.

Стародавні Афіни та Спарта

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
4 19448
Скачать документ

2

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Кафедра загально правових дисциплін

Контрольна робота

з історії держави та права зарубіжних країн

на тему:

“Стародавні Афіни і Спарта”

Виконав студент

I курсу гр. 31

Бороденков І.С.

Київ-2003

План:

I. Афінська держава.

1.Передумови утворення

2.Реформи Солона і Клісфена.

3.Порядок формування і функціонування основних органів держави.

4.Основні риси права.

5.Судова система.

II. Спарта.

1.Винекненя держави.

2.Державний устрій.

3.Основні риси права.

4.Реформи Лікурга.

Стародавні Афіни і Спарта

Рабовласницька держава досягла найвищого рівня розвитку в Стародавній
Греції і Стародавньому Римі. В історичній науці рабовласницьке
суспільство цих країн прийнято називати античним (від латинського –
антиквуус – стародавній).

Держава в Стародавній Греції створювалась у своєрідній формі –
міста-держави (держава-поліс).

Найбільшої могутності з численних грецьких держав-міст (полісів) досягли
дві держави – Афіни і Спарта. Саме вони помітно вплинули на долю
більшості інших грецьких держав.

Основні риси господарської структури держав-полісів Древньої Греції
свідчать про формування в середині першого тисячоріччя до н.е. особливої
системи класових відносин, що дослідники античності визначають як
розвите рабовласницьке суспільство. У найбільш закінченому виді ця
система склалася в розвитих торгово-промислових полісах Греції, одним із
яких були Афіни. Під впливом багатьох соціально-економічних, етичних і
політичних факторів тут до того ж склалася особлива політична система,
що стала першим в історії зразком демократичної державності, що сприяла
в V-IV ст. до н.е. розквітові афінського суспільства – його продуктивних
сил, полісної організації, давньогрецької культури.

Першим кроком до утворення Афінської держави були реформи, які
приписують Тезею. Окремі племінні поселення Аттики і Греції були
об’єднані в єдиний народ із центром в Афінах.

У стародавню епоху Аттика, за повірям, складалася з кількох самостійних
держав, які ворогували між собою. Згодом відбувається обє’днання різних
общин. Таке об’єднання мало в Греції назву синойкізму. У повір’ях
розповідається, що після того, як царську владу одержав Тезей, який
поєднував у собі силу з розумом, він упорядкував країну.

Остаточний удар по родовому ладу був нанесений реформами Солона і
Клісфена.

ДО VI століття до н.е. в Афінах складається вкрай складна обстановка.
Розвиток товарно-грошових відносин привело до подальшого соціального
розшарування вільного населення. У середовищі вільних виникає цілий
комплекс протиріч – між багатими і збіднілими эвпатридами, що усе ще
утримують влада, і багатіями з землевласників, торговців і ремісників,
що прагнуть до влади і використовують невдоволення бідноти і середніх і
дрібних власників. Ці протиріччя кристалізувалися як протиріччя між
багатою родовою аристократією і народом (демосом), очолюваним багатіями.

Для зм’якшення цих протиріч і зімкнення усіх вільних у єдиний панівний
клас були потрібні глибокі соціальні і політичні перетворення. Початок
їм поклав Солон, обраний архонтом у 594 році до н.е. Головною метою
реформ Солона було примирення інтересів різних ворогуючих угруповань
вільних. Тому вони носили компромісний, половинчатий характер.

У цей час у місті було три партії: горці, що хотіли усі змінити;
паралии, що хотіли змінити деяке; педиеи, що не хотіли нічого змінювати.
Підкуплені безпристрасністю Солона, усі ці партії дали йому необмежену
владу, надали в його розпорядження всі посади і доходи; словом,
проголосили його необмеженим володарем на увесь час, потрібне для
пристрою держави. Друзі Солона переконували його удержати цю владу
назавжди і зробитися тираном замість того, щоб бути тільки законодавцем;
але він відповідав їм їдкими глузуваннями і продовжував свою роботу.

Перш ніж мріяти про пристрій держави, потрібно було викорінити
сьогодення зло – борги, і зупинити поширення цього зла. Солоний досяг
цього, видавши закон про погашення боргів (сисахфия – боргова реформа),
що полегшувала сплату зміною величини відсотків і номінальної ціни
монети. Інший закон повернув волю тим, борги яких зробили їх рабами, і
віднявши в кредиторів усяке право в майбутньому на особистість боржника.
Завдяки цьому законові, з полів Аттики стали зникати огорожі і
заставні стовпи, що вказують на поземельні борги. Солоний хвалився, що
очистив від боргів афінську землю.

Спочатку багато хто були незадоволені цими законами, але згодом усі
переконалися в їхній мудрості. І протягом трьох століть, поки існувала
афінська демократія, вона жодного разу не поверталася до цієї міри
Солона. Повага до власності так глибоко укоренилося в розумі, що ніхто
не насмілювався вимагати прощення боргів і зменшення ціни монети.
Спокій, що оселився від цих первісних мір, дало Солону більше часу і
волі для складання інших законів. Він і в них уніс ту ж м’якість і
помірність, намагаючись погодити моральні правила і вигоди матеріальні,
і «з’єднати», як він сам говорив, “силу і правосуддя”.

Насамперед він проголосив загальну амністію або прощення, з якої
виключалися зрадники й убивці.

З древньої конституції Солоний зберіг тільки деякі положення, інші
скасував. Він почав зі знищення законів Дракона, за винятком тих, котрі
відносилися до вбивць. Архонтство, ареопаг і чотири триби з їхніми
підрозділами були залишені. Але він надав право громадянства тим
іноземцям, що оселилися в Аттиці з родинами і майном. Він узаконив два
головних нововведення: по першому, кожен громадянин мав відомі права, що
доставляло йому його звання; другим він розділив усе населення на чотири
класи по стані. Перший закон був цілком демократичний; другий був
демократичний тим, що знищував потомствене дворянство, і аристократичним
тим, що ставив багатих на чолі держави.

Чотири класи були організовані в такий спосіб. У перший входили всі
громадяни, що володіли річним доходом, принаймні, у 500 медимнов пшениці
або відповідною кількістю олії або провина. Вони називалися
пентакосиомедимнами. З них вибиралися архонти, головні посадові особи,
проводирі війська і флоту.

Другий клас – вершники або гипеи – повинні були мати більш 300 медимнов
доходу – стан, визнаний необхідним для змісту коня. Цей клас поставляв
кавалерію і, крім того, йому надавалися другорядні посади.

Третій клас – зевгиты або власники двох мулів: їхній стан дорівнював від
150 до 200 медимнов, вони поставляли тяжеловооруженную піхоту і займали
нижчі посади.

Четвертий клас – теты або поденники; він укладав усіх тих, хто мав менш
150 медимнов; з них набирали рекрутів для легкої піхоти і флоту. Вони не
допускалися до суспільних посад і почестей, але могли брати участь у
народних зборах і судах.

Це нерівність у суспільному становищі винагороджувалося розподілом
державних податей: четвертий клас нічого не платив, і це було дійсним
задоволенням. Три перші класи займали відповідні посади і платили
подати, що відповідає їх станові; вона була так розподілена, що не могла
збуджувати непорозумінь.

Потрібно, однак, помітити, що державні податки стягувалися тільки в разі
потреби; постійні ж мита на товари ввозу платилися як бідними, так і
багатими.

По конституції Солона чотири політичних установи управляли керуванням
країни: архонти, сенат, народне збори й ареопаг.

Архонтів було завжди дев’ять, і підрозділялися вони, як і колись. Вони
виконували також суддівські обов’язки, але не приймали участі в судах
присяжних, члени яких вибиралися по жеребі з усіх трьох класів.
Вступаючи в посаду, архонти клялися виконувати закони; залишаючи неї,
вони давали звіт своєї діяльності в народних зборах. Поки ж вони були
убрані владою, їхня особа вважалася священною.

За словами Плутарха, ті два якорі, якими тримався державний корабель
Афін, навіть під час бури, були ареопаг і сенат, або рада чотирьохсот.
Чотириста сенаторів вибиралися з трьох перших класів. Кожна триба
поставляла сто членів, що обираються спочатку по більшості голосів, а
пізніше по жеребі; їхні недоліки виправлялися строгими іспитами, яким
вони піддавалися, будучи ще кандидатами. В організації афінського сенату
є одна відмінність від сенату спартанського, що служать яркою
характеристикою обох республік. У Спарті сенатори вибиралися довічно,
повинні були мати не менш 60 років і за рішення зборів окремі члени
відповідальні не були. В Афінах призначеним віком були 30 років; склад
сенату мінявся щорічно, і члени його були відповідальні; це було цілком
демократично. Сенат в Афінах складав і обговорював закони до
представлення їх на твердження народних зборів; вів фінансові й
адміністративні справи; обнародував постанови, що протягом року мали
силу закону, і мав право накладати грошові штрафи. Сенат поділявся на
дванадцять комісій з однаковим числом членів; ці комісії називалися
пританіями, і кожна з них мала головне значення протягом одного місяця,
як у сенаті, так і в народних зборах. Кожна пританія під час своєї
діяльності відшукувала способи для задоволення невідкладних нестатків і
інтересів держави. Вона утримувалася на засоби уряду.

Народні збори, скликуване завжди сенатом, складалося з усіх громадян,
число яких коливалося між п’ятнадцятьма і двадцятьма тисячами. Хоча
місто гостинно відкривало свої ворота для іноземців, але якщо хто-небудь
з них проникав у народні збори до одержання звання громадянина, він
піддавався страти, тому що був узурпатором, тобто незаконно захватили
влада. Збори починалися жертвопринесенням і молитвою; саме ж засідання
– читанням постанови сенату, що пропонувалося на твердження народу;
герольд запрошував зійти на трибуну тих, хто хотів дати пораду, корисний
для держави. Голоси подавалися підняттям руки, без розходження класів і
стану. Народні збори затверджували закони, обирало суддів, що повинні
були давати йому звіт по закінченні виконання обов’язків, обговорювало
політичні справи, представлені сенатом. Словом воно погоджувалося,
відкидало і виправляло. Кожен громадянин мав право відкрито висловити
свою думку перед народом, але ніхто, навіть архонти, не могли цього
робити без посередництва сенату. Кожен громадянин від 20 до 50 років міг
подавати голос у збори, але старі мали право говорити першими, – слабка
перевага, що дається старості. Утім, звичай був суворіше правила, і
звичайно на трибуну вступали тільки державні оратори: 10 громадян, яким
було доручено, після публічного іспиту, захищати словом інтереси
республіки. Це була одна із самих почесних і впливових суспільних
діяльностей. Кожен громадянин мав право зрадити оратора судові, якщо
життя його була не цілком бездоганна; якщо він був дурний син або
поганий солдат, або, якщо він пропонував видати декрет, незгодний із вже
існуючим законом. В останньому випадку проти нього вели процес по
законах, і оратор або піддавався вигнанню, або на нього накладали такий
штраф, що дорівнював руйнуванню.

Фукидід говорить, що дуже рідко простої збори перевищували 5000 членів,
тому що афинці повинні були заробляти їжу землеробством, ремеслом або
торгівлею, тому що закон забороняв ледарство і змушував кожного
громадянина повідомляти щорічно, яким заняттям він жив; це робилося для
того, щоб зберегти звичку до праці.

Поряд із загальними зборами могутність народу проявилося в судах, де
головували архонти, і ще більш – у суді геліастів або присяжних, що
складався з 6000 громадян, що вибиралися по жеребі без розходження
стану, мали не менш 30 років, користувалися гарною репутацією і ніколи
не були боржниками суспільного майна. Геліасти судили або всі разом, або
окремими комісіями в 500, 1000 або 1500 членів. У цих комісіях
обговорювалися найважливіші політичні справи. Число членів показувало,
по-перше, що це суд народний, а, по-друге, позбавляло багатих і могутніх
підсудних можливості підкупом і погрозами діяти на рішення суду.
Геліасти клялися судити за законами і карати тих, хто них порушував. Ця
установа довершувала політичну могутність народу, початок якому було
покладено народними зборами. Гелиасты вибиралися щорічно і тому були
натхнені тими ж ідеями, як і народ, з якого вони виходили й у який знову
поверталися.

Щоб попередити занадто велике скупчення процесів, Солон ухвалив, щоб
шістдесятирічні громадяни, прийняті обома партіями, могли складати
верховний суд, рішення якого вважалися безапеляційними, тобто
остаточними.

Ареопаг – давня установа, яка користувалась великою повагою народу,
розбирав справи по особливо важливих злочинах: убивства, отрути і зради.
Його засідання відбувалися на пагорбі бога війни Арея, під відкритим
небом. У члени ареопагу обиралися тільки архонти, отже, люди вже літніх
і досвідчені в справах. Солон збільшив владу ареопагу, перетворивши його
у верховний суд; він доручив йому нагляд над народом, його вдачами,
вихованням і релігією; дав йому право ревізувати постанови народних
зборів і відновляти ведення справ і процесів. Члени ареопагу обиралися
довічно. Формі засідань був доданий урочистий і суворий характер. Вони
відбувалися вночі, при світлі смолоскипів, під головуванням другого
архонта. Підсудний клявся насамперед говорити тільки правду, і потім
викладав свою справу, причому розповідь повинна була бути простою і, по
можливості коротка; відступ, відозви до жалості і милосердя суддів
строго заборонялися. Ареопагіти подавали голосу за допомогою камінчиків,
що вони кидали або в олов’яну урну милосердя, або в дерев’яну урну
смерті. Рішення ареопагу вважалося незмінним, але винному давалося право
видалитися у вигнання до виконання вироку. Головна сила цієї установи
полягала в тій високій повазі, якою воно користувалося в суспільній
думці.

Можливо, що деякі з названих установ були встановлені до Солона або, ще
імовірніше після нього. Але навіть і без особливої точності в
найменуванні законів Солона легко зрозуміти їхній загальний дух: Солон,
як він сам говорив, поклав кінець роздратуванню бідних проти багатих і
дав кожної партії не спис для атаки, а щит, щоб мати можливість укритися
і захищатися від нападів.

Помітимо ще, що, даючи бідним право участі в головних зборах і в судах,
цей щирий мудрець показав тим самим, по-перше, те висока повага, яке він
харчував до почуття власного достоїнства громадян, а, по-друге, своє
розуміння того, що гарні закони повинні піднімати громадянина, а не
принижувати його. В Афінах не було політичних партій або безправних;
Солон намагався, щоб кожен громадянин мав ясне поняття про головні
інтереси міста, – щоб могти правильно подавати голос, – про закони і
моральність, щоб справедливо судити.

В Афінах мало почувалися узи цивільних і політичних установ, а це
залежало від того, що особистість не поглиналася громадянином, а маєтку
належали не тільки урядові; навпроти, кожен громадянин, що мав право
власності, володів нею цілком вільно і незалежно. Цю волю заснував теж
Солоний, видавши закон про духівниць. Солон, що предпочитав дружбу
спорідненню і волю примусові, хотів, щоб кожний був паном свого стану і
тому дозволив тим, у кого не було дітей, мати у своєму розпорядженні
своє майно за бажанням. Але він затверджував тільки ті заповіти, що
писалися при повному розумі, тобто, коли в заповідача не був ослаблений
ні хворобами, ні зайвим уживанням вина, ні пристрастю. Він вважав
незаконними і ті заповіту, що складалися по примусі, або на подяку за
пещення. Родичі успадковували тільки в тому випадку, якщо заповіту не
було. Якщо в померлого минулого діти, то спадщина поділялася нарівно між
синами, що зобов’язувалися, однак, дати придане сестрам; коли не було
сина – спадкоємицею вважалася дочка.

Солон додав більше значення шлюбним союзам, перешкоджаючи тим з них, що
мали вигляд покупки. Він хотів, щоб шлюб представляв «тісний союз
чоловіка з дружиною, ціль якого – засновувати нові сімейства і
насолоджуватися насолодою взаємної ніжності». Щоб досягти цього, Солон
заборонив старим з корисливих цілей женитися на багатих спадкоємицях, а
нареченим приносити чоловіку придане більше трьох плаття і невелика
кількість недорогого домашнього начиння.

Родина поважалася всіма, і ніхто, навіть уряд, не мав право намагатися
проникнути в таємниці священного сімейного вогнища. Солон зобов’язує
дорослого сина годувати хворого батька і перш ніж обрати громадянина у
високу посаду за вимогою закону, потрібно було справитися, чи був він
гарним сином: чи поважав своїх батьків при житті чи шанував пам’ять
після смерті.

До 16 років батьки виховували дитину як хотіли. У 16 років афінянин
робився учнем держави і надходив у суспільний гімназіум, де до 18 років
учився під наглядом посадових осіб і піддавався строгій дисципліні.

У 18 років, тобто в рік свого цивільного повноліття, юнак мав право
вступити у володіння родовим маєтком. У цей же час він надходив на
військову службу.

У 20 років – у рік політичного повноліття – молода людина робилася
повноправним громадянином. Він брав участь у народних зборах, де вже
користувався правом голосу.

У 30 років громадянин мав право надійти в сенат.

У 60 років він залишав військову службу і міг відпочивати.

Бажаючи підняти промисловість країни, Солон усіляко заохочував заняття
торгівлею і ремеслами. По одному із солонових законів, батько, що не
навчив сина ремеслу, не мав права вимагати, щоб син містив і годував
його в старості, і ареопаг, що стежив за заняттями громадян, повинний
був карати дозвільних; таким чином, про Афіни можна сказати, що вони
звели працю в закон.

Реформи Солона з’явилися важливим етапом в утворенні держави в Афінах,
і їхні результати можна порівняти з політичною революцією.

Компромісний характер реформ перешкодив дозволові гострих протиріч.
Реформи викликали невдоволення родової аристократії і не задовольнили
цілком демос. Боротьба між ними продовжувалася і привела до встановлення
тиранії Писістрата, а потім його синів (560- 527 р. до н.е.), що
закріпили успіхи демосу в боротьбі з аристократією й усталили
політичний лад, створений Солоном. Писістрат полегшив положення дрібних
землевласників, надавши їм кредит. Великий розмах будівництва суспільних
споруджень давав засобу існування бідноті.

Однак ці заходи вимагали всі зростаючих коштів , поповнення яких
покладалося на багатих афінян, що викликало їхнє невдоволення. За
підтримкою Спарти , опасавшейся посилення Афін, тиранія була скинута.
Спираючи на бідноту, багата торгово-реміснича верхівка афінських
рабовласників, очолена Клисфеном, вигнала спартиатов і закріпила свою
перемогу новими реформами. Реформи Клисфена, проведені в 509 році до
н.е., ліквідували в Афінах останні залишки родового ладу. Вони знищили
старий розподіл населення на чотири племена.

Аттика була розділена на десять територіальних фил, кожна з яких
уключала три, що знаходяться в різних місцях території – міську,
прибережну і землеробську. Вони поділялися у свою чергу на деми. Така
структура фил підривала політичні позиції земельної аристократії, тому
що на перших двох територіях переважали торгово-ремісничі шари
рабовласників. Селянство було звільнено від впливу древніх родових
традицій, на яких ґрунтувався авторитет знаті, доступ до участі в
політичній позиції одержали і ті, хто не входив у місцеву племінну
організацію. На зміну кровнородинному прийшов територіальний принцип
розподілу населення.

Клисфен скасував Раду чотирьохсот і на основі знову створеної
територіальної організації населення заснував Раду п’ятисот, що
формувалася з представників 10 філ по 50 чол. від кожної. Рада керувала
політичним життям Афін у період між скликаннями народних зборів і
здійснював виконання його рішень. Був створений ще один орган – колегія
десяти стратегів, що також комплектувалася з урахуванням територіальної
організації населення: по одному представнику від кожної філи. Спочатку
стратеги мали лише військові функції, але пізніше вони відтіснили на
другий план архонтів і стали вищими посадовими особами Афінської
держави.

З метою запобігти спроби аристократії реставрувати старі порядки при
Клисфені в практику народних зборів була введена особлива процедура, що
одержала назву остракізму. Щорічно відбувались народні збори, що
визначали голосуванням, немає чи серед співгромадян таких осіб, що є
небезпечними для держави. Якщо такі особи називалися, збори скликались
удруге, і кожен його учасник писав на остраконі (глиняному черепку) ім’я
того, хто, на його думку, був небезпечний. Засуджений більшістю голосів
віддалявся за межі Аттики терміном на 10 років. Остракізм, спрямований
спочатку проти родової аристократії, використовувався згодом у
політичній боротьбі між різними угрупованнями, що існували в афінському
суспільстві.

Реформи Клисфена завершили тривалий процес становлення держави в Давніх
Афінах.

Державний апарат Афін складався з наступних органів влади: Народних
зборів, Ради п’ятисот, гелиэи, колегії стратегів і колегії архонтів.

Народні збори (экклесия) були головним – суверенним і законодавчим –
органом афінської держави. Право участі в його роботі мали всі
повноправні афінські чоловіки, що досягли двадцятилітнього віку,
незалежно від їхнього майнового положення і роду занять.

Повноваження Народних зборів були досить широкими: вони охоплювали
практично всі сторони життя Афінського поліса. Тут приймали закони,
вирішували питання війни і світу, обирали посадових осіб, заслуховували
звіти магістратів по закінченні термінів їхніх повноважень, вирішували
питання постачання міста продовольством, обговорювали і затверджували
державний бюджет, здійснювали контроль за вихованням юнаків. У
компетенцію народних зборів входив і такий надзвичайний захід як
остракізм. Специфічне значення мали права Народних зборів по охороні
основних законів. З цією метою була заснована спеціальна колегія для
охорони законів (номофілаків), що одержувала свої повноваження
безпосередньо від Народних зборів. Це був спеціальний орган “хоронителів
законів”, що спостерігав за строгим виконанням афінських законів всіма
органами держави.

Крім того, будь-який член Народних зборів міг виступати в экклесії з
надзвичайними заявами про державні злочини, у тому числі з письмовими
скаргами проти осіб, які внесли у народні збори пропозиції, що порушують
суспільні закони. Інститут “скарги на противозаконність” оберігав
непорушність основних законів від спроб зміни або обмеження їх на шкоду
правам народу шляхом законодавчих актів. У Народних зборах був
установлений досить демократичний порядок роботи. Виступити перед
співгромадянами міг будь-який його учасник. Однак, оратор повинний був
дотримувати деяких правил, що, зокрема, забороняли повторюватися,
ображати свого опонента, говорити не по суті справи і т.п.

Экклесія збиралася досить часто: кожна пританія, за повідомленнями
Аристотеля, скликала 4 Народні збори, тобто – приблизно 1 раз у 8-9
днів. Нерідко збиралися і позачергові збори. На одному – головному з цих
зборів, як зауважує Аристотель, вирішувалося, вважає народ політикові
влади правильної чи ні.

Головував на Народних зборах голова пританів.

Наприкінці V століття до н.е. за відвідування Народних зборов прості
громадяни Афін стали одержувати плату: спочатку в розмірі обола, а
потім – трьох оболів. Це уможливило участь у Народних зборах широких мас
населення, у тому числі – незаможного.

Важливу роль у системі державних органів грав і Раду 500 (булэ). Будучи
одним з основних інститутів афінської демократії, Рад був робочим
органом Народних зборів, наділеними правом законодавчої ініціативи.
Обирався він за допомогою жереба з числа повноправних громадян, що
досягли тридцятирічного віку, по 50 чоловік від кожної з 10 філ –
територіальних округів поліса.

У компетенцію Ради входила підготовка й обговорення всіх справ, які
необхідно було вирішити на Народних зборах. Він давав попередній
висновок по обговорюваних питаннях, без якого народ не міг винести
постанови.

Крім того, Рада стежила за дотриманням рішень Народних зборів,
контролював діяльність усіх посадових осіб, заслуховував їхні звіти.
Важливою функцією Ради була організація будівництва флоту.

Рада 500 робив також перевірку (докимассію) дев’яти архонтів і
кандидатів у члени Ради на наступний рік, вів спостереження за всіма
суспільними будівлями, відав виконанням суспільних і державних справ.
Рада мала право залучати до суду посадових осіб, насамперед, винних у
неправильній витраті державних засобів. Вироки Ради могли бути оскаржені
в гелиэе.

Повсякденними справами афінської держави керувала безпосередньо одна
десята частина Ради – тобто одна філа. Чергування і термін чергування
десятої частини Ради (філы) називалося однієї пританіей. “Обов’язку
прітанов, – як пише про це Аристотель, – виконують кожна з філ по черзі.
Перші чотири – по 36 днів кожна, а наступні шість – по 35 днів кожна.” В
обов’язку пританів входило збирати Рада і народ: Рада – щодня, а Народні
збори – 4 рази в кожну пританію.

Притани шляхом жеребкування щодня обирали зі свого середовища голови, що
потім очолював і роботу Народних зборів. Засідання Ради відбувалися
щодня, крім неслужбових днів.

Термін повноважень членів Ради – 1 рік, після закінчення якого вони
повинні були відзвітувати перед народом. Склад Ради обновлявся щорічно,
причому повторне обрання дозволялося лише через кілька років і тільки 1
раз. Членам Ради виплачувалася платня в розмірі 5-6 оболів.

У системі державних органів Афін V в. до н.е. зберігався й ареопаг, у
який входили представники афінської аристократії шляхом кооптації на
довічний термін. Ареопаг спостерігав за станом суспільних вдач і
виступав як судову інстанцію по справах про убивства, підпали, тілесних
ушкодженнях, порушеннях релігійних розпоряджень.

Функції виконавчої влади в Афінах виконували дві колегії: стратегів і
архонтів.

Колегія десяти стратегів обиралася шляхом відкритого голосування
підняттям рук з числа найбільш багатих і впливових громадян Афін. Вона
здійснювала верховне керівництво і командування всіма збройними силами
поліса. Відповідно, чим вище в той або інший період було значення
афінської армії і флоту, тим більша вага в суспільстві мала і колегія
стратегів.

По афінських законах, усіх десять стратегів мали рівні права і мали
однакові обов’язки. У реальності ж установився неписаний звичай,
відповідно до якого один зі стратегів займав чільні позиції – і не
тільки в колегії, але і у всій державі.

У веденні колегії архонтів знаходилися справи релігійні, сімейні і
питання моральності. Дев’ять архонтів (шість фесмофетов, архонт-эпоним,
базилевс і полемарх), а також їхній секретар обиралися за допомогою
жереба по одному від кожної філи. Після цієї процедури всі дев’ять
архонтів піддавалися докимассии в Раді п’ятисот. Остаточне твердження в
посаді архонти одержували в геліэе, де проходило голосування шляхом
подачі камінчиків.

Під керівництвом колегії архонтів діяв вищий судовий орган – гелиэя, що
крім чисто судових функцій виконувала ще і функції законотворчості.
Гелиэя складалася з 6 тисяч чоловік, що щорічно обиралися архонтами з
числа повноправних громадян не молодше 30 років по 600 чоловік від
кожної філи.

Як судовий орган геліэя розбирала частки справи афінських громадян, усі
державні справи, суперечки між союзниками Афін і найбільш істотні справи
громадян союзних держав.

Як уже відзначалося, функції геліэї виходили далеко за межі чисто
судових розглядів. Величезна політична вага цьому органові додавало
насамперед його участь в охороні конституції і законодавства.

Крім геліэї в Афінах діяло ще кілька судових органів: ареопаг, 4 колегії
эфетов, суд диэтетов, колегія 40.

Таким чином, за свідченням Аристотеля, практично всі посади, “вхідні в
коло звичайного керування”, в Афінах були виборними. Кандидати на них
обиралися по жеребі, за винятком посад військових, а також “скарбника
військових сум, завідувача видовищним фондом і попечителя водопроводів”,
яких обирали “підняттям рук”.

Широка участь громадян у керуванні державою досягалося шляхом збільшення
числа колегій, їхньої змінюваності і підзвітності Раді 500 і Народним
зборам, а також шляхом включення до складу гелиэї представників усіх
категорій афінського громадянства.

Невдоволення існуючим ладом, яке довго накопичувалося, прорвалося
назовні у вигляді так званої Кілонової смути в 30-х роках VII ст.

Першою серйозною поступкою евпатрідів було видання писаних законів –
законів Драконта. У 621 р. одному з архонтів – Драконту – було доручено
переглянути і записати чинне звичаєве право, що він і виконав. Так
виниклі Драконтові закони.

Закони Драконта, згідно з переказами, відзначалися надзвичайною
жорстокістю (“Драконові закони”), що свідчить про грубість і жорстокість
цієї епохи. Страта здійснювалася навіть за такі злочини, як ледарство,
крадіжка овочів. “Закони Драконта написані не чорнилом, а кровю”, – так
характеризували ці закони самі греки.Розповідали, що коли запитали
самого законодавця, чому він майже за всі злочини призначає страту,
Драконт, ніби-то, відповів, що незначні проступки, на його думку,
заслуговують цього покарання, для значних же він міг придумати більшого.
Особливою лютою була кара за порушення прав приватної власності –
крадіжки, підпали, вбивство та інші цивільні правопорушення.

Проте, при всій жорстокості, технічній недосконалості і примітивності
правосвідомості закони Драконта мали велике історичне значення – як
перемога рабовласницького демократичного полісу над елементами родового
ладу, хоча б тому, що деякі статті були спрямовані проти кровної помсти.
Писане право вносило певний порядок у майнові і ділові відносини.

У законах Драконта крім страти були встановленні й інші міри покарання:
штраф, обчислюваний биками, безчестя, вигнання.

Злочини. Велике місце в каральній політиці Афін займали державні
злочини: державна зрада, обман народу, образа богів, внесення
протизаконних пропозицій у народні збори й ін.

Зрада. У це поняття включається замах на існуючий лад, коли дії винного
створювали серйозну небезпеку для держави та державного ладу. Це було
підставою для обвинувачення в державній зраді (ейсангелії). Звичайним
покаранням була страта.У ряді випадків поняття зради зливалося з
поняттям “обман народу”. “Обман народу”, який виявився, наприклад, у
“нечесній” поведінці оратора в Народних зборах. Так, Мальтіад після
невдалого походу на Парос піддався обвинуваченню в обмані народу і був
присуджений до сплати значного штрафу.

Неправдивий донос по справах про політичні злочини давав підставу
притягти донощика до суду за обвинуваченням у сіковантії.

Злочиин проти сімї переслідувалися в одних випадках у порядку приватного
обвинувачення, а в інших – у порядку обвинувачення, що має державний
інтерес. Злочином вважалося погане поводження дітей із батьками, опікуна
– із сиротами, батьків – з дітьми, спадкоємцями. Зрада дружини давала
чоловікові право убивати винну на місці. Якщо ж чоловік не учиняв
розправи, проти винної могла бути порушена кримінальна справа судом.
Проте, якщо обвинувачення вважалося безпідставним і чоловік затримував
людину невинну, то можливе було зустрічне обвинувачення з приводу
необґрунтованого притягнення до відповідальності.

Злочином проти особи, крім убивства, вважалося нанесення ударів, лайка,
обмова, образа тощо. Навмисне нанесення ран звичайно каралося вигнанням
із конфіскаціею майна.

При крадіжках покарання було різним, в залежності від того, чи був
злодій захоплений на місті крадіжки, чи ні. Якщо був захоплений – його
можна було схопити і піддати ув’язненню, якщо вночі – можна було вбити.
Подібні положення встановлювали закони XII таблиць у Римі.

Покарання в Афінах були такі: при найбільш серйозних злочинах
(державних та ін.) призначалася смертна кара, причому засудженому
надавалося право прийняти отруту. Іноді пропонували на вибір меч чи
вірьовку, у деяких випадках злочинців продавали в рабство. Так поступали
з професійними злочинцями. Звичайним покаранням вільних були штрафи і
конфіскації (рабів – тілесні покарання), позбавлення волі
застосовувалося лише як запобіжний захід із метою попередження втечі.
Широко застосовувалося в якості покарання безчестя – атимія, що полягала
в позбавленні деяких політичних прав і супроводжувалося конфіскацією
майна. Іноді атипія означала повне позбавлення прав, у тому числі права
звертатися зі скаргою в судові органи.

В Афінах було кілька судових органів. Найстародавнішим із них був
Ареопаг, який розглядав справи про навмисне вбивство. Для розгляду
кримінальних справ існувала Колегія одинадцяти – їй підсудні були справи
розбійників, нічних злодіїв, кишенькових злодіїв, викрадачів громадян
тощо.

Геліея була першою інстанцією з найважливіших судових справ і
апеляційною інстанцією по справах, вирішених іншими судовими
інстанціями.

Справи виникали за заявою потерпілого або його законного представника,
чи за заявою будь-якого повноправного громадянина, незалежно від того,
були порушені його особисті інтереси, чи ні.

Перший процес можна було припинити, не доводячи справи до кінця. Другий
процес, який розпочався, належало довести до постанови або рішення під
загрозою штрафу в 1000 драхм. Якщо громадянин вигравав процес, він
нічого не отримував. Процес за заявою потерпілого починався з внесення
судового мита. Правда, при деяких процесах заявник одержував частину
конфіскованого майна (якщо особа не сплатила податки, мита, порушувала
правила хлібної торгівлі і т. п). Ці вигоди спонукали окремих афінян
спеціально займатися доносами. Їх називали сикофантами (професійний
донощик чи шпигун).

Виклик обвинувачу вального або відповідача в суд проводився не органами
держави, а самим обвинувачем (позивачем).

Сторони пред’являли всі необхідні в справі документи: показання
свідків, давали клятви. Жінки і діти (неповнолітні) не могли давати
показання. Характерним для Афін було те, що раби не допускались в якості
свідків, але допитувалися, як правило, під катуванням (биття батогами,
підвішування, заливання носа оцтом).

У VII-VI ст. до н.е. у грецьких містах-державах ще збереглася найдавніша
форма суду – суд у народних зборах. В Афінах народні суди (дикастерии)
зберегли до V в. древню назву – “гелиея фесмофетов”. Геліея – давня
назва народних зборів у грецьких містах-державах. Відбувається воно від
слова геліос – сонце, тому що народні збори відбувалися тільки вдень і
закінчувалися з заходом сонця. Будучи зібрано архонтом під його
головуванням, воно називалося «геліэей архонта» і займалося політичними
справами; скликане басилєем під його головуванням, воно називалося
«телиэей басилея» і займалося релігійними справами; скликане під
головуванням полемарха, воно називалося «геліэей полемарха» і займалося
військовими справами, нарешті, «геліэея фесмофетов» під головуванням
фесмофетов займалася судовими справами. Геліэя в часи Солона втратила
яке би те ні було реальне значення тому, що її витиснула «экклесия».
Солон, описуючи положення, що було до нього, протиставляє «демосові» –
городянам, що брали участь у народних зборах, «бідняків». Очевидно в
часи Солона фактично скликалися для обговорення державних питань тільки
один вид народного собрания-экклесия, у якому найбідніша частина
громадян не могла брати участь.

«Геліэя фесмофетов» з повновладного народного судилища перетворилася
тепер у просте оточення, у людей, що є присутнім на суді шести
фесмофетов.

Цей присутній на суді фесмофетов народ не приймай ніякої участі в
розгляді діли і винесенні вироку. Суд діяли архонти-фесмофети. Вони не
були зв’язані народним схваленням, однак, як можна думати, нерідко
змушені були вважатися з ним. Компетенція геліэї фесмофетов з часом усе
більш і більш звужується. Її діяльність у VI в. до н.е. тісно зв’язана з
найбільш демократичної з мір, проведених Солоному, із установленим
«правом апеляцій на рішення аристократичних посадових осіб у цю останню
загальнонародну установу — геліэю фесмофетов. До розбору апеляцій на
рішення посадових осіб, імовірно, і вводилися з реформи Солона всієї її
функції.

Місто Спарта було засноване в Х ст. до н.е. на лівому березі р. Еврот.
Сусіди називали його Лакедемон. В архаїчну епоху, до початку VII ст. до
н.е., спартанська община перебувала в стадії військової демократії й
розвивалась, як й інші дорійські племінні утворення. В кожній із трьох
її філ були свій базилей, народні збори, рада старійшин.

Держава Спарта займала територію, що знаходилася на півдні півострова
Пелопоннес, але поступово спартанці захопили всю Ла-коніку. Корінне
населення, ахейці, опинилися під владою спартанців. Верхівка місцевих
жителів злилася з родовою знаттю спартанців, увійшла до общини
переможців. Завоювання Лаконії супроводжувалося масовим пограбуванням
корінного населення.

Поява приватної власності на землю і рабів сприяла процесу
класоутворення. Поділ жителів за родами, філами поступово замінявся на
територіальний. Утворилося п’ять областей. Спартанські села із центрів
родових общин перетворювалися на дрібні адміністративні центри.
Розбагатіла знать із спартанців і ахейців, здобуваючи все нове майно у
вигляді землі, худоби, грошей, перетворювалась у панівний стан. Розвиток
товарно-грошових відносин створив грунт для закабалення й експлуатації
общинників. Процес класоутворення і формування держави тут протікав так
само, як і в Афінах до реформ Солона. Однак ситуація ускладнювалась
аграрним перенаселенням. У VII ст. до н.е. нестача родючих земель стала
відчуватися особливо помітно.

Почалася війни з метою захоплення Мессенії, розташованої в центрі
півострова. В результаті першої та другої мессенських війн під владою
Спарти опинилася дуже велика територія з багато чисельним населенням:
200 тис. рабів-ілотів; 32 тис. періеків (особисто вільних, але
позбавлених політичних прав); 10 тис. спартитів (чоловіків-воїнів).

Розбагатіла спартанська знать стала ігнорувати колишні звичаї й
традиції, її самоправність набула широких масштабів. Демос та
аристократія відокремились і протистояли один одному. Спартанська община
була на межі розвалу, легендарний Лікург охарактеризував її як «хворе
тіло, вражене всілякими хворобами».

Спартанці в Мессенії уярмили населення, більшість якого належало до
дорійців. Переможці й переможені говорили одною мовою, мали одну
релігію. Перебуваючи в меншості, в оточенні численного населення, яке
ненавиділо поневолювачів, спартанці жили в постійному страху, майже
ніколи не знімали військові обладунки, не розлучалися зі зброєю.
Наслідками військових успіхів здебільшого користувалася знать. У VII ст.
до н.е., аби відвернути невдоволення простих спартанців, вона пішла на
проведення в державі серії радикальних перетворень. Правителі Спарти
кілька разів зверталися за допомогою й порадою до Лікурга, який обіймав
посаду царевого опікуна. Він був особисто знайомий з Гомером, мав славу
неперевершеного державного діяча й організатора.

Формально вищим органом державної влади вважалися народні збори
(апелла), які приймали закони й обирали посадових осіб. Однак після
реформ Лікурга вони перестали самостійно розробляти закони і навіть
втратили право законодавчої ініціативи. Виступати на зборах могли лише
вищі посадові особи — царі, ефори, геронти. Рядовим громадянам це
заборонялося. Апелла могла прийняти або відхилити пропонований їй
законопроект. Результати голосування визначали призначені «обліковці» на
слух. Цей спосіб підрахунку голосів ще античні автори вважали,
примітивним. Якщо збори приймали неправильне рішення з точки зору царів
і геронтів, їх дозволялося розпустити, а рішення відмінити. Прийняті
зборами закони не дозволялося обнародувати.

Таким чином, народні збори у Спарті протягом декількох століть
відігравали пасивну роль. Однак включення Спарти в боротьбу за першість
серед грецьких держав мало своїм наслідком оживлення апелли. Наприкінці
IV ст. до н.е. всі важливі рішення стали прийматися лише народними
зборами.

Важливе місце в системі державних закладів посідала рада старійшин
(герусія). Цей релікт родового суспільства в інших полісах був
скасований за непотрібністю ще в стародавні часи. До складу герусії
довічно обиралися народними зборами громадяни не молодше 60-ти років з
числа глав знатних сімей. До герусії входили два царі і 28 геронтів.
Вони попередньо обговорювали проекти законів і рішень. Герусія була
головним судом за державними справами і тяжкими кримінальними злочинами.
За її вимогою і наполяганням могли бути скинуті царі. Геронти нікому не
підкорялися і ні перед ким не звітувалися.

Найбільша влада зосереджувалася в руках ефорів. Вони складали колегію із
5 чоловік, яка щороку обиралася народними зборами за рекомендацією
герусії. Ефором міг стати будь-який спартанець. Ім’ям першого ефора
називався рік. Колегія ефорів фактично володіла вищою владою в країні,
аж до права суду над царями і членами ради старійшин, відала всіма
питаннями внутрішньої і зовнішньої політики, скарбницею. Практично вони
були не підзвітні навіть геронтам. Ефори стежили ‘за вихованням
підростаючого покоління в агелах, спостерігали за поведінкою,
моральністю спартанців у побуті, під час сиссітій, в гімназіях, були
присутніми на військових заняттях. Вони мали своїх інформаторів. їм
підпорядковувалися гар мости, в їхньому розпорядженні перебували
озброєні піші й кіннотні загони, а також особливий корпус із трьохсот
вершників. Державні чиновники називалися ага-турами.

Арістотель відзначав, що через бідність ефори піддавалися підкупу. Вони
підтримували інтриги і розлади між царями, у випадку відсутності в царя
чоловічого потомства самі підшукували йому нову дружину. Один раз на
вісім років ефори робили астрологічні розрахунки і якщо розміщення зірок
здавалося їм несприятливим, це було приводом для них добиватися усунення
небажаних їм царів.

Ефори головували на засіданнях ради старійшин, особливо у тих випадках,
коли герусія виконувала роль верховного суду. Вони могли притягнути до
суду геронтів, царів, накласти на них штраф, до їхніх повноважень входив
розгляд скарг і позовів з майнових спорів громадян. Ефори захопили владу
в Спарті не відразу, спочатку як контрольний орган вони повинні були
спостерігати за діями царів, обмежувати їхній вплив на державні справи і
лише з часом відтіснили на другий план царів і раду старійшин.

Наявність у Спарті не одного, а двох царів було результатом об’єднання
верхівки ахійської та дорійської знаті. Царський титул передавався у
спадок по чоловічій лінії. Царі мали великі маєтки. Вони брали участь у
спільних трапезах спартанців. Раз у дев’ять років вони проходили
релігійні випробування.

У мирний час царі виконували функції жерців. Вони розглядали судові
справи з питань шлюбно-сімейного права, спадщини, всиновлення. Під час
військових походів, коли царі оголошувалися командуючими, їхня влада
була абсолютною. Однак і тут ефори спостерігали за їхніми діями,
керували поділом військової поживи. За прорахунки в командуванні чи інші
упущення ефори могли притягнути царя до судової відповідальності.
Щомісяця царі давали клятву ефорам і геронтам дотримуватися законів і
звичаїв країни. Спарта була закритою державою. Купцям заборонялося
завозити до неї свої товари. Приїзд посла супроводжувався складними
попередніми узгодженнями.

За формою організації влади, суспільним ладом Спарта посідає особливе
місце серед давньогрецьких полісів. Низький рівень техніки, вкрай
відстала економіка, обтяжена пережитками родового ладу, постійний страх
перед можливим повстанням ілотів обумовили створення системи закладів та
інститутів, покликаних зберегти, зміцнити корпус повноправних
спартанців. Знамените «спартанське виховання» являло собою могутній
засіб обробки громадської думки, що позначилося на всьому життєвому
устрої спартанців, вплинуло на їхню культуру і психологію. Воно
доповнювалося свідомим ізоляціонізмом і насаджуваною ксенофобією.

За зовнішніми ознаками Спарта — монархія, оскільки на чолі держави
стояли два царі. Та влада фактично належала ефорам і раді старійшин, то
Спартанська держава була різновидом античної олігархії.

Закостеніла, архаїчна влада Спарти, її відсталий політичний лад мали
своїм наслідком економічний і культурний занепад. В історії Спарти не
було знаменитих учених, скульпторів, письменників. Прославилися лише
полководці.

Кожна нова військова перемога Спарти ослаблювала її, приумножувала
кількість вдів і сиріт. Знаменитий історик Фукідід (460—400 рр. до
н.е.), який відвідав Спарту в останній чверті V ст. до н.е., виніс сумне
враження. На фоні розкоші й величі афінського зодчества віку Перікла
Спарта здалася невиразним провінційним селищем.

Тривалий час у Спарті діяв звичай. Закони закріплювали безправне
становище ілотів і майно спартіатів. Відомі закони Лікурга, які були
спрямовані проти деспотії. Відповідно до цих законів, будинок повинен
бути побудований скромно. У будинку ніхто не міг прикрашати своє житло
ліжком на срібних ніжках і з розкішним покривалом. Заборонялися золоті
та срібні монети. Гроші наказувалося чеканити з великих і важких монет,
щоб утруднити їх накопичення. На думку законодавців, ці міри повинні
були відбити у людей охоту краси, грабувати і забарювати. Гроші,
придбані нечесним шляхом, не можна було сховати.

Норми кримінального права вказували лише на ті діяння, вчинення яких
було караним. У якості покарання застосовувалась страта (скинення в
провал зі скелі, задушення), антимія – позбавлення прав за боягузтво на
війні тих, хто втік з поля бою, або здалися в полон, вигнання, грошові
штрафи.

Судові функції виконували ефори, Герусія або Рада старійшин з
кримінальних справ і державних злочинів. На війні в якості суддів
виступали царі.

Основним джерелом права Спарти був звичай. Про закони народних зборів
мало що відомо, хоча такі, цілком ймовірно, до VI в. до н.е. ще
застосовувалися. Яких-небудь кодексів до нас не дійшло. Про ті або інші
норми цивільного і карного права ми довідаємося з творів грецьких
істориків Геродота, Фукидида, Плутарха й ін. Узагалі ж у силу відсталого
характеру спартанської економіки правова система Спарти була розвита
значно менше, ніж в Афінах.

Усією сукупністю цивільних і політичних прав користувалася порівняно
нечисленна група спартанців (спартиатов), що жили в місті Спарта.
Юридично спартанці вважалися рівними один одному. Не тільки самі
спартанці, але й іноземці іменували Спарту «громадою рівних». «Рівність»
спартанців порозумівається необхідністю триматися постійно в бойовій
готовності, військовим табором перед особою рабів і залежних периэков.
Характерною рисою суспільного ладу були спільні трапези (сисситии),
участь у які було обов’язковим і було показником приналежності до
спартанського громадянства. Лише ті особи, що брали участь у спільних
обідах, вважалися повноправними громадянами.

Збереження сисситій мало на меті підтримати і зберегти військову
дисципліну. Сподівалися, що «воїн не залишить свого товариша по столі».
За словами Плутарха, спочатку спартанці були до обіду збройними, тому що
Ликург побажав улаштувати так, щоб вони в будь-який момент могли
виконати наказу, що віддаються їм. Кількість повноправних громадян,
унаслідок їхнього збідніння, усе більш зменшувалося. Процес швидкого і
неухильного скорочення числа повноправних спартанців відбивав, природно,
і на чисельному складі спартанського війська.

У Спарті в VI-V вв. до н.е. не існувало приватної власності на землю в
тім виді, у якому вона існувала при розвитій античній власності.
Юридично верховним власником усієї землі вважалася держава. Земля
належала всьому класові вільних рабовладельцев-сп артиатов.

Окремим громадянам з моменту їхнього народження держава надавала
земельні ділянки, що оброблялися плотами. Падел (клер) вважався
сімейним, і його єдність підтримувалася тим, що після смерті власника
він переходив але спадщині старшому братові. Молодші ж залишалися на
ділянці н продовжували господарювати. Купівля-продаж землі, так само як
і дарування, вважалися незаконними. Однак з часом наділи стали
дробитися, почалася концентрація землі в руках у деяких.

Родина і шлюб у Спарті носили па собі риси архаїчності. Хоча в класовому
суспільстві існує моногамна форма шлюбу, але в Спарті удержався (у виді
пережитку групового шлюбу) т.зв. «парний шлюб». У Спарті сама держава
регулювала шлюбні відносини. З метою одержання гарного потомства
займалися навіть підбором подружніх пар. Кожен спартанець по досягненні
визначеного віку зобов’язаний був женитися. Органи державної влади
карали не тільки за безшлюбність, але і за пізніше вступ у шлюб і за
дурний шлюб. Крім того, приймалися міри і проти бездітних шлюбів.

Отже, одна з держав Стародавньої Греції – Афіни – являла собою зразок
рабовласницької демократії. Друга – Спарта – одна з найвідсталіших, яка
зберегла значні пережитки первіснообщинного ладу. Спарта являла собою
своєрідну рабовласницьку аристократію. Водночас це наймогутніші з
грецьких міст-держав, які помітно вплинули на розвиток як інших грецьких
держав, так і народів. Культура Стародавньої Греції для європейської
цивілізації мала неоцінне значення. Ф.Єнгельс вказував, що універсальна
обдарованість і досягнення маленького народу забезпечили йому в історії
розвитку людства місце, на яке не можна претендувати жоден інший народ.

Джерела повідомляють, що Лікург вивчав закони крітських царів у частині
державного устрою. За легендою, переконавши народ, царів і геронтів
прийняти його закони, він зморив себе голодом.

Реформи, які за традицією приписують Лікургу, відносяться до першої
половини VII ст. до н.е. За короткий час Лікург врятував народ від
заколотів і безладдя. Насправді, за чотири століття до Пелопоннеської
війни у Спарті не було політичних потрясінь. Дрібні інтриги між
царськими сім’ями не беруться до уваги.

Іноземців у Спарті вражав громадський спокій і безпека, беззаперечне
підкорення молодших старшим, небагатослівність і законослухняність
спартанців, потайність і засекреченість у державних справах. Вони
дивувалися завзятій прихильності спартанців до військових занять і
атлетичних вправ, їхній байдужості до наук і мистецтва. Правителі
прагнули повністю ізолювати державу, своїх співгромадян від спілкування
з іншими полісами і народами. Торговельні стосунки з іншими країнами
були заборонені ще в VI ст. до н.е. Під загрозою смерті спартанцям
заборонялося з особистих потреб виїжджати за межі своєї держави. Виїзд
за кордон дозволявся лише воєначальникам, послам і проксенам.

Є така думка, що приписувані Лікургу античною традицією реформи
насправді є тривалий процес перебудови суспільної системи дорійців. Саме
ж «Лікургове законодавство»,— продукт колективної творчості кількох або
навіть багатьох реформаторів. Основною метою здійснюваних перетворень
було згуртувати колектив громадян в критичній обстановці після другої
Мессенської війни.

Реформи Лікурга – це комплекс перетворень соціально-економічного і
правового характеру, в результаті яких ненависна демосу знать формально
зникла, ніби розчинилася в масі спартанських громадян. Усі спартанці,
які призивалися в ополчення, були наділені земельними ділянками
(клерами). В Лаконіці і Мессенії їх налічувалося близько 10 тис. Клер
вважався невідчужуваним, потомственним володінням, а оскільки земля була
власністю держави, то його не можна було продати, подарувати, оформити у
спадок. Розміри ділянок були однакові для всіх, тим самим на основі
економічної рівності стверджувалась «община рівних». Ділянки обробляли
ілоти, обов’язком яких було утримувати спартанця та його сім’ю.

Становище ілотів можна розглядати як специфічний різновид античного
рабства. Особливість правового становища ілота в тому, що він не був
відокремлений від засобів виробництва, самостійно вів господарство,
користувався своєю худобою та інвентарем, половина зібраного ним урожаю
залишалася в його розпорядженні. Однак спартанці мали над ілотами
абсолютну владу.

Багато вчених відносять їх до категорії рабів. Спартанці не втручалися в
господарські справи своїх ілотів, але останні відповідали життям за
несвоєчасну сплату натурального оброку чи податі. Ілотів не можна було
відпускати на свободу, продавати за межі держави. Вони вважалися
общинно-державною власністю. Це економічно і юридичне зміцнювало «общину
рівних», завершувало трансформацію поліса з общини в рабовласницьку
державу зі своїми специфічними особливостями. Життєвий уклад демоса,
його традиції, звичаї стали законом.

Ділянки землі отримали й періеки – ремісники, крамарі. Таких наділів
налічувалося близько ЗО тис. Періеки були вільними, але не мали
політичних прав. Вони сплачували податки, податі, а під час війни
залучалися для служби в допоміжних частинах.

Повноправні спартанці вважалися рівними між собою, їхній образ життя від
народження до смерті жорстко регламентувався. Немовля після народження
оглядала спеціальна комісія. Якщо воно мало явні фізичні вади, було
інвалідом, то підлягало негайному вмертвінню.

Із 7 років хлопчики виховувалися в гімназіях, під наглядом
наставників-педагогів. Вони утримувалися в суворих умовах, аби з них
виросли витривалі воїни, які вміють беззастережно підкорятися. Діти
спали на невкритому сухому очеретинку, ходили босі, купалися в холодних
струмках. Вночі юнаки влаштовували засідки на дорогах і «полювали» на
ілотів. Так їх привчали до войовничості й жорстокості. Дівчата ж
регулярно займалися гімнастичними вправами, щоб стати здоровими
матерями.

Навчанню грамоті та іншим наукам не надавалося великого значення. Разом
з дітьми спартанців в агелах виховувалися вихідці з нижчих верств
суспільства, зокрема мофаки – діти від змішаних шлюбів (між спартанцем
та ілоткою). Головна мета навчання й виховання – підготовка майбутнього
воїна. Досягнувши 14-літ-нього віку, підлітки піддавалися випробуванням
(агонам) — жорстокому побиттю перед алтарем Артеміди.

Спільне виховання хлопчиків із дівчатками мало своїм результатом ранні
шлюби. Наречений, дотримуючись давніх звичаїв, крав наречену. Втім, це
робилося за взаємною згодою своїх та її батьків. Заховавши наречену в
своїх знайомих, майбутній чоловік таємно відвідував її, пострижену і
вдягнену в чоловічий одяг. Коли він знімав з неї пояс — символ
цнотливості, наречена ставала його дружиною, але вступала в будинок
чоловіка після весілля. Наречені приносили жертви Зевсу та його дружині.
Посаг нареченій не належав. При укладенні шлюбу, окрім волі батьків,
враховувалась і думка посадових осіб.

З 20 до 60-ти років спартанець вважався військовозобов’язаним і повинен
був систематично, майже щоденно вдосконалювати свої атлетичні та бойові
навички. До ЗО років він не мав політичних прав, йому належало в усьому
дотримуватися порад свого опікуна, наставника.

Спартанці носили однаковий одяг, користувалися однаковим домашнім
начинням, дотримували стандартну, загальноприйняту форму бороди та вус.
До ЗО років спартанець повинен був одружитися, інакше він щорічно під
час релігійного свята підлягав побиттю з боку жінок. Тим, хто мав трьох,
чотирьох синів, виявлялась особлива повага, їм надавалися різні пільги.

Соціальний статус жінок у Спарті був порівняно високим. Вони не знали
багатьох турбот по господарству, ілоти доставляли їм продукти, дітей
виховувала держава. Чоловіки часто гинули у війнах. Дружини і вдови зі
знатних сімей мали значне матеріальне забезпечення. В їхніх руках в IV
ст. до н.е. зосередилось близько двох п’ятих, а в III ст. до н.е. –
більше половини багатств Спарти.

Єдність спартанців забезпечувалась спільними трапезами (сис-сітіями),
під час яких прості громадяни і. царі їли за спільним столом і займалися
груповими атлетичними вправами. Кожний вносив щомісячно натуральний
внесок в общину. Той, хто не міг цього зробити, вважався «таким, що
опустився», і позбавлявся політичних прав. Будь-яка розкіш
засуджувалася. Свій дім спартанець міг будувати лише за допомогою
сокири, пилки і молотка.

Таким чином, повноправним громадянином Спарти вважався той, хто мав
наділ землі з прикріпленими до неї ілотами, постійно брав участь в
сиссітіях і в роботі народних зборів. Він повинен був знати напам’ять
найважливіші закони (ретри) і бездоганно виконувати їх. Боягузство в
бою, невнесення коштів на спільні трапези, непослушність посадовим
особам призводили, як правило, до позбавлення громадянського стану.

Регламентувалося не лише громадське, а й особисте життя. Військова
справа була основним заняттям громадян, їм заборонялося займатися
ремеслом й торгівлею, оскільки це ганьбило їх, бо вважалося справою
періеків. Ввезення до Спарти чужоземних виробів було заборонено. Золота
і срібна монети були вилучені, замість них в обігу перебувала монета у
вигляді залізних прутів – оболів. Було запроваджено заборону на предмети
розкоші. Серед громадян панувала груба зрівнялівка і суворий взаємний
контроль. Контакти із зовнішнім світом практично виключалися.

Поліс надавав матеріальну підтримку малозабезпеченим громадянам, аби
вони могли брати участь в громадських справах.

Громадська думка багатство громадян засуджувала. Виняток робився в тих
випадках, коли заможний спартанець утримував за свій кошт верхогонних
коней і брав участь у кінних змаганнях.

Лише згуртування цивільної общини в єдиний військовий колектив
забезпечувало спартанцям панування над переважаючою їх масою, уярмленого
і залежного населення. Надавши ілотам господарську самостійність,
спартанці безжально клали край будь-яким їхнім спробам до визволення. В
період військових дій ілоти залучалися як допоміжна сила, але при цьому
їм давали найпримітивнішу зброю, через що вони несли невиправдано великі
втрати під час сутичок з добре озброєним противником. У 426 р. до н.е. в
критичний для спартанців момент Пелопоннеської війни полководець Брасид
набрав з ілотів двотисячний загін і завдав поразки афінському війську.

Ілоти не раз повставали проти своїх гнобителів. У 465 р. до н.е. Спарта
змушена була просити сусідів, у тому числі афінський уряд, надіслати
війська для придушення повстання ілотів. Під час Пелопоннеської війни
велика маса мессенських ілотів приєдналася до афінян. Однак після
укладання Нікеєвого миру в 421 р. до н.е. афінський уряд кинув їх на
призволяще, фактично віддавши на розправу спартанцям.

Правовий статус періеків у Спарті багато в чому був схожим на той, що
мали афінські метеки. Політичними правами вони не користувалися,
займалися торгівлею, ремеслом. Регулярні побиття і вбивства, так звані
криптії, яким піддавалися ілоти, на періеків не поширювалися. Високо
цінувалися ремісники, оскільки армія потребувала зброю, обладунки. Вони
користувалися деякими пільгами. Цим можна пояснити втечу в 411 р. до
н.е. із Аттики в Спарту відразу понад 20 тис. рабів, переважно
ремісників. У V ст. до н.е. Спарта мала найчисельніше в Елладі військо,
досвідчених полководців, прекрасно підготовлених гоплітів.

За працею і поведінкою періеків постійно спостерігали спартанські
начальники – гармости (начальники селищ). Під час війни періеки несли
службу як легкоозброєні воїни. Ті, хто відзначився в бою, заохочувалися.
Наприклад, ілоти, зараховані в гоп-літи і які відзначилися в бою,
отримували свободу, їх називали неодамодами. За наявності вільної
державної землі вони могли отримати земельний наділ..

Постійні військові заходи вимагали величезних витрат матеріальних і
людських ресурсів, що врешті-решт стало причиною швидкого занепаду
спартанської «общини рівних».

У другій половині V ст. до н.е. Спарта, спираючись на свою військову
могутність, вела боротьбу за гегемонію в Елладі. В Пелопоннеській війні
вона перемогла свого дуже сильного противника – Афіни. Останні прийняли
всі умови, продиктовані Спартою, в тому числі скасували режим демократії
і встановили олігархію на зразок Спарти. Спарта отримала велику
контрибуцію. Однак Пелопоннеська війна різко погіршила її становище.
Багато спартанців загинуло. Країна була виснажена. Населення підвладних
Спарті полісів проявляло зневагу до переможців.

Для Спарти перемога в Пелопоннеській війні означала кінець самоізоляції,
почалося її втягування в загально грецькі товарно-грошові відносини.
Знову в обігу з’явилися золоті й срібні монети. За словами письменника і
філософа Плутарха (бл. 46 — бл. 127 рр. до н.е.), в цей період усі
спартанці були охоплені прагненням до збагачення, ніби потягом до чогось
почесного і великого. Особливо збагачувалися воєначальники.

За законом ефора Епідатея (близько 400 р. до н.е.), спартанці змогли
продавати й заповідати свої клери, тобто установився принцип приватної
власності на землю. Кількість тих, хто опустився, втратив землю, майно
(гіпомейонів), зростала, а кількість співтрапезників у сиссітіях
зменшувалася. Почався занепад спартанської «общини рівних», її політична
й суспільна структура не витримала натиску товарно-грошових відносин. У
480 р. до н.е. повноправних спартанців-воїнів налічувалося 8 тис., у 418
р. до н.е.- 4 тис., а до кінця IV ст. до н.е. їх залишилося менше одної
тисячі. Більшість спартанців загинула, їхні наділи стали об’єктом
купівлі-продажу. Спарта втратила свою самостійність, потрапила під владу
персів, потім македонців, а з 146 р. до н.е.- Риму.

Афіни і Спарта мали велике значення в історії, хоча кожна з цих держав
залишила відбиток по-своєму: якщо афінська демократія була для свого
часу прогресивним явищем, тому що вона уможливила високий розвиток,
розквіт грецької культури (філософії, мистецтва, літератури і т.д.), то
Спарта в області культури не дала нічого, гідного згадування. Вона в
усьому себе виявляла як державу реакційний і відстале, як оплот
консервативної рабовласницької аристократії. У стародавності Спарта
славилася тільки чудовим для своєї епохи військом так найжорстокішим
терором у відношенні рабів-ілотів, яких вона намагалася тримати у
вічному страху.

Література:

1.Хрестоматия по истории Древней Греции. – М., 1964.

2.Шевченко О.О. “Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний
посібник для студентів юридичних вузів та факультетів.” К.:Вентурі,
1997р.

3.Український Радянський Енциклопедичний Словник. В трьох томах. Видання
друге. –К.,1987.

4.Федоров К.Г. “Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний
посібник” К.: Вища школа, 1994р.

5.Исаева В.И. Античная демократия – феномен европейской цивилизации //
Историко-культурные основы европейской цивилизации. – М., 1992.

6.Всеобщая история государства и права // Под ред. Батыра К.И. – М.,
1995.

7.Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник/Під
загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Джужи О.М.-К.,
2000.-352ст.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019