ЗМІСТ

В??

1. Д???? ?д К??г?у

2. С??а ?? К???? — ??в ????х ??

В???к

С??к ?????? ???

В??

Д??? К???? — ?? з ??і??х ??? ????и. Її ??в ? і??ію С??????’я ?в ??
????м, ?ж ??а ??? ? ???, ?и?я??х ???ій ??і, ?? ??а їх ?т?ів ??і?о ?????а
? ?лях Д???ї Г??ї і Р?у. У???ж ????х ??в К???н ????я ??????ю ???ою в
З?і??у С??????’ї. Він ???в ? ?х ????? ???? ??-???, я?м ???я ???я???и ??
????у ????ю.

В ?й ? ?с іс??я К???? ??? ?м ?????о ???. Ми ??? ??? ?о ?ї ?? ? ???? ???х
????я?м ???в. У ?с ? ???л?я ????х ???, ????х ??? ??ля? ??а. Ві?а ? ??
??? з ?ця ??і ?? з ??і??х ?? С???мн??’я, ?е і ?????а ? ??л і ?? ?і ??
????. Мі?о ??о ???ою, ????ю ??ю, ????? ?????х і ????? ????. Мі?о ??о
ім’ям, і ім’я ???? ?? і?о?ю.[2,96]

«К???ня?, — ??в Пл???, ???? ?? ???? ???в, — н?? ???й і ????, ?я?? в ??
?х, ????й в ?? ???г. В?и ?????о ??аю?ся ??х ??я?в, ??? ? ??х ?? і ? ?аю?
???в ??я». П?? в ?????і ??у П???а ?ід ??і??ся. Ж?? ??д ? ??я?є ?к, як ??
???? ??? ??я? ???. Та ?е ж ? і??ії ????я? ?і?? ?? ???.

Їх ?????и і ?????и їх ?????? — ??я?. У? ????е ??я?м, ?е ? ?? ?????и, ?е,
?? ?я?ся, — ?і? ?? я??я? ?? ??ля? в ???? ????ян. І я?о ???і ????и?, ????
і???и, ??????я ??ою ??ою, ? ??? у ?х ?? ???а ?з????и ?єю ??ою ??е, ????е
??о, ????? Р?? з ??ю ??ею.

1. Д??в?й ?д К????

Т??и К????, ? ??? ? ?с, ?????о ???і і ???ні?і. В ????у ? — ??вя?і ???.
А?е ? ??? ??ж, ? ????я? ?? ???? ?я?х ?????? ???, ? ?а??? ???у ????.
К???н ?в ???е?м ???? ??ям, ? ???? ? ??о ??у ??ів. По ?я?х ????нях, в
К???? і???а ??????а ??а. З????я і?? ???х ????в К???ну — М??і?а, А??а,
Г?ія і Л???а. С?я? ? і??х ? ?? ??и, ? ???ися в К????. П?? ??а ??
????а?ся ?о ?, ?? ?? ??. Чи ???аю?ся ??-??? ???? з їх ???и, як ???я?ся,
????д, ???? з п’є?? ??????? ?????? М??д? в є????? ????

М???, ??і?ш ???? ?ір, ? ?о??є ?о К???н, — «П?і??» Арі???я. Для ????о
???о ????й ??ій К???? ?в ? ? і????. Я?о в ?е??х ???х ???? ???? ????и, ?
в К????, ????я б, ?? ????? їх ?? ??і???.[1,112]

В?? в К???? ???? ?і???. Мі?о ????? ???я?ся ????і?? ?????и. О?? ????о
????а ??я, їх ???? ????я; і?им — ??, ????а ??і?я.

З??и ????? К???? ???? ???ю?ям ???? ??у в ???. Т? ? ?? ??ї ??? ? ???я?
????? у ??х ??х ?ю ???у ????ої і ????ї ??и. Т?, ????? ? ??и ????и ?ою
?лю ???? К????. Як ???о, ?? ? ??и ??? ???? ?р ?о ?????и ??у; ? ??ння
?????я у ???і ?? ??і??. В?????? бу? ???? ??? ?? у ??? ????ї і ???и ???я
??и.[3,45]

Н???м ???м ??и ????я ???е ???ня, ?е ?? ??? ? ??о ?я?ї ??. До ??о ??? ??
в ?і ????? ? ?????и і?? в К????. Т?і ??д ????в ????у, ??ня? ??и ? ??єю
із ??ін, ? ??? ??? в ????.

У??ля? К????м ?? ??і??, ? ???ю??ся з лю?й ???х і ???х. Ч???і?ь ?? з ??м
?ня?ся. Аж до V ??і?я ? ??ї ?и ??, ????, ????ся з ?сяти ??і??; ??і? — з
??ця? і, ???і, з ????. С????и ????? ?і ???я ???? ??я.

У ???х ?? ??и ??? ?і ??? ????я? — ????и, ?і?і ????, лі??. В?м ???х лю?й
в К???? ?? ??і?ь — ?ля ???и ????я; і?у ???у ???? ?? і ????і — ???? ???
лю?, ? ?????я ? ????і ???? ???в.[4,89]

Д???? ??ій К??г?а ???и ??? ???? ????в і і???и : П??н, А????ь, П?і?й,
І???, Ц???, Е???ен. У? ?? ?????и К???н як ??? ?????????? ??іл??? і ??о
???ю?? ?? із С??ою.

Ж??і К???? ??????я ???и ?????. На ??і? ?д і??о ????я ?????, ?? ? ???и
???и і ???. Ві???а ?о?ч — ?я? ?о ???о — ???іля?ся ?? ??д ?х. О?е, ??л??
?іт в К???? ??? в ?? з????я ??я? ??, ? ??д К???? ?????ся ? ???к ?????х
????й.

В??у ???у ?????о і ?????о тя?ря ??и ???і ??? ???іх ??ь — ???і. К???ня?
?????я ? ?х, як ? ????о ???. Лі??і ??и? ????о ??? ???и, їх ??й ????и в
??ю і ???? ?ю?? ? о??? ???и К????, а їх ???и ?ли ????? ?я?ї ???і??ті.

Ч? ?д ?? ? ??? ????ся ???и: в Лі?ї ?????и ??и; у ????у ?? ??? ????ян,
?????ь в А??і, ??? ??и ??????и ? ??р?? ????? ???.[3,54]

2. С??а ??а К???? — ??в ????х ??

О???е ??е с?? ??і?? ???и ?а ???а (??и ??и їх «?ря?»). В?и ??ю?? ???у.
П?????я ???ів ? ??? я?і. Т?? ???, ? ?? ? ??и ?????и ??у і ? ???я???я
????ю ??ою. В???ся, ? ???и ? ???і ?? ???? ? ?н?о і ?? ж ??, ?б ? ?????ся
????а. П?? ? ???о ? ??? ??????я.[2,54]

У ??о ???ів ?т??я? ?? лю? ???? ????ня, ?????і і ??? — ??????и ??? ??і і
??????и. За ???и А???еля, ???и ?? «???і ? ??? ? ?? ? ???? їх ??????
????ня, ?е ??ж і ? їх ????у ??у» («П?і??», ?р. С. А. Ж???а). П????ня на
????х ???х ? ?????ся, а, ???и, ???? ???х ???, я? ?? по ?ш?і ??? ???м.

С??? ????я ???о. К???? ??ли ??????и ???ів. «У ????ян, — ??в П??ій, —
???? ?ю? ???, ???ю? ???». У ??ян ???? ??? ???я ??тю.[1,23]

Пі?я 450 ?? ? ??ї ?и, ?? ??а в К???? ????я ???? ?? з ????і?х ??в — рід
М??ів, і?і ??????? ????а ?б??я ???? «?? ?а ????» — ???ї, в я? ???и ?о
??? ??і, — і н?і?? ?й ??н ???? і ?????и ???я?.

«Р?а ?а ????» р???в ?я???ь ???ів, ?????в і ??і??, а ??ж ??в їх. Ч?? ??
??о ?я?я?ся лю?? ????? і ??????; ??х ??д ?? ????? ??і?? і ???ів ?я? ?
??? ??ям. М??, ????я і ??? ??я ???ян ???ил?я в ??х ?єї ??. Й?о ??и
?????ся ???о з ???іх ?????в ?????. К?? з ?х ?в ?????й, ? ? ?м ?оя? ?я ??
— ???? ??т ?і??ії К????.

Подібна система була введена, щоб перешкодити встановленню в Карфагені
тиранії. Під контроль «ради ста чотирьох» була поставлена діяльність
полководців, адже вони могли повести війська проти Карфагена, щоб
захопити владу в місті. Будь-яке перевищення ними повноважень негайно
каралося. За словами грецького історика Діодора, розп’яттям або
вигнанням з Карфагена карали далі того, чия діяльність заслуговувала
лише на докір.[4,65]

Страх раптової кари паралізував волю полководців; рідко хто з них
прагнув воювати. Починаючи з IV століття до нашої ери територіальна
експансія Карфагена майже припинилася. Карфаген міг створити імперію,
подібну до Римської, але його правителі самі своєю підозрілістю присікли
почини.

Висновок

Т?? ?? ім’я «К???н» ?і?ю? ???і ???и. В?о ??? в ?м’я? ????і а???ії:
????і?ь і ?р??і?ь, ??а і ?я?і?ь, ??і?ь і ??, ??іш і ???. З?є?ся, ?і ???
??о-???? ?і? ???и ???? в ??і ? і?о? ??? С?????о ?ря, в ??і, я? ? ?іх
???? ???х ????я з ??я?? і ???и, ??? їм ???, п????, ?е, ???-??, ?в ????.
І ??? ? ????ся ? ?? п???і, ?? ?а ?м’я? ??ля?я і ?? — ??, я?ю ???і ???и
??я? с?у ??ю К????, ?б ?? ??? ? ????а ??ів, ?б ??о ? ?г ?т ??. С?? ?т ?в
од? ???.[2,54]

За два століття завоювань, що перетворили Римську республіку на
найбільшу імперію старовини, римляни не обходилися ні з одним ворогом
так нещадно, як з Карфагеном. Під захистом Риму знову розцвіли Греція,
Сирія, Єгипет, Іберія (Іспанія). Лише земля Карфагена залишилася мертва.
Здавалося, удари солдатських сандаль втоптали в камінь і пісок сам дух
великого вільного міста, віками що не знало царів.

Тут сама пам’ять — чистий аркуш. Рукописи бібліотек Карфагену спалені
або загублені. Усе загинуло. «Можна лише позаздрити римському історикові
Саллюстію, який повідомляв, що з пунічних книг, — скільки він бачив їх?
— йому перевели оповідання про те, «які люди жили в Африці спочатку, які
переселилися туди згодом і як вони змішалися між собою» (пер. В. О.
Горенштейна). Саллюстій вислухав і детальну історію основи Карфагена,
але у своєму творі вважав за краще про неї «умовчати, чим говорити
мало», назавжди залишивши нас в невіданні.[1,24]

Список використаних джерел

1. Толкачова Н. Є. Звичаєве право: Навчальний посібник. – 2-е вид.,
перероб. і доп. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський
університет», 2006. – 367 с.

2. Жидков О. А., Крашенинникова Н. А. История государства и права
зарубежных стран. Часть 1. — М., 1996

3. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права: учебное пособие. —
М.: Высшее образование, 2009. – 358 с

4. Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навч.
посібник. – Львів: Світ, 2001. – 384 с

Похожие записи