0e2e0f52015000b001400120012001100120012001400150019000000320a
da031d000c00000028caf0e8f2e5f0b3e9203d200d001b00130016001100110014000b00
15000a001700140018000000320afd0325000b000000e2b3ea202b20f1f2e0e629201300
0b0013000a0016000a001200110012001b001700040000002d01070004000000f0010900
040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000
fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20
435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902000000000500
00002e01180000000500000002010100000012000000320a28038d0107000000cfe5edf1
b3bf20e91d001100150012000b000b00120015000000320a4b037f0109000000e7e020e2
b3eaeeec2020100011000a0013000b0011001300190012001b000000320a6e0358010d00
0000ede020efb3ebfce3eee2e8f52000150012000a0015000b00140012000f0014001200
16001300150021000000320a92032e0111000000f3eceee2e0f52028caf0e8f2e5f0b3e9
20e21300190014001200120014000a000d001a00140015001100120014000b0015000b00
1e000000320ab5034c010f0000003d20e2b3ea202b20f1f2e0e6202b200016000a001300
0b0013000a0016000a001200120011001c000a0016000b001e000000320ad80345010f00
0000eff0eef4e5f1b3ff20e0e1ee203d20001500140014001900130012000b0012000a00
1100140014000a0017000b0022000000320afb032e0112000000e2b3ea202b20f1f2e0e6
202b20f1eef6b32d13000b0013000a0016000a001200110012001b000a0017000a001100
140015000b0012001c000000320a1e0446010e000000e0ebfcede8e920f1f2e0f2f3f129
1200140012001500150015000a001200120010001100140011001100040000002d010700
04000000f0010900040000002d010800040000002d010700040000002d01080004000000
2d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e65
7720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d01090005000000
090200000000050000002e0118000000050000000201010000001e000000320a2b03b302
0f000000cfe5edf1b3bf20eeeaf0e5ece8ec20001d001100150012000b000b000a001400
130014001100190016001900140018000000320a4e03de020b000000eae0f2e5e3eef0b3
ffec202013001000120011000f00140014000b0012001900110019000000320a7103d302
0c000000eff0e0f6b3e2ede8eab3e22015001400120015000b0012001600150013000b00
1300190022000000320a94039c0212000000e3e0ebf3e7e5e920ede0f0eee4edeee3ee20
10001200140014000f00120015000a001500120014001200140016001300100013001200
1c000000320ab803c4020e000000e3eef1efeee4e0f0f1f2e2e02c200f00150012001500
120015001100140012001100120012000a0016001f000000320adb03b00210000000ffea
b320ece0fef2fc20eff0e0e2ee20120013000b000a00190012001d00110012000a001500
1400120012001400100016000000320afe03e4020a000000ede020efe5edf1b3fe201500
12000a0015001100160011000b001e000a001f000000320a2104ae0210000000e7e020e2
e8f1ebf3e3f320f0eeeab3e2100011000a0013001500120013001400100014000a001400
140013000b001000040000002d01070004000000f0010900040000002d01080004000000
2d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001
000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000
00003000040000002d01090005000000090200000000050000002e011800000005000000
02010100000012000000320ae902470407000000cfe5edf1b3bf20e91d00110015001200
0b000b00130019000000320a0c0314040c000000e3f0eeece0e4ffede0ec2c2010001400
130019001100150012001500120019000a00140019000000320a2f0312040c000000ffea
b320efeef1f2f0e0e62d120013000b000a001600140012001200140011001b0014001500
0000320a5203370409000000e4e0ebe820e2b3e4202014001200140015000a0013000b00
1400140016000000320a750319040a000000d7eef0edeee1e8ebfc2d1a00140013001600
13001400160013001200110018000000320a990324040b000000f1fceaeebf20eae0f2e0
2d2d12001200110014000b000a0012001100120011001b0010000000320abc033f040600
0000f1f2f0eef4e812001100140014001a000a00040000002d01070004000000f0010900
040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000
fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20
435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902000000000500
00002e01180000000500000002010100000012000000320abd04ea0307000000cfe5edf1
b3bf20e91d001100150012000b000b0012001c000000320ae0049a030e000000b3edf8e8
ec20eeeaf0e5ece8ec200b0015001f00150019000a001400130014001100190016001900
130018000000320a0305c6030b000000eae0f2e5e3eef0b3ffec202d1300100012001100
0f00140014000b0012001900190022000000320a2605850312000000e3f0eeece0e4ffed
2028ede0f0eee4edb320100014001300190011001500120015000a000d00150012001400
1200150015000b00120024000000320a49057d0313000000e4e5eff3f2e0f2e82c20e4e5
f0e6e0e2edb320001400120015001400120010001100160009000a001500110014001b00
1200130015000b00190018000000320a6c05c4030b000000f1ebf3e6e1eee2f6b32c202d
1200130014001a0015001300130015000b000a00150024000000320a8f05800313000000
eff0eeeaf3f0e0f2f3f0e020f2e020b3ed2e290015001400140012001400140011001000
1400140012000a00110012000a000b0015000a001900040000002d01070004000000f001
0900040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c00
0000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d61
6e20435952001655f5770100000000003000040000002d01090005000000090200000000
050000002e0118000000050000000201010000001f000000320a0005650010000000cfe5
edf1b3bf20e7e020e2b3eaeeec201d001100150012000b000b000a00100011000a001300
0b001100130019000b0027000000320a23052e0015000000b3ede2e0ebb3e4e0ec2c20f3
f7e0f1ede8eae0ec20000b0015001200120014000b001400120019000a000a0013001400
120012001500150013001100190014001c000000320a460573000e000000e2b3e9ede82c
20f1b3ec92ffec2013000b001500150015000a000a0012000b0019000d00120019001200
25000000320a6a05330014000000e7e0e3e8e1ebe8f52028efeeece5f0ebe8f529201000
110010001600130014001500140009000e00150013001900120013001400150014000d00
190024000000320a8d05300013000000e2b3e9f1fceaeee2eef1ebf3e6e1eee2f6b3e220
13000b0015001100130011001400120015001100140013001b0014001400130015000b00
0d00040000002d01070004000000f0010900040000002d010800040000002d0107000400
00002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400
021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000000030000400
00002d01090005000000090200000000050000002e011800000005000000020101000000
12000000320a0405630207000000cfe5edf1b3bf20e91d001100150012000b000b001400
1b000000320a270534020d000000e7e020e2b3eaeeec20e4ebff2000100011000a001300
0b001100130019000a001400140012001b0019000000320a4a0534020c000000eff0e0f6
b3e2ede8eab3e22015001400120015000b0012001600150013000b001300120019000000
320a6e0533020c000000e7e020f1efe8f1eae0ece820100011000a001200150015001200
1200120019001500120010000000320a9105630206000000b920312c203226000a001300
0a000a001500040000002d01070004000000f0010900040000002d010800040000002d01
0700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff10000000000090010000
00cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000
3000040000002d01090005000000090200000000050000002e0118000000050000000201
0100000018000000320a98068a000b000000cfe5edf1b3bf20e4ebff20201d0011001500
12000b000b000a0014001400120015001b000000320abc0678000d000000eff0e0f6b3e2
ede8eab3e22c200015001400120015000b0012001600150013000b0013000a001b001800
0000320adf067d000b000000e7e0e9edfff2e8f520ede020100011001500160012001100
150014000a001500130027000000320a0207270015000000efb3e4e7e5ecede8f520b320
e2b3e4eaf0e8f2e8f50015000b0015000f00120019001500160013000a000b000a001300
0b0014001300140015001200150014001f000000320a25074e0010000000e3b3f0ede8f7
e8f520f0eee1eef2e0f510000b001400150015001400160013000a001400140014001300
1200120013001e000000320a480764000f000000f2e020e220ece5f2e0ebf3f0e3b3bff5
120011000a0013000a00190012001100120014001400140010000b001200040000002d01
070004000000f0010900040000002d010800040000002d010700040000002d0108000400
00002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d657320
4e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d0109000500
0000090200000000050000002e0118000000050000000201010000001f000000320a9806
d20110000000cfe5edf1b3bf20e7e020e2b3eaeeec201d001100150012000b000b000a00
100011000a0013000b00110013001900130013000000320abc06060208000000eeeaf0e5
ece8ec201400130014001100190016001900100018000000320adf06f6010b000000eae0
f2e5e3eef0b3ffec202013001000120011000f00140014000b0012001900130015000000
320a0207010209000000e3f0eeece0e4ffed202d10001400130019001100150012001500
12001b000000320a2507ec010d00000028ebb3ebb3eff3f2e820f2e020000d0014000b00
14000b0015001400110015000a001200110011001c000000320a4807d9010e000000b3ed
e2e0ebb3e4e820e7eef0f3290b0015001200120014000b00140015000a00100014001300
14001300040000002d01070004000000f0010900040000002d010800040000002d010700
040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc
0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000
040000002d01090005000000090200000000050000002e01180000000500000002010100
00001f000000320a9a06220310000000cfe5edf1b3bf20e7e020e2b3eaeeec201d001100
150012000b000b000a00100011000a0013000b0011001300190013001b000000320abd06
30030d000000e1e0e3e0f2eee4b3f2ede8ec200014001200100011001000130014000b00
1100160015001900110013000000320ae006590308000000ece0f2e5f0ffec2019001000
120011001400120019000b0016000000320a04074f030a000000b320ece0f2e5f0ffec20
0b000a001900100012001100140012001900160016000000320a270755030a000000b3ed
e2e0ebb3e4b3e2200b0015001200120014000b0014000b001300160018000000320a4a07
3c030b000000e720e4e8f2e8edf1f2e2e02010000a001400150011001500160011001100
13001500040000002d01070004000000f0010900040000002d01020008000000fa020000
020000001f1a1700040000002d01090008000000250302003405210134050b0504000000
2d010500040000002d01060004000000f0010900040000002d01020008000000fa020000
020000001f1a1700040000002d01090008000000250302004d00cc023203cc0204000000
2d010500040000002d01060004000000f0010900040000002d01020008000000fa020000
020000001f1a1700040000002d0109000800000025030200d4009a04a2029a0404000000
2d010500040000002d01060004000000f0010900040000002d01020008000000fa020000
020000001f1a1700040000002d0109000800000025030200d8002306f002230604000000
2d010500040000002d01060004000000f001090004000000f001040004000000f0010800
07000000fc020000ffffff000000040000002d01040008000000fa020000000000000000
0000040000002d010800040000002701ffff0800000026060f000600ffffffff01000400
00002d010000030000000000

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЕНСІЙ В УКРАЇНІ

Види пенсійОтримувачіПринципи нарахуванняПенсія за вікомЧоловіки у віці
60 років з нормальними умовами праці та у віці 50-55 років на роботі зі
шкідливими та небезпечними умовами праці; жінки – на 5 років раніше (55,
45-50) в обох випадках55% середньомісячного фактичного заробітку плюс 1%
за кожен рік роботи понад 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки), але
не більше 75% середньомісячного заробітку (для пільговиків – 85%); ст.
19

Для працівників певних категорій передбачені вищі рівні (шахтарі,
громадяни, які постраждали від чорнобильської катастрофи) Пенсія по
інвалідностіОсоби з частковою або повною непрацездатністю. Згідно зі
ступенем втрати працездатності інваліди розподіляються на три
групиІнвалідам І групи – 70% середньомісячного і фактичного заробітку,

інвалідам II групи – 60%,

інвалідам III групи – 40% заробітку Мінімальний і максимальний розміри
пенсій установлюється на рівні соціальної по групах (див. тему 9) Пенсії
у разі втрати годувальникаНепрацездатні члени сім’ї у разі втрати
годувальника30% середньомісячного фактичного заробітку годувальника на
непрацездатного члена сім’ї, але не менше, ніж розмір соціальної пенсії,
встановленої для відповідної категорії непрацездатних. На всіх членів
сім’ї, які мають право на пенсію, встановлюється одна пенсія, яка
збільшується або зменшується залежно від кількості членів сім’ї, які на
неї мають право (ст.44-49) Часткова пенсіяОсобам, чий трудовий стаж
недостатній для отримання повної пенсіїПенсія призначається в розмірі,
пропорційному наявному стажу. Розмір пенсії не має бути нижчим від
розміру соціальної пенсії (ст. 20) Соціальна пенсіяОсобам, які не мають
права на трудову пенсію з поважних причин (інвалідам з дитинства І, ІІ,
ІІІ груп, дітям у разі втрати годувальника) У розмірі 30% мінімальної
пенсії за віком (тим, хто не досяг пенсійного віку) У розмірі 50%
мінімальної пенсії за віком (тим, хто досяг пенсійного віку) і інвалідам
ІІІ групи

Інвалідам ІІ групи 100% мінімальної пенсії за віком

Інвалідам І групи 200% мінімальної пенсії за віком (ст.94)

Список літератури

1. Гриненко А.М. Соціальна політика: Навч. метод. посіб. для самост.
вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 309 с.;

2. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні. – К.: Юрінком
Інтер, 1998.

3. В.І. Грушко, Н.В. Грушко, О.В. Бевзенко, О.В. Красота, С.М. Лаптєв,
О.С. Любунь, І.І. Рулік. “Пенсійна система України” – Навчальний
посібник, – К.: “Кандор” – 2006 р.336 с.

4. 4. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування:
Підручник. – К.: Кондор. – 2004. – 464 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020