27

ЗМІСТ

Вступ

1. Кримінально-правова характеристика злочинів із привілейованим складом

1.1 П?я?я ??і????? ??? ???у

1.2 В?и ???ів із ??і????м ???м

2. Відмежування необхідної оборони від перевищення її меж

2.1 П?я?я ????? ???и

2.2 У?? ???і??? ????? ???и

3. Ві????ня ???? ???? ?и ?????і ?ж ????? ???и ?д ???? ???ів ? від ?????х
?я?

В???и ??? ?????? ???

В??

П?? ? ????у ???у є ??м із ???? ?? лю??, ?????? К????ією У???. Ж?тя і
???’я лю?ни ??аю?ся ???ою ??і?ю і ???а ??в’я?є?ся ??????и їх ???.

А ?, ?? ? ??? ???? ??а? ? в ??і ???? ?й ?ій ??’я?к?

Ст. 27 О???? З??у У??? ????, ? ??н ?є ??о з???и ?? ??я і ???’я, ж?тя і
???’я і?? лю?й ?д ?????? ?ся??.

П???? ?????ня ??????а п? ????у ???у є ???ою ??ою ???? ????я ????я у ????
із ?????ю, а ???и ??ґ????? ?????? ?іб, я? ????ся, ???ю? ? ?? ??а, ???и,
???і і???и ?х ?іб, а й ??і??? ??л?. А?????ь ?? ?ля?є у ????? ??к ? ?ж
????? ???и, ???? є ?????ня її ?д ????і?? ?я?.

Об’є?? ??і??ня є ?ня?я ?о?і?? ???и ? ?????я її ?ж у ??і???? ??і.

П???? ??і??ня є ??? ???? ?и ?????і ?ж ????? ???и.

М?ою ??і??ня є ???ня і ???ння ?я?х ?????х ???? ?о ??? ????, ???і ?и
?????і ?ж ??хі?? ???и.

З???ям ??? є:

1) ???и ?ня?я ??і????? ??? ???у;

2) ???и ?? ???ів із ??і????м ???м;

3) ??і?? ?ня?я ????? ???и, ????и ?? її ???і???;

4) ????а? ??? ???? ?и ?????і ?ж ????? ???и ?д ???? ???ів ? ?д ?????х
?я?.

К??ва ??? ???є?ся ? ???, ??х ??і?в, ????, і ??? ?????? ?????.

У ???у ??і? ???? ?ня?я ?о??в, я? ?ю? ??і????й ??д, ??лян?о їх ??.

У ???у ??і? ??і??о ?ня?я н??і?? ???и, ????о ??и її ?а?????.

У ???? – ?є?ся ???я?? х??????а ???? ???? ?и ?????і ?ж ????? ???и із
????и ????и, а ??ж ??????ся ??? ???? ?и ?????і ?ж ????? ???и ?д ?????х
?я?.

Б?о ?о??о ??????і ????.

Т????ою ???ю ??? ??и ???і ??і ??ї??? ? ????? ??? у ??? ??і???? ??а,
???а: Б??н Ю.В., В?????й В.В., М???в М.П., П?? О.М., Ю?? Ю.М. ? і?і.

Н????у ?? ??і ???ю? Ко????я У???, К?????й К??с У???, П???? П??? В????о
С?у У???, і?і ??? ? ????? ??.

1. К?????-???а ??????? ???ів з ??і????м ???м

1.1 П?я?я ??і????? ??? ???у

В?і?ння ???х ??в ???в ???ів у ??і???й ??і ? ???? ?є ???е ???ня ?я пі??ня
???х ???в ???ів і ?????ня їх і???х ??к, а в ????у ???? – ?я ??? ??і???ї
???у. С??и ??а ???і??? ? ???и ???ія?: ? ???? ??і??ї ??????і; ? ????ою,
??о ? ???? ????ня ??к ??? в ???; ? ?????ю ??????о ???ую??я [19].

С???? ??????ь ?я?я ???є ? ???и ??????? ? ?????ня ??і??? – ???? ??
(??і???ї ?я?я й і??і??і??ї ??і???ї ???і???с? і ????я).

З?????ь ???? ???? ? ?? ? ?? ?’є??? ??і?? ????? ?я?я, а ?ї ???і, ??о ??,
? ???я?ся ?д ????м ?і?м?? ? ?? ??и. П? ??у ?д ?б’є???х ??к ???? ? ???
??і? ??і??ї ??????і ?я?я, а ?????, ???ня ??? ?я?я ??і?? ?????м [20].

За ??і??ю ??????ю ???и ??ляю?ся ?:

1) із ?м’я?????и ???и??;

2) із ?тя?ю?? ?????и;

3) ???и із ?м’я?????и і ?тя?ю?? ?????и.

Т? ??м із ??в ???і??ї ? ???ем ??і??ї ??????і є ?? ???и, ??д я?х
???????ся ?м’я?????и ?????и. Т??, ?????и, я? ???ю ??ю ??ую? ??і??
??????ь і к??і?ь ??? ??. В ??і ?? ???ю? ???? із ??і????м ???м [19]. До
??х ??і?? ?????х ?я? ???я? ?, ? ?????і ?. 116 КК (У??е ???во, ???е в ??і
?л??о ????о ??ю??я), ?. 117 КК (У??е ???? ??р’ю ??ї ??????? ???), ?. 118
КК (У??е ???? ?и ?????і ?ж ????? ???и ?о у ?? ?????я ???в, ????? ?я
????ня ???ця), ?. 119 КК (Вб??? ??з ??????ь) ? ??? ???я?я тя?? ????
????ь у ?? ?????я ?ж ????? ???и ?о у ?? ?????я ???в, ????? ?я ????ня
???ця (?. 124 КК).

Ст. 66 КК ???? ???ю?? ???к ???ин, я? ?м’я?ую? ????я. Їх ?ід ??????и ?д
?х, ? ?????і с??я? О???? ???ою К?????? ???у. О?і?? ?и ??і???ї ??х ???ів
?д ? ?? ? ?з ?????и ?м’як?ю? ????и, ?????і ?. 66 КК.

З???, ?? ???и є п. 4 ч. 1 ?. 66 КК (???ня ???у ??ою у ??і ?????) ?
?. 117 КК. Т? ???? є ????и ?, ?:

1) у ??о? ???у ?? ????? ??и ?е ????ся;

2) ???і?м, ???і?о ? ?. 117 КК є ??????а ???, а ???і?о ? п. 4 ч. 1 ?. 66
КК – ??-я? ??а;

Є ?і???і у п. 7 ч. 1 ?. 66 КК (???ня ???у під ???м ???? ????о ??ю??я) ?
?. 116 КК. З???, ? ???лює?ся ?я?і?ю ???о ??у: ??у ???, ? ???є ???і?ь
????ю?? і ???? ??? ?я?. В ?? ???? ??й ?? ????? ????і??и ?я? ???і?ї ?о?
(???і?х ?іб).

У ???й ???? ??ляю?ся ???и ?и ??і???ї ???? ???? ?и ?р???? ?ж ????? ???и
??аю? ?яння ??? ??и із п. 7 ч. 1 ст. 66 КК. О?іл?и у ??? ????? ???и ??а,
я? ???є?ся, ?? ?????о ????ю?? ????у ??з ?????я у ??і ???. Т? ?ід ??о
??????и ?і ? ????и. О?і?? ?? ??? ??? ???іс? лю?? ????ю?? її ?ї і ?р??и
??, а ?и ?????і ?ж ????? ???и ??а ??а ??і?ю ????ює ?? ?ї, ?е ?????о ???є
????ку.

1.2 В?и ?о??в із ??і????м ???м

О?? із ??в з???в, я? ?ю? ??і????й ??д, ??н???ь ???? ??? ????, ???е в ??і
???? ????о ??ю??я, ? ???о ???о ????к ??????? ??л??а, ??????? ???ня ?о
тя?? ?р?и з ?? ???і??. С??я 116 КК ???а?є ?? ????я у ??я? ????я ?? ? ??к
? п’я? ??в а? ?????ям ?? ? ?й ??й ??к.

П?’я??ня ??і???ї ???і????і ? ?й ?д ???? ???? ????е ??? ?????и:

1) ??і?? ????? ?я?я ??и, ?????? ??????м ?????м, ?????н? ???ням ?о тя?ою
???ю з ?? ???і??;

2) ?б’є??? ???а ??? ??? з??? ???????ся ????м ??і?? ??? ?б’є?а – ?? ???м
???? ??ю??ям, а ??? ? ?????я ??я ???і?? ???є ???о і ??і?єт?я ???о [16,
c. 247].

Б?????ім ?’є?? ???у є ??я ??и.

Об’є??? ???а ???у ???????ся:

1) ?я? – ?ся??ям ? ??я і?? ??и;

2) ??і??и у ??я? ??? лю??;

3) ????? ?’я?? ?ж ?????и ?я? ? ??і?ом;

4) ??м і ??ою ?????ю ???ня ???у.

С??? ???? ??ю??ям є ??і?? ?? лю??, ? ???????ся ?????н? і і????? ????м,
???м і ???? ????? ??і?? ??ю??ям, ??? ????я ????і ???є ????ь ?н??ю?? ??
?ї [14, c. 263].

Т??, ? ??к ???о, ????ся ?ан ???? ????о ??ю??я, ??? ??к??я і ??і??я я??
???????ся ?о?????ю, ??є??ю, ?????ю, ???????ю.

З?? ? ??нює, я?м ?? ? ????? ?є ?? ??????е ???і?м ?????. Т?? ??м, ?????,
????к я?? ???є ?? ???? ????о ??ю??я, ?? ?? як ???? (???я?я ???? ????ь,
??ї), ?к і ??і?? (???а ???я? ???у, ???ну ? ???у ??у). П?я?ям ????? у ???
??о ???у ??люю?ся і ??-я? і?і ?ї ??????? ????у (????е ?????я ??,
?????ня, ?????я ???? ????? ?????м ???? ??).

О??? ???, я? ??’я?яє?ся ? ????? у ??? ??ля???? ???у, – ????і?ь ????и в
о?? ?? ???? ????о ??ю??я. Що ????ся ???, ? ????, ? ??і?? ???і?у ???і?ь у
??у ??і ?ють ??????і? ?? ???и, ???а ??о? в????, ?????ням, ?????ям с???ї
????? ?????м ????, ???ням ??а, ???я?ям тя?? ?о ????ї тя??? ???? ????ь.
В?????я ???ої ????? ?????я ?м ? і?? ?с????, як і тя?ою ???ю, ??у ????
????о ??ю??я є ???ям ??у, я? ???о ?????? з ????ням ?іх ???? ??? (????у
?й ???і??, ?????? ??і??о ??у ???о, ????у ???? ???і?? з ???, ?????, ? я?ї
???????я ?с???о ? ?????я тя?а ???, т?о).

Н????о, я? ???? у ???о ?ан ???? ????о ??ю??я, ??’я??о ?є ?? ??????м.
П?????? ???? ???є, ? ???і?й ? ?в ? ???м ??а у ??? ???у ??????и ?? ?????.
П?????і?ь ?й ??р??? у ??? ???у ???? ???ою ????ня у ???о ???і??о
??і?о-????і??о ??у, я?й, у ?ою ??у, ???? ???і?у ?? ???ю у ??я? ???я?я
тя??о ????о ????ня. І??и ???и, я?и ???і?й ? ??яв ??????х ?й ?? ???о ?
і?их ?іб, ???, у ?ою ??у, ? ??? ? ?????? ?й ?? ??о. П???ю ????ня ??у
???? ????о ??ю?ння ?? ?? ?????? ????? з ?? як ????ї, ?к і ????ї ??и, у
?єї, я? ? ??ю ???ю ? ????? ?????х ?????ь ???? ???м ??? ??????и ????? ?
???ян (?, ????д, ??і??и ???ї, С??и Б???, ??и ?????х ????ь з ???и ??????
поря?у, п????и ????-???? ???в).

С?????е ???ня – ???? ?ні?е ????ня, ????ня ?д ??ою, ??? ?єю ? ???, ? ?ю?
??????й (?и і ??? ?і??в) ????.

Тя?а ??? – ??? ??е ??и??я ??і і ???ті ?б’є?а, яке ?? ?? ???е у ??-я?й
??і: ??, ????, ?єю. До тя?? ??? ?ід ??ж ????и я?о ?????у ????у ???і??, ?
???? ???? ??ь і ??і?ь ?б’є?а ?о ?? ???их. В??? ???ня ?я ?і?и ??? як ??ї,
? є тя?ою, ?ю? ?о??і ?????і ?б’є?а, ???я?я ?м ??у ???.

У ???у, ?? ??? ???? ???е ??я ??, як ?? ???? ????о ??ю??я ???в, ???е ???о
?д о???н ??? ????о ??і???? ? ?д???ою ???ою ?. 115 КК. П??і?а ???і?? у
??у ???у є ????ою, ? і??? ??? ??і?? ??????ь ???у і ?м’я?? ????я (п. 7
?. 66 КК).

В????я ??у ???? ????о ??ю??я ????к ?????ня ? ??и ???с?а ? ???? ????х
(????д, п? ????? й ??і???и ???ї у ?? ???ня ?ю ???у ? і??о ???о???я) ?о ж
? в ????? ?????н?о ???ня ?о тя?? ??? ??ю?є ві??і????ь ??и, я? в ??? ??і
??? ??и? ????, ? ?. 116 КК.

Я?о ???? ???е ??я ??, ?? ?? ???? ????о ??ю??я ???в, ?ї ???о ?ід ??і????
? ?. 115 КК. П????? ????а ???і?? в ??? ?? ?? ?? ???а ????ою, я? ?м’я??
???ння.

О?в’я??ою ???ю ?’є???ї ??о? ???у є ?с ?? ???ня. Ц? ??? ?? ?? ???? ?? ??,
?? ??? ????є у ??і ???? ????о ??ю??я. Н???і? ??й ?? є ??????м і ??? ???
???? ???.

З??н ????ся ????? з ?м?? ???я?я ????.

С?’є?? ???у є ??? ??а, я? ?ся?а 14-рі??о ?? і ????? ?д ?с ???ня ???у у
??і ???? ????о ??ю??я, ? ???о ???о ????к ????о??о ?????, ??????? ???ня ?
тя?? ??? з ?? ???і??.

С?’є??? ???а ???????ся ?ям? ?о ??я?м ???м. П???е ????я ??и ?и ???? ??о
???у ????и?ю? ?і ?????і:

1) ??? ??? є ??м, ? ???о ??к;

2) ??і?ий ?? ??? ??и ?р????є?ся ???м ???? ??ю??ям, ? ??ою ??ю ??? її
????ь ????ю?? ?? ?ї ?о ???? ?? [16, с. 257].

Н???? ??м ??х ?о??в є ??? ???? ??р’ю ??ї ??????? ???, ?????е ?. 117КК.

В???о ??р’ю ??????? ??? – ?? з ????х і ?????х ?оя?в ??и ??я ??и. У
????ій ?я???і ???в ???ня, ?і??а і с?у ???? ????ня ? ??? ?я??ня ??о ???у,
?? ??і???я, ?е і ????я ???, ?в’я??х з ??н??ням ????я. П??? ???? ????ь
????ляє ?????ня ?’є???ї ???и ???у. А ?м ??м, ??й ???т ??? ???у є ??м з
????? ???ів ?и ?????? ??і???ї ?я?я, ????а?я ??их ???ів. П??дя? ???с в
і??ію ??ї???о ??і???? ??а, ?ід ????и, ? ? ? ????я КК У??? 2001 р. ?й ?д
???? ? ?в ??????. А?, ???, ???ую? ?????ь ??? ??й ?????о я?? і ???і?і
????и ?? ?і???я (??і?? і ???? ?? ???, і?і ????и), ?????? ??? ? ????е
??і?? ?? як ???і?у ??і???-???у ??у, ????? її ?’є?? ??і??х ????, ? ???ся
у ??і ???и ??я ???????о ??вля?. Він ? ??ає?ся і ???і?м, і ?’є?? ??о
дія?я.

В ?’я?у з ?м ????ляє?ся ????м ?я?? ??і ?? ??к ?’є???ї ???и ???у. З???я
?’є???ї ???и ?ля?є в ??, ?, ?-??е, б??и ????м ??? ???у, ?? ???ь в ????
??і???ї ???і????і, ?-??е, є ю???ою ????ю ??і???ї ???ів, ?-??є, ???яє
?????и ???и, ??і ?ж ??ю ? і?? ????х і ???х ???, ?-????, ???ь ???ій
?????ня ???ів ?д ін?х ??????ь.

В???м є і ?????ня ??? ?ж ??к ?’є?у, ?б’є?а і ?б’є???ї ???и ??? ??? ???у,
?? ?я ?????ня ?? ?д ???? ???в ???ів ?? ?ю? ???е ???ня.

Об’є?? ?ся??я ??? ???у є ??я ??????? ???. П????м ?д ???у ??? є ??????а
???. Ж?тя ??????? ??? ???? як ?б’є? ??і??х ???? і ??я?є ??і???-???ій
???і в ??ій ??, як і ??я і?? ???? лю??. Д??і ?д ????ня на??? і ???ую?ся
???ою ??а і ???и лю?? і ???я?? ???і?о ? К????ії У??ни, ???????? ????в і
?? ?????? ??а, ?????х ????в У??? і і?? ?????х ???? ??в У???. О?і?? ?’є?
???ь в ???? ??і???ї ???і????і, ?я ??я??я о?? ? ???і????і ? ??й ??? КК
У???, ????о ?????, я?? ?’є?у ??? ???я? ??у ??? ?я? ????а ??а, ?? ???, ?о
??рю??ся ???а ?????я ??ї ш??. А? К?????й К??с ? ???ь ????ня ?ня?я
«????????». П?і??я ???? ?й ??? ??і?м 28 ?ів. Не ??а ???и ?й ?? із
??я????м ??? ??и, ? ????є?ся ??єю ??ю.

Об’є?? ???у ?? ?? ?????ена ??? з ???у ??і??я з о??і?у ??? і в ??? ? ???
?сяця. В???о ??? ??ш ???? ?? ? ?? ??і????ся ? ?. 117 КК У???.

Об’є??? ???а ??? ???у, як ???? ??р’ю ??????? ???, в????ся:

1) в ?????і ??? ??????ій ??? ?я?м ?ї (????д, ?д??ня ?о ????я ?н і ??ів)
?о ??ія???і – ????я ???????о ?з ???? і ????я, ??о, ?і??? ?я? ???, ??????
? ?????я ??я ???я?;

2) ????м ?????м у ??я? ??? ???????о і ????? ?’я?? ?ж ??.

Д????я ?. 117 КК ?є ???у ?????ю, я?, ?-??е, ???ю? ?и ???і?і ??и, ??рюю?х
?’є??? ???у ??? ??? ???у:

1) ???? ??р’ю ??ї ??????? ??? ?д ?с ???в ?о ???у ж ??я ???в;

2) ???? ??р’ю ??ї ??????? ??? в ??? ?????ую?ї ???ії;

3) ???? ??р’ю ??ї ??????? ??? в ??і ??і??о ???у, ? ? ??ю?є ????і. Тут
?ю?ся ? ??і ??і?і ???ії, ? ?і??ь ?о ???? ????ь (?. 19 КК), я? в ??? ???у
?я?яє?ся ????ою, ? ???є ? ??і???ю ???у. П? ??і?? ???іях ??й ??? ????о
??????и ?д ?к ??? ??я???х ???ів, ???ю?? ????ії, ?????о-?????? ???у,
??????х ???і?ю і ????.

С?’є?? ???у, ??????о ?. 117 КК, ?? ?? ??? ?? ???, ? ?ся?а 16 ??в.

С?’є??? ???а ???? ??р’ю ??????? ?т?и ?????? ??а?і? ?я?м ???м. М???й і
??я?й ???. П???е ????ня ??? ? ??х ?й ?о ??ія???і і ??і?ів ??о з ???я
???ня ??? ??????? д??и ?о ?і?? ???? ???ня ?єї ???. Н?ір ?и ??у не
??’я??о ???н ?? ??м, ? ???о в??.

П???, як ??а ??а ??і??о ?д???я ??и ? ?і?ню??? їм ??і?? ?????? ?я?ю, ???є
я?о ?б’є???ї ???и ???у, ?ч і ? ???? ??і?ю її ?і?у.

Ще одним злочином із привілейованим складом є умисне вбивство при
перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів,
необхідних для затримання злочинця. Він передбачений ст. 118 КК. Умисне
вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця карається
виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк
до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Безпосереднім об’єктом злочину є життя особи.

Потерпілими від цього злочину є три категорії осіб:

1) особа, яка вчинює суспільно небезпечне посягання і щодо якої винний
застосовує заходи необхідної оборони (ст. 36 КК);

2) особа, дії якої були неправильно оцінені винним (ст. 37 КК);

3) особа, яка вчинила злочин і щодо якої винний вживає заходів із
затримання (ст. 38 КК).

Об’єктивна сторона злочину характеризується:

1) діями у вигляді посягання на життя іншої людини;

2) наслідками у вигляді заподіяння їй смерті;

3) причиновим зв’язком між зазначеними діями та наслідками;

4) певною обстановкою.

Обов’язковою умовою кваліфікації вбивства за ст. 118 КК є перебування
винного при вчиненні цього діяння у стані необхідної оборони, уявної
оборони або в умовах необхідності затримання злочинця. Якщо буде
встановлено, що винний не перебував у такій обстановці, вчинене ним за
наявності підстав слід кваліфікувати за ст. 115КК.

Під перевищенням меж необхідної оборони необхідно розуміти нанесення
особі, яка посягає збитків, що явно не відповідають небезпеці посягання
або обстановки захисту. Для цього варто встановити відповідність чи
невідповідність засобів захисту і нападу, характер небезпеки, що
загрожувала особі, яка захищається, обставини, які могли б вплинути на
реальне співвідношення сил нападаючих і тих, хто захищається, їх фізичні
дані.

Суб’єктом злочину є осудна особа, яка досягла 16річного віку і перебуває
у стані необхідної, уявної оборони або правомірного затримання особи, що
вчинила злочин.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим або непрямим
умислом. При цьому свідомістю винного має охоплюватись той факт, що він
діє в умовах необхідної оборони або умовах, необхідних для затримання
злочинця. Мотивація дій винного при перевищенні меж необхідної оборони
має бути головним чином обумовлена захистом від суспільного посягання
охоронюваних законом прав і інтересів. При перевищенні заходів,
необхідних для затримання злочинця, домінуючим є певне спрямування дій
винного – він переслідує мету затримати особу, яка вчинила злочин, і
доставити її відповідним органам влади.

Злочин вважається закінченим з моменту настання смерті потерпілого.

Ст. 124 КК містить склад привілейованого умисного заподіяння тяжких
тілесних ушкоджень. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене
у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення
заходів, необхідних для затримання злочинця, – карається громадськими
роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або
виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до
шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Об’єктом злочину виступає здоров’я особи.

Об’єктивна сторона злочину характеризується:

1) діями;

2) наслідками у вигляді тяжких тілесних ушкоджень;

3) причинним зв’язком між зазначеними діями та наслідками;

4) певною обстановкою [16, c. 256].

Заподіяння таких ушкоджень підлягає кваліфікації за цією статтею у трьох
випадках, а саме, у разі його вчинення при перевищенні:

1) меж необхідної оборони. У цьому випадку діяння характеризується
заподіянням шкоди у вигляді тяжких тілесних ушкоджень тому, хто посягає,
при захисті від суспільно небезпечного посягання, але з перевищенням меж
необхідної оборони, тобто при явній невідповідності зазначеної шкоди
небезпечності посягання або обстановці захисту.

2) меж захисту в обстановці уявної оборони. Тяжкі тілесні ушкодження
заподіюються за обставин, коли реального суспільне небезпечного
посягання з боку потерпілого не було і винна особа, неправильно оцінюючи
дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання.

3) заходів, необхідних для затримання злочинця. Діяння полягає у
заподіянні тяжкої шкоди у вигляді тяжких тілесних ушкоджень особі, яка
вчинила злочин, при її затриманні, але з перевищенням заходів,
необхідних для затримання злочинця, тобто при явній невідповідності
зазначеної шкоди небезпечності посягання або обстановці затримання
злочинця.

Обов’язковою умовою кваліфікації заподіяння умисного тяжкого тілесного
ушкодження за ст. 124 КК є перебування винного при вчиненні цього діяння
у стані необхідної оборони, уявної оборони або в умовах необхідності
затримання злочинця. Якщо буде встановлено, що винний не перебував у
такій обстановці, вчинене ним за наявності підстав слід кваліфікувати за
ст. 121КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Якщо при перевищенні меж необхідної оборони або заходів, необхідних для
затримання злочинця, потерпілому умисно заподіяно тяжке тілесне
ушкодження, від якого настала смерть, за відсутності умислу на
позбавлення життя дії винного слід кваліфікувати за ст. 124 КК.

Злочин вважається закінченим з моменту заподіяння потерпілому тяжкого
тілесного ушкодження.

Ознаки, що стосуються потерпілого, а також суб’єкта і суб’єктивної
сторони цього злочину, повністю збігаються з аналогічними ознаками
злочину, передбаченого ст. 118 КК.

Заподіяння тяжкого тілесного ушкодження при перевищенні меж необхідної,
уявної оборони або перевищені заходів, необхідних для затримання
злочинця, через необережність не є злочином, а тому воно не може бути
кваліфіковано ні за ст. 124 КК, ні за ст. 128 КК.

В???о, в??? ??з ??????ь ?????ся ст. 119 КК, ? ????? ????я у ??я? ????я
?? ? ??к ?д ??х ? п’я? ??в ?о ?????ям ?? ? ?й ??й ??к. Я?о ??? ??яє ????
?? ?о ??? ?іб, ??? ??і??є?ся ? ч. 2 ?єї ???, ?б?, ?????ям ?? ? ??к ?д
п’я? ? ??? ??в.

Б?????ім ?’є?? ???у є ??я ??и.

Об’є??? ???а ???????ся:

1) ?я?ям – ?ся??ям ? ??я ін?ї лю??;

2) ??і??и у ??я? її ???;

3) ????им ?’я?? ?ж ????и ?я?ям і ??і??и.

Я?о ????? ???я?я ??? є ???ю і??о з???, ?? ??і??є?ся ? ???ю О??и?ї ???и
КК, ? ????? ???і????ь ? ?й. з??н, і ????? ??і???ї ? ?. 119 КК ? ????.

З??н ????ся ????? з ???у ???ня ??? ??и.

З ?б’є???ї ???и ??? ??к???є?ся ??????ю: ????ю ???????ю ?о ????ю ???і?ю.

З???а ???????ь ?є ??е ??, ?? ??а ????? ???і?ь ???ня ?????? н???у ??о
?я?я, ?е ????? ????? ? їх ?????я.

З???а ???і?ь ?є ??е, я?о ??а ? ????? ???і?ь ???ня ??і?? ?????х ??і?ів
??о ?я?я, ?? ???а ?? і ??а їх ?????и [16, с. 48].

В???о ??з ??????ь ?ід ?????и ?д ?????о ???я?я ??? (???), ?? ??а, ? ???я?
??? ???і??, ? ?????а ???ня ??? п????? ?д ??х ?й (??ія???і) і ? ?????и
??? ? ???а ?? ?о ? ??а ??о пе????и. Ка?с ??ю?є ?? у ????і ??и.

С?’є?? ???у є ??а, я? ?ся?а 16 ??в.

С???а ??а, я? ? ?????, ?о ????о ????? ?? ??’я?и, ? ???? ? ??? лю??, ??
???і????ь ? ???? ???, ????е?й ч. 1 ?. 271 ?о 367 КК.

Т?, у ??і ??і???? ??а і?? ??? ???і??й ???в ???ів. З???, ????я?і?? є: ?
?????ю ??????о ???ую??я, ? ???у?ю, ? ???? ??і??ї ??????і. О???й ??д ?д
??к???є?ся ?я?і?ю ????, я? ?м’я?ую? ????я. У ??і ?н ???й, як ??і????й
??д ???у. К?????й ??? У??? ??? ?ня?я ? ??ляє. З????, ? ?ю? ??і????й ??д
є: ??? ????, ??е? у ??і ???? ду???о х?лю??я, ??? ???? ??р’ю ??ї ?в?????ї
???, ??? ???? ?и ??в??? ?ж ????? ???и, ???? ??з ??????ь. Не ??о ?є???и
?о ???и їх із ??, ? ?????і ?. 66 КК.

2. Ві????ня ?о?і?? ???и ?д ?????я її ?ж

2.1 П?я?я ????? ???и

Ч???ю 3 ?. 27 К????ії У??? ????? ??о ??? лю?? з???и ?? ??я, ???’я, ??я і
з??в’я і?? лю?й ?д ?????? ?ся??. Ст. 41 К????ії ????, ? «??н ?є ??о
????, ??????я і ???я???я ??ю (!) ????ю? і ???? ????і?ь ??а ????і. А ч. 5
?. 55 ?р??є ???і?ь ????? ???у ??х ?ав і ??? ?д ???? і ?????? ?ся??
??-я?? ????, ??б??е?? ???м [2].

Ві??і?о ? ч. 1 ?. 36 КК ????ою ?о??ю ??аю?ся ?ї, ???і з ??ю ???у ???ю??х
???м ??а ? і???ів ??и, я? ???є?ся ?о і?? ??и, а ??ж ??і??х і???ів ?
і???ів ???и ?д ??і?? ?????? ?ся??я ?я?м ???я?я ??, ?о ?ся?є, ??и, ?????
і ????? в ??й ????? ?я ????о ?????я ? ???е?я ?ся??я, я?о ?и ??у ? ??
???? ?????я ?ж ????? ???и.

З??и ????, ? ???д? ??о? – ? ???і?? ??? ?????ню??х і???ів ??и, ??і??? ?о
???и ?д ??і?? ?????? ?ся??я, ????? ????і?ю ?? ????о ?????я ? ????ня ?я?м
???я?я ??, ?о ?ся?є, ??и, ? ???і?є н?????? ?????.

П?? ? ????у ???у є ????м, ??????? ??? лю??. Т??, ??о і?? ? ?? ??????
???я??? в ????у ?і???і ??а ? ????у ???у. К?? ???я?н ?є ??о ? ?о?і?у ???у
????о ?д ????? ????ся ? ????ю ? ???в ??и ?о ????х ?іб ?я ?????я ? ????ня
?ся??я. Ная?і?ь ??о ??а т?? ? ?в’я?? із ???і?ю ????ся ? ????ю [3].

К????ія У??? ????ює, ? «??н ?є ??о ???? ?? ??я і ???’я, ??я і ???’я і??
лю?й ?д ?????? ?ся??» [2]. Т? ??о ? ???у ???о О???м ???м ??м із ???????х
?? лю??.

С??я 36 КК ???? ??? ????? ???и:

1) ?? ???и;

2) ?’є? ??дія?я ??и;

3) ???? ?ї ??, ?о ???є?ся;

4) ????і?ь ???и;

5) ?і??мі?і?ь.

М?ою ????? ???и є ??? ???ю??х ???м ?? ? і???ів ??и, я? ???є?ся ?о і??
??и, ?о ??і??х і???ів ? і???ів ???и ?д ??і?? ?????? ?ся??я. Для ???ня
???и ???і?ою ????о, ?б ??а, я? ???єт?я, ???і??? цю ?? (її ?ся??ня ? є
??’я???). В і??у ???у, її ?ї ??? ??????и.

Об’є?? ???я?я ??и є ??а ? і???и ??и, я? ?ся?є. К?и ?іб, я? ?ся?ю?, ????,
? ??а, я? ???є?ся ?? ???я? ??у, як о??у з ?х, ?о ?ся?є, ?к і ???у з ?х.
З??ія?я ??и ??? ? і???? і?? ?іб ? ??я?є ?д ??? ????? ???и і ??ля?є?ся,
????д, ? ????и ???? ?????? ?о тя?е ? ??ю ??і??? ???і????ь.

П??і?а ??, ?о ???є?ся, ?и ????ій ???і ?? ?? ??? ???ою. Т??, ?? ????ся ??
в ?ях, ? ? ?я? ???о в ч. 1 ?. 36 КК. Т??и ?я? ??? ?? як ???і ???я ??и,
я? ???є?ся, ?к і ?????ня ??? ??в ??я?, ????в, ????в ??.

2.2 У?? ???і??? ????? ???и

Дії ??и, я? ???є?ся, ??аю?ся ???і??и ?? у ??, я?о ?? ?? ???і ??я?м ???
?? ?і???я ?ся??я. Т??, ??? ????ся ?????м ?? ??я?м ?? і???ня ??у ?????
???и, ? ????т?я ???і?ю ??і?? ?????? ?ся??я, ? ???? ????о ?????я ?
?и???я. Т?у ???я?я ??и ? ????ня ??? ??у тя?е ???і???с? ? ????х ????х.

У ?й ? ?с ??а, я? ???є?ся, ????ю? ?д ???м ?ся??я, ???о ????є ???у й ??,
?? ?ся??я ?е ????е ?о ????е. У ??у ?? ?і?а ??и ??, ?о ?ся?є ?л??ь ?д ??,
? ????ю?? ??а, яка ???є?ся, ? в ?????? ???у в? ???а ????і?ь.

С?д ?? ? ??і, ? ?? ???д?ї ???и ???є ? ?? в ??? ???ня ??і?? ??????
?ся??я, а й у ?? ????я ???? ???и ???я?я ??и. П? з’я???і ?я??? ??ї ???и
????о ?????и ????у ????а, ???а ?ря????ь ???, і????і?ь і ???? ?? ?й, ?
?ю? ??і, я? ???є?ся, ??та? ????и ???у, як ???у. П??ід ??р?????х ?и ???
??я? ?о і?? ????в ?д ????а ? ??и, я? ???є?ся, ? ??? ?і??ь ?о ????ня
?ся??я. Для ??и, я? ???є?ся, ??н? ?? ????м, ? в ?????? за??в ???у ???а
????і?ь. Я?о ?? ?????я ?? ????, ? ?ід ???и, ? ?? ????? у ??і ????? ???и.
О?е, я?о ??а, ? ????ся, ????і?о ??ля?ся ?? ?н??? ???у ?ся??я, ?? ????ся
?кою, ? дія? у ??і ????? ???и, і ?? ???я?я в ??й ???ії ??и ??, ?о ?ся?є
???о ?з???ся ?????.

П?я?я ?і?????? ???и ?????? ?? ????? ???и. Ві??і?о ? ч. 1 ?. 36 КК ???я?
??, ?о ?ся?є ??а ???а ?? ????ою і ????ою в ??й ????? ?я ?????я ?о ?и???я
?ся??я. Із ч. 3 ?. 36 КК ??и?є, ? ???я? ??, ?о ?ся?є тя?а ??а (??о, ???
?о тя?і ???і ????ня) ???а ???і?? ?? ????в’я??м ?????:

1) ??????і ?ся??я;

2) ????? ???у.

Т?? ??м, ???я?я ??, ?о ?ся?є ??? ?о ????я ?? тя??о ????о ????ня ????ся
?і?????, я?о ця тя?а ш?? ???і?? ??????і ?ся??я і ????? з??? [3, с. 99].

Н???? ?ся??я ?????ся:

1) ??і?ю б??, ? ???яє?ся ???м, ? я? ?ря??? ?ся??я;

2) ???ою ???ою ???я?я ??и ??у ??у з ?? ??, ?о ?ся?є;

В?і???м є ??і? ??????і ?ся??я, ? й ???? ?? ????? ??и ?и ????ій ???і. Т?
і?? ?я? ???і?ь: ?м ?????? ?ся??я, ?м ??? ?? ????? ??и. О???о, ? ???я?я
тя?? ??и ??, ?о ?ся?є, ?і????е ?? з ?ся??я?, ? ???ля? ??? ?с??? ??????ь
(????д, ?и ???і ??я, ???’я, ????і т?о).

З??ія? ??а ??, ?о ?ся?є ???а ?? ?і????ою ? ??? з ??????ю ?ся??я, ?е й з
?????ю ?х??. Х???р ??ї ????? ???? ?д ????о с??і???ня ?л, ?????й і ???в
??и, я? ???є?ся і ??и, я? ?ся?є.

О????а ???у ?????ся ????и ????тя? і ???? ??, ?о ???є?ся, ?я ?????я ?
????ня ?ся??я.

П? ??ля? ??в ??ї ????ї ?ди ???і з’я???? ? ?? ??а, я? ???є?ся, ???у
???і?ь ????о ???и ??і?? ????? ?ся??я і?и? ???? і ???я?ям ?????і ??и,
????? і ????? в ????ій ?с???і ?я ????о ?????я ? ????ня ?ся??я [4, c. 1].
С? ???н ????и ? ??? ???і?і?ь ? ????і?і?ь ???в ???у і ???, а й ????
??з????, ? ???? ??і, я? ???є?ся, а ??ж ????и, ? ???? ? ??ь? ?і?і???ня ?л
???ю?? і ??, ?о ???є?ся, а ??: ??е і ?с, ???і???ь ???, ????????ь ?я ??
???тя, ????ь ???ю?х і ?х, ?о ???є?ся, їх ???і ??, ? і?і ????и. С?е ? ??
?і??и ?о ????? ???у, я? в ??х ???? ???єт?я я?о ? ???ь ??, ?о ???є?ся
(???? ??я??а ??а??а ?я ??, ?о ???є?ся) ?о ??а? – ? ???ь ??, ?о ?ся?є
(???я??а ????? ?я ??, ?о ???є?ся).

Т?? ??м, ???? ??я??ою ?????ю ???у ?я о??, я? ???є?ся, ?ід ???и ??, ?и
я?й ??а, яка ???є?ся, ?є і ????ює я?у ??в?у ?д ??ою, я? ?ся?є.

Н??ия??ою ?????ю ???у є ??, ?и я?й ???і ????? ? ????нню ??і?? ??????
?ся??я ?? ???? ???и, а ?м ???, ????ися ????тя? ??, ?о ?ся?є. У ??й ?????
??а, я? ???є?ся, ?б ???о ????? ?ся??я, ???а ???ю?? ???ю?? тя?у ??у. Т?а
??а є в????ою, ?? ? ??? ?? ???? як не???а і ???ня ?я ????о ?????я
?ся??я.

О?е, ????а ???а – ? ?я?я, я? ?інює?ся як ??і?? ???е. А?е ??а?я ??и ??,
?о ?ся?є, ????є?ся ?????ям ????ї ????ї ????и ??и, а ??, ?????ям ??и, я?
?г ???и ????? ???. В??? ?????ня ????? ???и ?ю? ??ж ???й ??і????й ??в.
В???с, ???а ??д?в ????? ???и ?????я в ??х ??і?? ??ня?х ?я?. Т?, ?????я
??я ????? ???и? ?? ?????я в ??х ????? ???и. Я?о ?й, ?о ????я, ?г ???о
???? ??о ?ся??я, ? ??? ????о ???і??о ?я?я ??ж ??а ?і??, як ??і?? ??ня?й.
Під ?????ям ?ж ???д?ї ???и ???є?ся ??? з??ія?я тя?? ??и ??, ?о ?ся?є, я?
я?о ? ???і?є ??????і ?ся??я ? ????? ???у. Т? її ???? є:

1) ?я?і?ь ??у ????? ???и;

2) я?а, ???? ????і?і?ь ???? ?й ????у і ???ю ??і??ї ??????і ?ся??я;

3) я?а, ???? ????і?і?ь ???? ?й ????? ???ня ?ся??я [5, c. 70].

Л?е ?и їх ?я??? ??? ??е ???щ?ня ?ж ????? ???и.

Т?, ????а ???а – ? ???і?а ????а ??и, ?ря??? ? ??? ??х ?? ? і???ів ?о ??
? і???ів і?? ?іб, ????? ????і??и ?я?я? і?? ??и (?іб).

П????ням ?ж ????? ???и є ????і?а ????а ??и, ?ря??? ? з??т ??х ?? ?
і???ів ?о ?? ? і???ів і?? ?іб, ????а ?п????м, ????? ???я?ям ?????.

3. Ві????ня ?и??о ???? ?и ?????і ?ж ????? ???и ?д ???? ???ів ? ?д ?????х
?я?

В???ю? ???і? ??із???о ??? ???у, ????о ???? ві????ня ?д ???ів, ? ?ю?
?ді?? ??д. З???, із ??? ????и, як ??? ???? (?. 115 КК), ??? ????, ???е в
??і ???? ????о ?илю??я (?. 116 КК) ? ??? ???я?я тя?? ???? ????ь у ??
?????я ?ж ????? ???и ?о у ?? ?????я ???в, ????? ?я ????ня ???ця (?. 124
КК).

У ???й ???? ???? ??о, ?е ???ю? ???я ?????ня ???ів, ?р????х ч. 1 ?. 115
КК ? ?. 118 КК.

О???ю ??і?ою ???ю є ?????ь ???и ???и ?и ???? ????.

В?? ????? ???я ?о ?????ня ??і???ї ???? ? ?. 118 КК ? ч. 1 ?. 115 КК, я?о
?? ?? ???е у ??і. За ????м ???? ????, ???е в ??і ??і??є?ся ? ч. 1 ?. 115
КК. А? і?ую? і ???и, ?? ?? ??і???л?я як ???? ?и ?????і ?ж ??хі?? ???и ?о
??? у ??і ???ір?ї ???и.

П?ш ? ?е, ??а – ? ???е ??с?ня ??ів. А ?я ????? ???и ?о ?????я її ?ж є
???е?? ??????? ???я – ????я ??єю ??ою ??їв і?ій. Х?а ?и ???і ? ??ю?є?ся
???е ????я ??ів, ?е ?? ???ою ???ю ?? ?, ? ???і?й є і????? ??и. М??? ????
у ??і ?и ?????і ?ж ????? ?о?ни є ??? ???х ?? ? ???? і???ів, і?? ?іб,
???и ?о ??і???. М??? ?я ???? у ??і є ??г??? ???.

У??е ???? ?и ?????і ?ж ????? ???и ?о ?????і ???в, ?о?і?? ?я ????ня ???ця
?є ?іл?і ??? із ????, ?????? ?. 116 КК. Об’є?? ???у у ?? ???? є ??я ??и.
П????м – ??а, ? ??я? ?? ???о ????і?і ?ї. О???? ??і?о?я? є ?, ?, ???і?о ?
?. 116 КК, ???і?й ??яв ?? ???о:

1) ?????;

2) ????и?е ???ня;

3) тя?о ???в ?б’є?а ??о ???у.

П? ?????і ?ж ????? ???и:

1) ?я?і?ь ??і?? ?????? ?ся??я;

2) ?ї п????? ?? ?????о ?і?? ??? [8, с. 276].

Об’є??? ???а ?? ???ів ?ля?є у:

1) ?ях – ?сяг?ня ? ??я і?? ??и;

2) ??і?к у ??я? ???;

3) ????ий ?’я?к ?ж ?? [8, с. 272].

В???ю ??і?і?ю є ???я?я ??? ??а??и ????і. П? ????ій ???і ??а ?????о ????
???у ??у, що їй ????. П???аю? у ??і ???го ????о ??ю??я, ??а, як ????и
?я? ????, ???а, Х??нюк М.І., М??? М.І. ? Д?? О.О., «????? у ??і, я?й ???
її ????ь ????ю?? ?? ?ї і ???? ??» [8, с. 273].

С?’є? ???ів ??ж ??і??: ?. 116 КК ????? ???і????ь ??и, я? ?сяг? 14 ??в, а
?. 118 КК – 16 ??в.

В???м є і ?????ня ?. 118 КК ? ?. 124 КК.

П?ш ? ?е, ??і??и є ?’є?и ???ів. Ві??і?о ? ?. 118 КК, ??і?? ????? ?я?я
???ую? ??ю ???і?ї ??и, а ???і?о ? ?. 124 КК – ???’ю.

П????м у ?? ???? є ??а, ? ?і?ню?? (?о ????я ?і???) ????і?і ?ї ?? ???о.

Об’є??? ???а ?х ???ів ???????ся ????и ?я?, ?ря???? на ??? ?? ? ????
і???ів.

Ві??і????ь ? ?. 118 КК і ?. 124 КК ???? ?? у ????, ?? ??? ?і?н?? ???,
я?й я?о ? ???і?в ??з?? ?ся??я ?о ??й ?????.

О???ю ??і?істю є ?я?і?ь з??ія?я ??? ???і?й ??і ? ?. 118 КК. Ст. 124 КК
????? ???я?я тя?? ???? ????ь. Ві??і?о ? П??л ???-????о ????ня ???я тя???
???? ????ь, ???? тя??о ????о ????ня є:

1) н?е??а ?я ??я;

2) ??? ??-я?? ??? ?о ??? ???м й?о ???й;

3) ???а ???а;

4) ??? ???’я, ?є??? ? ?і?ою ???ю ??????? ? ?? ?ж ? ?? ???у;

5) ????ння ?????;

6) ????не ?і???я ???я [5].

Я?о ?и ???? ???я?і тя?? ???? ????ь у ?? ?????я ?ж ???д?ї ???и ?о у ??
?????я ???в, ????? ?я ????ня ???ця, ??і?? ?? ?? ???, ?я?я ???е
??іфі???ся ? ?. 119 КК. А? ?? ??’я?о?? є ?я?і?ь ????? ???и, тя?? ????
????ь, ??? ???і?? ? п????? ?’я?у ?ж ??.

Для ??і???ї ???? ? ?. 118 КК, ?? ? ?е ??а ????? ?, ? ??а ??а ????? у ??і
????? ?о??, ??о, з??? ??? ??і, я? ?ся?? ?и ???і ?? і ???? і???ів (???х
?о і?? ?іб) ?о ???? і???ів ???и ? ??і???. П? ??у ???і ?? ????і ??и
???і??? ????? ???и, я? ???я?ся ? ??? (?? ???е ?? ?я?? і ??і?? ?????м).

З??н ? ??? ??я, я?о ??а ??з ??? ???е ??ю??я, ? ???о у ?’я?у із ????і??и
?я? ???і?ї ??и, ? ??а ?і?? ??ір ???я?ї ?ю ??и і ?? ???і?і?ь ?б?????
?сяг?ня ?о ????? ??с? [3].

Ч. 5 ?. 36 КК ????? ???, ? ??ю?ю? ?????ь ?я?. Це, ???а, ?????ня ??ї ?о
??-я?х і?? ???в ? ????в ?я:

1) ???у ?д ??? ????ї ??и ?о ??и ?іб (???і?о ? ч. 2 ?. 28 КК, ??ою ?іб є
? ??е ?? ?іб);

2) ?????я ??????о ??????? в????я у ??о ?о і?е ??і??я (?о???? ??????
????ня – ? ????е ?д??е ?????я у ?? ??о із ???у??ям ?????; ???і?о, ??л??о
– ? ???ня і?ій ??і ??? ???? ??д?? з ??????м ???? ???’я ?о ???ю ???????;
?д і?? ??і??ям ?є?ся ? ??і ??-я? і?і ?ді?і, ???и, ????? ?я ??і??я лю?й
?о ??а).

П? ??у тя?і?ь ??и, я? з??іює?ся ??і, ? ?ся?є, ? ???і?і?ь ???у ? ???є.

О?е, ?я ??і???ї ? ?. 118 КК ??і?о ??????и ??? ???? ???? ?д ??к ????
???ів, а ?? ?х, ? ?р???? ?. 115 КК, ?. 116 КК ? ?. 124 КК.

П? ?????? ???? ???? у р?і ?????і ?ж ????? ???и ?о у ?? ?????я ???в,
????? ?я ????ня ???ця ?д ???? ???? ??’я??ою є ?????ь ???и ???у ?? ? ????
і???ів ??и, я? з???т?я, і?? ?іб, ??і??? ?о ???и. Я?о ?? ?????о, ? ??? ?
????в у ??й ?????, ???е ?м ? ?я??? ???в ?ід ??і???? ? ?. 115 КК.

С???? ???? ?. 116 КК ? ?. 118 КК є ?’є?, ???і?й ? ?’є??? ???а, ? ?ля?є у
???? ?ях, ???, як ??і?у, ????? ?’я?? ?ж ?? ? ??ою ?????ю ???ня ???у.
Ві?і?і?ь ?ля?є ?? у ?????ях ?єї ?????: ???і?о ? ?. 116, ??? ????є у ??і
???? ????о ??ю??я, ? ???о ???о, ????к ??????? ?????, ??????го ???ня ?
тя?? ??? з ?? ???і?ї ??и; ???і?о ? ?. 118 КК, ??а ??а ????є у ??і ?????
??о?.

П? ?????? ?. 118 КК ?д ?. 124 КК ??о ?а???? ???у ???, я? ??і?яє ? ?а
???и: ?и ???? ???? у ?? ?????я ?ж ????? ???и ?о у ?? ?????я ???в, ?????
?я ????ня ???ця – ???ня ???, а ?и ???? ???я?і тя?? ???? ????ь у ??
?????я ?ж ????? ???и ?о у ?? ???щ?ня ???в, ????? ?я ????ня ??и?я – тя??
???? ????ь.

П? ??і???ї ?я? ? ?. 118 КК, ??н? ?? ??е ????і?і?ь ??х ?я?: ?????я ?ж
????? ???и. Н????є?ся ?я?і?ь ??к, ?????? ч. 5 ?. 36 КК.

В???и

У ??й ??? ?? ??ля?? ???і??ю ???ів ? ??і??ю ??????ю. В?и ??ляю?ся ?:

1) ???и із ?м’я?????и ?????и;

2) ???и із ?тя?ю?? ?????и;

3) ???и із ?м’я?????и і ?тя?ю?? ?????и.

Т? ?с ???? ??? ?д ?єї ???і??ї. Т??и ??і?? ?????? ?я?я? є ???и із
??і????м ???м, ? ?р???? ?. ст. 116, 117, 118, 119, 124 КК. Ці ?я?я ?
?і?няю? ?д ??і???ї ???і????і ?іб, я? їх ???и, ?е у ???я?і з ???м ????м
?о ????, ???? ?и ?тя?ю?х ?????, ????аю? ??ш м’я? ????я.

Для ??і??ня ???я ?о ??? ?и??о ?и ?????я ?ж ????? о???, як ??? із ??в
???ів, ? ?ю? ??і????й ??д, ????? є ???????? ?і ???и, ? ?ю? ??й ??д, їх
?’є??? і ?б’є??? ???.

З???, ?’є?? ?іх ???ів, ??м ???? ???я?я тя?? ???? ????ь у ?? ?????я ?ж
????ої ???и ?о у ?? ?????я ???в, ????? ?я ????ня ???ця, є ??я ??и.
Об’є??? ???а ???о з н? ???????ся ????и ?я? – ?ся??я ? ??я і?? лю??,
??і??и у ?гля? ?е?і ???і??, ????? ?’яз?м ?ж ?? і ??ою ?????ю. Об’є??
?. 124 КК є ???’я ???і?ї ??и, а ?’є???ю ???ою – ?ї, ??і?к у ??яді тя??
???? ????ь, ??а ?????.

С?’є?? ???ів, ?????? ?. ст. 116, 117 КК є ??а, я? ?ся?а 14 ??в. Ст.
?. 118, 119, 124 КК – ????й ?б’є? (??о, ??а, я? ?ся?а 16 ??в).

С?’є??? ???а ?х ???ів ??к???є?ся ?я?м ???м. О?ім ?. 119 КК. Т? ?є ??е
????? ??а ??: ???? ???????ь ?о ???? ???і?ь.

Т?? ??о ??ля?? ?? ?ня?я ????? ???и ? ??и її ???і???. Н??і?ою ???ою є
???і?а ????а ??и, ? ?ля?є у ???і ?? і ???? і???ів ? у ???я?і ??и ??і, я?
?ся?є. П? ??у, ??а ???а ???і?? ??й ????? ?я ????о ?????я ? ????ня
?ся??я.

О?в’я??ою є ?я?і?ь ?? ????? ???и:

1) ?ї, в??? з ??ю ???у ?? ? і???ів ??и, я? ???є?ся, і?? ?іб, ??іл??а а?
???и;

2) ???а ?? ?і?ню??ся ?? ?д ??і?? ?????? ?ся??я;

3) ?? ???а ?? ????ою;

4) ???і?ь ?ся??я;

5) ??а ???ює?ся ?? ?й ??і, я? ?ся?є;

6) ??а є ????ою і ????ою у ??й ????? ?я ????о ?????я ? ????ня ?ся??я.

П????ням ?ж ????? ???и є ??? ???я?я ??, ?о ?ся?є, тя?? ??и, я? я?о ?
???і?є ??????і ?ся??я ?о ????? ???у.

В???м є ?????ня ???? ???? ?и ???щ?? ?ж ????? ???и ?о у ?? ?????я ???в,
????? ?я ????ня ???ця ?д ???? з???в (??? ????, ??? ????, ???е у ??і ????
????о ??ю??я, ??? ???я?я тя?? ???? ????ь у ?? ??ви??я ?ж ????ої ???и ?о
у ?? ?????я ???в, ????? ?я ????ня ???ця).

На ???? ???є ??????і?ь ?и ??і???ї ? ?. 115 КК ? ?я?я, ???і ?и ?????і ?ж
????? ???и. Щ? ???? ??х ???к, ?о?і?о в????и ? є ?я??и ??? ????? ???и і
??? ?????я її ?ж.

Відмежовуючи ст. 118 КК від ст. 116 КК, треба відзначити, що в
останньому випадку обов’язковими є сильне душевне хвилювання винного,
протизаконне насильство, систематичне знущання або тяжка образа щодо
винної особи з боку потерпілого. Слід відрізняти стан необхідної оборони
від стану психологічного афекту, тобто стану сильного душевного
хвилювання. Афект страху є реакцією самозахисту. Він виникає від
небезпеки посягання, що сприймається як загроза найбільш важливим
благам, наприклад, життя. Оцінка небезпеки може бути перебільшеної,
тобто помилкової. У цьому випадку особа не підлягає кримінальній
відповідальності і допущене перевищення меж необхідної оборони не може
вважатися навмисним (ч. 4 ст. 36 КК України). Наприклад, убивство,
вчинене у стані сильного душевного хвилювання під впливом вчиненого
насильства, може бути кваліфіковане як убивство, вчинене у стані
сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК України).

Ві?і?і?ю ?. 118 КК ?д ?. 124 КК є ?’є? ???у – ??я (?’є?? ?. 124 КК –
???’я) ? ??і?к – ??? ???і??. Я?о ?е?ь ??и ??? в ????? тя?? ???? ????ь у
?? ?????я ?ж ?о?і?? ???и ?о ?и ?????і ???в, ????? ?я ????ня ???ця, дія?я
??і??є?ся ? ?. 119 КК.

Н????? ????я ? ?????ня ?к?у ?о ????у ???у ? ?о ??? ???? ?и ?????і ?ж
????? ???и ?о у ?? ?????я ???в, ????? ?я ????ня ???ця, ????? ? ???х
???к. Це, у ?ою ??у, ???є ??о ???ян ? ??? ??х ???? ?? ? і???ів і ??яє
????ю ????? ?????і ????в, ??і??ів ? і?? ???????х ????в. З і??о ??, ?? ж
??ція ??????? ???в ?? ?? ??і?? ?????ь ????в, я? ??аю?ся ? ????і?ь ???и
?и ???? ?? ????і?? ?я?.

С??к ?????? ???

1. З???а ????ія ?? лю??. – К.: У?. П???а Ф???я. В?-? П??, 1995. – 12 с.
– (С?. «Між???і ????и ООН з ?? лю??»).

2. К????ія У???: П??я? ? п’я?й ??ї В???? Р?и У??? 28 ??ня 1996 ??. – К.:
У???, 1996.

3. К????н? ??? У???: Ч?? ??????о ? ?і?? ? ??в. Ст?? ? 1 лю?? 2009 р. –
176 с.

4. П???? П??? В????о С?у У??? ?д 26 ?і?я 2002 ?? №1 «П? ?д?у ???? у ???х
?о ????у ????.

5. «П??? ???-????о ????ня тя??? ???? ????? №6 ?д 17.01.95, м. К?в.

6. К????? ??о Ук?ї?. За??? ???а: Пі???к. (Ю.В. А?????, В.І. А???,
О.О. Д??? ? ін.). – В?. 4-те, ????. ? ??в. / За ?д. М.І. М???а,
В.А. К???а. – К.: А??, 2008. – 376 с.

7. К????? ??о У???. О???а ???а: Під???. (Ю.В. А?????, В.І. А???,
О.О. Д??? ? ін.). – В?. 2ге, ????. ? ??в. / За ?д. М.І. М???а,
В.А. К???а. – К.: ?і?, 2008. – 712 с.

8. Б??н Ю.В. О??я????, ??ю?ю?е ?????? ?я?я. – Х??в, О??а, 1991. – 350 с.

9. К????? ??о Ук?ї?: З???а ???а: Пі???к ?я ???тів ю?д. ??. ?щ. ???ів ???
/ М.І. Б???, В.Я. Т?ій, В.В. С??с, І.О. Зі??? ? ін.; За ?д. ????ів М.І.
Б???а, В.В. С???, В.Я. Т?ія. – К.: Ю??? І??; Х.: П??, 2002. – 496 с.

10. К????? ??о У???: З???а ???а: Пі???к ?я ????в ю?д. ??. ?щ. ???ів ???
/ М.І. Б???, В.Я. Т?ій, В.В. С??с, І.О. Зі??? ? ін.; За ?д. ????ів М.І.
Б???а, В.В. С???, В.Я. Т?ія. – К.: Ю??? І??; Х.: П??, 2002. – 496 с.

11. К????? ??о У???: З???а ???а: Н?ч. п?і?. ?я ????в ю?д. ?к. ?щ. ??.
??. / За ?д. Г??? В.К. – К.: ????? Дім «Ін Ю?», 2006. – 568 с.

12. К????? ??о в ????ях ? ???ідях. З???а ???а. / За ????ю ???ією
К???а В.А. – К.: А??, 2003. – 288 с.

13. К?? В.Н. П?? ???н ? ?????ю ???у. – С???, 1972.

14. Н???-????? к???р К?????? ???у У??? – 4 ?д., ???бл. Та ???./ За р?.
М.І. М???а, М.І. Х??ню?. – К.: Ю???а ??а, 2007. – 1184 с.

15. К????? ??о У???. О???а ???а: Н????й ????. / За ?д. С????о С.І. – К.:
Ц?? ???ї ?????, 2007. – 504 с.

16. У???? ??? У???: ???-?????? ??е??? / ?д. Е.Л. С????, 2005. – 864 с.

17. Н???-????? ???? ? К?????? ???у У???: За ??? ??????а і ???? П???
В????о С?у У??? ? 1 ??ня 2001 р. / За ?д. С.С. Я??а. – К.: А.С.К., 2002.
– 936 с.

18. www.rada.gov.ua.

19. http://ebk.net.ua/Book/KPravo/06–09/1063.htm

20. http://ua.textreferat.com/referat5785–2.html

Похожие записи