3

МВС УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Н????-???? і???т ??а, ???і? ? ????ії

К??? ????????о ??а

К??? ???

? ??: “СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ”

Х??в-2008

Зміст

Вступ

1. Основні поняття й інститути судової системи

2.Правосуддя в Україні

3. Система судів загальної юрисдикції

3.1. Структура системи судів загальної юрисдикції

3.2. Місцеві суди

3.3. Апеляційні суди

3.4. Ві???і ??

3.5.В?і ??і?і??? ??

3.6.  В???? С? У???

4. Конституційний Суд України

В???и

С??к ?????

Вступ

С?и в У??? ??рюю? ??? ???у, ?я я?ї, як і ?я ??? ???и, ????? ??і ?’я?и і
????и ?ж ???? її ????? (???), а ??ж ????? ?? ??т??? як іє??і?і?ь,
??????і?ь, ???у????ь. С??а ???а У???, ???юю? ??????? ??? ???ї ??и — ??єї
з ??к ????ї ??и, — ?????ює ?????і ?????ї ?єї ??и у ?шій ???і, ???і?є ??ю
???ь????і??о ????, ??ю?м у ??і??? ??я?м ? ??е ?? в ???і ?х?і?ів ????ї
??и, ?????? ??і? і ??? ???іям.

Ві?і?а ?? ???ї ???и У??? ?ля?є в ??, ? ?? є ???ою ?і??? ???и, ??а, ?
??і? ?д ?????? ???, ? і?? ???а як ?????х ??в, ?к і ??в ???х ?б’є?ів
????ї (??ів, ???, ???? і ??в), ?є є?? ??? ???у, я? ? ????? ??л ????
ю????ї ?ж ??? ? ???ю ?ин???с? ? ??? ?????????х ????.

Д??ю ??і?і?ю ???ї ???и У??ни є і???ня ?? ??к ???ї ???и: К????і??о С?у і
??в ????ї ю????ї.

З ?? ???й ??????ня і???? ???ї ???и К????ії — а??????, ?? ???у ???ю
?і?нюю? ?? ????ї ю????ї, ? є?????ї, ?? ?я ????я ????о ???ня ??рює?ся
????і???й ??н, — У??? ??? є????? ???, ??т??і?о ??і??и ????я К????і??о
Суду У??? — є??? ??? ??????? ю????ї.

Т??ою ??і?ою ?сою ???ї ???и У??? є ?????? ???и ??в ????ї ю????ї. На ??і?
?д ?????у, ? і??? ??д ?ся? ??в, ?? ????? ????х ??в ??ю?в В???? С? У???,
а ????? ??????х (?? ???а??) — ??? ?? ? ???? В?? ??????й (?ді ?????й) ?д
У???, ? ??р і ????? ????х, і ????? ????і???х ??в ??ює В???? С? У???.

О?е, ??? ???у У??? ??рюю? К????і?? С? У??? ? ?? ???н? ю????ї. О??? у ?ою
??у ???ю?ся з ????х ? ??і?і???х ??в. До ????х ???? ???і, ???і у ???, ???
? ?????? ??, ві???і ?? ??і??в, ??я??і ?? ?л??й, ??я??і ?? ?? К?? ?
С????ля, ??я??? ?д А????ї Р???і? К?м, ????і ??я??і ?? ???ів ? ??я??? ?д
Ві????М???х С? У???, а ??ж А?ля??? ?д У???.

С???і???? ??? є ?????? ?? ????, А????ї Р???і? К?м, ?? К?? ? С????ля,
??я??і ?????? ?ди ???в ? В?? ??????й ?д У???, а ??ж ???і ???????і ??,
??я??і ???????і ?? ???в ? В?? ???????? ?д У???.

О?лює ???у ??в ????ї ю????ї В???? С? У???.

1. Основні поняття й інститути судової системи

Ф????я ???ї ???и і ??лю??я її ?я???і ??є?ся ? ?????? ?????? ??? ????в ?
і????в, ???а ?і??я і ???? ??? ???люю? ?й ? і?? її ??яд.

Для ????ня ??ня? ?? ????ів ???? ???ї ???и ?ід ??о уя?я?, я?? ??і?? ????е
? ? і?е ?ня?я, я?й ?і? ?? ?є. До ??х ?ня? ????: ?д; ??д ??, ??? і???ії;
??а ???ї ???и; ??? (??а) ???ї ???и.

П?я?я «?? є ??м з ?н??х як у ??і ????ою, ?к і в ????і??у ??????і. Між ?м
?? ?є ???? ???ь, ?? ? ?і? ?? ?????й ?м, ??????ся ? ?ня?я в ?й ? і?ій ???
??а (???????) ? ? ????? ??і. А? й ?и ????а?і в ??зях ??а ?і? ??о ?ня?я
і?? ???о ????и ?? у ????і.

Т?, в ????й ??ії ??а ? у ???????у ??і ??ін «?? я?яє ??ю ????о ?????е
?ня?я ???, ????? ?????ням ?? ??і??ї ??го з ?дів ????ї ??и — ???ї. Т??, у
??у ???? ?д ?? за ?е є ???м ???ї ??и ?з ?о??ня — я?й, ?, з я?ю ?????єю
??.

У ???у ???? ?д — ? ????а ??? ????, ? ?є ????і ???????, я? ??нюю? ?
і?и???і?ю? ??, а ??ж ???аю? ?? ??т?і??у ? ????у ю????ю (???? — ???й,
????й — ??і?і???й, ???? — ??я???).

У ???? ???? ?ня?я «?? є і????м ??????? ?ня?ю «??? ????я», ??о ?о????ій
??і ?і???я ????дя у ???х ??іях і ???х ?????ях.

Ч???е ???ня ??а «?? ??? ?в’я?? з ???и, я? ?дя?, ??о ??я?, ????о ?д їх
?????о ???. І ??я, ? ????ляє ??к ? ???я ?????о, і ?д у ??? ????х ??ів ?
у ??? ??ів і ??д?х ?????в — ?і ?? ?ю? як ?д.

В??? ???ня ?ня?я «?? ? ?ч??ю? ??? ????і?я ?і?у ??о ??а, ?е ???яю? ?и
????? ????? ????? «О??і??я ??в? ? ?а?????х ???? ??ля?? ???і ??? ????
????ї і її ??????е ?????я в ??????і ?о ????ій.

С?? ??. Суд є ????ю, в я?й ??? ??ю?? ?д ????х ? ??? ?а ??ів. (П?яд з ??
в ?? ??ює а??т ??, ? ???є?ся з ????х ????ів, ?я???ь я?х ???? ? ??????е
?????ня ??? ??. В?и є ??і??а? ?? і ??? ? ??люю?ся ?ня?ям «??д ??» в
??я?? ????.) Бі?ш?, у ???я?і з ????и ???, ?сяг ?????ь ??х ??в ???? ????я
??? ?????х ?????в, ? я? ????о ????я ???х ?????ь. Ці, а ??ж ?я? і?і ???и
???? ? ?, ? і в ??????і, і, ?д???о, в ??ії ????ою ???????я «??д ??» ???
???? ???ь.

У ???у ???ні «??д ??» ???є ????й ??д ??ів ?? ? і??о ??. Н????, ??е?й ?д
???є?ся з ??ів ????о ??, ??? ? ?????в ??? ?? (ч. 3 ?. 21 З??у У??? «П?
????ій У???»). А? ? ??? ??я?й?? ?? ??я? ??і, як ???о, ??? на ??? ?????о,
??? ?? ? ?? ????? (ч. 4 ?. 25 ????о З??у). О?е, ?д ??м ?т ???є?ся ??а
??? ????, а ?д ???м ?? — ??д?? ??д ??ів ?єї ???ї ????. У вк???у ????
???????я ??????ся ??ж у ?. 38 «В?і ??? ??? ??і?і???х ??? і ?. 48 «С??
В????о С?у У???» З??у У??? «П? ????ій У???».

У ???у ???? ???????я «??д ??» ?????? ?яв??ь ??? ?????ї ???????? ???ї
???? і ?? ??????ся ?я ????ня ????? ?????х ?????в. Т?, ?. 25 «В?и і ??д
??я??? ??? З??у у п. 6 ????, ? «А?ля??? ?д У??? ?є у ???:

1) ???ї ??? у ??і???х ???х;

2) ????? ???ї ???».

Це ж ???ня ????о ?ня?я ??????ся у ч. 2 ?. 48 «С?? В????о С?у У???».

Т?? ???ня ?ня?я «??д ??» о??? ????? ? я??? ??д ??ів, ??????х ???м ?я
??ля? і ????я ????? ???ї ??? (?. 13 За?? У??? «П? ????ій У???»).

В??аю? ?? ??й ?і? у ? ?ня?я, ??н ????, ? ?д ??? і???ії ??ля?є ??? ?????о
(??о ??м ??ею, я?й ?є як ?д), ?л?ією ??ів ?о ??ею і ????и ????ля?, а у
????, ????? ???у??? ???м, — ??ж і ??м ??я??. У ?? ???іх ???? ?інює?ся і
я??? ??д ??, ???? в ?о? ????я ???е ???????. С?? ?? ?р?ї і???ії ?????? у
??????? ??????і У??? (?в.: ?. 46 «С?? ??????? ??» ГПК; ?. 18 «С?? ??»
ЦПК; ст. ?. 23–24 К??? ????????о ????т?; ?. 17 «К??і??? і ?????? ??ляд
??? КПК). В??? ??и ?і??ь ?о ?, ? ??д ?? ?и ??ля? ??в у ??ій і???ії
?????й ??ж ??м ???: ??і???ї, ????ї, ????с?? ? ????????.

Н????, ??ляд ??в у ??????? ?? ? ??ю ? ??ій і???ії ?і?нює?ся ?????о. О??
???о ?д ????ї і ????? ??? її ?? ?? ??ля?? ?????о у ??? ??х ??ів.

К????? ??? ??ля?ю?ся в ?? ??? і???ії ?????о, ?ім ???ів, ?????? ???м. Т?,
??і??? ??? ?о ???и, ? які ???м ??д??? ????я у ??я? ?????я ?? ? ??к ???
?ся? ??в, ??ля?ю?ся в ?? ??? і???ії ??м у ??? ??х ?іб, я?о ????й ?я?в
?о???я ?о ??й ??ляд. А я?о ??ля?є?ся ??і??? ??? ?о ??ин, ? я?й ???м
?????а ???і?ь ?????я ????я у ?? ????о п????ня ??, ?д ?є у ??? ?? ??ів і
??х ???? ?????в.

Я?о ж ??? ??ля?є?ся в ??я???у, ?????у ?ря?у, ?д ?є у ??? ? ?? ??х ?о????
??ів ???і?о ? ??????? ???. ГПК ????? і ??й ???т: ???ю ??ів у ??? ??х ?о
???ї ???? ????і ??ів (ч. 3 ?. 4 ).

І?? ??н ??е?є у ?ря?у ??ю??о ?????я і ???ї ?????і ?и ??????у ???н? ???.
Т?, ??ляд ????ня ?о ?р?ляд ???? ???я з ???в ??????о ?????ня ??і???? ???
? ??єв?о ????я ??г ??і?????????? ???, я? і??? ???? ? ????і?ь ???? рі??я,
?і?нює?ся ? ?і??? ????і ???х ??т В????о С?у У???, ??????х ? ??ляд
??і???х ??в (??о С??? ??? з ?и????х ??в і Ві???? ???ї ???ї). С??е ????я
є ?????м ? ?я??? ? ??е ?ох ??? ?л?у ??? із ??т.

С??і і???ії. С??а і???ія — це ?ня?я ???рі???о ???ня, я? є ??м з ????ь?х
???ів ???? ???ї ???и. І??т? ???х і???ій, їх ??, ????ь, ??і?ь є ?д??ям
??? і????? ?я? і???ня ?? в ??ій ???і з її ???ія?, д???м, ???ням.

За ??в К???? Р?і ?д ?в н???м і ???і??. Н?і? ?я?, ? ?? ??ж і ??у ??,
?і?ню?? її ??з ???в??? ?іб, я? ???я? ????дя ?і?? з ???м ??????м ???. Т?а
???? ?? ?? ?????ю ??? ??? ? ??о, я? ? ???? ?д ??, ?о ?? ??ю?в ????дя, а
???, і ? ?? ???и в ?к???і і ???я? ???х рі??.

Пі?я ????я ????ї ???и К???? Р?і ? В???о Кня???а Л????? і П??і, в ???й
???і ??? ?е і???и ?????ня ? ???я? ???х ???, ??я?я (??о ??й ??ляд ?р?и ?
?? ??я? ??? ??) ??а ?и??? ??м ???я? ??в з ????ням, я? ?? ?? і ???? я?х
?ю? ?? ??? ??я??? і???ії.

В Р?і??ій ???і і???т ???я? ???х ??? і??? з ??в С???? 1497 ??: ???? у
??я? ? ????? (?????), а ?д????? ???у ????ня, а ??? ??і? (у XVIII ??і?і)
— у ??я? ??я???о ????ня. За ??м ?і?? ? ??я??е ?????я ?? ?????, а ??:
????ня с??и у ??й ?д ?????ся ?о ? ??? ???, ?о у ???? ???іч ?ж ??м і
??????єю, ??м і ?????. П?? ???, ??о ??і??я ?б’є???? ??а ?????? ??и, ??
??й ????. С??а ??і??о ????а ?г?о і????й, ??а з я?х ?? ??о ???и ?? ???я.

С??а ???а 1864 р. ????? ???? ?? і????й, ??о ??? ? ?? ??и ??ля??ся ?ше у
?? і???іях: ??ій ? ??я??ій. Рі??я ??в ??? (??я???) і???ії ?? ?????и і
??я?? ??????у ????ю. У я??і ??????о ?ря?у ????ня ?? ?????? ????е ????ня
???, я? ???и ?? ??ну. З???? ???? ??, ? ?я ??? ??? ????ю??ся ? ??? ??єї
??я??? і ??єї ????? і???ії. Ка???? ???яд ?в і?і ???? й ін? ???ня: ???яд
?і?ню??я з ??ю ?????ня ????? ???ня є??? ?????ня ???в у ?ій ???і. І
??я???, і ????? ?? ?? о???і в ?ся? ???я? ??? ???. А? ???? ??я??? ?д
??ля?в ???, ? ?н ?в ??в’я??й її ????, ? ???аю? її до ?? ??? і???ії ?я
??? ??ля?. К??і?? ?д ??? ? ??ля?в, ??о ? ????в ?ір ?ж ????и, а ?іню?в
?????? ??? ???я з ?з?ій ????я ??м і???? ?і?у ??? і ?????? ?????ня ?? ?
????. О?е, ????? ?д ??в ? ???, а ???я ? ???, ?? ???я ?? ?ря??? ? ?
?ся??ня ???о ???я, а ? ????ня ?????о. В??ю? ???я ?????, ????? ?д ?????
?го і ????в ??? в і?? ?д, ?е ?? ж ??я, ? й ?д, ???я я?? ?? ????о.

Ці ?????ня, а ???е, ???ня з?????я ????? ????я, ????ня ? ?????ня ???в, я?
??о ?? ??із??е ? ?я??? є??? ???? ??? з ??ю ???єю, ?? ??м ??і?? ????я ???
??? ?????о ??: К?????? ? Ц?і??? ????их ??????в П??я?? ???. Ї?і ??ння ??
???е, ?ря??ю?, ????е ???ня ?я ??ів. Т?у С??? ?????и ??’я??е ??лю??ня ?іх
????? ??? у ?і??? ???ях.

У ??х ????ї ю????ї (????х ? ??і?і???х), ? ?ю? в У???, ?????о ?і?нює?ся у
????х і???іях, ??а з я?х ?є ?ою ?????ь. Усі ?????? ?д?? ????аю? ??ляд
??в у ??х ???х і???іях: ??ій, ??я??ій ? ????ій.

С?? ??? і???ії є ?д, я?й ??????й в ??х ??ї ?????ї ??і?о ??лян?и і ????
??і???, ????, ??????, ???????і с??и. С?и ??? і???ії ??ля?ю? ??? ? ??,
?т??люю? ?ґ????і?ь, ??ґ????і?ь ? ч???у ?ґ????і?ь ??? (?ір ?о ??о ???? ?
?о ??? ??, ??? ? і???ів у ??і?????? ?????) ?о ??і?ь ? ?в???ь ??и (?и
??????і її у ???? ???у). П? ??ля? ??? ? ?? ? ?? ???аю?ся ???ч, ???і?ч,
??????й (????й), ???і?й, ?і?и, ?б ??я? ї?ім ?і??ням, а ??ж ?????, ???м
???м ?? ???? фа??? ??, ? ???? я?х ????ю??ся б ????и, ? ?ю? ???ня ?я
????я ???. В?і??я ??? ? ?? ?????ся ???і?? ??м ????дя: ???м ? ??і???х
???х, ???ям ? ????х ? ??????х, ????ою ? сп??х ???????? ю????ї.

С? ??я??? ін???ї — ? ?д, я?й ??ля?є ??я?ї ? ???я ??в ??? і???ії, ? ?
???и ???? ??, з ????ям ???я ?о ???і?ь і ?ґ????і?ь ?????? ???.

М?ою ????я ? ??я?ї є п??і??я, ??о ????й ??ляд ??? у ??? ?о в ???і.

І?ую? ?а ?? ??я?ї: ??а і ???а.

Н??? ??я?я ???є ???яд ??? ??в ??? і???ії ? ???? ?? ????х ??х, ?????? ?м
з ??рі?ів, ???х ???и, я? ??и ??? у ??? в ?? ??? і???ії.

П? ??ій ?еля?ї ??и, ? ??? ??? у ???, ??? ???? в ??я??? ??х ?ряд з ???
??і???и й ?? ????и. П? ??ій ??я?ї, ? ??і? ?д ????, ?д ?и ??ля? ??? ? ???
????и ?р?у ?я ??? ??ля? в ?д ??? і???ії, а ???н ?м ???и ?? ???я. Т??
??м, ?и ??ій ??я?ї ?д ??я??? і???ії ?і?нює ????у ?а????і ??ля? і ????я
??м ??? і???ії ???, а ?и ???ій — ????у ???я (???). З?????? у ???ня??
?????і ??я??е ?????я є з???м, ??о ?? ???ь ???? як ???, ?к і ???? ??я?ї,
?д я?ї ???? ????о ?д ?і?у ??я???ї ??? ? т? ??г, ? в ?й ??????і.

У ?? ??я??? і???ії ??? м?е ???ря?ся ?о у ???у ?ся?, ?о в ?ся? ??г, ????
в ??я?ї. П? ????і і????в ???я? ???х ??нь ????????? ???и ???? з ????
tantum devolutum guantum appellatum — «?і?? ??? — ?і?? й ???я». Ві??тям
??о ???? ??и ???і?і ???а у ????в?? ?х ??н, ?і?о з я?? ??я??? ?д ???ряє
??і?ь ???я ??? і???ії ???? ??и, ? ??? ???, і ?? ???но ?єї ???и ???я ??
??? і??н?ї, ? ?ю ????а.

В У??? ? ???ня ??я???о ?ря?у ??ою і???ією ?? ????а. С? ????? і???ії ?в
??в’я??й ???р?и ???і?ь і ?ґ????і?ь ???я ?? ??ої і???ії у ???у ?ся? як в
????ій, ?к і в ?????ій ???і, як ???? ?іб, ??і ??? ???, ?к і ???? ?х, я?
??? ? ????. Т?? ????а і???ія ?? ??? ????і ?????ня. Пі?я ??????я у я??і
??ої і???ії а?ля??? ?сяг ???я? ?в ????? у ??????? ??????і ????у. Я?о
???? ?????? ??????о ??дя? з ???????і ????? ?????а ??і?ю ?і?? ???п
?в’я???і ?? ???? ????а, ? кр?і????????не ??????о ??і?ю? ???п ??і???,
???? ?? ???і?ь ??и ? ?? ??я?ї, я?о її ??ляд ?є ???? ?я ??ня?я ???я ?
???ь ?іб, ?до я?х ??я?ї ? ????. У ??? ???у ??я??? ?д ??в’я??й ??ня? ??
???я.

П?яд з ??? ? ????ня ???я ?? в ??я???у ?ря?у К????ія ??є ??о ????м ???у
?????и ?д?і ???я в ?????у ?ря?у. Т?? в У??? ?????? ??і???і?і?ь ????и
???х рі?? ? і????ою ??ін. За ????м ????, ????? ?ря?к ???я? ?і?нює?ся
???? ???, ? ???и ???? ??, ??о ???? ? ???ю?ся, і ?? ???? ????? ???? ???я.
П??і?а ?ґ??о???і ???? ???я (?і?а ??????? ????в ?? ?????? у ??? ?????)
?????ся ?и ??я???у ???я?.

Н?е ???ня? ?????? ??????о ?????ся в ??? ?? у ??? ??я?у.

П???е, ????а ??? ?? ?? п??а ?? ? рі??я, ? ???о ???? ??. П???е, ?????
?????о ????ня є ?????е ?????ня ??м ?? ??????о ??а ? ????я ?? ???????
??а. П???є, ? с?у ????? і???ії ????я ???е ??я ?????ня ????ів ???у ?? ?
і???ів у ?? ?????ї — а?ля??? і???ії. (Це ???о ? є ?г???. З ??о є ?ня?и,
я? ?????і К?????-??????м ? Г?????? ??????м ????и У???. І я?о у КПК ?
????? ?????істю ?б??и ????? ????х ??в ? ????и? ?????ня? ??я??? ??в
??ля?? у ????? ???м ???? ??? ? ??ій і???ії, ? у ГПК ? ????но ?я?і?ю
???і?х ???ів ? ???ю?ння ???? ??.)

С?? ????ої і???ії в У?аї? у ???і ????х ??в є В???? С? У???, а в ???і
??і?і???х ??в — ???і?? В?? ?д.

О?е, ?д ???ю і???ією ???ють ???й ??н в ??? ?о ?? ?р???? ????л, ? ???є
??у ?????? ???ю ?и ?і???і ????дя. С??і і???ії ??і?яю?ся ??м ?????н?
?????ь ? ??ля? ??? і ??ня?ю ???х ???. К?? ???? і???ія є ???оя?м ??м ????
???ї і???ії, ? ??? ?????а ???я ? с?аві. С? ??я??? і???ії є ??м ???? ??
??? і????ї. С? ????? і???ії є ??м ???? ?? ??я??? і???ії. І?? ?? ??? ????
??ляє?ся ????? і???і??и ?????ня?. Н????, ??я??і ???і с?и ???? ?????ня? ?
??ля? ??і???х ??в як ?? ??? (??я???) і????ї, а у ????, ?????? ???м, і як
?? ???ї і???ії.

А????а ????а ?????ь в ??яці?? ???????? ? ??????х ??х ???в. О?а й ? ??
??? ? ?? ??і??о ????и ??? і???ії в ??? й ?? ж ??. Це ???? б ????????і
???, ?????? б???а ???я? Є?????? ?? з ?? лю?? ?? ?????ня ?і???я ????дя
?????ім, ?у????? ??м.

О?е, ?? ???и як ????і?ь ?????ня ???у ??ля? ?? ??? в ?? ? ??ю (? ??ій
і???ії), ??і??я ?? ??а (??м ???ів, ?????? ???м) ? ??я??е і ????е ????ня
??? з ??ч??ю ????ю ??ля? ?р?и в ??й ???й ???? ? ?? і???іям ??и ???????
????я? ???? с??? ???и, а ?? ????и ????ь її ??ів (??к).

П?я?я «??а» — ?? ????і?е, ?? ??????ся ?я ??????я в ???й ???й ????мі ???х
???в, ? ? ??м ???? ???я?ся ? ??? ??і. З?? ?ня?я «??а ???ї ???? ?????ся
??м ?????ь, ???х ?й ? і?ій ???й ????, і ?ся?м ??’я?ів, я? ?? ???є. С?и,
я? ??рюю? ??у ??у ???ї ???и, ?ю? ???? ????у ?????ю, ???і?у ????у, ? ж ??
???ї і ?ю? в ??х ??????? ???ь, ??і?я?х ?? ? ??ї. Т?, ???у, ??ю ??у в
???і ????х ??в ??рюю? ???і, ???і в ???, ??? ? мі????? ??, а ??ж ????і ??
??і??в. Д??ю ??ою є ??я??і ?? ????, ?? К?? ? С????ля, ??я??? ?д А????ї
Р???і? К?м.

О?е, ю???о ???н? є ?????ня ?ня?я «??? ?? в ??ій ????? ??в: з????,
а?і??????, ??????х, ?? ? ???у ??в ????ї ю????ї ??рюю? ? ??? ????, а й
??і?і??? ??. Во? ??і?яю?ся як ?д ????х, ?к і ??ж ??ю. У ????х, ??????х
та ???????? ??х ??і ???т ?????ї, ????а, і???і?і ?????ня, ????я. Т?у й
??, ? ??рюю? ??у ??у в ????? ??????х ? ???????? ??в, ? є і????? ? ????и
???? ??і ??? ж ??я в ????? ????х ??в. Т?у ??????и ?ня?я «??а ???ї ????
????о ?ряд з ????ням ??? ?????: ????ї ? ??і?і???ї, ??ні????? ? ??????ї.

У ??і?і???х ??х ??у ??у с??? ???и ??рюю?:

· господарські суди Автономної Республіки Крим, обласні, міські Києва та
Севастополя;

· адміністративні окружні суди.

Д?? ??у ??рюю?:

ь апеляційні господарські суди округів;

ь апеляційні адміністративні суди округів.

Т?тю ??у ??рюю? ???і?о В?? ?????к? ?д У??? і Ви?й ???????? ?д У???.

Ч???ою ??ою ?я ?? ??к ??і?і???х ??в є В???? С? У???.

Для ????ня ????? ??в, я? ??я? ? є??ї ???и ??в ????ї ю????ї, в ?????
????ую? ??ж ?ня?я «??а ???ї ??е?». На ??і? ?д ?ня?я «???, я? ????е ??
????м ??????ії ??? ????о і ????і??о ????я як ??? ???а У??? «? ?????і»,
?ня?я «??а ???ї ???? ??????ся ?я ??????я ??? її ????м, ??о «? ????і»,
????ю? ??у їх ????і?ь у ??х є??ї ???ї ???и: ??а ???н? ??в, ??а ????????
??в, ??а ??????х ??в.

2.П????я в У???

Ві??і?о ? К????ії У??? ????дя в У??? ?і?нює?ся ??ю?о ???. Д????ня
???й с?ів, а ??ж ?????ня ?х ???й і??и ???? ? ????? о??? ?
???аю?ся.

Ю????я ??в ??рює?ся ? ?і ???і???и, ? ???ю? у д???.

С????? ?і?нює?ся К????і?? С?? У??? ? ??? ?г??? ю????ї.

Н?? ??????о ?? ??? у ?і???і ????дя ??з ???их ?????в і ??я??.

С??і ???я ??люю?ся ??? і??м У???і є ??’я???и ? в???ня ? ?ій ????ї
У???.

С??? ??в ????ї ю????ї в У??? ??є?ся ? ????ми ???????? і
??і?і??ї.

Н???м ???м ???м у ???і ??в ????ї ю????ї є В?х??й С? У???.

В??и ???? ???? ??і?і???х ??в є ???і?і ?? ??. Ві??і?о ? ??? ?ю?
??я??і ? ???і ??. С???ня ?д????х ? ????х ??в ? ?????ся.

Н?????ь і ???????ь ??ів ???ую?ся К????ією і ?к??и У???. В?? ? ??ів у
??-я?й ??іб ???няє?ся. С?дя ? ?? ?? ?з ??и В???? Р?и У??? ????? ?
?????н? ? ????я ??????? ??? ??м. С?? ?і?аю? ??? ?????о, ?ім ??ів
К????і??о С?у У??? ? ??ів, я? ?и??аю?ся ? ??? ??і ???.

С?дя ?і?няє?ся з ??? ???м, ? ?? ??в ?о ????в, у ??:

1) ????ня ???, ? я?й ?? ??? ? ?????;

2) ?ся??ня ??ею ???ся? п’я? ??в;

3) ?????? ????? ?? ?????ня ? ??? ???’я;

4) ????я ??ею ??г ?? ??????;

5) ????я ??ею ??я?;

6) ???ня ???? ?? ??????м ???м ?? ??о;

7) ????ня ?? ???я??а;

8) ???ня ?? ??і?о ????м ?о ????ня ????;

9) ???я ??ею ?я? ?о ????у ?о ?о ?і???я з ??? ? ?а?? ???ям.

П?????я ??і ???яю?ся у ?? ?? ???. Д??? ????? ???? ???у ??ів ? ї?іх ??й.

П????я ?і?нюю? ???і?і ??і ?, у ????? ???м ????, ???і ????? і
??я?і.

П????і ??і ? ??? ???? ? ????? ??ій ? ???і?к, ??и ??? у
??-я?й ????ій ?я???і, ?? ?????ц?? ???, ?і??и ??-я? і?і
????? ???, ????? і?у ????? ???, ?ім ????, ?????? ? ???ї.

На ??? ??і ?? ?? ??????? ??і????ою ???єю ??ів ???я?н У???, ?
???? ??ця? п’я? ??в, я?й ?є ?щу ю???у ??? і ?? ??? у ??? ??а ?
?? як ?и ??, ??и?є в У??? ? ?? як ?ся? ??в а ???є ????ю ??ю.

С?дя? ??і?і???х ??в ??? ?? ??и, я? ?ю? ??? ?д???у з ??? ю????ї
?х ??в. Ці ??і ????яю? ???у?я ?? у ??? ???й ??ів.

Д???? ??? ? ???х ????й ??ів ?? ??у, ?? ? їх ?о????о ??я ????юю?ся
???м.

З??т ???і?? і???ів ??ів ?і?нює?ся в ?ря?у, ???в??? ???м.

П?? ?????я ? ??? ???і??о ??і ???м ? п’я? ??в ?і?нює?ся П?????
У???. В? і?і ??і, ?ім ??ів К???у???о С?у У???, ??аю?ся В???ою Р?ою
У??? ?????о, в ?ря?у, ??????у ???м.

Г??а В????о С?у У??? ????ся ? ??? ? ?і?няє?ся з ??? ?я?м ?є??о
?????я П???м В????о С?у У??? в ?ря?у, ??????у ???м.

С?? ?и ?і???і ????дя ????і, ???яю?ся ?? ???.

С????? ?????я ??ею ?????о, ???єю ??ів ? ??м п?ся??.

О???? ???? ?????а є:

1) ???і?ь;

2) ??і?ь ?іх ????в ???? ???у ??д ???м і ??м;

3) ?????ня ?????і ??;

4) ????і?ь ??ін ? ???а в ???і ?? ?? ??х ???в і у ????і ??д ??м їх
???????;

5) ?????я ????? ??????я в ?? ?????;

6) ?????ня ??????? ??а ? ???;

7) ????ь ???? ???у ? ?? ??е ????ня ??і??и ????;

8) ?????ня ??я???о ? ???й?? ????ня ???я ??, ?ім ???ів, ?????? ???м;

9) ??’я??і?ь ??? ??. З??? ??? ?? ????і ??ж і?і ??? ?????а в ??х ???х
???х ю????й.

За ???? ? ?? і ??і ??і ??и ??я?ю?ся ? ю???? ???і????і.

Д??? ????? ?????ня ? ???і ??и ?я ??????ня с?ів і ?я???і ??ів. У Д????у
бю??і У??? ??? ???ают?я ???и ? ????я ??в.

Для ????я ??? ?????ї ?я???і ??в ?є ??і??е ???я???я.

В У??? ?є В?а ?? ю??ії, ? ???я я?ї ????:

1) ???ня ???я ?о ?????я ??ів ? ??? ?о ?о ?і???я їх з ??д;

2) ??ня?я ???я ???? ????я ??я? і ?????и ??г ?? ??????;

3) ?і???я ???????о ?????я ???? ??ів В????о С?у У??ни і ??ів ??х
??і?і???х ??в ? ??ляд ??г ? ???я ?о ??я??ня ? ???????
???і????і ??ів ??я??? ? ???? ??в, а ??ж ????ів.

В?а ?? ю??ії ???є?ся з ??ця? ??ів. В???а Р?а У???, П????
У???, з’ї? ??ів У???, з’ї? ????в У???, з’ї? ??????в ю????
??х ????? ???ів ? ???? у??? ????ю? ? В?? ?? ю??ії ? ?и
??и, а ??????а ?????я ??і??ів ?????и — ?? ??ів В?? ?? ю??ії. До
??? В?? ?? ю??ії ??я? ? ???ю Г??а В????о С?у У???,
Мі??р ю??ії У???, Г????? ???? У???.

3. Система судів загальної юрисдикції

3.1. Структура системи судів загальної юрисдикції

В??е ???а ??в ????ї ю????ї ????а в З??і «П? ????ій Ук?ї?», я?й ???? і
?????в ????і ????я, ??і?е? в К????ії. З??о з ?м З??? ???а ??в ????ї
юр???ії ???є?ся з ?г??? ? ??і?і???х ??в. З???і ?ди ??ля?ю? ??і??? ? ????
???, а ??ж с??и ?о ???????і ??????ня. С???і???? є ?????? ??, я? ??ля?ю?
???, ? ???ю? з ??????х ???і???, а ??ж ?я? і?і ???, ????і ??????м ???м ?
їх ?????і. До ????і???х ???? й ???????і ??, я? ??ля?ю? ???, ?в’я?? з
???і????и у ??і ????? ???і?я ? ???я???я (??? ???????? ю????ї).

Пі???? ????х ??в ??рюю? ???і ???і, ???і у ???, ??? ? ?????? ??, а ??ж
????? ?? ??і??в. Їх ???я? ? ??в ???о ??я. Д??й ??? у ????? ????х ??в
??рюю? ??я??і ??, ? я?х ?лю?? ??я??і ?? ????, ?? К?? ? С????ля, А?ля???
?д Ав???? Р???і? К?м, ????і ?еля??і ?? ???ів ? ??я??? ?д Ві????М???х С?
У???. В???ня ?ня?я «??я???» у ??і ???? ??в ? ???є, ? в?и ???? ?????ня?
?? ??ля? ?р? ?? в ??я???у ?ря?у. У ????, ?????? ???м, ?? ?і?нюю? ??ляд
??в ? ??ій і???ії. Ная?і?ь ?? і???і?? ?????ь у ??х д??? ??я ????а
????і?ь ???? ??я в ????? ????х ??в, я?й в З??і ??????й А?ля?й?м ??м
У???.

На ????? ??і ???ї ???и з????ся В???? С? У???, я?й ???? ????х ??в ????й
?????ням ???я?? в ?????у ?ря?у ???я, ?????? ????и, ??я???и ??? ? Ап?я???
??м У?аї?.

Пі???? ??і?і???х ??в ??рюю? ?????? ? ???????і ??.

Мі???и ??????? ??? (???о ??я) є ?????? ?? А????ї Р???і? К?м, ????, ??
К?? ? С???п?я.

Мі???и ????????и ??? є ???і ??, ? ??рюю?ся в ???х ???і?о ? У?? П????а
У???.

А?ля???и ??і?і???? ??? (??о ??? ???о ??я) є ??я??і ?????? ?? ? ??я??і
???????і ??, я? ??рюю?ся в ??я??? ???х ???і?о ? ??ів П????а У???. В?и
??ля?ю? ??? ??? в ??я???у ?ря?у.

Т??й ??? ????м ??і?і???х с?ів ???ю? В?? ??????й ?д У??ни ? В?? ????????
?д У???. На ?? ????я і?? ??в ?е??і???х ??в ?ю? ?? ???? ???і?і ?? ??.
К????ія ? ????а ?і? ?ня?я «??й ??, а З?? У??? «П? ????ій У???» ????ює, ?
?? ?? є ??ю ???ю і???ією ??і?і???х ???х ??к, я? ??ля?ю? в ?????у ?ря?у
??? ???і?? ???ї ю????ї, а ??ж і?і ??? у ????х, ????? ??????м ???м, ?ю?
????і???м ??м ???о ??я ?????і?і ?з’я??ня з ??? ???у??я ??????а ?? ????я
??в ?д???? ???ї ю????ї.

В???? С? У???, я?й є ???? ???м ???м і в ????? ????х, і в ????? ??і?і???х
??в, ?? ???я?? ???, ??ля?? ??? ??і?і???? ??? у ?????у ?ря?у ? ?ня???и ?о
???я???и ?????и.

3.2. Місцеві суди

Мі???и ????? ??? є ???і, ???і у ???, ??? ? ?????? ??, а ??ж ????і ??
??і??в.

Мі???и ??????? ??? є ???а??і ?? А????ї Р???і? К?м, ????, ?? К?? ?
С????ля.

Мі???и ????????и ??? є ?? ???і, ? ??рюю?ся в ???х ???і?о ? У?? П????а
У???.

С?? ????о ?? ??рюю? ??і ????о ??, ??? ? ????к ??? ??. Я?о у ????у ??
????ь с??в ????є п’я??ця?, ?? ?? ??н??о ??? ??? ????? ??? ??.

Мі??і ?? ???ю? ??у ??у (???) у ???і ??в ????ї ю??и?ії. Їх ??ж ???? ????и
???ою ??ою ???ї ???и, ???? ?? ??о?я? ????у ????ь ?іх ???х ???в, а ??ж як
?? ??? і???ії ??ля?ю? ??е ?і (? ????м ?ня??) ??? ???. Пі????ь ???х ????й
??в ?? ??і??о ??ля? їх ? ??ій і???ії ??? ??? ?????ся ??????м ???????.

П???? ю????я ????х ? ??і?і???х ??в ????а ????м ??м у ????і??у ? ??ш
???но у ??????? ??????і.

Мі??і ???? ?? ??ля?ю? ??і???, ???? ? ???????і ???, а ??ж ??? ?о ???????і
??????ня.

3.3. А?ля??і ??

А?ля??і ?? є ??? ??? (??ою) в ???і ??в ?г??ої ю????ї, я? ????? ??і???
??????? ???п ?? ?????ня ??я???о ????ня ??? ??. В У?аї? ?ю? ???? ?
??і?і??? ??я??і ??.

С??і ??? (????я, ? я? ??рює?ся ю????я ??) в ????х і ??іа????х ??я??? ??х
? ?і??аю?. О?ім ??, в ????? ????х ??в ??а ?? і ?? ???? ??? ????і ???м.
Щ?о ??і?і???х ??в, ? в?і??я ???ого ???я ????о ? ?????ї П????а У???.

Т?, ??н ????, ? ??я???и ????? ??ми є: ??я??і ?ди ????, ??я??і ?? ?? К??
? С????ля, А?ля??? ?д А????ї Р?п??? К?м, ????і ??я??і ?? ???ів ? ??я???
?д Ві????М???х С? У???, а ??ж А?ля??? ?д У???.

З?? ???? у ?? ?????? ???ь ??я???о ?? ???і ??рю?? ??я??і ???? ??, ??????а
ю????я я?х ??рює?ся ? ???? ???в ???і.

А?ля???и ??і?із???и ??? є а?ля??і ?????? ?? ? ??я??і ?мі?????і ??, я?
??рюю?ся в ??я??? ???х ???і?о ? ??ів П????а У???.

В???й ?ря?к ??і?ю ???і?є К????ії У???, я? ??ляє П????а У??? ?????ня? з
????я ??в. О?? ???? в ?с?? ????х ??в (? ??і? ?д ??і?і???х) ??? і???и ?и
??и, ??н ??іг ї?ій ???к, ?? ????и їх і??и ?????ня?. В ???і ??і?і???х
(???? в ???????х, а ??м і в ?????т??х) ??в ???у ??у ??і?о ?? с??ю?? ???.
На ??? ??ня?я З??у У??? «П? ????ій У???» ?єї ??и в ??????х ??х ? і???о.

С????? ??д ?еля???о ?? у??юю? ??і, як ?а??, ??? ?????о.

З ??ів ??о ?? ????ю?ся ?л?а ?? і ?? ?????, ?? з я?х є ??? ?????м. В?и,
як і ??? ? ????? ??в ???? ??в, ?и??аю?ся ? ??? ???м ? п’я? ??в і
?і?няю?ся з ??? П????? У???. В?и ??ж ??? ?? ???ч?і ? ???????і ??? ????.

А?ля??і ?? є ????? ???????и. На ??і? ?д ???? ??в, ? ????я ??????і?ь
(??і?і??я) ???? ?д ?????й ???о ?? ???, ??????і?ь ??я??? ??в ? ??? ??і???
в ???, ?м ????? і ?ря?к ????я ?х ????.

Для ??ля? ???х ??в в ??я??? ??х ??рюю?ся ??? ???. Для ????я ??????? ???
в ??яці?? ??х ?є п???я ??я???о ??.

П?????я ??я??? ??в ??ляю?ся ? ???, ??і??і ? ????і. До п??х ???? ?????ня
? ??ля? ??в у ??я???у ?ря?у ? ? ??ля? ??в ? ??ій і???ії. До ??? ??и
?????ь ???? ??із ???ї ?????, ???ня ? ?????ня ???ї ????. До ???ї — ???я
????? ???? ???? ??м у ?????? ??????а. П??ік ?????ь ??я???х с?ів, ??і???
у ?. 26 З??у, ? є ?ч???. В?и ??? ?і?ню?? й і?і ?????ня, ? ?ю? ?? ?????і
???м.

Пі???ю ?я ??ля? ??? у ?ряд? ??я???о ?????я є ??я?я, ??на ? ???я ?? ???
і???ії, я? ? ???о ???? ??. С??е ???я у ?н?у ???у — ? ??к, рі??я, ????а,
??? ?? ??? і???ії.

3.4. Ві???і ??

До ???ї ???и ????х ??в ?ряд із ???, ? ?в?юю?ся ? ??????? ????м ?і?о
а?і?????????????о ??ою ???и, ?люч?о й ????і ?? ???ів, Ві????М???х С?
У??ни ? ??і??в. Т?? ??м, як ??? є??ї ???и ???н? ??в У??? ????і ?? я?яю?
с?ою ?????, ? ?????? ? ????ці?? ????и З???х С? У???. О?? ?? ?а??? і???о
? ???, ???? ????а ю???я ? ??в СРСР ??? ? ???а ? ???ї ???и У???.Ч??й З??
У??? «П? ????ій У???» ? ???ь ???і?? ???ь ?я ????? ??в, ?? є?? ?я ?іх ??в
і ?ля?ю? у ?б????і ???у ?????? К????ією У??? ? ???? ?? і с??д лю?? і
???я??, ??, ???? і???ів ю???? ?іб, і???ів ??і??? і ???и ? ???х ??????
??а.

У???ня ????? ??в ? ????ня ї??? ??? ?ій?ює?ся у ?? ??? ?ря?у, ? й і??
??в. А? ? ??і? ?д ????х ? ??і?і???х ??в ?т ??????ся ???? ????я: ????я
????і ????? ??в і ??? ????? ??ів. Це є ???тям у ???і ????ою д???? ???? у
??і ?????ня З???х С? У???.

Є??м ??????м ???м, я?й ??лює ???я ?????і ??в ????? ??м, є К???????????й
??? У???. У ??у ???а??, ? ????у (????) ?? ???? ?і ??і??? ??? ?ім ??в,
????х ??м ??м і ????? ??м (?. 33 К???????????? ???у У???). К???????????
??????о ??лює ??ж ?????ь ??в ? ??ій і???ії ??? ??? ????? ??в. У ??ру?я
??о ???і? ????о ?? ???ії ?????і: а) ? ?????ою ???ю, я? ????? ?????ю
?????ї і ??????ня З???х С? У???; б) ? тя?і?ю ???у.

3.5.В?і ??і?і??? ??

В??и ???? о???и ??і?і???х ??в є В?? ??????й ?д У??? ? В?? ???????? ?д
У???. З?? ???? ???і?ь ????я й і?? ??х ??і?і???х ??в у ????? ?ря?у,
??????у у ?. 20 З??у У??? «П? ????ій У???».

В?і ??і?і??? ?? ???ю?ся з ??ів, ???х ? п??у ?????о, ??? ?? ? ?? ?с???ів.
В??а ? ??і ?? ???м ?з???? ???є, ? ?? ??? ? ??і??ій ??? в ??о ?є ?? ? ??
п’я? ??в. У ??? ??і?і?в?о? ?? ??? ??рю??? ??? ??? з ??ля? ???х ??г?ій
??в ? ????ою ??і?і??єю в ??х ???і?? ??і??? ???ї ю???ції. О?е, ????ь і
????а ??іа???я ???х ??т у ??? ?? ???аю?ся ? ???м, а ??м ??м ??м. У В??у
??????? ?? ???? ??ри ???х ???: з ??ля? ??в п? ??????; з ??ля? ??в ?о
?я??ня ???ів (??’я??? ???ів); з ?з?я? ??в у ??? ?ж ????юю?? с?’є??и; з
??ля? ??в, ?в’я??х із ???? і??????? ???с?. На ??ії ???ня ?????я ???я ?о
????і?ь ???ння ? ??єї ???ї ??? з ??ля? ??в у ???а??? ??? ? ???, ?в’я??х
з ?????ією ????? ??а.

П???я ??? ??і?і???? ?? ??рює?ся ?я ????я ??????? ???. Для ????я ????х
??? ?я???і ?ієї ??и ??в ??? ?е?а???ї у ??? ??і?і???? ?? ?є П??м ???
с???із???о ??. З??о З??у ?і ?? ??і?і??? ?? ???я?ся у м. К??.

П?????я ??? ??і?і???? ?? ??рюю? ??у ???у, я? ???є?ся з ???х, ??і???,
????? ? ??????? ?????ь. П?яд з ?? ??і?і???й ?д ????й ? ??м ???а??ям, я?
???? з ?? ???у у ??і ??і?і???х ??в — ? ??о?з’я?ю??? ???а??я.

3.6.  В???? С? У???

Мі?е В????о С?у У??? в ???й ???і У??? ??іп?? ? ???????у ??і: «Н???м ???м
???м у ???і ??в ????ї ю????ї є В???? С? У???» (п. 2 ?. 125 К????ії
У???).

Н????ь ???є, ???е, ? В???? С? У??? ??ює ??? ???у У???; ???е, ? ?н є
????ю ???ю і???ією у ???ня?й ???і ??в ????ї ю????ї, ?ш?ня ?? ? ??я?ю?
???я?; ???є, ? ?н ?є ?? ?????ня, я? ? ?і???ю? ? ?і?? ? ?ся?м з п?????я?
??х ??і?і???х ??в, ? ??юю? ????? ??і?і???ї ю????ї.

П????ням В?х??? С?у У??? є ?і???я ????дя, ?????ня ????? ?????ня ??????а
?і? ??? ????ї ю????ї.

Ч??? 2 ?. 47 З??у У??? «П? ????ій У???» ??і?ює ???к ?????ь, я? ???? ?
??і??ю ????о ?????я, а ??ж і?? ???ь, які ?оя? ??д В???? С?? У???.

У? ?????ня ??а ???і??? ? ????? ???и.

П?? ??у ??рюю? ??? ?????ня.

Д?? — ?????ня, ???? ? ?б????я є??? ???ї ????.

Тр?я ??а ?????ь ???? ? ??і??ю ???? ?????? ??а у ???????ій ?я???і ??в.

Ч???а ??а ?є ????е ?????я, ???? ???? ??е В????о С?у У??? в ????і ????? і
???? ?д ?????я ??ою і?? ??к ????ї ??и. Ці ?????ня в ???ій ????? ??ую?ся
?о ??ю??и, ?о ?с??????и.

П’я? ??а ?????ь — ??????кі.

П??і?? ?????ня ? є ?????, В???? С? У??? ?? ?і?ню?? й і?і ?????ня, ?????і
???м.

П???? ??д В????о С?у У??? ????? у ????х ??тях З??у Ук?ї? «П? ????ій
У???»: ч. 1 ?. 48, ч. 4 ?. 50, ?. 52, ч. 5 ?. 53.

В???? С? У??? ??ює Г??а В????о С?у У???.

До ??? В??в?? С?у У??? ??я? ??і В????о С?у У?аї?, ??? ? ??ду ?????о,
????ь я?х ????ює?ся ??? П????а У??? ? ???ям Г??и В????о С?у У???, ?????
з Р?ою ??ів У???.

У ??? В????о С?у У??? ?ю?: 1) С??а ??? у ???н? ???х; 2) С??а ??? у
??і???х ???х; 3) С??а ??? у ???а??? ???х; 4) С??а ??? в ???????? ???х. У
??? В????о С?у ?є Ві???а ??? ???я.

Для ????я ????іх ??????? ??? ?я???і В????о С?у У??? ?є П???я В????о С?у
У???.

У В????у С?і У??? ?є П??м В????о С?у У???, я?й ???є ???я, ????і К????ією
У??? і З??? «П? ????ій У???».

П?????я В????о С?у У??? ??о??? ?ж ?????? ????я? ??. Н????, ??і???,
??і??і, ????і ?????ня ?і?нюю? ??? ??? і ??і, я? ??я? ? ??? ??т;
????’я?ю??? ?????ня ?і?нює ?? Пл??. Т?? ?? ?н ?і?нює ?????ня з ?????ня
??і??ї ???? ?????? ??а і ????я ????ів (у ??х с?їх ?????ь) і?? ??к ??и.

4. Конституційний Суд України

Інститут конституційного правосуддя існує в переважній більшості
сучасних країн. Це пов’язано з тим, що загальновизнаною стала ідея
правової держави, однією з визначальних рис якої є верховенство права та
його головного джерела – Конституції. Світовий досвід підтверджує, що
найбільш ефективною правовою гарантією верховенства конституції є
судовий конституційний контроль.

18 жовтня 1996 р. судді Конституційного Суду України, склавши присягу,
зобов’язалися забезпезчувати верховенство Конституції України, захищати
конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і
громадянина.

Слід відмітити, що Конституційний Суд як спеціалізований орган
конституційної юрисдикції має як спільні, так і відмінні риси від судів
загальної юрисдикції. Спільними для них є більшість принципів
судочинства. Закон про Конституційний Суд України у статті 5 зазначає,
що діяльністьКонституційного Суду ґрунтується на принципах верховенства
права, незалежності, колегіальності, рівнопраності суддів, гласності,
повноти, всебічності розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним
рішень. Законодавство деяких країн вводить обмеження на застосування,
наприклад, таких принцинів як гласність, змагальність.

Гостро стояло питання щодо порядку утворення Конституційного Суду.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Конституційний Суд України» від
3 червня 1992 року судді мали обиратися Верховною Радою України з
кандидатів, яких у рівній кількості подавали Голова Верховної Ради
України та Президент України — за погодженням. Проте через чинність
старої Конституції, що містила ряд принципових суперечностей, для
подолання яких у Верховній Раді України важко було досягти
кваліфікованої більшості голосів, створення Конституційного Суду
виявилося неможливим.

Зрештою перемогла європейська модель самостійного (спеціального)
Конституційного Суду. У його формуванні, крім Верховної Ради України,
взяли участь Президент України та З’їзд суддів України.

Не було для створення Суду ні економічних, ні відповідних юридичних
умов. Досить лише нагадати звинувачення Конституційного Суду України з
боку представників законодавчої влади у «захопленні» тимчасового
приміщення, в якому Суд розмістився за розпорядженням Кабінету Міністрів
України, судовий процес в арбітражному суді з цього приводу, «урізування
і голосу» фінансування Суду під час затвердження Державного бюджету
України, дискусія в парламенті щодо переведення місця розташування Суду
до Харкова або мусування питання легітимності суддів, призначених
Президентом України.

Головною проблемою, з якою зіткнувся Конституційний Суд України, стало
протиріччя між стратегічним курсом, що його обрало суспільство, і тими
глибокими формаційними перетвореннями, котрі охопили і економічну, і
політичну, і соціальну, і юридичні сфери життя.

Проте слід застерегти від думки, нібито Конституційний Суд України може
і повинен вирішувати всі проблеми або навіть більшість з них. І у
державних органах, що звертаються до Суду, і в громадській свідомості
має закріпитися правильне ставлення до того, що може і чого не може
Конституційний Суд України.

Насамперед Конституційний Суд не повинен підміняти законодавця. В деяких
ситуаціях Конституційний Суд України змушений діяти, з одного боку, як
складова державного механізму, з іншого — як науковий центр розвитку
конституційне- правової думки. Але вже першими своїми рішеннями
Конституційний Суд України зробив серйозну заявку і на свою
самостійність, і на місце в ієрархії влади, що належить йому за
Конституцією України.

Суд покликаний вирішувати спірні правові питання, але не політичні
конфлікти, які в основі своїй виходять за правові рамки.

Відповідно до ст. 147 Конституції України головна мета створення
Конституційного Суду України — гарантування верховенства Конституції як
Основного Закону держави.

Таким чином, Конституційному Судові України відведено особливу роль у
забезпеченні верховенства Конституції України, збереженні
конституційного ладу держави, конституційних прав та свобод людини і
громадянина.

До складу Конституційного Суду України входять 18 суддів, які
представляють усі три гілки влади. Особливістю порядку формування
суддівського корпусу є призначення до його складу суддів Верховною Радою
України, Президентом України, З’їздом суддів України. Аналогічний
порядок формування Конституційного Суду передбачений в Італії, де участь
у ньому беруть парламент, президент та вищі інстанції загальної та
адміністративної юрисдикції.

Стаття 6 Закону України „Про Конституційний СудУкраїни” зазначає, що
Президент України, призначаючи суддів, проводить з цього питання
консультації з Прем’єр-міністром та Міністром юстиції України та видає
указ про їх призначення, скріплений підписом Прем’єр-міністра та
Міністра юстиції.

П?????и ? ??? ??ів К????і??о Су? У??? ??аю?ся ????и, я? ???и ??і?? ????ь
???в ????в, ?е ??? ???? ???в ????в ?д ?????й?? ??? В???? Р?и У???. Я?о
??? ????ів ???и ???? ????ь ???в і ??я їх ?????я ?? б ????? ????е ?я
?????я ??о ??ів, ?? ?х ????ів ???и?ся ???? ?????я.

За ?????? ?????я Г??ою В???? Р?и У??? ???ую?ся ????и В???? Р?и У??? ?о
?????я с??в К????і??о С?у У???.

С?? ?????ь ??ів К????і??о С?у ? ?? ?????? 9 ??в. О???ня ??і? ?????я, а
??ж ???????ь ?????я ? цю ??? ???? з??лює?ся ???? ???? ?????ня?, я??
????й К????і?? С? У???. Г???? ?к ?????я ??і ? ??? – 65 ??в.

С??я 126 К????ії У??? ????, ? с?дя ?і?няє?ся з ??? ???м, ? ?? ??в ?о
????в, у р?і: 1) ????ня ???, ? я?й ?? ??? ? ?????; 2) ?ся??ня ??ею
???ся? п’я? ??в; 3) ?????? ????? с?ї ?????ня ? ??? ???’я; 4) ????я ??ею
??г ?? ?????ті; 5) ????я ??ею ??я?; 6) ???ня ???? ?? ??????м ???м ??
??о; 7) ????ня ?? ???я??а; 8) ???ня ?? ??і?о ????м ?о ????ня ????; 9)
???я ??ею ?я? ?о ????у ?о ?о ?і???я з ??? ? в??? ???ям. П?????я ??і
???яю?ся у ?? ?? ???.

До ??? К????і??о С?у У??? ??я? ??ж:

· С????? К????і??о С?у У???, я?й ?і?нює ??????е, ???о-????е,
і?????о-????е ? і?е ?????ня ?я???і К????і??о С?у У??? ? ?? з ?????
С?????у К????і??о С?у У???.

· П???і ???ї К????ій?? С?у У???, ? є ?? ?????и ???? ???? з ??? ?????ї
й?о ?????ї ?я???і. К????і??о С?у У??? ? ??к ??х ?в????.

· Т???? ???ї К????і??о С?у У??? ?я ?????о ??і??ня ???, ?в’я??х з
??????им ?????ям у ???, ? ??тю ???ів у ???і?? ??зях ??а.

· А?ів К????і??о С?у У???, я?й ?е??є м??і?и ?я???і К????і??о С?у У???.
М??і?и ??в, ?? як? К????і?? С?? У??? ??ня? ???я ?о ?? ????, ??і?ю?ся в
А?і? К????і??о С?у У??? ?о ??в. О???? ??? ? ????в К????і??о С?у У???
??і?ю?ся в А?і? К????і??о С?у У??? ?????о. І?і ????и ?? ?я???і К????і??о
С?у У??? ??і?ю?ся в А?і? К????і??о С?у У??? ? ?г??? ????х, ????? ???????
У???.

· Бі?і??а К????і??о С?у У??? для ?????ня К????і??о С?у У??? ?????-????и
???, ???ою ? і?ою ?е???ою ?????ю.

· Д????й ??н, я?м є ?і?? К????і??о С?у У???”.

З??о ??? 150 К????ії У??? ? З??у У??? ?? К????і?? С? У???” К????і?? С?
????й ???? п?????я?. Їх ??а ???? ? ???? ???п:

1. ?????ня ?? ????я ??? ?о ???і?і?ь К????ії ???в ? і?? ???? ??в Ве???ї
Р?и У???, П????а У???, К?і?? Мі???в У???, В???? Р?и А????ї Р???і? К?м.
П?? ? ?? ????я ?ю? П???? У???, ? ??е як 45 ???? ????в У???, В???? С?
??ї?, У?????? В???? У?аї? з ?? лю??, В???а Р?а А????ї Р???і? К?м. З??о
??? 152 К????ії У?аї? ??? ? і?н ???і ?? ? ???ям К????і??о С?у У??? ???
?? ???і ????????и ??і?ю ? в ???й ???і, я?о ?? ? ??ові?ю? К????ії У??? ?о
я?о ?? ???? ?????а К????ією У??? ???? їх ??ля?, ????я ?о ???ня ?? ????.
Т?і ?? ? ???ям К????і??о С?у У??? ???ю? ??і?ь з ?я ?? ????я.

2. ?????ня ?? ?і???о ????ня К????ії У??? ? ???в У???. М?а ??? ????ня
?ля?є в ??і??? є??? ????я ? ?????ня К????ії ? ???в У???. З??нюю? ????ня
?????ї ? ???в У???, К????і?? С? ??? ??рює ????і ??и ?я ????? ? ?????о
????я ???в. Й?о ???я ???о ???і?? ??і ? ?? ???, ????м ????м ??а.

3. ?????ня ?? ??ля? ??в ?о ???і?і?ь К????ії У??? ??? ?????х ????в У???
а? ?х ?????х ????в, я? ??я?ся ? В???? Р?и У??? ?я ???я ??и ? їх
??’я??і?ь. З????я із ???м ? К????і??о С?у ?ю? ??о П???? У??? ? К?і?т
Мі???в У???. К????і?? С? ???? ?? ??ння у ??я? ???у.

4. ?????ня ?? ????я ????в ?о ????ня ??????? ????и ??????я і ??ля? ??? ?о
???ня П????а У??? з ??а в ?ря?у і?і???. П???? У??? ?? ?? ???? з ??а
В???ою Р?ою У??? в ?ря?у і?і??? у ?? ???ня ?м ????ї ??и ?о і??о ???у.
З?? ?о ??й ???? ????, я?о ???я ?о ??????я П????а У??? ?? ??ня? В???ою
Р?ою У??? ? ?? як ??а ????и ?д її к????і??о ???. П???? ??ля? є ? ??
?я?і?ь ???в ?я і?і??ту, а ?? ?????? ???я, ?в’я?? з ????ням ??????? ????и
??лі???я ? ??ля? ??? ?о ???ня П????а У??? з ??а.

5. ?????ня ?? ????я ?о?в ?о ?????ю, ???а, ?ж П????? У??? ? ?????м,
?????м ? ?яд?, ??? ????? ???? У??? і А????ї Р???і? К?м ??.

6. ?????ня ?? ??г ? ????я ??????? ?? ? ??? лю??. П?? ? ????я з ??х ???
???? У??????у В???? Р?и У??? з ?? лю??. П??я?я ? ??ля? ??ї ??? ???е, я?о
??е ??????о ???є ??????і ??а ? ???и лю??, ? в і?? ????.

В???и

Пі?я ?????ня ?????? У???, ??? ??? ?????ї ?і???, ?? ???а ???а ???? ?????о
??? ???????? ????в ?????ї ???ї ??и, я? ???аю?ся ??ж і в ???? ???ї ???и.
П???ня З???? де???ії ?? лю?? ?д 10 ??ня 1948 р. (???а ??? 7, 8, 10, 11),
Мі??о??о ??у ?о ???я??і ? ????і ??а ?д 16 ??ня 1966 р. (?. 9) ??я? ??у
????, я? ?я? ? ??????? ???юю? ???у ??г ? ???? ???ї ???и ??????ї ???и.

З??у ?? у ????і ??х ???ів ? ???? ???ї ???и ????и в?? У??? ? Р?и Є??и,
?????я К???ії ?о ??? ?? лю?? і ???п???х ??? 1950 р. ? П???? № 7 ? ?ї, ?
??я? ?? ????? ????я:

— кожна людина при визначенні її громадянських прав та обов’язків або
при висуненні проти неї будьякого кримінального обвинувачення має право
на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним
і неупередженим судом, створеним відповідно до закону;

— кожна людина, визнана судом винною у вчиненні кримінального злочину,
має право на перегляд вищою судовою інстанцією винесеного їй вироку і
призначення міри покарання. Здійснення цього права, включаючи обставини,
за яких воно може бути реалізованим, регулюється законом.

А? ???ня ????? у К???ії ???? є ?????м ?я ?????ня їх у ???????цях ?з
???і?? ??? Є?????? ?? з ?? лю??, ????? ??? ????ня ???? К???ії і П??к?ів
? ?ї. За ?ся?и ??в С? ??ля?в ??? і ?в ????ня ??е ??о? з ???? ???? ???,
я? в с????і ????? ???? «??а ? ??.

У ??й ????? ????я З???? ????ії ?? лю??, Мі????? ??у ?о ???я??і ? ????і
??а, К???ії ? ????? Є?????м ??м ???? є ?е??люю?? ?я ?????ї ???ї ??и ?
?і???я ????дя, ?е ??д ?х ????юю?ся і ??, ? ??????о ???ю? ? ???? ???ї
???и. В?и п?’я?? з ????і?ю:

— забезпечення кожному, хто намагається в судовому порядку захистити
свої права й інтереси, реалізації цього права шляхом утворення
розвинутої мережі судів, наближених до населення і наділених
повноваженнями розгляду справ у повному обсязі, тобто за суттю (суди
першої інстанції);

— забезпечення реалізації права особи на перегляд її справи вищим судом
шляхом утворення мережі судів, наділених повноваженнями перегляду справи
в апеляційному або касаційному порядку;

— відповідного процесуального порядку розгляду й вирішення спору, що
визначається особливістю його предмету.

У? ????і ???и ???и ?? ????? ???тя в К????ії У???.

С??к ?????:

1. Б?? В. Н?а К????ія і ??? ??а // П?? У???, № 1, 1997, С. 16—20.

2. Б?? В. С?н ?і???я в У??? ????дя в 1998 р. ? ???ня ? ??к???ню ?????ї
??? ??в // П?? У?аї?, № 3, 1999, С. 3—8.

3. К????ія У??? (о???е ???я), К., 1996.

4. М???о М.Н. О?ая ??ия ?????а и ??а, ?????к? ??. И?. З???.М??а, 1998 р.

5. О?ая ?о?я ?????а и ??а: У??? / П? ?д. В. В. Л???а. -М.: Ю??, 1999.

6. Р?і??ч П.М. О??и ????ї ??ії ??а ? ???и: 2-?

???я.-К., 1994.

7. С??нюк В. С??а ???а в У??? // П?? У???, 1998, № 1, с. 20.

8. С??нюк В. Р????я ??? ?? К????ії // П?? У???, № 8, 1997, С. 7—10.

9. Ш??? В. М. В?і ??? ???? ???и. П?і?я??й ??із. -К., 1995.

10. Ю???а ?????ія. — К?в, 1998.

Похожие записи