.

Функції держави (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
36 14358
Скачать документ

Реферат на тему:

Функції держави

План

1. Поняття функцій держави.

2. Форми і методи здійснення функцій держави.

3. Види державних функцій:

а) за соціальним значенням;

б) за сферами діяльності;

в) за часом здійснення;

г) за сферою суспільного життя.

1. Поняття функцій держави.

Перед будь-якою державою постає певне коло завдань, на вирішення яких
вона спрямовує свої матеріальні ресурси, ідеологічні та політичні
зусилля. З усієї сукупності таких зусиль можна виділити певні їхні види,
в яких проявляється сутність держави і без яких вона не може повноцінно
діяти, як головний елемент політичної системи суспільства. Ці види, або
форми активності держави стосовно навколишнього середовища, суспільства,
інших держав класифікуються у вигляді її функцій.

Отже, функції держави — це основні напрямки діяльності держави, в яких
знаходять свій вираз її сутність, завдання і цілі.

Головні завдання і цілі держави на тій чи іншій стадії її розвитку
обумовлюються економічними, політичними, соціальними та іншими умовами
її існування. Саме тому, основні напрямки її діяльності, тобто функції
держави, мають об’єктивний характер, обумовлений потребами суспільства.

Здійснення функцій держави має постійний, систематичний характер і
відбувається протягом всього часу існування об’єктивно обумовлених
завдань, що стоять перед державою. У той же час, необхідно пам’ятати, що
функції держави не є поняттям статичним, тобто раз і на завжди даним і
незмінним. Вони виникають, здійснюються, розвиваються і зникають
відповідно до тих завдань, які стоять перед державою у конкретно
історичних умовах. Таким чином, функції держави знаходяться у тісному
зв’язку між собою і з тими суспільними відносинами, на які держава
намагається активно впливати, відповідно до своїх потреб, всією своєю
політикою. Саме функції держави характеризують саму суть державного
впливу на суспільні відносини.

2. Форми і методи здійснення функцій держави.

Методи і прийоми впливу держави на суспільні відносини, методи
здійснення державних функцій залежать від компетенції та форм діяльності
відповідних державних структур, які на практиці здійснюють виконання
функцій держави в межах своєї компетенції.

Функції держави не слід ототожнювати з функціями її окремих органів.
Функції держави — це основні напрямки її діяльності, якими зумовлена
робота всього державного апарату і кожного з його окремих органів.
Функції ж окремого державного органу визначаються соціальним
призначенням цього конкретного органу, як особливої частини механізму
держави, і знаходять свій вираз і конкретизацію у компетенції державних
органів, закріплених за кожним органом правах і обов’язках.

Функції держави необхідно також відрізняти і від окремих видів державної
діяльності, які здійснюються або спеціально уповноваженими на те
органами держави, або структурними підрозділами певної кількості органів
(планування, статистична діяльність тощо).

Слід також відмежовувати функції держави від форм і методів їхнього
здійснення. Основними формами здійснення функцій держави є
правотворчість, в цілому правове регулювання і безпосередня
організаторська робота щодо здійснення правових настанов за допомогою
методів переконання, заохочення та примусу.

Змістом тієї або іншої функції держави виступає сам процес впливу
держави через практичну діяльність її відповідних структур на певні
суспільні відносини або на групу однорідних суспільних відносин.

Кожна конкретна функція держави поєднує у собі зміст, форму та методи
здійснення відповідної гілки єдиної державної влади — законодавчої,
виконавчої чи судової влади, застосування якої пов’язане з особливостями
конкретного об’єкту державного впливу.

Це поєднання можна проілюструвати на прикладі здійснення функції охорони
правопорядку, законності, прав і свобод громадян. Для виконання завдань,
що стоять перед цим напрямком державної діяльності, застосовуються всі
її форми:

а) правотворча, правове регулювання шляхом видання відповідними
державними органами нормативних актів, а також актів конкретних (актів
застосування норм права), які спрямовані на зміцнення та охорону
правопорядку, законності, визначення змісту та забезпечення здійснення
прав і свобод громадян;

б) безпосередня організаторська робота при проведенні конкретних
заходів, що стосуються вказаних питань (розподіл кадрів, їхнє навчання,
здійснення нагляду за неухильним дотриманням та виконанням положень
нормативних актів, організація цієї роботи тощо).

Для здійснення функцій, що розглядаються, використовуються і вказані
методи:

а) переконання — шляхом правового виховання населення, проведення
профілактичних заходів;

б) заохочення — шляхом пропаганди досвіду та надання різних пільг і
нагород колективам і особам, які не допускають правопорушень, беруть
активну участь у боротьбі з ними;

в) примус — шляхом застосування до суб’єктів, які скоїли правопорушення,
законних заходів покарання, перевиховування та спонукання до діяльності,
спрямованої на усунення шкоди, що заподіяна такою поведінкою іншим
суб’єктам. Таким чином, для глибокого і всебічного аналізу будь-якої
функції держави слід розглядати зміст, форму і методи здійснення
відповідного напрямку державної діяльності.

3. Види державних функцій.

Здійснення державних функцій — це складний і багатоплановий процес
впливу держави, її відповідних структур на певне коло суспільних
відносин. Різноманітність і особливості суспільних відносин обумовлюють
існування у держави досить широкого кола відповідних функцій. За певними
визначеними критеріями функції можна поділити на ряд груп:

за соціальним значенням державної діяльності функції держави поділяються
на:

основні, що характеризують призначення держави, найбільш загальні,
найважливіші напрямки її діяльності на певному етапі розвитку. Вони
здійснюються не окремими державними органами, а, різною мірою, багатьма
ланками державного апарату. Крім того, основні функції мають комплексний
характер, їхнім об’єктом є широке коло споріднених суспільних відносин,
на які і впливає певна система напрямків державної діяльності. До
основних функцій держави належать, наприклад, функція оборони країни,
захисту правопорядку, законності, охорони прав і свобод громадян та ін.;

додаткові (допоміжні), що є складовими елементами основних функцій, але
самі по собі не розкривають сутності держави. Так, у складі такої
основної функції держави, як оборона країни, можна виділити ряд
допоміжних: забезпечення збереження державної та військової таємниці,
зміцнення збройних сил, організація та підтримка військового обладнання
і т.п.

за сферами діяльності держави її основні функції поділяються на:

внутрішні функції, що здійснюються в межах даної держави і в яких
виявляється її внутрішня політика. Внутрішні функції держави
здійснюються в наступних сферах:

економічній, в якій держава виступає, як організатор виробництва,
координатор господарської діяльності та економічних процесів;

культурній, виховній, освітній, науковій, спортивній і
пропагандистській;

соціальній, де держава виступає організатором соціального забезпечення,
тобто страхування, опіки, піклування, компенсації, охорони здоров’я
тощо;

підтримки порядку. Внутрішня функція підтримки порядку має два аспекти.
Перший полягає в гарантуванні елементарного порядку (переслідування за
звичайні злочини, правосуддя, утримання тюрем і апарату охорони
громадського порядку і т.п). Другий — у захисті суспільного ладу від
дестабілізації або деструкції, тобто фактично це функція
правоохоронно-політична.

зовнішні функції, що забезпечують здійснення її зовнішньої політики. До
них належать такі функції, як підтримання міжнародного миру, міжнародне
економічне співробітництво, організація міждержавних зв’язків тощо. Слід
мати на увазі, що в державах різних типів і на різних етапах їхнього
розвитку кількість і зміст як внутрішніх, так і зовнішніх функцій може
змінюватися.

за часом здійснення, або за тривалістю у часі їхнього здійснення
державні функції поділяються на:

постійні, що здійснюються протягом всього часу існування держави. До
цього виду належать, наприклад, охорона країни, охорона правопорядку
тощо;

тимчасові функції, що здійснюються протягом певного періоду існування
держави чи пов’язані з певним фактом. Прикладом може бути розробка
конституційного законодавства, ліквідація наслідків стихійного лиха чи
соціального конфлікту;

за сферою суспільного життя:

економічні;

політичні;

гуманітарні.

Відповідно, вони можуть поділятися на внутрішні і зовнішні.

До внутрішніх функцій належать:

а) в економічній сфері:

господарсько-стимулююча, суть якої полягає у створенні умов для розвитку
виробництва на основі рівноправного визнання і захисту різних форм
власності;

господарсько-організаторська, яка полягає у плануванні й організації
суспільно необхідного виробництва, управління загальнодержавною та
комунальною власністю;

науково-організаторська, завданням якої є стратегічне і перспективне
прогнозування розвитку економіки, забезпечення підтримки і розвитку
наукоємних і прогресивних технологій тощо.

б) у політичній сфері:

створення та забезпечення функціонування правових механізмів
демократичного суспільства (виборча система, забезпечення діяльності
політичних партій та недержавних структур);

охорона конституційного ладу та громадського порядку

в) в гуманітарній сфері:

закріплення, забезпечення та охорона прав і свобод людини;

охорона навколишнього середовища;

соціальне забезпечення та захист населення;

організація функціонування закладів науки, освіти та культури.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020