.

Оформлення документів на призначення та перерахунок пенсій

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 3385
Скачать документ

19

1 Теоретичне питання.

ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

1 Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії

1. Заява про призначення пенсії працюючим громадянам і членам їх сімей
(у зв’язку із втратою годувальника) та про відстрочку часу її
призначення відповідно до Закону подається працівником(членом його сім’ї
у зв’язку з втратою годувальника) до управління Пенсійного фону України
у районах, містах і районах у містах через уповноважену посадову особу
підприємства, установи, організації (далі – посадова особа).

2. Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам ї членам їх сімей
подається заявником особисто безпосередньо до органу, що призначає
пенсію ,за місцем проживання (реєстрації) або законним представником
відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

У разі, якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або
недієздатною ,заява подається батьками або опікунами (піклувальниками)
за місцем їх проживання(реєстрації).

3. Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок
пенсії подається до органу, що призначає пенсію, заявником за місцем
проживання (реєстрації) , а при необхідності – його законним
представником (батьки або опікун(піклувальник)) за місцем проживання
(реєстрації) представника.

Заява про переведення виплати пенсії у зв’язку з виїздом за кордон,
поновлення виплати раніше призначеної пенсії на непрацездатних членів
сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні тощо,
подається пенсіонером (опікуном, піклувальником) особисто до органу, що
призначає пенсію, за місце проживання (реєстрації).При цьому у заяві про
виплату частини пенсії непрацездатним членам сім’ї особи, яка
знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса
одержувача цієї частини пенсії.

Заява про виплату недоодержаної пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера
подається одержувачем до органів, що призначають пенсію за місцем
перебування на обліку померлого пенсіонера.

Заяву до органу, що призначає пенсію, про запит пенсійної справи особи,
яка потребує опіки (піклування), якій опікун (піклувальник) не
призначений і яка перебуває на довготривалому лікуванні у відповідному
закладі, надає адміністрація цього закладу.

Заява на запит пенсійної справи за новим місцем проживання подається
пенсіонером до органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання
(реєстрації).

Адміністрація установи ,де пенсіонер відбуває покарання, надсилає
органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням цієї установи
повідомлення про прибуття засудженого до установи та довідку установи із
зазначенням реквізитів для перерахування пенсії.

4. Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час
після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до
досягнення пенсійного віку.

Пенсії за віком і по інвалідності призначаються незалежно від того,
припинена робота на час звернення за пенсією чи продовжується.

5. Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що
призначає пенсію, заяви про призначення, перерахунок, відновлення або
переведення з одного виду пенсії на інший.

Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення)
пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на
поштовому штампелі місця відправлення заяви.

У разі, якщо до заяви про призначення, відновлення пенсії додані не всі
докуументи, орган, що призначає пенсію,письмово повідомляє заявника про
те, що документи необхідно подати додатково, про що в заяві про
призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані
не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання

додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважається день
приймання заяви про призначення пенсії або дата зазначена на поштовому
штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом трьох місяців
не подані, пенсія за згодою особи призначається, відновлюється за
наявними документами. У подальшому при надходженні додаткових документів
пенсія перераховується зі строків, передбачених пунктом четвертим статті
45 Закону.

Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного виду пенсії
на інший вважається день отримання органом, що призначає пенсію, заяви з
усіма необхідними документами.

6. Особам, які одержують пенсії від інших органів і набули право на
пенсію, яка призначається органами пенсійного фонду, пенсія
призначається з дня звернення з урахуванням пункту 5 цього Порядку. У
такому самому порядку призначається пенсія відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особам, які
одержують пенсію призначену органами Пенсійного фонду, за іншими
законами. При цьому виплата пенсії проводиться з урахуванням виплаченої
пенсії за попереднім місцем отримання пенсії.

2. Документи, необхідні для призначення, перерахунку пенсії, поновлення
виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на
інший

7. До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного
номера заявнику або документ про його відсутність;

б) документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного
трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки
або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 12.08.93 №637 (да- лі – Порядок підтвердження
наявного трудового стажу). За період роботи, починаючи з
01.01.2004,відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію
(далі – відділ персоніфікованого обліку),додає довідку із бази даних
системи персоніфікованого обліку.

За період роботи до 01.01.91 на Крайній Півночі чи в місцевостях,
прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на
острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що
підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які
працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до
районів Крайньої Півночі.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, у тому
числі за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 підтверджується
даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого
обліку Пенсійного фонду. У разі відсутності таких даних надається
довідка органів податкової адміністрації про розмір єдиного чи
фіксованого податку у розрізі кожного місяця за весь період такої
діяльності, а для особи, яка працювала на загальній системі
оподаткування, надається довідка органів податкової адміністрації про
розмір чистого доходу у розрізі кожного місяця за весь період такої
діяльності;

в) довідка про заробітну плату особи (додаток 1) за період страхового
стажу, а починаючи з 01.07.2000 індивідуальні відомості про застраховану
особу надаються відділом персоніфікованого обліку за формою згідно із
додатком 2.

Особи, яким пенсія призначається відповідно до міждержавних Договорів
(Угод) в галузі пенсійного забезпечення, надають документи про стаж,
визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу, та довідку
згідно з додатком 1;

г) документи про місце проживання (реєстрації) особи;

г’) документи, що засвідчують особливий статус особи:

– посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату
про період (періоди) участі у бойових діях (при призначенні пенсії
згідно із абзацом шостим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);

– довідка медико-соціальної комісії (далі – МСЕК) про визнання особи
інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті
Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби
(службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з
перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов’язку (при
призначенні пенсії згідно з абзацом шостим пункту 3 Прикінцевих положень
Закону);

– висновок МСЕК щодо причинного зв’язку смерті особи з пораненням,
контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов’язків військової
служби (службових обов’язків), або захворюванням, пов’язаним з
перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи чи
виконанням інтернаціонального обов’язку (при призначенні пенсії згідно
із абзацом шостим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);

– довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору I группи –сліпим
(при призначенні пенсії згідно із абзацом третім пункту 3 Прикінцевих
положень Закону);

– документи закладу охорони про наявність відповідного захворювання:
гіпофізарного нанізму (ліліпути), диспропорційні карлики (при
призначенні пенсії згідно із абзацом другим пункту 3 Прикінцевих
положень Закону);

– посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків на
Чорнобильській АЕС, форма якої затверджена постановою Державного
Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.88 № 122;
посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (при призначенні
пенсії із використанням норм статті 55 Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»);

– документи про народження дитини та виховання її до восьмирічного
(чотирнадцятирічного) віку чи про визнання дитини заявника інвалідом з
дитинства або дитиною-інвалідом (при призначенні пенсії згідно із
абзацами четвертим та п’ятим пункту 3 Прикінцевих положень Закону та
пункту «ж» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»);

д) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію (для
призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України «Про
зайнятість населення»).

8. При зверненні із заявою про відстрочення часу призначення пенсії
надаються документи, зазначені у підпунктах «а», «б» та «г» пункту 7
цього Порядку.

9. До заяви про призначенні пенсії по інвалідності додаються документи,
перелічені в підпунктах «а» – «г» пункту 7 цього Порядку.

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від МСЕК виписку
з акта огляду МСЕК.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців
строкової служби додається копія свідоцтва про захворювання, видана і
завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з
військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо
інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість
копії свідоцтва про захворювання подаються довідка військового
комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати
призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК
про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

У разі, якщо військовослужбовець до призову на військову службу
працював, подаються також документи, зазначені в підпунктах «а» – «г»
пункту 7 цього Порядку.

10. До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника
подаються документи померлого годувальника, перелічені в підпунктах «б»
– «в» пункту 7 цього Порядку.

Також надаються такі документи:

а)довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного
номера;

б) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається
пенсія;

в) довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії інших
документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім`ї з померлим
годувальником;

г) свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану (далі – РАГС)
про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно
відсутнім;

г’) документи про вік померлого годувальника сім’ї при відсутності таких
даних у свідоцтві про смерть чи рішення суду про визнання годувальника
безвісно відсутнім;

д) довідки вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації чи
професійно-технічних навчальних закладів про те, що особи, зазначені у
пункті 2 частини другої статті 36 Закону навчаються за денною форою
навчання;

е) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один
з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно
від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті
доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею
(ними) 8 років;

є) документи про місце проживання (реєстрації);

ж) документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному
утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника
допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до
існування;

з) експертний висновок щодо причинного зв’язку смерті годувальника з
роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки
з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у
зв’язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності.

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї
військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від
військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи
іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті
військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця
безвісно відсутнім. Якщо смерть настала після звільнення з військової
служби, подаються свідоцтво РАГС про смерть годувальника, довідка
військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням
дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок
МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням
військової служби.

У разі, якщо померлий військовослужбовець працював до призову на
військовій службі, подаються також документи, зазначені в підпунктах «б»
і «в» пункту 7 цього Порядку.

До заяви про призначення пенсії сім’ї померлого пенсіонера повинні бути
додані необхідні документи, зазначені в цьому пункті. Заробіток у такому
випадку визначається за документами, що є в пенсійній справі померлого
годувальника, або за поданими додатково документами відповідно до вимог
частини першої статті 40 Закону.

Якщо померлий пенсіонер мав право на перерахунок пенсії в порядку,
передбаченому частиною четвертою статті 42 Закону, але не звернувся за
таким перерахунком, то подаються відповідні документи про стаж роботи та
про заробітну плату після призначення пенсії.

11. До заяви про призначення пенсії за вислугу років, крім документів,
передбачених пунктами «а» – «г», «д» пункту 7 цього Порядку, надаються
також документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на
призначення такого виду пенсіїї.

Пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, що дає
право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення пенсії за
вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії
припиняється і поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з
роботи.

12. У разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію,
для проведення індексації пенсіонером протягом 10 днів органу, що
призначає пенсію, надається довідка про прийняття на роботу (навчання).
У подальшому подається довідка про розмір заробітної плати (стипендії) з
урахуванням індексації.

13. При призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії,
компенсації та підвищень відповідно додаються такі документи:

а) про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї;

б) документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту, або особою, яка має особливі заслуги перед
Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно із статтями 12 – 14 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту»;

в) документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги пред
Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону
України «Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні);

г) документи про визнання заявника реабілітованого або членом сімї
реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з пунктом «г» статті 77
Закону України «Про пенсійне забезпечення»);

д) документи про надання статусу особи, яка проживає, працює
(навчається) на території населеного пункту, якому надано статус
гірського (для підвищення пенсії згідно із статтею 6 Закону України «Про
статус гірських населених пунктів в Україні»);

е) документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для
призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України «Про статус,
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»);

є) експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку смерті з
роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (для
призначення компенсаційної виплати до статті 52 Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»);

ж) документи про нагородження знаком «Почесний донор України», «Почесний
донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до Закону України «Про
донорство крові та її компонентів»).

14. До заяви про перерахунок пенсії у зв’язку з урахуванням страхового
стажу та заробітної плати після призначення пенсії, у зв’язку із зміною
кількості членів сім’ї, а також в інших випадках, які спричиняють
збільшення чи зменшення розміру пенсії, надаються документи, передбачені
підпунктами «б», «в», «г» пункту 7, пунктом 10.

При зміні групи інвалідності орган, що призначає пенсію, додає ло
пенсійної справи виписку з акта огляду МСЕК про зміну групи
інвалідності.

15. Поновлення виплати раніше призначеної пенсії здійснюється за
документами, що є у пенсійній справі та відповідають вимогам
законодавства, що діяло на момент призначення цього виду пенсії. У цьому
разі заробітна плата для обчислення пенсії визначається з урахуванням
середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки
України за календарний рік, який враховувався при призначенні
(перерахунку) пенсії, виплата якої відновлюється. У такому самому
порядку за бажанням пенсіонера здійснюється переведення з одного виду
пенсії на інший.

При поновленні виплати раніше призначеної пенсії при переведенні з
одного виду пенсії на інший до наявних документів особа додає:

а) документи про страховий стаж, який не врахований у пенсійній справі,
після призначення пенсії;

б) довідку про заробітну плату особи (додаток 1) в період страхового
стажу, а починаючи з 01.07.2000 індивідуальні відомості про застраховану
особу надаються відділом персоніфікованого обліку за формою згідно із
додатком 2;

в) документи про виникнення обставин, що впливають на розмір пенсії
(наприклад, зміни кількості членів сім’ї, які перебували на утриманні
пенсіонера чи померлого годувальника, виникнення (втрата) права на
надбавку на непрацездатних членів сімї і надбавку на догляд за ними,
визнання заявника одиноким і таким, що потребує сторонньої допомоги,
визнання заявника інвалідом або учасником війни тощо).

Поновлення пенсії здійснюється за матеріалами, що є в пенсійній справі,
із урахуванням додатково наданих документів.

При цьому, якщо особа надає довідку про заробітну плату, яка відповідає
вимогам частини першої статті 40 Закону, заробітна плата для обчислення
пенсії визначається з урахуванням середньої заробітної плати
працівників, зайнятих у галузях економіки України за календарний рік,
який передує року поновлення виплати раніше призначеної пенсії чи
переведенню з одного виду пенсії на інший.

При переведенні на пенсію по інвалідності з іншого виду пенсії орган, що
призначає пенсію, додає до пенсійної справи виписку з акта огляду МСЕК
про встановлення, зняття або зміну групи інвалідності.

Особи, які одержували пенсію від інших органів і звертаються за іншим
видом пенсії ддо органів, що призначають пенсію, надають документ, що
підтверджує розмір пенсії, строки її виплати та дату зняття з обліку за
попереднім місцем отримання пенсії.

16. Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії),
повинна пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу,
місце її проживання (реєстрації) та вік.

Для неповнолітніх дітей, які не мають паспорта, документом, який
засвідчує вік, є свідоцтво про народження.

До заяви:

– опікуна (піклувальника) додається копія рішення органу опіки та
піклування про призначення опікуна (піклувальника) або відповідне
рішення суду;

– батьків-вихователів додається угода про організацію діяльності
дитячого будинку сімейного типу;

– патронатного вихователя додається копія договору про патронат.

17. Довідка про заробітну плату (дохід) особи надається на підставі
особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про
нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи
організацією, де працював померлий годувальник або особа, яка
звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації
ліквідовані або припинили свої існування з інших причин, то довідки про
заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи
організацій або державними архівними установами.

У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за
встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку,
вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних
фондах, без додержання цієї форми.

Установлення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань
свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий
оклад. Профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських
об’єднань не можуть служити документами, що засвідчують фактичний
заробіток для обчислення розміру пенсії.

18. За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні померлого
годувальника непрацездатних членів сім’ї, одержання від померлого
годувальника допомоги, яка була для них постійним і основним і основним
джерелом засобів до існування, приймаються довідки уповноважених органів
з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого
самоврядування. При відсутності зазначених документів й неможливості їх
одержання такі факти можуть встановлюватися у судовому порядку.

19. За документ, який засвідчує, що особі встановлено статус ветерана
війни, особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, яка має
особливі заслуги перед Батьківщиною, приймаються завірені у
встановленому порядку копії посвідчень: учасника бойових дій; інвалідів
війни; особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; документи, що
підтверджують наявність заслуг, передбачених статтею 11 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Підтвердженням можуть бути також документи, визначені Переліком
документів, на підставі одного з яких надаються пільги, передбачені
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.94
№94).

20. За документ, який засвідчує, що особа визнана реабілітованою,
приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення
реабілітованого. Для осіб, реабілітованих згідно із статтею 3 Закону
України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»,
приймаються довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних
у них відповідних документів (постанови про вислання, особових справ на
виселених осіб тощо), а за відсутності таких документів – довідки
районних комісій з поновленням прав реабілітованих, видані на підставі
встановленого факту виселення.

21. За документ, який засвідчує, що особі надано статус особи, яка
проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому
надано статус гірського, приймається копія відповідного посвідчення
встановленого зразка або довідка органу місцевого самоврядування (органу
виконавчої ради).

22. За документ, що підтверджує статус почесного донора України і СРСР,
приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення «Почесний
донор України», «Почесний донор СРСР».

23. За документ, що засвідчує родинні стосунки, приймаються паспорт,
свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сімї, а
також рішення суду.

24. При призначенні пенсій жінкам, які народили п’ятеро аббо більше
дітей і виховували їх до восьмирічного віку (чотирнадцятирічного), з
01.01.2006 – шестирічного (чотирнадцятирічного) віку, матерям інвалідів
з дитинства, які виховували їх до цього віку, а також, у разі
відсутності матері або за її згодою, чоловікам, які здійснювали
виховання п’ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда, факт народження
дитини встановлюється на підставі свідоцтва, а її виховання до
зазначеного віку – на підставі свідоцтва ппро народження чи паспорта
дитини. У разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть.

25. Визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом
засвідчується випискою з акта огляду МСЕК, медичним висновком установи
охорони здоров’я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що
призначає допомогу, про період призначення допомоги.

26. За документ, який засвідчує, що чоловік (дружина), а у разі їх
відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся
померлого годувальника, незалежно від віку і працездатності, зайняті
доглядом дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею
(ними) 8 років, приймаються:

а) довідки уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому
числі органів місцевого самоврядування. При відсутності зазначеного
документа й неможливості його одержання факт здійснення догляду може
встановлюватися у судовому порядку;

б) довідка органу, що призначає допомогу, про вид отриманої допомоги та
період її одержання.

27. За документ, який засвідчує, що особа є ліліпутом чи диспорційним
карликом, приймається довідка МСЕК.

28. За документ, який підтверджує, що особа не працює, приймаються:
трудова книжка та довідка податкових органів, що особа не зареєстрована
як суб’єкт підприємницької діяльності і доходів від іншої діяльності не
має. При відсутності трудової книжки – довідка податкових органів про
те, що особа не зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності і
доходів від іншої діяльності не має, заява особи із зазначенням причини
відсутності трудової книжки. До зазначених документів додається також
інформація відділу персоніфікованого обліку.

29. За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються:
паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання
(реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземні
громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на
постійне проживання (реєстрації).

30. Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в
оригіналах, так і в копіях, засвідчених у нотаріальному порядку або
адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи
заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.

Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в
оригіналах. Уразі, якщо підтвердженням стажу є трудова книжка, подається
копія з неї, засвідчена адміністрацією підприємства, установи,
організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію.

31. У разі, якщо особа має право на призначення пенсії відповідно до
Законів України «Про державну службу», «Про Національний банк України».
«Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого
самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата
України», «Про статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Положення про
помічника-консультанта народного депутата України та Закону України «Про
загальнообов’язкове пенсійне страхування», для визначення розміру пенсії
за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування»
для розмежування джерел фінансування особа надає пакет документів,
передбачених підпунктами «б» і «в» пункту 7 цього Порядку.

32. До заяви про припинення виплати пенсії у зв’язку з виїздом за кордон
подається закордонний паспорт з відповідним записом про виїзд на
постійне місце проживання, талон про зняття з реєстрації за місцем
постійного проживання.

33. Для виплати недоодержаної пенсії в зв’язку зі смертю пенсіонера
надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні
стосунки.

Непрацездатними членами сім’ї, зазначеними у частині другій статті 36
Закону, подаються документи, які засвідчують, що вони перебували на
утриманні пенсіонера.

У разі звернення опікуна (піклувальника) до заяви до додаються
посвідчення опікуна (піклувальника) відповідно до додатка 3 Правил опіки
та піклування, затвердженого наказом Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики
від 26.05.99 №34/166/131.

Інші члени сім’ї надають паспорт, довідки уповноважених органів з місця
проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування, або інші
документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його
смерті.

3 Підготовка і подання документів для призначення пенсій

34. Посадова особа зобов’язана не пізніше місяця від дня досягнення
працівником пенсійного віку письмово повідомити про виникнення про
виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах.

35. Посадова особа у 10-денний термін з дня одержання пенсії оформляє
всі необхідні документи і своє подання про призначення пенсії
(додаток3), ознайомлює з ним особу, яка оформляється на пенсію ( про що
особа ставить свій підпис в поданні), і направляє до органу, що
призначає пенсію, за місцезнаходженням підприємства, установи,
організації, або за місцем проживання (реєстрації) особи. Для
забезпечення повноти відомостей про застраховану особу, якій
призначається пенсія, подається комплект первинної звітності
страхувальника до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду
України за період після останнього звіту до дати подання заяви про
призначення пенсії включно. У необхідних випадках надається допомога
щодо одержання відсутніх у особи документів для призначення пенсії. У
разі, якщо підготовлені всі необхідні документи для призначення пенсії,
органу, що призначає пенсію, подаються наявні документи, а документи,
яких не вистачає, подаються додатково у строки, передбачені пунктом 5
цього Порядку.

36. Орган, що призначає пенсію, надає:

– роз’яснення підприємствам, установам, організаціям та особам з питань
призначення та виплати пенсії;

– у разі необхідності – бланки документів;

– допомогу особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, щодо одержання
відсутніх документів для призначення пенсії.

2 Практичне завдання

1. Зразок протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого на чистих
аркушах паперу формату А4

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРАНТА»

ПРОТОКОЛ

18.09.2007 Київ
№04

Загальні збори акціонерів

Голова – Клименко Д. Н.

Секретар – Волощенко С.Г.

Присутні – Громов А.В., Зайчук С.К., Коновалов В.Ш., Нурмухамедова
С.Н.

Порядок денний:

1 Про організацію та відкриття філії Товариства «Оранта» в м. Львові
(Доповідач –

Генеральний директор Громов А.В.).

2 …

1 СЛУХАЛИ:

Громова А.В. – Текст доповіді додається.

ВИСТУПИЛИ:

Коновалов В.Ш. – Справді, необхідність відкриття філії
нашого товариства у Львові

постала вже давно. Для цього є всі умови, але, на жаль, немає
відповідної документації.

Над цим треба попрацювати й найближчим часом розглянути проекти.

Нурмухамедова С.Н. – Необхідно допрацювати бізнес-план
Товариства, враховуючи

зміни в штатному розкладі, нових партнерів, а також зауваження,
висловлені п. Громо-

вим А.В.

УХВАЛИЛИ:

1.1 Підготувати необхідні документи для організації та
відкриття філії Товариства

«Оранта» в м. Львові до 29.09.2007 (відповідальний – Зайчук С.К.).

1.2 Допрацювати бізнес-план філії Товариства з урахуванням
доповнень Нурмухаме-

дової, С.Н. і Громова А.В. до 29.09.2007 (відповідальний – Коновалов
В.Ш.).

2 СЛУХАЛИ:

(пункт 2 оформляють так само, як і пункт 1).

Додаток: текст доповіді на 7 арк. в 1 прим.

Голова
(підпис) Д.Н. Клименко

Секретар (підпис)
С.Г. Волощенко

2. Зразок доповідної записки, оформленої від руки на чистому аркуші
паперу формату А4

Генеральному директорові

кінофірми«Дніпро Лтд»

п. Малишеву В.С.

комерційного директора

Кольцова В.В.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Згідно із розпорядженням 10.04.2007 № 21 мене було відряджено до

Севастополя для укладення договору із Севастопольським військовим

пароплавством про оренду двох крейсерських катерів, одного ракетоносця,

одного авіаносця для зйомок фільму з робочою назвою «Відбиток часу».

Доручення виконав. Вся замовлена військова техніка передається в
оренду

Кінофірмі на період з 15 по 20.06.2008.

Додаток: договір 27.02.2008 №37/74.

29.02.2008
(підпис В.В. Кольцова)

3. Зразок довідки, що підтверджує факт роботи й розмір заробітної плати
(оформлено на чистому аркуші паперу формату А5)

ЮРИДИЧНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ДОВІДКА

14 травня 2007 р. м. Чернігів
№124-ВК

Грищенко Валентина Василівна працює в Чернігівському юридично-

економічному коледжі на посаді викладача світової літератури.

Середньомісячна зарплата становить 1200 (тисяча двісті) гривень 60 ко-

пійок .

Видано для подання до Чернігівського міського відділу соціального

забезпечення.

Директор
(підпис) У.Г.Горицвіт

Головний бухгалтер (підпис)
Р.Л.Іванчук

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. «Все про бухгалтерський облік» №14 за 2006 рік.

2. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та
інтересів громадян: Комент., позовні заяви, заяви, скарги: Навч. посіб.,
2-е вид., доп. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

3. Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний
посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007.

4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 5-те вид. – К.:
Либідь, 2006

5. Лихачев М.Г. Документы и делопроизводство: Справ. пособие. – М.:
Экономика, 1991.

6. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020