14

Зміст

1. Фінансові правопорушення…………………………………………………… 3

2. Фінансова безпека держави…………………………………………………… 5

3. Практичне завдання……………………………………………………………. 9

Перелік використаної літератури……………………………………………… 10

1. Фінансові правопорушення

Фінансове правопорушення – це порушення врегульованого
фінансово-правовою нормою порядку мобілізації, розподілу та використання
централізованих та децентралізованих фондів коштів, за яке
законодавством передбачено юридичну відповідальність.

До видів фінансових правопорушень належать такі, як:

— бюджетні правопорушення;

— правопорушення у сфері банківської діяльності;

— правопорушення у сфері валютного регулювання;

— податкові правопорушення;

— правопорушення у сфері грошового обігу, розрахунків.

Податкове правопорушення – це протиправне, винне діяння, яке виражається
в невиконанні або неналежному виконанні податкових зобов’язань, і за яке
законодавством передбачено застосування фінансово-правової
відповідальності.

Податкові правопорушення поділяються на такі види:

1) приховування (заниження) об’єкта:

— приховування доходу (прибутку);

— заниження доходу (прибутку);

— приховування (заниження) іншого об’єкта оподаткування;

2) порушення встановленого порядку обліку об’єктів оподаткування:

— відсутність обліку об’єктів оподаткування, що спричинило приховування
або заниження об’єкта оподаткування за період, що перевіряється;

— ведення обліку об’єктів оподаткування з порушенням встановленого
порядку, що спричинило приховування або заниження об’єкта оподаткування
за період, що перевіряється;

3) порушення порядку подання документів до податкової служби:

— неподання до податкового органу документів, необхідних для вирахування
та сплати податків;

— несвоєчасне подання до податкового органу документів, необхідних для
вирахування та сплати податків;

4) порушення порядку сплати податку:

— затримка сплати податку;

— несвоєчасне утримання, утримання не повністю або неперерахування в
бюджет суми податків зобов’язаною особою;

5) інші види правопорушень:

— невиконання банком рішення органу державної податкової служби про
призупинення операцій платника податків та безспірне стягнення сум
податків, недоїмок, фінансових санкцій та інших платежів;

— ненадання або порушення порядку надання Національним банком України,
комерційними банками та їх установами інформації органу державної
податкової служби;

— порушення установами банків та іншими кредитно-фінансовими установами
встановленого порядку відкриття рахунків та порядку подання інформації
про відкриті рахунки в банках.

Склад фінансового правопорушення – це сукупність певних ознак, при
наявності яких діяння є фінансовим правопорушенням.

Склад фінансового правопорушення зображено на схемі (рис. 1)

picscalex104010009000003d0c000000000b13f000000001610000026060f002220574d
4643010000000000010086e100000000090000000020000048e000004800010001000000
6c0000000000000000000000a8010000440200000000000000000000e0330000eb460000
20454d4600000100480001000c0000000100000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000004c7f0000407f0000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005987e00008c7e00000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000001a9
000002450802000000e8209f68000000017352474200aece1ce900007e2849444154785e
edbdd17605398a0438bdffffcfb39ea5369a424a0824a454daf2431d978d10041080aeab
fb3ffffbbffffb3f5ff8facf7ffe23667ec5e02f807aa28d7f24d02fbad9bdfa457bdeca
c2ff5c2a790bfa7bef45e022f0220235dc87a6f1a227f7ea8bc045e0ef20303fb49571df
bc297f276cd7d38bc0456006819f616b9e70fe9f190beed98bc045e022f051042ef77d34
70d7ec8bc045600a81cb7d53f0ddc317818bc04711b8dcf7d1c05db32f02178129042ef7
4dc1770f5f042e021f45e072dfbec0fd7c38255f3f572efdaba056f9d2ebf621786fba08
d42170b9af0e4b57937c2a2f5f4b99a8ab7cfe0f0236c174afb908ec42e072df0ea4cd9f
232d65a2a5ca778075efb8086c41a0e04f046583bb25e7c4eb091ffd1f513e0d83981305
e1564c236f7eab8fe87953eb942350d29a640e6a1b5a93ba7a5ab35b9d408fc4013a876d
10afcd7fc70a34342c7e98ba6092c7dbb3c0e116d44041a538f3ce7d29b88a8525bfa500
b011cb4fda5fe972d2029a35f4cf0d6982e05054fa5e43015d19b9a85dde612a6ef465ba
4a4ccd1b47f4113c988a4c0b8b11e8cab4b01bb6ea2ad718c26bb1dc41b59574ce9a5f15
27dc55a710b8dcf77e3af853b3946ee113a1d6f6a4bc7ba33f89c811665a6164daa89853
5dcb791bfca83b16923eb600863f290ff4fb997db60597fbde898fe6320c265d53304355
198a914a0f5346b99621efd58312796446ac0bcb3a1bfc187599da60d842da0579ac31cc
20f967cf5eeedb117a5339edecc0f77c72ee58e155e1ec3960decedbabee4ae97931b203
e1f80547a82525f4f3862d8448862cf336a47ff234098613879e144cb1c9afda0ad44f60
e1bde6bdac75c468101f8db3beef1abd161331c031a31d5a431be4168d2d60ecde05855a
ec29e8c6d4a7281b039eec6152ebafc99410cee5be8fa58d897a37094a32e3285c767ae4
dcb5d38ca3f03fcd989240dc9df7b4b006f6b44ffe1f73e0b3e696d4db67bdff85865fee
fb6d41950d2bf5d27438043b3deadef5f3c34b7c8727c9807977e71d00ed1eb9085c04de
44a0a415ddb9efcd10debb2f021781b710b8dcf716f2f7de8bc045e04d042ef7bd89febd
fb227011780b81b2f7beb71cb8f75e042e027f1081f9ff00a686fbbe0b7dc9a3e977dd7f
d1f25f8ffcaf77d04f9ef3ddbf3bef8be57fafbe085c045e43e072df6bd0df8b2f021781
1711b8dcf722f8f7ea8bc045e035042ef7bd06fdbdf8227011781181cb7d2f827fafbe08
5c045e43e072df6bd0df8b2f0217811711b8dcf722f8f7ea8bc045e035042ef7bd06fdbd
f8227011781181cb7d2f827fafbe085c045e43e072df6bd0df8b2f0217811711b8ff4ddb
5f47e0ade43bffbf799a44668f83bfe97fa4761270f2f87fff1f57fcff24f8224b027ab2
58f8ff7674b2f129dbfe8ea7020bfe5f9c5228ed11de43fd595fb455c1d473a6035987ff
b23cfe5fc7e6ff772f0e87f1ef782a81f86bfe96a49f26b4fbde5702e9557211b8087c0c
81cb7d1f0bd835f72270112841e0725f098c57c945e03804e4ff5e2ef5ff7207f9e39c59
60d0e5be05a07e4ae5ad904f858b35561eb6e4cbf9c412d117995fff28ace11be73e835a
37267faa8db0597992dc9faa90bf93b1e623ca2746d3d117993ff5d9e6e0e7bc0623fcab
ee307f10cd9368ed1f5b9c4f03db44efa63e29f6baeffee79ebf2f635391155e93187527
41c38feda8e8cf8fed6ff54ff0bdfec6248c6f1e2c872346953eeea4a24e8311ee7baa90
7666fe536de4f5e27f1abd9ffe0acc89637985a011b64676937860f91ae382b6e607ae7e
25f4597fcd586796dc7f91c2ffb72fc3297dd1d3f750aec7209d78c65aa715e154eba099
b17452c1609f7316721ff06a1388ef240375d2ce9b4ca36b5b4ddba0ba2cd01503f53b1d
eca979faf5e6dbe917de2b15622aa15b5730cce036bc2e643d35093993b14ff394c96466
fce16934ebafe63e87564ce1e839cbb0a1fcab89a399bfdac234025a493b099ab66d8815
67f5d4c573dff87b5f37483fb6ca97492c31085f2014f9094cd7f9879f6b01e8f9f9467f
af85e56a7d23e0d0d77505ba3a8d7930d258ab335b07c3f8a8b569d79ca4376248881667
be7218493f8d04641d682ddf86f2e9462369743276cec85465acc90a5d056f854fc32261
e2130649fb44eb46f9532dc8a5f82dea6b2664e15949214341eda962ee73ccda502720c4
101da60e9de8b6c75bacfd9f48169af020664cf098e86671585a218c31ba361810189dc3
32d98c356dc0740eadad1bfd613bdb8386e38c25631739bca9896f4c394e8584c548a29f
f9c6ece3be542761106c7b886eb68c865026db27dbeea7af3008484b6c0510393fa5c800
3b3e6eae90274b9ed27ddec130bebe402a630dbfb4a9b879fc01bdb686e127be8cee3d88
11185c7ea2ffa9ff55ae687fab495fc71d3fd713a2280c8d04d4621b4fc423dcd73242ea
4a241ccf2c0cd94f26ba1ce7db4ef73afef81862eda5fc8d5d83d755485b184fa5a2f3fe
a9362683bb2163f9929bf4853fce348f2719dd80c1dae687d2bc53bfd5470c626da76935
1bdff511c659737ce473de96260c5bb7134d975690913a35bbaa50e1fac81355f11ab45a
dd648cfde0a99068e4ead6da2edd77bd2629d5e0e0d4033a67b638abd8d9afd5c25b424f
cda061d2b8c5a70d7737639d5efe940f868bb3a181e5a227753c2bcf53ed4ec9612ff4c1
71eedbe9aa0ef6ba7b9f001d067a91a9297b42467862db54450d7b9af285a1d14285c34e
ed39988dac50f99eb02e45c08c2ca9bb747a8cecbca9cbbe2e7c602d2d4ddf1f7fb7b92c
491c4ed35f4fa143ec374be521560d9831b0de766ff90cf7adae9356ff4e1618c8804547
76564855122f82e2aafddd087c86fb56d749ab7f270bfcee24bbde5d040e44e033dc7720
76d7a48bc045e0bb08d470dfef7bb2f97d1e7d3747afe5178115087ce973de15feff7a9d
d94f03bf0bc8dff15462e4f8ab3f09edfe654f37ca46b2aba4fb4766f8531ef3675bb0f0
e7baf62fcfba36e8cff19ebcd0dab49256befb774bf861cddcf7dd82f9cb96cb8739f285
72c2bfeadf9aefb5b014213e29ea1eefca3897fee5a094f82ee5ad2b5f1eaffd6d06a7f4
9f0d4289263811106ad36c283f91ab417c5a0647b485e60acdecad0b4fc4879fb7be3f41
3a32f73df587a73b0c3a220628f1af3ecd9bb099fe83ab9f94980ed04d02931c6da76a1d
315e68048c8572637b456b49f7a03efbe4fb5333d7a96c6490ac304f679eff5b61341d4a
7351fbdbee11f9a12eadb1fad7c5d66a782a7b1d9130be4ed2b635e9108d933626851c28
787f8d8fbe4e539e5d6a43c874b92173b40644dc24bf2eae16559d12ddd27ea4b3289190
693f1a46e63e30abce75fd43f1d3103084e557ba6f68b0004a5743abd3a0600460499762
b4b031af4d416d58dbf15a97b58cfefe093dfcfc4939503202634ca1534a2744561b6079
62d5ae4289befe55fb93ac25214de80882aa00a64ee66eec340b18a6434a77d3c6a474ab
c7e4619bc36350a082e00ea3c7f8e2e446ab16c2f0b1958155ad315d185b481d2f702fe3
e908f781e0999a6172dad40f53154e5395a6210220d996228d61a12f5afe49ed539c5a79
50ff003530b733b10799a632c6d74caa922cd771d7ff2ae0f821e61d3441319776f53c11
7a97ac0bc351a86a0c9f2e1f19afab34937a240dc2f224b569b171ee0b495a97166f59eb
64db284220c88e67cac02f36539c4efb6a9d7dea7e4f3786d490ba9d077f407286a178f7
070c5b7d84ccb10133242d671a00f802b7a39738f1c2294957a3c40c1328ffa753a241b3
b9fe57ad5cdb86d2c641dd4d5bbfba641df2839c1ae73e732b79dfd398839f332d9791f1
73ae6b2d39b390d93c430a72c5bc861004d4984ee56eeaeb6a6c7b86c653273d4ee96ff4
a57013ce2ef59a544e8a919910e6bc662860dbf63ffe3a7d16df870ab5e4cf5dad123140
f75da3bc3da57f22aef9b699d4d247cc591e8d27c9233eeb40a303b826f95a56d23fd178
e16097c8f445be4e58a23908479e58d258855619121973f0e976bf1380c8e61b469b434f
0d6fa6110ee7b4ef6937166de249a434d42601baf9a06d06ce4e2a76c3dd26ff8b917de2
eb1559341cf1012375668e701f73e5b6ecdf76512a42e758b59ffbdef2bdcad3b7ec4f25
98e6e83d7ca4a93c6bea1e79ddde1e673df53ff955b6f39a006c8bc79e8bf604ef5bb7b4
8f2f3f3ff90a717c0bea13acd5bbea09f6b436e8659cb1b08cfb98cbca65ce24be9614ca
1d3f41615b0cd9e43bc10b63c31f89dd81c8ef37e9dbdcb71f2fe6c6f33b24e3c5df94b9
b193b86ff8b48749b0a5665cee634270652e027f0b814336aaa566fc2deeab6d23b5dafe
566d3d7b2b8f86f2753e269f30f27c185fb1b0ec73de57acbf978608547dfa195e542230
f351c9b73c357be5c080e3f8eb3032f9e7353a9a337f0d063de6de6eb668b39ffe8c2c34
cccf439d607f6bee2ba9cf5fa3448f577ada62c6aef6ac14735b75469bffaf50023d5f19
00b3592145b8e8795198547ff464be97df8acde6132afc2b9418314dd3b05fe2d532b856
6214b68869b34152c617639eb68da14b7de9c8dcd7ed2ab8586c858c63906f6b57a139f2
7497392b0eb7e1691de99a94c55427418b83d3001de136abc862f3a72164981163e62fe6
acd6a3f16fadeafe0448f2f674259f32562786be4b4f2bf8beab444e31156132501f69d3
98092e1fd9969570d6e42ad2ec291f8ca7465efb88709b3cf15dd32520da045e4064b002
f721947ea5e8f41899fb5a26869562a85c205f3ae3715023ae895c0b40895608d39f9423
17b5800148c3d49a04ec6018ac7d3255ffdce499d66f6c6b6bc6117e2a3ca648c26cd309
2768eb82979fe0cbd166ce3a922495239d26dd6c3316e0eb5cd579f2943f6d0ee094b9a5
5b963ae8ba46da929974393cae592015535d17dd83e2a3aea354f6b6c83fddf294454cae
fee81ce1be27539e10d426eaef7d44cca96e4d1a6d4e0df375687282ac52adbfa5009e14
a48bb4ec13a6f2b0409bca0679942893f4a14cca4e3042ea942fdcf269373af24332faad
4e53ff687b291628f41afd1e3a8d6be2ac310fa12fb78457c84741bbc6e46119f7f1ce20
0c6462091d1867ba6d190a076aa60d7cd62303bd4e2327126d8fea7a8aea5a5a3c0379d6
a2c458c8c80ce3ef1f7cca25738a9c3ef4293f9f077272180181b7eda062a1f9ed53afc5
71c83fa945dab461959fb49da0eb9abe48d7a3ae1158db7a97cdde32eecb6673487c5985
9389f2747cb519646b45e584b8f138b435a0a703dff1b61ec0ce666c44e2824d90a39ad0
e594f9899ea74c89f26e56493aa5d5fe4a7eb23a799e5cd34985ef1117e7b75ab8957f3a
6824258ef2cf54ba1a5371bcfb737d05594406aea9cf3a7474f1bdd884a8b7ffaa7f6592
8351d876da56a149bbae493052874727315a9671a74de86e963f396e7cd4ee388ea472c8
e8941b873530dcb15a3fb32b806e5a4f9fb2116c2bfa4dc8f013dd121cba794a66d8a305
da34304686b03bfe8667370bec490fc6a97f15b85f12a4d1a418631c93e5bc9eac64b923
5903cae53f5421beef6168567b6a0c08ed290fa51d5bfefd19e8eaebc6f4eb01624c43ed
291db5b29db7d6c457b4bd9ecdaf78fd954b97cead0c08c680d7ed616c7e5d26bbf6ee34
b880fb84da0b9f36ca158680fedc78892f44e90a5c047e130205dc37f6d0e88058ae300c
d8c9dd2934fe0a5c04d6215035d3c878b1cece01cd05dc3770eb81477606e6c03c382422
6d1476c6e50984fd36ecbff1c9f7e1d55e921ca93eac675d660e729f716c9d7ddb342f8d
cdf979b00d67e7a26ec157c5652663ab6ce041de7f236f1b23292f487a813bf04d69f06f
5cbe1e1b267e55326dd477e681dcb5f3c619dc66ec743c9d513be3ced2b3bebf7235fe92
c6fc19d6d31f60c160e72fb120d3f62a730b6cd038e094b9c219759fd866ecc87fffe468
e06f5cf4951ac4165f071d1ffd3666da4e1ff46e987fd09753ddf0984469c57c7ba05cc7
98c903fea0c963bea87cee7b1ab5da10a732de096efb2bd16c2c3179c5f8cb7081c0f894
0c646e38c6fcb7aefeffb7ad562723033b9dbbc2c8c2d3164c3483f09ba7b6610e6a3114
1a22ab5d368463bcd0ffdadad6a2a1653468a1d93fc2833bef8f03f2f573875ca3d901ee
c937f25b54af11d616434c939196d79da4ab56ccd0f74a24b491ad55adc1e62273dc2434
7e0b5f5a475a2fb4555d5f8c36833343078c8cbe5ac70881d3acd4f5d400ae33c104dd24
0c60376a8d06c68b50e69f7ccd672c8c3499dcfd5798611200c2704dbb6c922df4654640
0a566b607ec2d07dcb74dd53ddeb4c01eaf237d6cef86ece0e729fd1027fc48727d2053a
be3f1a1d54cb80cfe065f25e5c61c2a3ddf1edd17512e2d0b5cadca56b69068a27f45a9d
9ac8da3435b5cdf8d88db5a37920d0034752194b96e21889745972c023f2087a80492d7d
1ced90d429cc4e9254abfce96cdb1e787b18c91aee3380fa40b4e89ba4d1e8ccf86f46ad
f65e87114cb7475c197bf83c90a479baab6d300349c92441d700c65326e94d3f008f747f
deb556d2832c2dc65fc0aec70d52bf63b6c9b736b8a46d1bc44867194b4a54a54a46cf28
7c16b5bed4705f7784f18103643c2531910865cc3018caeb9e1f0abf9807a16d4fb4d266
0f9388da53467ecc3c4d943359fe747b77527bba488fe433eeb42dad501b2af1e71b78a7
ddd4f92f41d47dbdfd8916d0764ad03526f213410fbf35a0e99f43b33640ff10c24f36c0
47e30219a991cf79b529e2aadcfdf43db030df68280d6ba09c4c5de92bba6af50f51393a
21c8426def858fa6ec8d7238a503a0893e4cfdaeefc671a01d968d98d1cd86ae472d8021
8c2da44f613249a2bd6813a04d33df59c7d3818ceddef594158614cc755dd74cd538e5ed
733159e7619e94086c36c65cc7dcfeafaaf4db29a3ae04b59d4a06201b30ef10e87c4618
f06be99119d04a3cdd931b3c860e2025fef296849233b10b95570968232b77de2afb56eb
3174bf68995aa176353257ff86dce041fe049bc8c4fa155335f87f91fbf8e41b90fc681e
0c785a7e447643b32196dff221855f699ff264ff2160c5d4cb7dc521fb681e14a330a44e
a0fb62150db97b0fbd8cc0e5be970370afbf085c042611c0aed07ee368bedc3709fb3d7e
11b808bc8c007605f9209e7c7cbcdcf772d8eef5ef2220a5225fef5a726f2f41807f3619
fcfbbe122baf920d089cf69710eb5c1ef0941c10d6d93ca3d9f1b7cbe3faef467fee85cc
d35fbcfa7f09dbd5d6fefda373d1d31f4b860fbebe773f371adb34c83ae223dcc723dbc5
22c45d9fd26ec8bddddfc2bd565e7e25803af176326026415f3fcb540899b24fc8fb51d6
a99cca9c2c748ca7a630b43db05327097286210e12c6365791a2c870c6779feb51e41033
5560fc15e35b375138fa1b6da7f91e7a04baa7e3fecf43f75befba0a5b3d9afb46765eb9
e6e79ff8067e8ae772814601ffaa255b01a4a6c8b7389a2308a7b6043f444a998822eac6
05adcd280c83f14581d6471da6165284d50fa21483ce015ded7ce6d4428a581bc374a6b5
7e69be0038d0d066e358ca21214dea9623f0a4b06b40b75199506ad6d6f22001c8cb4fb4
01a6f168569a74dcb71cca47b8af6b9981cfb8da6291754feb37083efd4ac4baa0b761c0
4f40df590b3f2a0f7cba8eb7e839f569a2dc3ddba2e4674e09aa7285663db23cbaa5de35
493bcba49cd8a3f51716ff3c68296374536cd95fff4453a15fb6c32ef09697715fcb4726
a7317c0d7ba50ff2dad0d8759e19dc3114f0b95ee2c5094ada81c8e0cce7a81e1b85225b
607d974d1509896479eae90a907bd62a264c5a2793727c8932b733322918c3a0a7b4f90d
0f6d89d4e943175a0e63cab88fb49b09d2535f1d3e6b7a2c537e3377fdfab3a95887c28e
c0007bae489e54fee8d1c6c90453a252cf2156646a891e68936f0cf5a3af60289623ed59
5e1b2e153d46b318ffa45fff367453374528ecdae9a89afaac43470bdf6b87cdc58837a2
f2a4410b98b6a093c6e01ba65af75e39d5b5447e1e46e264011455eb888386f648471655
a44bcb14ad89b2899783769b3929f01d4f616d363951904fe9fd9436c81c32e57406925e
fbfe9a9c44a594e46aadb6ac49e6f694315a7884fb5a5b53d7675d05f7edbf77c0d4d38e
a42a64bff18599b3ced342230b114ef95beb42adb6424c4255daf2b29d37bcb55ce0bb01
2887e22abc08380898657012ab5a6d93c6cc1c2fe0bed558b4fa65db2757831974eed9a5
08acce9c12e33f61a4ef69d5b329de2b567c585412ac949202eeab45b6b59ef9d42ce5f3
153e0481d59953e2e6278c2cf1f4af2929e0bebf06d9f5f7227011c82280cf7cb207c7e4
99ebe2cf3ac6eebea7ce41403e8bfcf54f04ccdbffcc4784e704542c61fc85248c9f4903
4d28337a5e4432f139ef8b56eeb9fa2f9002ea640fa46fdd12728194ee478bb64535f457
53e47c507e47a55ceefb6f26fc8e888699fd17dc64b8e037e1e0fb0ba26f8735fc24d506
ba43dfd32ddd95d3fc1de853d29abfc16c4fb57f26dc55d5f5ee72dfe5be7f9626b30ae9
aa705e4c7476b67ff92cb3952915b214cda54fd5e2a4f513bb3d69eefe71b2ef94392263
b520d93aeefcd6c8a798c8df7901821975db7fe52ffd176bfcfbfff854abd557234ff0ea
627efbf4af6662ed9addfaa89b81930670f97ed611ce4cbf564092403ec7fcc9154917fc
abfe2d0a1bbfc5f28853c8361cc429f38dbe147a909172855e4e8d257cb9227230525fad
6f34d73d3905b68291e0a02e6eba685b0775620d38e5e42502ba3a77256d4c32cc180685
a03fd3b45ae53a163a8ea1ef97fb42887eb900586fcccfa7a27d6abc4f396d925e380579
bfa198fdeb5af3fc32eba21a96f15808da539aebab7476f5a059a2bd313e3a44af9b2b1a
d522172ef72d02f6336a4db64dda2d24152a3135d3cd72d3cf532d3d34c01f1f5aee688d
f1af68516d9b8160553bf10d383e7fa4dbb7ba7eadf097c9b7ae8f7f94fb245a829afe7e
3e0ffe9a86e1cc13e449b856d40c79b523c6dbbf9ab88d91664c46868391bb6369c8e65a
8f78043dfa7bd1634a4c871b750749fc160a8d8c56883710ed85966fcf765dfb0d6d672c
89dbc4fd051df8098a2e776804c477fc448f6fed2807a044ad9cd2e8e99f3bd1712e9553
4f663833c5134b9a7077e753ed4b373de0a971b98b1b30717efb042093d2387b60de9a28
9cd3bab4257f97fbdab9e3c01c626a809159947c0ed1ec0793e18245383021289761fc2d
bff4eb0a7502fcd19db70de1fe5afd7a1aa566ccdfeaecf5ebbb08fc69eebb7c3793b84f
2f32c7a24a3e03cd6072cf7e08813fcd7d88d3b1e57a7226319fd51e657f6bf051e65d63
3623f0c27b5ffb8abcd9e7df775dc8ddbfe99dcbdfb5ff82a782c057defbc888906293c5
fbf2671d7b9c9cc4e843c7193c19990fb9dc35f52b5c5085f3bcbff31aaa7cd9a6e772df
36a8775cc4f0da1f99b57fcd5f0b3379f307998b81c597b9dc378fe1411a18ee3bc8dc9e
29852e14aafa04685d7fbbadae7d1811b1f6af1a8d24b43d49b6023c74dd3fb414ab9cc7
0df995f3f7984fc7efdfb8f0a1b99217814f2280fff84138e2e96fb9412270b2650dad0a
8c039dc2263805616300cc30dfe8e3faacb3a9b4f668e39f9c6da3783fe7fd64665fa353
08fc1452f7eb4789fc1cdaf4bfea23460047200355273c2f68fe12d60bad0a9f0bb492ae
cef003b736644f43eb9ee1fd725faa88aef02711688711f909860ea106f3afed180201bd
6d194406286029a6662e1bbe4b0f77853a5b52e607b7615fe4e029dc67daf2a457d9e34c
637474864d356bcf95df8380e1a9ee3823b9711aa395e3233ece64b253440e809397cee0
700af7e91ebb1a8e769799ccecc9e333f1bb670b11e88e33cc18122e8c854692aaf4240b
5632d40619fdf396fe202657832521a9db83fea108e39436a3d50961687b225363b61643
693325f942437b6a02fae7eb3a6d57f3baebc84c9d11fbb4f1ba9c6640c0d930bb202025
a4975ffd2bfd735df0282a230c4660aaaed0d34f44df18c9dbcc4b22463eb6ff22996da1
e2b353bb81bec10c83dd5718ad413722e4bd01ab7ba3d60c017dd098b713d5547e94545d
b99242179e7a9bd86ce2d8264c37b83a55bae984b94ff369394a6da21e386f167a5d9815
5df2396bee336c628682b02db7dcdfce92fe74d9c2ddf673fd13f3dbd6c2c2547852b522
453698adaf28748157c54b6e4683bc6effa4491a76b2980efa29ef7d68cbf2bcd24e794f
0dd994d03cee3f1799bb4c91e899ae9defe4f8ceb96fdee5abe122f00711388bfb66469b
2ac611e675f6593f4b98a7f13f9867a7b92ced8d69a8a7597eeda942e01bdca7c9e889e3
968e5acc6b635548ae9e0d0860bdd870d7bde24c045ed8cebae4d576607cd0867538ecd2
cc671dbadb77e912b768be339abb326654dc16efaa81779bc1ed45852e14aa7a1110e6ea
fbdec7a06464747a9cc27dbc1b26b9ff4eaecf3c08f0f0be225918c44255af40c15f7ab9
8fc70a92dfe6be01877ff7915f50ed852e84cbc16f4a86a7bf71e982e0ec2eced327ffda
d3dd930cdad8b49ccd69f8f14a7bfda4e472df6fcaff7ffecefed32e1572dfa7711830fe
093afc1ce3e18f72fd8ea4694873a81927f97ffd17ada8ff75acf625aab50d860d139f40
6734fbaf2bdff8ac632027ee91f311f8c954f992acc5f7e75bfe450b7d5a1186d2a393fc
6bf75457f869c4d39c6b065251de6a9b81d731dba8bddc3783f33d3b85c064939fbafb1e
ee21a02312feb596110e11f5155625436836ecbcdc1786ec0a2c44c0647c55012cb4f8b3
aacdcc65fc483d3ba4841dc030f2bf12f7ef7dcefbd9dc5b65785522aeb22fd2ab6bf295
1a880c3cfaf7dde803d2d4df69f91f6b98dfb6c2e62e79c768b1336f8e22d39e1d009d49
240dd7e5be0190cf3af275ee43915ce21610000026060f002220574d4643010000000000
0100000000000000090000000020000048c00000480001001b482c32faa4d88001df3a72
b9ef5bf10aac7d37adfd4dea5701cd39b399c1c9e893629c8b1f967a9ffb3e0cde91a66f
ae378dc12daa77d160f0d72bf091f9bbcfa897b96f9fa3c44d4cea106afeaec805f07cee
fbbbd9d978aed3f57ece7b13e322f06b11987f9198d7702cb897fb8e0dcd35ec22308540
096dbdf89cc2382f7fc92c5f8cbc96b9dc9745ecca5f04be81c0e1b4350fa22cb0f8ca2a
7ce16f5cb2262e952f79ae2a51b2d4cd75caffb2ef2daafbd178bad1cc41faafea7eccc6
dfd3b5dfe8df8a838643f52727ed2dedfcc55ca191f4ffd64ff41b77b491fe073b877ed6
3130b5ae2be9dfadb97022e8d65eb7f05e8454174cd68c149da584b39674e59ff0073b98
bf25162572caf0c81321b6d9f22f06f9b7aa56a7beaeb54affa4556b5c8600ec876d4f3f
79d2f07f561596c1642cf7e70da2f245cb876daec5d9993b4c5e0e1b9c3da89977b30db5
d8328e4f725fcb1ded54e8709f262373b065d8d6d4272e73603453e70cf7fdf5f7be73a8
9f49f42b1322206563de80f6535268e7b10232fdf975a1d75238d23d18aad23874d56a01
04b704bdbfce7d25205e2524023fb92b5f3214f85f9031d9df6ad0daccf772565772d706
df1ef35bd2d94f88e9197985c15d0e450457dcc8ebbcdcc763752573086896d11c847a90
e94cb8a9fda64b5b9004a3e1a0fe8988b585ada7422daf078a56a1d1bc9a2f7228f7a4c5
77dd630088fc5c87003fe9c225bcdf5ea2a7bcee41dc2e67e5527d3b4e69497fea347ee1
5fe151fb1307ccbffede379f67886b89aa0d4a74eacf5ff7a4cdfc1cff8a1a00a1985fe9
3a818cae1f6df3d35947de50aa149e194fb4f1fa8a968e0d80b5d832d1f16f9cf96d78fb
226717a96d53e2ce7d6188af4031024c723332c259dda9c4b1584f8ee03252c9d338590c
d017d49101cabab2486dd78ccb7dd9e85cf95904cceb5bf749a8fb435c4c52156fe80087
f2cadf92345b673ba2ca889d354fefadd9b38efc22b5de8d7e9215fa16aada49f9a13129
816f595e6b6d575b5b519266f839c33590315c29e39e0e50bb5f63a06be3d8b541df151a
e9944c2db64c12eebf91b1ea58997fbd665cee9b8fd3b7f2afd6da496d2d6d0d24e4a40d
f309a007d201fb670c38c7f7192fb69dd570dd9d771becf7a20e0286290688e316ff4dac
31042ef78de1764fbd8fc0fe17a2f77dfeab160cbc4b86505dee0b21ba028722d07e627b
a8a11f314b7a897c9d66f2c04210ba70b92f84e80a5c047e3f02f27480afdfeff0fffccf
e5bebf10e5ebe3df42408f6f98e3cc40d78e784f3f11ecba7ab44e9916cdd5ed4f5a31ad
dffc76e9287ab9ef6f55c5f5f62f20201b22f644f90b1efd87d97acac3868ba10f04a48f
e0af94f043a313b7c8d5f80cca31067f5a0455888e3eb562e1fd3f52f6f51eb8f987b9db
fe395878e428814591868f48ca12af6bb59598f4a292fd683cdda82b171423c8686292b9
ece9278689f45d861990b49a4975ca6955468fb9bd9ba855c0feebea90fb5697626da61a
8caa20f38d2cbca550d593cdb5577cb13bd6a69cd1b6b95e1ceed3939a53170ef7195f5a
eeeb0a3c29f479b6c5ada5c8f9c05dee9bc7709506a7b5aebad2d5bbb992791f6b199cbf
f734c92cf7314c67647085f43950aafebee5d92e7385b73ff15d55b82ff79d96c0ffb567
45af1bf6b62ae1860d700e9e6cdb0a7f5353bc5e3c41589ab96404139dcebada1ec1fafc
c480e66abd6eebb34fb7778d69858711bedc67a17336826194c70e5eee2371bbdc2740ed
c461e75d641a64c5b40bf773de7fd0fb01055f5940affc45e022f039042ef7fd33f6e333
75f908ff7381bc065f049622208b27d6cfa577ed517eb9ef9fc5411e3e7e5f80f7a4d1bd
e5d7232033c16f1a0b2ef7fd6be7fd659dedd717e475f022308cc0e5be7fa0435bfb4d9d
6d382deec18bc0af4720feef3abec505e77c623b963af7735e12b75ff09923e9a92ff69b
1ee04a000995fcf7cf687c6afb5c860d739f1c347fd014e2582e70b98f84f4739949fa75
c5b6217077de7f3eeb10e293cdf7f6d26df9772fba08bc8540c1ce3b3c6aadf079cc180c
7dfa3fcd59615ea873e9dca7399d79cad8395bfdcd7ec34421cc992b30864031f71db533
fe2042566f5b786f25e53aee1be80a247a6399674eedbcabc4e049257fcddf49b8561c2f
d879f59fc57df72f80eee7bc2bd2ebeabc081c8b4001f7b50be3b1de3e19b661cafb9b3b
dde732e11afc771028e03e592de59fdfad70317ede0520a0159e008b8ce7f8da40f77fa7
8aaea75f44a086fbbebe30e2f14518618617f4d9a360d13edecfb2bf58abd7e65a040ab8
ef970d1485bca0c7bd193ead0af92f18cfaba0b87a2e0205dc270305be4ed8efb271c51f
f7c94a58c5535acf09b01c3587666374e52f02b50814705fad416f69c3b65b457c78009d
7f43acc2e4b439b4caafabe7223080c0e5be01d0d823a7cd59a7cda12c8e57ee22b00081
1aee331f929eb0dfa5b0320657d97fda9c55f559760adb2b7c113813811aee33be15ae8d
7b50d37f9e5df5de77e09f799f3687ee09eebde522d045a0f8bf699347ae27ee33bfaa62
19edd8d815720a674b0c93a14fa0e0156a49fe1493dcda1e46be35bb6a1c266f3f4dacf0
0f004e736da93dc74e42bbb94fd301be2f847e98fbca47d7614b902bb5dc3700f2980b03
179d7fc474c7f30d3ec4c2d773d8c1a166e7c543928fb8ec5c227cda4ab8e273de43f24f
cc10d8f1fd51b65d632e02fb11a8e13ef3c77d4fcb91663d5d8afbdd6ea73c34f6aa4e75
e09f7c63a2bcebdbeb29770d781d811aee831b989e9e1cd3e5f7baf330007c87c9b4c4b6
fbd942098c57c94560050235dc879df7a3cfe107ce68e5c1fe0b3e96837615fe62046ab8
8f7f2c3b9325f1fe583bf79de6ec9d437f71255fd7b208d4709f7e41773ed2c6e71b28c2
acb91f925fc4a755087c7442af72ffeab908d4701feadcff04037f6226df9c597efab38e
332d4c65adfe6cf7b43934e5c8155e87c0511f3cae73d3682ee03efcf92ec314409911de
868210b1b6edd764831ec3efcebb33a3be72971e5cbe6273899d05dc67963bdfac63cb4f
1b56b292dfcf164a12f42a5987c069f3c73a4fbb9a0bb88fb7187f562653d539ffb1cb93
2533161ef8de77775e3e57ff88245e9ffe200f16739fff5826bf3d73c65eb18c1fc5357f
ea83a6dfc75ce641a6d0c1922da7d09e6daa6ab8efeb8f659ab2abfe9b87d3b8c634f63f
d8e7b715d5a28b56cc0d339bcd2237b7a9ade13efeb1ec97cdd80e831cc835bf0cfc6d45
72ce45e55475d46ab219e702ee4b3d969df95947ea21924f97d3b8e64cf03767fcc9d7f9
7f5d806e5af856fe9753a280fbf41f88f89bd4b11f7db69f4b3c3982b4c37fcae2d4d251
89655a54f9047132a71c6b5b9b664f4f2e7842f9f1a53076da8042b5c702ae0d2be03efe
034d5e723f76669a63f2c07f193c966bfce1623ff27ff9c66e9274736fd1138a1e47fe5a
200ab8ef774046ce68786f16066128f228ae41fbb99f757c2e6ff9c716d235ec2e92fc47
252ae9c28cd8e5be1c7a7ae7f5e73ed17b0ed75cb2cb457a9734f9288c9d174d7ade40fd
80784ea2cefb456aa8e13eb2231dfbdea79f2c43e048670fe41ab2cc4204ae401502c238
0cef48ecf487722536607dc106c374f492ab5f5752c37da41b27bff7a19d8220ba4ea5da
ef695c43eef56434afd86604b09316b655fd11ca66775ebfae86fb7451f94f60e4d0b419
176db3bf53a49e9c2fd7f071fc6b8f4d40866f90e5e9f454aacc2b361fd963256bb84fbb
e734259e228fc54bb663ecc827dbd9da7666e3819d7f67dbd2a1e1194d5756093de97e53
384b7ea5286ab88f2caadf816f2a5981cc0909c15bbedf5a7ce6b8ffeafd37ea42206b47
1efbccb4386ff91f7ce6036835dcc717151fe9f9b80e6bf04757d3b49d5b7858864d1d3e
5832380cdf2e07bf3b414f3ade7d630923f289da994466e7f102ee3331734278dace0b8e
d359150ea7634fce61668f453df5fe987273cc1efe947cf0858fbf42d879cddf92e437d9
f2562af8e36b518a1e1b8e02eee37d3b2dbf07daafd4aab81cbe4fede11a7e1c282f1e3e
f457f209017e93e559328bf65f633dc1a780fb86478f6c84d6c9f3a36bca863d5c839732
3f83f91a4bf93823fc67775e0d1ad9ba249766d06ecfa61a79edd527682be0be1f37c8f8
c9ac84af13fc171bb0c6862661d69323fe820f6d1b065eb9c22f0f842974738fc099c9b0
c777dcc283c057d966173e7a5d0df7f1a3c7b1ef0bfc583490ac4b93433f9939240ba646
b0965a152a2f9f62c21bcf142037594459d2afa49bf28dfc4ce826adaae13e4c4ffee8b1
227e93feebd18c198bf8057f0fd7e855886793aae219001f00ee790c1db070f311bee996
1b76723d963bdb2aace13e72f4d8e0cff01503d31cdf7bb7718dbf834b98c26d7d1843e6
a0b690c79cd1fc51997737d9776f7f376435dc8784e6478f77dd6e6f27570fcc597ae0ea
fa222cb39a6bf44ba5cfc57a0e8555a745e1afd963d2296c5da0aa9242e36fff9571a9e1
3eb27ba0e4de1d3dda408644a65763d9ebc3cf16b6718d6e3c21fde9bdbea47e4aaa829f
a04bae3b4709f384b20e1ce6f673b02ab7a480fb7e41f7e0a7a79f0068613f1ea625bcce
3547ed98faa19def3de505f0ba4221a030a916bdcd91b7bf8ed20a030ab88fef1e8be257
820b3f3d8141c27b3770cdb1a374080e1e0404f975d34d68c9bb021b92c471f0dddbdf45
be80fb90b861ef7ad7d592dbcdec7642c5f2e9ab17de12342695fce5a143a033e9b47933
78f7f6c9e4993f5ec37d7cf9c1623c879dd0f353d313f9b88945660f3f328d076102e9cc
27d08c8681b499b9eeccb308dc539ee8c701e4de66963c13ba49ab6ab88f37428f1e478d
21641dea4f30dabe6d70d8c635784c707856578b7c7f5afdec69127cae6e90d4130038ae
bd5727e75f7e1bad8d480df7f1a390949cf9aa75694c5bca052c2caf734dc81710d00e86
a7c630cc9e32989fc6c5597756cb0fa468ca24667548293c5cb880fbd088980f01baf9fd
7ad2f31fc24873c68edc5abe9f6bfc573333ee3131da96b2e4acbdcd9e572ed2e1730a81
4fd1192f9cd97346ed99670bb8cf0c11fc4cc14b1e851d16c690c7f7d436798bb1f6f57e
73544c5f34860cdf060bcf7c0959e77801f7fd18e78f1edafad573fb3aa4ba039d73dd36
aed12dc467343e4ceb60ec26c39eebcebf65ff34705a4aec8c510df7f1bd8b97dc890276
58a1e6aad5634f62696b9de2c1aa2e21d85f666d40910c006a67d00fb98b9c06f814e5fd
3a302578e3e7250bb8cf4465c528b4ba50573ca66c4b2cb278e673a556837988fc51fe37
d770721a5891a2b501fd9cb602eec3a034ff5eb0ff830204eca30c2294812f3ffff6cca1
8c0df24ef25dccabeafc75ba3f2125aac0ccea29e03e7d65b84cf9589b59802ce9accf4f
cb97e691ae8c363edc8ea5bc51e4f3463e69d043b15f4b3c4baeb3f6ad10aff36852f340
03d0cf32932bd109293109e0f0f102ee13bec3e61b3e96617af7c3c697f4b0f37ae8d34a
9e0cc360ab1faa1c2f3624965cc12060c4c8538ce63199d3ec19f362f2546a67024beaa9
79c0009db103cc3b70e399470ab86f9163ba36269b1b63213fa399747922916db5cda72f
2fc920362fc3633e7fd7f91ac29d49b7d29995e88ede920c05dc87a14fe2c14c7352847e
3a6e2e547e46e32537b880213a049f97dc4313a9b4d963d2fe5bf89d896cb15917766e57
59db56cb17705fca449e3878c994015de11533da695c338fd2d5b00201fd90b242bfaf73
f376b5df41e7c61aeef39797b1f785573a526a203d2a905f34e6eebcaf476dc36af2ba8f
4f06d4709f3fa34dbe2f84db7115b898d4fc1bf5071d3f576f33ef6962d5e9eb7c8221eb
15be5efface3c79d9da37d5592bca86745abf8cb21a8e1bee119cd210e1467f886389f8e
3c7f75797c929566ec17be068f388e9cb683af78679841f295b3265e61f8c8f6ccfbc267
3eaff32b9235dca7670adf7333639f307d88c17c53c55eece7cd36aec95aceecf51bd257
9bf1972b10bebf05024a7243d08fbaa280fbf4dc01127c72929cb1f72f68a46198b364d4
0ae96f436291969b1df384aeb373b43faaea600c3e9d47a774ece49b1ce9acce9c13f281
34bb4aac80fb74e32a9cc9f992aec2a25ccfc9b9f5d694510ef2a7154a6bd40ce8b8535e
117f3c070ab84f1646d3b89e66227e0e32dbf1ea1427af835f7099346c5d9e9196234c87
ecbc8b467b7877889b617ae8e1d7273e1de8aa318d4f9ed091cf09d4709f74243c9c3975
8ede8501be0b1998142d7135b27c53e525f724967e73f051e22d5f8db6e85f648fb0eab6
cc99c48a4c92151571f25e32892a73bc86fb4cfc508d7e1f93ec67acdc2ce35b4526ebba
da7eea163e9ec6a93391af0af457bcc3d0001aaa4280d1b36e17616e7f5da686fbf806ce
13c76668b4614e4ef0ed771bd7900f46c6a9afac840369004f0599010ddb8e88a9fa2165
dbd57a4bfbc5c9e0e059c37d64c0525d6e334bf2f44d3abb876bf46b4358e7ddf19c74e7
2b6229404e704a3f50fa7bd28af7bef2b43f0152d2861aee4354fc5b5b3a20addc29c62f
027aace89edac035bcb59b77f06cc8fee6e8910a4a394f6d5b4db2c9b047be86fbc84f30
7e5c925a0d133d3521962045d2378cd78e3c115079b2763ddd3c2097a0dd5582d56fdd15
a769e6d967d1dcf06b926720b235dc6788c359be483a5814697fa74013f671349f8ee925
6b20009347524d82e7f749ab068e339f8f316af7670e639523434e03bae9a6867dff6a9d
cc556a2701d976bc86fb90b8fe939334767cf9c27c4e14822597fadcfd34b3b43fdfc035
a952e7c7f342484bca3e65cf8766197936917f92632f8298c2e40ab708d4709fe80d8903
3166224d4e885541d5f9e737402cec619fdcc3356493d0845e3564cd803f50f6cc75a941
985178888cce2564e021b67dd48c1aeee3898384897f072115fa627a6f0da75108f88d7a
1bd7f84d0204ada7a190b54b507d45091a305ac22b66f09792ad4b6f4b85cf2c1f9a9179
4849c902ee93225fd48b16a925d11910dbcc35619330147cd4c644967d360afc609ed5bc
423ebbdfd43ea41c950f2be0757416709fd9649dcb52ef7dc2a7cc763c0cd9004f61d693
146c87c463b92664c96118870f66cb9ebc68915af2f69458b6226aa94a2773e12c9942e0
45e102ee4b594fe6e59ea56c80a7f827cb6d5cc3af2d8be6ac540240d87f5b18d329a774
f2acbb65c6429ce5d3e9e78826ca12bff493abc1adc4bbc39514739f1e85bafcf5954275
c8f72817f8e2d189eebf542e4dd981593b6b8fe6853d4d346be180bc3885d1a1ea2de8a8
763800cbcc911aeed36f10ce7b045fa83acc252d2ec4c8309a73a91e5d1db143b826747c
b3c0c0ac9db5906f4e59cd2fca9b9e51f51644ee612f3abeeeea1aee3374907d3b989c10
4bd0194b826f8d154735f9756f0263a12cc9a2ac92d47b1f9e9801dde4fcbe2e04591c5e
912fe03efd62da7d6ae94e85611d1e9bc1fc5811fa381ff254f11c05a9691b855de417bf
f7edd981e6d3f2131a0ab88f59ee30099af22327c40d2177567513489e4178c90db97272
932f243e32a336009ebdc207e1a904369446d691afc817705fe86a189eae801eaf0a6be3
c95af01486b5ae24cf20bc6408a023907a429db9a8fcac5e176a098b1fcccb9dca2a5c07
0263c9bad19bb9fd75991aee2397bb631734cd5320c1d763f3bb0dd0ebc28fa755eded5b
cd800761114fe98f507e77beb5ded5701fbfdc91928625ff5a54c6fc954292b355543266
09798a6c99a4b68f8af12094cfb3528ced47281f45326b7601f7ad58ee50c6a23cdc9ab3
6e2f95eff2ce3a32d22f95feab6579f14cc24836c2c95bce3f4eae1aa885aa72d0ac27df
9f8f55a18505dc2753865f75dd6184c41a6f22856e435596a798d543525363427a3ae6a0
6610a78a0e5c06352c55f59c7a571903bcf654d671012d7beac966e8a952580bce526d05
dc972a2af27d4132580fe48b5018e0a9d005086c986b9e52f613a9ac8d2c6c0f1b602fcc
46726e906eaab7d4421bfea6aa02eee381e3df17f4ce0b06e42fe225b33cc5b8d0ddd3d7
91115f3c3c2c7b246b2dd73d89d942f6f818de4232b58889b6c25caa0d41e8ec51025bb9
2ff5be60a252186f1d802c4fcdb8b022f0fcd07de03248967d0a371e9094da75c2e4e22f
892766603298b40a7cea3c954c5e71f2f102ee4b1515dfbb5614861309be01922e9c5684
ed28fd7a5e9265ffba9deb0cd0d39c909a73974ebc9227025122f51bdebe0e84b7341770
5faac8798ad98948ca859d86d5de85142fa99c49db52653f79d7c9c7dfad088c9327a4c4
e63015709f740ce685253563330a3783858de31cdbb243f751db0d99366494f5fc02cd8b
9e4a489342313d8ccb0856b29a84f74260f376c51bb641b286fbc4d0b0ae523336b41d35
90f3f49d62a5994893e96beaea755248953d898f86c2cc95a48617c5c0dd3b6da86d3f3b
2d9fbfab80fb344961847eb2cc9fb1f5e06d66aba5b5caf3d4187daf33deac2afee6726c
a2d796fdb16e768b427a40b87bf24d972785153af9db5f972ce03ebd5f84cdd61f523447
90e34c1582fc75619ac2a43def6be0bb90f8b48fafbfef48c1a3ecabda83e8344b435592
2cd2a363f18443aae99276a61a27a9f3436205dca74b3d9cfb4868f62f683c4f912c89c2
16f9455c03e5a87912e1d7c5f4ceab079fd70ddb6c00994e3f56f14d9777814f7b5ee757
246bb82f1b3f86227746650f4fadc809415233e08a5b16e934cb69d5e8b7c8dad7d5f255
c69bba42277ffbbb9205dc87a61d321affbef009320a47b93df40dcaf0b9c384e904a259
517807bae957381a404804cc6a1c2a31022b74666d784bbe80fbf4f2f2e386535427bf2f
903c85ed95d93157d4b64994d4e3c0067bdecae3efde6b9e269d86aa631df65d1290153a
c9ab5f172be03eed43f8b045528cbc6ee8378ed54891bca0075218d9b52dc54a33de99cd
d151b519d2d0297ee4095541003d69e9332b6f8f2fa9930419f874840f346fde0a9dfced
ef4a16709ff01d768d70f30a632c88906454025f8aa77806d990587ca91ff88cc08f3c25
513e53099f242b2a6285ce33716ead2ae03ee129b095e3394f31fb5f6dca539067a5afe4
4aad9da99167ec6abcc6f813fa98f29253a92459f136b7426709321b9414709fb086d84a
3e43e8235d275339310fd3e6ebe60d1ed3c04fac63fab3a7f87e93d2ac57e9156b75ca98
2a6119d0a08d2c34ff76a3b3cad4afe829e03ecc7df24d1815104d287926888b2a76ccd9
d4807cd482b3aedf6837c9079631f0379f5a917898423e5a8c3321a8e13ed282df812fbf
e0eb64f59f414900bb6224a3f10f0e33c6bc7ef609e775f84fba4c321af677a4dfe4bdb2
a50116666a99bff1280d05dc971a3df8b58bcc891234532ec88de248d5073b255e844a76
421a1a73058611f8833c358c9573b080fb8402c8e582975ce1ada393374cefecfe24cb13
fd0667d7ed9863c60ff49bb18b0e3f6536f4276b052e805632c68243a52996e83c1c6d6d
5e0df7f10ef3a3079913fcd525926295a8f27305992a47f6ecfb7b6e2941f2342e2e716a
52891f3e6cbb8524c5b7fc49d70e3cbe9bfbc6b05e5dd278f1c5324b86aa300bc91b450c
80e85eb21aa594858c30df08196d90396adc0e2de74128f7cb24cce7f227c4d617a8e13e
3e7eda9a706e82da492799e37a9aab4a82f26485231a3ab29d1cb863ae18ed5f19b79904
7b9221c3b7c2afbbf3ce04ee9f1944c72f7c02238992cc8959eb579e3fcd85d3ecd1d857
f59b95f1acd76ddaffe63562059fd663b44c63cddcc79b375c7e4b6b839f89f83561731e
87dbfaf05ecf07372b4976c101b582c6d29cc95a352fbf628d58a173ded33d1ab6729fa1
18df4353184ba9441a20bef8d135e5c28a88eab545ec776e59b1d7cf3835dc08fd4b17a9
9df1b4ea2c5c2b54f8a32acc9caaeb8ed253c37d9aa79cf2138a11acf1cf27383667303f
83c0789f6852ce0ee7845e5bc2d16ff896150717ad7b8bd4ae4020ab538f0e25a3802884
da129d59a75e94afe1be019ec2c0f2a2f3b81a7d8fefab321b92e9b2d459726dd195035e
3e01fc721bf836567ef5a442674fd71d17a19cbf4eabfd7daf043e3e35dca7ef7016c654
9f41064f069839cebfe2c96c2514e9e74aca59c6c8c90139b5d7cfd8f3eed9afbbf9d426
91a29275c8c049b477be2c4d9a5a7ebc86fbc84eabd7c07014c20886b9a6dcf996b2c3d6
8709911cfafca7c3a51eb5cac9306db6ea8f5fa7c776ff2d48b39e80161691b46a7f1ce1
779d5f16a91aeee3775eb2fcf42ee92744553c4817782edb3680f0909abda90abaab6718
014912728ed37dd7b9b14d518622875df8eec102ee336f5efe1398a69856d20cf6dbd65e
f2d94ec24c72cdb69cd08cc697044fe2eb1cd1234fd52d7fe45913e12353f7496c5b8955
c5b7504f01f70dd341b741c1377210abc2826434f4ded4a680655fb0aab259eb11b57e25
ace09a615f52234fea96cd9993b2ad15e683e2a7a8ce2b32992561f4d3e1a2e49c8468d1
f102ee4b2d77645430a58b3cd9dc8631c215e17e6d92c3cf15dd54d73558bd31f9f67c8b
14c6a2990ad0d815b5a7b241796aba2819be3debb24af5f25a04ded256c07d29d3c948af
1b0a426bc3c711be519b051f4919dac00b689de16b8356bbba9d302ef04832da2043f6d7
94ce5ae181194d0f68e2e09349d80000af63fcf958d522afb5ede6be759ecc6816bec353
514822034d12c9ba947478e5276c3764231c8bec408cc62e1a38d51db8fcd881a49efcd2
eb11c831dc4b74084e48890130878f14701f2883d94ff93eb3682878420adb6e487cfcf4
c43b3b1cbfd4c1a3ece1693ae5233f1fa5d49e23fcf47832c0a7e738f58a2505dc277633
a9ccbf4488c26dad9b7f24e2258d0b0c3e4b33007301587ee975fe46f6f35b4dc4851347
381fbde235736908025911af671ae3ec093205dc876d516253f21261e2b7219cfc4cc44b
ea008799bd331bfc302db564db78f2341f2df52eab1c81902222d7de6e2ee1877c53496d
6c59d7ce972fe0be9493e44b444ae7bc303f90f29266b4993792d100785b614974a4fb86
76c218bc42869c8f565c9dd5a9e7064998270d61e20d3415bd0abcd80eb3a055c9d7701f
ff3667f2b20db6dfd3aadc367af84d9697fcb9e295227c4ae29313bd7628d6dacea778b2
76444ccf897c2d84ab98d332f95b3e2759c37d7c919b85b14d4df9093fb757214ea6209a
73982efbd77640f154f063db7a15c2464f6add4bd9a057b9d4c1b784513ebe01fcce1456
994e15f2f6b7c059776f01f721d584179c4eab29d2a94ff196e7d31274f8eb784931ac76
a8699d25192d5c9a4a60e495f0eb1eaf53d246274fd8a252ca5708f3932999787c95e926
e157ee0ac75fd7591610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
090000000020000048a0000048000100c07d1a35ffd5806101e4ae2e693e3fc600e5f5bf
38cd755dd39b2c2aff4952ff9c89c51898fc297ed6ceea949623e0f839c96b5e24c9b72e
b222f8c8029ff3515a017e01f7a5cc2223bd272ac892d48acdaf1e2964e685c3225fc135
336693834cf60acd7a723644267b45a13c0942aa22c82a2bf4e28baa0ab84f3fdc849333
19e93d50ea218e348c1f72e1023f540e782de06379f1ef227d1c30e3a823d8ee8fb2eac9
183da655a5ca1f09f4647c0bb8afed484f53775568277d6e8f2fda6437b45fbdf3fad3cd
81e0afc0e7c9cd03dd9781541b46aeabba01b747184fcdbc8249b9bcb24e5618fc4fa484
739c3cac180f0dfa50124a6a3d63fdd018ccd82f97f2d79192639698b40ef33884740c7c
60622a33b4279beb7c80b29a6be5315caf40409bfaa4dfa1c5f688112eb799c7f6e4f816
cc7d7ac0eea23cb05aa225eed95fdad1d5d950b4bf64a3e6736540d25f70c6c01f30237b
44a0d3034856c32f90d763bba0e13b656aad2b9fd5f90b601c73a180fb16d5bfa895697c
ccb7f953ddabc5a4770d7b72cd299e457bfd0cc8c0f0c510cfd85f7bd67fb230cc08c47c
baf4751ad8ff5a1476ecbc48917041d3921236092d3f391b49ff20136c3fb778fd614b6f
d74cc66b1ed2d45ebf61e74d456a806530570e9c6d8f88b54c4452d7c1481dc7a769ce68
76320ad6fab3642a79527e99421e3bbbfa54c1dc27f8e2cbb1180b2c23bcda73d1df9a24
29f5b46b337409cb4958263d256f917ac057ca91490bf71f87b39f7033243e9dab4f9969
40261df7b37d7fe076de58c37d009a9f83cc18d2edb42243467100b570167beac0625568
9808309203c63f219655157a9155c8cb03c6421b0a55f18ecc4892adcbd44b38f4a59a1c
c6cf19473e77b686fb1009ff7d01f163e880cf8979d0c56c7c3989a5adf2a953dac08601
c42762fd5bc3354c14e6b17dd2b06e09d8dc72d641a43593e35ed6189d9f9f6b1b59678d
7c0df7f146908cc693117fb52f491a765a7e300c92ddebab20f5f518240b812543b9c7cd
f0167287c00291ea58426d624317613db584a6fe328102ee4bf1940e40eddcbe2d30fca6
b66100c1b682bb0c0e637bfd1e3057e063fc0ddddfe3a9738b594e9f7a00063491f75b45
77d8efdac027f3eb40951b50c07d3f36e94eeb47451365b9337b14f263052f3963390601
1e793d0ecc5c3d7976053e7a2c2a9c25273d7d3aaea91968ccdf655e669ef66566699837
e6580de3dc87c4d2ad232c3f4d94a9e97d27827ccd3863c5b6018467105e7203daebf0d1
7b1c1fca0d2eef99bc305e983db7cdd575cf0e6f8199ba779cfbba2dcb5f310c5d3ad37b
6a8f4e39ac8507e8fbe9dd644f5ab7b7ac63906154c983c7763ed2fe12b1b14df6e97d43
4cd2433db31dcb91f39b4409e05ac938f7414baafc04653d843be1f199741e8b01fa96b9
55bfa73c99914aeb195f50099f4b5f8d7f95f17bbae64cbcaace9654c751ab401532a49e
02ee4b4dce4f4f0fc65c210ed04755613c81c2d3b74822635e6f983c50a93091d93329a6
5f4b2655e1f8b696536530af87e4290c139833f82bfe946401f76166ce1201aab1a4834d
868dac437e6d9fb467c571d2c71557777592c59cb5e734377dfbcbad4db17ff9edd960bd
285fc37de20052d9f187c77ae72a37902ee1dabe6df9e281d243eb8b39a767347c5fd5ff
1017261b4f0081b7817969116d6495fd62ac18540bb8cf2c80cc7ecae4e5a2a18001c597
21d776dd0caa0abb647a92002d358901d9c0c8a40da316dea12530a75e94d179ee074517
9a10dc93d9a4ce039f417606a280fbd0644246e359d20c4d3b11911910fdd35cfd64589b
b5fa05a0aab05b1c521486f136fb3ab1087f723cc9de0eefd6c19e358994f7e94ccfc87c
03f641e09706d2850f8915709f5e61fca2e259120484356d35a67aa170968bd4760c62c2
f3f30a2f4806314bfa0a4b523ad785f8d88da18b0f19be2cb6e482fc2dac522084c235dc
9745900c8c58bf9438da5e9af5258478a9c03083a406c6a52ed486d8f875949b5d18c7f2
cd9fe6489d9fc3aa360f0bb82f85201f15a96a61c9d519fca4dfbf37b51daf762164903d
3b389f9d12dcf2101fb2ce933884b5038ed3e361487cfaf63087b1f69236ff1ab102ee33
9120df2ca4567d1c77bed7a066c24bc9ed581cc4d7a28c4931c89e1d9cf4544facb5a3bd
ceab309aa4b56f89695ff87422f768ddbc6b43f0165ca97b0bb8efe73e126b6399939712
157cadcee0541268c31c6ae35b422a60adb094875832a96af3f1b1b4098d5ca436bcf710
81cdb57388d7036614701faaee890806e6f6014ff61c496dc77b8a90bc05dba5c89f4094
fc20930aee22b5291b56089381e6afc6ac774e4af0c6cf4b16709f509bc6d1983536b743
892ed44503602a09c8140c5bc27cf064e2e607e49349a1908b759214aa2d8957ab44acc5
93cbd32d2bd229953c8bdc7f516d01f7e9c8f9dc6412d1cf4b508cdea9d72145f2029f2e
db76de2c26619965150ecbeb2e52d5d5ccee5fa576d847ffa0a41392cab1964fa7d4804f
36f245eebfabb686fb48e248b96a74ae7ecf5a9104644b4fc1e208330332536655f6847a
56a48dee9487135f888f11e0d3890476c52c9975ea45f902ee4b4d73bcab5d325ab4c2f0
d31c6fff8f249982299ddda509a39c1e96bb953379d7a2e38524850620a9b228610a7128
6734de367e96e4757e48b280fb78047949431c6f65705b93fc42b1cd66cdb0f8be9b827c
99edc96087a94b0cc0336e89b6454aca1b64aaca4e4b89452077d516705f6acb406052ad
3e25ccc3a76bcf8c9998a4dae989ff6c61c51eed7b07a0bacc5b5e663cd45d49c3da93da
e4389ecf04fc6d1d2865bcce673e495292624f5838a7a5440ac649e1203998ecf1ebadb5
4fe4c30f3acc4132898dc1befdf8edd3a9f67877127c1ab2741d0ed89f021f363c5dc4c0
de257afc90b1874fc754a478b58b24c5da5a04849b74bc42fda1800e565865861cc9144d
21cc1b9c525b225c30f7a175e831ea890e040b6c8e8e0f1b3a5218ec707a0a35e861a424
60ad127e7a3265b6c81e5e2d3fc8f03a51cfa23c75f06461e38be39a38ce5419c4207c32
02e5b615701f32d87f6c020b986fba2e194e212966181d7031f28654e5a4e02bcb975fed
8bb886c4ca67ed6125e6a01ed02404559a57eb094d150186d3512fab0b6735264bf51770
1fec0be73e448e899fa80d13a20a1d7ecce41944324f3457d9d9ea49d9c3f4a775a66acd
9bdbdb1ea7b2b7809d3182391af814cd9a218586886c2bba013b0b8fd4701f1915b0c039
15088645bcc3c093cef24bca6438497b4c23594ac7931e4d1ee7e7a3c98be68feb29b5b0
d3f3ed50cf2bccec32eff2391a0ab8cf2c8c8e6f9294bad79d03845e13fc4dd6195e8c3b
7c0a0ee3c04f4fabc7cf6117ca0ff2cda0fcea01853c5393e9949a303456a74d240360a6
8e14701fa665ac783efd21d8bea1d88bc3412ce5f036e1540aeeb18a2c9e3dc6b47da2ea
5e9d30e78fb72453f3e9c44f18985afece4ea073ac80fbcc1ce4531519693c7f88fc6afa
33a36b49c16cdb7949cad80ce99355fa6d611117eb6892e0bc284682c0339a1019336160
6ad1dbd88b506cbeba86fbf06cb19aa4d6a14392726a5ae1d799757e9da659f79531cc7d
8fb07ca06b9e9c93fc34c7339a10d95f5b6007f2bc86fbcccc1ceebce84b0316bf7e846c
d4afa4e0b7805db19c9ab972cfde309c93a9698e64b4d413b06ecf25ebce3014fb0f1670
1fdfbb52929a625647851f0db026848f9bab6d7eca95a72782157bfd64be6a88f8108497
4ae620d90e5fe8c8fd9467340c224c2324f934c4fc8b0205dcc73f6cf19202e54efa18a8
bd2ecb98b9030cbe2839ba667771d3acbde10995f1979fa0196d90d1ac973af88a30cf3e
e4130a1ea0989997d4f90a32ab2f2de0be549f21b14ec5af04233d16390a450cc22dcbe8
9ff0693de302cf2024f833c6a4ceaec0e7a95feeeca3291048e11515b14227e9ce096235
dcc727312fb9131d2cb06895ce18a8857d96d4bf5d547bfc3382ccd1f8da09efd35d1ae4
2a7cb2bbc5eb38f0ad8b37f5b426c75bbe53b280fbf8ac5df466318f9759549d6541bfce
846bf28ab436ce8a0dd8617d935670cd30f8eb36d30db00f7b6d0ea65a17cf687c93e375
56b97c8e9e02ee939d977cd8e2b1e6e35782a6d8af0b1284d2e62b241dae810cf3ec32e3
82a6635f0fb9d7cf18c39f85d9923ffc4152f2a80997997c431cc88ad0519624f4b7934f
0045063d2556c07dc017cba01369094c4807a9f8a51c7e124e8d21fca8db5e575ee77c49
c88408f0cb2dc90602303eb599acc2d6c1d77d0c5d20a701be22f8a6cbeb0cbdf8a24001
f769b7ab92988f5f09e84f5cd6fd39caa9db54f5fc6bc6613de994982da56ef00f470c3d
e19e4f0d59a080f987c619c6d41515b14267365e2fca17701f46391495e30fd9e55e44c4
bfda2cc55d61c898892c355a920818f2f2b94cb39ee8afea55a4b56d9bd45435a0c4cfb4
15cda6d6c8b67b95ebbf0a9f1028e03ed41b53dbe482f6dd8085eb702890f5dd4c97ce71
2640d9db67e41725c322b5339e321c5d3583fff14d960f5301f7f1bdcb44c5af525dd2e5
7c61ae4e4d4f24b87b52b09d3149f374c7228f948bf1ac5d7ef5390a79a626e192c8927d
8ed4790e5c8596d4709f36c8695f7820132e73182d15bf12385624019fd6c32ea4587b85
8f33966b7caaa69e1f7b8e7233c4473b5ed5e3a1e7c5378dd0f1d7056ab86f20dbc2a86c
8edf184f9df0a2443ea19a09f1f5cc5b64c0f020bcc81e5fad99cefc06a053b49025c732
ff15b86a2fade13ed226e13b2c8355f1236fe7c552868524cedf3b2649e62e46697c3376
dde1a78c9b85e3e422c707e606996d9fec197e6c391fabda10d4701f597ed873c3c788e1
f80da3a353d05fdbdb2b525c396ce1fcc113a65478b12ec470f3fc62e65f8152bb3cff98
30c6bcf3a97882861aee233de11fa72427f0b5218979fae6d385dc4649f49ec4787be0e3
e48d25c7d785980f658923554ac20582f76b2025bed2bfabd0fed153cc7de863ddb11cd1
95d8f870f3f12b84c3df26e422313b1c5db1dd8be422fa861921af9d9cdc85e0ac1b276b
d30cb944be0299f039d1e467495ee70adf5fd759c37de0293d99b7bef174c097741582da
0546a794ebeb84023330633ac61fb50cea46183612262222b36e9ce46de025354fad6890
2b74f2de1d2e59c37d7a1af70710720de4b7e3127c53548bea02953cd9403a3be902c968
7ad03ea124742364c6ed49948e3d5ebedf487031ffbede9e8f45be80fbcc960157bba093
0b238a21e4971264f9e9494f286156e99650626757c99e5b56d8bfba3768ba2f5cab6ba1
e0c347b2646a96241b67adcb87682be03e7ecb4875243e274aa02493802fa190194bcce6
9f6cf48ea949a1c48c31258b424cbec08cd9bcf454f88a07c4c83cf4c54e5b059662db2a
2fe03ede62f326e504660f7168cbf93af4db2f9cd26264a6f2484252cfc5e12dbc8f0396
9c73847f8139c1e6f23c59f4907a0256b5366ce5be1fd3f9f22327fc123852d3935edb5b
8ed63fe19d9df10237faaf78861943a29c31893cbb28c45dd7f677531284f224c1639fb8
ec4f18fad9e158884824b36205dc272587af1204f59b853066d6b1acbc4e02e7ec0c83bc
4e378bb8260b35e475171956d21ed4d9f23ae6a15f64505255c627b366def3b10ac14c09
14705f6a9ad3cb1a72d407dd1f6752de3e09eb56195e472696b45c7c2d62f054499865b0
04ba79258267617b23d964def2120d64502445f1253e3e19c0cf92dfc2aa047028a9e13e
de26cd05fa7ba3414a1a855d5818bca9f389c5a7e08c5563b79cd0e451cf7e2567c11903
247bcb0a793f28642b35c5e2d48e00a56797154e1dabb39efbc221ce34ba6e6ca42a1095
0d85ca4f73c7c63234eca8268fc2ab1dfa64dc06144775cd6e80c8a090e3a171bffd576d
8329ab0d5516a6e84e811aeee3e3d7f5ed89fe9cc1b01c237e58209d95b4ab9d68668a47
b7f70319a1ca244da9e549b24221997829624aa5281275857727eb2ce03e3da3853d1c5c
c08c87dba671bef0526b827e9df13bf0708a606d94bbfc37207d0beff2b06df7608800bf
9fea561af2a0de997c1b48e60d1df9a24001f7998a720203961452f3259de17c05d064ab
e4d7049dd6c8b01596933a75d7098b87d479a61819ca338d7fb28adf79a141a2ecbff7fd
e57658c07dc262f24fcd6e93b92591dbb033ca2d6895cce84a1a765a1122527ee3990cdc
bbc7f941f85d3bb3b7a7da1540f0cb47ff36a53f6bfc99f205dc07d498a716c368fe8ef6
cab814f202b926ec2942b41cb2f11cb5eaee6c6f67969fb1ca2720be9522ca61b8b5e45f
a3bf02ee3383520ac1a7d88431ab4d657e74dd6c58e8668a61119ac2f13cb4f04900bb42
f852397cc5b1077520528c464e03bcce6321da60580df7f158fb43d3584e94c0c43f0ff3
ce9618162a21edd153f9690c1efac80b6407615e73a1a4c19f61b4f6c8933d0874a8f613
5815c26e54d5701fb906866ee80057e90c2f15019241f897c13d89c5273a7c946f485896
8aadd879db41f810671daaaa05d9f8ebbbafabec70a06a51fad156c37d1a357fa600c5f8
9eec210ed890da1c71aaea657026a87ca2eb3d37b47cc624feeca2f666dad8e1432ed974
7954d1db44b37f70c5ed29535f142ee03ebd4c859e20ddd1f3bb47c6c828bc7d5e807f19
e45969d2aa15d3d3a449cc717e8963b4699945949a3583941fb3d6e7355227bfc490be7c
4bac80fb7887bb2b2d7f1c0d2d75242bace7a36edb4cbd0ccaed61fbcd1a3950ea98f5a4
6c0e9f866600f9d6597e67327ed50eefb5da3e1182f8ff2c6d6791301c11eed45a802c72
e7def63ad1294742704831e48a615e46bff197b18a4c4d831e0926a97c9198a1922a9b11
f43022b57ec1fe36459f2ce125a52bf3c93ce05a15fe035787476ae63ef2d5805903dbc7
7b7ece0abd7504f49a80ef5b795d037eabc47825620cad8fd96fc0ef9235c64f088fddf5
8953e4bbca09bee8c4e866487755f2f9b7ada0274f414c72645d8a9e00756b4301f70982
26e11cb89df20b9b6a285082329260f23a1c9fd4e33ba5c1772453612a81915452db18ba
64415af28a984e129f7dcc48eb9498fe55a8f32fb4c32e5605dc97ca187288c3ac84e929
75cb803039baca9a20fff4b36a29df0d3878e61130f25f1b3a06c2a1332a64343245c97a
1cb0f6fc23bbb90fcbd7cf37cce88e017e359466e775ae23e72c245fc89293ae7db46f5f
b29312d04dd7af08be3d93292a21c0b6fbd7ba7501f765e387c78563b39f69aa42584eba
e8c79490e867e8cfbc36b4c623b9f9329bb1873f4b4ed0bcc256f2d81c83a9244f490ae1
cbefcdfab70c9fce20fcddb305dca78b1c65f68408f9046652764306a79a6a76d40a6119
4e20f3bcf544b266aa3da4c393c5cc80830cd171dc90368c6dbe0c9f78da1d92d1420418
329df7f14c0d05dc27cb1d56bcc2486729660662b20ef5fb0806deeebdf25bc8d4d2cd7c
a9875531032679962fe650a1e9015f2969c91033b93fa51399429845a411f281e625c370
7c42a086fb78e230dce18c87a46409ca26ab9c2433a4238e3f258d76a1c44ebd280d2c4d
fc88516b6db804a07deeb9f7dea211f86b9407df0bb80fa38d9416431c72bd03bafc0ab4
725478e0263c4d75d7dac24bb136b858b0adb56440db222e5ea476c0c175479c8ad055e3
d7e33af33ea1b980fbf8b91d7c27d9e9030499507233d032eb85976afb97ba20ca1948f5
a8b8d4a4101c1120d705529bd6a995a78eef17f699daec191076ec6cebd1d94b74f23059
bd1f9f753716705fca383edd79c994018c30cf0b609c6ede4807f6f762c69e30d1995b60
0ce6d6c9abe78f6b9cab0acfc48e0fe5bc3b631a90e7dde31a16be220c9f3ad8f23ac7bc
3bf9d46eee3b160b7e51e2134ba68f735c5ef7fe38e023393e7735fb43eec0203c607fc9
11bd9ffa80f08f1ba9819a4ffb127f8f5252c07d123f7cf9d5ce63cd4bce032a7313a8ca
77816f957a6159478264a9832f52dbf13cb6251adaf10dacd1eae7035462db8c12493ca4
dfe629b5dd8e677cf9dcd902ee139f99da4667f3e77c0d222f5905bd5354a92b741b67c0
4929ef4214deb261074f79c1b7b7eed4d3f537042165e10661b275a52c01b0a9537f4db8
80fb74eff289837f8b01e5ed89224881790bdb63129988a955886c51e4d59362eb860e9e
52275d2839ce4fa93c4beaf2f93172f3385902cb062505dc97b2928c9fdea0671e8678db
b0f38683c377136bcf0ece63be4232f57cb1c280ac4e92a9f909036f5058c89e521a924c
cbcffa75be7c0df7918c2673476a8ddd3364f103a95936f949eaf5debb6d07df90f42498
55cf174b3de29b2e6906d85f9233c42a6cf6e4bd9f13abe13e92d14c9ff1c1227556214e
b65fd9204846e6250bbda852b55acfccd0e1946beaf962b58fbc7e61289f86f80983bc97
9f254985df122be03e9ed1f87d84d75905b7a65a3f05c946cd3b3be082de5ef733ec80c1
ed118d4f389ea406733240255ecc2b111ccca2da554b4e0300f36f6eb27c440ab86facc8
fd741fd3c9bbed4b866b824c7f61a3c62d616d672dd7ec4c9684b982f1316b55563e35c8
90142f6218cfb3266d960f1f2274984804242df1c5a43a40dbecfebbd715709f76c02ff2
b17da49c38ba88f3894536ea3167b3d96046d476623d7942e44b141cc1943490df9339d9
9039f26df8c69a1ccffe7c080add3c445501f7f1458e3ad4edee69bcc7630466c0a59091
4910366ad309d08417191f2e8363c5b3c8da161cf2a2d04da3a72511f2a293c534088e83
281cc9557fc0d7adf15782e604b480fbb0fa858c064931c8894afb18b47a4723130bcb54
f898922dd7e1aa2327d670421c3660f82069b9ce16663bfbadf5ac2358550ed019b2a48e
72d5edc3995372b080fb5245cea7bb915cdd9424f6616961e1259b2aa3732690a96570e6
a2f2b3babd99a6f8b40a300baf5695aae772074985fc7e9aaa1d3469d28cae98ee22fced
3337ee3c5bc07dc8b0701492bce43398949cc74b8815d7850c98ba71a917a9c693327ba7
704852a9cef7a12a95068086eacf53e5b5a3fb3d5a918ebb869dbf7d67e6ccdc55c07da9
f8f1abe58c57d9b3a6bf31339df45524479bb58649d7ad09fce070d4da829a775ae6d8dc
a13b5936134e96276b27f5b8f1fb188d8f6001f7090b3033361634c6bed5dba2b1011518
be8068c31c23f1aba5735f6a943e6a20d23befd3dc373377484ea60646262dcb65c8da31
be38ad34d565b1e284a78e4a9e9228d4701fd969f52e1962ade726d06b89cf5d253c2feb
56c9f0da6a1227c701cd358790025f4ea959463cc542b72e674a34f393170f57585c62b9
5e5cfc6707540793f025b06c5052c07dccf2024fc2a94a24f54b04469b7570e8eb7c2a79
9a23ba3fe7d37ac6357d3599f47ea2cf18933a6bba48eaec93b0ee61e70f7d3ca7a7b032
e5330facc92b32cde6ef5daaa180fb98e525eb035a371a7856434a3e751db9a4f0699d32
b51526c781548b9a3469e0f8a2723a9ffe48ac787cc46570a55eb6cc5d688122e36345a6
3de9ce096205dc6786a610c1d53be052582545f456e55c87b4e31377c0787ebad4553170
51f91192b5997b9d0a678ebf2ec3d84fc2856403a33d8df9a996cfa7d9eb60920614705f
0a41d2ac17c574039ce12cad67e98ea98d0c1bcf0fb04c99edc17fb89cba71590af25240
98569ada7935eb89e50efd31b3c8b6256629ce467901f7f1e6e22d06817c3a9b9a257903
c2194d0ff64fc477d4f0af9fb77c1c52136b09a42925e172ea4f3d18695397be2ecc3757
5e52980e783a07f97ad42d3365c9eb083b0614739f3f34096afa95c1b16c78281883dbf4
55875348c3528f2963367ffd145f45c8ab8f729cdf74c9619cdc79f55dfe4e60f077c2b1
6d89d999d235dca7c7667f84c6c2e5e73d1f952ab09ed628a39f1ffe41f4fc6836e60b09
a9141859666396644fe9e99e3f1beeb6a7b919ba16ae41a261a0e986b9f739ac42307981
1aee2b1f9a50a8fa1bdeab01c970e7824ebefd6a9dfc8c93323ed590c9e24919302c8c09
4eac028377158a00c49c601dbedab7de9189976aba802b2c1f32257ee51253c07d3a71fd
195bf7795db4dd84d0894ee6c7701d9a83e1f08f8c09a7577f0aae3298d1b319c3d02440
27108101bb07211c0e32e1bda709f0ad3425c90cf8593e25d3fe34849fec29e03e7ef440
8afb898eb031134115d07c62f137924d9557d86d127a6df1096e858f33c66bd6133d982f
fcf9286c394ce5cf585e78964c12be7604467c85a31fe9cb69c9439aed881570dfbc115d
0d28e33d030b99822967fd2938a56a5e182d4af0dc83aa6f766a88e36b6f4528e7f17fd2
b022490c5664acfd8ea2512515ae03ad447301f78dbd05e869b105dd6cc725ae3a4af8e1
3fbbb6afb63c350ec01867bc5a6db0d6df2db6a7ba22198d0fe54e4f9fee4ab13f6f3089
15a663e14a5e7f4a9857bb59b280fbdaf273a04147d2b8b73e1f38a468e2d00b85d3cf81
c309b9227c07ee3ea1756b1b4288f8f9889f1037175bf73ade5a5e92f42b5565e5b79346
ae132be0beb67b3875652667a6ef1d32a4480c4c89866b829cdae3823f4a77ed5f97588c
66be9c983c81833ac7424a65ec5c27931adb998e0b10b2a35c98a2fc2cb90eae5acd35dc
47e2f2b4c9b65cf9ee90e2170c5fb1b5a1f2074cb1598fd5463e55667b2c27d3668f3187
dfa25f96c24e006091155deff82afbd64b0219ca1aee232f4b959fc01d8699bc3a14cb32
5ad8840dd1afdb310746e9108d3d02fc1abbc79e936fc17b85241239cfa2889e5cdb5c65
47215cc37dceb831e62d26f6ece83e7c9dce126667675cde3fd7a0247caa65b6e33124f9
538bbadab696c37bea48a6acd5a3bd7f3bd9c887ab8c64de1288d629a9e13e72c64eb981
813c7c8948a90d85fdeb9055e1dc977a190cad6204c28cd47ccd703773e9b08cee6aa1e5
9874985eb8bfe5cc80a0272f1f07de2f7e9af3ab0cf668326582350cc8ce8305dca7470c
9f11525d4e16de3d58f00f1fb087e10eb2fdcef808a6c67b823f65b40bf2cced936711df
b0bde98def49b85ba893166e384e4e73a61698d210cda1a4bfe500019e79378056724501
f7f1030eea5370f41b884ee5307e93586007640c239340c424f9f0fda49ded714d0a188e
985bc8ed985175944c2ac74eb09c4ca794a900211c9387abec174c7fe3dca79d1f187098
f15ee2bd9af8e416d205de18745d34f654faf2c2e4e0c0fbc85f3d23995d02783767acda
7cd6805072bba468c87ae8ca64959902e10ba1c4a9154ac6b90f831b3fe0e048b8a0f1b3
640928bc0b290641fe2d6d92fce0a0255fcfddec80c6bb5992127b94e885c36ff37c4518
60ab1cf97df88f731f30e5079cd482460e6225a1cd2616d2d4679093d365291d9341e143
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000900000000200000
4880000048000100cc30b5eeacd0cc1c24ad5d2d06fb9f2ed2fbe90a63985171c5bd6fe9
1ce73eb42c3d608715c56f2efab16c033abc6130c64f565375eb8a9067105e7203e0ccac
adab9d31de0cb6eb30afc24752089baf63b0b8262000bad00c53a4a1bc93d2c03f54f215
8171eed371e2071c5e5210c450b91a50d2303e5975170d5bc2b0770c8368b2869bc33756
1d64d685b11c6358b2ca8b493d7ae7f55ba966bd7040d33ce570569b969a2b8d6bc81c4c
0993bebf7e7c9cfbc64ce7f312fd2d8cf49825fa546a46e30752a80dd79961174cfa3a24
9bf271d89ed44144b6b037206d3028a54cda2fcc57844e27dfce76fe7d9a28cdedcee069
38f4fc993a0c650df791f1e387143dd51f85f29e692e0c9b16401f2e64909401c3c2e4ac
8d0de0f7ad5d3fae199e72c0e4abac2bd9ad233e047ccb1fce87cd070bb88f673466cdd1
898eef37d01f3f8390d39ccc7af85ae7029fbe9b732b9c4d9cd1bbbb7081298e72a4d018
7f6cd7ece30f683a256a3b224ab8d0ebb75415701fcf683f4e96534c0970fa99a3703fdd
c04a076eb27c44f889d5e49853f9db5a0eefa62f494e73a92ae36de347693c26e8d587bf
e840c902eecb321a18e1403842930e2c2db27842d7360b482de98a623882317243cb61cc
2065786bf9b981bc1a7334fabd3f788ada751b0c6f7689e4ffe59fa3480f444f62468639
c298aec3c0c33d6cccd8758c2329196d3f8364cadfac8f29e52937a55f82fbf0af648ef9
192bf559bb9d196bb3ce3a7e916c928a051f6843764f85d6722259924c0e578199d55333
f7f1b7f26b0edf0ff9dbfdd2c28d4ef71bbe6b85ce943198b0c4cdd7ed11be937f86c698
4af3e553e3640ac315c27a9328d1cf071ac4849744c7809df5588243a8a486fb247dc324
d6cd932cbf5067e8212940ba406a13b1153a53061c2e9c2aa71498e454f23a3e201d3424
87d6790478492040d6a3c87f055e3fbe05dc27611344f07d4956a1838573c1fc75a93a64
ae4b3555466157464f0d27ef17adf1a67efc724a81896c391f106daa9feda92ad3c9ec00
8b0159b8320cc100a50e27f6868305dc6788c9e729f96d38cd6d203b7fbc777e3b9001a9
a69a8a3a0a0683c3d3f1efb2a4f1c8075377df4f8c27e01d58db753055651a317f90d453
4b5874e5c34d2ad5cb850bb84fb88c61343d1b8679c9eb2c0145335a982e48024732d554
ab5cf0297bc56c5e6279a8643f98a1498502612dc85d7c45f0ed9997849121451622b354
550df7910b636acdd95ca8a40ba960e8a69a3ac80b6346c000383ccff297be22b9024cbe
f2d7b9ac8b02b4d265433e455748020192a9d72156a5b980fbb28c06d3fd06b213e26efe
4d423cbca4a4ee15cac3630ddf9379c9943d29619e7a5a3049fb4b46f8945359e131109c
ea18ae47bfe2783bb308bc255fc07d328d63206f3d41fe917b25267cc8af43a7b54de6cd
a71b8568f07542baac5885d601ae3b9f1e4f422e33b567901fcbb10d6e8657a46634726e
082fd57a4852e3ede46f7f57b280fb3074086bb449acd3944790979c47505cc0973f2c88
9bf2e55c0d014678c6051e285e72c69e45677de3c7726c91a929b53ad956b452bfa97c3a
255238b7c205dcc75b909ac6f99ce00d2891f413f4a9338773cd986d3ca4bce498259f3b
257d9a1ce117791776507dafcf5393936f989fe478b808a8156a6bb88f5cbb427ce1a114
ea869d771253df231296491bf8e347a56f967a0692218c8ea499700a9f9c3ce0a1a43825
62a101fe343030f9c26bec3d4f066f5b6242c40a056ab88f37280c30f2407739f2146f86
2659cd50928b55abc7510b05f2fbc552d7016aedf1a30c3011af6eb8f97a06dd68021a48
a1c92348369f7f310d842cc90ff8120224bc83bffc4a633be9f509c76bb88f2f72dded4f
f01f6d3fe502840f71e1a3669839d4693966a891a875bde6ebd984fe700c754b2e9c52f9
d5041d62dd20b2390435dca78d0e335837f073703475e80cffa4b3d29ff1b52eae1f4d4a
dd6cfc411bab00092659cffc7cb42e767a1408178e1566fce5965fc37dbac8c3c919a4e0
2c5f9b7322b50f928c669e485624ae20c92f4dda72866e16d90c2ee3f5c34d31db379eaf
673294bc9d59493ef1f4be19b264b95f27f4892cb6a17c0df765b30dbca01f11b4ad3ad7
0b27fc108e50804f56f344f23ad71cb8e28d9568553ef0a10cb36246800781acb2945ffc
ede4343d03c5e6b305dca7ab3adc6135ebf9c2bf006b6ca3eb829a1d073074af3389d49c
da79c54d6c037e23e1eb9934759d98590e1cbf4cb18485c6d89cba1d21a8ea3d8c854b65
0ab84fca09ff1cc8cbee11b2cb95a0b368c5860b25467695b44dfea92ac01d625549f1cc
f8953220b507602f3e61d6f62132cb818349aac99171e16f27157e4bac80fb5245c533da
e6ee4d1ac6b3a429bc54a9a772c800757ec1c3bb548853c24c27e643990a475618cb41b8
06919357ca2ff2763ddfaccbe42c7493f205dc376c815fa53bbbb75e4ec3d0fa2c89e3ba
56439d331892ac7d60faf296ff18cf0b6316f6df1cda9179380a3307537e314f16a91999
b79cb793d7f9ae640df761e70d8b3ccb0818cb57c304220ef741df594de81bd225045ce3
b6c11e3e4ca6f3a5c65547587c1433789d2918791f43c91408fc34c0d7e3584af0c08608
bc2850c37d3c82bc24d9bd3763c72ff8a9b49ef1825c06b7d933e38b7336db3543fa4393
43a62db2dc574bf214165ec121dc995068554ebdd51eaaec6ff514709f44055f7e4f8605
219403dd7b1826de85d415242ba574b6c2a9760293262fdd7f9c7793b44db7b19f236142
926a53627c2be537d9b164d67cda8542ab4df978ac7001f7a16d4a76b6c0e127292e4809
cfe3cb9716d9a84358e66d6ed73aa7f1ecb1a7c42966502ab9880c65c95de54a9ec83a15
68dd0b9dbea8d76d9060b9479b1516705f68b12e4843314ff11331a96d7c1f5eb4478067
c9ae3dafcc177b9069a7a7c39d9d0c6509aa3cff9a69c05f7b49db34024ead99f1e569ca
212f3d446c07f76957c9f8999ad95042e4986912aecdbf6e23e5f3fb90b4183623c4e749
b3e0f6f45bec13186a480b1db5c3a6925793623cfff292e4d5460cf877595590d4834877
c91bbbfa955335dc4712879ee3c2aeb5932f06d68476c641fcdaa155cfb0af845990d761
0af1df6fa7534b1220f9a7837cd7665fad68dbd05c9f6cd33f2f094a2ad0d9cadd9f15eb
6eace1be15f6adee726336a3fcc026464f98bea1c0806164e96e80941fd8bb363be090bd
9057abf9f413238c5e299c24493572b3f33a7337c3dd03a9fbe29102ee6bc71c3f304c9b
3d641f99094caafdce5c449ed5b0935c496a3683183f4af092d98d81a409dec175923c08
e029b481d0aa54a053c2e1d5e70bc4ff1bc5e19cd2ee234f47f4d004a01d61c017da0049
7d85d42473d644dd3fa285fd3945ff96b704a7c823a49b03c8a48e98e032b093960f5411
035d5bea613419b5296bb3089315614af2c9a4140229bf9eea714cc9a25305731fda7e38
d0e9dc4213eb3a969adbaba0f14dd269474af22dbdca85d7f5483961857446095e529c42
76f9e3494aed864780aa88f015d1ce228e0d5904c21aaff277839e1aeee3113c960ef48a
eae06e0acf4985d453c086482fddc1cdd02728f924c5d399190fc3b7399225c9c9744368
caaf00fe7e08b208807fc3c8967bb4426101f7f108f2bd6b85ab7ef7936945befce666e8
dbdfd99909688fb34bc1ef4ef46162f02d330591af1675abe3f862319b742ab18407969c
454aac4a0571837001f7a18117cec34b87941656530f60c05652675558dbe400321fe6d0
12bd36168669c67263b3ef826e217ac6ec0648ffb0553b46d3339ea6ce3ee1c057048f15
90944bfd1090b364cad977850bb82f8520e9edd221a56b833082509b082087b47caa01f2
ed978465460caec1aa196dced97094e84e5ef3c60ca8d5d124fbc7bc9d869ac924d155d6
cd4ca81549243399b1be4e54842e905a28f66b2be03e134b1febb030f643a0e3cadc4eba
909a6b987b27654c5cc892c85eca336caabdf1c2bca499741601e20398bab47cf20245a2
f13bd6bed21bb2e99792afe13eb41a7f1f495966fa98fc6b2a57f8eb9c45a355c2376a33
30ae303ec568e5c5d3822357e8b58b8fc27e49b28d2d358cb7814c3c9489687e8a115abe
c42b9cfb783b97c255a8bc86fbf05e1022a8e317be2f2078c0bdd0f33155a969cea44b61
e7d439cd27255f3c63e0a03f816467f43c9dd5fd75b29dec01c41fa6481b528917ead439
431657a87345ac97eaace13ebefccc28c4a7c5210f0dba97fa85c7b3fc4080d163f81db3
90797d83c322d153213227344f9768b75c07d4ea0886060c84293cc2703764fc2a4bb543
c408435fe8feeb58856066056ab82f4c779845b2e45324c20865fd1f90870dfe90cba4f5
c0ede6486ac724c19fb72ad4601a0313d6f6487b2aa5f6a86efab49feac2d1deb5d9a5d1
f0eb71a0b80ec12accab94400df7f13da19c2553de3ac27abfaed519a6f5c07566ef6376
4c1c91d467e866c0b09f233cc3f292a972e5d5f292635030a7f88a60b4890c5f8fa44e7e
dd21159e2056c07d7c4f3019ec949f142abe56cf509a4afc694e7e8b2f9f4156a4b5240d
dfe4bb49e6fb3893974806f8fea42d1b62b239f16a79c91940fcb37c45a46cd06adbda79
aa26bfcaa0735df2a47c9c172ee03ebe27e8f45d4d67f3d03c69204979515a1babf8f14d
5216dccd1f4c2169c25a1565be39a5ac5d215c8e00b8866fbae13c0b013da7af40e3649d
05dca7c790b027a00243c99da899f46a790109adb32a2c6c725419f074cc1ef18b9fd307
0cc3c2a53be2989e8f9e5ad1f374bb65c2172e1cadc2708309f9f473f1aae1be94dbccc4
915a2d53b77785dbf5c7f0dac08eb9745419b347fb1e12f730aa61e189e65488c3e6046b
79b5bc640a8af2b92f75bb086b1bda727b2a40bfe50f9871f89182fffdbe106b40202111
883535b41899dffac2a6a47508c9832d113004ed87160b26e3af86085793c6931936e0e3
70144893de15d3d9185a62a2e964ec00cedd0261b22b34bb4a6038136a73b8ca1dd15333
f7f1ad5e588f193af45a57eb73abcdac00ce757c57e7479519ef52f6e89d779edcc3e2f4
a3acd320cc07decd94da4210106eeca448aa2e504f2e438f9cd25520ae31e5c34bcee4de
d7cfd6709f44288c8a34017c39192f32a210c9b40eebb0f6cc6849a620d91226fd22139d
a78f497b24131041471ba8c714fc1359f0b08b06462dee4ae540d81d75e7eb0a631b68c3
a719d97ceff329e892ac326318d3abc21a9f4f9e6d1a0ab84f129d4c77d231cd7a7be026
1904f68759b8876bc829430f114bf1ac6290364ff8d99ccc3174eb124024ff8133a68127
6300d49e0699a2b927f0a59d6c9845f808ce481670dfccf5e450b0e80aad964c413db486
3593e5d30137530c4bfa3860863e82b2f77910733dfa1c7fafa339a5b61090ec8026f2fa
54e87e613a395367d78c549a858e1c2250f059479b884e44b5b01f785ed2149e56abbb71
09e2ba5dfb0ac7ae36e343581b29f01da09e323e0ba6f17a0c84d69861374b822e132296
9b30ee46a00d2260c9faa50f3ee586d1d915ebbae3042b6b2710a84a80aa386a3d35731f
d93f05083d3a391b0129b9021446279a30232cc5434a66c57cf071af9e1ad61993359e97
27738c57b848122ba1b31e3a43e25368e4e7c2bfe1c01862353075863a17e1b94e6d01f7
99c6128e2aeb9cd9a3994f82c2258577cd69fbbce5fc75dd198d6c0c3c3ea91ce3d5ceb8
e9b46d4d52619b31d6fa3b53a88d199907da610aff15a8aed059c07d6256362a7a18ce9e
5d0104a9339504af70cd53f1a42c27d1e88a915ef34b40ca98456ab336484a8789adb10a
87063d48fa9a7df677a6ced04dd11c8a7d42a08cfb486ff544e04c0732dbe32b4c0bf276
5fac36a8a7718d9422399195e029e34f95aa157a160142b23f438ef0da54848f066f80d1
1352aa68aead9415916574eee63ed3e8e45f67c607c6c9576474873c2157b60d449a504e
70fc29fadb00093b2ed390c45ab413a7a9a49aae61ff27b527c771b8bab7721fb98e0d3b
73da41f8bbb4553295e320539ed6e4d03133da3b9bd78cdaaafc498d93245cdab6aa744a
6ddc92270ef255e86dd3b395fbb679b5f4a2d39200190cc3b4fbdd4786752ee8f616b2ea
40d99b1df0c08d01ab0cbc73b2917f1310be03b3f307abdade4cb096d6e3b0f273b92fd5
3c87fdcf1e44fe850f1f7b06105d034fc5d65623b6a792126adf8c564f077afbcb46d0b0
27d2ac0a0ac3f86103e0f39c8f1aaf7385e47044361f2ce3be81d4712ae490b798c960ec
699580b15b66615c42811408fcb3544aad6c5bb53b9736b56a8b14a778535370916a53b5
c3a7282f998dec5bf265dcc738d016676dce3136cc2f20640a4e1a431e47f1fcc8fb60ee
9943b5d9a9e0faf3113f6eb74368b8f4954fa96334e1c3358cc07cc2b71a6afb2599eae5
6205dc971af2db19fb73388e657679e406146eb03c7c9642b6e84c0817c3d0d931b52b00
31f9eca7770857e8f8a4c0d8ce3b1faf49b34b8e8f739ff69f4770f8cde210b84f636a0c
0b1282d7cd338ba43f32a4a8c71fb7b5e3a4da1449a58a2db519a42a82d9faf9013fb571
93a8a6807a57789cfb5075028aec5cf8def74a922355a829e12ca6e1e83a365664cd1893
3f2d291775a9156ef23d9b0f4d6a39c5ba4deedd4c8999f6438603e5dcf5d4f0298fc6c9
92e3dc07af40646877fe0b8bc4cf0fb64ef475acc78fae0363055a3499d6c359421670c8
efc3069883ba4ec21608e37dc9540ef080e8342339a20a25e811b850148e7e0dac0f0839
78e2ea7069484d88e5102d5238ce7d7ac3d2ed8b4c6226788b7c3669878995195d8dd98e
17486826ad873d4ddd4292c2b03198e5c1290eef634570669981719b513be3207396a41e
9d87a15ac93406582db6a2cafc093174e41c8171ee5b3d0a6d28d481d175dbf4549e227b
48c1b095c3fb0c920339c6a82dc7b69d7c1d4237c21a31c7301e583d1eea01a5ab9c9c3a
f9097135b685fac7b94f1b41f2145f7edb765e54173fba92ce160689546526f16e8da169
af5bf1b04001dba74921351f69839971c6193905991447902110b130435a8266c241029b
5a0530aafb0eea9d17b8a5303950b880fb7846e37b32930af3680e8c15bcb3eb4aab2535
4ddc4ecdf3fc3e832d200a95e80ec7089b39fde908af96970ccd8300932103892724e593
3e6f648b6438211a422fb764c0f8c92305dc273c450e147cab0f9be7a4e763c753f4ad4b
6b1d9b9b19d9a99015a51ece0b488f31c075952225265599ca0f27c4d475a9724869d6c2
48a7190ed2a9f2349b1b4e5fc1bfc3204c1edcfaffd7617a8bd36a78c97608d2d9107633
39de12d3534aad9034398dab49e32733c0393e108545f8f096a40c908217c07db4e5b74c
4478035289070b995ea26d683359bb6ca2efa4fd405985a8ae4b5d4673c1dc27431fbe98
5b4319138399e616de05fbb523ce29d25966f7616c0b65c84d969f58c31b7d81317cc24b
fd7a36e3898e69a8b95c80442095789a7c2767345d4dbca9e5437739ec598535dcc7df7a
f226cbaced3c0befe11a3d8984257114f86637f481e557ad945a1146f3e0d3d8972469ba
9dfbda99515fc45b9b9224490d2c09e55570bda5a786fbc8a2da360a0da0494e4f2815a6
60f8141c3078f848ed84de9a41d6529674c81c4ba9e5a79e14da663d6488924927511bb6
017e42e4ebd18c8a62460a9303850bb88f47707814623263125cb20c306721119d7b499d
3396eb5955cf80ad4eddb797e2c90f083c0b8b6b46f3136ea45a53bd85c5ccd334b82c64
3409b4fcd30f349f4e613d42407be40fa7fcedaf4b16705f88e0d8dc6ea00917ba1928c7
cac037694ce7801724c3227d496a18b0c48c034c7bc02d8b2a2adc22f9299507848c486a
7ad24d37ac057ee1f025cdb8b734737878ab240bb84fb60c72d7e0d3427b98aaa2316848
17f8f6ab67ab45856d30276f5951ed6303426a3ed22c899aecba4caa4dcd92a9a4d25685
e324692d263e66eee3ab8c9404db32b7a7b07a51b886fb78045b467b729e24a312eca40c
500c0e89e057e192a2bb7ad8a867bc407585b790611a306660400080e434a129dba1efac
da0167c3231a8d70f0d47ddd214a9ea979960c79d9f41ba6404270ce1128e03e83a00f28
a6212627cec49acf9873c29c5aaf66cce6934112400f14febd9ab81dbaccaa9d71363c4b
4ee2a2276c5de17522c0b324f606bda390b7fc02b102eed3cd8161b4da4857c5606ccc74
fce5dbef8c0ba95bc8f56ac61e29271495af8a6c840e7177fb10a936051d8f8966f37039
c0b691da2585ddc074bc6d46127af4ecf9a48d0febb03d9b0f96715ff98cb6196b7e1fe4
1984d7391375f29654a20fdbc3bf1e08a3910baf26d3709822d5a6e6231e108d003a814f
2880826915ba2e422878b3c3a9934495bff175c902eee303a05ba2ee5d5d147662cd6f6a
a98ae55972260f066e09137dc61ef26c0a739d2dbef159b5408f349b114bb56dfe0985dc
fad127c24d969f3a17cdc80c98eb640ab80fcd2dc43aecb49a46074a7a0626f23a3e0942
6767acc559fe163ed1270d232b5f6fa67cfb0c6de3d51a2a0935f302c36ddbc101896766
499e3a5bfb715db89bf369c6a3f4ba640df70d07dbf8df36ed302a2508f2a1e5254b0cab
5582679d9982094de29301741ccea1d98d016172d8a49070352686a442a8c9a69b9a7c53
210803fa5b056ab88f8c9f0651c7b29b8561d2fcd6902cf2cb80bca8f2b3c69351ceb61c
5e6df9cecb9354162b527e38b2c30749c34e13abe13ebecfe854f3d36e804f3783ebd337
bf1dcf989dba650fa4fc2d28368de4131ae56ad7edbca98092b5939a7c535831ec9f4ab3
94fb2f0ad7fceff7f16db62bd9a6bef909531b02e2cc4184c171c7e98de6d49825864f43
60f95b6079a81338f0ca4d06f3f17aba6b5e61371f9e368f3673ba06907ee924f1d1e611
6e257f2c6442e9d8dc26f39342deceaac06de0c41aee33863221f17d93a80ce8190b129f
584f99d4a5ef015806b82f7b0b4f820360e2887ce37435bef09896a6ef2501193080e1be
14684fe19e4927de80942489ea9fe33e4d527e7e902d918f8a8f3593ac525a63a10dbb13
694077fc61ce32329880e41bbea30c44814732a57c85daac015d2a6f138037b59b785038
bc46f006f008f069f621ee2b78ef336f010e1d0882f86a836456921f01f90a29665e807c
76917c650c3366eff182b985317e064f124953db212397abcd1ac063429a8a56645e1e43
28424b5206a035e2de308b4281d0c213040ab80f3d41b09b8f9c281988df0640b3f40dae
5c671bc9c506d575f6b49dffe9ae94e55a49f88846f23b6fc0305cbea94f7343f714e954
8ad3b54e5fff06ac86411e3b58c07d26294b7a42899214226462a574eea16ff216536625
2daa8b862992a78bb25d0429e1e706af96974c05dd6c0655d6ead6253a1dcd3c4fb523e7
53bcc834cb62f5a27c01f74951a1b49ca24a951f1fbf12f810da30b186af5b41e87c935f
57ea0690c9227942099e4a1665a33070247b05e42711e8deab030dfd4fbd471be038eed0
5ce8fb4e3c4363c6040ab80f2808e2a11da4cc8a040a6d93ee8a7fb6f233f4cd38ce58a8
65a44360d6c81edf2fdf5db2e65d58a476001f9321031a9e8eac9806789de4385fe8ef6a
5505dce73085b11ee3a1f09a3fb4aff6bcb54dd78f733b4fcabce48cb398bbf981480221
979637f01046f448838fd33b99969355cbe81c888b99af7d0dbc0d2bc6f694ce3dc93c00
f8f0911aee3393c8b035ed4483b9a644e79392b66c965e57ae9c9c28bbc3d10a63746f33
dc1a9ada1508ab744c6db9ef030acb3985e7d3016b7fd3911aee4b4dce326b84e346794e
38611363303785b69119104e40a41e5f0cd6ea69ae7b44438aef4b6c78ba4e507dfaad4e
9b90bca0c48f0e5ff9219fae4366a9e6457eed49e6a5c818e535ff5d874e5ca702413162
845fab3ac55385411ae3cfaae48dbeb3ed5e19aa35db6828bf34578c7721b74a4c8d4955
2ec8ed8c0d242629ef52b7675397748a549bf50b7039913269294798c892ae9121ab152b
98fb4ca7f5ed63f0022d6236a91ac41cdbf831534f2bbe429355a4efd9008b3d5ddeb18d
4e999ebd85945ff47a60a8a73c1fbab54dba8c46aec3bd2275f9148525a15fbe4e8db399
fb1625730af349e102ee03be02870f0a491c935e658f1b9b9906f8e42cd2457b5a5eabdd
e4c6cede755fc2b4a226f575c6d342c7c1efb53a75e7c0f7d9fcd9264ffaae79ca70566b
aaa35317c200f36e8365eca202eed317fbe527cc88af318bd79d0ab3c45cdd75f677a70b
037e8aa4c862ce660ea95667e3645a62fbd16d498f5d0c748532ad6b33ca91ea5223bf60
e8fb41a380fb0417c43e9cfbf46ae0c463cf84a86f616622de597e96fc6549b9a2bd2d02
b34b91c3852d8e83fae55f67823b7cb67bef8c312870ede3b079871c9ce23eec083caca0
c8b0334ff661065fbd0632f23f32309bc9ecd404441ad08a915ca3915fd7ba179194200f
3c87b16a27f72a553a3134bc619e5719f0a4e77503563b38ac7f9cfb401ca6d185cf077a
bc7a123ea47f7661d5e5ed38bbb4558208c4424caffe1cad59b2b6249eb455dda2d904b9
319cf4dd83f3a6ea2830112117a0013771fbbc53b87d4f231f7076f8c838f7e9c8917304
2221b171e6674d1c7ada1af6b3f0e08ac41a300f140c244352586ab9569eaafc01dfab8e
d402a25bcb86adc501815c055230aed09932a05cb880fb523669d693834f15bba7cf0cf4
6a3e09f6b840e28f257d51592ead7cbd07908d9681850f65a8ede9d9877f0e0aaf906209
c5b2cf0e2b7486469e2030c57d98e3cc0c127624c6f3c2bc0ced3175eb9ba7f7083f6ff6
b8c080d9cece85db905393615d85027abde0599b519be50812e72bf61504c6b90f738476
35e4822e2eeda93d7939d0abbb5e334e31d5984a9a8189f5a83934e5ec15be08942330ce
7de5a65c8529040676cca3e6d094b357f822508ec0e5be724877281c9b58f9097d870ff7
8e8bc0ab0814fc6f19bc6abfbddc3c8417be8bef71531bfcbaf12d987b4038f396a70fe5
ceb4f61cabca5f7baa5c8bb9afeaa66d7a34d6b52ffa7b5ce03f385a6dcfebe4bbdac1ab
ff2f23f04bfed3bc5f19c2d7a9e775037e6558af53872070b9ef904074cc3861683d7661
39376cd7b28f2070b9ef2381ba665e042e02a508fcbfac63e463db3775ee000000004945
4e44ae42608200000840010824000000180000000210c0db010000000300000000000000
00000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf
0080d4430040114403000000000000b3000000b3ff7fd443000000b3000000b3ff3f1144
2100000008000000620000000c00000001000000150000000c0000001610000026060f00
2220574d4643010000000000010000000000000009000000002000004860000048000100
04000000150000000c0000000400000051000000987f00000000000000000000a8010000
4402000000000000000000000000000000000000a9010000450200005000000030000000
80000000187f0000000000002000cc00a90100004502000028000000a901000045020000
0100010000000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffff7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffc000000000000003c00000
0000000003bffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffdffffffffffffffbdffffffffffffffbbffffffffff78000000000
00000000000200000000000000000000000003ffffffffffff800101ffdfffffffffffff
fbdffffffffffffffbbffffffffff7bffffffffffffffffffffaffffffffffffffffffff
fffffbffffffffffff800101ffdffffffffffffffbdffffffffffffffbbfdfdfef7ff7bf
fffffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffffbffffffffffff800101ffdfffff
fffffffffbdffffffffffffffbbfc01fe07ff7bffffffffffffffffffffaffffffffffff
fffffffffffffbffffffffffff800101ffdfe7dff7f7defffbdff7f7f9ffef7ffbbfdddf
eb7ff7bffffffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffffbffffffffffff800101
ffdfeeeff1f7c0fffbdff007fbdfe07ffbbfdddffbfff7bfdfdffbffe1ffdffdeffaffff
fffffffffffffffffffffbffffffffffff800101ffdfeeeff66fd6fffbdff777f81feb7f
fbbfdddfe07ff7bfc01ffbffd6ffdffc0ffaff7f7fffffdffdeffdffdefffbffffffffff
ff800101ffdfed6fff9febfffbdff777fbdfeb7ffbbfce3fef7ff7bfdfdffbffd6ffdffd
effaff007fffffdffc0ffdffc0fffbffffffffffff800101ffdff39ff47fdcfffbdff777
f9fff4fffbbffffff0fff7bffffffbffe5ffdffdfffaff777ff7ffdffdeffdffd6fffbff
ffffffffff800101ffdffe9ff3ffc0fffbdff877fd3ffffffbbffc3fef7ff7bffbdffbff
ffffdffcfffaffebfff7ffdffdfffdffd6fffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfdeff
fbdfff8ffadfef7ffbbffadfef7ff7bff81ffbffdeffdffdfdfaff9cfff7ffdffcfdfdff
e9fffbffffffffffff800101ffdffd5ff03fdefffbdffffffabf607ffbbffadfef7ff7bf
fadfffffc0fffffc01faff7f7ff7ffdffc01fdffdefffbffffffffffff800101ffdffe0f
f7bfdefffbdffef7fc1fff7ffbbffcbff0fff7bffeffffffd6fffffdddfaff7f7ff7ffff
fdddfffec0fffbffffffffffff800101ffdffdeff3bfe1fffbdffe07ffdfee3ffbbfffff
fffff7bff81fffffebfffffdeffafff0fff7ff87fdeff87fdc7ffbffffffffffff800101
ffdffc0ff03fdefffbdffed7ffffe17ffbbff9bfefeff7bffbdff0ffdcff87fdeffaffef
7fffff7bfdeff7bfc2fffbffffffffffff800101ffdffdeff5bfc0fffbdfffbfffffef7f
fbbffbdfe00ff7bffb8fef7fdeff7bfe1ffaffef7fffff7bfe1ff7bfdefffbffffffffff
ff800101ffdffdfff5bfdefffbdffe07ffffef7ffbbffadfeeeff7bff85f6f6fe1fb7b7e
1ffaffef7fe1ff7bfdeff7bfdefffbffffffffffff800101ffdffcfffa7ffefffbdffef7
fc3fe07ffbbff93fef7ff7bffbdf000fdef8007deffafff07fdeff87fdeff87fc0fffbff
ffffffffff800101ffdffe9ff87fc0fffbdffee3fbdfef3ffbbfffffef7ff7bffbdfef6f
deff7b7deffaffef7fdefffffdefffffde7ffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfdeff
fbdffe17fbdfef7ffbbffbdff0fff7bff81fef7fcdff7bfdeffaffe07fdeff71fe1ff7f7
defffbffffffffffff800000ffdffd5ff7bffefffbdffef7fbdfe07ffbbff81fef7ff7bf
fbcff0ffffff87fe1ffaffefffe1ff0bfffff007c0fffbffffffffffff800000ffdffe0f
f7bfc0fffbdffef7fc3feb7ffbbffbdfe07ff7bffbdfffffdefffffffffaffef7fdfdf7b
fdeff777defffbffffffffffff800101ffdffdeff87fdefffbdffe07fffffbfffbbffbff
e3fff7bff81fef7fc0ff7bfdeffaffe07fc01f7bfc0ff7bfdffffbffffffffffff800101
ffdffc0fffffcffffbdffef3fbfbe07ffbbff81ffc7ff7bffb5f607fdefb03fc0ffaffef
7fdddf03fdeff7bfc0fffbffffffffffff800101ffdffdfff7f7defffbdfff0ff803ef7f
fbbffbdfe3fff7bffeffff7fdffffbfdeffafff0ffdeff79ffeff03fdefffbffffffffff
ff800101ffdffdeff007c0fffbdffef7fbbbf0fffbbffc3fe07ff7bff81fe6ffc0ff37ff
effaffeb7fdeff87fc0ff03fe1fffbffffffffffff800101ffdffc0ff777defffbdffef7
fbdfef7ffbbffbdfef7ff7bffbdfef7fdeff7bfc0ffaffeb7fc0ff5bfdeff7bfdefffbff
ffffffffff800101ffdffdeff7bfcefffbdffef7fbdfef7ffbbffbdffffff7bffbdfeb7f
e1ff5bfdeffafff2ffc0ff5bffeff7ffdefffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bec0ff
fbdfff0ffc3fef7ffbbffbdff4fff7bff81fe4ffd6ff27ffeffaffef7fdeff97fc0ff3ff
defffbffffffffffff800101ffdffd6ff87fdefffbdffffffbdff0fffbbffc3feb7ff7bf
fadfffffd6fffffc0ffaffe07fdfff7f7c0ffa7fe1fffbffffffffffff800000ffdfff6f
f5bfc0fffbdffef7f81ffffffbbfffffeafff7bffadfef7fe5ff7bfdeffaffeb7fcfff00
7deff5bfdefffbffffffffffff800000ffdfff9ff5bfd6fffbdffe07fbdff0fffbbffc3f
f07ff7bffd3fe07fffff03fe1ffafff5ffe9ff777deff57fc0fffbffffffffffff800000
ffdffffff97fd6fffbdffeb7fbffef7ffbbffbdfff7ff7bfffffed7fdfdf6bfdeffaffee
7fd6ff7bfdeff83fd6fffbffffffffffff800000ffdffdefffffe9fffbdffeb7f9ffef7f
fbbffbdfef7ff7bffbdffbffc01fdffdeffaffef7fd5ff7bfe1fffbfd6fffbffffffffff
ff800101ffdffc0ff7bffffffbdfff4ffd3fe6fffbbff9bfe07ff7bfd81fe07fdddf03fd
effaffe7ffe0ff87fdeff7bfe9fffbffffffffffff800101ffdffd6ff03ffebffbdfffff
fadffffffbbfffffe3fff7bfffdfef7fdeff7bfe1ffaffef7ffeff7bfc0ff03fdefffbff
ffffffffff800101ffdfff7ff5bffe7ffbdffef7fabfef7ffbbffc3ffc7ff7bffb8fefff
deff7ffffffaffe07fdeffa7fd6ff5bec0fffbffffffffffff800101ffdffc0ffdffffff
fbdffe07fc1fe07ffbbffadfe3fff7bff85fe1ffe1ff0ffdeffaffef7fc0ff5bfd6ffdff
fefffbffffffffffff800101ffdffdeff03ffffffbdffed7ffdfeb7ffbbffadfe07ff7bf
fbdfedffffff6ffc0ffaffe7ffd6ff03fe9ff03fdc7ffbffffffffffff800101ffdffdef
f7bffffffbdfffbffbdffbfffbbffcbfef7ff7bffbdffb7fcfffdbfd6ffaffef7ff7ff5b
fffff7bfc2fffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bfdefffbdffe07f81fe07ffbbfffff
fffff7bff81fe07fdeff03fd6ffaffe07fc0ffa7fe1fb03fdefffbffffffffffff800101
ffdffdaff03fc0fffbdffef7fadfef7ffbbffbfbef7ff7bffbcfef7fc0ff7bfe9ffaffed
7fdeff7bfdefffbfdefffbffffffffffff800101ffdfff7ff5bfdefffbdffef7fefff0ff
fbbff803e07ff7bffbfbef7fdeff7bfffffafffbffdeff7f7deff37fc0fffbffffffffff
ff800101ffdffc0ffdfffefffbdff607f81fef7ffbbffbbbed7ff7bff8fbe07fcfff03fe
1ffaffe07ec0ff1f7deff7bfde7ffbffffffffffff800101ffdffdeff03fc0fffbdffad7
fbdfef7ffbbffbdffbfff7bffb37eb7fdeff5bfdeffaffef7fccff66fe1ff5bfe9fffbff
ffffffffff800101ffdfec0ff7bfdefffbdffbbfffffef7ffbbffbdfe07ff7bfffcffbfe
c0ffdffdeffaffe07fdefff9fdeff27fd6fffbffffffffffff800101ffdff5aff33ffeff
fbdff607fbdff0fffbbffc3fef7ff7bffa3fe07ffeff03fdeffaffeb7fd6ff47fc0ffa7f
d5fffbffffffffffff800101ffdff77ff4ffc0fffbdffef7d81ffffffbbffffffffff7bf
f9ffef7fdeff7bfe1ffaffeb7fc9ff3bfd6ff5bfe0fffbffffffffffff800101ffdfec0f
f5bfc07ffbdfffffffdffffffbbffc3ffffff7bffbffef7fc0ff7bfffffafff4ffffff03
fe1ff57fdefffbffffffffffff800101ffdffdeff03fdefffbdffffffbdffffffbbffadf
fffff7bffd3f607fd6fb03fdeffaffffffe9ff5bfdeff83fc0fffbffffffffffff800101
ffdffffff7afdefffbdffffff81ffffffbbffadff0fff7bffadfff7fd6fffbfc0ffaffef
7fd6ff5bfdefffbfdffffbffffffffffff800101ffdfffffff9fdefffbdfffbffadfffff
fbbffcbfef7ff7bffabfffffe9fffffd6ffaffe07fd5ffa7fdeff7bfdefffbffffffffff
ff800101ffdfff7fffffe1fffbdfffbffadff0fffbbfffff6f6ff7bffc1ffffffffffffe
1ffaffeb7fe0fffffe1ff03fc0fffbffffffffffff800101ffdfff7ffffffffffbdfffbf
fd3fef7ffbbffb8f000ff7bfff9ffffffebffffdeffafffbfffeffa7fffff7bfdefffbff
ffffffffff800101ffdfff7ffffffffffbdfffbfffffef7ffbbff85fef6ff7bffbdff0ff
fe7f87fdeffaffe07fdeff5bffffffbfc0fffbffffffffffff800101ffdfff7ff7f7ffff
fbdfffbfffffe6fffbbffbdfef7ff7bff81fef7fffff7bfdeffaffef7fc0ff57fffff03f
d6fffbffffffffffff800101ffdfff7ff007e1fffbdfffbffffffffffbbffbdff0fff7bf
fbffef7fffff7bfe1ffaffef7fdeff83fdeff79ff6fffbffffffffffff800101ffdfff7f
f777defffbdfffffffffef7ffbbff81ffffff7bffbdfef7fffff7bfffffaffe07ffeff7b
fc0ff7bff9fffbffffffffffff800101ffdffffff7bfdefffbdffffffbdfe07ffbbffbcf
ef7ff7bff81ff0ffffff87fffffaffed7fc0ff0ffdefb03ffffffbffffffffffff800001
ffdffdeff7bfdefffbdffffff81fef7ffbbffbdf607ff7bffbdfffffdefffffffffafffb
ffde7f6ffdffffbfdefffbffffffffffff800101ffdffc0ff87fe1fffbdffffff8ffefff
fbbff81fff7ff7bffbdfffffc0fffffffffaffe07ec0ffdbfc1fd7bfc0fffbffffffffff
ff800101ffdffd6ff7bfdefffbdffef7ff1fe07ffbbffadfef7ff7bff81ff0ffdeff87fd
effaffef7ffeff03fdeff03fd6fffbffffffffffff800100ffdffd6ff7bfccfffbdffe07
f8ffef7ffbbffeffe07ff7bffadfef7fdfff7bfc0ffaff607f5eff7bfdefdfbff7fffbff
ffffffffff800101ffdffe9ff7bff3fffbdffef7f81ffffffbbff81feb7ff7bffedfef7f
c0ff7bfdeffaffad7fc0ff7bfdefffbfc0fffbffffffffffff800101ffdffffff87fccff
fbdffff7fbdff0fffbbffbdffbfff7bfff3fe6ffdeff37fdfffaffbbff7ebb03fe1fffff
defffbffffffffffff800001ffdffe1ff37fdefffbdffe07ffffeb7ffbbfffffe07ff7bf
fffffffffffffffcfffaff607ffe7ffbffffffffdefffbffffffffffff800101ffdffdef
f7bfe1fffbdffef3fbdfeb7ffbbffbdfef7ff7bffbdff0ffe1ff87fe1ffaffef7fffffff
fcfffffec0fffbffffffffffff800101ffdffdeff5bfdefffbdfff0fd81ff2fffbbfd81f
fffff7bff81fef7fd6ff7bfdeffafffffffffffffdefbfbfe0fffbffffffffffff800101
ffdffcdff27fdefffbdffeb7ffdffffffbbfffdff4fff7bffadfef7fd6ff7bfdeffaffef
7ffffe07fc0f803fdefffbffffffffffff800101ffdfffffffffdefffbdffeb7fc3fef7f
fbbffbdfeb7ff7bffeffef7fe5ff7bfdeffafffffffffd7bfdefbbbfdefffbffffffffff
ff800101ffdffcfff7bfe1fffbdfff2ffbdfe07ffbbfd81feafff7bff81ff0ffffff87fe
1ffaffffffdefd7bfcfffbffcdfffbffffffffffff800101ffdffdeff03ffffffbdfffff
fbdfef7ffbbfeb5ff07ff7bffbdfffffdfdffffffffaffffffc0fd7bfdeffbfffffffbff
ffffffffff800101ffdffc0ff7bfdfdffbdffffff9bfff7ffbbfeeffff7ff7bffbdfc0ff
c01e07fcfffaffffffdefd87ec0fbbbfcffffbffffffffffff800101ffdffdeff7ffc01f
fbdfffffffffe07ffbbfd81fef7ff7bff81faf7fdddd7bfdeffafffffffefffffdef803f
defffbffffffffffff800101ffdffc9ff03fdddffbdffffffbdfef3ffbbffbdfe07ff7bf
fb5faf7fdefd7bfc0ffaffffffc0ff7bfc0fbfbfc0fffbffffffffffff800101ffdffd6f
f03fdefffbdffefef81ffffffbbfffffeb7ff7bffeffaf7fdefd7bfdeffaffffffdeff03
fd6ffa7fdefffbffffffffffff800000ffdffd5ff7bfdefffbdffe3efbdfef7ffbbfffff
fbfff7bff81fb0ffe1fd87fcfffafffffffeff5bfd6ff5bfcefffbffffffffffff800000
ffdffe0ff7bfe1fffbdffecdffdfe07ffbbfffffe07ff7bffbdfffffe1fffffdeffaffff
ffc0ff87fe9ff57fc0fffbffffffffffff800101ffdfffeff7bfdefffbdffff3f81fed7f
fbbffeffef7ff7bffbdfef7fd6ff7bec0ffaffffffc07f7bfdeff83fd6fffbffffffffff
ff800101ffdffdeff87fdefffbdffe8ffbcffbfffbbffefff0fff7bfd81fe07fd6ff03ff
effaffffffdeff7bfc0fffbff6fffbffffffffffff800101ffdffc0fffffdefffbdffe7f
ffffe07ffbbffeffef7ff7bfeb5fed7fe5ff6bfdeffaffffffdeff7bfd6ff7bff9fffbff
ffffffffff800100ffdffd6ff71fe1fffbdffe0ffc3fef7ffbbffeffef7ff7bfeefffbff
ffffdffc0ffaffffffdeff87febff03ffffffbffffffffffff800001ffdfff7ff0bfffff
fbdffef7fadff0fffbbffeffe6fff7bfd81fe07fdeff03fd6ffaffffffe1ff71fdcff7bf
fffffbffffffffffff800100ffdffc0ff7bfdefffbdffef7fadfef7ffbbffefffffff7bf
fbdfef7fc0ff7bfd6ffaffffffffff0bfdeff7fffffffbffffffffffff800101ffdffc0f
f7bfc0fffbdffef7fcbf6f6ffbbffffff0fff7bfffffff5fd6fffafe9ffaffffffffff7b
fe1ff03fdfdffbffffffffffff800101ffdffdeff03fd6fffbdfff0fffff000ffbbfffff
ef7ff7bfffffff3febfff9fffffaffffffdeff7bfdeff7bfc7dffbffffffffffff800000
ffdffdeff79ff7fffbdffffffbdfef6ffbbfffffef7ff7bffbdfffffdcfffffdeffaffff
ffc0ff03fdeff7f7d9bffbffffffffffff800101ffdffdefb03fc0fffbdffffff81fef7f
fbbfffffef7ff7bfffffffffdcfffffc0ffaffffffd6ff79fdeff007fe7ffbffffffffff
ff800101ffdffe1fff3fdefffbdfff0ffadff0fffbbffbdff0fff7bfffffffffdefffffd
6ffaffffffd6ff7bfe1ff777d1fffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfccfffbdffef7
fadffffffbbff81ffffff7bfffffffffc0fffffebffaffffffe9ffa7fdeff7bfcffffbff
ffffffffff800101ffdffc0ff03fd3fffbdffef7fd3fef7ffbbffbdfef7ff7bfffffffff
dffffbfdcffaffffffffff5bfc0ff7bfdffffbffffffffffff800101ffdffd6ff7ffd6ff
fbdffe6fffff607ffbbfffdfe07ff7bfffffef7fdeff33fdeffaffffffdeff03fd6ff03f
defffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfc0fffbdffffffc3fff7ffbbff81feb7ff7bf
ffffe07fc0ff4ffe1ffaffffffc0ff5bfe1ff03fc0fffbffffffffffff800101ffdffe9f
f03fdefffbdfff0ffbdfeffffbbffbcfeb7ff7bfffffef7fdeff5bfdeffaffffffdaffa7
fdeff6bfd6fffbffffffffffff800101ffdfffcff7b7c0fffbdffef7fbdfe1fffbbffc3f
f4fff7bfffffff7fe9ff03fdeffafffffff7ff7bfdeffdffd6fffbffffffffffff800101
ffdffdeff1f7d6fffbdffef7fbdfedfffbbffadffffff7bfffffe07fd6ff7bfdeffaffff
ffc0fffffdeff03fe9fffbffffffffffff800101ffdffc0ff66fe1fffbdffef7fc3ffb7f
fbbffadff0fff7bfffffef7fd5ff7bfe1ffaffffffdeff87fe1ff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffdffff9fdefffbdfff0fffffe07ffbbffcbfef7ff7bfffffff7fe0ff03ff
fffaffffffe1ff5bfffff7bfdefffbffffffffffff800101ffdffdeff47fdefffbdfffff
fbdfef7ffbbfffffef7ff7bfffffe07ffeff5bfdeffaffffffdeff5bfffff03fc0fffbff
ffffffffff800001ffdffc0ff3ffdefffbdffc0ff81fef7ffbbfffffef7ff7bfffffef3f
dc7faffc0ffaffffffdeff97fffff5bfdafffbffffffffffff800101ffdffc0ff7ffe1ff
fbdffaf7fbdfe07ffbbffffff0fff7bffffff0ffc2ff73fd6ffaffffffcdff3ffdeffaff
f7fffbffffffffffff800001ffdffd6fffffcffffbdffaf7fbffeb7ffbbffffffffff7bf
ffffef7fdeff7bfe1ffaffffffffff7bec0ff73fc0fffbffffffffffff800101ffdffd6f
f7bfdefffbdffaf7f9fffbfffbbffbdfef7ff7bfffffef7fdeff7bfdeffaffffffcfff03
ffeff7bfdefffbffffffffffff800000ffdffe5fb03fc0fffbdffb0ffc3fe07ffbbff81f
e07ff7bfffffef7fc0fb03fdeffaffffffdeff7bfffff03fdefffbffffffffffff800100
ffdfffffffbfdefffbdfffe7fbdfef7ffbbffadfef7ff7bffffff0ffde7ffbfdeffaffff
ffc0ff3ffffff7ffc0fffbffffffffffff800101ffdffdefffffcefffbdffef7fbdfffff
fbbffd7feffff7bffffffffffffffffe1ffaffffffdeff7bfdeff7bfdefffbffffffffff
ff800101ffdffc0ff7bfc0fffbdffe07fbdff4fffbbffb9fe7fff7bfffffffffe9ffffff
fffaffffffcfdf03fc0ff03fdcfffbffffffffffff800101ffdffd6ff03fd6fffbdffeff
fc3feb7ffbbffbdff0fff7bfffffffffd6fffffffffaffffffc7df5bfdeff7bfcefffbff
ffffffffff800101ffdfff7ff5bff6fffbdffef7ffffeafffbbffc3fef7ff7bfffffffff
d5ff37fffffaffffffd9bfdffdfffa7fc0fffbffffffffffff800001ffdffc0ff5bff9ff
fbdffe07fffff07ffbbffbdfef7ff7bfffffef7fe0ff7bfffffafffffffe7f03fc0ff5bf
dffffbffffffffffff800101ffdffdeffa7ffffffbdffef7ffffff7ffbbffbdfef7ff7bf
ffffe07ffeff5bfffffaffffffd1ff7bfdeff57fdefffbffffffffffff800101ffdffdef
ffffe1fffbdfff0ffffffffffbbffbdff0fff7bfffffeb7fdfff27fffffaffffffcfff7b
fe1ff83fc0fffbffffffffffff800001ffdffc0ff7bfdefffbdffeb7fc3ffffffbbffc3f
fffff7bfffffeb7fc3fffffffffaffffffdeff03fdeff71fdefffbffffffffffff800101
ffdffdaff03fdefffbdffeb7fbdffffffbbffffffffff7bffffff4ffdbff87fffffaffff
ffc0ff6bfdeff0bfccfffbffffffffffff800101ffdfff7ff6bfcdfffbdfff2ffbdff0ff
fbbffbdffffff7bffffffffff6ff7bfffffaffffffdeffdffdeff7bfd3fffbffffffffff
ff800101ffdffc0ffdfffefffbdffffff9bfef7ffbbff81ffffff7bfffffef7fc0ff7bff
fffaffffffdfff03fe1ff7bfd6fffbffffffffffff800101ffdffdeff03fccfffbdfffff
ffffef7ffbbffadffffff7bfffffe07fdeff7bfffffaffffffc0ff7bfdfdf03fc0fffbff
ffffffffff800001ffdffdeff7bfd3fffbdffef7fd3fe6fffbbffeffef7ff7bfffffed7f
deff87fffffaffffffdeff33fc01f79fdc7ffbffffffffffff800101ffdfec0ff03fd6ff
fbdffe07fadffffffbbff81fe07ff7bffffffbfec0fffffffffaffffffe9ffcffdddffaf
c2fffbffffffffffff800101ffdff5aff5bfc0fffbdffeb7fabfef7ffbbffbdfef7ff7bf
ffffe07ffefe07fffffaffffffd6ff33fdefff9fdefffbffffffffffff800101ffdff77f
faffdefffbdfffbffc1fe07ffbbffbdfeffff7bfffffef7fdefd7bfffffaffffffd5ff7b
fdefffffdefffbffffffffffff800000ffdfec0ff73ffffffbdffe07ffdfed7ffbbff81f
e07ff7bffffff0ffc0fd7bfffffaffffffe0fffffe0fffffc0fffbffffffffffff800101
ffdffdeff7bfcdfffbdffef7fbdffbfffbbffadfef7ff7bfffffef7fd6fd7bfffffaffff
ffdefffffccff37fde7ffbffffffffffff800001ffdffffff87fdefffbdfff4ff81fe07f
fbbffd7fefeff7bfffffef7fd6fd87fffffaffffffc0fffffd3ff7bfdefffbffffffffff
ff800101ffdffdc7f7bfd6fffbdffeb7f8ffef7ffbbffb9fe00ff7bfffffe6ffe9ffffff
fffaffffffd6ff7bfd6ff5bec0fffbffffffffffff800101ffdffc2ff7bfc9fffbdffeaf
ff1ffffffbbffbdfeeeff7bfffffffffffff87fffffaffffffe1ff03fc0ff27ffefffbff
ffffffffff800101ffdffdeff7bffffffbdfff07f8fff0fffbbffbfbef7ff7bfffffe7ff
ffff7bfffffaffffffdeff5bfdeffffffffffbffffffffffff800101ffdffdeff87fe9ff
fbdffff7f81fef7ffbbff803ef7ff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffdeffaffdc7fa7f
fffffbffffffffffff800100ffdffc0ff7f7d6fffbdffffffbdfef7ffbbffbbbf0fff7bf
ffffe07fffff7bfffffaffffffdeff73fc2ff5bfdefffbffffffffffff800101ffdffde7
f007d5fffbdfffffffffe6fffbbffbdff4fff7bfffffef7fcfff87fffffaffffffe1ff03
fdeff57fc0fffbffffffffffff800100ffdffe1ff777e0fffbdffffffc3ffffffbbffbdf
eb7ff7bfffffe7ffdefffffffffaffffffffff7bfdeff83fdefffbffffffffffff800101
ffdffd6ff7bfdefffbdffef7fbdfe7fffbbffc3feafff7bfffffefefc0ff7bfffffaffff
ffcfff7bfc0fffbfdffffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfccfffbdffe07fbdfef7f
fbbffc3ff07ff7bfffffe3efdeff03fffffaffffffdeff7bfde7ffffc0fffbffffffffff
ff800101ffdffe5ff87ff3fffbdffef7fbdfe07ffbbffadfff7ff7bfffffecdfcfff5bff
fffaffffffc0ff87fc0fffffdefffbffffffffffff800000ffdffdfdf7bfccfffbdffeff
fc3fef7ffbbffadfef7ff7bfffffff3fe9ff5bfffffaffffffdefffffd6ff7bfe1fffbff
ffffffffff800101ffdffc01f03fdefffbdffe7fffffe7fffbbffcbfe07ff7bfffffe8ff
d6ffa7fffffaffffffceff7bfebff03fd6fffbffffffffffff800101ffdffdddf6bfffff
fbdffefefbdff0fffbbfffffeb7ff7bfffffe7ffd5fffffffffaffffffc0ff03fdcff5bf
d6fffbffffffffffff800101ffdffdeffdffe1fffbdffe00f81feb7ffbbfffffeb7ff7bf
ffffefffe0fffffffffaffffffd6ff7bfdedfdffe5fffbffffffffffff800101ffdffdef
f03fdefffbdffeeefadfeb7ffbbff9fff4fff7bfffffef7ffefafffffffafffffff6fffb
fc7df03ffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff03fdefffbdffef7fadff2fffbbffbdf
fffff7bfffffe07ffff9fffffffafffffff9ff031610000026060f002220574d46430100
00000000010000000000000009000000002000004840000048000100fd9bf7bfdefffbff
ffffffffff800100ffdffdeff7bfdefffbdffef7fd3ffffffbbff81ff4fff7bfffffef7f
fffffffffffaffffffffff7bffe7f87fc0fffbffffffffffff800101ffdffe9ff7bfe1ff
fbdfff0fffffef7ffbbffbdfeb7ff7bfffffeffffffffbfffffafffffffffffbfd1ff5bf
d6fffbffffffffffff800101ffdffd6ff37fdc7ffbdffefefbfbe07ffbbff9ffeafff7bf
ffffe07fffff33fffffaffffffdeff03fcfff5bff7fffbffffffffffff800101ffdffc0f
ffffc2fffbdffe3ef803e3fffbbffbdff07ff7bfffffef7fdeff4ffffffaffffffc0ff7b
fdfff97fc0fffbffffffffffff800001ffdffd6ff3ffdefffbdffecdfbbbfc7ffbbff81f
ff7ff7bffffff4fec0ff5bfffffaffffffd6ff3fffffffffdefffbffffffffffff800100
ffdffe9ff7bfdefffbdffff3fbdfe3fffbbffadffffff7bfffffeb7ffeff03fffffaffff
ffd6ff7bfdeff87fdefffbffffffffffff800101ffdffdeff03fc0fffbdffe8ffbdfe07f
fbbffefffffff7bfffffeaffdeff7bfffffaffffffe9ff03fc0ff7bec0fffbffffffffff
ff800101ffdffffff7bfde7ffbdffe7ffc3fef7ffbbff81ffffff7bffffff07fc0ff37ff
fffaffffffffff7bfd6ff7bffefffbffffffffffff800101ffdffe9ff3ffe9fffbdffef7
ffdffffffbbffbdfef7ff7bfffffff7fd6ff7bfffffaffffffffff3ffd6ff37ffffffbff
ffffffffff800101ffdffd6ffa7fd6fffbdffe07f99ff4fffbbfffff607ff7bfffffef7f
f7ff5bfffffaffffffffff7bfe9ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffd5ff5bfd5ff
fbdffef7fa7feb7ffbbffbdfff7ff7bfffffe07fc0ff27fffffafffffffefb03fffff03f
fffffbffffffffffff800101ffdffe0ff57fe0fffbdffefffadfeafffbbfd81ffffff7bf
ffffeb7fdefffffffffaffffffccff7bfe1ff5bffffffbffffffffffff800101ffdffdef
f83fdefffbdffe07f81ff07ffbbfffdffffff7bffffff0ffffffa7fffffaffffffd3ff03
fd6ff5bffffffbffffffffffff800001ffdffc0ff7bfc0fffbdffef7fbdfff7ffbbfffff
fffff7bfffffef7ffeff5bfffffaffffffd6ff5bfd6ffa7ffffffbffffffffffff800101
ffdffd6ff03fc7fffbdffffffb8ffffffbbfffffe6fff7bfffffef7fffff57fffffaffff
ffc0ff5bfe5ff87ffffffbffffffffffff800101ffdffd6ff5bff8fffbdfff4ff85fffff
fbbfffffef7ff7bfffffef7fffff83fffffaffffffdeffa7fdc7f7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffe9ffdffc7fffbdffeb7fbdffffffbbffbdfeb7ff7bffffff0fffffffbff
fffaffffffc0fffffc2ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff03fc0fffbdffeaf
fbdfe6fffbbff81fe4fff7bfffffffffdebf7bfffffaffffffd6fffffdeff7bffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff7bfdefffbdfff07f81fef7ffbbffadffffff7bfffffffff
fe7f03fffffaffffffebfffffdeff87ffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfdeff
fbdffff7fbcfeb7ffbbffadff4fff7bfffffe7ffffff5bfffffaffffffdcff7bfc0fffff
fffffbffffffffffff800101ffdffdeff03fc0fffbdffffffbfbe4fffbbffd3feb7ff7bf
ffffef7fffffdffffffaffffffc0fb03fde7f87ffffffbffffffffffff800101ffdffe1f
f5bfdafffbdffffff8fbfffffbbfffffeafff7bfffffe07fffff03fffffaffffffdefffb
fe1ff5bffffffbffffffffffff800101ffdffdeffdfff7fffbdffffffb37fffffbbffbdf
f07ff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffdefffffd6ff5bffffffbffffffffffff800101
ffdffc0ff03fc0fffbdffef7ffcff4fffbbfd81fff7ff7bfffffe7ffffff7bfffffaffff
ffdefffffd6ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfdefffbdffe07fa3feb7f
fbbfffdffffff7bfffffef7ffffb03fffffaffffffe1ff3ffe5ff7fffffffbffffffffff
ff800101ffdffe1ff33ffffffbdffef7f9ffeafffbbffb8fc0fff7bfffffe07ffffffbff
fffaffffffffff7bfffff0fffffffbffffffffffff800101ffdffdeff4fffffffbdffeff
fbdff07ffbbff85faf7ff7bfffffeb7ffffffffffffaffffffe1ff03fdeff6fffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff5bfe1fffbdffe07f81fff7ffbbffbdfaf7ff7bffffffb7f
fffffffffffaffffffdeff7bfc0ffdbffffffbffffffffffff800101ffdffdeff03fdeff
fbdffef7fadfef7ffbbffbdfaf7ff7bffffffcfffffffffffffaffffffdeff3ffd6ff03f
fffffbffffffffffff800100ffdffe1ff7bededffbdffefefadfe67ffbbff81fb0fff7bf
ffffffffffff71fffffaffffffcdff7bff7ff7bffffffbffffffffffff800001ffdfffff
fffe001ffbdffe00fd3ff9fffbbffbcffffff7bfffffffffffff0bfffffafffffffffb03
fc0ffa7ffffffbffffffffffff800101ffdfffffffffdedffbdffeeeffffe67ffbbffbdf
f0fff7bfffffffffffff7bfffffaffffffcffffafdeff5bffffffbffffffffffff800001
ffdffffff71fdefffbdffef7fd3fef7ffbbff81feb7ff7bfffffffffffff7bfffffaffff
ffdefff9fdeff57ffffffbffffffffffff800101ffdffcfff0bfe1fffbdffef7fadfffff
fbbffadfeb7ff7bfffffef7fffff03fffffaffffffc0fffffc0ff83ffffffbffffffffff
ff800101ffdffdeff7bfdefffbdfff0ffabff0fffbbffefff2fff7bfffffe07fffff79ff
fffaffffffdefffffd6fffbffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bec0fffbdfffff
fc1fef7ffbbff81ffffff7bfffffeb7fffff87fffffaffffffceffffff7ff87ffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff03ffefffbdfff4fffdfef7ffbbffbdfe6fff7bfffffeb7f
ffff7bfffffafffffec0ff7bfc0ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffcfff01fdeff
fbdffeb7fbdfef7ffbbffc3fef7ff7bffffff4ffffff7bfffffafffffffeff03fdeff7bf
fffffbffffffffffff800101ffdffe9ff5bfc0fffbdffeaff81ff0fffbbffbdfeb7ff7bf
ffffffffffff7bfffffaffffffffff7bfccff37ffffffbffffffffffff800101ffdffd6f
f5bfd6fffbdfff07fadffffffbbffbdfe4fff7bfffffffffffff87fffffafffffffffffb
fd3ffffffffffbffffffffffff800101ffdffd5ff97ff7fffbdffff7feffee3ffbbffbdf
fffff7bffffffffffffffffffffaffffffffff03fd6ff7bffffffbffffffffffff800100
ffdffe0fffffc0fffbdffef7f81fe17ffbbffc3fef7ff7bffffffffffffffffffffaffff
ffdeff7bfc0ff03ffffffbffffffffffff800101ffdfffeff7f7defffbdffe07fbdfef7f
fbbfffffe07ff7bfffffff7fffff3ffffffaffffffc0fffbfdeff5bffffffbffffffffff
ff800101ffdffffff007e9fffbdffeb7fbdfef7ffbbfffffef7ff7bfffffe67fffff7bff
fffaffffffdeff03fffffdfffffffbffffffffffff800100ffdffffff777d6fffbdffeb7
f81fe07ffbbffc3feffff7bfffffe9ffffff03fffffaffffffdfff79fdeff03ffffffbff
ffffffffff800101ffdffe1ff7bfd5fffbdfff4ffadfef3ffbbffbdfe07ff7bfffffeb7f
ffff7bfffffaffffffc0ff87fc0ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfe0ff
fbdffffffeffef7ffbbffbdfef7ff7bfffffe07fffff3ffffffaffffffdeff7bfd6ff87f
fffffbffffffffffff800101ffdffdeff03ffefffbdffef7f81f607ffbbff9bffffff7bf
ffffef7fffff7f7ffffaffffffc0ff7bfebff5bffffffbffffffffffff800000ffdffdef
fa7fdefffbdffe07fbdfff7ffbbffffff0fff7bfffffef7fffff007ffffaffffffdfff7b
fdcff5bffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff5bfc0fffbdffed7ffdfef7ffbbffbdf
eb7ff7bfffffe07fffff777ffffaffffffdeff87fdeff97ffffffbffffffffffff800100
ffdffdfdf03fd6fffbdfffbff99fe07ffbbff81feb7ff7bfffffeb7fffff7bfffffaffff
ffc0fffffe9ffffffffffbffffffffffff800101ffdffc01f5bff7fffbdffe07fa7feb7f
fbbffb5ff2fff7bffffff5ffffff7bfffffaffffffdefffffd6ffffffffffbffffffffff
ff800101ffdffdddfa7fc0fffbdffee7fadfeb7ffbbffefffffff7bfffffee7fffff87ff
fffaffffffe9fffffd5ffffffffffbffffffffffff800100ffdffdeff7bfdefffbdffef7
f81ff4fffbbff81feffff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffd6ff7bfe0ff7bffffffbff
ffffffffff800101ffdffdefffffe1fffbdffe07fbdffffffbbffbdfe1fff7bffffff0ff
ffff03fffffaffffffd5ff03ffeff03ffffffbffffffffffff800101ffdffc0ffa7fdeff
fbdffeffffd7fffffbbffbdfedfff7bfffffef7fffff6bfffffaffffffe0ff7bfe1ff7bf
fffffbffffffffffff800101ffdffc0ff5bfdefffbdffef7ffcffffffbbff81ffb7ff7bf
ffffef7fffffdffffffafffffffeff7ffdeff7fffffffbffffffffffff800101ffdffdef
f57fcdfffbdffe07fffffffffbbffadfe07ff7bfffffef7fffff03fffffaffffffcfff03
fdeff03ffffffbffffffffffff800101ffdffdfff83fe1fffbdffef7fffff0fffbbffeff
ef7ff7bffffff0ffffff7bfffffaffffffdeff03fcdff03ffffffbffffffffffff800101
ffdffcfff7bfdefffbdfffffffffef7ffbbff81fefeff7bfffffffffffff7bfffffaffff
ffc0ff7bfe1ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffe9ff03fdefffbdfffffffff6f6f
fbbffbdfe3eff7bffffff0ffffff03fffffaffffffdeff7bfdeff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffd6ff5bfdefffbdffffff9bf000ffbbfffffecdff7bfffffef7fffff1fff
fffaffffffceff7bfdeff7bffffffbffffffffffff800101ffdffd5ff5bfe1fffbdffefe
fbdfef6ffbbffbdfff3ff7bfffffef7fffffe3fffffaffffffc0ff87fdeff87ffffffbff
ffffffffff800101ffdffe0ffa7fdefffbdffe3efadfef7ffbbff81fe8fff7bfffffe6ff
ffff1ffffffaffffffd6ff7bfe1ff7bffffffbffffffffffff800101ffdfffefffffc0ff
fbdffecdf93ff0fffbbffb5fe7fff7bfffffffffffff03fffffafffffff7ff03fdeff03f
fffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfd6fffbdffff3fffffffffbbffeffef7ff7bf
ffffe7ffffff7bfffffaffffffc0ff5bfc0ff5bffffffbffffffffffff800001ffdffc0f
f03fd6fffbdffe8ffd3fef7ffbbff81fe07ff7bfffffef7ffffffffffffaffffffdeff5b
fd6ff5bffffffbffffffffffff800000ffdffd6ff5bfe9fffbdffe7ffadf607ffbbffbdf
eb7ff7bfffffe07fffff7f7ffffaffffffdeffa7fd6ffa7ffffffbffffffffffff800000
ffdfff7ffdffe1fffbdffefffabfff7ffbbfffd7f0fff7bfffffef7fffff1f7ffffaffff
ffc0fffffe9ffffffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff03fdefffbdffffffc1fef7f
fbbfffcfef7ff7bfffffe7ffffff66fffffaffffffdaff7bfffff87ffffffbffffffffff
ff800000ffdffc8ff7bfdefffbdfffffffdfe07ffbbfffffef7ff7bfffffef7ffffff9ff
fffafffffff7ff03fdeff5bffffffbffffffffffff800100ffdffd6ff7bfdefffbdfff0f
ffffeb7ffbbfffffef7ff7bfffff607fffff47fffffaffffffc0ff6bfc0ff5bffffffbff
ffffffffff800101ffdffd5ff03fe1fffbdffef7fffffbfffbbffffff0fff7bfffffff7f
ffff3ffffffaffffffdeffdffdaff97ffffffbffffffffffff800101ffdffe0ff6bffbff
fbdffef7ffffe07ffbbffffffffff7bfffffffffffff7bfffffaffffffc0ff03ff7ff7f7
fffffbffffffffffff800101ffdffdeffdfffbfffbdffe6ffbdfef7ffbbffbdfe7fff7bf
ffffffffffff03fffffaffffffd6ff7bfc0ff007fffffbffffffffffff800101ffdffc0f
f03ffbfffbdffffff81ffffffbbff81fef7ff7bfffffffffffff5bfffffaffffffebff7b
fdeff777fffffbffffffffffff800101ffdffc7ff7bffffffbdfff0ffbdff4fffbbffbdf
e07ff7bfffffef7fffff5bfffffaffffffdcff03fdeff7bffffffbffffffffffff800101
ffdfff8ff33fdefffbdffef7fbffeb7ffbbffbffef7ff7bfffffe07fffffa7fffffaffff
ffdeff5bfccff7bffffffbffffffffffff800101ffdffc7ffcffc0fffbdff6f6f81feaff
fbbff81fe7fff7bfffffef7ffffffffffffaffffffdeffdfff3ff87ffffffbffffffffff
ff800001ffdffc0ff33fdefffbdff000fbdff07ffbbffbdfef7ff7bfffffefffffffa7ff
fffafffffec0ff03fccff7bffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfdffffbdffef6
fc3fff7ffbbffbfbe07ff7bfffffe07fffff5bfffffaffffffdeff7bfdeff03ffffffbff
ffffffffff800101ffdfffffffffc0fffbdffef7fbdfef7ffbbff803eb7ff7bfffffee7f
ffff57fffffaffffffc0ff7bfffff5bffffffbffffffffffff800101ffdffdefffffdedf
fbdfff0ffbdfe07ffbbffbbbfb7ff7bfffffef7fffff83fffffaffffffd6ff03fffffdff
fffffbffffffffffff800001ffdffc0fffffc01ffbdffffffbdfeb7ffbbffbdffcfff7bf
ffffe07ffffffbfffffaffffffd6ff5bfe1ff03ffffffbffffffffffff800100ffdffdaf
f7bfdddffbdfff0ffc3ffbfffbbffbdffffff7bfffffefffffff3ffffffaffffffe9ffdf
fdeff7bffffffbffffffffffff800101ffdfff7fb03fdefffbdffeb7ffffe07ffbbffc3f
f0fff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffffff03fdeff87ffffffbffffffffffff800101
ffdffc0fffbfdefffbdffeb7fbfbef7ffbbfffffef7ff7bfffffe07fffff03fffffaffff
ffffff7bfdeff5bffffffbffffffffffff800101ffdffdefffffe1fffbdfff2ff803ffff
fbbffd3fef7ff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffffff7bfe1ff5bffffffbffffffffff
ff800101ffdffffff7bfe9fffbdffffffbbbf0fffbbffadfe6fff7bffffff4ffffff3fff
fffafffffffffb03fffff97ffffffbffffffffffff800101ffdffdeff03fd6fffbdffefe
fbdfef7ffbbffabffffff7bfffffeb7ffffffffffffaffffffdefffbfdeffffffffffbff
ffffffffff800101ffdffc0ff1ffd5fffbdffe00fbdfef7ffbbffc1fff7ff7bfffffeaff
ffff7bfffffaffffffc0fffffc0ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffc7ffe3fe0ff
fbdffeeefc3fe6fffbbfffdfe67ff7bffffff07fffff03fffffaffffffdefffffdeff03f
fffffbffffffffffff800101ffdfff8ff1ffdefffbdffef7fbfbfffffbbffbdfe9fff7bf
ffffff7fffff6bfffffaffffffdfff71fdfff5bffffffbffffffffffff800101ffdffc7f
f03fc0fffbdffef7f8fbf0fffbbff81feb7ff7bfffffe7ffffffdffffffaffffffc0ff0b
fc0ffdfffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bfd6fffbdfff0ffb37ef7ffbbffadf
e07ff7bfffffef7fffff03fffffaffffffc0ff7bfdeff03ffffffbffffffffffff800100
ffdffdeff7f7d6fffbdfffffffcfef7ffbbffadfef7ff7bfffffe07fffff7bfffffaffff
ffdeff7bfe1ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffffff1f7e9fffbdffef7fa3fef7f
fbbffd3ffffff7bfffffef7fffff87fffffaffffffdeff03fd6ff7bffffffbffffffffff
ff800100ffdffdeff66fe1fffbdff607f9fff0fffbbffffffffff7bfffffe7ffffff7bff
fffaffffffdeff01fd6ff03ffffffbffffffffffff800101ffdfec0fff9fdefffbdffff7
fbfffffffbbffbdffffff7bfffffffffffff7bfffffaffffffe1ff7bfe5ff5bffffffbff
ffffffffff800101ffdfffeff47fdefffbdffffffbdfef7ffbbff81ff0fff7bfffffef7f
ffff37fffffaffffffffff7bfdfdfdfffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff3ffdeff
fbdffffff81fe07ffbbffb5fef7ff7bfffffe07ffffffffffffaffffffdc7f7bfc01f03f
fffffbffffffffffff800000ffdffdeff7bfe1fffbdffffffbdfeb7ffbbffeff6f6ff7bf
ffffeb7fffff7bfffffaffffffc2ff87fdddf7bffffffbffffffffffff800101ffdffdef
f03fdefffbdfff0fffdfeb7ffbbff81f000ff7bffffffbffffff03fffffaffffffdeffff
fdeff33ffffffbffffffffffff800101ffdffcdff5bfc0fffbdffef7f81ff4fffbbffb9f
ef6ff7bfffffe07fffff5bfffffaffffffdeff3ffdeff4fffffffbffffffffffff800101
ffdffdeffdffd6fffbdff6f6fbdffffffbbffbdfef7ff7bfffffef7fffffdbfffffaffff
ffc0ff7bfe1ff5bffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff03fd6fffbdff000ffdff0ff
fbbff81ff0fff7bfffffef7fffffe7fffffaffffffc87f03fe9ff03ffffffbffffffffff
ff800100ffdffdeff7bfe9fffbdffef6f81fef7ffbbffbfffffff7bfffffe07fffffffff
fffaffffffd6ff7bfd6ff7bffffffbffffffffffff800100ffdfffeff7bffffffbdffef7
fbdfef7ffbbffbdfef7ff7bfffffed7ffffffffffffaffffffd5ff3f7d5ffffffffffbff
ffffffffff800101ffdffc0fb03fe1fffbdfff0ffc3fef7ffbbff81f607ff7bffffffbff
fffffffffffaffffffe0ff007e0ffffffffffbffffffffffff800101ffdffde7ffbfdeff
fbdffffffadff0fffbbffbdfff7ff7bfffffe07ffffffffffffafffffffeff777fefe07f
fffffbffffffffffff800101ffdffe1ff7bfdefffbdffef7fadffffffbbffd3fef7ff7bf
ffffef7fffff7f7ffffaffffffcfff7bfdefd7bffffffbffffffffffff800101ffdffd6f
f03fdefffbdff607fcbffdfffbbffadfe07ff7bfffffef7fffff1f7ffffaffffffdeff7b
fc0fd7bffffffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfe1fffbdffff7fffffdfffbbffabf
eb7ff7bfffffe07fffff66fffffaffffffc0ff87fdefd7bffffffbffffffffffff800101
ffdffe5fffbf5efffbdffef7fbdffdfffbbffc1ffbfff7bfffffeb7ffffff9fffffaffff
ffdeff7bffefd87ffffffbffffffffffff800101ffdffdeff03fc0fffbdffe07f81fffff
fbbfffdfe07ff7bffffff5ffffff47fffffaffffffceff03fc0ff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffc0ff79f7efffbdffeb7fadfef7ffbbfffd7ef7ff7bfffffee7fffff3fff
fffaffffffc0ff6bfde7f03ffffffbffffffffffff800101ffdffd6ff03ffffffbdfffbf
feffe07ffbbfffcff4fff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffd6ffdffdeff5bffffffbff
ffffffffff800101ffdffd6ff6bffffffbdffe07f81fef7ffbbfffffeb7ff7bfffffef7f
ffff03fffffaffffffebff03ec0ff87ffffffbffffffffffff800101ffdffe9ffdffdeff
fbdffef7fbdfeffffbbfffffeafff7bfffff607fffff1ffffffaffffffdcff7bffeff7bf
fffffbffffffffffff800101ffdffe1ff03fc0fffbdfffffffffe07ffbbffffff07ff7bf
ffffff7fffffe3fffffaffffffdeff03fdeff7bffffffbffffffffffff800001ffdffdef
f7bfd6fffbdfff4ffbdfef7ffbbfffffff7ff7bfffffef7fffff1ffffffaffffffdeff1f
ec0ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfd6fffbdffeb7f81fefeffbbfffdf
fffff7bfffffe07fffff03fffffafffffec0ffe3f5aff87ffffffbffffffffffff800001
ffdffdeff03fe9fffbdffeaffadfe00ffbbff99fef7ff7bfffffeb7fffff7bfffffaffff
ffdeff1ff77ffffffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff7bfdefffbdfff07feffeeef
fbbffa7fe07ff7bfffffeb7ffffffffffffaffffffc0ff03ec0ff71ffffffbffffffffff
ff800001ffdffffff7fec0fffbdffff7f81fef7ffbbffadfeb7ff7bffffff4ffffff87ff
fffaffffffd6ff7bfdeff0bffffffbffffffffffff800101ffdffdeff03ffefffbdffef7
fbdfef7ffbbff81ffbfff7bfffffffffffff7bfffffaffffffd6ff7f7debf7bffffffbff
ffffffffff800101ffdffc0ff7bfdc7ffbdffe07ffdff0fffbbffbdfe07ff7bfffffffff
ffff7bfffffaffffffe9ff1f7fe7f7bffffffbffffffffffff800101ffdffdeffa7fc2ff
fbdffeb7f99ff4fffbbffbdfef7ff7bfffffffffffff7bfffffafffffffebf66fffff03f
fffffbffffffffffff800101ffdffdfff5bfdefffbdfffbffa7feb7ffbbff81ff0fff7bf
ffffffffffff87fffffafffffffe7ff9fffff79ffffffbffffffffffff800101ffdffc1f
f57fdefffbdffe07fadfeafffbbffadfef7ff7bffffffffffffffffffffaffffffffff47
fffffa7ffffffbffffffffffff800101ffdffdeff83fc0fffbdffef7f81ff07ffbbffd7f
ef7ff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffffff3bfffff5bffffffbffffffffffff800101
ffdffdeff7bfde7ffbdfff0ffbdfff7ffbbffb9fe6fff7bfffffe07fffff03fffffaffff
ffffff03fffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffdeff03fdefffbdffef7ffffef7f
fbbffbdffffff7bfffffef7fffff5bfffffaffffffffff5bfffff5bffffffbffffffffff
ff800101ffdffe1ff7ffc0fffbdffef7ffffe07ffbbffbdff0fff7bfffffefffffff5bff
fffaffffffdeff5bfffffa7ffffffbffffffffffff800101ffdffffff7bfdefffbdffe6f
ffffeb7ffbbfd81fef7ff7bfffffe07fffffa7fffffaffffffc0ffa7fffff7bffffffbff
ffffffffff800001ffdffffff03fdffffbdfffffffdfeb7ffbbfffdfef7ff7bfffffef7f
fffffffffffaffffffdefffffffffffffffffbffffffffffff800100ffdffffff7bfc0ff
fbdffffff99ff4fffbbfffffef7ff7bffffff0fffffffffffffaffffffdfffa7fffff87f
fffffbffffffffffff800001ffdffe1ff03fc0fffbdfff0ffa7ffffffbbffffff0fff7bf
ffffef7ffffffffffffaffffffc0ff5bfffff5bffffffbffffffffffff800101ffdffdef
f5bfdefffbdffef7fadff0fffbbffffffffff7bfffffef7ffffffffffffaffffffc0ff57
fffff5bffffffbffffffffffff800001ffdffdeffdbfdefffbdffef7f81fef7ffbbffc3f
ef7ff7bfffffef7fffff7f7ffffaffffffdeff83fffff97ffffffbffffffffffff800101
ffdffcdffe7fdefffbdffef7fbdfef7ffbbffbdfe07ff7bffffff0ffffff007ffffaffff
ffdefffbfffffffffffffbffffffffffff800101ffdfffffffffe1fffbdfff0ffbdfef7f
fbbffbdfeb7ff7bfffffffffffff777ffffaffffffdeff3ffffff3fffffffbffffffffff
ff800101ffdffe9ff7bfdefffbdffffff81ff0fffbbffbdfeb7ff7bfffffee3fffff7bff
fffaffffffe1ff7bfffff7bffffffbffffffffffff800001ffdffd6ff03fc0fffbdffef7
fadffffffbbffc3ff4fff7bfffffe17fffff7bfffffaffffffffff03fffff03ffffffbff
ffffffffff800101ffdffd5ff5bfd6fffbdffe07fd7fef7ffbbffffffffff7bfffffef7f
ffff87fffffaffffffdc7f7bfffff7bffffffbffffffffffff800101ffdffe0ffdffd6ff
fbdffeb7fb9fe07ffbbffbdff0fff7bfffffef7fffff87fffffaffffffc2ff3ffffff3ff
fffffbffffffffffff8001011610000026060f002220574d464301000000000001000000
0000000009000000002000004820000048000100ffdffdeff03fe9fffbdffeb7fbdfeb7f
fbbff99fef7ff7bfffffe07fffff7bfffffaffffffdeff7bfffff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffc0ff7bffffffbdfff4ffbdfeb7ffbbffe7fef7ff7bfffffef3fffff7bff
fffaffffffdeff03fffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffc7ff7bfdefffbdfffff
f81ff4fffbbff99fef7ff7bffffff4ffffff7bfffffaffffffc0ff6bfffff5bffffffbff
ffffffffff800101ffdfff8ff03ec0fffbdfff0ffb5ffffffbbffbdff0fff7bfffffeb7f
ffff87fffffaffffffc87fdffffffdfffffffbffffffffffff800000ffdffc7ff6bfdc7f
fbdffef7fefff0fffbbffffffffff7bfffffeafffffffffffffaffffffd6ff03fffff03f
fffffbffffffffffff800001ffdffc0ffdffc2fffbdffef7f81fef7ffbbffc3fef7ff7bf
fffff07ffffe07fffffaffffffd5ff03fffff7bffffffbffffffffffff800101ffdffdef
f03fdefffbdffef7fbdfef7ffbbffbdfe07ff7bfffffff7ffffd7bfffffaffffffe0ff7b
fffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff7bfdefffbdfff0ffbdfef7ffbbffbdf
eb7ff7bfffffe7fffffd7bfffffafffffffeff7bfffff6bffffffbffffffffffff800101
ffdffdeff33fc0fffbdffffff99ff0fffbbffbdff0fff7bfffffef7ffffd7bfffffaffff
ffcfff37fffffdfffffffbffffffffffff800101ffdffdeffcffde7ffbdffaf7fe7fffff
fbbffc3fef7ff7bfffffe07ffffd87fffffaffffffdefffbfffff03ffffffbffffffffff
ff800001ffdffdeff33fe9fffbdffe07f99faf7ffbbfffffef7ff7bfffffef7fffffffff
fffaffffffc0ff33fffff7bffffffbffffffffffff800100ffdffe1ff7bfd6fffbdffbf7
fbdfe07ffbbffbfbef7ff7bfffffe7ffffff87fffffaffffffdeff4ffffff7bffffffbff
ffffffffff800101ffdfffffffffd5fffbdfffffffffbf7ffbbff803f0fff7bfffffef7f
ffff7bfffffaffffffceff5bfffff33ffffffbffffffffffff800101ffdffdefffffe0ff
fbdffffffffffffffbbffbbbfffff7bfffffe07fffff7bfffffaffffffc0ff03fffffcff
fffffbffffffffffff800000ffdffc0ff87fdefffbdffffffffffffffbbffbdffffff7bf
ffffeb7fffff7bfffffaffffffd6ff7bfffff33ffffffbffffffffffff800101ffdffd6f
f7bfc0fffbdffee3fffffffffbbffbdffffff7bffffff5ffffff87fffffaffffffebffff
fffff7bffffffbffffffffffff800101ffdffd6fb7b7dffffbdffe17fbdfef7ffbbffc3f
fffff7bfffffee7ffffffffffffaffffffdcfffffffffffffffffbffffffffffff800101
ffdffe9f8007defffbdffef7f81fe07ffbbffc3fef7ff7bfffffef7fffff3ffffffaffff
ffdeff7f7ffffffffffffbffffffffffff800101ffdffdfdf7b7c0fffbdffef7fbdfeb7f
fbbffbdfe07ff7bfffffffffffff7bfffffaffffffe1ff1f7ffffffffffffbffffffffff
ff800101ffdffc01f7bfdefffbdffe07fbffeb7ffbbffbdfeb7ff7bfffffef7fffff03ff
fffaffffffdeff66fffff7bffffffbffffffffffff800101ffdffdddf87fc0fffbdffef3
f81ff4fffbbffbdfeb7ff7bfffff607fffff7bfffffaffffffdefff9fffff03ffffffbff
ffffffffff800101ffdffdefffffd6fffbdffef7fbdffffffbbffc3ff4fff7bfffffff7f
ffff3ffffffaffffffdeff47fffff5bffffffbffffffffffff800100ffdffdeff87ff6ff
fbdff607fc3fef7ffbbffffffffff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffe1ff3bfffffaff
fffffbffffffffffff800101ffdffe0ff7bff9fffbdffff7fadf607ffbbfffffef7ff7bf
ffffe07fffff03fffffaffffffdeff03fffff73ffffffbffffffffffff800101ffdffccf
f7bffffffbdffff7fadfff7ffbbffbdf607ff7bfffffeb7fffff6bfffffaffffffc0ff1f
fffff03ffffffbffffffffffff800000ffdffd3ff7bfdefffbdffe67fcbfee3ffbbff81f
ff7ff7bfffffeb7fffffdffffffaffffffd6ffe3fffff7bffffffbffffffffffff800101
ffdffd6ff87fc0fffbdffe9fffffe17ffbbffadfee3ff7bffffff4ffffff03fffffaffff
ffd6ff1ffffff7bffffffbffffffffffff800001ffdffc0ff7bfd6fffbdffeb7fbfbef7f
fbbffeffe17ff7bfffffffffffff7bfffffaffffffe9ff03fffff7bffffffbffffffffff
ff800100ffdffdc7f03ff7fffbdffe07f803ef7ffbbff81fef7ff7bfffffff5fffffffff
fffaffffffffff7bfffff87ffffffbffffffffffff800001ffdffc2ff5bfc0fffbdffee7
fbbbe07ffbbffbdfef7ff7bfffffff3ffffffffffffaffffffdefffffffffffffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeffdffc0fffbdffef7fbdfef3ffbbfffdfe07ff7bfffffffff
fffffffffffaffffffc0ff87fffff7bffffffbffffffffffff800000ffdffdeff03fdeff
fbdffe07fbdffffffbbff99fef3ff7bfffffffffffff37fffffaffffffdaff7bfffff03f
fffffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bfdefffbdffefffc3fef7ffbbffa7ffffff7bf
ffffffffffff7bfffffafffffff7ff7bfffff7bffffffbffffffffffff800101ffdffde5
f71fdefffbdffef7ffffe07ffbbffadfef7ff7bfffffffffffff5bfffffaffffffc0ff7b
ffffffbffffffbffffffffffff800000ffdffc7df0bfe1fffbdffe07fc3fef7ffbbff81f
e07ff7bffffff0ffffff27fffffaffffffdeff87fffff03ffffffbffffffffffff800101
ffdffd9bf7bffffffbdffef7fadfeffffbbffbdfef7ff7bfffffef7ffffffffffffaffff
ffccff7bfffff7bffffffbffffffffffff800101ffdfffe7f7bfe1fffbdffef7fadfe07f
fbbffbdfeffff7bfffffef7ffffffffffffafffffff3ff03ffffffbffffffbffffffffff
ff800101ffdffd1ff03fdefffbdffe07fcbfef7ffbbff81fe07ff7bfffffe6ffffffffff
fffaffffffccff5bfffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffcfff79fdefffbdffeb7
fffff0fffbbffadfef7ff7bffffffffffffffffffffaffffffdeff5bfffff3bffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff7bfcdfffbdfffb7fb8fef7ffbbffc3ff0fff7bfffffef7f
fffffffffffaffffffffffa7fffff7bffffffbffffffffffff800001ffdffc0fb03fcfff
fbdfffcff85fef7ffbbffbdfef7ff7bfffffe07ffffffffffffafffffffffffffffff03f
fffffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfdefffbdffffffbdfef7ffbbffbdfef7ff7bf
ffffeb7ffffffffffffafffffffffffffffff7bffffffbffffffffffff800101ffdffd6f
f03fc0fffbdffef7fbdff0fffbbffbdfef7ff7bfffffeb7ffffffffffffaffffffe9ffff
fffff3fffffffbffffffffffff800001ffdffe9ff5bfdefffbdffe07f81ffffffbbffc3f
f0fff7bffffff4fffffffffffffaffffffd6ff7f7ffff7bffffffbffffffffffff800101
ffdffe9ff5bfcffffbdffeb7fbcfef7ffbbffffffffff7bffffffffffffffffffffaffff
ffd5ff007fffb03ffffffbffffffffffff800000ffdffd6ffa7fdefffbdfffbff03fe07f
fbbff9ffef7ff7bfffffef7ffffffffffffaffffffe0ff777ffff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffd5ffffec0fffbdffe07ebdfeb7ffbbffbdfe07ff7bfffff607fffffffff
fffafffffffeff7bfffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffe0ffffffefffbdffef7
ebdfeb7ffbbff81feb7ff7bfffffff7ffffffffffffaffffffdeff7bfffff5bffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff7bffffffbdfff0febdff4fffbbffbdfeb7ff7bfffffee3f
fffffffffffaffffffc0ff87fffff5bffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff03fffff
fbdffef7ec3ffffffbbff9fff4fff7bfffffe17ffffffffffffaffffffdeff7bfffffa7f
fffffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bffffffbdffef7ffffef7ffbbffbdffffff7bf
ffffef7ffffffffffffaffffffdfff7bfffffffffffffbffffffffffff800101ffdfff7f
f7fffffffbdffef7fd3f607ffbbff81fef7ff7bfffffef7ffffffffffffaffffffc1ff7b
ffffffaffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff3f7fffffbdfff0ffadfff7ffbbffadf
607ff7bfffffe07ffffffffffffaffffffd6ff87ffffff9ffffffbffffffffffff800101
ffdffdeff007fffffbdffffffabfee3ffbbffedfff7ff7bfffffef3ffffffffffffaffff
ffd6fffffffffffffffffbffffffffffff800101ffdffdeff777fffffbdfff0ffc1fe17f
fbbfff3fee3ff7bfffffef7ffffffffffffaffffffe5fe07fffffffffffffbffffffffff
ff800101ffdffc0ff7bffffffbdffef7ffdfef7ffbbfffffe17ff7bfffffe07fffffffff
fffafffffffffd7bfffffffffffffbffffffffffff800100ffdffd6ff7bffffffbdffef7
fbffef7ffbbffc3fef7ff7bfffffeb7ffffffffffffaffffffdefd7bfffff7bffffffbff
ffffffffff800101ffdfff7ff87ffffffbdffe6ff87fe07ffbbffbdfef7ff7bffffff5ff
fffffffffffaffffffc0fd7bfffff03ffffffbffffffffffff800000ffdffc0ff87fffff
fbdffffffb7fef3ffbbffbdfe07ff7bfffffee7ffffffffffffaffffffd6fd87fffff5bf
fffffbffffffffffff800100ffdffdeff7bffffffbdffe7ffedff4fffbbff9bfef3ff7bf
ffffef7ffffffffffffafffffff7ff87fffffdfffffffbffffffffffff800101ffdffccf
f7bffffffbdffef7f81feb7ffbbffffff4fff7bfffffef7ffffffffffffaffffffc0ff7b
fffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffd3ff7bffffffbdffe07fbdfeafffbbfffdf
eb7ff7bfffff607ffffffffffffaffffffdeff7bfffff7bffffffbffffffffffff800101
ffdffd6ff87ffffffbdffef7fffff07ffbbff99feafff7bfffffff7ffffffffffffaffff
ffcfff7bfffff87ffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bffffffbdffe7ffc3ffe7f
fbbffa7ff07ff7bfffffef7ffffffffffffaffffffdeff87fffff5bffffffbffffffffff
ff800101ffdffdeff03ffffffbdffffffadfef7ffbbffadffe7ff7bfffffe07fffffffff
fffaffffffc0fffffffff5bffffffbffffffffffff800101ffdffffff7bffffffbdffef7
fadfe07ffbbff81fef7ff7bfffffeb7ffffffffffffaffffffdeff3ffffff97ffffffbff
ffffffffff800101ffdfffffffbffffffbdff607fcbfeffffbbffbdfe07ff7bfffffeb7f
fffffffffffaffffffcfff7bfffff87ffffffbffffffffffff800100ffdffdeff03fffff
fbdffff7ffffef7ffbbfffffeffff7bffffff4fffffffffffffaffffffdeff03fffff7bf
fffffbffffffffffff800000ffdffc0ff7bffffffbdffffffbdfe07ffbbfffffef7ff7bf
fffffffffffffffffffafffffec0ff7bfffff7bffffffbffffffffffff800101ffdffdef
ffbffffffbdffffff81fef7ffbbfffffe07ff7bfffffff5ffffffffffffaffffffdeff3f
fffff37ffffffbffffffffffff800101ffdffdfff03ffffffbdffffffadfef7ffbbfffff
ef7ff7bfffffff3ffffffffffffaffffffc0ff7bfffffffffffffbffffffffffff800101
ffdffc0ff7bffffffbdffee3feffe07ffbbfffffef7ff7bffffffffffffffffffffaffff
ffd6ff03fffff7f7fffffbffffffffffff800101ffdffc0ff87ffffffbdffe17f81feb7f
fbbfffffe07ff7bffffffffffffffffffffaffffffd6ff6bfffff1f7fffffbffffffffff
ff800100ffdffdeff7bffffffbdffef7fbdffb7ffbbfffffeb7ff7bfffffffffffffffff
fffaffffffe9ffdffffff66ffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bffffffbdffef7
fd3ffcfffbbffffffb7ff7bffffffffffffffffffffaffffffffff03ffffff9ffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff7bffffffbdffe07fadffffffbbffffffcfff7bfffffffff
fffffffffffaffffffffff7bfffff47ffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff87fffff
fbdffef3fabfef7ffbbffffffffff7bffffffffffffffffffffaffffffdebffffffff3ff
fffffbffffffffffff800101ffdffffff7bffffffbdfff0ffc1fe07ffbbfffffef7ff7bf
fffffffffffffffffffafffffffe7f37fffff7bffffffbffffffffffff800101ffdffdfd
f03ffffffbdffeb7ffdfeb7ffbbfffffe07ff7bffffffffffffffffffffaffffffffff7b
fffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffc01f5bffffffbdffeb7fffffbfffbbfffff
eb7ff7bffffffffffffffffffffaffffffffff5bfffff7bffffffbffffffffffff800101
ffdffdddf5bffffffbdfff2fffffe07ffbbffffffbfff7bffffffffffffffffffffaffff
ffffff27fffff3bffffffbffffffffffff800100ffdffdeffa7ffffffbdfffffffffef7f
fbbfffffe07ff7bffffffffffffffffffffafffffffffffffffff03ffffffbffffffffff
ff800101ffdffdeff7bffffffbdffefefffff0fffbbfffffef7ff7bfffffffffffffffff
fffafffffffffffffffff5bffffffbffffffffffff800001ffdffe0ff03ffffffbdffe00
ffffef7ffbbfffffef7ff7bffffffffffffffffffffafffffffffffffffffdbffffffbff
ffffffffff800101ffdffccff6bffffffbdffeeeffffef7ffbbfffff607ff7bfffffffff
fffffffffffafffffffffffffffffe7ffffffbffffffffffff800000ffdffd3ffdffffff
fbdffef7ffffef7ffbbfffffff7ff7bffffffffffffffffffffaffffffffffffffffffff
fffffbffffffffffff800101ffdffd6ff03ffffffbdffef7fffff0fffbbffffffffff7bf
fffffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffffbffffffffffff800101ffdffc0f
f7bffffffbdfff0ffffffffffbbffffff0fff7bffffffffffffffffffffaffffffffffff
fffffffffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bffffffbdffef7fffffffffbbfffff
ef7ff7bffffffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffffbffffffffffff800101
ffdffdc7f33ffffffbdfff4ffffff0fffbbfffffef7ff7bffffffffffffffffffffaffff
fffffffffffffffffffffbffffffffffff800101ffdffc2ffcfffffffbdffeb7ffffef7f
fbbfffffe6fff7bffffffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffffbffffffffff
ff800101ffdffdeff33ffffffbdffe07ffffef7ffbbffffffffff7bfffffffffffffffff
fffafffffffffffffffffffffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bffffffbdffeb7
ffffe6fffbbfffffe7fff7800000000000000000000200000000000000000000000003ff
ffffffffff800101ffdffc0ffffffffffbdfff4ffffffffffbbfffffef7ff7ffffffff7f
ffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffdffc07ffffffff
fbdffef7ffffe7fffbbfffffe07ff7ffffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffdffdeffffffffffbdfffffffffef7ffbbfffffef7ff7ff
ffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff800000ffdffdef
fffffffffbdfffffffffe07ffbbfffffe7fff7ffffffff7fffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffff800100ffdffdeffffffffffbdfff4fffffef7ffbbfffff
ef7ff7ffffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff800000
ffdffe1ffffffffffbdffeb7ffffe7fffbbfffffe07ff7ffffffff7fffffffffffffffff
ff7fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffdffdeffffffffffbdffeafffffef7f
fbbfffffeb7ff7ffffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ff800001ffdffc0ffffffffffbdfff07ffff607ffbbffffff0fff7ffffffff7fffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffdffd6ffffffffffbdffff7
ffffff7ffbbfffffef7ff7ffffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffdffebffffffffffbdffef7fffffffffbbfffffef7ff7ffffffff7f
ffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffdffdcfffffffff
fbdffe07fffffffffbbfffffef7ff7ffffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffdffdeffffffffffbdffeb7fffffffffbbffffff0fff7ff
ffffff000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffdfffff
fffffffffbdffeb7fffffffffbbffffffffff7ffffffffffff7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffdffffffffffffffbdfff4ffffffffffbbfffff
fffff7ffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffdffffffffffffffbdffffffffffffffbbffffffffff7ffffffffffff7fffffffffffff
ffffffff00000000000000000000000003800101ffdffffffffffffffbdffef7ffffffff
fbbffffffffff7ffffffffffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff
fb800101ffdffffffffffffffbdffe07fffffffffbbffffffffff7ffffffffffff7fffff
ffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdffffffffffffffbdffed7
fffffffffbbffffffffff7ffffffffffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffff
fffffffffb800101ffdffffffffffffffbdfffbffffffffffbbffffffffff7ffffffffff
ff7fffffffffffffffffffff7fffffffe3fffffffffffffffb800101ffdfffffffffffff
fbdffe07fffffffffbbffffffffff7ffffffffffff7fffffffffffffffffffff7fffffff
f7fffffffffffffffb800101ffdffffffffffffffbdffef7fffffffffbbffffffffff7ff
ffffffffff7fffffffffffffffffffff7ffffffff7fffffffffffffffb800101ffdfffff
fffffffffbdffffffffffffffbbffffffffff7ffffffffffff7fffffffffffffffffffff
7e24e38e74cd1448e711fffffb800101ffdffffffffffffffbdffffffffffffffb800000
000007ffffffffffff7fffffffffffffffffffff7f6b5d75b336aed75bbbfffffb800001
ffdffffffffffffffbdffffffff7fffffbfffffffdffffff00000000000000000000001f
ffffffff7f6bdd75f73eaed75fbbfffffb800001ffc000000000000003c0000000000000
03fffffffdffffff7fffffffffffffffffffffdfffffffff7f085d7437071e175fbbffff
fb800101fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff7fffffffffffffff
ffffffdfffffffff7f6b5d75b336aed75aabfffffb800101fffffffffffdffffffffffff
fff7fffffffffffffdffffff7fffffffffffffffffffffdfffffffff7e24e30e64cd1448
e203fffffb800101fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff7fffffff
ffffffffffffffdfffffffff7fffff7ffffffffffffffffffb800100fffffffffffdffff
fffffffffff7fffffffffffffdffffff7fffffffffffffffffffffdfffffffff7fffff87
fffffffffffffffffb800101fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff
7fffffffff9fffffffffffdfffffffff7ffffffffffffffffffbfffffb800101ffffffff
fffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff7fffffffffefffffffffffdfffffffff
7ffffffffffffffffffffffffb800101fffffffffffdfffffffffffffff7ffffffffffff
fdffffff7ffffbdffff7ffffffffffdfffffffff7ffffffffffffffffffffffffb800101
fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff7e06200279f78fe224407fdf
ffffffff7ffffffffffffffffffffffffb800101fffffffffffdfffffffffffffff7ffff
fffffffffdffffff7f7b6bb6f6eb77df6eedbfdfffffffff7f8fe3fffcffffffe7ffffff
fb800101fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff7f7b2db2f7eb77df
5eedbfdfffffffff7fdff7ffff7ffffffbfffffffb800101fffffffffffdffffffffffff
fff7fffffffffffffdffffff7f7b4db4f7db77c73eec7fdfffffffff7fdff7ffffbfffff
fdfffffffb800101fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff7f076db6
f6dd77df5aadbfdfffffffff7f0634943fb282488dff08e3fb800101fffffffffffdffff
fffffffffff7fffffffffffffdffffff7f76200278880fe220087fdfffffffff7ed9d355
7f5ab6b2dafed75dfb800101fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff
7f77ffffffff7effffffffdfffffffff7ed9d7557f5ab2bedafed75dfb800101ffffffff
fffdfffffffffbfffff7fffffffffffffdffffff7f77ffffffff877fffffffdfffffffff
7ed9d7497ed934bed6ff175dfb800101fffffffffffc0000000000000000000000000000
01ffffff7e0ffffffffffe7fffefffdfffffffff7ed9d3497ee936b6d77ed75dfb800101
fffffffffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffdf
ffffffff7f0624887c410244023f30e3fb800100fffffffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffdfffffffff7fdffffffffffffffffff7ff
fb800100fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffff
ffffffdfffffffff7f9ffffffffffffffffff87ffb800101fffffffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffdfffffffff7fdfffff7fffffff
fffffffffb800000fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffffffdfffffffff7ffffffffffffffffffffffffb800001fffffffffc000000
0000000000000000000001ffffffffff7fffffffffffffffffffffdfffffffff7ff1ffff
fffffffffffffffffb800101fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdffffffffff
00000000000000000000001fffffffff7ffbfffffffffffffffffffffb800101ffffffff
fdfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
7ffbfffffffffffffffffffffb800101fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdff
fffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffff7e2262401082301923ffff87fb800101
fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffc3fffffffffffffffff
ffffffff7f699d6b5ad5db66b7ffffdbfb800101fffffffffdffffffffffffffffffffff
fffffdfffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffff7f6b9dab5b55db67d7ffffdb
fb800101fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffffff7f6b9d88db11db17c7ffffc7fb800101fffffffffdffffffffffffff
ffffffff1610000026060f002220574d4643010000000000010000000000000009000000
002000004800000048000100fffffdfffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff
7f699d6b5ad5ca76b7ffffdbfb800001fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdff
fffffffffffffeffffff000000000000000000017e0263008002203883ffff87fb800101
fffffffffdffffef7ffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeffffff7fffffffffff
fffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101fffffffffdf8188009e38fe226203fff
fffffdfffffffffffffffeffffff7ffffffffffffffffffd7fffffffffffffffffffffff
fb800101fffffffffdfdedaedbdd77df6f76dffffffffdfffffffffffffffeffffff7fff
fffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101fffffffffdfdecb6cbdd77df
5f76dffffffffdfffffffffffffffeffffff7ff8fffffffffffffffd7fffffffffffffff
fffffffffb800001fffffffffdfded36d3dd77c73f763ffffffffdfffffffffffffffeff
ffff7ffdfffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101fffffffffdfc1db6
dbdd77df5d56dffffffffdfffffffffffffffeffffff7ffdfffffffffffffffd7fffffff
fffffffffffffffffb800101fffffffffdfdd88009e30fe224043ffffffffdffffffffff
fffffeffffff7e253807194ffffffffd7fffffffffffffffffbffffffb800101ffffffff
fdfddfffffff7efffffffffffffffdfffffffffffffffeffffff7f6cd6daed5ffffffffd
7ffffffffffffef7ffdfffbffb800000fffffffffdfddfffffff877ffffffffffffffdff
fffffffffffffeffffff7f6dd6daed5ffffffffd7f10f04f89022000809f8007fb800101
fffffffffdf83ffffffffe7ffff7fffffffffdfffffffffffffffeffffff7f6dd8c6ec9f
fffffffd7fadfb5fdaccb4edab7fdb3bfb800101fffffffffdffffffffffffffffffffff
fffffdfffffffffffffffeffffff7f6cd6daec9ffffffffd7fadfbbfdacfb56d6b7fdb3b
fb800101fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeffffff7e01
3987188ffffffffd7fb1fbbfc30fb56ce8ffdb3bfb800101fffffffffdffffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffffeffffff7ffffffffffffffffffd7eadfb5fdacdb56d
6b7fdb3bfb800101fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeff
ffff7ffffffffffffffffffd7e03f24f8931000080ff8907fb800101fffffffffdffffff
fffffffffffffffffffffdffc00000000000000000017ffffffffffffffffffd7fffffff
fffffffffffffffffb800100fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdffdfffffff
fffffffffffd7ffffffffffffffffffd7ffff5fffffffffffffffffffb800101ffffffff
fc0000000000000000000000000001ffdffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd
7ffffffffffffdffeffffffffb800101fffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff
dffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800100
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffdffffffc73fffffffffd7f8fffffffff
fffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101fffffffffffffffffffff0ffffffffff
ffffffffdffffffefdfffffffffd7fdffffffffffffffffd7fffffffffffffffffffffff
fb800101fffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffdffffffefefffffffffd7fdf
fffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffffffffffffffffffffe07f
ffffffffffffffffdf86220e9e800c4111fd7f0409024e218853fffd7fffffffffffdeff
fffffffffb800101ffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffdfd9d6766d5b36db
5bfd7edadad6b5d6db57fffd7f018ffff1ccc01081107311fb800101ffffffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffdfd9d676ed5b3edb6bfd7edadad6bdd6cb57fffd7ece77ff
eeb35d5ad6b3adbbfb800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffdfc5d676
eb5b061863fd7edac310bdd1d327fffd7ece77ffeebf6d6ad6b3afbbfb800101ffffffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffdfd9d6766b9b36db5bfd7edadad6b5d6db27fffd
7f0e77ffee86ed62d183afbbfb800100fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
df86200c91090c4101fd7f04892246218823fffd7ece77ffeeb36d5ad7b3acabfb800100
fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffdffffffffffffffffffd7fdfffffffff
fffffffd7f218fffe1c8404003107003fb800101fffffffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffdffffffffffffffffffd7f9ffffffffffffffffd7fefffffefffffffffffffff
fb800101ffc00000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffd7fde
fffffffffffffffd7ff0fffff0fffffffffffffffb800101ffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7fffffffffffff7f
fffffffbfb800001ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fffffffffffffff
fffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800100ffdffc7ffffffc73
ffffffffffffffffffffffff5ffffffffffff1fffffd7fffffe3fffffffffffd7fffffff
fffffffffffffffffb800101ffdffefffffffefdffffffffffffffffffffffff5fffffff
fffffbfffffd7ffffff7fffffffffffd7ff1fffffc7ffffffffffffffb800101ffdffeff
fffffefeffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffbfffffd7ffffff7fffffffffffd
7ffbfffffefffffffffffffffb800101ffdf88980e22469ec0062088ffffffffffffffff
5f88024c439e2261fffd7f301c74c44310427ffd7ffbfffffeffffffffffbdfffb800101
ffdfda66b5d6ba6d6d9b6dadffffffffffffffff5fd9b6b3ad6f699bfffd7eccebb33acd
b6dafffd7e22630208980c4213ff8009fb800101ffdfdae6b5d6baed6d9f6db5ffffffff
ffffffff5fd9b6bbad7f6b9a3ffd7fccebb73acfb65dfffd7f699db6da66b6d6d7ffbadb
fb800000ffdfdae88dd6baeb6d830c31ffffffffffffffff5fc230bba30f6ba3fffd7fb0
ebb73a01869dfffd7f6b9db2dae6b6d2efffdacbfb800101ffdfda66b5d6ba6bad9b6dad
ffffffffffffffff5fd9b6b3ad6f699bfffd7eccebb33acdb6dafffd7f6b9db4dae88e14
efffdad3fb800101ffdf80990e20449104862080ffffffffffffffff5f886244439e0267
fffd7e121c64c44310427ffd7f699ca6da66b6d6d7ffdadbfb800001ffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffefffffffffffffffd7e026202
00990c4213ff8089fb800000ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fffffff
fffffffffffd7fff0ffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd
7fffffffffffffffffffffe7fb800100ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffedbfb800101
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7fffffffffff
fffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffff5fffffffffffff8ffffd7ffffffffffffffffffd7fffffffffffffffffffffff
fb800101ffdfffffffffffffffffffffffffdfffffffffff5fffffffffffffdffffd7fff
fffffffffffff7fd7ffffffffff3fffffffffffffb800101ffdfffffffffffffffffbdff
ffffefffffffffff5fffffffffffffdffffd7ffffbdffffffffffbfd7ffffffffffdffff
fffffffffb800101ffdfc66624f82431221c80042439ee3f02461fff5f9040e44188c706
3ffd7f1998010818839c03fd7ffffffffffefffffffff7bffb800101ffdfb99b6b7d6b7b
5d6b3b6d6b76d5def6edbfff5fdacddaced73edb7ffd7ee66bb5ad6d9d6edffd7e003104
3f9ee3e22443f007fb800101ffdfb9fb6be16b7b5d6bdb6d5b77d5def5edbfff5feaadde
aed73edb0ffd7ee7edb6ad6d9d7edffd7f6cdb6d7f6d5ddf6eb7f73bfb800101ffdfb837
686d0c7b5d185b613c77b5de33ee3fff5fe271de6ec70edb7ffd7ee0ddb62d1c1d7edffd
7f6cfb6d7f7d5ddf5eb7fb3bfb800000ffdfb99b6b6d6b7b5d6b5b6d5b76b9def5a9bfff
5fdaaddaaed73edb7ffd7ee66db5ad7d9d6a9ffd7f6c18617f7b5dc73ec7fb3bfb800101
ffdf864204c424f0221c804424f8103f02027fff5fc043e04188c7067ffd7e1908040038
83881ffd7f6cdb6d7f6b9ddf5ab7fb3bfb800101ffdfbffffffffffffffffffffffffdf7
ffffffff5fffffffffffffdffffd7efffffffffffffffffd7e2431047f8103e2200ff007
fb800100ffdfc3fffffffffffffffffffffffe1bffffffff5fffffffffffff9ffffd7f0f
fffffffffffffffd7fffffffffffdf7ffffffffffb800000ffdfffffffffffffffffff7f
fffffff3ffffffff5fffffffffffffdf7ffd7ffffff7ffffffffdffd7fffffffffffe1bf
fffffffffb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fffffffffffffff
fffd7ffffffffffffffffffd7fffffff7fffff3ffffffffffb800001ffdffc7fffff8fff
fffffe7fffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7fffffff
fffffffffffffffffb800101ffdffeffffffdfffffffffbfffffffffffffffff5fffffff
fffffffffffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdffeff
ffffdfffffffffdfffffffffffffffff5fffffffffffffffeffd7ffffffdeffffffffffd
7ffffffffffff9fffffffffffb800101ffdf8898c4411301890c73dcc4081891f127ffff
5fffffffdffffffff7fd7e308c3c0082708c7ffd7ffffffffffffefffffffffffb800101
ffdfda676edb4cd6dadeedab6dad6daefb5bffff5f888ff813e338e307fd7f6d7edddada
ed73bffd7fffffffffffff7fffef7ffffb800101ffdfdae76e5b5cd6dadeefabedad6dae
1b5c7fff5fdadffdaddcd75cdffd7f6d7ededb5ded73bffd7e2188418106537ff080083f
fb800101ffdfdae76e9b5d11c31eef6bedad1c2ef843ffff5fdb5ffdafdcf75cdffd7f71
1e3edb1df173bffd7f66db5bdb3b56bffb4ed9dffb800101ffdfda672adb4cd6dadeed73
6dad7daefb5bffff5fc3181da1dcf75d1ffd7f6d7ededadaed73bffd7f67cbba1b3b56bf
fb56d9d1fb800101ffdf809880401321893cf02040003891f127ffff5fdadffdaddcd75c
dffd7e038c3c0202730c7ffd7f67d3bad83b25bff8d6c1dffb800100ffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff5f880ff893e318c33ffd7fffffffffffff7ffffd7f66db5a
db3b25dffb56d9dffb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fffffff
ffffffdffffd7fffffffffffff87fffd7e0088404106208ff080083ffb800100ffdfffff
fffffffffffeffffffbfffffffffffff5fffffffffffffe1fffd7ffffffffbfffffffffd
7ffffffffffffffffffffffffb800000ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7fffffffffff
fffffffd7ffffffbffffffffffdffffffb800101ffdfffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffff5ffffffffffffffffffd7ffff8fffffffffffffd7fffffffffffffffffffffff
fb800101ffdffffffffffffeffffffffffffdfffffffffff5ffffffc73fffffffffd7fff
fdfffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfff7bffffffff7fffffff
ffffdfffffffffff5ffffffefdfffffffffd7ffffdfffffffffffffd7fffffffe3ffffff
ffffff9ffb800001ffdf840048cc41047881904189011300226243ff5ffffffefeffffff
fffd7f318d31881c41108ffd7ffffffff7ffffffffffffeffb800100ffdfda76d736db6d
fd9bdadbdadb4cd6b5b6b7ff5f86220e9e800c4ffffd7edb74ced9bece5adffd7fffffff
f7fffffffffffff7fb800101ffdfdab6d73e5b65fd9beabbdadb5cd6b5f6b7ff5fd9d676
6d5b36dffffd7efb75ced9becedb43fd7e207f8444c1142203923ff7fb800101ffdfc6b6
173e9869fc23e27bc31b5d11b430c7ff5fd9d676ed5b3ed1fffd7efb75cec23ecedb1ffd
7f66ffdad336ab5f6d6b7febfb800100ffdfdab6d736db6dfd9bdabbdadb4cd6b5b6b7ff
5fc5d676eb5b061ffffd7eca74ced9becedadffd7f66ffda5736ab5f6d7d7febfb800101
ffdf840048c44104f887c0438930132102624fff5fd9d6766b9b36dffffd7f008931887c
01800ffd7f08ffc697471c47637c7fdbfb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff5f86200c91090c4ffffd7ffffffffffffffffffd7f66ffdad336ab5d4f6b7fdd
fb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7fff
fffffffffffffffd7e21ff8444cd14e007883f89fb800101ffdffefffffffffffffffffb
ffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7fffffffffffffff
fffffffffb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fffffffffffffff
fffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7fffffff
fffffffffffffffffb800101ffdfffffffffff1fffffff1cffffffffffffffff5fffffff
fffffffffffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffff
ffffffbfffffffbf7fffffffffffffff5fff3ffffffff1fffffd7ffffffffffffffffffd
7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffbfffffffbfbfffffffffffbfff
5fffdffffffffbfffffd7ffffffffffffffffffd7ffcffffffffffffffff8ffffb800101
ffdfe1c7e048e226038891a7b00188223ff027ff5fffeffffffffbfffffd7f871f812041
890ffffd7fff7fffffffffffffffdffffb800000ffdfdebbdeddf699ad75ae9b5b66db6b
7ffb5bff5fe3ee3e048e2261fffd7f7aef7b76d6dadffffd7fffbfffffffffffffffdfff
fb800101ffdfbf3bdebdf6b9ad75aebb5b67db6d7ffb5fff5fddd5ddeddf699bfffd7efc
ef7af656dadffffd7f8fb8f810441121e711d31ffb800101ffdfbf3bc67df6ba2375aeba
db60c30c703b43ff5fbed5ddebdf6b987ffd7efcef19f691c31ffffd7f775777b6ed6b5b
dbaecceffb800101ffdfbf3bdeb57699ad75ae9aeb66db6b7ffb5bff5fbfb5dc67df6ba3
fffd7efcef7ad4d6dadffffd7efb5777aee56b5bdfaedce1fb800101ffdfbf07e0406026
43881124412188203ff127ff5fbfb9ddeb57699bfffd7efc1f810041893ffffd7efed771
9ee91863dfaedceffb800101ffdfbf3effffffffffffffffffffffffffffffff5fbf103e
04060267fffd7efcfbfffffffffffffd7efee777aaad6b5bdaaecceffb800000ffdfdec3
7fffffffffffffffffffffffffffffff5fbefdf7fffffffffffd7f7b0dfffffffffffffd
7efc40f810041127e201931ffb800001ffdfe1fe7fffffffffffffffffffffffffffffff
5fdcfe1bfffffffffffd7f87f9fffffffffffffd7efbf7dffffffffffffffffffb800101
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fe2fff3fffffffffffd7fffffffffff
fffffffd7f73f86ffffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7f8bffcfffffffffffffffff
fb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7fff
fffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7fffffffffffffff
fffffffffb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fffffffffffffff
fffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffc0000000000000
00000000000000000000000040000000000000000001000000000000000000017fffffff
ffffeffffffffffffb800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffeffffffffffffffffffdffffffff00000000000000000000000003800001ffffffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffff
ffffffffffffefffffffffffff800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffefffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffd
ffffffffffffffffffffefffffffffffff800101fffffffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffefffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff
fffffffdffffffffffffffffffffefffffffffffff800100fffffffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffefff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffefff
fffffffffffffffdffffffffffffffffffffefffffffffffff800100ffffffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffff
ffffefffffffffffff800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffefffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffff
ffffffffffffefffffffffffff800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffefffffffffffff800101
fffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000001fffff800101fffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff
ff800101fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800101fffffeffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffdfffff800101fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800100fffffeffffffffff
ffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff8ffffffff8f3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffdfffff800101fffffefffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffff
ffffffffdffffffffdfdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800100fffffeff
ffffffffffffffffffffffffffff7bf7ffffffffffffffffdffffffffdfeffffffffffff
ffffffffffffffffffffdfffff800101fffffeffffffffffffffffffffffff8e211003c1
812112718718e3e2538071891d3ee00988211fffffffffffffffffffffffdfffff800101
fffffeffffffffffffffffffffffff7765ad77b6db5bb5aedaedddf6cd6daedaecdd76d6
db6dbfffffffffffffffffffffffdfffff800101fffffefffffffffffffffffffffffefb
5dadb7b6db5bb5eedaedddf6dd6daedaeddd76d7db6ebfffffffffffffffffffffffdfff
ff800000fffffefffffffffffffffffffffffeff3db1b7b6d86385eec6edddf6dd8c6eda
eddb76d0c30e3fffffffffffffffffffffffdfffff800101fffffeffffffffffffffffff
fffffeff5dadb7b6db5bb5aedaed9df6cd6daedaecdbb6d6db6dbfffffffffffffffffff
ffffdfffff800101fffffefffffffffffffffffffffffefe201303c191271231871823e0
139871811931024988241fffffffffffffffffffffffdfffff800101fffffeffffffffff
fffffffffffffefbfffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffdfffff800101fffffeffffffffffffffffffffffff73ffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800100fffffeff
ffffffffffffffffffffff8bfffffff7dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffdfffff800001fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800101
fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffdfffff800101fffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff
ff800101fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800001fffffeffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffdfffff800101fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800101fffffe0000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000001fffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffff1fffff
ffff8f1fffffffffffffffffff8001014c000000640000000000000000000000a8010000
440200000000000000000000a9010000450200002900aa0000000000000000000000803f
00000000000000000000803f00000000000000000000000000000000000000003a000000
26060f006a00574d46430100000000000100000000000000090000004800000000000000
48000100000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c000000
10000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000
140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c024502a90103000000
1e0004000000070104000400000007010400b13f0000410b2000cc004502a90100000000
4502a9010000000028000000a90100004502000001000100000000000000000000000000
00000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffc000000000000003c000000000000003bffffffffff7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffdfffffffffffff
fbdffffffffffffffbbffffffffff7800000000000000000000200000000000000000000
000003ffffffffffff800101ffdffffffffffffffbdffffffffffffffbbffffffffff7bf
fffffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffffbffffffffffff800101ffdfffff
fffffffffbdffffffffffffffbbfdfdfef7ff7bffffffffffffffffffffaffffffffffff
fffffffffffffbffffffffffff800101ffdffffffffffffffbdffffffffffffffbbfc01f
e07ff7bffffffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffffbffffffffffff800101
ffdfe7dff7f7defffbdff7f7f9ffef7ffbbfdddfeb7ff7bffffffffffffffffffffaffff
fffffffffffffffffffffbffffffffffff800101ffdfeeeff1f7c0fffbdff007fbdfe07f
fbbfdddffbfff7bfdfdffbffe1ffdffdeffafffffffffffffffffffffffffbffffffffff
ff800101ffdfeeeff66fd6fffbdff777f81feb7ffbbfdddfe07ff7bfc01ffbffd6ffdffc
0ffaff7f7fffffdffdeffdffdefffbffffffffffff800101ffdfed6fff9febfffbdff777
fbdfeb7ffbbfce3fef7ff7bfdfdffbffd6ffdffdeffaff007fffffdffc0ffdffc0fffbff
ffffffffff800101ffdff39ff47fdcfffbdff777f9fff4fffbbffffff0fff7bffffffbff
e5ffdffdfffaff777ff7ffdffdeffdffd6fffbffffffffffff800101ffdffe9ff3ffc0ff
fbdff877fd3ffffffbbffc3fef7ff7bffbdffbffffffdffcfffaffebfff7ffdffdfffdff
d6fffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfdefffbdfff8ffadfef7ffbbffadfef7ff7bf
f81ffbffdeffdffdfdfaff9cfff7ffdffcfdfdffe9fffbffffffffffff800101ffdffd5f
f03fdefffbdffffffabf607ffbbffadfef7ff7bffadfffffc0fffffc01faff7f7ff7ffdf
fc01fdffdefffbffffffffffff800101ffdffe0ff7bfdefffbdffef7fc1fff7ffbbffcbf
f0fff7bffeffffffd6fffffdddfaff7f7ff7fffffdddfffec0fffbffffffffffff800101
ffdffdeff3bfe1fffbdffe07ffdfee3ffbbffffffffff7bff81fffffebfffffdeffafff0
fff7ff87fdeff87fdc7ffbffffffffffff800101ffdffc0ff03fdefffbdffed7ffffe17f
fbbff9bfefeff7bffbdff0ffdcff87fdeffaffef7fffff7bfdeff7bfc2fffbffffffffff
ff800101ffdffdeff5bfc0fffbdfffbfffffef7ffbbffbdfe00ff7bffb8fef7fdeff7bfe
1ffaffef7fffff7bfe1ff7bfdefffbffffffffffff800101ffdffdfff5bfdefffbdffe07
ffffef7ffbbffadfeeeff7bff85f6f6fe1fb7b7e1ffaffef7fe1ff7bfdeff7bfdefffbff
ffffffffff800101ffdffcfffa7ffefffbdffef7fc3fe07ffbbff93fef7ff7bffbdf000f
def8007deffafff07fdeff87fdeff87fc0fffbffffffffffff800101ffdffe9ff87fc0ff
fbdffee3fbdfef3ffbbfffffef7ff7bffbdfef6fdeff7b7deffaffef7fdefffffdefffff
de7ffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfdefffbdffe17fbdfef7ffbbffbdff0fff7bf
f81fef7fcdff7bfdeffaffe07fdeff71fe1ff7f7defffbffffffffffff800000ffdffd5f
f7bffefffbdffef7fbdfe07ffbbff81fef7ff7bffbcff0ffffff87fe1ffaffefffe1ff0b
fffff007c0fffbffffffffffff800000ffdffe0ff7bfc0fffbdffef7fc3feb7ffbbffbdf
e07ff7bffbdfffffdefffffffffaffef7fdfdf7bfdeff777defffbffffffffffff800101
ffdffdeff87fdefffbdffe07fffffbfffbbffbffe3fff7bff81fef7fc0ff7bfdeffaffe0
7fc01f7bfc0ff7bfdffffbffffffffffff800101ffdffc0fffffcffffbdffef3fbfbe07f
fbbff81ffc7ff7bffb5f607fdefb03fc0ffaffef7fdddf03fdeff7bfc0fffbffffffffff
ff800101ffdffdfff7f7defffbdfff0ff803ef7ffbbffbdfe3fff7bffeffff7fdffffbfd
effafff0ffdeff79ffeff03fdefffbffffffffffff800101ffdffdeff007c0fffbdffef7
fbbbf0fffbbffc3fe07ff7bff81fe6ffc0ff37ffeffaffeb7fdeff87fc0ff03fe1fffbff
ffffffffff800101ffdffc0ff777defffbdffef7fbdfef7ffbbffbdfef7ff7bffbdfef7f
deff7bfc0ffaffeb7fc0ff5bfdeff7bfdefffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfceff
fbdffef7fbdfef7ffbbffbdffffff7bffbdfeb7fe1ff5bfdeffafff2ffc0ff5bffeff7ff
defffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bec0fffbdfff0ffc3fef7ffbbffbdff4fff7bf
f81fe4ffd6ff27ffeffaffef7fdeff97fc0ff3ffdefffbffffffffffff800101ffdffd6f
f87fdefffbdffffffbdff0fffbbffc3feb7ff7bffadfffffd6fffffc0ffaffe07fdfff7f
7c0ffa7fe1fffbffffffffffff800000ffdfff6ff5bfc0fffbdffef7f81ffffffbbfffff
eafff7bffadfef7fe5ff7bfdeffaffeb7fcfff007deff5bfdefffbffffffffffff800000
ffdfff9ff5bfd6fffbdffe07fbdff0fffbbffc3ff07ff7bffd3fe07fffff03fe1ffafff5
ffe9ff777deff57fc0fffbffffffffffff800000ffdffffff97fd6fffbdffeb7fbffef7f
fbbffbdfff7ff7bfffffed7fdfdf6bfdeffaffee7fd6ff7bfdeff83fd6fffbffffffffff
ff800000ffdffdefffffe9fffbdffeb7f9ffef7ffbbffbdfef7ff7bffbdffbffc01fdffd
effaffef7fd5ff7bfe1fffbfd6fffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bffffffbdfff4f
fd3fe6fffbbff9bfe07ff7bfd81fe07fdddf03fdeffaffe7ffe0ff87fdeff7bfe9fffbff
ffffffffff800101ffdffd6ff03ffebffbdffffffadffffffbbfffffe3fff7bfffdfef7f
deff7bfe1ffaffef7ffeff7bfc0ff03fdefffbffffffffffff800101ffdfff7ff5bffe7f
fbdffef7fabfef7ffbbffc3ffc7ff7bffb8fefffdeff7ffffffaffe07fdeffa7fd6ff5be
c0fffbffffffffffff800101ffdffc0ffdfffffffbdffe07fc1fe07ffbbffadfe3fff7bf
f85fe1ffe1ff0ffdeffaffef7fc0ff5bfd6ffdfffefffbffffffffffff800101ffdffdef
f03ffffffbdffed7ffdfeb7ffbbffadfe07ff7bffbdfedffffff6ffc0ffaffe7ffd6ff03
fe9ff03fdc7ffbffffffffffff800101ffdffdeff7bffffffbdfffbffbdffbfffbbffcbf
ef7ff7bffbdffb7fcfffdbfd6ffaffef7ff7ff5bfffff7bfc2fffbffffffffffff800101
ffdffc0ff7bfdefffbdffe07f81fe07ffbbffffffffff7bff81fe07fdeff03fd6ffaffe0
7fc0ffa7fe1fb03fdefffbffffffffffff800101ffdffdaff03fc0fffbdffef7fadfef7f
fbbffbfbef7ff7bffbcfef7fc0ff7bfe9ffaffed7fdeff7bfdefffbfdefffbffffffffff
ff800101ffdfff7ff5bfdefffbdffef7fefff0fffbbff803e07ff7bffbfbef7fdeff7bff
fffafffbffdeff7f7deff37fc0fffbffffffffffff800101ffdffc0ffdfffefffbdff607
f81fef7ffbbffbbbed7ff7bff8fbe07fcfff03fe1ffaffe07ec0ff1f7deff7bfde7ffbff
ffffffffff800101ffdffdeff03fc0fffbdffad7fbdfef7ffbbffbdffbfff7bffb37eb7f
deff5bfdeffaffef7fccff66fe1ff5bfe9fffbffffffffffff800101ffdfec0ff7bfdeff
fbdffbbfffffef7ffbbffbdfe07ff7bfffcffbfec0ffdffdeffaffe07fdefff9fdeff27f
d6fffbffffffffffff800101ffdff5aff33ffefffbdff607fbdff0fffbbffc3fef7ff7bf
fa3fe07ffeff03fdeffaffeb7fd6ff47fc0ffa7fd5fffbffffffffffff800101ffdff77f
f4ffc0fffbdffef7d81ffffffbbffffffffff7bff9ffef7fdeff7bfe1ffaffeb7fc9ff3b
fd6ff5bfe0fffbffffffffffff800101ffdfec0ff5bfc07ffbdfffffffdffffffbbffc3f
fffff7bffbffef7fc0ff7bfffffafff4ffffff03fe1ff57fdefffbffffffffffff800101
ffdffdeff03fdefffbdffffffbdffffffbbffadffffff7bffd3f607fd6fb03fdeffaffff
ffe9ff5bfdeff83fc0fffbffffffffffff800101ffdffffff7afdefffbdffffff81fffff
fbbffadff0fff7bffadfff7fd6fffbfc0ffaffef7fd6ff5bfdefffbfdffffbffffffffff
ff800101ffdfffffff9fdefffbdfffbffadffffffbbffcbfef7ff7bffabfffffe9fffffd
6ffaffe07fd5ffa7fdeff7bfdefffbffffffffffff800101ffdfff7fffffe1fffbdfffbf
fadff0fffbbfffff6f6ff7bffc1ffffffffffffe1ffaffeb7fe0fffffe1ff03fc0fffbff
ffffffffff800101ffdfff7ffffffffffbdfffbffd3fef7ffbbffb8f000ff7bfff9fffff
febffffdeffafffbfffeffa7fffff7bfdefffbffffffffffff800101ffdfff7fffffffff
fbdfffbfffffef7ffbbff85fef6ff7bffbdff0fffe7f87fdeffaffe07fdeff5bffffffbf
c0fffbffffffffffff800101ffdfff7ff7f7fffffbdfffbfffffe6fffbbffbdfef7ff7bf
f81fef7fffff7bfdeffaffef7fc0ff57fffff03fd6fffbffffffffffff800101ffdfff7f
f007e1fffbdfffbffffffffffbbffbdff0fff7bffbffef7fffff7bfe1ffaffef7fdeff83
fdeff79ff6fffbffffffffffff800101ffdfff7ff777defffbdfffffffffef7ffbbff81f
fffff7bffbdfef7fffff7bfffffaffe07ffeff7bfc0ff7bff9fffbffffffffffff800101
ffdffffff7bfdefffbdffffffbdfe07ffbbffbcfef7ff7bff81ff0ffffff87fffffaffed
7fc0ff0ffdefb03ffffffbffffffffffff800001ffdffdeff7bfdefffbdffffff81fef7f
fbbffbdf607ff7bffbdfffffdefffffffffafffbffde7f6ffdffffbfdefffbffffffffff
ff800101ffdffc0ff87fe1fffbdffffff8ffeffffbbff81fff7ff7bffbdfffffc0ffffff
fffaffe07ec0ffdbfc1fd7bfc0fffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfdefffbdffef7
ff1fe07ffbbffadfef7ff7bff81ff0ffdeff87fdeffaffef7ffeff03fdeff03fd6fffbff
ffffffffff800100ffdffd6ff7bfccfffbdffe07f8ffef7ffbbffeffe07ff7bffadfef7f
dfff7bfc0ffaff607f5eff7bfdefdfbff7fffbffffffffffff800101ffdffe9ff7bff3ff
fbdffef7f81ffffffbbff81feb7ff7bffedfef7fc0ff7bfdeffaffad7fc0ff7bfdefffbf
c0fffbffffffffffff800101ffdffffff87fccfffbdffff7fbdff0fffbbffbdffbfff7bf
ff3fe6ffdeff37fdfffaffbbff7ebb03fe1fffffdefffbffffffffffff800001ffdffe1f
f37fdefffbdffe07ffffeb7ffbbfffffe07ff7bffffffffffffffffcfffaff607ffe7ffb
ffffffffdefffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfe1fffbdffef3fbdfeb7ffbbffbdf
ef7ff7bffbdff0ffe1ff87fe1ffaffef7ffffffffcfffffec0fffbffffffffffff800101
ffdffdeff5bfdefffbdfff0fd81ff2fffbbfd81ffffff7bff81fef7fd6ff7bfdeffaffff
fffffffffdefbfbfe0fffbffffffffffff800101ffdffcdff27fdefffbdffeb7ffdfffff
fbbfffdff4fff7bffadfef7fd6ff7bfdeffaffef7ffffe07fc0f803fdefffbffffffffff
ff800101ffdfffffffffdefffbdffeb7fc3fef7ffbbffbdfeb7ff7bffeffef7fe5ff7bfd
effafffffffffd7bfdefbbbfdefffbffffffffffff800101ffdffcfff7bfe1fffbdfff2f
fbdfe07ffbbfd81feafff7bff81ff0ffffff87fe1ffaffffffdefd7bfcfffbffcdfffbff
ffffffffff800101ffdffdeff03ffffffbdffffffbdfef7ffbbfeb5ff07ff7bffbdfffff
dfdffffffffaffffffc0fd7bfdeffbfffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bfdfdf
fbdffffff9bfff7ffbbfeeffff7ff7bffbdfc0ffc01e07fcfffaffffffdefd87ec0fbbbf
cffffbffffffffffff800101ffdffdeff7ffc01ffbdfffffffffe07ffbbfd81fef7ff7bf
f81faf7fdddd7bfdeffafffffffefffffdef803fdefffbffffffffffff800101ffdffc9f
f03fdddffbdffffffbdfef3ffbbffbdfe07ff7bffb5faf7fdefd7bfc0ffaffffffc0ff7b
fc0fbfbfc0fffbffffffffffff800101ffdffd6ff03fdefffbdffefef81ffffffbbfffff
eb7ff7bffeffaf7fdefd7bfdeffaffffffdeff03fd6ffa7fdefffbffffffffffff800000
ffdffd5ff7bfdefffbdffe3efbdfef7ffbbffffffbfff7bff81fb0ffe1fd87fcfffaffff
fffeff5bfd6ff5bfcefffbffffffffffff800000ffdffe0ff7bfe1fffbdffecdffdfe07f
fbbfffffe07ff7bffbdfffffe1fffffdeffaffffffc0ff87fe9ff57fc0fffbffffffffff
ff800101ffdfffeff7bfdefffbdffff3f81fed7ffbbffeffef7ff7bffbdfef7fd6ff7bec
0ffaffffffc07f7bfdeff83fd6fffbffffffffffff800101ffdffdeff87fdefffbdffe8f
fbcffbfffbbffefff0fff7bfd81fe07fd6ff03ffeffaffffffdeff7bfc0fffbff6fffbff
ffffffffff800101ffdffc0fffffdefffbdffe7fffffe07ffbbffeffef7ff7bfeb5fed7f
e5ff6bfdeffaffffffdeff7bfd6ff7bff9fffbffffffffffff800100ffdffd6ff71fe1ff
fbdffe0ffc3fef7ffbbffeffef7ff7bfeefffbffffffdffc0ffaffffffdeff87febff03f
fffffbffffffffffff800001ffdfff7ff0bffffffbdffef7fadff0fffbbffeffe6fff7bf
d81fe07fdeff03fd6ffaffffffe1ff71fdcff7bffffffbffffffffffff800100ffdffc0f
f7bfdefffbdffef7fadfef7ffbbffefffffff7bffbdfef7fc0ff7bfd6ffaffffffffff0b
fdeff7fffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bfc0fffbdffef7fcbf6f6ffbbfffff
f0fff7bfffffff5fd6fffafe9ffaffffffffff7bfe1ff03fdfdffbffffffffffff800101
ffdffdeff03fd6fffbdfff0fffff000ffbbfffffef7ff7bfffffff3febfff9fffffaffff
ffdeff7bfdeff7bfc7dffbffffffffffff800000ffdffdeff79ff7fffbdffffffbdfef6f
fbbfffffef7ff7bffbdfffffdcfffffdeffaffffffc0ff03fdeff7f7d9bffbffffffffff
ff800101ffdffdefb03fc0fffbdffffff81fef7ffbbfffffef7ff7bfffffffffdcfffffc
0ffaffffffd6ff79fdeff007fe7ffbffffffffffff800101ffdffe1fff3fdefffbdfff0f
fadff0fffbbffbdff0fff7bfffffffffdefffffd6ffaffffffd6ff7bfe1ff777d1fffbff
ffffffffff800101ffdffdeff7bfccfffbdffef7fadffffffbbff81ffffff7bfffffffff
c0fffffebffaffffffe9ffa7fdeff7bfcffffbffffffffffff800101ffdffc0ff03fd3ff
fbdffef7fd3fef7ffbbffbdfef7ff7bfffffffffdffffbfdcffaffffffffff5bfc0ff7bf
dffffbffffffffffff800101ffdffd6ff7ffd6fffbdffe6fffff607ffbbfffdfe07ff7bf
ffffef7fdeff33fdeffaffffffdeff03fd6ff03fdefffbffffffffffff800101ffdffd6f
f7bfc0fffbdffffffc3fff7ffbbff81feb7ff7bfffffe07fc0ff4ffe1ffaffffffc0ff5b
fe1ff03fc0fffbffffffffffff800101ffdffe9ff03fdefffbdfff0ffbdfeffffbbffbcf
eb7ff7bfffffef7fdeff5bfdeffaffffffdaffa7fdeff6bfd6fffbffffffffffff800101
ffdfffcff7b7c0fffbdffef7fbdfe1fffbbffc3ff4fff7bfffffff7fe9ff03fdeffaffff
fff7ff7bfdeffdffd6fffbffffffffffff800101ffdffdeff1f7d6fffbdffef7fbdfedff
fbbffadffffff7bfffffe07fd6ff7bfdeffaffffffc0fffffdeff03fe9fffbffffffffff
ff800101ffdffc0ff66fe1fffbdffef7fc3ffb7ffbbffadff0fff7bfffffef7fd5ff7bfe
1ffaffffffdeff87fe1ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffdffff9fdefffbdfff0f
ffffe07ffbbffcbfef7ff7bfffffff7fe0ff03fffffaffffffe1ff5bfffff7bfdefffbff
ffffffffff800101ffdffdeff47fdefffbdffffffbdfef7ffbbfffffef7ff7bfffffe07f
feff5bfdeffaffffffdeff5bfffff03fc0fffbffffffffffff800001ffdffc0ff3ffdeff
fbdffc0ff81fef7ffbbfffffef7ff7bfffffef3fdc7faffc0ffaffffffdeff97fffff5bf
dafffbffffffffffff800101ffdffc0ff7ffe1fffbdffaf7fbdfe07ffbbffffff0fff7bf
fffff0ffc2ff73fd6ffaffffffcdff3ffdeffafff7fffbffffffffffff800001ffdffd6f
ffffcffffbdffaf7fbffeb7ffbbffffffffff7bfffffef7fdeff7bfe1ffaffffffffff7b
ec0ff73fc0fffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfdefffbdffaf7f9fffbfffbbffbdf
ef7ff7bfffffef7fdeff7bfdeffaffffffcfff03ffeff7bfdefffbffffffffffff800000
ffdffe5fb03fc0fffbdffb0ffc3fe07ffbbff81fe07ff7bfffffef7fc0fb03fdeffaffff
ffdeff7bfffff03fdefffbffffffffffff800100ffdfffffffbfdefffbdfffe7fbdfef7f
fbbffadfef7ff7bffffff0ffde7ffbfdeffaffffffc0ff3ffffff7ffc0fffbffffffffff
ff800101ffdffdefffffcefffbdffef7fbdffffffbbffd7feffff7bffffffffffffffffe
1ffaffffffdeff7bfdeff7bfdefffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bfc0fffbdffe07
fbdff4fffbbffb9fe7fff7bfffffffffe9fffffffffaffffffcfdf03fc0ff03fdcfffbff
ffffffffff800101ffdffd6ff03fd6fffbdffefffc3feb7ffbbffbdff0fff7bfffffffff
d6fffffffffaffffffc7df5bfdeff7bfcefffbffffffffffff800101ffdfff7ff5bff6ff
fbdffef7ffffeafffbbffc3fef7ff7bfffffffffd5ff37fffffaffffffd9bfdffdfffa7f
c0fffbffffffffffff800001ffdffc0ff5bff9fffbdffe07fffff07ffbbffbdfef7ff7bf
ffffef7fe0ff7bfffffafffffffe7f03fc0ff5bfdffffbffffffffffff800101ffdffdef
fa7ffffffbdffef7ffffff7ffbbffbdfef7ff7bfffffe07ffeff5bfffffaffffffd1ff7b
fdeff57fdefffbffffffffffff800101ffdffdefffffe1fffbdfff0ffffffffffbbffbdf
f0fff7bfffffeb7fdfff27fffffaffffffcfff7bfe1ff83fc0fffbffffffffffff800001
ffdffc0ff7bfdefffbdffeb7fc3ffffffbbffc3ffffff7bfffffeb7fc3fffffffffaffff
ffdeff03fdeff71fdefffbffffffffffff800101ffdffdaff03fdefffbdffeb7fbdfffff
fbbffffffffff7bffffff4ffdbff87fffffaffffffc0ff6bfdeff0bfccfffbffffffffff
ff800101ffdfff7ff6bfcdfffbdfff2ffbdff0fffbbffbdffffff7bffffffffff6ff7bff
fffaffffffdeffdffdeff7bfd3fffbffffffffffff800101ffdffc0ffdfffefffbdfffff
f9bfef7ffbbff81ffffff7bfffffef7fc0ff7bfffffaffffffdfff03fe1ff7bfd6fffbff
ffffffffff800101ffdffdeff03fccfffbdfffffffffef7ffbbffadffffff7bfffffe07f
deff7bfffffaffffffc0ff7bfdfdf03fc0fffbffffffffffff800001ffdffdeff7bfd3ff
fbdffef7fd3fe6fffbbffeffef7ff7bfffffed7fdeff87fffffaffffffdeff33fc01f79f
dc7ffbffffffffffff800101ffdfec0ff03fd6fffbdffe07fadffffffbbff81fe07ff7bf
fffffbfec0fffffffffaffffffe9ffcffdddffafc2fffbffffffffffff800101ffdff5af
f5bfc0fffbdffeb7fabfef7ffbbffbdfef7ff7bfffffe07ffefe07fffffaffffffd6ff33
fdefff9fdefffbffffffffffff800101ffdff77ffaffdefffbdfffbffc1fe07ffbbffbdf
effff7bfffffef7fdefd7bfffffaffffffd5ff7bfdefffffdefffbffffffffffff800000
ffdfec0ff73ffffffbdffe07ffdfed7ffbbff81fe07ff7bffffff0ffc0fd7bfffffaffff
ffe0fffffe0fffffc0fffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfcdfffbdffef7fbdffbff
fbbffadfef7ff7bfffffef7fd6fd7bfffffaffffffdefffffccff37fde7ffbffffffffff
ff800001ffdffffff87fdefffbdfff4ff81fe07ffbbffd7fefeff7bfffffef7fd6fd87ff
fffaffffffc0fffffd3ff7bfdefffbffffffffffff800101ffdffdc7f7bfd6fffbdffeb7
f8ffef7ffbbffb9fe00ff7bfffffe6ffe9fffffffffaffffffd6ff7bfd6ff5bec0fffbff
ffffffffff800101ffdffc2ff7bfc9fffbdffeafff1ffffffbbffbdfeeeff7bfffffffff
ffff87fffffaffffffe1ff03fc0ff27ffefffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfffff
fbdfff07f8fff0fffbbffbfbef7ff7bfffffe7ffffff7bfffffaffffffdeff5bfdefffff
fffffbffffffffffff800101ffdffdeff87fe9fffbdffff7f81fef7ffbbff803ef7ff7bf
ffffef7fffff7bfffffaffffffdeffaffdc7fa7ffffffbffffffffffff800100ffdffc0f
f7f7d6fffbdffffffbdfef7ffbbffbbbf0fff7bfffffe07fffff7bfffffaffffffdeff73
fc2ff5bfdefffbffffffffffff800101ffdffde7f007d5fffbdfffffffffe6fffbbffbdf
f4fff7bfffffef7fcfff87fffffaffffffe1ff03fdeff57fc0fffbffffffffffff800100
ffdffe1ff777e0fffbdffffffc3ffffffbbffbdfeb7ff7bfffffe7ffdefffffffffaffff
ffffff7bfdeff83fdefffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfdefffbdffef7fbdfe7ff
fbbffc3feafff7bfffffefefc0ff7bfffffaffffffcfff7bfc0fffbfdffffbffffffffff
ff800101ffdffd6ff7bfccfffbdffe07fbdfef7ffbbffc3ff07ff7bfffffe3efdeff03ff
fffaffffffdeff7bfde7ffffc0fffbffffffffffff800101ffdffe5ff87ff3fffbdffef7
fbdfe07ffbbffadfff7ff7bfffffecdfcfff5bfffffaffffffc0ff87fc0fffffdefffbff
ffffffffff800000ffdffdfdf7bfccfffbdffefffc3fef7ffbbffadfef7ff7bfffffff3f
e9ff5bfffffaffffffdefffffd6ff7bfe1fffbffffffffffff800101ffdffc01f03fdeff
fbdffe7fffffe7fffbbffcbfe07ff7bfffffe8ffd6ffa7fffffaffffffceff7bfebff03f
d6fffbffffffffffff800101ffdffdddf6bffffffbdffefefbdff0fffbbfffffeb7ff7bf
ffffe7ffd5fffffffffaffffffc0ff03fdcff5bfd6fffbffffffffffff800101ffdffdef
fdffe1fffbdffe00f81feb7ffbbfffffeb7ff7bfffffefffe0fffffffffaffffffd6ff7b
fdedfdffe5fffbffffffffffff800101ffdffdeff03fdefffbdffeeefadfeb7ffbbff9ff
f4fff7bfffffef7ffefafffffffafffffff6fffbfc7df03ffffffbffffffffffff800101
ffdffe1ff03fdefffbdffef7fadff2fffbbffbdffffff7bfffffe07ffff9fffffffaffff
fff9ff03fd9bf7bfdefffbffffffffffff800100ffdffdeff7bfdefffbdffef7fd3fffff
fbbff81ff4fff7bfffffef7ffffffffffffaffffffffff7bffe7f87fc0fffbffffffffff
ff800101ffdffe9ff7bfe1fffbdfff0fffffef7ffbbffbdfeb7ff7bfffffeffffffffbff
fffafffffffffffbfd1ff5bfd6fffbffffffffffff800101ffdffd6ff37fdc7ffbdffefe
fbfbe07ffbbff9ffeafff7bfffffe07fffff33fffffaffffffdeff03fcfff5bff7fffbff
ffffffffff800101ffdffc0fffffc2fffbdffe3ef803e3fffbbffbdff07ff7bfffffef7f
deff4ffffffaffffffc0ff7bfdfff97fc0fffbffffffffffff800001ffdffd6ff3ffdeff
fbdffecdfbbbfc7ffbbff81fff7ff7bffffff4fec0ff5bfffffaffffffd6ff3fffffffff
defffbffffffffffff800100ffdffe9ff7bfdefffbdffff3fbdfe3fffbbffadffffff7bf
ffffeb7ffeff03fffffaffffffd6ff7bfdeff87fdefffbffffffffffff800101ffdffdef
f03fc0fffbdffe8ffbdfe07ffbbffefffffff7bfffffeaffdeff7bfffffaffffffe9ff03
fc0ff7bec0fffbffffffffffff800101ffdffffff7bfde7ffbdffe7ffc3fef7ffbbff81f
fffff7bffffff07fc0ff37fffffaffffffffff7bfd6ff7bffefffbffffffffffff800101
ffdffe9ff3ffe9fffbdffef7ffdffffffbbffbdfef7ff7bfffffff7fd6ff7bfffffaffff
ffffff3ffd6ff37ffffffbffffffffffff800101ffdffd6ffa7fd6fffbdffe07f99ff4ff
fbbfffff607ff7bfffffef7ff7ff5bfffffaffffffffff7bfe9ff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffd5ff5bfd5fffbdffef7fa7feb7ffbbffbdfff7ff7bfffffe07fc0ff27ff
fffafffffffefb03fffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffe0ff57fe0fffbdffeff
fadfeafffbbfd81ffffff7bfffffeb7fdefffffffffaffffffccff7bfe1ff5bffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff83fdefffbdffe07f81ff07ffbbfffdffffff7bffffff0ff
ffffa7fffffaffffffd3ff03fd6ff5bffffffbffffffffffff800001ffdffc0ff7bfc0ff
fbdffef7fbdfff7ffbbffffffffff7bfffffef7ffeff5bfffffaffffffd6ff5bfd6ffa7f
fffffbffffffffffff800101ffdffd6ff03fc7fffbdffffffb8ffffffbbfffffe6fff7bf
ffffef7fffff57fffffaffffffc0ff5bfe5ff87ffffffbffffffffffff800101ffdffd6f
f5bff8fffbdfff4ff85ffffffbbfffffef7ff7bfffffef7fffff83fffffaffffffdeffa7
fdc7f7bffffffbffffffffffff800101ffdffe9ffdffc7fffbdffeb7fbdffffffbbffbdf
eb7ff7bffffff0fffffffbfffffaffffffc0fffffc2ff7bffffffbffffffffffff800101
ffdffe1ff03fc0fffbdffeaffbdfe6fffbbff81fe4fff7bfffffffffdebf7bfffffaffff
ffd6fffffdeff7bffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfdefffbdfff07f81fef7f
fbbffadffffff7bffffffffffe7f03fffffaffffffebfffffdeff87ffffffbffffffffff
ff800101ffdffdeff7bfdefffbdffff7fbcfeb7ffbbffadff4fff7bfffffe7ffffff5bff
fffaffffffdcff7bfc0ffffffffffbffffffffffff800101ffdffdeff03fc0fffbdfffff
fbfbe4fffbbffd3feb7ff7bfffffef7fffffdffffffaffffffc0fb03fde7f87ffffffbff
ffffffffff800101ffdffe1ff5bfdafffbdffffff8fbfffffbbfffffeafff7bfffffe07f
ffff03fffffaffffffdefffbfe1ff5bffffffbffffffffffff800101ffdffdeffdfff7ff
fbdffffffb37fffffbbffbdff07ff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffdefffffd6ff5bf
fffffbffffffffffff800101ffdffc0ff03fc0fffbdffef7ffcff4fffbbfd81fff7ff7bf
ffffe7ffffff7bfffffaffffffdefffffd6ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffd6f
f7bfdefffbdffe07fa3feb7ffbbfffdffffff7bfffffef7ffffb03fffffaffffffe1ff3f
fe5ff7fffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff33ffffffbdffef7f9ffeafffbbffb8f
c0fff7bfffffe07ffffffbfffffaffffffffff7bfffff0fffffffbffffffffffff800101
ffdffdeff4fffffffbdffefffbdff07ffbbff85faf7ff7bfffffeb7ffffffffffffaffff
ffe1ff03fdeff6fffffffbffffffffffff800101ffdffdeff5bfe1fffbdffe07f81fff7f
fbbffbdfaf7ff7bffffffb7ffffffffffffaffffffdeff7bfc0ffdbffffffbffffffffff
ff800101ffdffdeff03fdefffbdffef7fadfef7ffbbffbdfaf7ff7bffffffcffffffffff
fffaffffffdeff3ffd6ff03ffffffbffffffffffff800100ffdffe1ff7bededffbdffefe
fadfe67ffbbff81fb0fff7bfffffffffffff71fffffaffffffcdff7bff7ff7bffffffbff
ffffffffff800001ffdffffffffe001ffbdffe00fd3ff9fffbbffbcffffff7bfffffffff
ffff0bfffffafffffffffb03fc0ffa7ffffffbffffffffffff800101ffdfffffffffdedf
fbdffeeeffffe67ffbbffbdff0fff7bfffffffffffff7bfffffaffffffcffffafdeff5bf
fffffbffffffffffff800001ffdffffff71fdefffbdffef7fd3fef7ffbbff81feb7ff7bf
ffffffffffff7bfffffaffffffdefff9fdeff57ffffffbffffffffffff800101ffdffcff
f0bfe1fffbdffef7fadffffffbbffadfeb7ff7bfffffef7fffff03fffffaffffffc0ffff
fc0ff83ffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfdefffbdfff0ffabff0fffbbffeff
f2fff7bfffffe07fffff79fffffaffffffdefffffd6fffbffffffbffffffffffff800101
ffdffc0ff7bec0fffbdffffffc1fef7ffbbff81ffffff7bfffffeb7fffff87fffffaffff
ffceffffff7ff87ffffffbffffffffffff800101ffdffdeff03ffefffbdfff4fffdfef7f
fbbffbdfe6fff7bfffffeb7fffff7bfffffafffffec0ff7bfc0ff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffcfff01fdefffbdffeb7fbdfef7ffbbffc3fef7ff7bffffff4ffffff7bff
fffafffffffeff03fdeff7bffffffbffffffffffff800101ffdffe9ff5bfc0fffbdffeaf
f81ff0fffbbffbdfeb7ff7bfffffffffffff7bfffffaffffffffff7bfccff37ffffffbff
ffffffffff800101ffdffd6ff5bfd6fffbdfff07fadffffffbbffbdfe4fff7bfffffffff
ffff87fffffafffffffffffbfd3ffffffffffbffffffffffff800101ffdffd5ff97ff7ff
fbdffff7feffee3ffbbffbdffffff7bffffffffffffffffffffaffffffffff03fd6ff7bf
fffffbffffffffffff800100ffdffe0fffffc0fffbdffef7f81fe17ffbbffc3fef7ff7bf
fffffffffffffffffffaffffffdeff7bfc0ff03ffffffbffffffffffff800101ffdfffef
f7f7defffbdffe07fbdfef7ffbbfffffe07ff7bfffffff7fffff3ffffffaffffffc0fffb
fdeff5bffffffbffffffffffff800101ffdffffff007e9fffbdffeb7fbdfef7ffbbfffff
ef7ff7bfffffe67fffff7bfffffaffffffdeff03fffffdfffffffbffffffffffff800100
ffdffffff777d6fffbdffeb7f81fe07ffbbffc3feffff7bfffffe9ffffff03fffffaffff
ffdfff79fdeff03ffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff7bfd5fffbdfff4ffadfef3f
fbbffbdfe07ff7bfffffeb7fffff7bfffffaffffffc0ff87fc0ff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffdeff7bfe0fffbdffffffeffef7ffbbffbdfef7ff7bfffffe07fffff3fff
fffaffffffdeff7bfd6ff87ffffffbffffffffffff800101ffdffdeff03ffefffbdffef7
f81f607ffbbff9bffffff7bfffffef7fffff7f7ffffaffffffc0ff7bfebff5bffffffbff
ffffffffff800000ffdffdeffa7fdefffbdffe07fbdfff7ffbbffffff0fff7bfffffef7f
ffff007ffffaffffffdfff7bfdcff5bffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff5bfc0ff
fbdffed7ffdfef7ffbbffbdfeb7ff7bfffffe07fffff777ffffaffffffdeff87fdeff97f
fffffbffffffffffff800100ffdffdfdf03fd6fffbdfffbff99fe07ffbbff81feb7ff7bf
ffffeb7fffff7bfffffaffffffc0fffffe9ffffffffffbffffffffffff800101ffdffc01
f5bff7fffbdffe07fa7feb7ffbbffb5ff2fff7bffffff5ffffff7bfffffaffffffdeffff
fd6ffffffffffbffffffffffff800101ffdffdddfa7fc0fffbdffee7fadfeb7ffbbffeff
fffff7bfffffee7fffff87fffffaffffffe9fffffd5ffffffffffbffffffffffff800100
ffdffdeff7bfdefffbdffef7f81ff4fffbbff81feffff7bfffffef7fffff7bfffffaffff
ffd6ff7bfe0ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffdefffffe1fffbdffe07fbdfffff
fbbffbdfe1fff7bffffff0ffffff03fffffaffffffd5ff03ffeff03ffffffbffffffffff
ff800101ffdffc0ffa7fdefffbdffeffffd7fffffbbffbdfedfff7bfffffef7fffff6bff
fffaffffffe0ff7bfe1ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff5bfdefffbdffef7
ffcffffffbbff81ffb7ff7bfffffef7fffffdffffffafffffffeff7ffdeff7fffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff57fcdfffbdffe07fffffffffbbffadfe07ff7bfffffef7f
ffff03fffffaffffffcfff03fdeff03ffffffbffffffffffff800101ffdffdfff83fe1ff
fbdffef7fffff0fffbbffeffef7ff7bffffff0ffffff7bfffffaffffffdeff03fcdff03f
fffffbffffffffffff800101ffdffcfff7bfdefffbdfffffffffef7ffbbff81fefeff7bf
ffffffffffff7bfffffaffffffc0ff7bfe1ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffe9f
f03fdefffbdfffffffff6f6ffbbffbdfe3eff7bffffff0ffffff03fffffaffffffdeff7b
fdeff7bffffffbffffffffffff800101ffdffd6ff5bfdefffbdffffff9bf000ffbbfffff
ecdff7bfffffef7fffff1ffffffaffffffceff7bfdeff7bffffffbffffffffffff800101
ffdffd5ff5bfe1fffbdffefefbdfef6ffbbffbdfff3ff7bfffffef7fffffe3fffffaffff
ffc0ff87fdeff87ffffffbffffffffffff800101ffdffe0ffa7fdefffbdffe3efadfef7f
fbbff81fe8fff7bfffffe6ffffff1ffffffaffffffd6ff7bfe1ff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdfffefffffc0fffbdffecdf93ff0fffbbffb5fe7fff7bfffffffffffff03ff
fffafffffff7ff03fdeff03ffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfd6fffbdffff3
fffffffffbbffeffef7ff7bfffffe7ffffff7bfffffaffffffc0ff5bfc0ff5bffffffbff
ffffffffff800001ffdffc0ff03fd6fffbdffe8ffd3fef7ffbbff81fe07ff7bfffffef7f
fffffffffffaffffffdeff5bfd6ff5bffffffbffffffffffff800000ffdffd6ff5bfe9ff
fbdffe7ffadf607ffbbffbdfeb7ff7bfffffe07fffff7f7ffffaffffffdeffa7fd6ffa7f
fffffbffffffffffff800000ffdfff7ffdffe1fffbdffefffabfff7ffbbfffd7f0fff7bf
ffffef7fffff1f7ffffaffffffc0fffffe9ffffffffffbffffffffffff800101ffdffc0f
f03fdefffbdffffffc1fef7ffbbfffcfef7ff7bfffffe7ffffff66fffffaffffffdaff7b
fffff87ffffffbffffffffffff800000ffdffc8ff7bfdefffbdfffffffdfe07ffbbfffff
ef7ff7bfffffef7ffffff9fffffafffffff7ff03fdeff5bffffffbffffffffffff800100
ffdffd6ff7bfdefffbdfff0fffffeb7ffbbfffffef7ff7bfffff607fffff47fffffaffff
ffc0ff6bfc0ff5bffffffbffffffffffff800101ffdffd5ff03fe1fffbdffef7fffffbff
fbbffffff0fff7bfffffff7fffff3ffffffaffffffdeffdffdaff97ffffffbffffffffff
ff800101ffdffe0ff6bffbfffbdffef7ffffe07ffbbffffffffff7bfffffffffffff7bff
fffaffffffc0ff03ff7ff7f7fffffbffffffffffff800101ffdffdeffdfffbfffbdffe6f
fbdfef7ffbbffbdfe7fff7bfffffffffffff03fffffaffffffd6ff7bfc0ff007fffffbff
ffffffffff800101ffdffc0ff03ffbfffbdffffff81ffffffbbff81fef7ff7bfffffffff
ffff5bfffffaffffffebff7bfdeff777fffffbffffffffffff800101ffdffc7ff7bfffff
fbdfff0ffbdff4fffbbffbdfe07ff7bfffffef7fffff5bfffffaffffffdcff03fdeff7bf
fffffbffffffffffff800101ffdfff8ff33fdefffbdffef7fbffeb7ffbbffbffef7ff7bf
ffffe07fffffa7fffffaffffffdeff5bfccff7bffffffbffffffffffff800101ffdffc7f
fcffc0fffbdff6f6f81feafffbbff81fe7fff7bfffffef7ffffffffffffaffffffdeffdf
ff3ff87ffffffbffffffffffff800001ffdffc0ff33fdefffbdff000fbdff07ffbbffbdf
ef7ff7bfffffefffffffa7fffffafffffec0ff03fccff7bffffffbffffffffffff800101
ffdffdeff7bfdffffbdffef6fc3fff7ffbbffbfbe07ff7bfffffe07fffff5bfffffaffff
ffdeff7bfdeff03ffffffbffffffffffff800101ffdfffffffffc0fffbdffef7fbdfef7f
fbbff803eb7ff7bfffffee7fffff57fffffaffffffc0ff7bfffff5bffffffbffffffffff
ff800101ffdffdefffffdedffbdfff0ffbdfe07ffbbffbbbfb7ff7bfffffef7fffff83ff
fffaffffffd6ff03fffffdfffffffbffffffffffff800001ffdffc0fffffc01ffbdfffff
fbdfeb7ffbbffbdffcfff7bfffffe07ffffffbfffffaffffffd6ff5bfe1ff03ffffffbff
ffffffffff800100ffdffdaff7bfdddffbdfff0ffc3ffbfffbbffbdffffff7bfffffefff
ffff3ffffffaffffffe9ffdffdeff7bffffffbffffffffffff800101ffdfff7fb03fdeff
fbdffeb7ffffe07ffbbffc3ff0fff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffffff03fdeff87f
fffffbffffffffffff800101ffdffc0fffbfdefffbdffeb7fbfbef7ffbbfffffef7ff7bf
ffffe07fffff03fffffaffffffffff7bfdeff5bffffffbffffffffffff800101ffdffdef
ffffe1fffbdfff2ff803fffffbbffd3fef7ff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffffff7b
fe1ff5bffffffbffffffffffff800101ffdffffff7bfe9fffbdffffffbbbf0fffbbffadf
e6fff7bffffff4ffffff3ffffffafffffffffb03fffff97ffffffbffffffffffff800101
ffdffdeff03fd6fffbdffefefbdfef7ffbbffabffffff7bfffffeb7ffffffffffffaffff
ffdefffbfdeffffffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff1ffd5fffbdffe00fbdfef7f
fbbffc1fff7ff7bfffffeaffffff7bfffffaffffffc0fffffc0ff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffc7ffe3fe0fffbdffeeefc3fe6fffbbfffdfe67ff7bffffff07fffff03ff
fffaffffffdefffffdeff03ffffffbffffffffffff800101ffdfff8ff1ffdefffbdffef7
fbfbfffffbbffbdfe9fff7bfffffff7fffff6bfffffaffffffdfff71fdfff5bffffffbff
ffffffffff800101ffdffc7ff03fc0fffbdffef7f8fbf0fffbbff81feb7ff7bfffffe7ff
ffffdffffffaffffffc0ff0bfc0ffdfffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bfd6ff
fbdfff0ffb37ef7ffbbffadfe07ff7bfffffef7fffff03fffffaffffffc0ff7bfdeff03f
fffffbffffffffffff800100ffdffdeff7f7d6fffbdfffffffcfef7ffbbffadfef7ff7bf
ffffe07fffff7bfffffaffffffdeff7bfe1ff7bffffffbffffffffffff800101ffdfffff
f1f7e9fffbdffef7fa3fef7ffbbffd3ffffff7bfffffef7fffff87fffffaffffffdeff03
fd6ff7bffffffbffffffffffff800100ffdffdeff66fe1fffbdff607f9fff0fffbbfffff
fffff7bfffffe7ffffff7bfffffaffffffdeff01fd6ff03ffffffbffffffffffff800101
ffdfec0fff9fdefffbdffff7fbfffffffbbffbdffffff7bfffffffffffff7bfffffaffff
ffe1ff7bfe5ff5bffffffbffffffffffff800101ffdfffeff47fdefffbdffffffbdfef7f
fbbff81ff0fff7bfffffef7fffff37fffffaffffffffff7bfdfdfdfffffffbffffffffff
ff800101ffdffe1ff3ffdefffbdffffff81fe07ffbbffb5fef7ff7bfffffe07fffffffff
fffaffffffdc7f7bfc01f03ffffffbffffffffffff800000ffdffdeff7bfe1fffbdfffff
fbdfeb7ffbbffeff6f6ff7bfffffeb7fffff7bfffffaffffffc2ff87fdddf7bffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff03fdefffbdfff0fffdfeb7ffbbff81f000ff7bffffffbff
ffff03fffffaffffffdefffffdeff33ffffffbffffffffffff800101ffdffcdff5bfc0ff
fbdffef7f81ff4fffbbffb9fef6ff7bfffffe07fffff5bfffffaffffffdeff3ffdeff4ff
fffffbffffffffffff800101ffdffdeffdffd6fffbdff6f6fbdffffffbbffbdfef7ff7bf
ffffef7fffffdbfffffaffffffc0ff7bfe1ff5bffffffbffffffffffff800101ffdffc0f
f03fd6fffbdff000ffdff0fffbbff81ff0fff7bfffffef7fffffe7fffffaffffffc87f03
fe9ff03ffffffbffffffffffff800100ffdffdeff7bfe9fffbdffef6f81fef7ffbbffbff
fffff7bfffffe07ffffffffffffaffffffd6ff7bfd6ff7bffffffbffffffffffff800100
ffdfffeff7bffffffbdffef7fbdfef7ffbbffbdfef7ff7bfffffed7ffffffffffffaffff
ffd5ff3f7d5ffffffffffbffffffffffff800101ffdffc0fb03fe1fffbdfff0ffc3fef7f
fbbff81f607ff7bffffffbfffffffffffffaffffffe0ff007e0ffffffffffbffffffffff
ff800101ffdffde7ffbfdefffbdffffffadff0fffbbffbdfff7ff7bfffffe07fffffffff
fffafffffffeff777fefe07ffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff7bfdefffbdffef7
fadffffffbbffd3fef7ff7bfffffef7fffff7f7ffffaffffffcfff7bfdefd7bffffffbff
ffffffffff800101ffdffd6ff03fdefffbdff607fcbffdfffbbffadfe07ff7bfffffef7f
ffff1f7ffffaffffffdeff7bfc0fd7bffffffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfe1ff
fbdffff7fffffdfffbbffabfeb7ff7bfffffe07fffff66fffffaffffffc0ff87fdefd7bf
fffffbffffffffffff800101ffdffe5fffbf5efffbdffef7fbdffdfffbbffc1ffbfff7bf
ffffeb7ffffff9fffffaffffffdeff7bffefd87ffffffbffffffffffff800101ffdffdef
f03fc0fffbdffe07f81ffffffbbfffdfe07ff7bffffff5ffffff47fffffaffffffceff03
fc0ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff79f7efffbdffeb7fadfef7ffbbfffd7
ef7ff7bfffffee7fffff3ffffffaffffffc0ff6bfde7f03ffffffbffffffffffff800101
ffdffd6ff03ffffffbdfffbffeffe07ffbbfffcff4fff7bfffffef7fffff7bfffffaffff
ffd6ffdffdeff5bffffffbffffffffffff800101ffdffd6ff6bffffffbdffe07f81fef7f
fbbfffffeb7ff7bfffffef7fffff03fffffaffffffebff03ec0ff87ffffffbffffffffff
ff800101ffdffe9ffdffdefffbdffef7fbdfeffffbbfffffeafff7bfffff607fffff1fff
fffaffffffdcff7bffeff7bffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff03fc0fffbdfffff
ffffe07ffbbffffff07ff7bfffffff7fffffe3fffffaffffffdeff03fdeff7bffffffbff
ffffffffff800001ffdffdeff7bfd6fffbdfff4ffbdfef7ffbbfffffff7ff7bfffffef7f
ffff1ffffffaffffffdeff1fec0ff7bffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfd6ff
fbdffeb7f81fefeffbbfffdffffff7bfffffe07fffff03fffffafffffec0ffe3f5aff87f
fffffbffffffffffff800001ffdffdeff03fe9fffbdffeaffadfe00ffbbff99fef7ff7bf
ffffeb7fffff7bfffffaffffffdeff1ff77ffffffffffbffffffffffff800101ffdffe1f
f7bfdefffbdfff07feffeeeffbbffa7fe07ff7bfffffeb7ffffffffffffaffffffc0ff03
ec0ff71ffffffbffffffffffff800001ffdffffff7fec0fffbdffff7f81fef7ffbbffadf
eb7ff7bffffff4ffffff87fffffaffffffd6ff7bfdeff0bffffffbffffffffffff800101
ffdffdeff03ffefffbdffef7fbdfef7ffbbff81ffbfff7bfffffffffffff7bfffffaffff
ffd6ff7f7debf7bffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bfdc7ffbdffe07ffdff0ff
fbbffbdfe07ff7bfffffffffffff7bfffffaffffffe9ff1f7fe7f7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffdeffa7fc2fffbdffeb7f99ff4fffbbffbdfef7ff7bfffffffffffff7bff
fffafffffffebf66fffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffdfff5bfdefffbdfffbf
fa7feb7ffbbff81ff0fff7bfffffffffffff87fffffafffffffe7ff9fffff79ffffffbff
ffffffffff800101ffdffc1ff57fdefffbdffe07fadfeafffbbffadfef7ff7bfffffffff
fffffffffffaffffffffff47fffffa7ffffffbffffffffffff800101ffdffdeff83fc0ff
fbdffef7f81ff07ffbbffd7fef7ff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffffff3bfffff5bf
fffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfde7ffbdfff0ffbdfff7ffbbffb9fe6fff7bf
ffffe07fffff03fffffaffffffffff03fffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffdef
f03fdefffbdffef7ffffef7ffbbffbdffffff7bfffffef7fffff5bfffffaffffffffff5b
fffff5bffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff7ffc0fffbdffef7ffffe07ffbbffbdf
f0fff7bfffffefffffff5bfffffaffffffdeff5bfffffa7ffffffbffffffffffff800101
ffdffffff7bfdefffbdffe6fffffeb7ffbbfd81fef7ff7bfffffe07fffffa7fffffaffff
ffc0ffa7fffff7bffffffbffffffffffff800001ffdffffff03fdffffbdfffffffdfeb7f
fbbfffdfef7ff7bfffffef7ffffffffffffaffffffdefffffffffffffffffbffffffffff
ff800100ffdffffff7bfc0fffbdffffff99ff4fffbbfffffef7ff7bffffff0ffffffffff
fffaffffffdfffa7fffff87ffffffbffffffffffff800001ffdffe1ff03fc0fffbdfff0f
fa7ffffffbbffffff0fff7bfffffef7ffffffffffffaffffffc0ff5bfffff5bffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff5bfdefffbdffef7fadff0fffbbffffffffff7bfffffef7f
fffffffffffaffffffc0ff57fffff5bffffffbffffffffffff800001ffdffdeffdbfdeff
fbdffef7f81fef7ffbbffc3fef7ff7bfffffef7fffff7f7ffffaffffffdeff83fffff97f
fffffbffffffffffff800101ffdffcdffe7fdefffbdffef7fbdfef7ffbbffbdfe07ff7bf
fffff0ffffff007ffffaffffffdefffbfffffffffffffbffffffffffff800101ffdfffff
ffffe1fffbdfff0ffbdfef7ffbbffbdfeb7ff7bfffffffffffff777ffffaffffffdeff3f
fffff3fffffffbffffffffffff800101ffdffe9ff7bfdefffbdffffff81ff0fffbbffbdf
eb7ff7bfffffee3fffff7bfffffaffffffe1ff7bfffff7bffffffbffffffffffff800001
ffdffd6ff03fc0fffbdffef7fadffffffbbffc3ff4fff7bfffffe17fffff7bfffffaffff
ffffff03fffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffd5ff5bfd6fffbdffe07fd7fef7f
fbbffffffffff7bfffffef7fffff87fffffaffffffdc7f7bfffff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffe0ffdffd6fffbdffeb7fb9fe07ffbbffbdff0fff7bfffffef7fffff87ff
fffaffffffc2ff3ffffff3fffffffbffffffffffff800101ffdffdeff03fe9fffbdffeb7
fbdfeb7ffbbff99fef7ff7bfffffe07fffff7bfffffaffffffdeff7bfffff7bffffffbff
ffffffffff800101ffdffc0ff7bffffffbdfff4ffbdfeb7ffbbffe7fef7ff7bfffffef3f
ffff7bfffffaffffffdeff03fffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffc7ff7bfdeff
fbdffffff81ff4fffbbff99fef7ff7bffffff4ffffff7bfffffaffffffc0ff6bfffff5bf
fffffbffffffffffff800101ffdfff8ff03ec0fffbdfff0ffb5ffffffbbffbdff0fff7bf
ffffeb7fffff87fffffaffffffc87fdffffffdfffffffbffffffffffff800000ffdffc7f
f6bfdc7ffbdffef7fefff0fffbbffffffffff7bfffffeafffffffffffffaffffffd6ff03
fffff03ffffffbffffffffffff800001ffdffc0ffdffc2fffbdffef7f81fef7ffbbffc3f
ef7ff7bffffff07ffffe07fffffaffffffd5ff03fffff7bffffffbffffffffffff800101
ffdffdeff03fdefffbdffef7fbdfef7ffbbffbdfe07ff7bfffffff7ffffd7bfffffaffff
ffe0ff7bfffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffe1ff7bfdefffbdfff0ffbdfef7f
fbbffbdfeb7ff7bfffffe7fffffd7bfffffafffffffeff7bfffff6bffffffbffffffffff
ff800101ffdffdeff33fc0fffbdffffff99ff0fffbbffbdff0fff7bfffffef7ffffd7bff
fffaffffffcfff37fffffdfffffffbffffffffffff800101ffdffdeffcffde7ffbdffaf7
fe7ffffffbbffc3fef7ff7bfffffe07ffffd87fffffaffffffdefffbfffff03ffffffbff
ffffffffff800001ffdffdeff33fe9fffbdffe07f99faf7ffbbfffffef7ff7bfffffef7f
fffffffffffaffffffc0ff33fffff7bffffffbffffffffffff800100ffdffe1ff7bfd6ff
fbdffbf7fbdfe07ffbbffbfbef7ff7bfffffe7ffffff87fffffaffffffdeff4ffffff7bf
fffffbffffffffffff800101ffdfffffffffd5fffbdfffffffffbf7ffbbff803f0fff7bf
ffffef7fffff7bfffffaffffffceff5bfffff33ffffffbffffffffffff800101ffdffdef
ffffe0fffbdffffffffffffffbbffbbbfffff7bfffffe07fffff7bfffffaffffffc0ff03
fffffcfffffffbffffffffffff800000ffdffc0ff87fdefffbdffffffffffffffbbffbdf
fffff7bfffffeb7fffff7bfffffaffffffd6ff7bfffff33ffffffbffffffffffff800101
ffdffd6ff7bfc0fffbdffee3fffffffffbbffbdffffff7bffffff5ffffff87fffffaffff
ffebfffffffff7bffffffbffffffffffff800101ffdffd6fb7b7dffffbdffe17fbdfef7f
fbbffc3ffffff7bfffffee7ffffffffffffaffffffdcfffffffffffffffffbffffffffff
ff800101ffdffe9f8007defffbdffef7f81fe07ffbbffc3fef7ff7bfffffef7fffff3fff
fffaffffffdeff7f7ffffffffffffbffffffffffff800101ffdffdfdf7b7c0fffbdffef7
fbdfeb7ffbbffbdfe07ff7bfffffffffffff7bfffffaffffffe1ff1f7ffffffffffffbff
ffffffffff800101ffdffc01f7bfdefffbdffe07fbffeb7ffbbffbdfeb7ff7bfffffef7f
ffff03fffffaffffffdeff66fffff7bffffffbffffffffffff800101ffdffdddf87fc0ff
fbdffef3f81ff4fffbbffbdfeb7ff7bfffff607fffff7bfffffaffffffdefff9fffff03f
fffffbffffffffffff800101ffdffdefffffd6fffbdffef7fbdffffffbbffc3ff4fff7bf
ffffff7fffff3ffffffaffffffdeff47fffff5bffffffbffffffffffff800100ffdffdef
f87ff6fffbdff607fc3fef7ffbbffffffffff7bfffffef7fffff7bfffffaffffffe1ff3b
fffffafffffffbffffffffffff800101ffdffe0ff7bff9fffbdffff7fadf607ffbbfffff
ef7ff7bfffffe07fffff03fffffaffffffdeff03fffff73ffffffbffffffffffff800101
ffdffccff7bffffffbdffff7fadfff7ffbbffbdf607ff7bfffffeb7fffff6bfffffaffff
ffc0ff1ffffff03ffffffbffffffffffff800000ffdffd3ff7bfdefffbdffe67fcbfee3f
fbbff81fff7ff7bfffffeb7fffffdffffffaffffffd6ffe3fffff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffd6ff87fc0fffbdffe9fffffe17ffbbffadfee3ff7bffffff4ffffff03ff
fffaffffffd6ff1ffffff7bffffffbffffffffffff800001ffdffc0ff7bfd6fffbdffeb7
fbfbef7ffbbffeffe17ff7bfffffffffffff7bfffffaffffffe9ff03fffff7bffffffbff
ffffffffff800100ffdffdc7f03ff7fffbdffe07f803ef7ffbbff81fef7ff7bfffffff5f
fffffffffffaffffffffff7bfffff87ffffffbffffffffffff800001ffdffc2ff5bfc0ff
fbdffee7fbbbe07ffbbffbdfef7ff7bfffffff3ffffffffffffaffffffdeffffffffffff
fffffbffffffffffff800101ffdffdeffdffc0fffbdffef7fbdfef3ffbbfffdfe07ff7bf
fffffffffffffffffffaffffffc0ff87fffff7bffffffbffffffffffff800000ffdffdef
f03fdefffbdffe07fbdffffffbbff99fef3ff7bfffffffffffff37fffffaffffffdaff7b
fffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bfdefffbdffefffc3fef7ffbbffa7f
fffff7bfffffffffffff7bfffffafffffff7ff7bfffff7bffffffbffffffffffff800101
ffdffde5f71fdefffbdffef7ffffe07ffbbffadfef7ff7bfffffffffffff5bfffffaffff
ffc0ff7bffffffbffffffbffffffffffff800000ffdffc7df0bfe1fffbdffe07fc3fef7f
fbbff81fe07ff7bffffff0ffffff27fffffaffffffdeff87fffff03ffffffbffffffffff
ff800101ffdffd9bf7bffffffbdffef7fadfeffffbbffbdfef7ff7bfffffef7fffffffff
fffaffffffccff7bfffff7bffffffbffffffffffff800101ffdfffe7f7bfe1fffbdffef7
fadfe07ffbbffbdfeffff7bfffffef7ffffffffffffafffffff3ff03ffffffbffffffbff
ffffffffff800101ffdffd1ff03fdefffbdffe07fcbfef7ffbbff81fe07ff7bfffffe6ff
fffffffffffaffffffccff5bfffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffcfff79fdeff
fbdffeb7fffff0fffbbffadfef7ff7bffffffffffffffffffffaffffffdeff5bfffff3bf
fffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfcdfffbdfffb7fb8fef7ffbbffc3ff0fff7bf
ffffef7ffffffffffffaffffffffffa7fffff7bffffffbffffffffffff800001ffdffc0f
b03fcffffbdfffcff85fef7ffbbffbdfef7ff7bfffffe07ffffffffffffaffffffffffff
fffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bfdefffbdffffffbdfef7ffbbffbdf
ef7ff7bfffffeb7ffffffffffffafffffffffffffffff7bffffffbffffffffffff800101
ffdffd6ff03fc0fffbdffef7fbdff0fffbbffbdfef7ff7bfffffeb7ffffffffffffaffff
ffe9fffffffff3fffffffbffffffffffff800001ffdffe9ff5bfdefffbdffe07f81fffff
fbbffc3ff0fff7bffffff4fffffffffffffaffffffd6ff7f7ffff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffe9ff5bfcffffbdffeb7fbcfef7ffbbffffffffff7bfffffffffffffffff
fffaffffffd5ff007fffb03ffffffbffffffffffff800000ffdffd6ffa7fdefffbdfffbf
f03fe07ffbbff9ffef7ff7bfffffef7ffffffffffffaffffffe0ff777ffff7bffffffbff
ffffffffff800101ffdffd5ffffec0fffbdffe07ebdfeb7ffbbffbdfe07ff7bfffff607f
fffffffffffafffffffeff7bfffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffe0ffffffeff
fbdffef7ebdfeb7ffbbff81feb7ff7bfffffff7ffffffffffffaffffffdeff7bfffff5bf
fffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bffffffbdfff0febdff4fffbbffbdfeb7ff7bf
ffffee3ffffffffffffaffffffc0ff87fffff5bffffffbffffffffffff800101ffdffc0f
f03ffffffbdffef7ec3ffffffbbff9fff4fff7bfffffe17ffffffffffffaffffffdeff7b
fffffa7ffffffbffffffffffff800101ffdffd6ff7bffffffbdffef7ffffef7ffbbffbdf
fffff7bfffffef7ffffffffffffaffffffdfff7bfffffffffffffbffffffffffff800101
ffdfff7ff7fffffffbdffef7fd3f607ffbbff81fef7ff7bfffffef7ffffffffffffaffff
ffc1ff7bffffffaffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff3f7fffffbdfff0ffadfff7f
fbbffadf607ff7bfffffe07ffffffffffffaffffffd6ff87ffffff9ffffffbffffffffff
ff800101ffdffdeff007fffffbdffffffabfee3ffbbffedfff7ff7bfffffef3fffffffff
fffaffffffd6fffffffffffffffffbffffffffffff800101ffdffdeff777fffffbdfff0f
fc1fe17ffbbfff3fee3ff7bfffffef7ffffffffffffaffffffe5fe07fffffffffffffbff
ffffffffff800101ffdffc0ff7bffffffbdffef7ffdfef7ffbbfffffe17ff7bfffffe07f
fffffffffffafffffffffd7bfffffffffffffbffffffffffff800100ffdffd6ff7bfffff
fbdffef7fbffef7ffbbffc3fef7ff7bfffffeb7ffffffffffffaffffffdefd7bfffff7bf
fffffbffffffffffff800101ffdfff7ff87ffffffbdffe6ff87fe07ffbbffbdfef7ff7bf
fffff5fffffffffffffaffffffc0fd7bfffff03ffffffbffffffffffff800000ffdffc0f
f87ffffffbdffffffb7fef3ffbbffbdfe07ff7bfffffee7ffffffffffffaffffffd6fd87
fffff5bffffffbffffffffffff800100ffdffdeff7bffffffbdffe7ffedff4fffbbff9bf
ef3ff7bfffffef7ffffffffffffafffffff7ff87fffffdfffffffbffffffffffff800101
ffdffccff7bffffffbdffef7f81feb7ffbbffffff4fff7bfffffef7ffffffffffffaffff
ffc0ff7bfffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffd3ff7bffffffbdffe07fbdfeaff
fbbfffdfeb7ff7bfffff607ffffffffffffaffffffdeff7bfffff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffd6ff87ffffffbdffef7fffff07ffbbff99feafff7bfffffff7fffffffff
fffaffffffcfff7bfffff87ffffffbffffffffffff800101ffdffc0ff7bffffffbdffe7f
fc3ffe7ffbbffa7ff07ff7bfffffef7ffffffffffffaffffffdeff87fffff5bffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff03ffffffbdffffffadfef7ffbbffadffe7ff7bfffffe07f
fffffffffffaffffffc0fffffffff5bffffffbffffffffffff800101ffdffffff7bfffff
fbdffef7fadfe07ffbbff81fef7ff7bfffffeb7ffffffffffffaffffffdeff3ffffff97f
fffffbffffffffffff800101ffdfffffffbffffffbdff607fcbfeffffbbffbdfe07ff7bf
ffffeb7ffffffffffffaffffffcfff7bfffff87ffffffbffffffffffff800100ffdffdef
f03ffffffbdffff7ffffef7ffbbfffffeffff7bffffff4fffffffffffffaffffffdeff03
fffff7bffffffbffffffffffff800000ffdffc0ff7bffffffbdffffffbdfe07ffbbfffff
ef7ff7bffffffffffffffffffffafffffec0ff7bfffff7bffffffbffffffffffff800101
ffdffdefffbffffffbdffffff81fef7ffbbfffffe07ff7bfffffff5ffffffffffffaffff
ffdeff3ffffff37ffffffbffffffffffff800101ffdffdfff03ffffffbdffffffadfef7f
fbbfffffef7ff7bfffffff3ffffffffffffaffffffc0ff7bfffffffffffffbffffffffff
ff800101ffdffc0ff7bffffffbdffee3feffe07ffbbfffffef7ff7bfffffffffffffffff
fffaffffffd6ff03fffff7f7fffffbffffffffffff800101ffdffc0ff87ffffffbdffe17
f81feb7ffbbfffffe07ff7bffffffffffffffffffffaffffffd6ff6bfffff1f7fffffbff
ffffffffff800100ffdffdeff7bffffffbdffef7fbdffb7ffbbfffffeb7ff7bfffffffff
fffffffffffaffffffe9ffdffffff66ffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfffff
fbdffef7fd3ffcfffbbffffffb7ff7bffffffffffffffffffffaffffffffff03ffffff9f
fffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bffffffbdffe07fadffffffbbffffffcfff7bf
fffffffffffffffffffaffffffffff7bfffff47ffffffbffffffffffff800101ffdffe1f
f87ffffffbdffef3fabfef7ffbbffffffffff7bffffffffffffffffffffaffffffdebfff
fffff3fffffffbffffffffffff800101ffdffffff7bffffffbdfff0ffc1fe07ffbbfffff
ef7ff7bffffffffffffffffffffafffffffe7f37fffff7bffffffbffffffffffff800101
ffdffdfdf03ffffffbdffeb7ffdfeb7ffbbfffffe07ff7bffffffffffffffffffffaffff
ffffff7bfffff03ffffffbffffffffffff800101ffdffc01f5bffffffbdffeb7fffffbff
fbbfffffeb7ff7bffffffffffffffffffffaffffffffff5bfffff7bffffffbffffffffff
ff800101ffdffdddf5bffffffbdfff2fffffe07ffbbffffffbfff7bfffffffffffffffff
fffaffffffffff27fffff3bffffffbffffffffffff800100ffdffdeffa7ffffffbdfffff
ffffef7ffbbfffffe07ff7bffffffffffffffffffffafffffffffffffffff03ffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff7bffffffbdffefefffff0fffbbfffffef7ff7bfffffffff
fffffffffffafffffffffffffffff5bffffffbffffffffffff800001ffdffe0ff03fffff
fbdffe00ffffef7ffbbfffffef7ff7bffffffffffffffffffffafffffffffffffffffdbf
fffffbffffffffffff800101ffdffccff6bffffffbdffeeeffffef7ffbbfffff607ff7bf
fffffffffffffffffffafffffffffffffffffe7ffffffbffffffffffff800000ffdffd3f
fdfffffffbdffef7ffffef7ffbbfffffff7ff7bffffffffffffffffffffaffffffffffff
fffffffffffffbffffffffffff800101ffdffd6ff03ffffffbdffef7fffff0fffbbfffff
fffff7bffffffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffffbffffffffffff800101
ffdffc0ff7bffffffbdfff0ffffffffffbbffffff0fff7bffffffffffffffffffffaffff
fffffffffffffffffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bffffffbdffef7ffffffff
fbbfffffef7ff7bffffffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffffbffffffffff
ff800101ffdffdc7f33ffffffbdfff4ffffff0fffbbfffffef7ff7bfffffffffffffffff
fffafffffffffffffffffffffffffbffffffffffff800101ffdffc2ffcfffffffbdffeb7
ffffef7ffbbfffffe6fff7bffffffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffffbff
ffffffffff800101ffdffdeff33ffffffbdffe07ffffef7ffbbffffffffff7bfffffffff
fffffffffffafffffffffffffffffffffffffbffffffffffff800101ffdffdeff7bfffff
fbdffeb7ffffe6fffbbfffffe7fff7800000000000000000000200000000000000000000
000003ffffffffffff800101ffdffc0ffffffffffbdfff4ffffffffffbbfffffef7ff7ff
ffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffdffc07
fffffffffbdffef7ffffe7fffbbfffffe07ff7ffffffff7fffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffdffdeffffffffffbdfffffffffef7ffbbfffff
ef7ff7ffffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff800000
ffdffdeffffffffffbdfffffffffe07ffbbfffffe7fff7ffffffff7fffffffffffffffff
ff7fffffffffffffffffffffffffffffff800100ffdffdeffffffffffbdfff4fffffef7f
fbbfffffef7ff7ffffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ff800000ffdffe1ffffffffffbdffeb7ffffe7fffbbfffffe07ff7ffffffff7fffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffdffdeffffffffffbdffeaf
ffffef7ffbbfffffeb7ff7ffffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
ffffffffff800001ffdffc0ffffffffffbdfff07ffff607ffbbffffff0fff7ffffffff7f
ffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffdffd6fffffffff
fbdffff7ffffff7ffbbfffffef7ff7ffffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffdffebffffffffffbdffef7fffffffffbbfffffef7ff7ff
ffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffdffdcf
fffffffffbdffe07fffffffffbbfffffef7ff7ffffffff7fffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffdffdeffffffffffbdffeb7fffffffffbbfffff
f0fff7ffffffff000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffdffffffffffffffbdffeb7fffffffffbbffffffffff7ffffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffdffffffffffffffbdfff4fffffffff
fbbffffffffff7ffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffdffffffffffffffbdffffffffffffffbbffffffffff7ffffffffffff7fffff
ffffffffffffffff00000000000000000000000003800101ffdffffffffffffffbdffef7
fffffffffbbffffffffff7ffffffffffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffff
fffffffffb800101ffdffffffffffffffbdffe07fffffffffbbffffffffff7ffffffffff
ff7fffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffff
fbdffed7fffffffffbbffffffffff7ffffffffffff7fffffffffffffffffffff7fffffff
fffffffffffffffffb800101ffdffffffffffffffbdfffbffffffffffbbffffffffff7ff
ffffffffff7fffffffffffffffffffff7fffffffe3fffffffffffffffb800101ffdfffff
fffffffffbdffe07fffffffffbbffffffffff7ffffffffffff7fffffffffffffffffffff
7ffffffff7fffffffffffffffb800101ffdffffffffffffffbdffef7fffffffffbbfffff
fffff7ffffffffffff7fffffffffffffffffffff7ffffffff7fffffffffffffffb800101
ffdffffffffffffffbdffffffffffffffbbffffffffff7ffffffffffff7fffffffffffff
ffffffff7e24e38e74cd1448e711fffffb800101ffdffffffffffffffbdfffffffffffff
fb800000000007ffffffffffff7fffffffffffffffffffff7f6b5d75b336aed75bbbffff
fb800001ffdffffffffffffffbdffffffff7fffffbfffffffdffffff0000000000000000
0000001fffffffff7f6bdd75f73eaed75fbbfffffb800001ffc000000000000003c00000
0000000003fffffffdffffff7fffffffffffffffffffffdfffffffff7f085d7437071e17
5fbbfffffb800101fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff7fffffff
ffffffffffffffdfffffffff7f6b5d75b336aed75aabfffffb800101fffffffffffdffff
fffffffffff7fffffffffffffdffffff7fffffffffffffffffffffdfffffffff7e24e30e
64cd1448e203fffffb800101fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff
7fffffffffffffffffffffdfffffffff7fffff7ffffffffffffffffffb800100ffffffff
fffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff7fffffffffffffffffffffdfffffffff
7fffff87fffffffffffffffffb800101fffffffffffdfffffffffffffff7ffffffffffff
fdffffff7fffffffff9fffffffffffdfffffffff7ffffffffffffffffffbfffffb800101
fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff7fffffffffefffffffffffdf
ffffffff7ffffffffffffffffffffffffb800101fffffffffffdfffffffffffffff7ffff
fffffffffdffffff7ffffbdffff7ffffffffffdfffffffff7fffffffffffffffffffffff
fb800101fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff7e06200279f78fe2
24407fdfffffffff7ffffffffffffffffffffffffb800101fffffffffffdffffffffffff
fff7fffffffffffffdffffff7f7b6bb6f6eb77df6eedbfdfffffffff7f8fe3fffcffffff
e7fffffffb800101fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff7f7b2db2
f7eb77df5eedbfdfffffffff7fdff7ffff7ffffffbfffffffb800101fffffffffffdffff
fffffffffff7fffffffffffffdffffff7f7b4db4f7db77c73eec7fdfffffffff7fdff7ff
ffbffffffdfffffffb800101fffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff
7f076db6f6dd77df5aadbfdfffffffff7f0634943fb282488dff08e3fb800101ffffffff
fffdfffffffffffffff7fffffffffffffdffffff7f76200278880fe220087fdfffffffff
7ed9d3557f5ab6b2dafed75dfb800101fffffffffffdfffffffffffffff7ffffffffffff
fdffffff7f77ffffffff7effffffffdfffffffff7ed9d7557f5ab2bedafed75dfb800101
fffffffffffdfffffffffbfffff7fffffffffffffdffffff7f77ffffffff877fffffffdf
ffffffff7ed9d7497ed934bed6ff175dfb800101fffffffffffc00000000000000000000
0000000001ffffff7e0ffffffffffe7fffefffdfffffffff7ed9d3497ee936b6d77ed75d
fb800101fffffffffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffffffff7fffffffffffffff
ffffffdfffffffff7f0624887c410244023f30e3fb800100fffffffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffdfffffffff7fdfffffffffffff
fffff7fffb800100fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffffffdfffffffff7f9ffffffffffffffffff87ffb800101ffffffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffdfffffffff7fdfffff
7ffffffffffffffffb800000fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
7fffffffffffffffffffffdfffffffff7ffffffffffffffffffffffffb800001ffffffff
fc0000000000000000000000000001ffffffffff7fffffffffffffffffffffdfffffffff
7ff1fffffffffffffffffffffb800101fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdff
ffffffff00000000000000000000001fffffffff7ffbfffffffffffffffffffffb800101
fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffff7ffbfffffffffffffffffffffb800101fffffffffdffffffffffffffffffffff
fffffdfffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffff7e2262401082301923ffff87
fb800101fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffc3fffffffff
ffffffffffffffff7f699d6b5ad5db66b7ffffdbfb800101fffffffffdffffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffff7f6b9dab5b55db67
d7ffffdbfb800101fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffff7f6b9d88db11db17c7ffffc7fb800101fffffffffdffffff
fffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff7f699d6b
5ad5ca76b7ffffdbfb800001fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdffffffffff
fffffeffffff000000000000000000017e0263008002203883ffff87fb800101ffffffff
fdffffef7ffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeffffff7ffffffffffffffffffd
7ffffffffffffffffffffffffb800101fffffffffdf8188009e38fe226203ffffffffdff
fffffffffffffeffffff7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101
fffffffffdfdedaedbdd77df6f76dffffffffdfffffffffffffffeffffff7fffffffffff
fffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101fffffffffdfdecb6cbdd77df5f76dfff
fffffdfffffffffffffffeffffff7ff8fffffffffffffffd7fffffffffffffffffffffff
fb800001fffffffffdfded36d3dd77c73f763ffffffffdfffffffffffffffeffffff7ffd
fffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101fffffffffdfc1db6dbdd77df
5d56dffffffffdfffffffffffffffeffffff7ffdfffffffffffffffd7fffffffffffffff
fffffffffb800101fffffffffdfdd88009e30fe224043ffffffffdfffffffffffffffeff
ffff7e253807194ffffffffd7fffffffffffffffffbffffffb800101fffffffffdfddfff
ffff7efffffffffffffffdfffffffffffffffeffffff7f6cd6daed5ffffffffd7fffffff
fffffef7ffdfffbffb800000fffffffffdfddfffffff877ffffffffffffffdffffffffff
fffffeffffff7f6dd6daed5ffffffffd7f10f04f89022000809f8007fb800101ffffffff
fdf83ffffffffe7ffff7fffffffffdfffffffffffffffeffffff7f6dd8c6ec9ffffffffd
7fadfb5fdaccb4edab7fdb3bfb800101fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdff
fffffffffffffeffffff7f6cd6daec9ffffffffd7fadfbbfdacfb56d6b7fdb3bfb800101
fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeffffff7e013987188f
fffffffd7fb1fbbfc30fb56ce8ffdb3bfb800101fffffffffdffffffffffffffffffffff
fffffdfffffffffffffffeffffff7ffffffffffffffffffd7eadfb5fdacdb56d6b7fdb3b
fb800101fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeffffff7fff
fffffffffffffffd7e03f24f8931000080ff8907fb800101fffffffffdffffffffffffff
fffffffffffffdffc00000000000000000017ffffffffffffffffffd7fffffffffffffff
fffffffffb800100fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffdffdfffffffffffffff
fffd7ffffffffffffffffffd7ffff5fffffffffffffffffffb800101fffffffffc000000
0000000000000000000001ffdffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7fffffff
fffffdffeffffffffb800101fffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffdfffffff
fffffffffffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800100ffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffdffffffc73fffffffffd7f8ffffffffffffffffd
7ffffffffffffffffffffffffb800101fffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffff
dffffffefdfffffffffd7fdffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101
fffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffdffffffefefffffffffd7fdfffffffff
fffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffffffffffffffffffffe07fffffffff
ffffffffdf86220e9e800c4111fd7f0409024e218853fffd7fffffffffffdeffffffffff
fb800101ffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffdfd9d6766d5b36db5bfd7eda
dad6b5d6db57fffd7f018ffff1ccc01081107311fb800101fffffffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffdfd9d676ed5b3edb6bfd7edadad6bdd6cb57fffd7ece77ffeeb35d5a
d6b3adbbfb800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffdfc5d676eb5b0618
63fd7edac310bdd1d327fffd7ece77ffeebf6d6ad6b3afbbfb800101ffffffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffdfd9d6766b9b36db5bfd7edadad6b5d6db27fffd7f0e77ff
ee86ed62d183afbbfb800100fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffdf86200c
91090c4101fd7f04892246218823fffd7ece77ffeeb36d5ad7b3acabfb800100ffffffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffdffffffffffffffffffd7fdffffffffffffffffd
7f218fffe1c8404003107003fb800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
dffffffffffffffffffd7f9ffffffffffffffffd7fefffffeffffffffffffffffb800101
ffc00000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffd7fdeffffffff
fffffffd7ff0fffff0fffffffffffffffb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7fffffffffffff7ffffffffb
fb800001ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7fff
fffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800100ffdffc7ffffffc73ffffffff
ffffffffffffffff5ffffffffffff1fffffd7fffffe3fffffffffffd7fffffffffffffff
fffffffffb800101ffdffefffffffefdffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffbff
fffd7ffffff7fffffffffffd7ff1fffffc7ffffffffffffffb800101ffdffefffffffefe
ffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffbfffffd7ffffff7fffffffffffd7ffbffff
fefffffffffffffffb800101ffdf88980e22469ec0062088ffffffffffffffff5f88024c
439e2261fffd7f301c74c44310427ffd7ffbfffffeffffffffffbdfffb800101ffdfda66
b5d6ba6d6d9b6dadffffffffffffffff5fd9b6b3ad6f699bfffd7eccebb33acdb6dafffd
7e22630208980c4213ff8009fb800101ffdfdae6b5d6baed6d9f6db5ffffffffffffffff
5fd9b6bbad7f6b9a3ffd7fccebb73acfb65dfffd7f699db6da66b6d6d7ffbadbfb800000
ffdfdae88dd6baeb6d830c31ffffffffffffffff5fc230bba30f6ba3fffd7fb0ebb73a01
869dfffd7f6b9db2dae6b6d2efffdacbfb800101ffdfda66b5d6ba6bad9b6dadffffffff
ffffffff5fd9b6b3ad6f699bfffd7eccebb33acdb6dafffd7f6b9db4dae88e14efffdad3
fb800101ffdf80990e20449104862080ffffffffffffffff5f886244439e0267fffd7e12
1c64c44310427ffd7f699ca6da66b6d6d7ffdadbfb800001ffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffefffffffffffffffd7e02620200990c42
13ff8089fb800000ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fffffffffffffff
fffd7fff0ffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7fffffff
ffffffffffffffe7fb800100ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fffffff
fffffffffffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffedbfb800101ffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd
7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
5fffffffffffff8ffffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101
ffdfffffffffffffffffffffffffdfffffffffff5fffffffffffffdffffd7fffffffffff
fffff7fd7ffffffffff3fffffffffffffb800101ffdfffffffffffffffffbdffffffefff
ffffffff5fffffffffffffdffffd7ffffbdffffffffffbfd7ffffffffffdffffffffffff
fb800101ffdfc66624f82431221c80042439ee3f02461fff5f9040e44188c7063ffd7f19
98010818839c03fd7ffffffffffefffffffff7bffb800101ffdfb99b6b7d6b7b5d6b3b6d
6b76d5def6edbfff5fdacddaced73edb7ffd7ee66bb5ad6d9d6edffd7e0031043f9ee3e2
2443f007fb800101ffdfb9fb6be16b7b5d6bdb6d5b77d5def5edbfff5feaaddeaed73edb
0ffd7ee7edb6ad6d9d7edffd7f6cdb6d7f6d5ddf6eb7f73bfb800101ffdfb837686d0c7b
5d185b613c77b5de33ee3fff5fe271de6ec70edb7ffd7ee0ddb62d1c1d7edffd7f6cfb6d
7f7d5ddf5eb7fb3bfb800000ffdfb99b6b6d6b7b5d6b5b6d5b76b9def5a9bfff5fdaadda
aed73edb7ffd7ee66db5ad7d9d6a9ffd7f6c18617f7b5dc73ec7fb3bfb800101ffdf8642
04c424f0221c804424f8103f02027fff5fc043e04188c7067ffd7e190804003883881ffd
7f6cdb6d7f6b9ddf5ab7fb3bfb800101ffdfbffffffffffffffffffffffffdf7ffffffff
5fffffffffffffdffffd7efffffffffffffffffd7e2431047f8103e2200ff007fb800100
ffdfc3fffffffffffffffffffffffe1bffffffff5fffffffffffff9ffffd7f0fffffffff
fffffffd7fffffffffffdf7ffffffffffb800000ffdfffffffffffffffffff7ffffffff3
ffffffff5fffffffffffffdf7ffd7ffffff7ffffffffdffd7fffffffffffe1bfffffffff
fb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7fff
fffffffffffffffd7fffffff7fffff3ffffffffffb800001ffdffc7fffff8ffffffffe7f
ffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7fffffffffffffff
fffffffffb800101ffdffeffffffdfffffffffbfffffffffffffffff5fffffffffffffff
fffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdffeffffffdfff
ffffffdfffffffffffffffff5fffffffffffffffeffd7ffffffdeffffffffffd7fffffff
fffff9fffffffffffb800101ffdf8898c4411301890c73dcc4081891f127ffff5fffffff
dffffffff7fd7e308c3c0082708c7ffd7ffffffffffffefffffffffffb800101ffdfda67
6edb4cd6dadeedab6dad6daefb5bffff5f888ff813e338e307fd7f6d7edddadaed73bffd
7fffffffffffff7fffef7ffffb800101ffdfdae76e5b5cd6dadeefabedad6dae1b5c7fff
5fdadffdaddcd75cdffd7f6d7ededb5ded73bffd7e2188418106537ff080083ffb800101
ffdfdae76e9b5d11c31eef6bedad1c2ef843ffff5fdb5ffdafdcf75cdffd7f711e3edb1d
f173bffd7f66db5bdb3b56bffb4ed9dffb800101ffdfda672adb4cd6dadeed736dad7dae
fb5bffff5fc3181da1dcf75d1ffd7f6d7ededadaed73bffd7f67cbba1b3b56bffb56d9d1
fb800101ffdf809880401321893cf02040003891f127ffff5fdadffdaddcd75cdffd7e03
8c3c0202730c7ffd7f67d3bad83b25bff8d6c1dffb800100ffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff5f880ff893e318c33ffd7fffffffffffff7ffffd7f66db5adb3b25df
fb56d9dffb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fffffffffffffdf
fffd7fffffffffffff87fffd7e0088404106208ff080083ffb800100ffdfffffffffffff
fffeffffffbfffffffffffff5fffffffffffffe1fffd7ffffffffbfffffffffd7fffffff
fffffffffffffffffb800000ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fffffff
fffffffffffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd
7ffffffbffffffffffdffffffb800101ffdfffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
5ffffffffffffffffffd7ffff8fffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101
ffdffffffffffffeffffffffffffdfffffffffff5ffffffc73fffffffffd7ffffdffffff
fffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfff7bffffffff7fffffffffffdfff
ffffffff5ffffffefdfffffffffd7ffffdfffffffffffffd7fffffffe3ffffffffffff9f
fb800001ffdf840048cc41047881904189011300226243ff5ffffffefefffffffffd7f31
8d31881c41108ffd7ffffffff7ffffffffffffeffb800100ffdfda76d736db6dfd9bdadb
dadb4cd6b5b6b7ff5f86220e9e800c4ffffd7edb74ced9bece5adffd7ffffffff7ffffff
fffffff7fb800101ffdfdab6d73e5b65fd9beabbdadb5cd6b5f6b7ff5fd9d6766d5b36df
fffd7efb75ced9becedb43fd7e207f8444c1142203923ff7fb800101ffdfc6b6173e9869
fc23e27bc31b5d11b430c7ff5fd9d676ed5b3ed1fffd7efb75cec23ecedb1ffd7f66ffda
d336ab5f6d6b7febfb800100ffdfdab6d736db6dfd9bdabbdadb4cd6b5b6b7ff5fc5d676
eb5b061ffffd7eca74ced9becedadffd7f66ffda5736ab5f6d7d7febfb800101ffdf8400
48c44104f887c0438930132102624fff5fd9d6766b9b36dffffd7f008931887c01800ffd
7f08ffc697471c47637c7fdbfb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
5f86200c91090c4ffffd7ffffffffffffffffffd7f66ffdad336ab5d4f6b7fddfb800101
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7fffffffffff
fffffffd7e21ff8444cd14e007883f89fb800101ffdffefffffffffffffffffbffffffff
ffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7fffffffffffffffffffffff
fb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7fff
fffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7fffffffffffffff
fffffffffb800101ffdfffffffffff1fffffff1cffffffffffffffff5fffffffffffffff
fffd7ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffbf
ffffffbf7fffffffffffffff5fff3ffffffff1fffffd7ffffffffffffffffffd7fffffff
fffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffbfffffffbfbfffffffffffbfff5fffdfff
fffffbfffffd7ffffffffffffffffffd7ffcffffffffffffffff8ffffb800101ffdfe1c7
e048e226038891a7b00188223ff027ff5fffeffffffffbfffffd7f871f812041890ffffd
7fff7fffffffffffffffdffffb800000ffdfdebbdeddf699ad75ae9b5b66db6b7ffb5bff
5fe3ee3e048e2261fffd7f7aef7b76d6dadffffd7fffbfffffffffffffffdffffb800101
ffdfbf3bdebdf6b9ad75aebb5b67db6d7ffb5fff5fddd5ddeddf699bfffd7efcef7af656
dadffffd7f8fb8f810441121e711d31ffb800101ffdfbf3bc67df6ba2375aebadb60c30c
703b43ff5fbed5ddebdf6b987ffd7efcef19f691c31ffffd7f775777b6ed6b5bdbaeccef
fb800101ffdfbf3bdeb57699ad75ae9aeb66db6b7ffb5bff5fbfb5dc67df6ba3fffd7efc
ef7ad4d6dadffffd7efb5777aee56b5bdfaedce1fb800101ffdfbf07e040602643881124
412188203ff127ff5fbfb9ddeb57699bfffd7efc1f810041893ffffd7efed7719ee91863
dfaedceffb800101ffdfbf3effffffffffffffffffffffffffffffff5fbf103e04060267
fffd7efcfbfffffffffffffd7efee777aaad6b5bdaaecceffb800000ffdfdec37fffffff
ffffffffffffffffffffffff5fbefdf7fffffffffffd7f7b0dfffffffffffffd7efc40f8
10041127e201931ffb800001ffdfe1fe7fffffffffffffffffffffffffffffff5fdcfe1b
fffffffffffd7f87f9fffffffffffffd7efbf7dffffffffffffffffffb800101ffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff5fe2fff3fffffffffffd7ffffffffffffffffffd
7f73f86ffffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7f8bffcffffffffffffffffffb800101
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7fffffffffff
fffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff5ffffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffd7fffffffffffffffffffffff
fb800101ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff5ffffffffffffffffffd7fff
fffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffb800101ffc000000000000000000000
000000000000000040000000000000000001000000000000000000017fffffffffffefff
fffffffffb800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffefff
fffffffffffffffdffffffff00000000000000000000000003800001ffffffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffff
ffffefffffffffffff800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffefffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffff
ffffffffffffefffffffffffff800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffefffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffd
ffffffffffffffffffffefffffffffffff800100fffffffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffefffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff
fffffffdffffffffffffffffffffefffffffffffff800100fffffffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffefff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffefff
fffffffffffffffdffffffffffffffffffffefffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffff
ffffefffffffffffff800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffeffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffefffffffffffff800101fffffe00
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000001fffff800101fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800101
fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffdfffff800101fffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff
ff800101fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800100fffffeffffffffffffffffff
ffffffffffffffe3ffffffffffffffff8ffffffff8f3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffdfffff800101fffffefffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffff
dffffffffdfdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800100fffffeffffffffff
ffffffffffffffffffff7bf7ffffffffffffffffdffffffffdfeffffffffffffffffffff
ffffffffffffdfffff800101fffffeffffffffffffffffffffffff8e211003c181211271
8718e3e2538071891d3ee00988211fffffffffffffffffffffffdfffff800101fffffeff
ffffffffffffffffffffff7765ad77b6db5bb5aedaedddf6cd6daedaecdd76d6db6dbfff
ffffffffffffffffffffdfffff800101fffffefffffffffffffffffffffffefb5dadb7b6
db5bb5eedaedddf6dd6daedaeddd76d7db6ebfffffffffffffffffffffffdfffff800000
fffffefffffffffffffffffffffffeff3db1b7b6d86385eec6edddf6dd8c6edaeddb76d0
c30e3fffffffffffffffffffffffdfffff800101fffffefffffffffffffffffffffffeff
5dadb7b6db5bb5aedaed9df6cd6daedaecdbb6d6db6dbfffffffffffffffffffffffdfff
ff800101fffffefffffffffffffffffffffffefe201303c191271231871823e013987181
1931024988241fffffffffffffffffffffffdfffff800101fffffeffffffffffffffffff
fffffefbfffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffdfffff800101fffffeffffffffffffffffffffffff73ffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800100fffffeffffffffff
ffffffffffffff8bfffffff7dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffdfffff800001fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800101fffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffdfffff800101fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800101
fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffdfffff800001fffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff
ff800101fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff800101fffffe000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00001fffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffff1f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffff1fffffffff8f1f
ffffffffffffffffff8001010c00000040092900aa000000000000004502a90100000000
040000002701ffff030000000000

Рис. 1. Схема: склад фінансового правопорушення

2. Фінансова безпека держави

Фінансова безпека держави – багатопланове в економічному контексті
поняття та надзвичайно актуальне в політичному, оскільки є результатом
заходів з боку законодавчої та виконавчої влад держави в сфері фінансів.
Вона визначається конкретними показниками функціонування економічної
системи держави за певний проміжок часу. До числа цих показників
належать: величина внутрішнього та зовнішнього боргів; рівень інфляції;
стійкість національної валюти; сальдо платіжного балансу.

Внутрішні і зовнішні борги давно вже є невід’ємною складовою фінансової
системи більшості країн світу. Вони зумовлені наявністю дефіциту
бюджету, тобто держава не завжди має змогу провести скорочення витрати
відповідно до наявних доходів. Тоді виникає потреба в додаткових
фінансових ресурсах, які можна одержати або завдяки емісії грошей, або
запозиченням як всередині держави, так і ззовні. Покриття дефіциту
бюджету через запозичення має низку переваг, до яких належать:
керованість інфляційними процесами в державі, підвищення касового
виконання бюджету, зміцнення фінансового становища в державі тощо.

Але непродумане і надмірне використання запозичень для покриття витрат
бюджету має низку негативних ознак. Так, використання запозичень на
покриття поточних витрат призводить у подальшому до зростання дефіциту
бюджету. Значне використання запозичень протягом двох-трьох років
створює фінансову піраміду, яка зумовлює фінансовий крах системи в
цілому, оскільки повернення боргів і виплата відсотків за ними
призводить до постійного зростання боргів, а це скорочує витрати бюджету
за іншими статтями. Як правило, при надмірному зростанні боргів держава
вдається до їх реструктуризації, що в свою чергу викликає недовіру до
неї з боку інших держав і міжнародних інститутів.

Відповідно до міжнародних стандартів і загальноприйнятих наукою
показників оптимальний розмір боргів держави не повинен перевищувати 70
відсотків від річного обсягу валового внутрішнього продукту. При
перевищенні цього рівня держава може втратити фінансову незалежність і
стати державою-банкрутом.

Використання запозичень має низку принципів, порушення яких може суттєво
впливати на фінансову безпеку держави. Розміщення короткотермінових
боргових зобов’язань створює нестабільність і постійне напруження у
фінансуванні витрат бюджету, тому перевага повинна надаватися
довгостроковим запозиченням. У свою чергу довгострокові запозичення
можливі при наявності довіри до уряду і держави в цілому. Важливе
значення має також наявність системи страхування ризиків.

При здійсненні запозичень повинна провадитися політика обмеження допуску
нерезидентів на ринок державних цінних паперів, оскільки нерезиденти
можуть суттєво вплинути на фінансову стабільність у державі шляхом
спекулятивних дій як на первинному, так і на вторинному фондовому
ринках. Крім того, нерезиденти здійснюють вивіз із держави капіталу,
одержаного у формі відсотків.

Розміщення державних запозичень всередині держави повинно бути
зорієнтовано також на участь населення, тобто фізичних осіб. Це, крім
усього, сприятиме зростанню добробуту населення за рахунок одержаних
відсотків на вкладені кошти.

Борги держави економічно виправдані лише у тому випадку, якщо
здійснювані за їх рахунок видатки сприяють збільшенню майбутніх доходів
або приводять до скорочення майбутніх бюджетних видатків, тобто мають
позитивний рівень прибутковості, що дає змогу державі в подальшому
погасити основну суму боргу й сплатити відсотки за ним. До таких
видатків належать інвестиції, і тому приріст державної заборгованості
згідно з економічною теорією не повинен перевищувати суми державних
інвестицій. У багатьох країнах таке обмеження закріплене у конституціях.
Останніми роками щорічний приріст державних боргів в Україні на порядок
перевищував обсяги бюджетних інвестицій.

Високі темпи зростання боргових зобов’язань, як наслідок збереження
високого рівня бюджетного дефіциту, неминуче зменшують довіру до уряду з
боку вітчизняних та іноземних інвесторів, а отже, призводять до
зростання процентних ставок (як плати за ризик) і подальшого загострення
бюджетних проблем – зростання видатків держави на обслуговування своїх
зобов’язань, до необхідності скорочення видатків, не пов’язаних із
виплатою відсотків, або ж необхідності нових запозичень.

Не менш важливим показником фінансової безпеки держави є рівень
інфляції. Загалом інфляція – це системне явище, яке пов’язане не лише з
грошовим обігом, а з усією економічною системою, із загальним становищем
в економіці, її місцем у світовому розподілі праці. Важливо наголосити,
що інфляція не завжди проявляє себе у зростанні цін. Ціни можуть бути
досить стабільними, а інфляція може бути прихованою, бути насамперед у
формі бюджетної заборгованості громадянам із заробітної плати й інших
соціальних виплат, неплатежів тощо.

Інфляція – це завжди сигнал про фінансову небезпеку, яка потребує певних
заходів із боку владних структур держави. Вона є проявом порушення
рівноваги всієї економічної системи і насамперед у сфері грошового
обігу. Основною причиною інфляції є спад виробництва, коли товарне
забезпечення грошей зменшується, що призводить до зростання цін.
Обмеження грошової маси в обігу гальмує зростання цін, але негативно
впливає на виробництво, породжує систему неплатежів і зростання боргових
зобов’язань.

Спад виробництва може бути зумовлений, з одного боку, зменшенням
споживчого попиту, а з другого – технологічною відсталістю виробництва,
зростанням його матеріало- та енергомісткості, низьким рівнем
використання виробничих потужностей тощо. Відповідно до цього й
антиінфляційні заходи повинні бути різними.

При зменшенні споживчого попиту на товари інфляція в розмірі до 4
відсотків може сприяти зростанню виробництва і стати стимулом до
економічного зростання. Коли темпи інфляції переходять межу 4-5
відсотків, темпи економічного зростання починають зменшуватися, а коли
інфляція сягає 24-25 відсотків, економічне зростання припиняється, на
зміну йому приходить стагнація і спад виробництва, який поступово
поглиблюється. При стагнації понад 5 років фінансову незалежність
держава втрачає.

Інфляція, зумовлена технологічними і технічними причинами, не може бути
усунена лише монетарними заходами. Для цього потрібні інвестиції в
економіку з метою її технічного переоснащення, вирівнювання умов
господарювання для всіх виробників, підвищення конкурентоспроможності
продукції, стимулювання щодо збільшення населенням заощаджень у
фінансових активах, які повинні згодом стати інвестиціями, спроможними
пожвавити виробництво. Антиінфляційна політика в умовах перехідної
економіки має вжити низку заходів у сферах зовнішньоекономічної,
виробничої, інституційної, фінансової, кредитної, соціальної
діяльностей. Заходи у всіх цих напрямках повинні проводитися паралельно,
оскільки затримки з їх запровадженням в якій-небудь із них може зумовити
зростання інфляції й поглиблення фінансової кризи.

У сфері зовнішньоекономічної діяльності замість надмірної лібералізації
доцільно було б використовувати гнучку систему митних тарифів,
диференційованих за різними видами товарів. Це дасть змогу вирівняти
умови діяльності на національному ринку як вітчизняних, так і іноземних
виробників.

У перехідній економічній системі як антиінфляційні мають бути
використані заходи в сфері антимонопольної політики, спрямовані на
стримування підвищення цін виробників-монополістів. Це підвищить ступінь
конкурентності ринку і знизить ціни. Додатковими заходами
антиінфляційної політики є, зокрема, процес розвитку ринку цінних
паперів і завдяки цьому мобілізація вільних коштів юридичних і фізичних
осіб.

Ринок цінних паперів є також необхідним елементом у перетворенні
наявних, але не працюючих нині заощаджень, в інвестиції, що дасть змогу
пожвавити інвестиційну сферу та ліквідувати накопичені у виробництві
диспропорції.

Важливим елементом антиінфляційної політики може стати відома на заході
теорія “бюджетного мультиплікатора”. Суть її у тому, що за рахунок
бюджетних витрат створюється нові підприємства і робочі місця. Це дає
можливість отримати додаткові реальні доходи, які можуть знов
спрямовуватися на нові інвестиції. Усе це безпосередньо сприяє
розширенню попиту, який стимулює подальше виробництво.

Особливої уваги потребують бюджетні кошти та їх роль у сьогоднішніх
умовах. Справа в тому, що всі інші джерела інвестиційних ресурсів,
необхідних для поновлення економічного зростання, сьогодні дуже
обмежені. Власні кошти підприємств поки що надто незначні, їх не
вистачає не лише на інвестиції, а й на поточні витрати. Підприємства не
можуть ні оплатити сировини, ні виплатити заробітної плати, ні
розрахуватися з бюджетом. Про інвестиції, навіть за сприятливого
податкового режиму, ніхто не дбає.

Слід враховувати й те, що в наявних умовах бюджетні ресурси обмежені,
тому є зміст виділити державні інвестиції в окремий бюджет – бюджет
розвитку. Джерелами формування його доходів можуть бути запозичення як
на міжнародних фінансових ринках, так і на внутрішньому, у тому числі
цільові запозичення під конкретні проекти. Ними можуть бути доходи від
приватизації та грошова емісія. Використання бюджетних коштів на
інвестиційні цілі створює кращі умови для економічного зростання в
порівнянні з витратами на соціальні цілі.

Створення бюджету розвитку є лише початком, наступним кроком має стати
створення загального інвестиційного клімату для вітчизняних і зарубіжних
інвесторів, у тому числі й за рахунок широкого застосування практики
прискореної амортизації та пільгового режиму оподаткування тих
підприємств, які активно проводять інвестування у сферу розширення
виробництва на території України за пріоритетними напрямками.

До найзручніших заходів держави, що спрямовані на створення сприятливого
інвестиційного клімату, належать також заходи щодо стимулювання
платоспроможного попиту кредитними інструментами: кредитна експансія
(збільшення пропозиції позиченого капіталу шляхом зниження обов’язкових
резервів та облікової ставки); кредитування за рахунок бюджетних
ресурсів тих сфер економіки, у розвитку яких зацікавлена держава;
гарантування платоспроможності позичальників, у діяльності яких
зацікавлена держава.

Для активізації у державі економічного життя і задоволення потреб у
фінансових ресурсах при здійснення структурної перебудови економіки може
бути також використана кредитна емісія. Вона допомагає розв’язати
проблему нестачі грошей в економіці та звузити сферу взаємозаліків,
інших грошових сурогатів.

Важливим показником фінансової безпеки держави є стабільність і
конвертованість національної валюти. Цього можна досягти за наявності
досконалого валютного законодавства, достатніх резервів національного
банку, ефективної валютної політики в державі. Звичайно, основу
стабільності національної валюти насамперед забезпечує стабільний
розвиток економіки і відповідно рівень дефіциту бюджету, про що мовилося
вище.

Одночасно стабільність національної валюти, її забезпечення мають свої
особливі форми і методи виявлення та функціонування. Так, важливого
значення набувають джерела надходження іноземної валюти в державу і
напрямки її використання, можливість вільного доступу до купівлі валюти
на ринку, проведення політики курсоутворення шляхом встановленого режиму
“плаваючого” курсу тощо.

3. Практичне завдання

За результатами місячного звіту про виконання загального фонду
Державного бюджету України виявилося, що отриманих надходжень
недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних
призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту, затвердженого
законом про Державний бюджет України.

У цій ситуації Уряд України вжив таких заходів:

— випустив короткострокову позику у вигляді цінних паперів;

— тимчасово обмежив асигнування загального фонду Державного бюджету
України;

— використав кошти резервного фонду для фінансування пріоритетних
напрямків.

Оцініть правомірність ситуації. Відповідь мотивуйте, посилаючись на
чинне законодавство.

ВІДПОВІДЬ

Згідно Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» № 3480-IV від
23.02.2006 року, Міністерство Фінансів України, за дорученням Кабінету
Міністрів України, може прийняти рішення про випуск короткострокових
казначейських зобов’язань або облігацій (строком до одного року) для
покриття видатків бюджету, якщо це не суперечить граничним розмірам
внутрішнього і зовнішнього боргу, встановленим Законом України про
Державний бюджет України на відповідний рік.

Згідно Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 21.12.2006
року № 514-V із змінами, внесеними згідно із законом № 107-VI від
28.12.2007 року, Кабінет Міністрів України приймає рішення про
використання коштів резервного фонду Державного бюджету України; приймає
рішення про випуск державних внутрішніх та зовнішніх позик.

Згідно Бюджетного Кодексу України, держава, в особі Міністра фінансів
України, за дорученням Кабінету Міністрів України, має право на
здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах і на
умовах, передбачених законом про Державний бюджет України

Згідно Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 21.12.2006
року № 514-V із змінами, внесеними згідно із законом № 107-VI від
28.12.2007 року та Конституції України, Кабінет Міністрів України
забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного
бюджету України та розробляє проекти законів про внесення змін до
Державного бюджету України (в разі необхідності) і подає їх на розгляд
Верховної Ради України. Таким чином, обмежити асигнування загального
фонду Державного бюджету України можливо, пройшовши відповідні
процедури.

Перелік використаної літератури

Підручники

1. О.Д.Василик. Теорія фінансів. Навчальний посібник. К.: Вища школа,
2000.;

2. Савченко Л.А., Цимбалюк А.В., Шкарупа В.К, Глух М.В. Фінансове право:
Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.;

Нормативно-правові акти

1. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» № 3480-IV від
23.02.2006 року;

2. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 21.12.2006 року №
514-V із змінами, внесеними згідно із законом № 107-VI від 28.12.2007
року;

3. Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001;

4. Конституція України.

Додаткові джерела

1. Інтернет портал Верховної Ради України (http://zakon.rada.gov.ua).

Похожие записи