.

Опіка і піклування в сімейному законодавстві

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
6 3695
Скачать документ

“Опіка і піклування в сімейному законодавстві”

1. Поняття опіки і піклування

Питання опіки та піклування відноситься як до сімейного, так і
цивільного права, тому що особисті немайнові та майнові відносини
громадян з організаціями та між собою регулюються та охороняються як
сімейним, так і цивільним законодавством.

Для того, щоб громадянин мав змогу вступити на захист своїх порушених
особистих та майнових прав, він повинен володіти цивільною дієздатністю,
тобто здатністю своїми діями набувати цивільних прав та приймати на себе
обов’язки.

Для того, щоб особа мала здатність здійснювати юридичне значимі дії та
нести за неправомірні вчинки відповідальність, вона повинна повністю
усвідомлювати свої дії та бути здатною ними керувати. Тому наявність
дієздатності у особи залежить від віку та стану її здоров’я.

Здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав та створювати
для себе цивільні обов’язки виникає у повному обсязі з досягненням
повноліття, тобто по досягненню вісімнадцятирічного віку.

Оскільки законодавство України в окремих випадках дозволяє вступ до
шлюбу до досягнення шлюбного віку, то особи в цьому випадку набувають
дієздатності в повному обсязі з часу вступу до шлюбу.

Ті громадяни, які в змозі своїми діями набувати цивільні права та нести
обов’язки, є дієздатними, отже, вони самі і без сторонньої допомоги в
змозі ставати на захист своїх прав та інтересів.

У випадках, коли громадяни з тих чи інших причин (неповноліття, хвороба,
похилий вік) не мають можливості самостійно захищати свої права та
виконувати обов’язки, над ними встановлюється опіка чи піклування, і
тоді їх інтереси відстоюють опікуни чи піклувальники.

Під встановленням опіки чи піклування слід вбачати призначення опікуна
чи піклувальника для захисту (охорони) прав та інтересів особи, яка не
має можливості повністю або частково самостійно здійснювати ці функції.

Згідно до статті 128 КпШС України опіка та піклування встановлюється для
виховання неповнолітніх дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення
батьків батьківських прав, хвороби батьків або з інших причин лишилися
без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових
прав та інтересів цих дітей.

Опіка та піклування встановлюються також для захисту особистих і
майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не
можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки.

2. Органи, які вирішують питання про призначення опіки та піклування

Органами опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів
міст Києва та Севастополя, виконавчі комітети міських чи районний у
містах, сільських, селищних Рад народних депутатів.

Опіка і піклування встановлюється державною адміністрацією районів,
районів міст Києва та Севастополя, виконавчими комітетами міських чи
районних у містах, сільських, селищних Рад народних депутатів.

Безпосереднє ведення справ по опіці і піклуванню покладається на
відповідні відділи і управління місцевої державної адміністрації
районів, районів міст Києва та Севастополя виконавчих комітетів міських
чи районних у містах Рад народних депутатів: щодо осіб, які не досягай
18 років, щодо осіб, визнаних судом недієздатними внаслідок душевної
хвороби або недоумства; щодо осіб, визнаних судом обмежено дієздатними
внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами; щодо
дієздатних осіб, які потребують піклування за станом здоров’я.

У селищах та селах справами опіки та піклування безпосередньо займаються
виконавчі комітети селищних та сільських Рад народних депутатів (стаття
129 КпШС України).

Органи опіки та піклування в своїй діяльності керуються законами
України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
правилами опіки та піклування в Україні, наказами та інструкціями
відповідних міністерств, рішеннями місцевих Рад та їх виконавчих
комітетів і іншими нормативними актами, які мають відношення до
діяльності органів опіки та піклування.

Органи опіки та піклування при здійсненні своїх функцій приймають
відповідні рішення. Для допомоги в роботі при органах опіки та
піклування утворюються опікунські ради.

Опікунські ради створюються при виконкомах районних, міських, сільських
та селищних Рад народних депутатів на час їх повноважень та мають
нарадчі функції.

До опікунської ради входять депутати, представники закладів освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту населення.

Опікунська рада попередньо розглядає питання про: влаштування
неповнолітніх, які за станом здоров’я потребують догляду та не можуть
захищати свої права та інтереси; встановлення опіки над неповнолітніми у
віці до 15 років, які лишилися без батьківського піклування, і над
повнолітніми особами, які визнані судом недієздатними внаслідок душевної
хвороби або недоумства; встановлення піклування над неповнолітніми у
віці від 15 до 18 років, над громадянами, які визнані судом обмежено
дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними
засобами, а також над особами, які за станом здоров’я не можуть
самостійно захищати свої права; встановлення опіки над майном підопічної
особи; розподілі майна, яке належить неповнолітньому, і встановленню над
ним опіки; повернення належного неповнолітнім або недієздатним особам
майна, яким незаконно заволоділи родичі або сторонні особи,
відшкодування шкоди, заподіяної цими особами; стан утримання та
виховання неповнолітніх в сім’ях опікунів (піклувальників) і виконання
останніми покладених на них обов’язків як опікунів (піклувальників);
позбавлення батьків або усиновителів, які ведуть аморальний спосіб життя
та негативно впливають на виховання неповнолітніх, прав на виховання;
відібрання неповнолітнього у батьків, якщо подальше перебування дитини в
сім’ї загрожує її життю, здоров’ю, правильному моральному вихованню;
скасування акту усиновлення (удочеріння); повернення батькам дітей
особами, які утримували їх у себе без законних на те підстав.

Крім того, на своїх засіданнях опікунські ради розглядають та
заслуховують:

— інформацію членів опікунської ради про результати обстеження стану
утримання, виховання, оздоровлення та медичного обслуговування
підопічних у сім’ях опікунів (піклувальників), усиновителів, в державних
закладах, куди вони влаштовані; про збереження та охорону належного
підопічним майна; витрачання опікунами пенсій, державної допомоги,
аліментів, які отримують підопічні, прибутку від їх майна та грошових
внесків;

— звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них
обов’язків по відношенню до підопічних;

— звіти керівників шкіл, шкіл-інтернатів, дошкільних дитячих закладів,
будинків-інтернатів, вищих та середніх спеціальних учбових закладів,
різних відомств та профтехучилищ про стан утримання, виховання та
захисту прав і інтересів неповнолітніх, які лишилися без батьківського
піклування, надання їм пільг, передбачених законодавством;

— звіти керівників підприємств, установ і організацій, де працюють
неповнолітні, які лишилися без батьківського піклування, про дотримання
трудового законодавства.

Відповідно до статті 130 КпШС України керівництво органами опіки та
піклування і контроль за їх діяльністю здійснюється обласними, Київською
та Севастопольською міською державною адміністрацією та виконавчими
комітетами Рад народних депутатів.

3. Порядок встановлення опіки та піклування

Згідно до статті 131 КпШС України опіка встановлюється над.
неповнолітніми, які не досягли 15 років та лишилися без піклування
батьків, а також над громадянами, які визнані судом недієздатними
внаслідок душевної хвороби або недоумства.

Піклування (стаття 132 КпШС України) встановлюється над неповнолітніми у
віці від 15 до 18 років та над громадянами, які визнані судом обмежено
дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями, наркотичними або
токсичними засобами. Піклування також може бути встановлено над особами,
які за станом здоров’я не можуть самостійно захищати свої права.

Опіка та піклування можуть бути встановлені й при житті батьків
неповнолітніх дітей у випадках, коли батьки позбавлені судом
батьківських прав або прийнято рішення про відібрання дитини та передачу
її під опіку органам опіки та піклування, незалежно від того, чи
позбавлені батьки батьківських прав, чи ні, так як перебування у них
небезпечно для дитини; коли батьки психічно хворі, розумово відсталі або
знаходяться на тривалому лікуванні у стаціонарному лікувальному закладі;
коли батьки тривалий час не можуть займатися вихованням своїх дітей
(засуджені до позбавлення волі, перебувають у тривалому відрядженні);
коли батьки непрацездатні та знаходяться на державному утриманні в
будинках-інтернатах для людей похилого віку та інвалідів.

Над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я не можуть
самостійно захищати свої права та виконувати свої обов’язки,
піклувальник може бути призначений тільки за проханням цих осіб.

Опіка і піклування встановлюється за місцем проживання особи, яка
потребує опіки та піклування, або за місцем проживання опікуна
(піклувальника).

Рішення про встановлення опіки та піклування повинно виноситися не
пізніше місячного строку з моменту, коли відповідному органу опіки та
піклування стане відомо про необхідність встановити опіку та піклування.

Установи і особи, яким стане відомо про неповнолітніх, які лишилися без
опікування батьків, або про неналежне виконання батьками (одним з них)
обов’язків по вихованню чи про зловживання батьківськими правами,
зобов’язані негайно повідомити про це органи опіки та піклування за
фактичним місцезнаходженням осіб, які підлягають опіці або піклуванню
(стаття 134 КпШС України). Вони також повинні повідомити про повнолітніх
осіб, які потребують опіки чи піклування.

Установами та особами, які при виявленні дітей та осіб, що підлягають
опіці або піклуванню, зобов’язані негайно повідомити про це відповідним
органам опіки та піклування, є: житлово-експлуатаційні контори, власники
або орендарі житлових будинків; органи ЗАГСу; нотаріальні контори;
судові органи; органи внутрішніх справ; органи соціального захисту
населення; директори шкіл та завідуючі дошкільними закладами;
лікувально-профілактичні заклади психіатричного профілю; інші установи
та організації, яким стало відомо про дітей, що лишилися без піклування
батьків, а також повнолітніх осіб, які потребують піклування; близькі
родичі та інші особи. (Правила опіки та піклування України — далі:
Правила.)

При отриманні відомостей про неповнолітніх, які лишилися без піклування
батьків, органи опіки та піклування зобов’язані негайно провести
обстеження та в разі виявлення такого факту забезпечити тимчасове
влаштування неповнолітніх до вирішення питання про призначення опікуна
чи піклувальника (стаття 135 КпШС України).

У разі виявлення неповнолітніх, які лишилися без піклування батьків, але
які мають близьких родичів або інших осіб, які згодні усиновити
неповнолітніх, органи опіки та піклування сприяють оформленню
усиновлення в порядку, передбаченому законом.

У випадку неусиновлення неповнолітніх, які лишилися без піклування
батьків, органи опіки та піклування влаштовують дітей: у віці від 3 до
16 років — в дитячі будинки або школи-інтернати органів освіти;
інвалідів з фізичними недоліками, поглиблено розумово відсталих або
психічно хворих — до будинків-інтернатів органів соціального захисту
населення, а з 16 років — до будинків-інтернатів для людей похилого віку
та інвалідів у відповідності з затвердженими медичними висновками та
протипоказаннями.

Неповнолітніх, які досягли 16 років та лишилися без піклування батьків,
органи опіки та піклування зобов’язані влаштувати на роботу або навчання
у професійно-технічні училища або в інші спеціальні навчальні заклади.

Керування майном, яке належить особам, над якими встановлена опіка та
піклування або які влаштовані у дитячі будинки, навчальні заклади та
будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів, здійснюється
опікунами чи піклувальниками.

Якщо у особи, над якою встановлено опіку чи піклування, є майно, яке
знаходиться в іншій місцевості, опіка над цим майном встановлюється
органами опіки та піклування за місцем знаходження майна (стаття 136
КпШС України).

Для безпосереднього здійснення опіки органами опіки та піклування
призначається опікун чи піклувальник.

У разі призначення опікуна чи піклувальника приймаються до уваги
можливості опікуна (піклувальника) виконувати опікунські обов’язки,
відносини між ним та підопічним. Опікун чи піклувальник призначається
переважно із близьких підопічному осіб чи із числа осіб, призначених
громадською організацією, або з числа інших осіб, з урахуванням їх
можливості виконувати опікунські обов’язки і стосунків між опікуном
(піклувальником) і особою, над якою встановлюється опіка (піклування).
Опікун або піклувальник призначається тільки з його згоди (стаття 138
КпШС України).

Якщо над дітьми, які виховуються в державних дитячих закладах, і над
особами, які потребують опіки чи піклування, та влаштованими до
відповідних лікувальних закладів або закладів органів соціального
захисту населення опікуни і піклувальники не призначені, виконання
обов’язків опікунів та піклувальників покладається на ці установи.

Призначити опікуна (піклувальника) можливо й після влаштування
зазначених вище осіб у відповідні державні заклади (стаття 139 КпШС
України).

Не можуть бути опікунами і піклувальниками особи, які не досягли 18
років; визнані у встановленому порядку недієздатними чи обмежено
дієздатними; позбавлені батьківських прав; а також особи, інтереси яких
протирічать інтересам осіб, що підлягають опіці та піклуванню.

Відповідно до статті 153 КпШС України рішення органів опіки та
піклування про призначення або звільнення опікунів та піклувальників від
виконання своїх обов’язків, а також з інших питаннь опіки і піклування
можуть бути оскаржені заінтересованими особами чи опротестовані
прокурором у встановленому законом порядку.

4. Права і обов’язки, опікунів (піклувальників)

Опікуни чи піклувальники зобов’язані виховувати підопічних, турбуватися
про їх здоров’я, фізичний, моральний, духовний розвиток та навчання,
готувати їх до праці, захищати їх права і інтереси.

Опікуни та піклувальники зобов’язані турбуватися про осіб, які
знаходяться у них під опікою та піклуванням, про створення цим особам
необхідних побутових умов, догляду та лікування. Якщо душевно хворий, що
знаходиться під опікою, виявляє небезпеку для себе або оточуючих, його
опікун повинен повідомити про це до районного (міського) відділу
внутрішніх справ для того, щоб направити його до психіатричної лікарні
на лікування.

Опікуни та піклувальники мають право вимагати по суду повернення їм
дітей, які знаходяться у них під опікою та піклуванням, від будь-яких
осіб, які утримують у себе дітей без законних підстав.

Опікуни та піклувальники мають право розпоряджатися майном підопічних в
інтересах останніх.

Як правило, опікун повинен проживати з підопічним і при здійсненні прав
та виконанні обов’язків підопічних укладати угоди від імені і в
інтересах підопічних, діючи як його законний представник.

Піклувальники над недієздатними особами надають цим особам допомогу при
здійсненні ними своїх прав та виконанні обов’язків, а також охороняють
їх від зловживань з боку третіх осіб, а піклувальники над неповнолітніми
дають згоду на укладення тих угод, які за законом ці особи не мають
права укладати самостійно.

Піклувальники над особами, обмежено дієздатними внаслідок зловживання
спиртними напоями або наркотичними засобами, дають згоду на укладення
цими особами угод і розпорядження майном відповідно до правил,
встановлених статтею 15 ЦК України.

Опікун не має права без дозволу органів опіки та піклування укладати
угоди, а піклувальник — давати згоду на їх укладення, якщо вони виходять
за межі побутових.

Органи опіки та піклування мають право, якщо це необхідно для захисту
інтересів підопічних, обмежити право кожного з батьків або опікуна
(піклувальника) розпоряджатися внеском, зробленим будь-ким на ім’я
підопічного (стаття, 145 КпШС України).

Опікун і піклувальник, їх подружжя та близькі родичі не мають права
укладати угоди з підопічним, а також не мають права представляти осіб,
які знаходяться під опікою чи піклуванням у них, при укладенні угод або
веденні судових справ між підопічними та дружиною опікуна
(піклувальника) і їх близькими родичами.

Опікун і піклувальник не мають права виконувати дарування від імені
підопічного, а також зобов’язуватися від його імені порукою.

Суми, які належать підопічним у вигляді пенсій, допомоги, аліментів,
інших надходжень або доходів від майна, яке їм належить, переходять у
розпорядження опікуна та витрачаються на утримання цих осіб.

Піклувальник має право отримувати зазначені суми та витрачати їх на
утримання осіб, які знаходяться на піклуванні, якщо цього вимагають їх
інтереси.

Заробітком, стипендією, винагородою, отриманими внаслідок здійснення
своїх авторських та винахідницьких прав, неповнолітні віком від 15 до 18
років розпоряджаються самостійно, однак в разі наявності достатніх даних
орган опіки та піклування може обмежити їх у праві самостійно
розпоряджатися своїми коштами (стаття 147 КпШС України)….

Обов’язки по опіці та піклуванню виконуються безоплатно, і дії опікунів
та піклувальників можуть бути оскаржені будь-якою особою, у тому числі й
підопічними, до органу опіки та піклування за місцем проживання
підопічного.

Контроль за діяльністю опікунів та піклувальників здійснюється органами
опіки та піклування за місцем проживання підопічного. Працівники цих
органів періодично відвідують осіб, які знаходяться під опікою та
піклуванням, за участю громадськості перевіряють, як виконуються
опікуном і піклувальником обов’язки по відношенню до підопічного та
догляду за його майном (пункт 43 Правил).

Органи опіки та піклування, а після припинення опіки та піклування
особа, яка знаходиться під опікою чи піклуванням, мають право вимагати
від опікуна або піклувальника відшкодування майнової шкоди, заподіяної
йому несумлінним або недбалим виконанням опікунських обов’язків (стаття
152 КпШС України).

5. Припинення опіки і піклування

Згідно статті 154 КпШС України опікуни і піклувальники ‘ можуть бути за
їх проханням звільнені від виконання своїх обов’язків, якщо орган опіки
та піклування визнає, що дане прохання викликане поважною причиною. Під
поважними причинами слід розуміти хворобу опікуна або піклувальника,
зміну умов їх життя, тривале відрядження.

Оскільки піклувальник над повнолітньою особою, яка має фізичні недоліки,
призначається за проханням останньої, то за його проханням він в
будь-який час може бути звільнений від своїх обов’язків.

В силу статті 155 КпШС України органи опіки та піклування, за своєю
ініціативою, за клопотанням підопічних, державних або громадських
організацій, а також за заявою будь-яких осіб, можуть звільнити опікуна
чи піклувальника від виконання покладених на нього обов’язків, коли
встановлять, що опікун чи піклувальник не відповідає своєму призначенню
або неналежним чином виконує свої обов’язки.

Зловживання опікунськими обов’язками, тобто використання опіки з
корисною метою і на шкоду підопічного (наприклад, зайняття житлової
площі, використання майна, яке лишилося після смерті батьків) або
залишення підопічних без нагляду та необхідної допомоги, тягне за собою
кримінальну відповідальність.

Опіка припиняється автоматично з досягненням неповнолітніми 15 років, а
також у випадку смерті підопічного.

За рішенням органу опіки та піклування опіка припиняється: з поверненням
неповнолітніх, яким виповнилося 15 років, на виховання батькам; у
випадку видужання або значного поліпшення здоров’я особи, яка була
визнана недієздатною, і поновлення її судом у дієздатності (стаття 156
КпШС України).

Піклування припиняється автоматично без спеціального на те рішення
органів опіки та піклування з досягненням підопічним 18 років, при
вступі неповнолітньої особи в шлюб, внаслідок смерті особи, яка
перебувала під піклуванням.

За рішенням органів опіки та піклування піклування припиняється у
випадку скасування судом обмеження в дієздатності осіб, які зловживали
спиртними напоями або наркотичними засобами, а також, коли відпали
причини, які викликали встановлення піклування над особами, які за
станом здоров’я не могли самостійно захищати свої права (наприклад,
особи вилікувалися від такої хвороби, як сліпота, глухота).

Призначеним опікунам (піклувальникам) для здійснення покладених на них
завдань часто приходиться залишати свої житлові приміщення і проживати
біля осіб, опікунами або піклувальниками яких вони є. Для цих випадків
законодавством (пункт 4 частини 2 статті 71 Житлового кодексу України)
передбачено, що при залишенні своїх квартир у зв’язку з виконанням
обов’язків опікуна або піклувальника за ними зберігається житлове
приміщення протягом всього часу виконання цих обов’язків. Однак права на
житлову площу підопічних опікун або піклувальник не набувають, незалежно
від тривалості їх проживання на цій житловій площі.

Використана література

1. Сімейне право України / За ред. проф. О.В. Дзери. – К., 1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020