.

Особливості методики розслідування вбивств, вчинених на замовлення

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 15171
Скачать документ

88

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ ТА КРИМІНАЛІСТІВ

КАФЕДРА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Наукова робота

по темі:

“Особливості методики розслідування вбивств, вчинених

на замовлення”

Виконав:

Курсант 302 групи

мол. серж. міліції

Колток О.І.

Науковий керівник:

Викладач кафедри розслідування злочинів

підполковник міліції

Черунов С.Б.

Київ – 2002

План:

Вступ

Розділ 1. Кримінально-правова характеристика вбивств:

1.1 поняття;

1.2 обґєкт;

1.3 обґєктивна сторона;

1.4 мотив;

1.5 мета;

1.6 особливості кваліфікації вбивств на замовлення;

Розділ 2. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення

2.1 місце, час, спосіб, готування, вчинення, приховування, дії особи,
знаряддя вчинення;

2.2 особа злочинця;

2.3 особа потерпілого;

2.4 картина слідів;

Розділ 3. Особливості методики розслідування вбивств на замовлення:

3.1 слідчі ситуації, які виникають на початковому етапі розслідування
кримінальної справи, порушеного за фактами вбивств на замовлення слідчі
дії на данному етапі;

3.2 приводи та підстави вбивств на замовлення;

3.3 огляд місця події;

3.4 допит свідків;

3.5 призначення судово-медичної експертизи;

3.6 взаємодія з дізнанням з метою встановлення особи, яка вчинила
злочин;

3.7 затримання;

3.8 допит підозрюваного;

3.9 обрання запобіжних заходів;

Розділ 4. Заключний етап розслідування (слідчі ситуації та слідчі дії):

4.1 обшук;

4.2 впізнання;

4.3 відтворення обстановки і обставин події;

4.4 притягнення як обвинуваченого та допит;

Розділ 5. Профілактична діяльність слідчого.

Висновок.

Використана література.

Вступ

Протягом останніх десяти років в Україні спостерігається зростання
кількості тяжких злочинів з проявом особливої жорстокості, використанням
вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв. Серед видів
насильницьких актів найбільш поширеними є такі, як терористичні акти,
вбивства, вибухи, поранення, побиття і знущання, пограбування тощо. Все
більшого загрозливого характеру набуває тенденція вчинення злочинів
терористичної спрямованості з використанням саморобних вибухових
пристроїв та вогнепальної зброї.

З розвитком ринкової економіки, інституту приватної власності та інших
чинників, що сприяють конкуренції як в бізнесі, так і в політичній
діяльності все більше і більше поширюється такий вид злочину, як
вбивства на замовлення. Це певною мірою нове для нашого суспільства
кримінальне явище. Здебільшого воно обумовлюється боротьбою певного кола
осіб за надприбутки. Зростання кількості вбивств на замовлення також
зумовлюється дезорганізацією розвитку нормальних ринкових відносин,
недосконалістю їх правового регулювання, особливо у сфері приватизації,
фінансово-кредитної, комерціїної діяльності та їх ліцензування,
оподаткування, різким ростом озброєності злочинних угрупувань, якості їх
технічної оснащенності і значним фінансовим забезпеченням, загостренням
конфліктів між злочинними угрупованнями через розподіл сфер злочинного
впливу, активним створенням злочинними обґєднаннями власних комерційних
структур і використанням їх для вчинення економічних злочинів.

Метою моєї роботи є дослідження такого явища як вбивство на замовлення,
а саме:

q необхідно дати його кримінально-правову характеристику, за допомогою
якої, можна бути визначити всі ознаки складу злочину, притаманному саме
для цього злочину, визначитися з обґєктом та суспільною небезпекою
даного злочину, мотивами його вчинення тощо;

q криміналістичну характеристику таких вбивств. В цьому розділі своєї
роботи я розгляну питання, що характеризують час, місце, спосіб, інші
обставини вчинення злочину, особу злочинця та особу потерпілого з точки
зору криміналістичної науки, а також картину слідів, яка є найбільш
характерною у випадку вчинення вбивства на замовлення;

q в наступному розділі, який має назву “Особливості методики
розслідування вбивств на замовлення”, будуть розглянуті такі типові
слідчі дії, які виникають на початковому етапі розслідування
кримінальної справи, порушеної за фактом вбивства (ст.115 КК), або при
явних ознаках вбивства на замовлення, та по факту вбивства, вчиненого на
замовлення (п.11, ч.2 ст.115 КК). Це такі дії, як огляд місця події,
допит свідків, призначення експертиз, затримання підозрюваного та інші
дії, за допомогою яких слідчий і проводить розслідування по справі;

q четвертий розділ роботи характеризує слідчі дії, які проводяться на
заключному етапі розслідування, тобто ті, які будуть характерними для
всіх злочинів взакгалі, і вбивств на замовлення в тому числі – це такі,
як обшук, впізнання підозрюваного, відтворення та обстановки та обставин
події, а також притягнення як обвинуваченого та допит;

q заключний розділ основної частини моєї роботи має назву “Профілактична
діяльність слідчого”. Тут будуть розглянуті питання профілактики
злочинів як правоохоронними органами, так і слідчим, а також
загально-соціальна, кримінологічна, індивідуальна та інші види
профілактики злочинів.

Отже, розглянемо детальніше кримінально-правову характеристику вбивств
на замовлення.

Р??л I

На сьогоднішній день правовій науці необхідне точне визначення поняття
вбивства на замовлення, оскільки тільки тоді можна привести до порядку
різноманітні підходи до його визначення правоохоронними органами серед
інших суспільно-небезпечних діянь і тільки тоді можна зорієнтувати всю
систему ОВС на єдину і ефективну боротьбу з даним видом злочинів.

Під умисним вбивством, вчиненим на замовлення, розуміється позбавлення
життя людини внаслідок угоди, досягнутої між двома сторонами.
Горбачевський В.Я. Вбивства на замовлення: Кримінологічні ознаки.
Науковий вісник УАВС 1998р.

Як і будь-якій цивільно-правовій угоді, данній угоді притаманні
характерні елементи, а, отже, елементами такої угоди є:

1. предмет угоди – смерть одного чи декількох осіб;

2. сторони угоди – замовник – особа, яка замовляє вбивство з тих чи
інших мотивів і виконавець – особа, яка бере на себе “обовґязок”
виконати замовлення;

3. зміст угоди – виконавець злочину бере на себе зобовґязання позбавити
життя потерпілого, а замовник зобовґязується вчинити певного роду дії на
користь виконавця або утриматися від вчинення визначених в угоді дій.

Багато науковців схиляються до думки, що вбивством на замовлення є це
суспільно небезпечне, умисне, передбачене кримінальним законом діяння,
яке полягає у насильницькому, протиправному позбавленні життя людини
особою, спеціально для цього найнятою.

Згідно з Постановою Пленума Верховного Суду України №1 від 1.04.94 “Про
судову практику в справах про злочини проти життя і здоровґя людини”:

Під умисним вбивством, вчиненим на замовлення, треба розуміти умисне
позбавлення життя потерпілого, здійснене особою (виконавцем) за
дорученням іншої особи (замовника). Таке доручення може мати форму
наказу, розпорядження, а також угоди, відповідно до якої виконавець
зобовґязується позбавити потерпілого життя, а замовник – вчинити або не
вчинити в інтересах виконавця певні дії матеріального чи нематеріального
характеру.

Дане визначення найбільш повно характеризує вказане суспільно небезпечне
діяння, оскільки, на відміну від попередніх, в ньому вказано що таке
вбивство може вчинятися не тільки у формі угоди, але і у формі наказу,
розпорядження. Також вдало визначені дії замовника, тобто те, що вони
можуть бути як матеріального, так і нематеріального характеру, що є
важливим для кваліфікації вчинених дій.

Злочин, передбачений ст 115 ККУ посягає на життя людини, яке визнається
в Україні найвищою соціальною цінністю. Конституції України 6.06.1996р.
Ст.3 Його підвищена суспільна небезнека полягає і в тому, що при цьому
заподіюються наслідки у вигляді смерті, які мають необоротний характер і
у звґязку з цим шкода, заподіяна потерпілому від цього злочину не може
бути відшкодована.

Отже, розглядаючи склад злочину перш за все слід враховувати обґєкт
злочину, тобто охоронювані Кримінальним законом суспільні відносини, які
забезпечують життя людини та можливість існування її в суспільстві
(родовий обґєкт).

Безпосереднім обґєктом цього злочину є життя конкретної людини.

Початком життя вважається початок фізіологічних пологів. Кінцевим
моментом життя визнається настання фізіологічної смерті, коли внаслідок
повної зупинки серця і припинення постачання клітинам кисню відбувається
незворотній процес розпаду клітин центральної нервової системи і смерть
мозку.

Обґєктивну сторону даного злочину ми можемо характеризувати у наступних
формах:

1) діяння – яким є посягання на життя іншої особи;

2) наслідки, які виражаються у вигляді фізіологічної смерті потерпілого;

3) причинний звґязок між вище вказаними діянням та наслідками.

Якщо розглянути діяння, то воно може проявлятися як у формі дії, тобто
активної поведінки злочинця, спрямованої на порушення функцій чи
анатомічної цілісності життєво важливих органів людини.

Необхідною умовою кваліфікації навмисного вбивства особи шляхом
бездіяльності у відповідності до ст.115 є наявність у винного обовґязку
турбуватися про потерпілого, а також можливості у нього не допустити
настання його смерті. Наприклад, медичний працівник з метою позбавити
смерті потерпілого не виконує покладені на нього професійні обовґязки
щодо лікування хворого.

Обовґязковим наслідком вбивства є настання фізіологічної смерті
потерпілого.

Людина вважається померлою з моменту смерті її мозку.

Смерть мозку людини – це повне і незворотне припинення його функцій, які
реєструються при серці, що працює, та примусовій вентиляції легенів
Інструкція щодо канстатації смерті людини на підставі смерті мозку.
Затверджена наказом МОЗ №226 від 25.09.2000

Фізіологічна смерть відрізняється від клінічної смерті тим, що при
клінічній смерті життєдіяльність організму зберігається протягом певного
часу, близько 6-8 хвилин, і при належному наданні медичної допомоги
людину, що знаходиться в такому стані, можна повернути до життя. Це
пояснюється тим, що за такий проміжок часу не вмерли нервові клітини
мозку внаслідок припинення постачання до них кисню при зупинці смерця.

Третім обовґязковим елементом обґєктивної сторони є причинний звґязок
між діянням та наслідком, тобто смерть особи має бути закономірним
результатом діяння винного, а не діянь третіх осіб, наслідком дії
яких-небудь зовнішніх сил.

Мотиви вчинення вбивств на замовлення. Важливим для розкриття та
розслідування правоохоронними органами злочину є встановлення мотиву, що
можливо лише на основі детального аналізу всіх обґєктивних обставин і
ретельного вивчення об’єктивних умов, що підштовхнули особу до вчинення
вбивства на замовлення.

Аналіз кримінальних справ за фактами вбивств, які вчинювалися на
замовлення, свідчить, що поширеними мотивами вчинення їх є:

q усунення конкурента, політичного чи іншого суперника, співробітника
правоохоронних органів, журналіста, свідка;

q відкрита боротьба за розподіл сфер впливу;

q зведення рахунків у кримінальному світі;

q залякування, наведення жаху на потенційних суперників;

q помста, ревнощі;

q позбуття боргу;

q заволодіння правом на житло, майно тощо.

Серед мотивів вчинення вбивства на замовлення переважає (три чверті
випадків) корисливий — усунення конкурентів, зведення рахунків у
кримінальному світі, позбуття боргу, усунення “зайвого” спадкоємця,
заволодіння правом на житло, майно; кожний пґятий злочин вчинюється з
метою помсти. Серед інших мотивів переважають: усунення свідка,
політичного суперника, ревнощі тощо. Залежно від складності завдання,
особи замовника, жертви, навичок та підготовленості виконавця
встановлюється й вартість такої “послуги”. (див. діаграму)

picscalex100010009000003620a00000800f40000000000050000000902000000000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200050000000c02aa00f5010300
00001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b0200000000
030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000010000000fb02f5ff0000
00000000bc02000000cc00000022417269616c00cc00040000002d01000010000000fb02
f4ff000000000000bc02000000cc00000022417269616c00cc00040000002d0101000400
00002d010100040000002d010100040000002d010100040000002d010100040000002d01
0100040000002d010100040000002d010100040000002d010100040000002d0101000400
00002d010100040000002d010100040000002d010100040000002d010100040000002d01
0100040000002d010100040000002d01010010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d010200040000002701ffff030000001e00
040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604aa00
f50100000000040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100
050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604aa00f501000000000400
00002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100050000000102ffff
ff0005000000090200000000070000001604a600f1010400040007000000fc0200004d4d
80008020040000002d01030009000000fa02000001000000000000002200040000002d01
04000500000009024d4d80000500000001024d4d80000400000004010d00040000000201
02008200000024033f00a00062009c0062009700610094006100910060008c0060008900
5f0086005e0082005e007f005d007c005c0078005b0076005b0073005a00700059006e00
58006c0057006900560067005500650054006300530062005200600051005f0050005e00
4f005d004e005c004d005c004c005b004b005b0049005b0048005b0065005b0066005b00
68005c0069005c006a005d006b005e006c005f006d0060006e0062006f00630070006500
710067007200690073006c0074006e007500700076007300770076007800780078007c00
79007f007a0082007b0086007b0089007c008c007d0091007d0094007e0097007e009c00
7f00a0007f00a00062002e000000240315002d0148002d0149002c014a002c014c002b01
4d002b014d002a014e0029015000280151002601520026016f0028016e0029016d002a01
6b002b016a002b016a002c0169002c0167002d0166002d0165002d01480007000000fc02
00004d4d80008020040000002d01050004000000f00103000e00000024030500c4004800
a0006200a0007f00c4006500c400480007000000fc0200004d4d80008020040000002d01
030004000000f00105000e00000024030500c40048002601510026016e00c4006500c400
480007000000fc0200009999ff008020040000002d01050004000000f001030005000000
0902ffffff000500000001029999ff00f400000024037800a00062009c00620097006100
94006100910060008c00600089005f0086005e0083005e007f005d007c005c007a005c00
76005b0073005a00710059006e0058006c0057006a005600670055006500540064005300
62005300600051005f0050005e004f005d004e005c004d005c004c005b004b005b004a00
5b0049005b0047005b0046005b0045005c0044005d0043005d0042005e00410060004000
61003f0062003e0065003d0066003c0068003b006b003a006d0039006f00380071003700
75003600770035007a0035007d0034008000330083003300880032008b0031008e003100
920030009600300099002f009c002f00a2002e00a5002e00a9002e00ae002d00b2002d00
b5002d00bb002d00be002d00c2002d00c7002d00cb002d00cf002d00d2002d00d8002d00
db002d00df002e00e4002e00e8002e00eb002f00f0002f00f3003000f7003000fb003100
fe0031000101320004013300090133000b0134000e013500120136001401370016013700
1a0138001c0139001e013a0020013b0022013c0024013d0025013e0027013f0028014000
290141002a0143002b0143002c0144002c0146002d0147002d0148002d0149002c014a00
2c014b002c014c002b014d002a014e0029014f002801510026015200c4004800a0006200
07000000fc020000808066008020040000002d01030004000000f0010500050000000902
80806600050000000102808066002e00000024031500c3006c00bf006c00bc006c00b800
6b00b5006b00b1006b00ad006b00aa006b00a6006a00a3006a00a3008700a6008700aa00
8800ad008800b1008800b5008800b8008800bc008900bf008900c3008900c3006c000700
0000fc020000808066008020040000002d01050004000000f00103000e00000024030500
c7005000c4006b00c4008800c7006d00c700500007000000fc020000ffffcc0080200400
00002d01030004000000f0010500050000000902ffffff00050000000102ffffcc001c00
000024030c00c3006c00bf006c00bc006c00b8006b00b5006b00b1006b00ad006b00aa00
6b00a6006a00a3006a00c7005000c3006c0007000000fc0200004d1a3300802004000000
2d01050004000000f00103000500000009024d1a33000500000001024d1a33008e000000
240345003401590033015a0032015a002f015c002e015d002c015d002a015e0028015f00
2601600022016100200162001d0162001b0163001801640014016500110165000e016600
0b016600080167000501670000016800fc006800f9006900f6006900f2006900ed006a00
e9006a00e6006a00e2006a00df006b00db006b00d5006b00d2006b00ce006b00ce008800
d2008800d5008800db008800df008800e2008700e6008700e9008700ed008700f2008600
f6008600f9008600fc0085000001850005018400080184000b0183000e01830011018200
14018200180181001b0180001d017f0020017f0022017e0026017d0028017c002a017b00
2c017a002e017a002f0179003201770033017700340176003401590007000000fc020000
993366008020040000002d01030004000000f0010500050000000902ffffff0005000000
0102993366004c000000240324003401590033015a0032015a002f015c002e015d002c01
5d002a015e0028015f002601600022016100200162001d0162001b016300180164001401
6500110165000e0166000b016600080167000501670000016800fc006800f9006900f600
6900f2006900ed006a00e9006a00e6006a00e2006a00df006b00db006b00d5006b00d200
6b00ce006b00d2004f003401590009000000fa0200000000000000000000220004000000
2d01050007000000fc020000ffffff000000040000002d010600040000002d0102000400
00002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010300040000002d010400
05000000010299336600050000000902ffffff00070000001604aa00f501000000000400
00002d010500040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00
040000002d010100040000002d010300040000002d010400050000000102993366000500
00000902ffffff00070000001604aa00f50100000000040000002d010100040000002d01
0100040000002d010100040000002d010100040000002d010500040000002d0106000400
00002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010300
040000002d01040005000000010299336600050000000902ffffff00070000001604a900
430181000d010400000004010d000400000002010200070000001b049100190189001101
05000000090200000000050000000102ffffff0004000000020101000a000000320a8500
1c0105000000efeeecf2e0000c000000320a950022010300000032302500070007000900
040000002d010100040000002d010500040000002d010600040000002d01020004000000
2701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010300040000002d0104000500
00000102ffffff0005000000090200000000070000001604aa00f5010000000004000000
2d010100040000002d010100040000002d010100040000002d010100040000002d010500
040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d010300040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000
0000070000001604aa00be008800890009000000fa020000010000000000000022000400
00002d01070004000000f001040007000000fc020000ffffcc008020040000002d010400
04000000f0010300050000000902ffffff00050000000102ffffcc000400000004010d00
0400000002010200070000001b049800950090008d000500000009020000000005000000
0102ffffff0004000000020101000a000000320a8c00980005000000b3edf8e8e9000a00
0000320a9c00a10002000000352507000900040000002d010100040000002d0105000400
00002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100
040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604aa00f50100000000040000002d010100040000002d010100040000002d01
0100040000002d010100040000002d010500040000002d010600040000002d0102000400
00002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400040000002d010700
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043000970008004b000400
000004010d0004000000020101000c000000320a0c004e000a000000eaeef0e8f1ebe8e2
e8e90c000000320a1c0066000300000037352500070007000900040000002d0101000400
00002d010500040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00
040000002d010100040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff000500
0000090200000000070000001604aa00f50100000000040000002d01000009000000fa02
000001000000000000002200040000002d01030004000000f001070007000000fc020100
000000008020040000002d01070004000000f00104000400000004010d00040000000201
0200070000001b046300d10129007b01040000002d010500040000002d01060004000000
2d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0107000400
00002d010300050000000102ffffff00050000000902000000000700000016046200d101
29007b01040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002d010300050000000102
ffffff00050000000902000000000700000016046200d10129007b0109000000fa020000
01000000000000002200040000002d01040004000000f001030007000000fc0200009999
ff008020040000002d01030004000000f0010700050000000902ffffff00050000000102
9999ff000400000004010d000400000002010200070000001b043700860130007f010500
0000090200000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e0118000c00
0000320a370089010a000000eaeef0e8f1ebe8e2e8e9040000002e010000040000002d01
0500040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010300040000002d010400050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016046200d10129007b01040000002d010500040000002d0106000400
00002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010300
040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000700000016046200
d10129007b0109000000fa02000001000000000000002200040000002d01070004000000
f001040007000000fc020000993366008020040000002d01040004000000f00103000500
00000902ffffff00050000000102993366000400000004010d0004000000020102000700
00001b044a00860143007f0105000000090200000000050000000102ffffff0004000000
02010100040000002e0118000a000000320a4a00890105000000efeeecf2e00004000000
2e010000040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010700050000000102
ffffff00050000000902000000000700000016046200d10129007b01040000002d010500
040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff000500000009020000
00000700000016046200d10129007b0109000000fa020000010000000000000022000400
00002d01030004000000f001070007000000fc020000ffffcc008020040000002d010700
04000000f0010400050000000902ffffff00050000000102ffffcc000400000004010d00
0400000002010200070000001b045d00860156007f010500000009020000000005000000
0102ffffff000400000002010100040000002e0118000a000000320a5d00890105000000
b3edf8e8e900040000002e010000040000002d010500040000002d010600040000002d01
0200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01070004000000
2d010300050000000102ffffff00050000000902000000000700000016046200d1012900
7b01040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010700040000002d010300050000000102ffff
ff0005000000090200000000070000001604aa00f5010000000007000000fc0200000000
00000000040000002d01040004000000f0010700040000002d01050004000000f0010300
040000002701ffff050000000c02aa00f501030000001e00050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002701ffff050000000b0200000000030000001e0005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff03000000000000000000

Мотив може виступати як у кримінально-правовому так і у кримінологічному
значенні. Кримінально-правове значення його полягає в тому, що він
виступає як обставина, що впливає на кваліфікацію діяння та вибір міри
покарання.

Мотив характеризує процес психічної діяльності особи, який у взаємодії з
іншими обґєктивними причинами призводять до винекнення умислу до
вчинення злочину.

Мета за своєю сутністю є дуже схожою з мотивом вчинення злочину, але на
відміну від нього має ряд суттєвих відмінностей. Якщо мотив – це
внутрішній, свідомий потяг особи до вчинення злочину, то мета – це те,
чого прагне досягти винний, його уявлення про кінцевий результат злочину
– наслідки, які настануть, тобто мета – це ідеальне відтворення винною
особою всієї картини наслідків, яких вона прагне досягти, вчинюючи
суспільно небезпечне діяння.

На думку Карташева В.А. мета перебуває у прямій залежності від потреби
яку необхідно задовольнити при наявних реальних можливостях, і є у цьому
процесі її прямим наслідком. Карташев В.А. Русское уголовное право.
Часть Общая. Т.1 1992

Що є характерним для мети, з якою вчинюються вбивства на замовлення – це
те, що вона є спільною як для замовника, так і для виконавця, в тей час
як мотив єможе бути різним. Наприклад, замовник замовляє вбивство з
такого мотиву, як помста, а виконавець вчинює його з корисливого мотиву.

Вбивства на замовлення дуже часто схожі з іншими видами вбивств, або
взагалі з іншими складами злочинів. Для того щоб детальніше розібратися
в цьому, необхідно розглянути особливості кваліфікації вбивств, вчинених
за наймом. Постанова Пленума Верховного Суду України №1 від 1.04.94 “Про
судову практику в справах про злочини проти життя і здоровґя людини”

Якщо замовлення умисного вбивства мало форму угоди,
відповідальність за п.“11” ч.2 ст.115 КК настає незалежно від того, коли
були вчинені обіцяні виконавцеві дії матеріального чи нематеріального
характеру – до чи після вбивства, виконав чи не виконав їх замовник,
збирався він це робити чи ні.

До дій матеріального характеру в таких випадках треба відносити,
зокрема, сплату виконавцеві винагороди за вчинення вбивства, передачу
чи збереження прав на майно, звільнення від майнових зобов’язань
тощо.

Під діями нематеріального характеру необхідно розуміти будь-які
дії, вчинення чи невчинення яких безпосередньо не пов’язане з
матеріальними інтересами виконавця вбивства (допомога у
працевлаштуванні, вирішенні певних життєвих проблем, звільнення від
кримінальної відповідальності, залучення до вчинення інших злочинів,
якщо цього бажає виконавець, тощо).

Дії виконавця умисного вбивства на замовлення належить кваліфікувати за
п.“11” ч.2 ст.115 КК, а за наявності й інших обтяжуючих обставин,
зазначених у ст.115 КК, – і за відповідними пунктами цієї статті.
Зокрема, у випадках, коли умисне вбивство на замовлення вчинюється з
метою одержання від замовника грошей, матеріальних цінностей чи
інших вигод матеріального характеру, дії виконавця мають
кваліфікуватися за пунктами п.“11” та п.“6” ч.2 ст.115 КК.

Замовник умисного вбивства залежно від конкретних обставин справи
повинен визнаватися або підмовником, або організатором злочину (якщо
тільки він не є його співвиконавцем) і його дії мають кваліфікуватися
за відповідною частиною ст.27 та п.“11” ч.2 ст.115 КК, а за наявності
до того підстав і за іншими пунктами цієї статті (наприклад, за
п.“6” – якщо виконавець вчинив убивство з метою одержання вигод
матеріального характеру, за п.“12” – якщо вбивство було замовлено групі
осіб).

Дії замовника умисного вбивства, який був співвиконавцем цього
злочину, належить кваліфікувати за пунктами п.“11” та п.“12” ч.2 ст.115
КК як умисне вбивство, вчинене на замовлення за попереднім
зговором групою осіб чи організованою групою, а за наявності до того
підстав – і за іншими пунктами цієї статті.

У разі, коли замовник, який не є співвиконавцем убивства, керується
корисливими, а виконавець – якимись іншими мотивами, дії замовника треба
кваліфікувати за ст.27 і пунктами п.“11” та п.“6” ч.2 ст.115 КК

Зважаючи на те, що відповідальність за п.“11” ч.2 ст.115 КК настає лише
у випадках, коли замовляється саме умисне вбивство особи, а не якийсь
інший насильницький злочин щодо неї, цей пункт ст.115 КК не може
застосовуватися тоді, коли замовник доручив заподіяти потерпілому
тілесні ушкодження, а виконавець умисно вбив потерпілого. У цьому
разі замовник повинен нести відповідальність за співучасть у вчиненні
того злочину, який він організував чи до вчинення якого схилив
виконавця, а останній – за той злочин, який він фактично вчинив.

У випадках, коли виконавець взяв на себе обов’язок позбавити
потерпілого життя, але з не залежних від його волі причин умисел
на вбивство до кінця не реалізував, дії замовника залежно від
конкретних обставин справи повинні розглядатись як співучасть у
готуванні до умисного вбивства на замовлення чи в замаху на вчинення
цього злочину і кваліфікуватися за відповідними частинами статей 27 і
15 та п.“11” ч.2 ст.115 КК.

Особа, яка добровільно відмовилась від вбивства потерпілого,
підлягає кримінальній відповідальності лише за фактично вчинене
діяння, якщо воно утворює інший склад злочину.

Це не стосується тих випадків, коли відмова сталася вже після здійснення
всіх дій, які винний вважав за необхідне виконати, але злочин не було
доведено до кінця з причин, не залежних від його волі. Таке діяння
належить кваліфікувати як закінчений замах на той злочин, котрий
винний бажав вчинити.

У випадку, коли до кримінальної відповідальності притягується
декілька осіб, які діяли спільно, з умислом, спрямованим на
позбавлення життя потерпілого, необхідно досліджувати характер дій,
ступінь участі в злочині кожного з них і зазначати про це у вироку.

Дії осіб, які безпосередньо брали участь у позбавленні життя
потерпілого, належить кваліфікувати за статтею Кримінального кодексу, що
передбачає відповідальність за умисне вбивство.

Дії організаторів, підмовників і пособників, які не були
співвиконавцями злочину, необхідно кваліфікувати за тиєю ж статтею з
посиланням на відповідну частину ст.27 КК України .

При ексцесі виконавця, коли один із співучасників вийшов за межі
домовленості про обсяг злочинних дій і вчинив більш тяжкий або інший
злочин (наприклад, при домовленості заподіяти потерпілому тілесні
ушкодження його було позбавлено життя), відповідальність за цей
злочин несе лише його виконавець, інші ж особи повинні відповідати
за злочини, вчинені в межах домовленості.

Р??л II

Серед вбивств на замовлення можна виділити два основних різновиди:

1. вчинені на побутовому грунті;

2. вчинені у сфері бізнесу та організованої злочинності.

Злочини у першій групі до 1990р мали явну перевагу над вбивствами на
замовлення, віднесеними до другої групи і складали приблизно 85%.
Абсолютно точна кількість вбивств на замовлення, вчинених на побутовому
грунті, невідома, оскільки у статистичному звітності вони окремо не
відокремлювалися та мало чим відрізнялися від звичайних побутових
вбивств способом вчинення, знаряддям, яке застосовувалось, ступенем
тяжкості та методикою розслідування. Результативність їх розкриття,
звичайно, була достатньо високою та складала в середньому не меньше 70%.

Якщо побутові вбивства по найму відомі вже давно, то вбивства в сфері
бізнесу, як легального, так і тіньового, можна вважати явищем відносно
новим, яке почало розповсюджуватися здебільшого з початку 1990 року. Ці
злочини являють особливу суспільну небезпечність, відрізняються крайнім
цинізмом та жорстокістю, показовою демонстративністю, високим
професіо-налізмом їх організаторів та виконавців.

Із розвитком ринкових відносин, легалізацією тіньового бізнесу зріст
заказних вбивств у сфері предприємництва став найбільш інтенсивним.

Абсолютна більшість подібних злочинів (близько 90%) вчинюються по
економічним мотивам. Багато заказних вбивств у корисних цілях за
бажанням наймачів, які належать до комерційних структур, вчинюються на
грунті конфліктів через сфери впливу, лідерства всередині злочинних
угрупувань або розподілу набутого, залякування та усунення конкурентів.

picscalex100010009000003712c00001300360000000000050000000902000000000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200050000000c02050140020300
00001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b0200000000
030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000010000000fb02f0ff0000
00000000bc02000000cc00000022417269616c00cc00040000002d010000040000002d01
000010000000fb02f3ff000000000000bc02000000cc00000022417269616c00cc000400
00002d010100040000002d010100040000002d010100040000002d010000040000002d01
0100040000002d010100040000002d01010010000000fb02f3ff000000000000bc020000
00cc00000022417269616c00cc00040000002d010200040000002d010200040000002d01
020010000000fb02f4ff000000000000bc02000000cc00000022417269616c00cc000400
00002d010300040000002d010100040000002d010100040000002d01010010000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d0104000400
00002701ffff030000001e00040000002d010100050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016040501400200000000040000002d010400040000002701ffff0300
00001e00040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16040501400200000000040000002d010400040000002701ffff030000001e0004000000
2d010100050000000102ffffff000500000009020000000007000000160401013c020400
040007000000fc020100000000008020040000002d01050009000000fa02050000000000
000000002200040000002d0106000400000004010d0004000000020102000e0000002403
05006b00b7008300ab00cd01ab00b501b7006b00b7000e000000240305006b00b7006b00
2d00830021008300ab006b00b7000e000000240305008300ab0083002100cd012100cd01
ab008300ab0007000000150474003a024c00d90109000000fa0200000100000000000000
2200040000002d01070004000000f0010600050000001402b7006b000400000002010100
050000001302ab008300050000001302ab00cd010500000014029c006b00050000001302
8f0083000500000013028f00cd0105000000140280006b00050000001302740083000500
000013027400cd0105000000140264006b00050000001302580083000500000013025800
cd0105000000140249006b000500000013023c0083000500000013023c00cd0105000000
14022d006b00050000001302210083000500000013022100cd0109000000fa0200000000
0000000000002200040000002d01060007000000fc020000ffffff000000040000002d01
0800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000000
2d010500040000002d010700050000000102ffffff000500000009020000000007000000
160401013c020400040007000000fc020100000000008020040000002d01090004000000
f0010500050000000102000000000400000004010d0004000000020102000e0000002403
0500cd01ab00b501b7006b00b7008300ab00cd01ab0009000000fa020000010000008080
80002200040000002d01050004000000f001070007000000150474003a024c00d9010e00
0000240305006b00b7006b002d00830021008300ab006b00b7000e000000240305008300
ab0083002100cd012100cd01ab008300ab00040000002d010600040000002d0108000400
00002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010900
040000002d01050005000000010200000000050000000902000000000700000016040101
3c020400040009000000fa02050000000000000000002200040000002d01070004000000
f001050007000000fc020000686868008020040000002d01050004000000f00109000500
0000090268686800050000000102686868000400000004010d0004000000020102000e00
000024030500bb00b000ba00b100ba009600bb009500bb00b00007000000fc0200006e6e
6e008020040000002d0109000500000009026e6e6e000500000001026e6e6e000e000000
24030500ba00b100b800b200b8009600ba009600ba00b10007000000fc02000073737300
8020040000002d010a0005000000090273737300050000000102737373000e0000002403
0500b800b200b600b200b6009700b8009600b800b20007000000fc020000797979008020
040000002d010b0005000000090279797900050000000102797979000e00000024030500
b600b200b300b300b3009700b6009700b600b20007000000fc0200007f7f7f0080200400
00002d010c000500000009027f7f7f000500000001027f7f7f000e00000024030500b300
b300b000b400b0009800b3009700b300b30007000000fc02000085858500802004000000
2d010d0005000000090285858500050000000102858585000e00000024030500b000b400
ad00b400ad009800b0009800b000b40007000000fc0200008a8a8a008020040000002d01
0e000500000009028a8a8a000500000001028a8a8a000e00000024030500ad00b400a900
b400a9009800ad009800ad00b40007000000fc020000909090008020040000002d010f00
05000000090290909000050000000102909090000e00000024030500a900b400a600b400
a6009800a9009800a900b40007000000fc020000969696008020040000002d0110000500
00000902ffffff00050000000102969696000e00000024030500a600b400a300b400a300
9800a6009800a600b4000e00000024030500a300b400a200b300a2009700a3009800a300
b400040000002d010f0004000000f0011000050000000902909090000500000001029090
90000e00000024030500a200b300a100b300a1009700a2009700a200b300040000002d01
0e000500000009028a8a8a000500000001028a8a8a000e00000024030500a100b300a100
b200a1009700a1009700a100b30007000000fc020000000000000000040000002d011000
04000000f001050004000000f001090004000000f0010a0004000000f0010b0004000000
f0010c0004000000f0010d0004000000f0010e0004000000f0010f0009000000fa020000
01000000000000002200040000002d01050004000000f001070007000000fc0201000000
00008020040000002d010700050000000102ffffff0004000000020101001e0000002503
0d00bb00b000ba00b100b800b200b600b200b300b300b000b400ad00b400a900b400a600
b400a300b400a200b300a100b300a100b2001e00000025030d00bb009500ba009600b800
9600b6009700b3009700b0009800ad009800a9009800a6009800a3009800a2009700a100
9700a1009700050000001402b000bb000500000013029500bb00050000001402b200a100
0500000013029700a10009000000fa02050000000000000000002200040000002d010900
04000000f001050007000000fc020000858585008020040000002d01050004000000f001
0700050000000902858585000500000001028585850004000000020102000e0000002403
0500bb009500ba009600ba007a00bb007900bb00950007000000fc0200008c8c8c008020
040000002d0107000500000009028c8c8c000500000001028c8c8c000e00000024030500
ba009600b8009600b8007b00ba007a00ba00960007000000fc0200009494940080200400
00002d010a0005000000090294949400050000000102949494000e00000024030500b800
9600b6009700b6007b00b8007b00b800960007000000fc0200009b9b9b00802004000000
2d010b000500000009029b9b9b000500000001029b9b9b000e00000024030500b6009700
b3009700b3007c00b6007b00b600970007000000fc020000a2a2a2008020040000002d01
0c00050000000902a2a2a200050000000102a2a2a2000e00000024030500b3009700b000
9800b0007d00b3007c00b300970007000000fc020000aaaaaa008020040000002d010d00
050000000902aaaaaa00050000000102aaaaaa000e00000024030500b0009800ad009800
ad007d00b0007d00b000980007000000fc020000b1b1b1008020040000002d010e000500
00000902b1b1b100050000000102b1b1b1000e00000024030500ad009800a9009800a900
7d00ad007d00ad00980007000000fc020000b9b9b9008020040000002d010f0005000000
0902b9b9b900050000000102b9b9b9000e00000024030500a9009800a6009800a6007d00
a9007d00a900980007000000fc020000c0c0c0000000040000002d011100050000000902
ffffff00050000000102c0c0c0000e00000024030500a6009800a3009800a3007d00a600
7d00a60098000e00000024030500a3009800a2009700a2007c00a3007d00a30098000400
00002d010f00050000000902b9b9b900050000000102b9b9b9000e00000024030500a200
9700a1009700a1007c00a2007c00a2009700040000002d010e00050000000902b1b1b100
050000000102b1b1b1000e00000024030500a1009700a1009700a1007b00a1007c00a100
9700040000002d01100004000000f001050004000000f001070004000000f0010a000400
0000f0010b0004000000f0010c0004000000f0010d0004000000f0010e0004000000f001
0f0007000000fc020000909090008020040000002d010500050000000902909090000500
00000102909090003600000024031900b3007700b6007700b9007700ba007800bb007800
bb007900ba007a00b8007b00b6007b00b3007c00b0007d00ad007d00a9007d00a6007d00
a3007d00a2007c00a1007c00a1007b00a2007a00a4007900a6007900a9007800ac007700
af007700b300770009000000fa02000001000000000000002200040000002d0107000400
0000f001090007000000fc020100000000008020040000002d01090004000000f0010500
050000000102ffffff0004000000020101001e00000025030d00bb009500ba009600b800
9600b6009700b3009700b0009800ad009800a9009800a6009800a3009800a2009700a100
9700a1009700050000000902000000000500000001020000000004000000020102003600
000024031900b3007700b6007700b9007700ba007800bb007800bb007900ba007a00b800
7b00b6007b00b3007c00b0007d00ad007d00a9007d00a6007d00a3007d00a2007c00a100
7c00a1007b00a2007a00a4007900a6007900a9007800ac007700af007700b30077000500
000014029500bb00050000000102ffffff0004000000020101000500000013027900bb00
0500000014029700a1000500000013027b00a100040000002d010000040000002d010000
040000002d010000040000002d010600040000002d010800040000002d01040004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900040000002d0107000500
00000102ffffff0005000000090200000000070000001604b600b1009700a00005000000
0102969696000400000004010d00040000000201010009000000320a9d00a40001000000
31000900040000002d010000040000002d010600040000002d010800040000002d010400
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900040000002d01
0700050000000102969696000500000009020000000007000000160401013c0204000400
040000002d010000040000002d010000040000002d010600040000002d01080004000000
2d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0109000400
00002d01070005000000010296969600050000000902000000000700000016049a00b100
7b00a000050000000102c0c0c0000400000004010d00040000000201010009000000320a
8100a4000100000031000900040000002d010000040000002d010600040000002d010800
040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0900040000002d010700050000000102c0c0c00005000000090200000000070000001604
01013c020400040009000000fa02050000000000000000002200040000002d0105000400
0000f001070007000000fc020000686868008020040000002d01070004000000f0010900
05000000090268686800050000000102686868000400000004010d000400000002010200
0e00000024030500e000b000df00b100df009600e0009500e000b00007000000fc020000
6e6e6e008020040000002d0109000500000009026e6e6e000500000001026e6e6e000e00
000024030500df00b100dd00b200dd009600df009600df00b10007000000fc0200007373
73008020040000002d010a0005000000090273737300050000000102737373000e000000
24030500dd00b200db00b200db009700dd009600dd00b20007000000fc02000079797900
8020040000002d010b0005000000090279797900050000000102797979000e0000002403
0500db00b200d800b300d8009700db009700db00b20007000000fc0200007f7f7f008020
040000002d010c000500000009027f7f7f000500000001027f7f7f000e00000024030500
d800b300d400b400d4009800d8009700d800b30007000000fc0200008585850080200400
00002d010d0005000000090285858500050000000102858585000e00000024030500d400
b400d100b400d1009800d4009800d400b40007000000fc0200008a8a8a00802004000000
2d010e000500000009028a8a8a000500000001028a8a8a000e00000024030500d100b400
cd00b400cd009800d1009800d100b40007000000fc020000909090008020040000002d01
0f0005000000090290909000050000000102909090000e00000024030500cd00b400ca00
b400ca009800cd009800cd00b40007000000fc020000969696008020040000002d011200
050000000902ffffff00050000000102969696000e00000024030500ca00b400c800b400
c8009800ca009800ca00b4000e00000024030500c800b400c600b300c6009700c8009800
c800b400040000002d010f0004000000f001120005000000090290909000050000000102
909090000e00000024030500c600b300c500b300c5009700c6009700c600b30004000000
2d010e000500000009028a8a8a000500000001028a8a8a000e00000024030500c500b300
c500b200c5009700c5009700c500b300040000002d01100004000000f001070004000000
f001090004000000f0010a0004000000f0010b0004000000f0010c0004000000f0010d00
04000000f0010e0004000000f0010f0009000000fa020000010000000000000022000400
00002d01070004000000f001050007000000fc020100000000008020040000002d010500
050000000102ffffff0004000000020101001e00000025030d00e000b000df00b100dd00
b200db00b200d800b300d400b400d100b400cd00b400ca00b400c800b400c600b300c500
b300c500b2001e00000025030d00e0009500df009600dd009600db009700d8009700d400
9800d1009800cd009800ca009800c8009800c6009700c5009700c5009700050000001402
b000e0000500000013029500e000050000001402b200c5000500000013029700c5000900
0000fa02050000000000000000002200040000002d01090004000000f001070007000000
fc020000858585008020040000002d01070004000000f001050005000000090285858500
0500000001028585850004000000020102000e00000024030500e0009500df009600df00
2700e0002600e000950007000000fc0200008c8c8c008020040000002d01050005000000
09028c8c8c000500000001028c8c8c000e00000024030500df009600dd009600dd002700
df002700df00960007000000fc020000949494008020040000002d010a00050000000902
94949400050000000102949494000e00000024030500dd009600db009700db002800dd00
2700dd00960007000000fc0200009b9b9b008020040000002d010b000500000009029b9b
9b000500000001029b9b9b000e00000024030500db009700d8009700d8002800db002800
db00970007000000fc020000a2a2a2008020040000002d010c00050000000902a2a2a200
050000000102a2a2a2000e00000024030500d8009700d4009800d4002900d8002800d800
970007000000fc020000aaaaaa008020040000002d010d00050000000902aaaaaa000500
00000102aaaaaa000e00000024030500d4009800d1009800d1002900d4002900d4009800
07000000fc020000b1b1b1008020040000002d010e00050000000902b1b1b10005000000
0102b1b1b1000e00000024030500d1009800cd009800cd002900d1002900d10098000700
0000fc020000b9b9b9008020040000002d010f00050000000902b9b9b900050000000102
b9b9b9000e00000024030500cd009800ca009800ca002900cd002900cd00980004000000
2d011100050000000902ffffff00050000000102c0c0c0000e00000024030500ca009800
c8009800c8002900ca002900ca0098000e00000024030500c8009800c6009700c6002800
c8002900c8009800040000002d010f00050000000902b9b9b900050000000102b9b9b900
0e00000024030500c6009700c5009700c5002800c6002800c6009700040000002d010e00
050000000902b1b1b100050000000102b1b1b1000e00000024030500c5009700c5009700
c5002800c5002800c5009700040000002d01100004000000f001070004000000f0010500
04000000f0010a0004000000f0010b0004000000f0010c0004000000f0010d0004000000
f0010e0004000000f0010f0007000000fc020000909090008020040000002d0105000500
0000090290909000050000000102909090003600000024031900d8002400db002400dd00
2400df002500e0002500e0002600df002700dd002700db002800d8002800d4002900d100
2900cd002900ca002900c8002900c6002800c5002800c5002800c6002700c8002600ca00
2600cd002500d1002400d4002400d800240009000000fa02000001000000000000002200
040000002d01070004000000f001090007000000fc020100000000008020040000002d01
090004000000f0010500050000000102ffffff0004000000020101001e00000025030d00
e0009500df009600dd009600db009700d8009700d4009800d1009800cd009800ca009800
c8009800c6009700c5009700c50097000500000009020000000005000000010200000000
04000000020102003600000024031900d8002400db002400dd002400df002500e0002500
e0002600df002700dd002700db002800d8002800d4002900d1002900cd002900ca002900
c8002900c6002800c5002800c5002800c6002700c8002600ca002600cd002500d1002400
d4002400d80024000500000014029500e000050000000102ffffff000400000002010100
0500000013022600e0000500000014029700c5000500000013022800c500040000002d01
0000040000002d010000040000002d010600040000002d010800040000002d0104000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900040000002d010700
050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604b600d5009700c4000500
00000102969696000400000004010d00040000000201010009000000320a9d00c8000100
000031000900040000002d010000040000002d010600040000002d010800040000002d01
0400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01090004000000
2d010700050000000102969696000500000009020000000007000000160401013c020400
0400040000002d010000040000002d010000040000002d010600040000002d0108000400
00002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900
040000002d01070005000000010296969600050000000902000000000700000016047000
d5005100c400050000000102c0c0c0000400000004010d00040000000201010009000000
320a5700c8000100000034000900040000002d010000040000002d010600040000002d01
0800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010900040000002d010700050000000102c0c0c0000500000009020000000007000000
160401013c020400040009000000fa02050000000000000000002200040000002d010500
04000000f001070007000000fc020000686868008020040000002d01070004000000f001
090005000000090268686800050000000102686868000400000004010d00040000000201
02000e000000240305000501b0000401b10004017a00050179000501b00007000000fc02
00006e6e6e008020040000002d0109000500000009026e6e6e000500000001026e6e6e00
0e000000240305000401b1000201b20002017b0004017a000401b10007000000fc020000
737373008020040000002d010a0005000000090273737300050000000102737373000e00
0000240305000201b2000001b20000017b0002017b000201b20007000000fc0200007979
79008020040000002d010b0005000000090279797900050000000102797979000e000000
240305000001b200fd00b300fd007c0000017b000001b20007000000fc0200007f7f7f00
8020040000002d010c000500000009027f7f7f000500000001027f7f7f000e0000002403
0500fd00b300f900b400f9007d00fd007c00fd00b30007000000fc020000858585008020
040000002d010d0005000000090285858500050000000102858585000e00000024030500
f900b400f600b400f6007d00f9007d00f900b40007000000fc0200008a8a8a0080200400
00002d010e000500000009028a8a8a000500000001028a8a8a000e00000024030500f600
b400f200b400f2007d00f6007d00f600b40007000000fc02000090909000802004000000
2d010f0005000000090290909000050000000102909090000e00000024030500f200b400
ef00b400ef007d00f2007d00f200b40007000000fc020000969696008020040000002d01
1200050000000902ffffff00050000000102969696000e00000024030500ef00b400ed00
b400ed007d00ef007d00ef00b4000e00000024030500ed00b400eb00b300eb007c00ed00
7d00ed00b400040000002d010f0004000000f00112000500000009029090900005000000
0102909090000e00000024030500eb00b300ea00b300ea007c00eb007c00eb00b3000400
00002d010e000500000009028a8a8a000500000001028a8a8a000e00000024030500ea00
b300ea00b200ea007b00ea007c00ea00b300040000002d01100004000000f00107000400
0000f001090004000000f0010a0004000000f0010b0004000000f0010c0004000000f001
0d0004000000f0010e0004000000f0010f0009000000fa02000001000000000000002200
040000002d01070004000000f001050007000000fc020100000000008020040000002d01
0500050000000102ffffff0004000000020101001e00000025030d000501b0000401b100
0201b2000001b200fd00b300f900b400f600b400f200b400ef00b400ed00b400eb00b300
ea00b300ea00b2001e00000025030d000501790004017a0002017b0000017b00fd007c00
f9007d00f6007d00f2007d00ef007d00ed007d00eb007c00ea007c00ea007b0005000000
1402b000050105000000130279000501050000001402b200ea000500000013027b00ea00
09000000fa02050000000000000000002200040000002d01090004000000f00107000700
0000fc020000858585008020040000002d01070004000000f00105000500000009028585
85000500000001028585850004000000020102000e000000240305000501790004017a00
04014200050141000501790007000000fc0200008c8c8c008020040000002d0105000500
000009028c8c8c000500000001028c8c8c000e0000002403050004017a0002017b000201
43000401420004017a0007000000fc020000949494008020040000002d010a0005000000
090294949400050000000102949494000e0000002403050002017b0000017b0000014300
0201430002017b0007000000fc0200009b9b9b008020040000002d010b00050000000902
9b9b9b000500000001029b9b9b000e0000002403050000017b00fd007c00fd0044000001
430000017b0007000000fc020000a2a2a2008020040000002d010c00050000000902a2a2
a200050000000102a2a2a2000e00000024030500fd007c00f9007d00f9004500fd004400
fd007c0007000000fc020000aaaaaa008020040000002d010d00050000000902aaaaaa00
050000000102aaaaaa000e00000024030500f9007d00f6007d00f6004500f9004500f900
7d0007000000fc020000b1b1b1008020040000002d010e00050000000902b1b1b1000500
00000102b1b1b1000e00000024030500f6007d00f2007d00f2004500f6004500f6007d00
07000000fc020000b9b9b9008020040000002d010f00050000000902b9b9b90005000000
0102b9b9b9000e00000024030500f2007d00ef007d00ef004500f2004500f2007d000400
00002d011100050000000902ffffff00050000000102c0c0c0000e00000024030500ef00
7d00ed007d00ed004500ef004500ef007d000e00000024030500ed007d00eb007c00eb00
4400ed004500ed007d00040000002d010f00050000000902b9b9b900050000000102b9b9
b9000e00000024030500eb007c00ea007c00ea004400eb004400eb007c00040000002d01
0e00050000000902b1b1b100050000000102b1b1b1000e00000024030500ea007c00ea00
7b00ea004300ea004400ea007c00040000002d01100004000000f001070004000000f001
050004000000f0010a0004000000f0010b0004000000f0010c0004000000f0010d000400
0000f0010e0004000000f0010f0007000000fc020000909090008020040000002d010500
05000000090290909000050000000102909090003600000024031900fd00400000014000
02014000040141000501410005014100040142000201430000014300fd004400f9004500
f6004500f2004500ef004500ed004500eb004400ea004400ea004300eb004200ed004200
ef004100f2004100f6004000f9004000fd00400009000000fa0200000100000000000000
2200040000002d01070004000000f001090007000000fc02010000000000802004000000
2d01090004000000f0010500050000000102ffffff0004000000020101001e0000002503
0d000501790004017a0002017b0000017b00fd007c00f9007d00f6007d00f2007d00ef00
7d00ed007d00eb007c00ea007c00ea007b00050000000902000000000500000001020000
000004000000020102003600000024031900fd0040000001400002014000040141000501
410005014100040142000201430000014300fd004400f9004500f6004500f2004500ef00
4500ed004500eb004400ea004400ea004300eb004200ed004200ef004100f2004100f600
4000f9004000fd00400005000000140279000501050000000102ffffff00040000000201
0100050000001302410005010500000014027b00ea000500000013024300ea0004000000
2d010000040000002d010000040000002d010600040000002d010800040000002d010400
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900040000002d01
0700050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604a800fb008900ea00
050000000102969696000400000004010d00040000000201010009000000320a8f00ee00
0100000032000900040000002d010000040000002d010600040000002d01080004000000
2d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0109000400
00002d010700050000000102969696000500000009020000000007000000160401013c02
04000400040000002d010000040000002d010000040000002d010600040000002d010800
040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0900040000002d0107000500000001029696960005000000090200000000070000001604
7000fb005100ea00050000000102c0c0c0000400000004010d0004000000020101000900
0000320a5700ee000100000032000900040000002d010000040000002d01060004000000
2d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010900040000002d010700050000000102c0c0c000050000000902000000000700
0000160401013c020400040009000000fa02050000000000000000002200040000002d01
050004000000f001070007000000fc020000686868008020040000002d01070004000000
f001090005000000090268686800050000000102686868000400000004010d0004000000
020102000e000000240305002901b0002801b10028015e0029015d002901b00007000000
fc0200006e6e6e008020040000002d0109000500000009026e6e6e000500000001026e6e
6e000e000000240305002801b1002601b20026015f0028015e002801b10007000000fc02
0000737373008020040000002d010a000500000009027373730005000000010273737300
0e000000240305002601b2002401b20024015f0026015f002601b20007000000fc020000
797979008020040000002d010b0005000000090279797900050000000102797979000e00
0000240305002401b2002101b3002101600024015f002401b20007000000fc0200007f7f
7f008020040000002d010c000500000009027f7f7f000500000001027f7f7f000e000000
240305002101b3001e01b4001e016100210160002101b30007000000fc02000085858500
8020040000002d010d0005000000090285858500050000000102858585000e0000002403
05001e01b4001b01b4001b0161001e0161001e01b40007000000fc0200008a8a8a008020
040000002d010e000500000009028a8a8a000500000001028a8a8a000e00000024030500
1b01b4001701b400170161001b0161001b01b40007000000fc0200009090900080200400
00002d010f0005000000090290909000050000000102909090000e000000240305001701
b4001401b40014016100170161001701b40007000000fc02000096969600802004000000
2d011200050000000902ffffff00050000000102969696000e000000240305001401b400
1101b40011016100140161001401b4000e000000240305001101b4001001b30010016000
110161001101b400040000002d010f0004000000f0011200050000000902909090000500
00000102909090000e000000240305001001b3000f01b3000f016000100160001001b300
040000002d010e000500000009028a8a8a000500000001028a8a8a000e00000024030500
0f01b3000f01b2000f015f000f0160000f01b300040000002d01100004000000f0010700
04000000f001090004000000f0010a0004000000f0010b0004000000f0010c0004000000
f0010d0004000000f0010e0004000000f0010f0009000000fa0200000100000000000000
2200040000002d01070004000000f001050007000000fc02010000000000802004000000
2d010500050000000102ffffff0004000000020101001e00000025030d002901b0002801
b1002601b2002401b2002101b3001e01b4001b01b4001701b4001401b4001101b4001001
b3000f01b3000f01b2001e00000025030d0029015d0028015e0026015f0024015f002101
60001e0161001b016100170161001401610011016100100160000f0160000f015f000500
00001402b00029010500000013025d002901050000001402b2000f010500000013025f00
0f0109000000fa02050000000000000000002200040000002d01090004000000f0010700
07000000fc020000858585008020040000002d01070004000000f0010500050000000902
858585000500000001028585850004000000020102000e0000002403050029015d002801
5e00280127002901260029015d0007000000fc0200008c8c8c008020040000002d010500
0500000009028c8c8c000500000001028c8c8c000e0000002403050028015e0026015f00
260127002801270028015e0007000000fc020000949494008020040000002d010a000500
0000090294949400050000000102949494000e0000002403050026015f0024015f002401
28002601270026015f0007000000fc0200009b9b9b008020040000002d010b0005000000
09029b9b9b000500000001029b9b9b000e0000002403050024015f002101600021012800
2401280024015f0007000000fc020000a2a2a2008020040000002d010c00050000000902
a2a2a200050000000102a2a2a2000e00000024030500210160001e0161001e0129002101
28002101600007000000fc020000aaaaaa008020040000002d010d00050000000902aaaa
aa00050000000102aaaaaa000e000000240305001e0161001b0161001b0129001e012900
1e01610007000000fc020000b1b1b1008020040000002d010e00050000000902b1b1b100
050000000102b1b1b1000e000000240305001b01610017016100170129001b0129001b01
610007000000fc020000b9b9b9008020040000002d010f00050000000902b9b9b9000500
00000102b9b9b9000e000000240305001701610014016100140129001701290017016100
040000002d011100050000000902ffffff00050000000102c0c0c0000e00000024030500
14016100110161001101290014012900140161000e000000240305001101610010016000
100128001101290011016100040000002d010f00050000000902b9b9b900050000000102
b9b9b9000e00000024030500100160000f0160000f012800100128001001600004000000
2d010e00050000000902b1b1b100050000000102b1b1b1000e000000240305000f016000
0f015f000f0128000f0128000f016000040000002d01100004000000f001070004000000
f001050004000000f0010a0004000000f0010b0004000000f0010c0004000000f0010d00
04000000f0010e0004000000f0010f0007000000fc020000909090008020040000002d01
050005000000090290909000050000000102909090003600000024031900210124002401
240027012400280125002901250029012600280127002601270024012800210128001e01
29001b012900170129001401290011012900100128000f0128000f012800100127001201
260014012600170125001a0124001d0124002101240009000000fa020000010000000000
00002200040000002d01070004000000f001090007000000fc0201000000000080200400
00002d01090004000000f0010500050000000102ffffff0004000000020101001e000000
25030d0029015d0028015e0026015f0024015f00210160001e0161001b01610017016100
1401610011016100100160000f0160000f015f0005000000090200000000050000000102
000000000400000002010200360000002403190021012400240124002701240028012500
2901250029012600280127002601270024012800210128001e0129001b01290017012900
1401290011012900100128000f0128000f01280010012700120126001401260017012500
1a0124001d012400210124000500000014025d002901050000000102ffffff0004000000
02010100050000001302260029010500000014025f000f0105000000130228000f010400
00002d010000040000002d010000040000002d010600040000002d010800040000002d01
0400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01090004000000
2d010700050000000102ffffff00050000000902000000000700000016049a001f017b00
0e01050000000102969696000400000004010d00040000000201010009000000320a8100
12010100000033000900040000002d010000040000002d010600040000002d0108000400
00002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900
040000002d01070005000000010296969600050000000902000000000700000016040101
3c0204000400040000002d010000040000002d010000040000002d010600040000002d01
0800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010900040000002d010700050000000102969696000500000009020000000007000000
160454001f0135000e01050000000102c0c0c0000400000004010d000400000002010100
09000000320a3b0012010100000032000900040000002d010000040000002d0106000400
00002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010900040000002d010700050000000102c0c0c00005000000090200000000
07000000160401013c020400040009000000fa0205000000000000000000220004000000
2d01050004000000f001070007000000fc020000686868008020040000002d0107000400
0000f001090005000000090268686800050000000102686868000400000004010d000400
0000020102000e000000240305004e01b0004d01b1004d017a004e0179004e01b0000700
0000fc0200006e6e6e008020040000002d0109000500000009026e6e6e00050000000102
6e6e6e000e000000240305004d01b1004b01b2004b017b004d017a004d01b10007000000
fc020000737373008020040000002d010a00050000000902737373000500000001027373
73000e000000240305004b01b2004901b20049017b004b017b004b01b20007000000fc02
0000797979008020040000002d010b000500000009027979790005000000010279797900
0e000000240305004901b2004601b30046017c0049017b004901b20007000000fc020000
7f7f7f008020040000002d010c000500000009027f7f7f000500000001027f7f7f000e00
0000240305004601b3004201b40042017d0046017c004601b30007000000fc0200008585
85008020040000002d010d0005000000090285858500050000000102858585000e000000
240305004201b4003f01b4003f017d0042017d004201b40007000000fc0200008a8a8a00
8020040000002d010e000500000009028a8a8a000500000001028a8a8a000e0000002403
05003f01b4003b01b4003b017d003f017d003f01b40007000000fc020000909090008020
040000002d010f0005000000090290909000050000000102909090000e00000024030500
3b01b4003801b40038017d003b017d003b01b40007000000fc0200009696960080200400
00002d011200050000000902ffffff00050000000102969696000e000000240305003801
b4003601b40036017d0038017d003801b4000e000000240305003601b4003401b3003401
7c0036017d003601b400040000002d010f0004000000f001120005000000090290909000
050000000102909090000e000000240305003401b3003301b30033017c0034017c003401
b300040000002d010e000500000009028a8a8a000500000001028a8a8a000e0000002403
05003301b3003301b20033017b0033017c003301b300040000002d01100004000000f001
070004000000f001090004000000f0010a0004000000f0010b0004000000f0010c000400
0000f0010d0004000000f0010e0004000000f0010f0009000000fa020000010000000000
00002200040000002d01070004000000f001050007000000fc0201000000000080200400
00002d010500050000000102ffffff0004000000020101001e00000025030d004e01b000
4d01b1004b01b2004901b2004601b3004201b4003f01b4003b01b4003801b4003601b400
3401b3003301b3003301b2001e00000025030d004e0179004d017a004b017b0049017b00
46017c0042017d003f017d003b017d0038017d0036017d0034017c0033017c0033017b00
050000001402b0004e0105000000130279004e01050000001402b2003301050000001302
7b00330109000000fa02050000000000000000002200040000002d01090004000000f001
070007000000fc020000858585008020040000002d01070004000000f001050005000000
0902858585000500000001028585850004000000020102000e000000240305004e017900
4d017a004d015e004e015d004e01790007000000fc0200008c8c8c008020040000002d01
05000500000009028c8c8c000500000001028c8c8c000e000000240305004d017a004b01
7b004b015f004d015e004d017a0007000000fc020000949494008020040000002d010a00
05000000090294949400050000000102949494000e000000240305004b017b0049017b00
49015f004b015f004b017b0007000000fc0200009b9b9b008020040000002d010b000500
000009029b9b9b000500000001029b9b9b000e0000002403050049017b0046017c004601
600049015f0049017b0007000000fc020000a2a2a2008020040000002d010c0005000000
0902a2a2a200050000000102a2a2a2000e0000002403050046017c0042017d0042016100
4601600046017c0007000000fc020000aaaaaa008020040000002d010d00050000000902
aaaaaa00050000000102aaaaaa000e0000002403050042017d003f017d003f0161004201
610042017d0007000000fc020000b1b1b1008020040000002d010e00050000000902b1b1
b100050000000102b1b1b1000e000000240305003f017d003b017d003b0161003f016100
3f017d0007000000fc020000b9b9b9008020040000002d010f00050000000902b9b9b900
050000000102b9b9b9000e000000240305003b017d0038017d00380161003b0161003b01
7d00040000002d011100050000000902ffffff00050000000102c0c0c0000e0000002403
050038017d0036017d00360161003801610038017d000e0000002403050036017d003401
7c00340160003601610036017d00040000002d010f00050000000902b9b9b90005000000
0102b9b9b9000e0000002403050034017c0033017c00330160003401600034017c000400
00002d010e00050000000902b1b1b100050000000102b1b1b1000e000000240305003301
7c0033017b0033015f003301600033017c00040000002d01100004000000f00107000400
0000f001050004000000f0010a0004000000f0010b0004000000f0010c0004000000f001
0d0004000000f0010e0004000000f0010f0007000000fc02000090909000802004000000
2d0105000500000009029090900005000000010290909000360000002403190046015b00
49015b004b015b004d015c004e015c004e015d004d015e004b015f0049015f0046016000
420161003f0161003b0161003801610036016100340160003301600033015f0034015e00
36015d0038015d003b015c003f015b0042015b0046015b0009000000fa02000001000000
000000002200040000002d01070004000000f001090007000000fc020100000000008020
040000002d01090004000000f0010500050000000102ffffff0004000000020101001e00
000025030d004e0179004d017a004b017b0049017b0046017c0042017d003f017d003b01
7d0038017d0036017d0034017c0033017c0033017b000500000009020000000005000000
0102000000000400000002010200360000002403190046015b0049015b004b015b004d01
5c004e015c004e015d004d015e004b015f0049015f0046016000420161003f0161003b01
61003801610036016100340160003301600033015f0034015e0036015d0038015d003b01
5c003f015b0042015b0046015b0005000000140279004e01050000000102ffffff000400
0000020101000500000013025d004e010500000014027b0033010500000013025f003301
040000002d010000040000002d010000040000002d010600040000002d01080004000000
2d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0109000400
00002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604a8004301
89003201050000000102969696000400000004010d00040000000201010009000000320a
8f0036010100000032000900040000002d010000040000002d010600040000002d010800
040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0900040000002d0107000500000001029696960005000000090200000000070000001604
01013c0204000400040000002d010000040000002d010000040000002d01060004000000
2d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010900040000002d01070005000000010296969600050000000902000000000700
000016047e0043015f003201050000000102c0c0c0000400000004010d00040000000201
010009000000320a650036010100000031000900040000002d010000040000002d010600
040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010900040000002d010700050000000102c0c0c0000500000009020000
000007000000160401013c020400040009000000fa020500000000000000000022000400
00002d01050004000000f001070007000000fc020000858585008020040000002d010700
04000000f001090005000000090285858500050000000102858585000400000004010d00
04000000020102000e000000240305009701b0009601b10096017a00970179009701b000
07000000fc0200008c8c8c008020040000002d0109000500000009028c8c8c0005000000
01028c8c8c000e000000240305009601b1009401b20094017b0096017a009601b1000700
0000fc020000949494008020040000002d010a0005000000090294949400050000000102
949494000e000000240305009401b2009201b20092017b0094017b009401b20007000000
fc0200009b9b9b008020040000002d010b000500000009029b9b9b000500000001029b9b
9b000e000000240305009201b2008f01b3008f017c0092017b009201b20007000000fc02
0000a2a2a2008020040000002d010c00050000000902a2a2a200050000000102a2a2a200
0e000000240305008f01b3008c01b4008c017d008f017c008f01b30007000000fc020000
aaaaaa008020040000002d010d00050000000902aaaaaa00050000000102aaaaaa000e00
0000240305008c01b4008901b40089017d008c017d008c01b40007000000fc020000b1b1
b1008020040000002d010e00050000000902b1b1b100050000000102b1b1b1000e000000
240305008901b4008501b40085017d0089017d008901b40007000000fc020000b9b9b900
8020040000002d010f00050000000902b9b9b900050000000102b9b9b9000e0000002403
05008501b4008201b40082017d0085017d008501b400040000002d011100050000000902
ffffff00050000000102c0c0c0000e000000240305008201b4007f01b4007f017d008201
7d008201b4000e000000240305007f01b4007e01b3007e017c007f017d007f01b4000400
00002d010f00050000000902b9b9b900050000000102b9b9b9000e000000240305007e01
b3007d01b3007d017c007e017c007e01b300040000002d010e00050000000902b1b1b100
050000000102b1b1b1000e000000240305007d01b3007d01b2007d017b007d017c007d01
b300040000002d01100004000000f001070004000000f001090004000000f0010a000400
0000f0010b0004000000f0010c0004000000f0010d0004000000f0010e0004000000f001
0f0007000000fc020000909090008020040000002d010700050000000902909090000500
000001029090900036000000240319008f01770092017700950177009601780097017800
9701790096017a0094017b0092017b008f017c008c017d0089017d0085017d0082017d00
7f017d007e017c007d017c007d017b007e017a0080017900820179008501780088017700
8b0177008f01770009000000fa02000001000000000000002200040000002d0109000400
0000f001050007000000fc020100000000008020040000002d01050004000000f0010700
050000000102ffffff0004000000020101001e00000025030d009701b0009601b1009401
b2009201b2008f01b3008c01b4008901b4008501b4008201b4007f01b4007e01b3007d01
b3007d01b200050000000902000000000500000001020000000004000000020102003600
0000240319008f017700920177009501770096017800970178009701790096017a009401
7b0092017b008f017c008c017d0089017d0085017d0082017d007f017d007e017c007d01
7c007d017b007e017a00800179008201790085017800880177008b0177008f0177000500
00001402b0009701050000000102ffffff00040000000201010005000000130279009701
050000001402b2007d010500000013027b007d01040000002d010000040000002d010000
040000002d010600040000002d010800040000002d010400040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010500040000002d010900050000000102ffffff00
05000000090200000000070000001604a8008d0189007c01050000000102c0c0c0000400
000004010d00040000000201010009000000320a8f008001010000003200090004000000
2d010000040000002d010600040000002d010800040000002d010400040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010500040000002d010900050000000102
c0c0c0000500000009020000000007000000160401013c020400040009000000fa020500
00000000000000002200040000002d01070004000000f001090007000000fc0200008585
85008020040000002d01090004000000f001050005000000090285858500050000000102
858585000400000004010d0004000000020102000e00000024030500bc01b000bb01b100
bb017a00bc017900bc01b00007000000fc0200008c8c8c008020040000002d0105000500
000009028c8c8c000500000001028c8c8c000e00000024030500bb01b100b901b200b901
7b00bb017a00bb01b10007000000fc020000949494008020040000002d010a0005000000
090294949400050000000102949494000e00000024030500b901b200b701b200b7017b00
b9017b00b901b20007000000fc0200009b9b9b008020040000002d010b00050000000902
9b9b9b000500000001029b9b9b000e00000024030500b701b200b401b300b4017c00b701
7b00b701b20007000000fc020000a2a2a2008020040000002d010c00050000000902a2a2
a200050000000102a2a2a2000e00000024030500b401b300b101b400b1017d00b4017c00
b401b30007000000fc020000aaaaaa008020040000002d010d00050000000902aaaaaa00
050000000102aaaaaa000e00000024030500b101b400ad01b400ad017d00b1017d00b101
b40007000000fc020000b1b1b1008020040000002d010e00050000000902b1b1b1000500
00000102b1b1b1000e00000024030500ad01b400a901b400a9017d00ad017d00ad01b400
07000000fc020000b9b9b9008020040000002d010f00050000000902b9b9b90005000000
0102b9b9b9000e00000024030500a901b400a601b400a6017d00a9017d00a901b4000400
00002d011100050000000902ffffff00050000000102c0c0c0000e00000024030500a601
b400a401b400a4017d00a6017d00a601b4000e00000024030500a401b400a201b300a201
7c00a4017d00a401b400040000002d010f00050000000902b9b9b900050000000102b9b9
b9000e00000024030500a201b300a201b300a2017c00a2017c00a201b300040000002d01
100004000000f001090004000000f001050004000000f0010a0004000000f0010b000400
0000f0010c0004000000f0010d0004000000f0010e0004000000f0010f0007000000fc02
0000909090008020040000002d0105000500000009029090900005000000010290909000
3600000024031900b4017700b7017700b9017700bb017800bc017800bc017900bb017a00
b9017b00b7017b00b4017c00b1017d00ad017d00a9017d00a6017d00a4017d00a2017c00
a2017c00a2017b00a3017a00a5017900a7017900aa017800ad017700b0017700b4017700
09000000fa02000001000000000000002200040000002d01090004000000f00107000700
0000fc020100000000008020040000002d01070004000000f0010500050000000102ffff
ff0004000000020101001c00000025030c00bc01b000bb01b100b901b200b701b200b401
b300b101b400ad01b400a901b400a601b400a401b400a201b300a201b300050000000902
000000000500000001020000000004000000020102003600000024031900b4017700b701
7700b9017700bb017800bc017800bc017900bb017a00b9017b00b7017b00b4017c00b101
7d00ad017d00a9017d00a6017d00a4017d00a2017c00a2017c00a2017b00a3017a00a501
7900a7017900aa017800ad017700b0017700b4017700050000001402b000bc0105000000
0102ffffff0004000000020101000500000013027900bc01050000001402b300a2010500
000013027c00a201040000002d010000040000002d010000040000002d01060004000000
2d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010700040000002d010900050000000102ffffff00050000000902000000000700
00001604a800b2018900a101050000000102c0c0c0000400000004010d00040000000201
010009000000320a8f00a5010100000032000900040000002d010000040000002d010600
040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010700040000002d010900050000000102c0c0c0000500000009020000
000007000000160401013c0204000400040000002d01100004000000f001070004000000
2d01060004000000f001090009000000fa02000001000000000000002200040000002d01
0500050000001402b7006b00050000000102ffffff000400000004010d00040000000201
01000500000013022d006b00050000001402b7006b00050000001302b700680005000000
14029c006b000500000013029c00680005000000140280006b0005000000130280006800
05000000140264006b000500000013026400680005000000140249006b00050000001302
490068000500000014022d006b000500000013022d00680009000000320aae005c000100
00003000090009000000320a93005c00010000003100090009000000320a77005c000100
00003200090009000000320a5b005c00010000003300090009000000320a40005c000100
00003400090009000000320a24005c000100000035000900050000001402b7006b000500
00001302b700b501050000001402b7006b00050000001302ba006b00050000001402b700
9000050000001302ba009000050000001402b700b400050000001302ba00b40005000000
1402b700d900050000001302ba00d900050000001402b700fe00050000001302ba00fe00
050000001402b7002201050000001302ba002201050000001402b7004701050000001302
ba004701050000001402b7006c01050000001302ba006c01050000001402b70090010500
00001302ba009001050000001402b700b501050000001302ba00b50110000000fb02f0ff
000084038403bc02000000cc00100022417269616c00cc00040000002d01070009000000
320ae10073000400000031393933040000002d01000004000000f001070010000000fb02
f0ff000084038403bc02000000cc00100022417269616c00cc00040000002d0107000900
0000320ae10098000400000031393934040000002d01000004000000f001070010000000
fb02f0ff000084038403bc02000000cc00100022417269616c00cc00040000002d010700
09000000320ae100bd000400000031393935040000002d01000004000000f00107001000
0000fb02f0ff000084038403bc02000000cc00100022417269616c00cc00040000002d01
070009000000320ae100e1000400000031393936040000002d01000004000000f0010700
10000000fb02f0ff000084038403bc02000000cc00100022417269616c00cc0004000000
2d01070009000000320ae10006010400000031393937040000002d01000004000000f001
070010000000fb02f0ff000084038403bc02000000cc00100022417269616c00cc000400
00002d01070009000000320ae1002b010400000031393938040000002d01000004000000
f001070010000000fb02f0ff000084038403bc02000000cc00100022417269616c00cc00
040000002d01070009000000320ae1004f010400000031393939040000002d0100000400
0000f001070010000000fb02f0ff000084038403bc02000000cc00100022417269616c00
cc00040000002d01070009000000320ae10074010400000032303030040000002d010000
04000000f001070010000000fb02f0ff000084038403bc02000000cc0010002241726961
6c00cc00040000002d01070009000000320ae10099010400000032303031040000002d01
000004000000f0010700040000002d010100040000002d010100040000002d0101000400
00002d010600040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010100
040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604d200
d701b900be010400000004010d00040000000201010009000000320abd00c10103000000
f0b3ea00040000002d010100040000002d010600040000002d010400040000002701ffff
030000001e00040000002d010100040000002d010500050000000102ffffff0005000000
09020000000007000000160401013c0204000400040000002d010600040000002d010400
040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010500050000000102
ffffff00050000000902000000000700000016040501400200000000040000002d010200
040000002d010200040000002d010200040000002d010600040000002d01040004000000
2701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010500050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016042200be01090083000400000004010d0004000000
020101001d000000320a0d0086002b000000e4e8ede0ecb3eae020f2e020f0eee7eaf0e8
f2f2ff20e2e1e8e2f1f2e220ede020e7e0eceee2ebe5ededff00040000002d0102000400
00002d010600040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010200
040000002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000700000016040501
400200000000040000002d010600040000002d010400040000002701ffff030000001e00
040000002d010200040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016040501400200000000040000002d01030007000000fc020100000000008020
040000002d0107000400000004010d000400000002010200070000001b0475003a024c00
d901040000002d010600040000002d010800040000002d010400040000002701ffff0300
00001e00040000002d010300040000002d010700040000002d010500050000000102ffff
ff000500000009020000000007000000160474003a024c00d901040000002d0106000400
00002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300
040000002d010700040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000
07000000160474003a024c00d90109000000fa0200000100000000000000220004000000
2d01090004000000f0010500040000002d01110004000000f0010700050000000902ffff
ff00050000000102c0c0c0000400000004010d000400000002010200070000001b045a00
ed015200e50105000000090200000000050000000102ffffff0004000000020101000400
00002e0118000c000000320a5a00f0010a000000ede5f0eee7eaf0e8f2ee040000002e01
0000040000002d010600040000002d010800040000002d010400040000002701ffff0300
00001e00040000002d010300040000002d011100040000002d010900050000000102ffff
ff000500000009020000000007000000160474003a024c00d901040000002d0106000400
00002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300
040000002d011100040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000
07000000160474003a024c00d90109000000fa0200000100000000000000220004000000
2d01050004000000f001090007000000fc020000969696008020040000002d0107000500
00000902ffffff00050000000102969696000400000004010d0004000000020102000700
00001b046d00ed016500e50105000000090200000000050000000102ffffff0004000000
02010100040000002e0118000b000000320a6d00f00108000000f0eee7eaf0e8f2ee0400
00002e010000040000002d010600040000002d010800040000002d010400040000002701
ffff030000001e00040000002d010300040000002d010700040000002d01050005000000
0102ffffff000500000009020000000007000000160474003a024c00d901040000002d01
0600040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e0004000000
2d010300040000002d010700040000002d010500050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016040501400200000000040000002d01100004000000f00107000400
00002d01060004000000f0010500040000002701ffff050000000c020501400203000000
1e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff050000000b02
00000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff0300000000000000

Місце вчинення вбивства на замовлення. Місце вчинення вбивства злочинці
часто привґязують до місця проживання жертви. Третина загиблих була
знайдена у квартирах, приватних будинках, ще третину злочинів було
вчинено у підґїздах, дворах і на вулиці. Часто вбивство вчинюється на
виході з дому, чи під час повернення, рідше — на робочому місці. Значна
кількість злочинів вчинена на автодорогах, у автомобілях чи з їх
допомогою.

Наприклад, у Києві з метою вчинення вбивства Л. було знайдено виконавця
за винагороду, і згідно з розробленим планом організатор вбивства С. під
приводом передачі необхідних ліків для хворої сестри викликала по
телефону потерпілу на вулицю, запросила в автомобіль і у безлюдному
місці її вбили, а труп вивезли у паркову зону, де приблизно за 150—200
метрів від берега затоки Дніпра закопали. Горбачевський В.Я. Особливості
кримінологічної характеристики вбивств на замовлення

Характерним є те, що половина вбивств на замовлення вчинена у обласних
центрах, третина — за межами населених пунктів і лише кожне пґяте у
сільській місцевості.

Якщо ж ми розглянемо місця вчинення вбивств за їх видами, тобто у сфері
побуту і у сфері бізнесу, то ми зможемо побачити, що:

Вбивства першої групи найчастіше вчинюються в місці, де проживає
потерпілий або біля нього, на території підприємства, установи,
організації, де він працює, в громадському місці, поза населенним
пунктом, куди його виманює виконавець або замовник.

З іншої сторони вбивства другої групи у своїй абсолютній більшості
вчинюються на вулицях, іноді шляхом обстрілу жертви злочину із рухомих
транспортних засобів таких, як автомобіль, мотоцикл та інші. Досить
часто такі вбивства вчинюються в підґїздах будинків в яких мешкає або
працює потерпілий або біля них. Іноді місцем вбивства є автомобіль, в
який закладується вибуховий пристрій, що в свою чергу частково дозволяє
уникнути зайвих слідів злочину.

Характерним для таких вбивств є те, що місце вчинення злочину дуже тісно
повґязане із часом його вчинення. Так як вихід на роботу та повернення з
неї є найбільш прогнозуємими для злочинця місцями, в яких можна
очікувати на появу майбутньої жертви злочину. Це дозволяє виконавцю
недовго знаходитись у місці очікування та залишатись непоміченим.

А, отже, найбільш ймовірним часом вчинення цього злочину є від 6 до 10
години в ранковий час, а також з 18 до 22 години у вечірній час. Взагалі
при таких вбивствах час злочинів обирається з урахуванням розкладу дня
потерпілого.

Способи вчинення вбивств на замовлення різноманітні і являють собою
активні дії, безпосередньо спрямовані на позбавлення життя потерпілого.
За даними кримінологічного аналізу для вбивства на замовлення найбільш
характерним є відкритий, зухвалий напад на потерпілого, нерідко групою
осіб, вчинення вбивства способом, небезпечним для життя багатьох людей —
з перестрілкою груп злочинців, використанням вибухових пристроїв, в тому
числі радіоуправляємих, автоматичної зброї, гвинтівок з оптичним
прицілом, гранат, гранатометів тощо.

Знаряддя злочину добираються ретельно, з урахуванням обраного способу
вчинення вбивства, що виключало б можливість потерпілому залишатись
живим. Вони відрізняються кількістю, характером і локалізацією ушкоджень
потерпілих.

Серед способів вбивства останнім часом набувають поширення вибухи, які
дозволяють діяти на відстані, замести сліди, мають достатньо високу
вірогідність досягнення мети.

Способи вчинення вбивств на замовлення різні. Відомі факти подвійної
гри, імітації вбивства з наступним отриманням винагороди, або й з
усуненням замовника вбивства. Останнім часом простежується нова
тенденція, коли після вчинення вбивства на замовлення починають зникати
і замовники. Отже, фізичні особи чи структури підпадають під вплив
виконавців.

При вчиненні вбивства на замовлення у помешканні потерпілого мають місце
випадки, коли злочинці інсценують розбійний напад, зґвалтування,
нещасний випадок, здійснюють посмертне нанесення ушкоджень, подряпин на
його тілі тощо.

За даними російських кримінологів в останні роки серед виконавців
вбивств на замовлення, крім злочинців-колишніх рецидивістів, осіб без
визначеного місця проживання і роду занять. зґявились
вбивці-професіонали, для яких вбивства стали постійним джерелом доходів
Бояров В. І. Особливості методики розслідування вбивств, скоєних в
умовах протистояння злочинних угруповань. К., 2000..

Рівень професійної підготовки злочинців підтверджується наявністю фактів
досконалого володіння пістолетом чи автоматом, використання вогнепальної
зброї з глушителем, виконання серії точних пострілів в голову, шію або
область серця потерпілого, використання прийомів рукопашного бою. Це
може свідчити про залучення до виконання злочину колишніх
військовослужбовців, що пройшли спеціальну підготовку, співробітників
правоохоронних органів, спортсменів, учасників бойових дій тощо.

Характерним також є і те, що після вбивства одного чи декількох членів
злочинного угруповання або невдалої спроби напади і вбивства з боку
конфліктуючих сторін продовжуються.

Знищуються будь-які особи, що мають відношення до злочинних груп та
конфліктуючих сторін.

Більшість вбивств на замовлення вчинено злочинними групами. Третина
знешкоджених злочинних груп була озброєна вогнепальною зброєю та
оснащена автотранспортом, кожна шоста мала холодну зброю і вибухові
речовини, кожна десята підтримувала зв’язки з іншими злочинними
угрупованнями в Україні та за її межами. Злочинні зв’язки співучасників
вбивств у кожному четвертому випадку тривали понад рік, ще у чверті
випадків від трьох місяців до одного року.

Зброя та інші засоби і знаряддя, шо застосовуються кілерами для вчинення
вбивства. Одним з важливих факторів, що впливають на стан боротьби з
насильницькими злочинами в Україні, є незаконне розповсюдження та
зберігання вогнепальної зброї і вибухових речовин.

Вибір виконавцем замовлення зброї, засобів і знаряддя визначається
обраним способом вчинення злочину. Арсенал надзвичайно різноманітний:
автоматична зброя, гвинтівки з оптичним прицілом, вогнепальна зброя з
глушителем, вибухівка, саморобні вибухові пристрої, отрута, сильнодіючі
медичні препарати, холодна зброя, транспортні засоби, тощо.

Знову ж таки для того, щоб розібратись, які саме знаряддя злочину є
найбільш характерним для нього, необхідно порівняти засоби, що
застосовуються при вбивстві, що вчинюється на побутовому грунті, у
сфері бізнесу та організованої злочинності.

В першому випадку частіше всього використовується холодна зброя така, як
фінські, мисливські або іншого роду ножі, різноманітні інструменти,
наприклад, сокира, засоби для удушення потерпілого (петля-удавка) або
важких тупих предметів – палиця, молоток тощо. Досить рідко
використовується вогнепальна зброя, а у разі її застосування, зазвичай
це мисливська довгоствольна зброя.

У другому ж випадку широко використовується бойова вогнепальна зброя та
вибухові речовини. Фактор, який ускладнює розслідування – це те, що
використовується зброя, яка на знаходиться на обліку в ОВС.

У якості вибухових речовин часто використовуються звичайні гранати
армійського зразку, зокрема Ф-1, РГД-5 та ін., а також противотанкові та
протипіхотні міни, саморобні вибухові пристрої. Пособие для следователя.
Расследование преступлений повышенной общественной опасности. Под
редакцией Селиванова Н.А., Дворкина А.И. М: 1998г.

Нерідко каналами надходження вибухонебезпечних матеріалів і пристроїв до
рук злочинців є їх викрадення із заводів-виготовлювачів, обґєктів
гірничодобувної і вугільної промисловості, складів артозброєння і
військових частин, місць міжнаціональних конфліктів та контрабанда.

Місцем придбання зброї та вибухових речовин злочинці нерідко називають
ринок, чим значною мірою пояснюється невпинне збільшення злочинів,
повґязаних з незаконним носінням, зберіганням, придбанням, виготовленням
і збутом зброї.

Вбивства, що вчинюються у сфері бізнесу готуюються більш досконало та
професійно, ніж ті, які вчиюються у сфері побуту. Дістаються:

q всі необхідні технічні засоби (зброя, вибухові пристрої або інші
знаряддя вбивства);

q засоби маскування зовнішності (маска, накладні вуса, борода тощо).

У необхідних випадках найомник проводить пристрілку вогнепальної зброї

Часто придбаються будь-якими шляхами (шляхом викрадення у тому числі)
автомобіль, який використовується для того, щоб швидко та непомітно
зникнути з місця події.

Найомник встановлює місце проживання та роботи, розклад дня, маршрути
руху, зовнішні ознаки жертви. Добуваються прикмети автомобіля особи, яка
приречена на смерть, встановлюється місце її стоянки. Також до готування
злочину часто входить вивчення системи охорони майбутнього потерпілого,
виявлення її слабких місць. Якщо це необхідно, то з ціллю отримання
найбільш достовірної інформації про намічену жертву, в її середовище
вводиться агент.

Слід відмітити, що особлива увага приділяється роботі по приховуванню
слідів та наслідків злочину. Це досягається розробкою ретельного плану
операції, використанням елементів конспірації, звуженням кола її
учасників та суворим розподілом функцій осіб, що забезпечують підготовку
та безпосереднє проведення акції, вибором найбільш придатної для
конкретної ситуації зброї, походження якої неможливо установити,
планування швидкої евакуації виконавців (виїзд їх за межі міста, області
або за кордон), укриття трупів або зміна їх зовнішності до того, що
впізнання їх стає неможливим.

Замовниками вбивств майже у кожному четвертому випадку виступають
представники комерційних структур, ділки тіньового бізнесу, корумповані
посадові особи, лідери злочинних угруповань, раніше судимі, у кожному
третьому — знайомі й боржники потерпілого, ще чверть замовників
складають близькі родичі або хтось із сімґї. У восьми відсотках випадків
приводом для здійснення замовлення були політичні погляди замовника.

Важливим для розкриття цього виду злочинів є те, що замовник нерідко
здійснював бізнес в одному населеному пункті з потерпілим, а їх
відносини напередодні вбивства мали явно конфліктний характер.

Серед замовників значну частину складають жінки, переважно віковою
групою 35-45 років, їх часто відрізняє матеріальна забезпеченість,
залучення для здійснення злочинного наміру легальних і нелегальних
доходів.

На думку російського вченого А. Бородуліна, дії замовника вбивства або
наймача більше відповідають терміну “організатор вбивства на
замовлення”. Він є найбільш небезпечним співучасником, оскільки злочин
вчинюється саме в його інтересах, саме він втягує у злочинну діяльність
інших осіб. Бородулин А.И. Убийства по найму: Криминалистическая
характеристика. Методика расследования. – М., 1997 – С.5-16.

Виконавець замовлення. Кримінологічний аналіз осіб, які вчинили вбивства
на замовлення, свідчить, що майже половина з них не служила у Зройних
Силах, лише одиниці брали участь у бойових діях, проходили службу у
спецпідрозділах чи спецпідготовку.

18% – з вищою і незакінченою вищою,

55% – з середньою і середньою спеціальною,

27% – з неповною середньою освітою,

50% – не одружені, кожний пґятий розлучений,

43% – мешкали у обласному центрі, половина у містах,

7% – мешканці сільської місцевості. (див. діаграму)

За соціальним становищем працюючі у державній системі і службовці
складають 12 відсотків, кожний третій працював у комерційній структурі,
ше третина не працювала, близько 12 відсотків — професійні спортсмени та
охоронники у недержавних охоронних структурах.

Щодо матеріального становища кожний четвертий з них мав власний
автомобіль, кожний пґятий — приватний будинок чи житло. За рисами
характеру переважна більшість — це особи слабовільні, цинічні,
егоїстичні, хитрі, нахабні, боязкі, такі, шо підпадають під вплив інших,
схильні до пияцтва.

Характерним саме для вбивць на замовлення є маскування способу життя і
поведінки.

Дослідження свідчать про значну відмінність характеристик осіб, які
вчинили умисний злочин проти життя чи здоровґя людей взагалі, та тих,
які вчинили вбивства на замовлення. Так 41,2 відсотка тих, що вчинили
вбивство, раніше мали судимість. В той же час серед осіб, які вчинили
вбивство на замовлення, 70 відсотків не судимі, 10 відсотків судимі один
раз, кожен десятий судимий двічі за корисливі та корисливо-насильницькі
злочини.

Майже всі вбивства на замовлення, де встановлено виконавця, вчинені
особами чоловічої статі віком від 18 до 45 років. Нерідко це робітники
невисокої і середньої кваліфікації або особи без визначеного роду
занять, схильні до пияцтва, вживання наркотиків, агресивні та жорстокі.
Останнім часом відмічається нова тенденція, коли жінки є не лише
замовниками, а й особисто стають виконавцями замовлення на вбивство.
Горбачевський В.Я. Особливості кримінологічної характеристики вбивств на
замовлення.

Серед виконавців існує, також, велика кількість професійних злочинців,
які знаходяться на постійному утриманні злочинних угрупувань, які
навчаються та тренуються із використанням арендуємих спортивних споруд.
З метою збереження їх конспіративності періодично міняють місця їх
проживання. Після виконання завдання, виконавець тимчасово проживає за
межами міста або за кордоном.

Іноді підшукати виконавця замовнику допомагає посередник. Посередниками
у цьому злочині є, як правило, особа чоловічої статі, віком від 28 до 45
років, який може бути представником найрізноманітніших соціальниг груп –
від рядових працівників, до посадових осіб. Із замовником та виконавцем
посередник у більшості випадків проживає в одному місті, та перебуває з
ними у відносинах, які ми можемо характеризувати, як звичайне
знайомство.

Жертва вбивства на замовлення. Найчастіше жертвами вбивств на замовлення
стають керівники підприємств різних форм власності, банкіри, ділки
тіньової економіки, політичні діячі, представники засобів масової
інформації, лідери і члени злочинних угруповань, рідні, близькі тощо .

Аналіз кримінальних справ щодо віктимологічної поведінки потерпілих
свідчить, що нерідко замовник вбивства і його жертва тісно повґязані
стосунками по спільному бізнесу, у виробничій діяльності, чи особистими
взаєминами. Заслуговує на увагу фактор провокуючої поведінки жертви, а
саме провокаційні дії з боку потерпілого такі як погроза, знущання,
шантаж, вимагання насильницькими діями матеріальних й інших благ, з
одного боку, та відверта демонстрація надприбутків, довіра малознайомим,
нерозбірливі звґязки і статеві стосунки – з іншого боку, які часто є
факторами, які обумовлюють дії злочинця (замовника) в разі вчинення
вбивства на замовлення.

Переважна більшість замовних вбивств повґязана так або інакше з
комерційною діяльністю. Ініціюється, як правило, близькими звґязками
потерпілих. Звичайно їх смерть вигідна особам з тієї ж соціальної групи
чи сфери бізнесу, до якої належав або з якою взаємодіяв сам потерпілий.

Майже всі потерпілі є чоловіками у віці від 24 до 60 років. Піком
вбивств даного виду є їх вчинення щодо осіб вікової групи 30-45 років

Зростає кількість вбивств одиноких, психічно хворих і соціально
запущених людей, зокрема тих, що продали або обміняли свої квартири.

Високий рівень латентності умисних злочинів, що вчинюються проти життя і
здоровґя громадян, значною мірою впливає на результативність виявлення
та розкриття, зокрема вбивств на замовлення.

Вбивства, вчинені на замовлення дуже ретельно готуються, що суттєво
впливає на картину слідів злочину. Тому злочинці, як правило, не
залишають слідів на місці події.

У найбільш сприятливих випадках на місці події інколи злочинець залишає
наступні сліди:

q сліди взуття, або залишаються сліди транспортного засобу;

q нерідко виконавець викидає зброю, перчатки, засоби маскування
зовнішності, залишає на місці події невикористану їжу, напої, тютюнові
вироби;

q у випадку поранення, злочинець, внаслідок самооборони потерпілого або
внаслідок необережного поводження із зброєю, може залишити сліди крові;

q відбитки пальців рук, долоні;

q може мати місце втрата випавшого волосся;

q випльовування слини;

q виділення біологічних речовин з організму (пота, мочі тощо);

q викидання опалків цигарок;

q втрата якого-небудь предмету особистого використання, який іноді
зберігає достатньо виразні сліди запаху (носова хустинка, головний убор,
гребінець та ін.).

У будь-якому випадку працівники правоохоронних органів повинні докласти
всіх зусиль для виявлення слідів злочину, так як вони є одним із
основних засобів встановлення особи злочинця, способу вчинення злочину,
мотиву його вчинення, а також доказування вини осіб, причетних до
вчинення вбивств на замовлення.

Р??л III

На початковому етапі методика розслідування кримінальної справи за
фактом вбивств на замовлення, а також обрання конкретних слідчих дій,
які б були найбільш характерними для обставин, що виникли залежать від
двох особливо важливих факторів:

По-перше – від початкової інформаційної бази, яку складають результати
огляду місця події, проведення експертиз при огляді речових доказів,
показання свідків-очевидців, а також добуті оперативними шляхами
матеріали та отримані іншими шляхами фактичні данні, які відображають
особливості конкретного злочину.

По-друге – направлення пошуково-розслідуємої діяльності від особи
злочинця до події злочину. Фундаментальну базу складають відомості про
злочинця (замовника, виконавця), життєдіяльність потерпілого, мотиви
його вчинків, відомості про його звґязки з оточуючими (родичами,
друзями, колегами по роботі тощо), мотиви, які виникають у зацікавлених
у смерті потерпілого осіб.

Слідча діяльність ведеться як у першому, так і у другому напрямку. Ці
обидва фактори складають невідґємний елемент розслідування по
кримінальних справах, оскільки тільки їх успішне поєднання може
призвести до головного результату – розкриття кримінальної справи,
встановлення та затримання злочинців, притягнення їх до кримінальної
відповідальності у відповідності до законодавства України.

Кримінальна справа про вбивство може порушуватися у двох випадках:

1. при виявленні трупу особи з ознаками насильницької смерті;

2. при факті зникнення людини при обставинах, які дозволяють припустити,
що щодо нього було вчинено вбивство.

Якщо у другому випадку даних для припущення смерті особи не достатньо,
то слідчим за допомогою органів дізнання проводиться перевірка поданої
заяви про безвістне зникнення громадянина. Така перевірка може
проводитися протягом десяти днів з моменту надходження заяви про
злочиншляхом відібрання пояснень від окремих громадян або посадових осіб
або витребування необхідних документів Булулуков О. Ю. Методика
розслідування вбивств при відсутності трупа Х., 1997.

Місце його знаходження перевіряється:

1) за місцем його роботи – на випадок, якщо він був направлений у
термінове відрядження, або у нього була виробнича травма;

2) у відділеннях міліції – чи не був він затриманий або заарештований за
правопорушення;

3) в ІТС;

4) у медичних витверезниках;

5) в лікарняних закладах – чи не був він покладений на стаціонарне
лікування;

6) в службі зайнятості населення – чи не отримав він направлення на
роботу в інше місто;

7) у військовому комісаріаті – на випадок, якщо він був призваний в
армію у відсутності його близьких, не попередивши їх;

8) у родичів – за місцем народження, або у друзів – чи не проживає
зникла особу у них;

9) в морзі – чи немає там його трупу;

10) в органі, який веде криміналістичний облік – чи не стоїть зниклий на
обліку за розділом невпізнаних трупів;

Щодо зниклої дитини перевірки проводяться у:

11) дитячих будинках;

12) приймальниках-розподільниках;

Щодо фізично неповноцінних або літніх осіб:

13) у відповідних будинках для інвалідів або пристарілих.

Перевірка повинна бути ретельною і дати достовірні данні про відомості
щодо зниклої особи, оскільки це є підставою для порушення чи відмовленні
в порушенні кримінальної справи. Так, наприклад, факт смерті особи
внаслідок хвороби не є підставою для порушення кримінальної справи**
ст.99 КПК : при відсутності підстав до порушення кримінальної справи
прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя своєю постановою відмовляють
у порушенні кримінальної справи, про що повідомляють заінтересованих
осіб і підприємства, установи, організації..

При негативних результатах перевірки та при відсутності причин для
таємного відґїзду розшукуваної особи зґявляється підстава для порушення
кримінальної справи.

Слід мати на увазі, що у випадку несвоєчасного порушення кримінальної
справи може призвести до того, що винна особа, що залишається на свободі
може знищити сліди злочину, укритися за кордон або вчинити наступний
злочин. Також сліди можуть бути змінені або пошкоджені через
несприятливі для них погодні умови, обставини злочину, які були
сприйняті свідками, можуть забуватися ними ж, що ускладнює розслідування
справи по факту вбивства.

Пошук винних осіб здійснюється на дуже великій території та серед
великого кола осіб. Через це суттєве значення при розкритті вбивств на
замовлення має вміння швидко та безпомилково відрізнити їх від інших
тяжких злочинів, спрямованих проти життя та здоровґя громадян таких, як
вбивства з хуліганських мотивів, у звґязку із заволодінням майном
потерпілого тощо.

В деякій мірі ми можемо вже говорити про наявність заказного вбивства
вже при огляді місця події, про яке свідчать наступні ознаки:

q місце події, яким у більшості випадків є територія біля будинку, в
якому особа проживає чи працює;

q час злочину, як вже вказувалося у попередніх розділах, частіше або
ранковий, або вечірній;

q відсутність корисливих цілей злочину – відсутність слідів, що свідчать
про намір злочинця заволодіти цінностями потерпілого;

q найбільш характерним способом вчинення злочину є постріл із укриття –
обстановка в приміщенні залишилась незмінною, немає слідів боротьби з
злочинцем;

q знаряддям злочину є вогнепальна (в деяких випадках холодна) зброя.
Також може мати місце залишення зброї на місці події;

q спосіб вбивства частіше всього відкритий, демонстративний напад на
потерпілого або шляхом мінування транспортного засобу;

q велика кількість поранень на трупі, спрямована на попадання в
життєво-важливі органи, наявність одиночного “контрольного” пострілу в
голову, який частіше буває посмертним;

q професійні злочинні прийоми – прияме попадання в ціль з далекої
відстані, миттєве враження потерпілого, який з”явився на секунду,
використання гвинтівки з оптичним прицілом, пістолета з глушителем;

q посада або статус потерпілого – банкір, керівник підприємства, лідер
злочинного угрупування тощо

q обставини, які передували вчиненню злочину – конфлікт на роботі, факти
вимагання потерпілим значної суми грошей;

q та інші ознаки, характеризуючи які ми зможемо віднести вчинене
вбивство до ряду вбивств на замовлення.

Підставою для висування версій є дані, які здобуті під час огляду місця
події, попередні висновки спеціалістів, відомості про особу потерпілого,
його діяльності, оточенні, обставинах, які передували його вбивству або
зникненню…

Версії можна складати у відповідності до мотивів вбивства потерпілого,
або відповідно до мети, яку переслідував замовник при вбивстві
конкретної особи.

Найбільш характерними є:

I. вбивство на замовлення, вчинене з економічних мотивів;

II. вбивство на замовлення, вчинене з побутових мотивів;

III. вбивство на замовлення, вчинене з інших мотивів.

Розглянемо версії, які притаманні для кожної з цих трьох груп.

Найбільш характерним для вбивств на замовлення є його вчинення саме з
корисливих мотивів, а у випадку вбивств, вчинених у сфері
підприємницької діяльності – по економічним мотивам Шульга А. О.
Особливості доказування вбивств на замовлення в стадії досудового
слідства. Донецьк, 2001:

В??я 1 вбивство вчинено з корисливих мотивів на замовлення особою з
кола близького оточення потерпілого.

Підставою для висунення такої версії є високе соціальне становище
потерпілого, обіймання ним високої посади, наприклад, керівник
акціонерного товариства закритого типу, його бездоганна репутація, а
також те, що вони працюють в некримінальному середовищі, тобто таких
“небажаних” осіб не можна усунути задопомогою інших способів таких, як
компромат, шантаж тощо.

Досить часто у якості замовників таких вбивств виступають їх партнери по
справі з метою заволодіння майном підприємства у повному обсязі, а також
підлеглі особи – з метою швидкого просування по службі.

Додатковою підставою для її висунення можуть виступати суперечки серед
засновників підприємства, в якому працював потерпілий з приводу ведення
бізнесу або якісь взаємні претензії один до одного його співвласників. В
таких ситуаціях, як правило, пібираються випадкові, не професійні
злочинці через відсутність у замовників прямого виходу на злочинні
угрупування.

Ознакою такого вбивства може бути те, що постріл вчинено з неякісної
зброї, з близької відстані, низької підготовки злочинця (не всї постріли
були влучні, не було контрольного пострілу в голову, зброю на місці не
було залишено).

Замовники при таких ситуаціях перестраховуються– з метою відвернення від
себе підозри вони забезпечують собі алібі, оскільки розуміють, що про
наявні конфлікти за місцем роботи відомо багатьом особам.

Існують випадки, коли оргінізатори зорієнтовують виконавця на
інсценування вбивства під час розбойного нападу. Ознаками такої
фальсифікації може бути перебільшене розкидування речей, користування
засобами, які явно не відповідають необхідності їх застосування – взлом
дверей, які можна було відчинити рукою, залишині на місці дорогоцінні
вироби.

В??я 2 Вбивство вчинено з корисливих мотивів на замовлення
особами-конкурентами по бізнесу або особами на грунті конфліктних
ситуацій, повґязаних з веденням підприєминицької діяльності.

Дану версію ми можемо висувати у випадку, коли жертвою злочину є
законослухняні особи, з чистою репутацією, але працюючі у більш
відкритих підприємствах з великими прибутками, чия діяльність
знаходиться в зоні уваги зі сторони конкуруючих організацій та злочинних
угрупувань. Наприклад, керівники фінансово-кредитних установ, виробничих
підприємств та ін.

Замовниками таких вбивств є, як павило, керівники конкуруючих
підприємств, фірм, банків, а також лідери злочинних угрупувань, які
вчинюють їх з метою усунення конкурента з ринку виробництва або збуту
товарів та послуг. Ними також можуть вчинюватись вбивства керівників
підприємств-боржників.

Вбивства, вчинені лідерами злочинних угрупувань, як правило скоюються
щодо керівників, які відмовились здійснювати свою діяльність під
контролем цих злочинних угрупувань, або відмовились від охоронних послуг
(“даху”). Такими причинами є:

1 Небажання платити “данину”;

2 Ухилення від фінансування незаконних угод;

3 Ухилення від продажу злочинцям контрольного пакету акцій;

4 А також введення їх представників у раду директорів…

Ознаками таких вбивств можуть бути попередні акти залякування
підприємців (підвали їх офісів, погрози…)

В??я 3 Вбивство вчинено на замовлення лідером злочинного угрупування,
яке контролює підприємницьку діяльність потерпілого з корисливих
мотивів.

Жертвами таких злочинів у більшості своїх випадків є середні та дрібні
підприємці, які не мають звґязків з органами влади. Через це вони
погоджуються виплачивати відсотки злочинцям з метою більш успішного
ведення справи. Здебільш їх діяльність повґязана з порушеннями у сфері
оподаткування, митного та адміністративного законодавства.

Найчастіше вони займаються діяльністю у сферах:

q Реалізація алкогольної продукції;

q Нафтопродуктів;

q Продаж автомобілів;

q Великих партій продовольчих товарів.

Така діяльність нерідко здійснюється за допомогою таких злочинних
угрупувань.

Інформацію про таких потерпілих та їхні злочинні звґязки можна отримати
в підрозділах, які ведуть боротьбу з економічною злочинністю та інших
підрозділів ОВС, оскільки їх діяльність є обґєктом спостереження
правоохоронних органів.

Про звґязок таких підприємців з злочинними угрупуваннями свідчать і інші
обставини:

q Відсутність розрахування готівкою;

q Наявність фіктивних договорів;

q Постійне співпрацювання з фірмами, які знаходяться під охороною у
кримінальних структур тощо.

Основні мотиви вчинення таких вбивств є:

1. Помста за спробу перейти під “охорону” до іншої злочинної
організації;

2. Незгода платити “данину” по новим підвищеним тарифам;

3. Невиплата коштів за різного роду злочинні послуги злочинних
угрупувань;

4. Відмова включити в роботу ряду фірм, що знаходяться у підпорядкуванні
кримінальних організацій;

5. Відмова жертви злочину передати свою організацію у власність
злочинних угрупувань тощо.

Про причетність до злочину тієї чи іншої особи-лідера злочинної
організації можуть свідчити характерний почерк вчинення злочину, який
скоюють виконавці, які є членами такого угрупування. Іноді для того, щоб
зняти з себе підозру організатори запрошують виконавця з інших злочинних
угрупувань, які часто знаходяться в інших містах або областях.

Їх дії відрізняються особливою зухвалістю, жорстокістю та відкритістю –
з метою залякування інших осіб, що поки що не порвали звґязки з такими
структурами.

Для вчинення таких злочинів, як правило, застосовується весь арсенал
зброї, що демонструє могутність злочинної організації: автомати
Калашнікова (різної модифікації у тому числі АКС-74У), пістолети
Макарова, іноземна зброя, вибухові речовини…

В??я 4 Вбивство вчинене на замовлення лідерів злочинних організацій,
які ведуть боротьбу між собою на грунті кримінального бізнесу або
внутрішньогрупового конфлікту.

Потерпілими в таких злочинах є частіше авторитети злочинного світу,
лідери злочинних угрупувань, їх рядові члени, “злодії в законі” тощо.

Причиною вчинення таких злочинів є перш за все розподіл сфер і територій
впливу конкуруючими угрупуванням, а також членами в середині злочинного
угрупування.

При вчиненні вбивств, що підпадають під цю версію організатори
керуються, як правило, економічними мотивами. Їх метою є встановлення
контролю над розподілом товару на “своїй” території, а також контроль за
рухом коштів від одних підприємств до інших з метою отримання прибутків
шляхом стягування з таких підприємств “данини”.

Основні причини внутрішньогрупових конфліктів:

q Боротьба за лідерство або близкість до лідера, за право контролю над
“общаком”;

q Розкол в групі, а також бажання окремих її членів вийти з нього та
зайнятись своєю “справою”;

q Незгода з основними методами ведення справ в угрупуванні або основними
її приорітетами;

q Непогодження з розподілом злочинних прибутків;

q Вчинення проступків (в тому числі таких, які ставлять під загрозу
викриття інших членів групи);

q Звґязок із співробітниками правоохоронних органів.

В більшості випадків мотивом вбивств на замовлення такого виду є
боротьба за сфери впливу між двома могутніми злочинними “інститутами”:

q стара школа злочинного світу, яка базується на традиційних
(досвідчених) методах “роботи” – наявність “общака”, інтеграція окремих
злочинних угрупувань, узгодженість своєї діяльності з іншими злочинними
угрупуваннями. При вирішенні спірних питань вони уникають “кривавих
розборок”, а у крайньому випадку “грамотно” організовують вбивство (у
тихому місці, із застосуванням спеціалістів високої кваліфікації)…

q молодіжна школа злочинного світу, прихильниками якої є відносно молоді
лідери. Вони не бажають обґєднувати свої зусилля для координації своїх
дій, ігнорують вимоги щодо розподілу сфер впливу, а також не бажають
видільти певний відсоток коштів в “общак”. Спірні питання вони
вирішують, як правило, із застосуванням силових методів (вчинюючи
зухвалі, жорстокі, привселюдні вбивства із застосуванням
найрізноманітніших засобів).

При наявності вище вказаних ознак, а також із урахування жертви злочину
ми можемо судити про організатора злочину. Якщо жертва – лідер
злочинного угрупування, яке підпадає під ознаки “молодіжного”, то у
більшості випадків організатором є представник “старої” школи.
Аналогічно і в протилежному випадку.

Особливістю таких вбивств є те, що після них розпочинаються “розбірки” –
члени одних угрупувань вчинюють відповідні акти стосовно членів інших
угрупувань. Вони частіше всього закінчуються масовими бійнями, яким
притаманна велика кількість жертв.

Наступними мотивами вчинення вбивств на замовлення данного роду є
етнічні неприязні або релігійне суперництво. Такі вбивства вчинюються
зухвало, жорстоко, привселюдно із численними жертвами на “зходках”
протиборствуючих злочинних угрупувань щоб уникнути подальших силових
актів з сторони суперників. В першу чергу знешкоджується лідер
угрупування. При виконанні замовлення застосовується автоматична зброя
високої пробивної здатності, наймаються декілька виконавців щоб досягти
високої ймовірності отримання результату. На місці події, як правило,
залишаються зрешечені тіла, автомобілі тощо.

Набагато делікатніше вчинюються вбивства, замовлені великими
підприємцями, банкірами, корумпованими чиновниками, а також злочинними
авторитетами, які вже стали крупними бізнесменами або політичними
діячами і побоються викриття. Такі злочини продумані в деталях. Вибір
місця, часу вчинення злочину обирається з таким розрахунком, щоб при
проведенні операції не було очевидців та ніщо не могло завадити вчиненню
злочину. Через це воно носить таємний характер і вчинюється без свідків.

Організатори таких вбивств враховують можливості охорони обраної жертви,
обирають для їх усунення способи, які виключають безпосередній контакт
виконавця із жертвою (прицільний постріл з снайперської гвинтівки із
значної відстані від жертви, застосування вибухових речовин що
приводяться в дію за допомогою дистанційного управління). Виконавці
злочину є справжніми професіоналами, про що свідчать: попадання кулі,
яка випущена з дальньої відстані в голову, шію, область серця особи, яка
на мить зґявилася у віконному чи дверному пройомі. Виконавці
викоростовують високоякісну вогнепальну зброю вітчизняного чи іноземного
виробництва, споряджену оптичним чи лазерним прицілом, глушителем. Зброя
у більшості випадків залишається на місці вчинення злочину. Відбитки
пільців на ньому відсутні.

При наявності таких ознак можна говорити про те, що вбивство вчинено на
замовлення членів мафіозних структур, оскільки вчинення такого злочину
коштує чимало коштів, а таку зброю на території держави дістати досить
проблематично, тому необхідна наявність контрабандного каналу з іншими
країнами.

В??я 5 Вбивство на замовлення організоване з корисливих мотивів
особами, яким службова чи громадська діяльність потерпілого заважала для
досягнення злочинної мети.

Дану версію ми можемо застосовувати у випадках, коли вчинюється вбивство
значних чиновників державного апарату, керівників організацій та
підприємств, голів адміністрацій, депутатів різного рангу, представників
правоохоронних та контролюючих органів та інших рівних за статусом осіб,
діяльність яких може завадити цілям вище зазначиних злочинців.

Мотиви, які можуть стати причиною вчинення таких злочинів можуть бути
найрізноманітніші. Всі вони повинні розглядатися в залежності від тієї
посади, яку займав потерпілий та від напрямку його діяльності на
попередньому життєвому етапі. Наприклад, причиною знешкодження голів
державних адміністрацій можуть бути боротьба з корумпованими
чиновниками, та інша політика, зпрямована на боротьбу із злочинністю.

Замовниками вбивств на замовлення в даному випадку можуть бути не тільки
представники конкуруючих структур (опозиція чинним органам влади,
представники комерційних структур), але і лідери злочинних організацій.

Виконавці злочину використовують як знаряддя злочинів у більшості
випадків вогнепальну зброю, таку як пістолети, рушниці, рідше автомати.
Також широко використовуються саморобні вибухові пристрої, які дитонують
за допомогою дистанційного пристрою. Такі вибухові пристрої підкладають
біля дверей підґїздів (маскуються в різних місцях поблизу них). Для
того, щоб збільшити вражаючий ефект, вони начиняються металевими
кульками, болтами, іншими дрібними металевими предметами.

У випадку вбивств представників правоохоронних органів ми можемо
вказувати, що вони стали жертвами посягань представників злочинних
угрупувань. Вони організовують вбивства перед реальною загрозою їх
викриття, викриття раніше вчинених злочинів, до яких були причетні
організатори таких вбивств. Тому в таких випадках розслідування слід
починати із аналізу попередньої діяльності потерпілих.

Окрім вчинення вбивств на замовлення по економічним мотивам, можливе
вчинення їх за побутовими мотивами. В таких випадках жертвами є особи,
які мають нарухомість, автотранспорт, грошові заощадження, і які склали
заповіт на користь своїх родичів.

У подавляючій більшості випадків замовники проживали разом з потерпілими
в одному населенному пункті, одному мікрорайоні, а іноді в одному
будинку та навіть одній квартирі. Всі вони були у тісних стосунках з
потерпілими – були їх родичами, колишньою дружиною тощо. Перебували з
ними в конфліктних відносинах.

Виконавці використовують для досягнення мети злочину такі знаряддя:
ножі, різноманітні засоби удушення, мисливську зброю.

Здебільш вони вчинюються з корисливих мотивів, або з мотивів,
обумовлених особистими відносинами з потерпілим. На підставі цих мотивів
ми і можемо висувати наступні версії:

В??я 1 Вбивство було вчинено на побутовому грунті на замовлення особи
із близького оточення потерпілого з корисливих мотивів.

В такому випадку організаторами можуть бути особи, які знаходяться в
родинних відносинах, чи знаходились в них у минулому. В такому випадку
злочин вчинюється з метою:

q Заволодіти житлом потерпілого, його майном на передодні розлучення;

q Отримати у спадок майно потерпілого або усунути від спадку іншу особу
(спадкоємця за заповітом, чи за законом спадкоємця першої черги)…

В??я 2 Вбивство вчинено на побутовому грунті на замовлення особою, яка
мала неприязні відносини з потерпілим.

В такому випадку організатори переслідують наступні цілі:

q Позбавитися від потерпілого, який здійснював фізичне чи психологічне
насильство над організатором або близьких йому осіб;

q Позбавитися від особи, яка стала обузою для сімґї;

q Знешкодити суперника (суперницю);

q Помста на грунті ревнощів…

Вбивства на побутовому грунті розкриваються набагато простіше ніж
попередня група навмисних вбивств, окрім випадків їх інсценування під
вбивства, вчинені з хуліганських мотивів.

Всі випадки вбивств, які неохоплюються цими групами версій ми можемо
віднести до третьої групи вбивств, яку так і можна назвати – вбивства на
замовлення вчинені по іншим мотивам.

Наприклад, вбивство журналіста, який спеціалізується по кримінальній
тематиці.

Існують також випадки вбивств осіб, які не займають значної посади,
наприклад, вбивство хірурга, який відмовився робити операцію, вбивство
співробітника ОВС, який відмовився порушити кримінальну справу з
будь-яких мотивів тощо. Пособие для следователя. Расследование
преступлений повышенной общественной опасности. Под редакцией Селиванова
Н.А., Дворкина А.И. М: 1998г.

Огляд місця події – це перша слідча дія, яка виконується безпосередньо
на місці вчинення злочину до порушення кримінальної справи.

Перед оглядом місця події необхідно шляхом опитування виявивших його
осіб встановити, чи не переміщався труп, чи не змінилося його місце його
положення, положення самого трупа або, можливо переміщалися якісь речі
на вказаному місці. Якщо мали місце такі дії, то про це обовґязково
потрібно викласти в протоколі огляду місця події.

Під час огляду місця події в першу чергу виявляється його загальний
характер:

1. Чи знаходиться воно на відкритій місцевості (на території населенного
пункту, на вулиці, на подвірґї);

2. Чи в приміщенні (в квартирі, на сходах, в підґїздах тощо).

Необхідно також звернути увагу на відсутність або наявність тілесних
ушкоджень, слідів насильницького проникнення в приміщення, слідів
боротьби, які передували вбивству. Одночасно приймаються міри по
знаходженню знарядь злочину, засобів, за допомогою яких було вчинено
вбивство, речових доказів та їх застосування (кулі, гільзи, вогнепальні
пошкодження, залишки отрути…).

Важливим обґєктом пошуку та аналізу при огляді місця події є сліди
відображення злочинця, тобто сліди рук, ніг, зубів, відбитки тканини від
одежі, в яку він був одягнений, а також сліди виділення людини (кров,
слина, піт…).

Існують випадки, коли злочинець залишає (губить) на місці події речі
особистого характеру або знаряддя вчинення злочину. Такими речами можуть
бути: уривки одежі, частини взуття, перчатки. Такі речі можуть бути з
бірками, помітками, номерами підприємств побутового обслуговування.

При подальшому огляді місця події можуть бути встановлені наступні дані:

1. Про відносно вірний час вчинення злочину. Про час вчинення злочину
можуть свідчити такі обставини:

q Сухий чи вологий грунт під потерпілим на відкритій місцевості після
доща – якщо сухий, тоді ймовірно, що вбивство було вчинено до початку
дощу;

q Ввімкнене освітлення – вбивство вчинене в темну пору доби;

q Тепла електроплита, їжа – вбивство вчинено нещодавно;

q Дата останнього номеру газети…

2. Про кількість злочинців:

q Кількість слідів різного взуття;

q кількість опалків, різноманітним видом цигарок, з відмінними способами
палити;

3. Про деякі ознаки особи злочинця:

q Залишена снайперська гвинтівка, пістолет або інша зброя без відбитків
пальців рук чи долоней, зброя із зпиленими номерами – вбивство вчинене
кваліфікованою особою;

4. Про передуючі вбивству дії:

q Наявність на столі посуду, залишків їжі, алкогольних напоїв –
потерпілий перед вбивством разом з злочинцем приймали їжу, вививали;

q Включений магнітофон – слухали музику…

5. Про інсценування передуючої вбивству події (самогубства, нещасного
випадку, природньої смерті потерпілого):

q Відсутність при залишках слив, вишень кісток від них;

q Наявність алкоголю в декількох фляжках;

q Наявність ознак, несумісних з природньою смертю, нещасним випадком,
самогубства:

– відсутність стільця під повішеною особою;

– відсутність вдавлених під підставкою місць на рихлому грунті;

– наявні горизонтальні підтіки крові;

– відсутність на руці трупа слідів, які свідчать, що постріл вчинено
самим потерпілим;

– тілесні ушкодження, характерні для самозахисту…

6. Про мотиви вбивства:

q Зламані дверці шаф, викинуті нецінні речі;

q Знята, порвана одежа з потерпілої (вбивство вчинене у поєднанні із
згвалтуванням);

q Наявність у потерпілого великої кількості ушкоджень, знищення цінних
предметів (вбивство вчинено з помсти);

7. Про неспівпадання місця вбивства з місцем виявлення трупа:

q Сліди волочення трупу як на грунті, так і на самому трупі;

q Відсутність на взутті трупа слідів грунту;

q Одяг трупа явно не відповідає обстановці на місці його виявлення;

q Відсутність значної кількості крові.

Ососбливо важливе значення має те, щоб труп оглядалося в присутності
медика-експерта або іншого лікаря.

Перед оглядом необхідно сфотографувати труп з охопленням оточуючої
обстановки та ізольовано, а під час детального огляду зафіксувати окремі
характерні його частини та сліди на ньому із додержанням правил
масштабної зйомки. При цьому відбувається фіксування всіх деталей в
протоколі огляду Попов И. В. Организация расследования умышленных
убийств Луганск : РИО ЛИВД, 2001. — 70с:

q Місце, на якому знаходиться труп;

q Його положення відносно нерухомих орієнтирів;

q Куди звернена голова, ноги;

q Поза, в якій знаходиться труп;

q Сліди та прикмети на трупі та біля нього.

Необхідно також детально оглянути предмети одягу на трупі, при цьому в
протоколі фіксується: найменування одежі, взуття; їх матеріал, пошив,
колір, особливості; їх положення, стан; місця та розміри пошкоджень,
забруднень; що знаходиться в його кишенях.

На подальшому етапі здійснюється огляд трупу без одягу. Визначаються
наступні його ознаки: стать, постать, приблизний вік, колір шкіри,
температура тіла на початку та в кінці огляду, температура оточуючого
середовища, наявність трупних ознак (охолодження, висихання), трупних
плям, трупне окачаніння, гниття, вигляд стану обличчя, інших частин
тіла, ушкодження на трупі, їх характер.

Отже, як ми переконалися, огляд місця події, є один із найбільш важливих
елементів при розкритті будь-яких вбивств, в тому числі і вбивств на
замовлення, оскільки по наявній інформацій ми і зможемо висувати
подальші версії, і визначати наприямки розслідування злочину.

В кримінальних справах, порушених по фактам вбивств вчинених на
замовлення досить широким і різноманітним є коло свідків. Найціннішу
інформацію, як правило, дають свідки-очевидці, тобто ті, хто
безпосередньо був присутній на місці злочину і спостерігав його
вчинення. Не менш важливими є особи, які бачили підозрілих осіб або
осіб, які були присутні за деякий час до його вчинення, при його
готуванні.

З метою досягти бажаних результатів по розкриттю злочину, необхідно
визначитись з колом питань, які необхідно задавати при допиті свідків.
Доцільним було б розподілити їх на такі групи:

1. Питання відносно обставин і механізму злочину:

1) Де і коли вчинено злочин;

2) Яким способом було вчинено вбивство, яке знаряддя злочину при цьому
використовувалось;

3) Якщо злочинці використовували вогнепальну зброю, то яку, кількість
пострілів та відстань з якої вони були здійснені;

4) Де знаходилися потерпілий і злочинець, якщо вбивство вчинено з
близької відстані;

5) Питання про те, як вели себе потерпілий і злочинець, чи розмовляли
вони між собою;

6) Чи був потерпілий живим після зникнення злочинця, якщо так, то яка у
нього була поведінка, що він говорив;

7) Хто перший підійшов до трупа і які дії вчинив щодо нього;

8) Як злочинець прибув на місце злочину і яким чином залишив його.

2. Питання стосовно особи, яка вчиниза вбивство, або замах на нього:

1) Чи знайомий свідок із злочинцем

a) Якщо злочинець свідку відомий, тоді хто цей злочинець, де проживає…

b) Якщо ні, тоді які його прикмети;

1) Чи не бачив він якої-небудь підозрілої особи до, під час або після
вчинення злочну;

2) Якщо було декілька злочинців, то чи не називали вони один одного
іменами чи прізвиськами;

3) Про ознаки предметів, транспортних засобів, якими користувалися
злочинці;

3. Питання відносно потерпілого:

1) Чи знає свідок потерпілого, якщо так, то детальні відомості про
нього;

2) Якщо труп особи поки що не виявлено, то ознаки зовнішності ймовірного
потерпілого;

3) Що свідку відомо про факт його зникнення;

4. питання відносно джерел доказів:

1) чи був свідок очевидцем злочину чи дізнався про нього від когось
іншого;

2) якщо був очевидцем, то яким чином та з ким опинився на місці злочину;

3) в яких умовах він спостерігав вчинення злочину;

4) якщо дізнався про вчинення злочину, то яким чином, від кого, за яких
обставин, у присутності кого.

При встановленні особи потерпілого, необхідно опитати його знайомих. При
цьому необхідно дізнатися, яким був стан його поведінки на передодні
вчинення злочину, чи не виказував він опасіння з приводу можливості
вчинення злочину щодо нього, чи не мав він наміру зустрітися з ким
небуть.

Якщо злочин вчинено в квартирі чи офісі потерпілого, необхідно дізнатися
хто до нього заходив, чи добровільно він увійшов в приміщення чи в
супереч волі потерпілого.

При оцінці показань свідків необхідно виходити із професійних якостей
свідка, його статевої орієнтації його расову належність (точніше всього
дасть словесний портрет представник тієї ж раси).

При наданні детальної інформації, якщо намає підстав вважати, що особа
перекручує відомості або приховує справжнього злочинця, можна скласти
субґєктивний портрет підозрюваного. Такий портрет складається із
застосуванням методу “Фоторобот”. Словесний портрет малюється за
допомогою експертів-криміналістів, які спеціалізуються в даній
діяльності.

Під час допиту свідків про конфліктні ситуації потерпілого з іншими
особами, необхідно зґясувати не тільки характер конфлікта, але і причини
його винекнення, встановити осіб з якими потерпілий знаходився у
напружених стосунках, отримати відомості про осіб, яким відомо про
конфліктні відносини потерпілого з іншими особами та можуть підтвердити
такі відомості.

Для досягнення того, щоб свідок давав правдиву інформацію про подію
злочину, іншу інформацію, яка повґязана з ним, або намакається уникнути
від її надання, необхідно застосовувати такі тактичні прийоми ведення
допиту:

q Тактичні прийоми, які дозволяють перемогти небажання давати показання
потерпілим, які обумовлені страхом помсти з сторони обвинуваченого;

q Тактичні прийоми, спрямовані на виявлення неправдивої інформації;

q Тактичні прийоми, що допомогають допитуємим особам згадати і як можна
точніше викласти відому їм інформацію.

Прогнозуванню та подоланню неправдивих доказів сприяє зґясування
характеру відносин свідків з потерпілим чи обвинуваченим. Як правило,
така робота починається з моменту підготовки до проведення допиту.

Одним із багатьох методів подолання неправдивих показань є такий:
слідчий задає свідку багато конкретних запитань про обставини злочину у
швидкому темпі, а потім змінює порядок їхньої постановки. Таким чином
може бути досягнута “заученість” сценарію злочину.

Існують і інші методи допиту свідків, але в тому чи іншому випадку
слідчий повинен обирати саме таку тактику, яка найуспішніше буде сприяти
отриманню інформації про обставини, що мають значення для розслідування
справи.

Для отримання достовірної інформації про злочин, про знаряддя, спосіб
вчинення злочину, про особу злочинця, про потерпілого та інші дані, які
цікавлять слідство, необхідно провести експертизу, висновки якої грають
чимале значення при встановленні обставин вчинення злочину.

Експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань
при провадженні в справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні
знання. ст.75 Кримінально-процесуального кодексу України.

При вчиненні вбивства на замовлення найчастіше використовуються такі
види експертиз:

1. Судово-медична експертиза;

2. Судово-балістична експертиза;

3. Вибухотехнічна експертиза.

Розглянем детальніше кожен із цих видів Збірник відомчих нормативних
документів, що регламентують науково-технічну діяльність
науково-дослідних інститутів судових експертиз Мінюсту України /
Міністерство юстиції України. — К., 1996. — 94с..

В результаті проведення судово-медичної експертизи трупа, перш за все
зґясовуються обставини, які притаманні всім видам насильницької смерті:
час, причини настання смерті, розташування трупа, чи не змінювалась
зміна пози трупа, які групові характеристики крові трупа тощо.

Якщо в процесі огляду трупа ми виявили, що що на його тілі існують
ознаки вогнепальних поранень, тоді ми зможемо зґясувати такі обставини:

– чи є ці поранення вогнепальними;

– з якої відстані було прозведено постріл;

– чи пройшла куля наскрізь, чи є поранення сліпим чи дотичним;

– де вхідний і вихідний отвір, який напрямок ушкодженного каналу;

– яким пострілом спричинено поранення;

– постріли були спричинені поодинокими пострілами, чи стріляли чергами…

Якщо смерть настала внаслідок застосування гострого предмету, експертиза
може встановити:

– яким видом зброї були спричинені поранення;

– чи був вчинений злочин предметом, який предґявили на експертизу;

– яка послідовність нанесення тілесних ушкоджень;

– в якому положенні знаходився потерпілий та яке ймовірне положення
нападаючого та потерпілого в момент нападу;

– з якою силою нанесено удар;

– які параметри зброї, якою нанесені тілесні ушкодження;

Якщо смерть потерпілого настала внаслідок вибуху пристрою, тоді
задопомогою експертизи можна встановити наступне:

– при вибуху якого снаряду або пристрою настала смерть потерпілого
(виникли тілесні ушкодження);

– на якій відстані від жертви злочину відбувся вибух;

– в якій позі знаходився потерпілий;

Виявлені з місця події залишки вибухівки, інші предмети направляються на
інші види експертизи, такі як вибуховотехнічну та судово-хімічну.

У разі наявності підстави вважати, що смерть настала внаслідок отруєння
особи, тоді судово-медична експертиза може встановити: чи настала смерть
внаслідок отруєння; якою саме речовиною є отрута; яким шляхом введено
отруту в організм людини; яка доза була введена в організм; чи не попала
отрута в організм випадково тощо.

Під час огляду місця знаходження виконавця злочину можуть бути знайдені
залишки його крові, слини та інші продукти його життєдіяльності, також,
предмети, залишені ним. Це допомагає виділити групові приналежності
злочинця, що дозволяє значно зменьшити коло підозрюваних осіб.

Наступною не менш важливою експертизою, яка дозволяє розкрити картину
злочину є судово-балістична експертиза. Після її проведення експерти
взмозі відповісти на такі питання:

– коли зброя застосовувалась останній раз;

– чи був вичищений канал ствола після пострілів;

– чи видалялись маркіровочні знаки та які вони були;

– чи не вистрілена куля, яка була видалена із трупа з даної зброї;

– чи не був пристосований газовий пістолет для стрільби бойовими кулями;

– до якого типу патрону відноситься дана куля чи немає на ній слідів
проходження через іншу перешкоду…

В залежності від конструкції зброї можна вирішувати різноманітні
завдання, які допомогають звузити коло осіб, підпадаючих під підозру.
Також за допомогою дослідження пошкоджень різних предметів можна
дізнатися про місце вчинення злочину, відстань від жертви злочину до
місця знаходження трупу.

Вибухотехнічна експертиза дозволяє вирішити широкий спектр задач
відносно встановлення факту вибуху, конструкції вибухового пристрою,
виду та кількості вибухової речовини, обставин підготовки та вчинення
вибуху.

По відношенню до вибухових пристроїв вирішуються таі питання:

– чи є предмети знайдені на місці події частинами вибухового пристрою та
якого саме;

– спосіб виготовлення вибухового пристрою;

– принцип введення його в дію;

– яка вибухова речовина застосовувалась для заряду;

– чи однакові вибухові речовини виявлені на місці події з тими, що
виявлені у підозрюваного…

про обставини встановлюються такі відомості:

– чи міг виникнути вибух в результаті обставин, які вказали свідки при
їх допиті;

– чи були у особи, яка приготувала вибуховий пристрій професійні
навички;

– який час повинна затратити людина на виготовлення такої вибухівки…

Можуть бути проведені інші види експертиз, які дозволять виявити корисні
для слідства дані, але їх потрібно розглядати у кожному конкретному
випадку.

При здійсненні експертизи слід додержуватися порядку проведення різних
досліджень. Так перш за все посинна бути проведена дактилоскопічна
експертиза, оскільки відбитки пальців рук, долоней як відомо залишаються
нетривалий час і вони можуть бути пошкоджені в результаті проведення
інших видів експертиз. Наступною слід провести біологічну експертизу
потожирової речовини. І тільки після цього ми зможемо направити обґєкти
на судово-балістичну та вибухотехнічну експертизу.

На органи дізнання покладається вжиття необхідних оперативно розшукових
заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що їх вчинили. Ст.103
Кримінально-процесуального кодексу

Якщо говорити більш конкретно про вбивства на замовлення, то органи
дізнання повинні завжди вживати всіх заходів щодо затримання злочинця по
гарячим слідам. Вони зобовґязані вчинити певне коло оперативних заходів,
особливістю яких є те, що вони проводяться паралельно тобто одночасно
для збільшення ймовірності викриття злочинця.

Можуть застосовуватися такі заходи:

1. Використання службової собаки. Воно значно ускладнюється у разі, якщо
вбивства вчинені у великих містах, де вони, як правило, і вчинюються.
Частіше над усе її використовують на місці події з розрахунку на те, що
собака розпізнає запахові сліди злочинця, а також для обстеження
місцевості і приміщень. За допомогою собаки знаходять речі, які належали
злочинцю і були залишені ним на місці події. Однак пошук носіїв
запахової інформації не повинен обмежуватися тільки місцем знаходження
трупа. Необхідно обовґязково розширити його межі, зокрема у тих
випадках, коли вбивство було вчинене із засідки із застосуванням
вогнепальної зброї. В таких місцях може бути залишено зброю, гільзи, а
також речі злочинця. Кінолог разом із слідчим оцінює знайдені обґєкти
для визначення можливості розшуку злочинця із застосуванням службової
собаки, а також можливості виїмки їх як носіїв запахової інформації. На
прикінці роботи із собакою, кінологом фіксується у відповідному акті
результати роботи із застосуванням службової собаки.

Наступним етапом роботи із запаховими слідами є їх перевірка по
відповідним банкам даних та порівняння із запаховими слідами
підозрюваних осіб.

У більшості випадків службова собака дозволяє визначити ймовірні шляхи
відходу злочинців, що є дуже важливим для ведення розшуку злочинця.

2. Опитування свідків-очевидців. Попереднє опитування здійснюється до
приїзду на місце слідчо-оперативної групи оперативними працівниками та
дільничими інспекторами територіального управління міліції. Головною
метою є збір інформації про які першими виявили труп потерпілого, а
також осіб, які знаходились на місці вчинення злочину до моменту приїзду
працівників міліції. Серед них встановлюються свідки, яким відомі
обставини вчинення злочину, прикмети осіб або автомобіля, а також інші
відомості, дозволяючі встановити картину події та здійснити
переслідування злочинців по гарячих слідах. Складається список осіб, чиї
показання становлять оперативний інтерес для розшуку зниклих злочинців,
в нього також заносяться адреса і телефони таких осіб.

При опитуванні свідків-очевидців їм задаються такі питання:

q Чи не підходив хтось до потерпілого до того, як його вбили;

q В що була одягнена ця особа, прикмети його зовнішності;

Така особа може бути в зговорі з злочинцями і вказати кілеру намічену
жертву.

Із прибуттям на місце події оперативної групи опитування продовжується,
але вже під керівництвом слідчого. Слідчий приймає участь в такому
опитуванні з метою отримання найбільш повної інформації про подію
злочину.

Перш за все опитуються жильці дому, поблизу якого або в якому було
вчинено злочин. В першу чергу це можуть бути сусіди по квартирі. Їм
задаються такі питання:

q Чи не бачили вони поблизу місця події підозрілих осіб;

q Які прикмети їх зовнішності, в що вони були одягнені…

q Чи не помітили вони біля автомобіля потерпілого сторонніх осіб, які
нібито ремонтували автомобіль, але насправді встановлювали вибуховий
пристрій…

3. Обстеження місцевості. Цей захід проводиться для пошуку покинутої
зброї або автомобіля, на якому вбивці зникли з місця події.

Для обстеження навіть невеликої території необхідна значна кількість
працівників та велика кількість часу. Тому не завжди такий захід є
доцільним. Іноді достатньо провести обхід та перевірку району, де було
вчинено вбивство, а також прилеглих до нього територій. Така робота
здійснюється силами нарядів патрульно-постової служби міліції,
дільничими інспекторами міліції та силами громадскості. При її виконанні
необхідно мати на увазі, що багато злочинців знають оперативні
можливості працівників міліції при введенні в дію оперативних планів
“Сирена”, “Буран” тощо. Тому далеко від місця події на автомобілі вони
не відїжджають: вони кидають транспортний засіб або пересідають на інший
автомобіль.

В місцях виявлення автомобіля злочинців проводяться заходи по пошуку та
опитування очевидців відносно осіб, які покинули автомобіль та прикметах
тієї машини, на яку пересіли злочинці.

Отримані відомості повинні бути негайно передані оперативному черговому
управління міліції для організації переслідування злочинців по гарячим
слідам із урахуванням нових свідків.

4. Переслідування злочинців по гарячим слідам. У випадку вчинення
вбивства на замовлення із використанням транспортних засобів затримати
злочинців інколи вдається за рахунок введення в дію оперативних планів,
таких як “ Сирена”, “Грім” та “Буран”. Але їх ефективність цілком
залежить від оперативності дій чергового, який миттєво передає найновіші
відомості і орієнтування про злочинців, місця їх переховування. Оскільки
в місті достатньо багато постів ДАІ, то ймовірність досягнення успіху
при проведенні такого роду заходів досить велика. Але на практиці мета
таких заходів досягається у рідких випадках. Частіше, у випадках, якщо
було вчинено відкритий напад в громадському місці та з його моменту не
пройшло 10-15 хвилин.

В таких випадках очевидців слід опитати за допомогою альбому з найбільш
типовими видами облич. Також їх слід опитати про ознаки автомобілю. Тут
також можливе застосування типового альбому з марками автомобілів.

Слідчому необхідно зґясувати які прикмети запамґятались
свідкам-очевидцям (прикмети автомобіля, зовнішності злочинця, одяг
тощо). Відомості про автомобіль можна отримати і у інших осіб.
Наприклад, у водіїв, які випадково опинилися поряд із автомобілем
злочинців. Необхідно сконцентрувати увагу свідків на ознаках автомобіля,
який довго стояв біля місця вчинення злочину із включеним двигуном, куди
після вчинення пострілів сіли злочинці і миттєво покинули місце події.
Необхідно дати вказівки оперативним працівникам отримати інформацію про
всі автомобілі, які стояли в районі вчинення злочину з тим, щоб в
подальшому встановити їх власників, серед яких можуть бути і особи, які
мають корисну для слідства інформацію.

Отриману інформацію слідчий повинен як можна швидше передати черговому
управління ОВС. Зокрема таку інформацію: про маршрут злочинців, про
номер автомобіля, про його марку, колір. Розшукові ознаки доводяться до
нарядів ППСМ, ДАІ, водіїв радіофікованих громадських служб, працівників
АЗС, залізничних переїздів… Організовується переслідування по напрямкам
руху автомобіля злочинців.

5. Розвідувально-пошукові заходи на місці події. Такі заходи можуть
проводитися з метою отримання відомостей про можливих осіб, вчинивших
вбивство на замовлення, виявлення додаткових свідків, а також фактів,
які мають значення для розкриття злочину. Розвідувальна робота повинна
бути проведена працівниками карного розшуку. Її суть полягає у тому, що
встановлюється та фіксується розмова між людьми. Тобто інформація
отримується із розмов місцевих жителів або співробітників. Така робота
ведеться із застосуванням сил та засобів працівників, які обслуговують
дану територію, наприклад, використовується агентура. Її націлюють на
виявлення осіб, які проявляють підвищений інтерес до роботи медичних
працівників (які цікавляться чи залишились потерпілі живими чи ні),
працівників правоохоронних органів (чи не встановили вони на осіб
злочинців, які здобуті докази).

Окрім агентури для таких заходів слід залучати працівнків служби
кримінального пошуку. За їх допомогою можна виявити очевидців вчиненого
злочину інших свідків, які не бажають давати показання в силу тих чи
інших причин, дізнатись про думку окремих громадян про подію злочину
тощо.

6. Загороджувальні заходи. Доцільним при розкритті вбивств на замовлення
є проведення загороджувальних заходів. Оскільки, як вже розглядалося,
виконавцями вбивств на замовлення можуть бути злочинці, які запрошуються
для виконання “замовлення” з інших міст, областей і навідь інших країн.
Тому не виключена можливість, що злочинець одразу після вчинення
злочину, намагатиметься повернутися на місце свого прошивання.

Загорожувальні заходи проводяться працівниками міліції. Їх ефективність
залежить від тих віхідних даних, якими вони володіють Матвійчук В. В.
Попередження умисних вбивств апаратами карного розшуку К., 1998..
Наприклад, якщо є портрет злочинця, то необхідно обовґязково забезпечити
наряди міліції таким портретом. У разі відсутності фотографії необхідно
забезпечити працівників хоча б фотороботом розшукуваного, а також
словесним описуванням зовнішності злочинця із урахуванням всіх його
особливостей. У разі впізнання свідками злочинця по фотототеці, то
портрет злочинця може бути персоніфіковано.

При встановленні подібності фоторобота з підобліковими особами, то
дається заява органам внутрішніх справ про доставлення його до слідчого,
який вже і буде встановлювати чи був він причетний до вчинення злочину,
чи мало місце збігання прикмет. Все це дозволяє цілеспрямовано вести
розшук і перевірку осіб, яких ми маємо підстави підозрювати у вчиненні
злочину.

Органи дізнання за дорученням слідчого можуть виконувати і інші дії,
повґязані із обшуком і виїмкою матеріалів, які мають значення для
розшуку злочинця по гарячим слідам. Наприклад, по мобільному телефону
можна дізнатися, всі вхідні та вихідні дзвінки потерпілого, які йому
надсилались повідомлення.

Слідчий вправі затримати та допитати особу, яка підозрюється у вчиненні
злочину, а орган дізнання – затримати її за наявності таких підстав:

1 коли цю особу застали при вчиненні злочину, що, як правило, не
характерно для вбивств на замовлення, або безпосередньо після його
вчинення;

2 коли очевидці, в тому числі і потерпілі, прямо вкажуть на дану особу,
що саме вона вчинила злочин;

3 коли на підозрюваному або його одягу, при ньому або в його житлі буде
виявлено явні сліди злочину.

При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу у
вчиненні цього злочину можна затримувати лише у тому разі, коли ця особа
намагалася втекти, або коли вона не має постійного місця проживання, або
коли не встановлено особу підозрюваного. Кримінально-процесуальний
кодекс ст.106; ст.115

Як правило, особа злочинця встановлюється за допомогою
оперативно-розшукових та слідчих дій на попередніх етапах розслідування
справи.

При встановленні особи необхідно зґясувати прізвище, імґя, по батькові
злочинця, місце її проживання, звґязки з іншими особами, спосіб життя,
розпорядок дня тощо.

Далі можуть виникати два випадки:

Перший – якщо особа не підозрює, про ведення за ним спостереження. В
таких випадках проводиться засідка працівниками карного розшуку.
Найдоцільніше її проводити біля місця проживання злочинця: біля підґїзду
будинку, біля його квартири. Оперативні працівники затримують
підозрюваного при виході його із квартири, з будинку. В квартирі в
такому випадку затримання проводити недоцільно, оскільки злочинець може
зачинитись з середини і за час проведення взлому квартири оперативними
працівниками закінчити життя самогубством.

У другому випадку – якщо підозрюваний здогадався про ведення за ним
спостереження – залучається спеціальний підрозділ при управлінні по
боротьбі з організованою злочинністю – “Сокіл”. В такому разі затрииання
проводиться в житлі підозрюваного з метою недопущення його інформування
інших осіб про те, що він опинився в “колі зору” правоохоронних оргінів.

Одразу затриманому розґяснюються його права:

q знати в чому його підозрюють;

q давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на
запитання;

q мати захисника і побачення з ним до першого допиту – у справах про цей
злочин участь захисника є обовґязковою відповідно до ст.45 п.4 КПК.
Захисник надається з моменту затримання особи чи предґявлення їй
обвинувачення;

q подавати докази;

q заявляти клопотання і відводи;

q вимагати перевірки судом чи прокурором правомірності затримання;

q подавати скарги на дії і рішення особи, яка проводить
оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора;

q при наявності відповідних підстав – на забезпечення безпеки.

Про затримання підозрюваного орган дізнання або слідчий зобовґязані
скласти протокол, в якому зазначають підстави, мотиви затримання,
зазначається про розґяснення підозрюваному його пав, а також обставини
затримання (час, місце, пояснення затриманого тощо). Протокол
підписується особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмови його
підписання затриманим про це зазначається в протоколі.

Орган дізнання, слідчий зобовґязані попередити одного з його родичів про
затримання підозрюваного.

Затримання підозрюваного не може тривати більше 72 годин. Протягом
цього терміну слідчий зобовґязаний провести наступні дії:

1 Допит підозрюваного;

2 Обшук його оселі або інших місць його перебування;

3 Проведення експертизи;

4 Впізнання;

5 Відтворення (у разі його зізнання у вчиненні вбивства).

Після закінчення цього строку слідчий обирає одне з двох рішень:

1) Звільняє підозрюваного – якщо не підтвердилася підозра у вчиненні
вбивства, вичерпався встановлений строк затримання або затримання було
здійснене з порушенням вимог, які передбачені чч.1,2 ст.106 КПК;

2) Доставляє підозрюваного до судді з поданням про обрання до нього
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Наступним і одним із найважливіших етапів розслідування є допит
підозрюваного. Допит підозрюваних по справам цієї категорії – це дуже
складне завдання, оскільки особи, які підозрюються у вчиненні вбивства
на замовлення спочатку не визнають свою участь у ньому. Це пояснюється
тим, що такі злочини являють собою підвищену суспільну небезпечність
тому покарання за їх вчинення передбачається дуже суворе.

Особи, які причетні до вчинення вбивства на замовлення, у більшості
випадків мають значний кримінальний досвід. Тому деякі тактичні прийоми
Попов И. В. Организация расследования умышленных убийств. Луганск : РИО
ЛИВД, 2001. — 70с, такі як:

q Розґяснення того, що чистосердечне зізнання та допомога в
розслідуванні помґякшує покарання;

q Вказування на те, що приховування фактів вчинення злочину можуть лише
затягнути розслідування і обтяжити покарання,

не дають бажаних результатів.

У всіх випадках розслідування найкращим було б спочатку допитати тих
осіб, чия роль при вчиненні вбивств була не основною, а другорядною,
наприклад, посередники у вчиненні вбивства. Відповідно до них буде
обране меньш суворе покарання. Якщо з матеріалів справи випливає, що
існує декілька посередників, то доцільно спочатку допитати першого,
тобто, який безпосередньо не контактував з виконавцем. При цьому йому
слід розґяснити, що його вина помґякшується тією обставиною, що він
найбільш віддалений від вчинення злочину, чим інший посередник і тим
більше його виконавець.

Слідчому слід навести приклад, якщо є така можливість, з іншої
кримінальної справи по факту вчинення вбивства на замовлення, в якій
посереднику була призначено більш мґяку міру покарання.

Іншим тактичним прийомом може бути повідомлення допитуємому таких
відомостей про замовника, які здатні викликати у нього відчуття
неприязні до замовника. Наприклад, розґяснення посереднику яку замовник
отримав вигоду із цього вбивства у порівнянні з мізерним гонораром, який
йому виплатили.

При версії про участь у виконанні зочину двох виконавців замовлення –
першим краще допитати того, чиї фізичні дані не в повній мірі
відповідають уявленню про злочинця, який вчиним вбивство на замовлення,
наприклад, жінка, неповнолітній.

Предметом допиту може бути відносини між припускаємим замовником і
потерпілим, посередником і виконавцем. При допиті виконавця необхідно
зґясувати місце його знаходження під час вчинення злочину, зґясувати всі
обставини вчинення злочину (про місце, час, обстановку, засоби, дії
інших осіб, потерпілого). При такому допиті доцільно використовувати
такі прийоми:

q Проведення допиту у підвищеному темпі, з максимальною деталізацією
зґясовуваних обставин;

q Проведення повторного допиту в такому ж темпі, але зі зміною порядку
запитань, що задаються;

q Виявлення суперечностей у свідченнях з метою зґясування правдивості
свідчень підозрюваного;

Іноді, коли відчувається, що підозрюваний сумнівається яку лінію
поведінки йому обрати правдиву чи неправдиву, результативним може бути
метод, коли допит ведеться двома слідчими, один з яких намагається
загострити ведення допиту, а інший – помґякшити. Таке ведення допиту
допомагає розхитуванню позиції підозрюваного із установкою на
приховування чи перекручення фактів.

Одним із найбільш ефективних прийомів під час допиту підозрюваного є
предґявлення йому викриваючих його доказів. Однак, не слід перейматися
тим, що окремі докази, які предґявлялись не дали бажаних результатів,
оскільки їх предґявлення залишається у підсвідомості підозрюваного і в
подальшому здійсненні допиту із застосуванням різних методів становить
досить високу ймовірність отримання бажаних результатів.

При достатньо високій освідченності слідчого про обстановку вчинення
злочину, слідчий може описати її підозрюваному, що примусить його
вважати, що слідству відомі всі обставини вчинення злочину, а тому він
своїм зізнанням не ускладнить свій стан, а лише помґякшить його.

У випадку зізнання підозрюваним, він детальним чином допитується про всі
обставини вчинення злочину та його злочинну діяльність вцілому.

У замовника зґясовується:

1. Коли, по якій причині у нього виник умисел організувати вбивство;

2. Яким чином він підшукав виконавця злочину (безпосередньо або через
посередника);

3. Де, коли, яким чином була досягнута домовленість з посередником,
виконавцем злочину;

4. Яка винагорода була обіцяна посереднику та виконавцю;

5. Чи був їм виданий аванс, якщо так, то в якому розмірі, коли, хто при
цьому був присутній;

6. В якому розмірі, коли і де було проведено остаточне розрахування.

Всі співучасники допитуються про взаємовідносини між ними, про виконані
кожним з них дій по підготовці, організації та вчиненні вбивства.

Посередник детально допитується про те, яким чином він підшукав
виконавця. Чи схиляв він його до вчиненні злочину, де, коли та при яких
обставинах вступив з ними в контакт для отримання згоди на виконання
замовлення на вбивство. Чи зустрічався з ним після вбивства, якщо так,
то у звґязк з чим, де. Чи повідомив його виконавець про виконання
замовлення.

Після проведення допиту підозрюваного складається протокол відповідно до
ст 106 КПК.

Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного з метою запобігти
спробам ухилитися від дізнання, слідства та суду, перешкодити
встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну
діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень.
Кримінально-процесуальний кодекс ст.148

Для осіб, які вчинили такий злочин, як вбивство на замовлення може бути
застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, оскільки
санкція ст.115 ч.2 перевищує три роки позбавлення волі.

Місцями досудового увґязнення для тримання осіб, щодо яких обрано такий
запобіжний захід є слідчі ізолятори. В окремих випадках вони можуть
перебувати в тюрмі або в місцях тримання затриманих.

Для обрання запобіжного заходу орган дізнання, слідства вносить за
згодою прокурора подання до суду. Таке подання має бути розглянуто судом
протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання підозрюваного.

Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка
перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на
затримання підозрюваного і доставку його в суд під вартою. В такому
випадку затримання не може перевищувати 72 годин, а у разі коли особа
перебуває за межами міста, в якому знаходиться суд, – не більше 48 годин
з моменту доставки затриманного в цей населенний пункт.

Після одержання подання суддя вивчає матеріали кримінальної справи,
предґявлені органами дізнання, слідчим, прокурором, допитує
підозрюваного, а при необхідності бере пояснення у особи, у провадженні
якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора, захисника, якщо він
зґявився і виносить постанову:

1. Про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання немає
підстав;

2. Про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під
варту.

На постанову судді може бути подана апеляція до суду вищої інстанції
протягом трьох діб з дня винесення постанови. Подача апеляції не зупиняє
виконання постанови судді.

Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно додатково
вивчити дані про особу затриманого чи зґясувати інші обставини, які
мають значення для прийняття рішення рішення з цього питання, та суддя
вправі продовжити затримання до десяти, а за клопотанням підозрюваного –
до пґятнадцяти діб, про що виноситься постанова.

Тримання під вартою під час досудового розслідування не повинно
перевищувати двох місяців. У випадку, коли розслідування справи
закінчити в цей строк неможливо, а підстав для його заміни на більш
мґякий немає, він може бути продовжений:

1. до чотирьох місяців – за поданням, погодженим з прокурором, зкий
здійснює нагляд за додержанням законів органами дізнання, слідства, або
самим прокурором, суддею того суду, який виніс постанову про
застосування запобіжного заходу;

2. до девґяти місяців – за поданням, погодженим з заступником Генеральго
прокурора України, прокурором АРК, області, міст Києва і Севастополя та
прирівняних до них прокурорів;

3. до вісімнадцяти місяців – за поданням, погодженим з Генеральним
прокураром України, його заступником, або самим цим прокурором в
особливо складних справах про особливо тяжкі злочини, суддею Верховного
Суду України. Кримінально-процесуальний кодекс ст.156

У кожному випадку, коли розслідування справи у повному обсязі у вище
зазначені строки неможливо і за відсутності підстав для заміни
запобіжного заходу на більш мґякий, прокурор, який здійснює нагляд за
виконанням законів при провадженні розслідування у данній справі, має
право дати згоду на направлення справи до суду в частині доведенного
обвинувачення. Наприклад, якщо доведено, що особа для виконання
замовлення на вбивство незаконно придбала вогнепальну зброю, то прокурор
має право направити справу до суду з обвинуваченням за відповідною
статтею Кримінального кодексу України. В такому випадку справа в частині
нерозслідуваних епізодів злочинної діяльності виділяється в окреме
провадження і закінчується у загальному порядку.

Такі строки обчислюються з моменту взяття під варту, а у випадку коли
взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, – з моменту
затримання.

У строк тримання підозрюваного під вартою включається час його
перебування на стаціонарному експертному дослідженні у психіатричній
медичній установі будь-якого типу.

У разі закінчення терміну тримання під вартою, орган дізнання, слідчий,
прокурор зобовґязані негайно звільнити особу з-під варти.

Під час тримання підозрюваного під вартою, слідчий зобовґязаний докласти
всіх зусиль для повного та всебічного розслідування кримінальної справи.

Р??л IV

Наступною слідчою дією, яка неодмінно має бути проведена є обшук. Обшук
у справах про вбивства на замовлення проводиться у осіб, що підозрюються
або обвинувачуюються в організації, пособництві, виконанні вбивства на
замовлення, а також у потерпілого. При наявності достатніх підстав,
обшук може бути проведено у родичів, знайомих, та близьких вказаних
осіб.

При розгляді даного питання слід детальніше зупинитися на розгляді
законодавства, що регламентує його проведення. Оскільки якщо обшук буде
проведено з порушеннями норм кримінально-процесуального кодексу, тоді
дані, які будуть добуті в результаті його проведення можуть бути
невизнаними судом.

Ст.117 КПК визначає, що обшук проводиться у випадках, коли є достатні
підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті
злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення
для встановлення істини по справі чи забезпеченню цивільного позову,
знаходяться в певному приміщенні або місці чи якої-небудь особи. Також
обшук проводиться і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в
певному приміщенні або місці знаходяться розшукуванні особи, а також
трупи чи тварини.

Обшук проводиться за вмотивованою постановою слідчого з санкції
прокурора чи його заступника. У невідкладних випадках обшук може бути
проведений без санкції прокурора, але з наступним повідомленням його в
добовий строк про проведений обшук та його результати.

Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків
проводиться лише за вмотивованою постановою судді. В таких випадках при
необхідності проведення обшуку слідчий за погодженням з прокурором
звертається з поданням до судді за місцем провадження слідства. Суддя
негайно розглядає подання і матеріали справи, а у разі необхідності
вислуховує слідчого, прокурора і за наявності підстав виносить
вмотивовану постанову про проведення обшуку або про відмову в його
проведенні, яка оскарженню не підлягає. На постанову суду про відмову в
проведенні обшуку протягом трьох днів прокурором може бути подана
апеляція до апеляційного суду.

У невідкладних випадках, повґязаних із врятуванням життя та майна чи
безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину,
обшук житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови
судді.

Протягом доби з моменту проведення цієї дії слідчий направляє копію
протоколу обшуку прокуророві.

В залежності від того, яким чином особа, у якої буде проведено обшук,
була повґязана із вчиненнім злочину, необхідно спрямувати зусилля на
знаходження тих чи інших предметів.

У виконавця вбивства, навіть якщо вогнепальна зброя була залишена на
місці вчинення злочину, при проведенні обшуку можуть бути знайдені
боєприпаси до неї, гільзи та кулі яких по всім параметрам збігаються з
кулями та гільзами, знайденими на місці злочину.

Якщо потерпілий був вбитий із за допомогою вибухового пристрою, то під
час обшуку можуть бути знайдені частини механізму вибухових пристроїв,
схожі за конструкцією з тими, які були вилучені на місці події,
різноманітні засоби вибуху – капсулі-детонатори, електродетонатори,
засоби для передачі міні радіосигналу, різноманітні вибухові речовини та
хімікати з яких вони можуть бути виготовлені. Предметом пошуку можуть
бути також фрагменти упаковки вибухового пристрою, інструмунти (кусачки,
плоскогубці), сліди яких були знайдені на вибуховому пристрої на місці
пригоди.

Якщо потерпілий був отруєний, то слід шукати підозрілі речовини,
описання яких може бути отримане із висновків експертів судово-медичної
експертизи або отримати при консультації у спеціалістів.

У осіб, підозрюваних в безпосередньому вчиненні вбивства, які є
професіоналами (“кілерами”), при обшуку можуть бути знайдені каталоги
зброї, незареєстрована зброя різних видів, глушителі, оптичні приціли,
списки жертв, які, як правило, є зашифрованими, а також дані про
майбутніх жертв Пособие для следователя. Расследование преступлений
повышенной общественной опасности. Под редакцией Селиванова Н.А.,
Дворкина А.И. М: 1998г.. У виконавця також можуть бути знайдені записи,
телефонні книжки, які дозволяють встановити його звґязок з організатором
або посередником вчинення злочину, крупні суми готівки, ощадні книжки,
на яких після вчинення вбивства зґявилася велика сума грошей, “звіти”
про вчинене вбивство у вигляді вирізок із газет, в яких вказувалося про
вчинене вбивство конкретної особи, фотознімками жертви злочину, яка
мешкає за кордоном.

У посередників вчинення злочину можуть бути знайдені знаряддя злочину,
бойові припаси до зброї, деталі вибухового пристрою, якщо він забезпечує
ними виконавців, різноманітні записи, які свідчать про його звґязки з
виконавцем та організатором даного та інших вбивств, вчинених на
замовлення.

У організатора необхідно шукати документи, які свідчать про його
зацікавленість в організації такого вбивства:

q його боргові розписки;

q документи, які свідчать про те, що він винен потерпілому значну суму
коштів;

q банківські та інші документи, які вказують на наявність звґязків з
установою, підприємством, фірмою, різноманітними фондами, де працював
потерпілий;

q особливо ті документи, в яких є претензії, вимоги до структур, які
знаходяться під керівництвом замовника…

Також необхідно шукати фотознімки із зображенням зовнішності
потерпілого, його будинку, офісу, записів, в яких містяться дані про
потерпілого (його адреса, номер телефона, розпорядок дня, звички,
систему охорони тощо) у особи, яка організувала вчинення злочину, а
також у інших осіб – посередників і виконавців. При наявності вдома або
на робочому місці компґютера, електронної пошти, інших пристроїв, слід
за допомогою спеціаліста шукати записи на електронних носіях (на
вінчестері, дискетах, в поштовому ящику – на сервері, де знаходиться
адреса електронної пошти тощо). Їх вилучення та подальше вивчення слід
проводити за допомогою спеціаліста по електронній техніці, якій має
досвід роботи не тільки з відкритою інформацією, але і з файлами, які
недоступні до простого користувача.

Якщо знаряддям злочину є зброя, яка покинута на місці вчинення злочину,
то у злочинців слід шукати документи, які дозволяють встановити її
придбання саме цими особами, встановити шляхи її придбання. Предметом
пошуку також повинні бути документи, які прямо чи опосередковано
свідчать про звґязок осіб, які організували, вчинили злочин з тими чи
іншими злочинними організаціями.

У потерпілого в ході обшуку, як за місцем проживання, так і з а місцем
роботи обґєктом пошуку є документи, які свідчать про наявність
особистих, комерційних чи інших звґязків з особою, яка підозрюється в
організації вчинення вбивства, звґязок потерпілого з злочинними
угрупуваннями: документи, які свідчать про плани потерпілого, які могли
б суперечити інтересам конкретної злочинної організації.

Ефективність проведення обшуку обумовлена його ретельним готуванням та
раптовістю його проведення. Підготовка до проведення обшуку включає в
себе збір орієнтуючих відомостей, підбір учасників проведення обшуку і
відповідних технічних засобів.

Збір орієнтуючих відомостей полягає у тому, що отримуються дані про те,
де, по якій адресі та що на конкретно необхідно спрямувати зусилля по
проведенню пошуку, тобто визначити що необхідно шукати. Предмети, які
розшукуються можуть бути знайдені як за місцем проживання та по місцю
роботи осіб, що обшукуються так і у їх родичів, знайомих підозрюваного,
обвинуваченого та потерпілого.

Відомості про знаряддя злочину та його ознаках можна отримати із
протоколів огляду пошкоджень на одежі і на трупі, висновків експертиз,
допитів свідків. Пошук зброї, тайників, де вона може бути схована, а
також інших предметів здійснюється за допомогою спеціалістів і
відповідної криміналістичної техніки. При цьому необхідно враховувати
рекомендації, розроблені в криміналістиці, по застосуванню таких
технічних засобів, як щупи, магнітні шукачі, металошукачі,
ультрафіолетові освітлювачі, здеркала для огляду важкодоступних місць.

Вилувені предмети і документи описуються в протоколі обшуку, при
необхідності фотографуються. При виявленні тайників бажано зняти на
відео- або кінокамеру процес його вскриття, його вигляд, момент
вилучення схованих в ньому речей та предметів, самі предмети.

При розслідуванні вбивств на замовлення впізнання підозрюваного свідками
являється джерелом отримання доказів, які мають значну цінність для
слідства.

Для того, щоб результати предґявлення для впізнання стали доказами по
справі, необхідно неухильно дотримуватися ст.ст.174;176.

Перед предґявленням для впізнання особа, яка буде впізнавати
підозрюваного повинна бути попередньо ретельно допитана про обставини
при яких вона бачила підозрюваного, про прикмети, по яким вона може
провести впізнання, про що складається протокол допиту. Далі впізнаючого
попереджують про кримінальну відповідальність за дачу завідомо
неправдивих свідчень, а, коли впізнаючим є свідок він також
попереджається про відповідальність за відмову або ухилення від дачі
показань. Особі, яка впізнається в присутності понятих пропонують
зайняти будь-яке місце серед сторонніх осіб, які повинні бути схожими до
нього по ознакам зовнішності. Особа, яка впізнається також не повинна
відрізнятись від інших осіб ознаками, що свідчать про його перебування
під вартою, наприклад, відсутністю шнурків від взуття, одягом не за
сезоном, небритістю тощо.

Про предґявлення для впізнання складається протокол з додержанням ст.ст.
84; 85 КПК, де в обовґязковому порядку зазначається про попередження
свідків про кримінальну відповідальність та про вільний вибір особою, що
підлягає впізнанню свого місця серед інших осіб.

При впізнанні осіб, які підозрюються у вчиненні вбивств на замовлення,
як правило, свіди побоюються майбутньої розправи з боку злочинних
організацій, до якої належав підозрюваний. В такому випадку впізнання
може бути проведено поза візуальним спостереженням того, кого впізнають
Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві” від 23.12.1993р., з дотриманням вимог,
передбачених ст.ст. 523; 174 КПК. Це може досягатися:

1. зміною або маскуванням зовнішності впізноючої особи;

2. проведенням впізнання за допомогою відеотехніки;

3. проведення впізнання через вузький отвір у непрозорій поверхні, яка
розділяє впізнаючого з впізнаваємим;

4. використанням контрастного освітлення;

5. проведення впізнання у спеціальних кімнатах.

В будь-якому випадку впізнання проводиться за участю понятих і особа,
яка впізнає не розкривається.

Рекомендується предґявлення для впізнання проводити у спеціальних
приміщення, які поділені надвоє перегородкою зі спеціального скла, яке
прозоре з однієї сторони і має окремі виходи. При такому впізнанні
обовґязковою є присутність осіб, які здійснюють заходи безпеки. Для
проведення впізнання поза візуальним спостереженням залучаються чотири
понятих, які повинні пересвідчитися у впізнанні такої особи поза
візуальним спостереженням того, кого впізнають і засвідчити таке
впізнання. Два поняті знаходяться в приміщенні разом з впізнаючою
особою, а інші два – з особою, яку впізнають. При цьому слід памґятати,
що, оскільки таке впізнання насить обмежений характер, то таке обмеження
поширюється і на захисника підозрюваного.

Якщо впізнання проводиться через вузький отвір, необхідно, щоб один
понятий знаходився з особою, яка впізнається (підозрюваним),
спостерігаючи за порядком зайняття ним свого місця серед предґявляємих
для впізнання осіб та відсутністю зміни його місця в процесі подальшого
проведення слідчої дії. Інший понятий повинен знаходитись впізнаючим
(свідком) в іншому приміщенні, який після огляду через вузький отвір
заявляє про те, що він впізнає особу, яка знаходиться, наприклад,
посередині, перша, друга… Факт впізнання посвідчується понятим, який
переходить в приміщення з впізнаваємим тільки зі слідчим. Слідчий
оголошує, що “громадянин” впізнав таку особу.

Впізнання за допомогою відеотехніки відрізняється від попереднього
способу впізнання тим, що зображення предґявляємих для впізнання осіб
передається на монітор, що знаходиться в іншому приміщенні або
записується на відеоплівку і відразу ж переглядається впізнаючим на тому
ж моніторі. При цьому оператор повинен однаково по часу і по ракурсу
фіксувати зовнішній вигляд всіх осіб, в тому числі і впізнаваємого, не
приділяючи при цьому особливої уваги підозрюваному тобто не “підказуючи”
його впізнаючій особі.

Проведення впізнання зі зміною зовнішності або її маскуванням можливо
тільки із згодою на те впізнаваючого. У якості елементів маскування
можуть використовуватися парики, накладні вуса та борода, маски, темні
окуляри. Одяг, взуття, головний убір та інші предмети (прикраси і т.п.)
не повинні мати особливих яскравих прикмет.

Впізнаючий не називається по прізвищу. Слідчий повинен звертатися до
нього “громадянин”, запропонувати йому вказати жестом на особу, яку він
впізнав. Для того щоб виключити непорозуміння, повґязані з тлумаченням
жестів, впізнаваємий разом з іншими особами повинні знаходитись один від
одного на відстані не меншій від одного метра.

Співробітники міліції повинні ретельно стежити за поведінкою
підозрюваного і бути готовими попередити будь-які намагання зірвати
засоби маскування з впізнаючої особи, але при цьому не можна, щоб вони
стояли поряд з підозрюваним, тим самим викриваючи його.

При проведенні впізнання із застосуванням контрастного освітлення
впізнаваємого заводять разом із іншими особами до кімнати, яка з однієї
сторони яскраво освітлена освітлюваними приладами, а з іншої сторони
затемнена. Свідок запрошується до затемненої частини кімнати, де у
присутності понятих та слідчого вказує на особу, яку бачив на місці
вчинення злочину або в іншому місці в залежності від конкретної
ситуації.

З метою забезпечення безпеки свідків можуть проводитися і інші заходи:
анкетні дані впізнаючаго до протоколу слідчої дії не вносяться. Вони
фіксуються на окремій картці, яка до кримінальної справи не приєднується
– вона зберігається у слідчого і передається в опечатаному конверті в
суд разом зі справою.

В процесі впізнання можливі провокаційні дії особою, яка впізнається
(виконавцем злочину, посередником тощо) і впевнена, що її впізнають. Ці
дії можуть бути спрямовані на зривання слідчої дії та затруднення його
проведення у майбутньому, наприклад, вигуки, погрози жестами та ін. Для
того щоб уникнути цього, необхідно дуже серйозно підійти до вибору
моменту предґявлення до впізнання.

Проводити впізнання найбільш доцільно, коли підозрюваний повністю
ізольований від звґязку з іншими учасниками злочину (з організатором,
посередниками, іншими членами злочинного угрупування), які залишились на
свободі. Якщо відомо, що він не має ніякої моральної підтримки або
будь-яких обіцянок від інших учасників злочину, вичерпав всі можливості
змінити запобіжні заходи про його тримання під вартою на більш мґякі,
тобто нібито змирився із своїм положенням і відчув неминуче покарання за
вчинений злочин. Така ситуація сприяє психологічній стійкості
підозрюваного, зняття його напруження та нормальній поведінці під час
проведення слідчих дій.

В такому випадку, коли немає підстав побоюватися помсти впізнаючій особі
з боку залишившихся на волі осіб-співучасників злочину і можна
прогнозувати нормальну поведінку підозрюваного, впізнання проводиться у
звичайному порядку.

Після проведення впізнання особи, підозрюваної у вчиненні вбивства на
замовлення у відповідності до ст.ст. 84; 85; 852 КПК складається
протокол.

Якщо впізнання проводилося поза візуальним спостереженням підозрюваного,
то окрім всього, детально описується місце, де знаходилася впізнаюча
особа, хто з понятих знаходився при ній, яким чином впзнаючий
спостерігав за запрошеними для впізнання особами, порядок, в якому були
розташовані ці особи, хто з понятих знаходився з ними. Констатується
незмінність встановленого порядку. Детально описується висновок
впізнаваючого, перераховуються прикмети, за якими він впізнав
підозрюваного. Бажано додати до протоколу фотографії, на яких
зафіксовано росташування предґявлених до впізнання осіб, а також
повідомлення слідчого (в присутності понятих) про впізнання особи, на
яку перед цим вказав впізнаючий.

Відтворення обстановки і обставин події – це слідча дія, яка проводиться
з метою перевірки і уточнення результатів допиту свідка, потерпілого,
підозрюваного або обвинуваченого або даних, одержаних при провадженні
слідчих дій. З метою відтворення слідчий може виїхати на місце події і в
присутності понятих, а в необхідних випадках за участю спеціаліста,
свідка, потерпілого і підозрюваного або обвинуваченого відтворити
обстановку і умови, в яких ті чи інші події могли відбуватися в
дійсності.

Слід памґятати, що предметом відтворення є не будь-які показання
допитуємої особи, а лише ті, які тим чи іншим чином повґязоні з місцем
вчинення злочину.

Під час відтворення слідчому необхідно працювати з інформацією, яка
походить із наступних джерел і при її співставленні можна отримати
реальну картину обставин, при яких було вчинено злочин:

1. інформація, яка міститься в свідченнях, що перевіряються;

2. інформація, яка міститься в поясненнях особи з якою проводиться ця
слідча дія;

3. інформація, джерелом якої є реальна обстановка на місці у
взаємозвґязку з окремими обставинами вчинення злочину;

4. інформація, отримана в результаті такої слідчої дії, як огляд місця
події. Криминалистика: Учебник/под ред.И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова.
– М.:Юрид. лит.,1988-672 с.

Якщо ці джерела інформації не будуть співпадати з тією інформацією, яка
буде отримана в результаті проведення відтворення, то це буде означати,
що існують учасники кримінального процесу, які дають неправдиві
показання. Наприклад, свідки злочину (якщо відтворення підозрюваним
обставин події співпадає з даними, які були отримані в результаті огляду
місця вчинення злочину), або підозрюваним (у випадку неспівпадання його
показань з показаннями свідків та інформацією, отриманою під час огляду
місця події).

Для того, щоб провести відтворення обстановки і обставин події необхідні
щоб були певні умови. Перш за все необхідно щоб були детальні показання
особи про обставини вчинення злочину. Зокрема виконавець повинен вказати
звідки було вчинено постріл з якої зброї, в якому положенні був
потерпілий тощо. Другою необхідною умовою проведення відтворення є
добровільна згода підозрюваного на проведення цієї слідчої дії.

Перед проведенням відтворення необхідно виконати наступні дії:

1. повторно допитати підозрюваного у випадку, якщо попередні показання
неконкретні з метою уточнення і деталізації відомостей про обстановку і
предметах на місці майбутнього проведення відтворення.

2. Визначити коло учасників проведення відтворення. Для проведення цієї
слідчої дії залучаються такі особи:

q Слідчий;

q Особа, щодо якої проводиться відтворення;

q Поняті;

q Спеціаліст (кіно- відеооператор або фотограф);

q Допоміжний персонал, який виділяється для охорони підозрюваного та
забезпечення необхідного порядку.

3. Намітити час проведення відтворення. При проведенні відтворення
вбивства, вчиненого на замовлення, яке було вчинено на відкритій
місцевості, необхідно обрати такий час, який би забезпечував такіж
умови, як і при вчиненні злочину (якщо вбивство вчинено в пізній час, то
відповідно і відтворення повинно проводитись в такий же час).

4. Провести інструктаж учасників, розґяснити їм мету та порядок
майбутнього відтворення. Стосовно особи щодо якої проводиться
відтворення, то їй слідчій у присутності понятих розґяснює, що ця слідча
дія є добровільною і йому необхідно буде вказати шлях до місця події,
обстановку, конкретні предмети і обставини на місці події, розґяснити їх
звґязок з перевіряємою подією. Понятим розґясняються їх права і
обовґязки, а також те, що вони повинні відмічати самостійність дій
підозрюваного, неприпустимість підказок, тиску на нього.

5. Підготувати необхідну апаратуру, транспорт і допоміжні засоби, які
необхідні для успішного проведення відтворення.

6. Намітити місце, з якого необхідно розпочати відтворення, бажано,
щобтаким місцем було те, звідки кілер виїхав на місце вчинення злочину.

Після закінчення підготовчих заходів, метою проведення яких є
забезпечення успішного проведення слідчої дії, слідчий переходить
беспосередньо до проведення самого відтворення.

Коли всі учасники прибули на місце, з якого було намічено розпочати
відтворення, спеціаліст по відеозапису включає відеокамеру з за
вказівкою слідчого, який оголошує час проведення відтворення обстановки
і обставин події і зазначає про його початок. Слідчий пропонує
підозрюваному вказати шлях до місця події, після чого вся група іде у
вказане підозрюваним місце, при чому підозрюваний повинен іти попереду
та спрямовувати рух всієї групи. Він повинен іди самостійно без
будь-яких підказок та зазначати про орієнтири, якими він керується та
про значимі для проведення відтворення місця, наприклад, місця зустрічі
потерпілого з особою, яка вказала на жертву, місце, де виконавець чекав
на злочинця, щоб привести в дію вибуховий пристрій, закладений в
автомобіль тощо.

Після прибуття на місце події підозрюваний вказує на загальні межі місця
вчинення злочину, обстановку, предмети і обставини вчинення злочину, про
які він раніше дав показання, пояснює їх звґязок з перевіряємиою подією,
вказує на зміни, які відбулися в обстановці, вказує на предмети та
сліди, яких вже немає на місці проведення відтворення. Виконавцю
злочину, чиї показання перевіряються можуть бути запропоновані
продемонструвати окремі моменти злочину. Наприклад, якщо потерпілий
вчинив опір злочинцю, то вказати, яким чином він його подолав. Для цього
можуть бути залучені інші працівники, знаряддя, які були попередньо
підготовлені (макети зброї тощо).

На місці проведення відтворення підозрюваному можуть бути задані окремі
деталізуючі та уточнюючі питання.

У випадку, якщо підозрюваний під час проведення відтворення вказав на
інше місце, в якому можуть бути залишені матеріальні сліди, про яке
раніше не згадував, то в такому разі проведення відтворення
переривається для проведення огляду вказаного місця, складається
протокол огляду місця, в якому вказується все те, що там виявлено, а
після цього відновлюється проведення відтворення обстановки і обставин
події.

Для фіксації ходу і результатів відтворення використовується протокол,
фото- і кінозйомка, звуко- і відеозапис, а також графічний засіб
фіксації.

Протокол відтворення обстановки та обставин події складається з
додержанням правил ст.85 КПК. Окрім того, в ст.195 зазначено, що в
протоколі повинні бути зафіксовані підстави для проведення цієї дії,
описуються все, що було виявлено в її ході в тій послідовності, в якій
це відбувалося, і в тому самому вигляді, в якому спостерігалось під час
проведення відтворення. До протоколу додаються відповідні схеми,
фотознімки, плани тощо.

Коли є достатня кількість доказів, які вказують на вчинення особою
вбивства на замовлення, слідчий виносить постанову про притягнення цієї
особи як обвинуваченого.

Питання про те, яка кількість доказів є достатньою встановлюються
слідчим самостійно. Перш за все він повинен визначити, що:

1. Мало місце саме вбивство на замовлення, а не інший злочин;

2. Його вчинено, організовано саме даною особою;

3. В її діянні є всі ознаки даного злочину;

В постанові про притягнення як обвинуваченого повинні бути зазначені
наступні моменти:

1. Особа, яка склала цю постанову із зазначенням прізвища, імґя, по
батькові, посади та звання;

2. Місце і час її складання;

3. Прізвище, імґя та по батькові обвинуваченого, день, місяць, рік його
народження;

4. Злочин, у вчиненні якого ця особа обвинувачується, час, місце та інші
обставини вчинення вбивства;

5. Стаття кримінального закону, якою передбачений цей злочин (п.11 ч.2
ст.115 з посиланням організатора або підбурювача на ч.ч.3 або 4 ст.27 –
якщо вони не є співвиконавцями).

Копія цієї постанови відразу відсилається прокуророві.

Кожна слідча дія проводиться у відповідному порядку. Так само
кримінально-процесуальний закон визначає порядок предґявлення
обвинувачення особі, що вчинила злочин. Обвинувачення повинно бути
предґявлено не пізніше двох днів з моменту винесення слідчим постанови
про притягнення особи як обвинуваченого у вчиненні злочину.

При предґявленні обвинувачення особі, яка вчинила вбивство на замовлення
безпосередньо, тобто була виконавцем вчинення злочину, була його
замовником або посередником вчинення злочину обовґязковою є присутність
захисника.

Слідчий, упевнишись у особі обвинуваченого, оголошує йому постанову про
притягнення як обвинуваченого та вручає йому копію цієї постанови. Її
оголошення може бути у двох формах: шляхом особистого ознайомлення
обвинуваченим з нею, а такош шляхом прочитання її вголос самим слідчим.

Наступним моментом предґявлення обвинувачення є розґяснення його суті.
Розґяснюючи суть предґявленого обвинувачення, слідчий повинен в
дохідливій для обвинуваченого формі розґяснити йому юридичну та іншу
спеціальну термінологію, ознайомити його з текстом статті кримінального
кодексу.

Про предґявлення обвинувачення, розґяснення його суті і вручення копії
постанови слідчий складає протокол, в якому зазначається година і дата
предґявлення обвинувачення і який підписується обвинуваченим, захисником
і слідчим.

Якщо обвинувачений відмовився підписати постанову і навів мотиви своєї
відмови, то в протоколі мають бути зазначині мотиви її непідписання. В
такому випадку, прокурор, якому була надіслана копія постанови при
необхідності повинен допитати обвинуваченого сам.

У випадку, якщо обвинувачений не володіє мовою, якою ведеться слідство,
запрошується перекладач, який усно перекладає обвинуваченому текст
постанови і розґяснення слідчого. Про це робиться відмітка на постанові,
яка підписується обвинуваченим і перекладачем.

Також обовґязком слідчого є розґяснення обвинуваченому його прав. Права
обвинуваченому повинні бути розґяснені при предґявленні йому
обвинувачення. Під час провадження досудового слідства обвинувачений має
право:

q Знати в чому його обвинувачують;

q Давати показання щодо предґявленого йому обвинувачення або відмовитись
давати показання і відповідати на запитання;

q Подавати докази;

q Заявляти клопотання про допит свідків, про проведення очної ставки,
про проведення експертизи, про витребування і приєднання до справи
доказів, а також заявляти клопотання з усіх інших питань, які мають
значення для встановлення істини по справі;

q Заявляти відвід слідчому, прокуророві, експертові, спеціалістові і
перекладачеві;

q З дозволу слідчого бути присутнім при проведенні окремих слідчих дій;

q Знайомитися з матеріалами справи після закінченнядосудового слідства;

q Мати захисника і побачення з ним до першого допиту;

q Подавати скарги надії та рішення слідчого і прокурора. ст142
Кримінально-процесуального кодексу

Про розґяснення прав обвинуваченому, слідчий зазначає в постанові про
предґявлення обвинувачення, що підписує обвинувачений. Бажано, щоб ці
права були не тільки перераховані і розґяснені обвинуваченому, а і
записані в цій постанові.

Слідчий зобовґязаний негайно допитати обвинуваченого після його явки або
приводу і в усякому разі не пізніше доби після предґявлення йому
обвинувачення.

Основною метою допиту обвинуваченого є одержання від нього правдивих
показань. Також ця слідча дія є також важливим засобом забезпечення його
права давати показання по предґявленому йому обвинуваченню і подавати
докази з метою захисту від обвинувачення.

Особа, яка обвинувачується у вчиненні, організації або посередництві у
вбивстві повинна бути забезпечена захиснком. Також слід памґятати, що
такі особи повинні бути допитані окремо і слідчий повинен забезпечити
те, щоб вони не могли зноситись між собою. Давати показання є їх правом,
а не обовґязком. У випадку відмови особою давати показання, слідчий
зобовґязаний зґясувати причини відмови і розґяснити йому значення його
показань длявстановлення істини по справі і захисту його законних
інтересів. Закон забороняє домагатись показань обвинуваченого шляхом
насильства, погроз та інших незаконних заходів.

Перед тим, як розпочати допит необхідно правильно визначити момент його
проведення. Якщо по справі не відомі деякі дані, то слід спочатку їх
зґясувати, а вже потім проводити допит, оскільки без цього він буде
безкорисним. Слідчий повинен вивчити факти вчиненого злочину. Про менш
значні факти виконавець або організатор швидше зізнається. Необхідно
також визначити черговість допиту. Як уже зазначалося, першим слід
проводити допит того обвинуваченого, чия причетність до злочину є
найбільш віддалена, наприклад, посередника, пособника у вчиненні
злочину.

Для викриття неправдивих показань криміналістиці відома велика кількість
методів. Назву лише деякі з них:

1. Деталізація показань;

2. Повторні допити про одні і ті самі факти;

3. Використання суперечностей показань;

4. Використання доказів, а також даних, отриманих оперативно-розшуковим
шляхом.

Взагалі допит обвинуваченого проводиться із застосуванням таких же самих
тактичних прийомів, як і допит підозрюваного, тому детально зупинятись
на цьому питанні не буду.

Основним засобом фіксації отриманих показань є протокол допиту. Запис
показань у протоколі проводиться від першої особи та по можливості
дослівно. В протоколі процес допиту повинен бути відображений
максимально повно. Показання повинні бути зафіксовані у тій
послідовності, в якій вони викладаються обвинуваченим у своїй вільній
розповіді. Після того повинні фіксуватися поставлені запитання та
відповіді на них.

Після закінчення допиту слідчий дає обвинуваченому прочитати протокол
(ст.145 КПК). За проханням обвинуваченого він може бути прочитаний йому
слідчим, про що зазначається в протоколі. Обвинувачений має право
вимагати доповнень до протоколу і внесення до нього поправок, які в свою
чергу обовґязково повинні бути занесені до протоколу.

Отже, як ми могли з вами переконатися, притягнення особи як
обвинуваченого являє собою ключову роль при розслідуванні справи,
оскільки саме на цьому етапі ми вже можемо у більш повній мірі говорити
про причетність особи як виконавця або організатора у вчиненні вбивства
на замовлення. Саме на цьому етапі розслідування особа, яка
підозрювалась у вчиненні або організації злочину набуває нового статусу
– обвинуваченого у пособництві, організації або вчиненні вбивства на
замовлення.

Р??л V

Боротьба з умисними вбивствами є одним з найважливіших завдань
правоохоронних органів, перш за все органів внутрішніх справ,
прокуратури та суду, на які покладені функції попередження, розкриття та
розслідування вбивств Матвійчук В. В. Попередження умисних вбивств
апаратами карного розшуку К., 1998 взагалі, і вбивств на замовлення в
тому числі.

Прийняття нового Кримінального кодексу України, внесення численних змін
до кримінально-процесуального кодексу, проекти інших нормативних актів
свідчать про те, що законодавець намагається полегшити профілактичну
діяльність правоохоронних органів, а також запобігти вчиненню злочинів у
майбутньому.

Попереджувальні заходи повинні проводитись у комплексному порядку.
Тільки у такому випадку ми зможемо говорити про реальну їх ефективність.

Розрізняють такі рівні профілактики злочинів:

1. соціальна профілактика – це профілактичний вплив на динаміку,
структуру і причини злочинності вцілому;

2. кримінологічна профілактика – попередження видів і форм злочинної
поведінки, злочинів у певних сферах суспільного життя та злочинів, які
вчинюються окремими соціальними групами;

3. спеціальна профілактика – це профілактика злочинів окремими органами
державної виконавчої влади, до компетенції яких входить попередження тих
чи інших злочинів;

4. індивідуальна профілактика – це попередження вчинення злочинів
окремими особами, де розглядається кожен факт вчинення злочину окремо і
виявляються та усуваються причини вчинення майбутніх злочинів цією
особою;

5. віктимологічна профілактика – виражається у розґяснювальній роботі
населенню про те, як можна уникнути злочину, тобто профілактика
“провокування” злочинців з боку населення.

Відповідно до характеру покладених завдань, при кожному виді
профілактики злочинів, можна розрізняти і заходи профілактики, які
будуть мати соціальний, кримінологічний, спеціальний, індивідуальний, а
також віктимологічно-попереджувальний характер.

Профілактика злочинів вцілому повинна здійснюватися в усіх сферах
суспільного життя. Перш за все таку профілактику повинні здійснювати
сімґя, трудові та учбові колективи, громадські обґєднання, правоохоронні
органи та інші органи державної влади.

Необхідно проаналізувати рівень злочинності, а зокрема рівень
особливо-тяжких злочинів. Вбивства, що вчинюються на побутовому грунті
явно переважають інші види вбивств. Останнім часом зменшилася кількість
вбивств із застосуванням вогнепальної зброї. Вбивства, що мають ознаки
вбивств на замовлення складають дуже малий відсоток у порівнянні з
попередніми видами вбивств, але їх суспільна небезпека є чи не
найбільша, оскільки вони є найбільш вдало продумані, що само по собі
ускладнює їх розслідування, а також жертвами таких посягань є, як
правило, особи, які займають значне становище і при вбивстві яких як
додатковий обґєкт виникають наслідки у вигляді настабільності в
суспільстві. Рівень злочинності підтверджує статистика статистика Аналіз
щодо навмисних вбивств на території міста Києва станом з 01.01.1994 р.
по 01.01.2001р. ІІ відділ УКР ГУМВС м. Києва.:

Відомо, що вбивства на замовлення частіше всього вчиняються
організованими злочинними угрупованнями, і саме діяльність таких
субґєктів, як Координаційний комітет по боротьбі з корупцією й
організованою злочинністю при Президентові України, спеціальні
підрозділи по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, Служба
безпеки України, Прокуратура України, митні органи і підрозділи
прикордонних військ України, органи державної податкової служби та
державної контрольно-ревізійної служби.

На сьогоднішній день розроблено і реалізуються різні форми попередження
насильницької злочинності, до якої ми можемо віднести організовану
злочинність, а також вбивства, вчинені на замовлення. Розрізняють три
рівні профілактики злочинів:

Перший рівень забезпечує розвґязання складних соціальних, економічних та
інших проблем життя суспільства, здійснення опосередкованого впливу на
всі ланки антисуспільної поведінки законодавчим шляхом. Одним із
попереджувальних заходів на першому етапі є встановлення такої міри
покарання, яка б сприяла попередженню вчиненя злочину. На свідомість
особи з антисуспільним спрямуванням поведінки буде впливати сам факт
такого покарання та можливість реального застосування при вчинення
злочину.

Вбивства на замовлення у абсолютній своїй більшості вчинюють не
випадкові злочинці, а певною мірою професіонали. Цей фактор важливо
враховувати, адже у попередженні професійної злочинності велике значення
приділяється кримінальному законодавству, яке має здійснюватися шляхом
удосконалення інституту сукупності злочинів, а також інституту
співучасті у вчиненні злочину.

Другий рівень забезпечує вплив на конкретні соціальні групи, в яких
відбуваються антисоціальні явища. Необхідне якнайшвидше усунення наявних
недоліків, які виступають причинами антисуспільної поведінки у
відносинах відповідних соціальних груп.

Третій рівень профілактики – індивідуальний. Індивідуальна профілактична
робота поділяється на ранню і безпосередню. Рання профілактика повинна
впливати на негативноохарактеризованих осіб, які віддалені від вчинення
злочину. Безпосередня профілактика спрямована на попередження та
усунення злочинного наміру, у осіб, які запланували вчинення злочину (у
яких виник умисел на його вчинення), а також умов вчинення конкретного
злочину.

За допомогою таких розмежувань, працівники правоохоронних органів можуть
більш вдало планувати заходи по профілактиці як злочинності вцілому, так
і окремих її видів. Якщо заходи профілактики не дають бажаних
результатів, тоді необхідно вживати заходи попередження злочинів, а у
випадках, коли злочин вже розпочато, то припинення його.

У системі правоохоронних органів слідчий являється процесуально
незалежною особою, який має широкі владні повноваження для попередження
злочинів.

Саме слідчий один із перших починає попереджувальну діяльність. Зокрема
виявлення по кримінальній справі обставин (причин і умов), що призвели
до вчинення злочину є процесуальним повноваженням слідчого. Завданням
слідчого полягає у тому, що він виділяє серед безлічі різноманітніх
факторів, що впливають на звинуваченого до і під час вчинення злочину,
саме ті, які стали безпосереднім приводом для вчинення злочину.

Отже, слідчий повинен встановити всі дії, які учасники злочину вважали
за необхідне виконати з метою досягнення злочинного результату, якщо ці
дії у своїй сукупності призвели до цього результату.

Такі причини і умови встановлюються за допомогою таких процесуальних
дій, як допити, огляди, обшуки, виїмки, слідчий експеримент, експертизи,
впізнання тощо.

Відповідно до ст.23, КПК, органи дізнання, слідчий прокурор при
провадженні дізнання і досудового слідства зобовґязані виявляти причини
і умови, які сприяли вчиненню злочинів. Після їх встановлення вони
вносять у відповідний державний орган, громадську організацію чи
посадовій особі подання про вжиття заходів для усунення цих причин і
умов (ст. 231 КПК).

Мотивоване подання слідчих органів і прокурора, як окрема ухвала суду, є
основним процесуальним документом, за допомогою якого доводять до відома
певних осіб і організацій причини і умови, що сприяли вчиненню
розслідуємого злочину, і про заходи, яких необхідно вжити для учунення
чи нейтралізації таких причин та умов.

Наступною формою профілактичної діяльності слідчого є його взаємодія при
проведенні окремих слідчих дій з оперативним апаратом. Така взаємодія
допомагає всановити дійсну картину злочину, відштовхуючись від якої,
слідчий повинен спрямовувати свою діяльність як по розкриттю злочину,
так і на виявлення та ліквідацію причин та умов вчинення злочину.

Особливе значення на вчинення вбивств на замовлення та насильницької
злочинності вцілому є незаконне розповсюдження та берігання вогнепальної
зброї і вибухових речовин. Горбачевський В.Я. наводить такі статистичні
дані з цього приводу:

У половині випадків після вчинення вбивств на замовлення злочинець
забирав зброю із собою, у кожному третьому – зброя вилучалась за місцем
проживання злочинця, його родичів та знайомих, у кожному пґятому – зброя
зберігалась в автомобілі, гаражі або у співучасника, у кожному десятому
– злочинець носив зброю з собою.

У будь-якому випадку необхідно проводити розслідування кримінальної
справи по факту вчинення даного виду злочину що є одним із заходів щодо
усунення причин і умов, які сприяють вчиненню таких злочинів.

Викоринити злочинність неможливо. Як відомо, злочинність завжди
залишається на одному і тому ж рівні. Однією з причин відтворення
злочинності, в тому числі і професійної є кримінальна субкультура, яка
базується на числених кримінальних звичаях і традиціях, тому поряд із
загальновиховними заходами, які вживаються державою, важливу роль
відіграють заходи спеціальної провілактики у виправно-трудових
установах (пенітенціарна профілактика), а також профілактична робота з
особами, звільненими від покарання.

Отже підсумовуючи все вище вказане, можна вказати, що першочерговим
заходом профілактики є вдосконалення законодавства та підзаконних актів,
прияняття нових постанов Пленумом Верховного Суду, які б відповідали
чинному кримінальному закону. Також слід памґятати, що профілактична
діяльність буде давати відчутні результати тільки у тому випадку, коли
вони будуть здійснюватися у комплексному порядку разом з іншими заходами
державного впливу на злочинність, а також буде спрямована діяльність
усіх державних і недержавних органів та організацій на боротьбу із
злочинністю.

Висновок

Останнім часом в Україні простежується тенденція до збільшення вбивств
на замовлення. Крім того, вони стають все більше і більше зухвалими,
відкритими і жорстокими. Мало того, виконавцями таких вбивств є не
тільки чоловіки, а і жінки. Слід хоча б згадати про вбивство голови
біржового комітету Української міжбанківської біржі Вадима Гетьмана. При
його вчиненні було зроблено шість пострілів (два мимо, три – в живіт,
останній – контрольний постріл – у голову за ліве вухо). Знаряддя
вбивства – пістолет “ТТ”, не виключено з глушником. На місці події
сищиками знайдено дві кулі, шість гільз калібру 7,62. Жодних слідів і
відбитків пальців немає. За неофіційними даними, більш як п’ять свідків
бачили молоду жінку, приблизно 160-170 см зросту, з темним волоссям,
одягнуту в чорне. О 19.30 вона ще палила на лавці поблизу будинку. Перед
приїздом Гетьмана її бачили біля поштових скриньок у парадному.
http://www.day.kiev.ua

В ході своєї роботи я розглянув питання розслідування вбивств, вчинених
на замовлення, розглянув як кримінально-правову, так і криміналістичну
їх характеристику, а також методику їх розслідування. На основі всього
вище сказаного я хотів би запропонувати наступне:

I. необхідно вдосконалити законодавчу базу:

1 – необхідно доповнити ст 27 ККУ терміном “замовник вчинення злочину”,
що було б характерним не тільки для вбивств на замовлення, а і для інших
злочинів.

– я хотів би запропонувати таке визначення: замовником є особа, яка
внаслідок безпосередньої домовленості з виконавцем злочину, або через
посередників схилила його до вчинення злочину з метою досягнення
вигідних для себе наслідків.

2 – необхідно ввести інститут професійної злочинності, оскільки при
вчиненні злочину особою, яка є “професіоналом” майже у 100% досягаються
наслідки злочину і до того ж значно ускладнюється розслідування такого
злочину через відсутність слідів злочину. Тому, на мою думку, необхідно
доповнити ч.1 ст.67 ККУ пунктом – вчинення злочину особою, яка
спеціалізується на їх вчиненні, якщо вона вчинила цей злочин на
замовлення іншої особи.

3 – необхідно на законодавчому рівні спростити процесуальний порядок
проведення слідчих дій з метою: по-перше зменшення навантаження на
слідчого, а по-друге – спрощення порядку розслідування справи.

4 – слід розробити програму забезпечення правоохоронних органів
компґютерною технікою. Необхідно перейти на безпаперове ведення справи
за допомогою компґютерних засобів, що полегшує з одного боку ведення її
слідчим, а з іншого обміну інформацією між підрозділами органів
внутрішніх справ.

II. Профілактичні заходи:

1 – необхідно транслювати діяльність правоохоронних органів в засобах
масової інформації, зокрема по розкриттю злочинів, призначенню покарання
тощо з метою доведення до всього населення діяльності ОВС, що в свою
чергу буде втіленням в дію превентивної функції

2 – підвищити ефективність роботи органів, до компетенції яких входить
боротьба з корупцією, організованою злочинністю з метою створення в
суспільстві обстановки невідворотності відповідальності за вчинене або
організоване вбивство на замовлення.

III. Процесуальні заходи:

1 – відповідно до ст. 1652 КПК, якщо слідчий обирає до підозрюваного
запобіжний захід у вигляді взяття під варту, то він за згодою прокурора
вносить подання до суду. На думку практичних працівників органів
внутрішніх справ, така згода не потрібна – достатньою є лише санкція
суду. Участь прокурора в цій слідчий дії не є необхідною і тільки
ускладнює порядок цієї слідчої дії. Тому необхідно внести зміни до КПК
України з метою врегулювання цього питання.

Отже, дотримуючись норм Конституції України, Законів України, всіх вимог
кримінально-процесуального законодавства, враховуючи принципи
законності, поваги до особистості та інші принципи кримінального
процесу, ми зможемо говорити про ефективне розслідування злочинів
взагалі і вбивств на замовлення в тому ж числі, що в свою чергу призведе
до зменшення рівня злочинності в суспільстві.

Використана література:

1. Конституція України 1996р.

2. Закон України “про міліцію” 1990р.

3. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю” 1993р.

4. Закон України “Про боротьбу з корупцією” 1995р.

5. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві” 1993р.

6. Проект закону України “про профілактику злочинів”

7. Кримінальний кодекс України 2001р.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960р.

9. Указ Президента України “Про Комплексну програму профілактики
злочинності на 2001-2005 роки” 2000р.

10. Постановою Пленума Верховного Суду України №1 від 1.04.94 “Про
судову практику в справах про злочини проти життя і здоровґя людини”

11. Наказ МОЗ №226 від 25.09.2000 “Інструкція щодо канстатації смерті
людини на підставі смерті мозку”

12. Горбачевський В.Я. Вбивства на замовлення: Кримінологічні ознаки.
Науковий вісник УАВС 1998р

13. Горбачевський В.Я. Особливості кримінологічної характеристики
вбивств на замовлення

14. Карташев В.А. Русское уголовное право. Часть Общая. Т.1 1992

15. Бояров В. І. Особливості методики розслідування вбивств, скоєних в
умовах протистояння злочинних угруповань. К., 2000р.

16. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной
общественной опасности. Под редакцией Селиванова Н.А., Дворкина А.И. М:
1998г.

17. Бородулин А.И. Убийства по найму: Криминалистическая характеристика.
Методика расследования. – М., 1997р.

18. Булулуков О. Ю. Методика розслідування вбивств при відсутності трупа
Х., 1997

19. Шульга А. О. Особливості доказування вбивств на замовлення в стадії
досудового слідства. Донецьк, 2001

20. Попов И. В. Организация расследования умышленных убийств Луганск :
РИО ЛИВД, 2001

21. Збірник відомчих нормативних документів, що регламентують
науково-технічну діяльність науково-дослідних інститутів судових
експертиз Мінюсту України / Міністерство юстиції України. — К., 1996

22. Матвійчук В. В. Попередження умисних вбивств апаратами карного
розшуку К., 1998.

23. Криминалистика: Учебник/под ред.И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. –
М.:Юрид. лит.,1988

24. Аналіз щодо навмисних вбивств на території міста Києва станом з
01.01.1994 р. по 01.01.2001р. ІІ відділ УКР ГУМВС м. Києва.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020