.

Приватна детективна і охоронна діяльність

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
5 3206
Скачать документ

Зміст

Вступ
1. Діяльність приватних охоронних структур
2. Структура ринку охоронно-детективних послуг
2.1. Види охоронно-детективних послуг
2.2. Структура безпеки Ростовської області
3. Іноземні компанії на російському ринку охоронних послуг
Висновок

Вступ

Кардинальні зміни в суспільному житті, політична, економічна нестабільність, виникнення нових форм власності, зростання числа нових суб’єктів господарської діяльності, стрімкий розвиток підприємництва і розширення приватного сектора економіки неминуче спричинили за собою зміну системи суб’єктів боротьби із злочинністю в Росії. В період реформ втратили колишнє значення окремі суспільні формування, такі як добровільні народні дружини, в той же час виникли нові суб’єкти боротьби із злочинністю. Зокрема, інтенсивно розвивався інститут приватної детективної і охоронної діяльності.
Відомо, що велика частина грошей платників податків йде на утримання державного апарату, у тому числі на зміст правоохоронних органів. Держава в тому або іншому ступені створює гарантії безпеки своїх громадян і їх власності. Безумовно, ці гарантії можуть бути, більш високими в найбільш розвинутих в економічному плані державах. Ось тільки чи здатна держава забезпечити повну гарантію безпеки своїх громадян і їх власності? Всі цивілізовані країни пройшли по дорозі не тільки дозволи діяльності приватних охоронних і детективних структур, але і різними способами стимулюють їх розвиток.
Своєю діяльністю недержавні охоронні підприємства вносять істотний внесок в боротьбу із злочинністю в РФ. Забезпечення охорони комерційних і окремих державних структур, перевірка торгових і фінансових партнерів, перевірка благонадійності громадян при пристрої на роботу, все це сприяє скороченню темпів зростання правопорушень, зберігає від розкрадання значні матеріальні і фінансові засоби, а в цілому – сприяє стабілізації економіки і поліпшенню криміногенної ситуації в країні.
В нинішній ситуації приватні охоронно-розшукові підприємства сталі невід’ємною частиною системи внутрішньої безпеки держави. Вони вносять істотний внесок в справу заборони зростання злочинності і боротьби з нею.
В даний час основну частину керівництва приватних охоронних служб і служб безпеки складають колишні співробітники МВС, ФСБ і прокуратури. Вони зберегли свої зв’язки з колишнім місцем роботи, що може, при правильній постановці питання, сприяти координації діяльності державних і приватних правоохоронних структур.

1. Діяльність приватних охоронних структур

До числа змін, що відбулися останніми роками в правовій сфері, слід віднести передачу частини функцій державних правоохоронних органів і спецслужб недержавним детективним і охоронним агентствам (ДОА), службам безпеки підприємств і організацій, в яких в даний час працюють сотні тисяч чоловік.
Приватна детективна і охоронна діяльність визначається, як надання на відшкодувальній договірній основі послуг фізичним і юридичним особам в цілях захисту законних прав і інтересів. Подібна діяльність може здійснюватися підприємствами, що мають спеціальний дозвіл (ліцензію) органів внутрішніх справ Російської Федерації. В законі також вказано, що громадяни, що займаються приватною детективною діяльністю, не має права здійснювати які-небудь оперативно-розшукові дії, віднесені законом до виняткової компетенції органів дізнання; дія законів, що закріплюють правовий статус працівників правоохоронних органів, на осіб, що здійснюють приватну детективну і охоронну діяльність, не розповсюджується.
Законом передбачено два види приватної детективної і охоронної діяльності: розшук і охорона.
Протягом доби з моменту укладення контракту з клієнтом на збір відомостей приватний детектив зобов’язаний письмово повідомити про це особу, дізнання, слідчого, прокурора або суд, що проводить, в чиєму виробництві знаходиться кримінальна справа.
Послуги охорони можуть надавати лише фізичних або юридичних осіб, що мають статус приватного детектива, приватного детективного підприємства або об’єднання, приватного охоронця або приватного охоронного підприємства або охоронно-розшукового підрозділу.
Фізичні і юридичні особи, що не мають такого статусу, не має права надавати розшукові і охоронні послуги.
Приватним детективом признається громадянин Російської Федерації, що отримав в установленому порядку ліцензію на приватну розшукову діяльність і виконуючий перераховані в законі розшукові послуги. Поєднання цієї діяльності з державною службою не допускається.
Приватні охоронні підприємства мають право створювати об’єднання, що мають статус юридичної особи. Такі об’єднання повинні отримати відповідну ліцензію в органах внутрішніх справ. Керівники об’єднань зобов’язані мати вищу юридичну освіту і ліцензію на приватну розшукову діяльність.
Охоронним підприємствам дозволяється надавати послуги у вигляді озброєної охорони майна власників, а також використовувати технічні і інші засоби, що не заподіюють шкоди життя і здоров’ю громадян і навколишньому середовищу, засобу оперативної радіо- і телефонного зв’язку.
В процесі здійснення приватної детективної діяльності дозволяється застосовувати спеціальні засоби і вогнепальну зброю тільки у випадках і порядку, передбаченому законом, і в межах наданих ліцензією.
Треба визнати, що сьогодні без недержавної системи забезпечення безпеки, у тому числі захисти державних інтересів обійтися не можна. Якби одні державні правоохоронні органи могли вирішувати цю задачу, можна було б обмежувати діяльність недержавної системи. Але державні органи сьогодні не в змозі протистояти навіть злочинності – самим небезпечним порушенням закону. Тому треба бути реалістами і ставити перед недержавною службою безпеки чіткі, змістовні задачі, давати їй відповідні повноваження, але і розуміє, контролювати її діяльність. Належне функціонування недержавних правоохоронних структур, служб безпеки залежить і від наукового забезпечення цієї діяльності, від підготовки кадрів, від багатьох інших чинників. Причому важливу роль покликана грати і преса. В засобах масової інформації рідко обговорюються питання діяльності недержавних служб безпеки. Всі ці служби як би зрівнюються, а їх діяльність нерідко сприймається, як тільки зовні охоронна, діяльність охоронців. У пресі можна ці питання обговорювати більш широко і більш ясно. І краще, коли це робитимуть люди, які бачать проблему і із сторони, і як би зсередини.
Існує також проблема кадрів. Якщо людина закінчує службу в правоохоронних органах (в МВС, в службі безпеки, в прокуратурі, в податковій поліції і т. п.) і приходить в недержавну структуру, він розуміє, що робота в ній носить специфічний характер. Потрібна додаткова підготовка. Необхідно розвивати системи такої підготовки, у тому числі за участю державних органів. Тут доведеться вирішувати комплекс украй важливих проблем. І якщо це все не робити терміново, забезпечення безпеки недержавних структур і навіть структур, де державна частка є переважаючою, будуватиметься на напівлегальній або навіть неправовій основі. В цьому зацікавлені окремі співробітники державних структур, що наживаються на наданні допомоги у вигляді надання необхідної інформації і т.п.

2. Структура ринку охоронно-детективних послуг

Ринок охоронно-детективних послуг має структуру, показану на рис.1.

Мал. 1. Структура ринку охоронно-детективних послуг

2.1 Види охоронно-детективних послуг

Сучасний ринок пропонує господарюючому суб’єкту наступні види охоронно-детективних послуг:
• забезпечення збереження і фізичного захисту матеріальних об’єктів і фінансових коштів;
• контроль і забезпечення безпеки персоналу;
• забезпечення безпеки інформаційних ресурсів;
• інформаційно-аналітичні дослідження і прогнозні оцінки безпеки, у тому числі економічної (оцінка економічної стійкості, фінансової спроможності і надійності партнерів і конкурентів, управління фінансовими і іншими підприємницькими ризиками і ін.)
Очевидно, що для збереження своїх позицій на ринку виробники цих послуг повинні підвищувати їх якість, що вже найближчим часом зажадає проведення наукових досліджень, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів в області фінансово-господарської діяльності, управління персоналом, психології, створення технічних засобів охорони, захисту інформації і т.д. Ця тенденція вже простежується в роботі провідних компаній країни, про що можна судити по все зростаючій кількості різних заходів (виставок, семінарів, конференцій, короткострокових курсів), пов’язаних з охоронно-детективним бізнесом.
Особливістю ринку охоронно-детективних послуг є необхідність створення власної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Сьогодні система підготовки кадрів для приватних охоронно-розшукових структур представлена тільки недержавними освітніми установами початкової професійної освіти, що готують приватних охоронців. Що стосується фахівців середньої і вищої ланки, то цивільні вищі і середні учбові заклади Росії не займаються підготовкою управлінців в області безпеки, хоча у всіх розвинутих країнах світу безпеку бізнесу забезпечують професійні менеджери по безпеці.
Поки для цього напряму підготовки відсутні державні освітні стандарти і затверджені в установленому порядку спеціальності, підготовка таких фахівців можлива тільки в системі додаткової професійної освіти.
Враховуючи специфічний характер послуг, зв’язаних з використанням службової зброї, спецзасобів і спецтехніки, ринок охоронно-детективних послуг повинен контролюватися правоохоронними органами. Відомчий контроль покликаний забезпечити рішення таких задач, як правове регулювання діяльності приватних охоронно-розшукових структур; контроль за дотриманням приватними охоронно-розшуковими структурами ліцензійних вимог і нормативів; організація розробки і проведення експертизи програм, проектів, нормативно-правових актів в області забезпечення громадського порядку, розкриття злочинів і протидії тероризму; сприяння формуванню конкурентного середовища на ринку охоронно-детективних послуг і інших.

2.2 Структура безпеки Ростовської області

Аналіз сучасного стану ринку охоронно-детективних послуг показує, що назріла необхідність в залученні на цей ринок структур, що не займаються безпосередньо охоронно-детективною діяльністю, але обслуговуючих загальні потреби учасників ринку і, як наслідок, з’явилася задача забезпечення додаткової, «горизонтальної» координації їх дій. З цією метою створено некомерційне партнерство недержавних (приватних) структур безпеки Ростовської області «Правопорядок», яке взаємодіє зі всіма зацікавленими учасниками ринку.
Основними задачами Партнерства є:
• науково-методичне і організаційне сприяння державним органам влади і управління в забезпеченні безпеки фізичних і юридичних осіб, захисту їх прав, свобод, законних інтересів від протиправних посягань;
• сприяння законодавчому визнанню і підвищенню престижу професії охоронця і детектива, участь у визначенні кваліфікаційних вимог до осіб, що займаються недержавною охоронною і детективною діяльністю;
• вивчення і розповсюдження позитивного досвіду роботи охоронних, детективних, освітніх, технічних і інших підприємств, розробка і упровадження нових форм, методів і тактичних прийомів, що підвищують якість охоронно-детективних послуг;
• організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для ринку охоронно-детективних послуг;
• збір і обробка кримінології, комерційної і іншої, необхідної для вирішення статутних задач, інформації, створення відповідних банків даних для оперативного інформаційного обміну, статистичної і аналітичної обробки інформації на користь учасників ринку охоронно-детективних послуг;
• організація наукових досліджень в області соціальних і технічних наук по проблемах безпеки особи і бізнесу;
• здійснення інформаційно-видавничої діяльності у сфері безпеки;
• організація симпозіумів, конференцій, семінарів, виставок і інших заходів, сприяючих формуванню попиту на охоронно-детективні послуги, розширенню їх номенклатури і підвищенню якості.
Рішення цих і інших статутних задач Партнерства сприятиме підвищенню якості охоронно-детективних послуг, направлених на забезпечення безпеки особи і бізнесу.

3. Іноземні компанії на російському ринку охоронних послуг

Отже, що ж відбудеться на російському ринку охоронних послуг у разі приходу іноземних компаній? До речі, іноземні охоронні компанії вже представлені на нашому ринку. Виступ Сергія Айрапетяна, директори по маркетингу і розвитку бізнесу компанії «Груп 4 Секьюрікор Глобал Ріськс», підтверджує це.
Спроби захоплення ринку охоронних послуг іноземними компаніями, в усякому разі поки, відсутні. Але було б бажання, як мовиться. Експерти припускають, що скупка вже існуючих компаній іноземним фірмам нецікава. Активи середнього ЧОПа (Приватне Охоронне Підприємство) малопрівлекательниє для інвестора. Якщо «у них» з’явиться можливість законно працювати в Росії, звичайно, буде створений ЧОПи з великим іноземним капіталом.
Охоронні підприємства з іноземною участю, у разі їх приходу на наш ринок не працюватиме за тарифами, що превалюють сьогодні на російському ринку охоронних послуг. А клієнти, звичайно, не бажають витрачати більше грошей.
І як наслідок цього, що «загрожує» вже існуючим російським підприємствам?
– Необхідність збільшення власного статутного капіталу;
– необхідність значного збільшення рекламного бюджету;
– значне збільшення власного бюджету «страховки» (всім вже стало зрозуміле: страхування відповідальності ЧОПов – тема окремої великої розмови із страхувальниками, оскільки компанії страховок підходять до неї абсолютно «особливим чином». Та і замовник в більшості своїй не хоче мати справи із страховкою виконавця. Завданий збитку в результаті дій виконавця – хай якнайскоріше заплатить виконавець. І ми з вами знаємо: виконавець у багатьох випадках платить);
– необхідність закупляти більш якісне і, отже, більш дороге устаткування і автомобілі;
– необхідність постійного підвищення якості послуг;
– можливе зниження цін на охоронні послуги;
– збільшення заробітної платні охоронцям;
– розширення переліку своїх послуг (іноземні компанії доповнюють вже пропонований російськими ЧОПамі список послуг такими позиціями, як інформаційна безпека і інформаційно-аналітичне забезпечення). Зрозуміло, що для юридичних осіб комплексна безпека більш цікава;
– підвищення кваліфікації і професіоналізму управлінців;
– необхідність відповідності підприємства міжнародним професійним стандартам
Очевидно, якщо охоронні підприємства з іноземною участю сильно упровадяться в російський ринок охоронно-детективних послуг, то загостриться конкуренція. А із загостренням конкуренції і умовами роботи, що ускладнилися, відбудеться консолідація російських підприємств галузі.
З великою часткою вірогідності можна припустити, що на ринку залишаться тільки сильні гравці: зникнуть підприємства, що не зуміли справитися з вже перерахованими вимогами.
Якщо подивитися з іншої точки зору, є і позитивний аспект цього питання : «Вони – до нас, а ми – до них!». У Росії з’явиться можливість вийти на європейський і інші ринки.

Висновок

На всіх етапах розвитку людства проблема безпеки завжди була однією з найактуальніших і важко вирішуваних. Якщо визнати, що найбільшою і безумовною цінністю будь-якого суспільства є людське життя, то доведеться погодитися з тим, що безпека особи у всьому різноманітті аспектів цього поняття, є однією з вищих цінностей цивілізованого суспільства.
У всіх розвинутих країнах світу найактивніша частина суспільства займається тим, що сьогодні і в нашій країні називається бізнесом. Звідси з неминучістю витікає, що безпека і благополуччя особи багато в чому визначається безпекою і успішністю бізнесу.
Природною реакцією на зовнішні і внутрішні загрози бізнесу стало створення і розвиток приватних охоронних підприємств і служб безпеки. В даний час за даними МВС в Російській Федерації офіційно зареєстровано близько 25 тисяч охоронних підприємств і служб безпеки. У тому числі, на Півдні Росії – більше 1000 (в Ростовській області – більше трьохсот).
Чисельність ліцензіюючого персоналу складає близько 500 тис. людина. З них більше 30% – колишні співробітники МВС, органів безпеки і спецслужб. Охороняється більше 70 000 об’єктів з використанням більш 100 000 одиниць вогнепальної і газової зброї. В цілому у сфері недержавної системи безпеки трудиться більше одного мільйона чоловік, а річний оборот охоронних і розшукових послуг оцінюється в мільярдах доларів.
Всі ці факти дозволяють говорити про те, що сформувалася і інтенсивно розвивається нова для пострадянської Росії галузь бізнесу – охоронно-детективний бізнес.
В останні декілька років до проблем безпеки бізнесу додалися нові і дуже серйозні загрози життя і здоров’ю людей, пов’язані з активізацією міжнародного тероризму. На відміну від кримінальних структур, що загрожують бізнесу, терористи звичайно переслідують політичну мету, і боротьба з ними – прерогатива державних структур безпеки. Проте в цій боротьбі державі, безумовно, повинні допомагати приватні охоронно-розшукові структури, що мають необхідну матеріальну базу і відповідним чином підготовлених співробітників.
Враховуючи прогнозований експертами затяжну кризу російської економіки, збереження гостроти криміногенної обстановки, на осяжну перспективу абсолютно логічним був би подальший розвиток і зміцнення інституту приватних охоронних підприємств і служб безпеки. Тому самим продуманим, корисним з державної точки зору, було б підкріплене законодавчо рішення про подальше стимулювання розвитку і вдосконалення вже існуючої і діючої системи приватних охоронних структур, робота по її більш органічному включенню в загальну систему органів безпеки країни.
Після того, як на противагу організованої злочинності, що насувається, на законній підставі сталі з’являтися приватні детективні і охоронні служби, очолювані професіоналами високого класу, організована злочинність в боротьбі за місце під сонцем стала привертати в свої ряди професіоналів своєї справи, що привело до професіоналізації організованої злочинності. В даний час там задіяні разом із закоренілими злочинцями і молодими молодиками колишні працівники МВС, учасники афганської, чеченської воїн, спортсмени з світовими іменами, люди з вищою освітою, що розбираються у фінансовій, банківській діяльності, в комп’ютерній техніці.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020