.

Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 11759
Скачать документ

2

ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА

ЗІСТАВЛЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКИХ СЛЕНГІВ:
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

М?і??ь, 2008

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. МОЛОДІЖНИЙ ТА СТУДЕНТСЬКИЙ СЛЕНГИ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОГО СЛЕНГУ
…………………………………………………………6

1.1. В????я ?????о ? ??????о ???в ……………………..6

1.2. В?і????ь ? ???і?ь ?????о ? ??????о ???в …..13

1.3. Д??? ????ня та ??и ?к????я ??????? ? ??ї???о ?????о ? ??????о ???в
………………………..15

1.4. М?? ?????і ??????? ? ??ї???о ??????
???в…………………………………………………………………………….20

В???и ? Р??? 1 ???????????.28

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ АМЕРИКАНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО СЛЕНГУ
………………………………………………….30

2.1. П??????й ??? ??і??? ??????? ???и ………….30

2.2. О????? ????у ??????? ??????о ??? ………..37

2.3. А??з ???в ????у ????х ?и?? ??????? ??????о ???
…………………………………………………………..42

В???и ? Р??? 2 …………………………………………………………46

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ………………………………………………………48

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 51

SUMMARY ……………………………………………………………………..55

ДОДАТКИ

ВСТУП

М?а – ? ?й ??б, ? ????ю я?? ???? ???ю? ??, ?ою ??і?ь. М?а ?????
????о-і????й ?н ??? ??и ?, як ???о, є ??і?ю ???і?ю ??? людям, ? ??? в цю
??у.

С?? ??? ??і?ш ??о ??? ? ?і ??ї в ??і. Він ???лює і ????? ?? я?? і ?м
?інює?ся в ???і їх ?????ь. П?? ? ??? ??і ???? ?????и ? ????????а ??г
????ь ??ю ? ?????о ???у ????, я? ???? ????? ??і??ня. О?е, ?? ???? ???
??вя?? ?????ям ????у ??????о ???.

Рі?і ???и ??? ????я ??? ??і???и як Е.П??? [43], Г.М??н [42], І.Г???ін
[5], В.Вілю?н [4], М.М????й [21], В.Б??ін [1], У.П?я??? [27]. Од?к ??г
??ля??я ????о в ???і ???о-??і???х ??????к ? ??я ??? ???? XX-? ?. На ??у
??у??є ?й ??, ? ??? ??і??и ? з ??я XVIII-? ?. ???? ??у ? ??і???і?і? ?я?
????? ???и с??у (????д, ??????ня в ????х ???????х), ?? в XX-? ?. ?? ????
??є?й ??? ?єї ???и – ?????.

П?? ?????о ??и ??іля?ся ??ля? ??? як ???????? ????. Т?у ????і?ь ??і??ня
????а ????і?ю ???ня ???і? ????у ????х ???ь ??????? ??????о ???.

Об’є?? ??і??ня ???аю? ???? ??? ??????? ???? ??і??? ?? ? їх ?????и в
??ї??ій ??.

П??? ??і??ня ???ля? ?????і ? ??? ?р??? ????х ???ь з ??і??? ?? ? ??ї??у.

О??? ?? ??і??ня – ?????я ? ??ляд ???в??й ????ня, ??????ня ? ????у
??????? ? ??ї???о ?????? ???в.

Ві??і?о ? ?? ??і??ня в ??? ??ля?ся і ???ю?ся ???? ???ня:

1) ????и ?ня?я ????? ? ?????? ??г в ??е? ????? ???;

2) ??????? ???а ????ня ? ??и ?????ня ??????о ???;

3) ??ля?? ?????і ????ня ? ф??і???ня ??????? ? ??ї???о ?у????х ???в;

4) ??і?? ??у ???у ????х ???ь ??????? ??????о ??? з ?д??? ??і?м ???в їх
????у.

М??и ??і??ня. В ??й ?п??ій ??? ?????ую?ся ?? ??? як ????й, ????, ??д
???я??? ??і?, ??д ???я??-і????? ??і?.

М??і? ??і??ня ????ь ???а ????х ???ь ? ????в ????о а?лі???о, ??????? ?
??ї???о ???, ? ????є 150 ???ь: Г???і Г.Г., Ц??? А.М. Р?і??о-??і??? ????к
????ї ???и ? ??? [45], К???юк Т.М. С??? ????о ??ї???о ??? [46], К?ря??
А.Ю., К???кін Г.Д. А??-????? ???к ??? ? ??????ї ???и [47], Ш????? П.А.
С??? ????? ??????? ??? [48], Ayto J. The Longman Register of New Words
[49], Spears R. A. NTC’s Dictionary of American Slang And Colloquial
Expressions [51] ? Online Slang Dictionary [52].

Т????а ???і?ь ????ї ??? ?ля?є у ??, ? ??? ??? ??? в ??і??ня ???? ???????
“?? ? ??і???” в ????і ????????а.

П???? ??і?ь ??? ????? ???і?ю ???????и її ????? в ??????ій ? ??и???і?ій
????, а ??ж в ?? ??а??я ??х ????н як ??ія ? ???? ????у, ??і??а ?
?????ія.

Р??а ???є?ся ? ???, 2-х ??і?в, ????в до ???о ??і?, ????х ????в, ???
?????? ??? ? ілю?????о ????у ? ???ів.

У ??? ????є?ся а?????ь ???? ??, ?ґ?????ся ??р ?’є?а ??і??ня, ?????ся ??
? ???ня, ????, ????ся ????і?а ????а ???.

В ???у ??і? ??ля?ю?ся ????ні ????, я? ?в’я?? з ????ням мі?я ?????о ?
??????о ???в в ???і ????? ???, ??ля?ю?ся ?рі?? ?????о ? ??????о ???в, їх
???і?ь ? ?? ??? ????о-і????х ??, ??іляє?ся ??а ??ля? ?е?л ????ня ? ??
?????ня ????ь?? ???, ??і?ую?ся ? ???ляю?ся о??? ??? ????ня ??????х ?
?р???? ????ів.

В ???у р??? ??ля?ю?ся ???і ???? ????у ??? ? ?????? ??і??ня ??? ???и
????х ??и? з ??????? ??????о ??? з ??і?м ???в їх ????у ? ??ї??у ??.

В ????х ???к? ???аю?ся ???? щ?о ?????о ??і??ня ? ???аю?ся ?ся??і ??,
????? ????? ??і?. Н????і ??? ??ю?ся ??? ?????? ??? ? ілю?????о ????у, я?
??я? 52 ???а.

РОЗДІЛ 1. МОЛОДІЖНИЙ ТА СТУДЕНТСЬКИЙ СЛЕНГИ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОГО СЛЕНГУ

1.1. В????я ?????о ? ??????о ???в

П?????а ??? є ????м ??і??о ????о ???. П?я?я ??? ???? ?е ??? ??и ????
????ї [29;54]. Рі?і ???и ??? ????я в ??ях Е. П???а [43], Г. М??? [42],
І. Г???і? [5], В. Вілю?? [4], М. М????? [21], В. Б??і? [1], У. П?я???а
[27].

В??? ??? у ?с???ня ??????? ??? ??? Г. М??н [42]. Він ????є, ? ??г –
????я ????? ????я, ? ????є ? ??? ??????ня?х ??? ??. Г.М??н, ??і?ую?
??ю?ю ???, ???ив ???????, ?і?о з я?? ?????ь ??я” ??х ????х ???ь ?????ся
??і?я?, і?і ж ?????” ???, ?? з’я???ь ? ?іт [42].

С???м ??? у ???? ???я ??????ї ???и ?? ???к ?????? ?????? Е.П???а [43].
Е.П??? ??м із ??? ???в ???я ?о ??? ???. Він ????в ????о-і???? ?????
?????о ???? ??????о ???ня ? ??ля??? ??? ? ??і??м?????? ??и??і. Л?????і?а
??я ???о, ??? ?????? ??д 40 ??в ??, і ??? є ????ою, ??як ??лює ??? ????ь
????х ???ь ?????? ?і?, ????є ????ію ????і з ?х. О?е, Е. П??? [43] і ??
??і???и Дж. Г??к ? Г. Кі??? [40] ???аю? ??г як і?ую? в ???ній ??і ???
???і, ??і?і, ?як ? ??????, а ??о й ??ім ???я???і й ?п??? ????? ???, ?
????аю? ?с??? ?і???ь лю?й, я? ???? ? ??о? ?ці???о ?о ???і??о ????ща. С??
??ля?є?ся як ?і??, ???? ???ня ????в ??????????о ???? в ????? ???? в ??о
??і???х ?лях: ?я ????я ??? ???и, ??????і, ??і??? ?д ???? ???в, ?я ????
???о ???ю ??я, ?я ???я ???лю??ю ??????, ????, в????і, ????, ????і,
?????, а ??ж ?б ???? ???в, ?і?, ? ?ся?є?ся, як ??аю? ? ??і??и, ?????ням
??х ??і???х ???в, як ????, ????я, ????а, ???, ????.

Д???? ??????? ?????о ??? В.Б??ін ???? із ????я ??? як ??????ї, ??????,
??і??? ???? ?? ???я? ???? ???? ????я, ? ???????ся з ??ю ?і???я ???
?????х ???й (??????, ?і??, ??????ї, ?????ої, ??????ї ??) і ???є?ся з
?и??-????ів, ? ?ю? ??е ???????е ????ня [1;37].

Д??ь ???м є ?, ? ??ін ??г ?ій?в ? ??? в ??і??ій ??????ї ? в ??і XVIII-?
– ? ???у XIX-? ?., ?е ?? ?д ?м ??і?м ???? ????і, ????, ????і?і ? ?????і
??і??? з ??????и ???и ???и. Н?і? в ? ?? ??? ??і??и ??н?и ??у ?
??із????і? ?я? ????? ???и ???, ?е ??? в XX-? ?. ?? ???? ?т??й ??? ?єї
???и – ?????. У 1911 р. Г. Б??і [38] і???і??в ????ю ??я” як ???? ??? у
і???і??ї ???. Дж. С?д [44], а ? ?м Г.Д?? [39] ????? ??у ? ????і??? ????ї
?????ів ????? ????у.

У ?дя??ій ?????і ???і?????й ??ід ? ???ня ???я ??? ?????й ???? ???
М.М????м [21]. С??, за М????м, – і???? ???? ????ці??а ??а, я? ??і?є?ся ?
??і ???ня (????, ????а, ???а), ????о й ??????о ??і?а ?д ???і?? і ????х
????в ??; ????а ????х ??? ? ??? ся?є ??і???? ?р???л?ня, а ??а ??? ?
??’я??о ?????ую?ся ?я ????я ??і???? ??? [21;109].

У. П?я??? ??????й ??г ????ь як ????й ????????й ???і?т ??????ї ??і??? ??
у США із ????ою ????????ою ?????єю, я?й ???????ся: ????????ою ????єю
???ня; ????????ю ???істю ?????ня; ?????ям ??????о ??о??а ?д ??????;
????о ??ш ? ?? ????ю ??????і?ю; ?????і?ю ???; ?д????і??єю ??? ??
[27;38].

В.Г. Вілю?н [4], ??і ?? ??аю?? ????ю ???, в ???х ??х ???лю?в ?я? ??
?????і, ???а а?? ?????? ??і?я? ?а ?? ???:

а) ????й ??г – ???і ??а і ???????я ??і?о-?і??о ?????я, я? ???я?ся ? ???
?????? ??, ???????і? і ??? ???? в ????й ??, я? ????ю? ? ???у ? ??і????ь
і в ?х я??ях ???аю? ????? ?ів і ??????? ?те???? ??;

б) ??і??? ??г – ??а і ???????я ?? ?о і??о ???і??о ?о ????о ???у [4;49].

В.А. Х?я?в [33] ??о???в ??ш ????? ????ня ??інів ?????” ? “??і???” ??г:

З???? ??г – ? ???? ?і?а ?я ???о ???у, ??? ???? і ???????і? ????а ??а
?????? в ?????і, ??? ?????а ? ??м ????? ?л?? і ???? ????ня ?
???я?о-????ї ??, з я??? ????ю ??і?о-?????ою ????єю ???ля?, ? ??о ????ляє
??іх ?д ?????и, ????, ?????и, ???и ? і??и ????я? і ??????.

З???і ????и ?д??яю?ся ?д ???и ??????о ????у ??о-??і???м ???ням ??? я??і:
?д ??і??о-і???? ? ?????ї ????ї ??як???о ? ?????ї ????ї ?? ???я??о
?і???ня. Т?? ????и, ? ??о-??і??? ???ня я??о ??і?яє?ся ?д л???ї і ??????
????ї: ??а ? ???аю?ся як ?????и, ?е ??ю? ?? ???т ???я???, ?? і?ую? ????
???и, ?? ??? ? ???? ?д ??и ???ня ?? ?о і??о ??а, ?????? ?????ою ????ою”
[33;88].

С????? ??г як ????а ??а ?????ма ??? ?????? ? ?оїм ????? ??д? і ????ою.
А??з ??? ???ів ? ????ня ??? і ???ня ?????о ????у ????ь ? ????, ? ????и
?????ую?ся ??? ???? ??і???? ???ня і, ??, ???я?ся ? ??? ???о-??і???х
???в. К?м ??, ?л?а ???а ????ів ????? в ?? ??? ????? ??, і, ??? ????? в
?????????е ?????ня, ???? ??? ?? в ?? ?ід ??о ?????о ????ня. С????? ??г —
? ??????й ???? ??? ????? ??и, я?й ?? с????я ? ??і??? ???і?? ?????н? ???и
[33;90].

В англійській лексикографічній літературі молодіжний сленг як правило
включається в спеціальний сленг, протиставлений загальному сленгу, що
входить до загальновживаного просторіччя.

Я?о ???ю?? ??г з ????м, ? ???т є ??ш ??? я??м: ???і ????, ???? ?????і, в
????? с?їх ??????, ?????х ? ????х к????ів і?ую? в ?? ??о, в ?й ?с як
???? ???і ???????. С???м ?я ??? ? ????в є ?, ? ?? ?????ую?ся ????о в ??й
?????ї [34;28].

С?д ??ж ????и, ? ? ???м ??о ??іюю?ся ?? ???і ? ??о ?ня?я, як ???і?и,
???і??і?и, ??, ?????и, ???і?і?и ? ??, ?ж я?? ??о ????? ??і ??. “С??і??
?ж є ?????м ??, ? ???ю ???стю ????х ???ь ??ую? у ?і??? ??????о-??і????
???.

Ж??н є ??ю ????? ?о ???і?? ??и, я? ??і?яє?ся ?д ????????ї ?? ????м ???м
?ів і ???в. Це ??? ??, ???і? ??? в ???у ?????, ?? ???є?ся з ???? ???х,
і?? ???х ?ів і ???в.

П? ??а??? ??? ????? ?р?? ???? ??а ???? ?і ???і ????ї:

1) ??? — ? ??-я? ??і?і??на ??: ??о “?в? ???ій, ???л, ??і??х ??ів і ??,
???? ?? ?о ???т;

2) ??? — ? в? ???я?? мо? з ?????і?ю, я? ???? ??????м ?я?х ???ій і ???л.

К?????і ???и – ? ?????? ?????я з ?????? ????ю ???ою, ?????? ????єю й
???ою ????ю ???єю, я? ?????ую?ся ???и ??а? ? і????и, я? ?є?ую? ? ??и ??
???і?ою ?я???ю.

Пі????о, ? ? ??і? ?д ?о???? ???ів, ??о ?в’я??х ??ми ??????” я??и із
???і??и ????? ????и з ????ю ?я ?х ? і?? ???ою ??????ою ???єю, ??????, ?о
???і, ???и, я? є, в ????у, ????ою ??ою ?ою, ?, ?с???д, ?оя?яє?ся ????я ?
????ї, ?ю? ???? ???ю як ???у [34;29-30].

П???и ??у ??ь ?ж ?? ???? ???и ?? ?ж?, ????, як ??? І. Р. Г???ін, ??і?і?ь
?ж ???і??і??и ? ???і??и, ?ж ?????ям ? ??????и ???і ??о ????ся ????ню.
Він ????, ? ? ??і??? ?? ???? в ???х ????, ? ??? ???ся ???і?? ?? ?????ня,
??е ?????ь ??лют?? ???ію ????ня ??????і ??а ? ?єї ?о і?? ??и ? є ?????ям
і?ую?х ??і???й. З ??я? ???ня в ??, ?я ???і?ів і ???і??о ??? ????? ???
??а ??а ???ня, ?ж ?я ????? ??? ? ?????ів. Ж????и і ???і??і?и, як ???о,
???і? ?? ???м ??? ????я. Їх ??а ві??? ? ?????? ???, ? я??, ? ??, ??о
???я? і ?? [5;105-106].

У ??ін ?? ???і?ві?и США ???і ???? ?ня?я ????? ???ля? ??и, ?’є??? ?і???
і????и, ??м, ??? ?я???і ?? [41].

Як ???? В.М.Ж?????, ??? — “??о ?? ???”, ? я?м ?і?аю? ?? ??? ?????і ??, і
???ій ??б ???і?? ?????ї в ??? ???ї ????? ???? [8;35].

Щодо вульгаризмів, то це лексеми, що мають пейоративне забарвлення і
перебувають за межами літературної норми. До них відносять грубі слова
та вирази, які зазвичай не вживаються освіченими людьми в товаристві,
спеціальний лексикон, який використовують люди нижчого соціального
статусу: в’язні, наркомани, безпритульні і т.д. [12;10].

Д?????ія ????? ????у ? ???і?і?ів є ? ???і?м ???ням. З??о з В.К?а??о,
???і?і?и – ??????? ??а ?ів, ? ???аю? ?????ня як ????ь?, ??і??е ? ????, і
які мі?я? у ??? ??? ??г, ???і?и, ?????и ? ?????и [17;30]. Ю.С???? ??ля?є
???і?і?и як ??а, ????? ?????і?ю чи ???я?і?ю [30;65]. Т?і ????ня ?е ж ?
???ую? ???іїв ???о ?????ня ?ж ??к?а???и ? ???м. Г??? ??і?і?ь ?ж ?? ?ля?є
в ??, ? ??г ???і?є, ? ????в ?????ї є?? я??ь о???? ?’я?к, у ?й ?с як
???іа??и ?? ???аю? ??????ю як ?????у [17;31].

П??с ????ня ????ї м?и в ??????? ???? ??і??? ?? ?д ????ї у ?????? ????,
Г.М??н ???в ???????єю” ??????? ???ту і ?????, ? ?н ??????? [42]. С???
????ї у ??і л??? ? ??????? ????? ??і?ую? ????ь ????ь Г.М???. В??е ц?
???? ?я?юю? ?????? ?ж ?ж ???і?і??и ? ???м у США [36;32].

Щ?о ??у, Е.П??? ???? ?? як ??і?? ??ін ?я ????ня ???ля? ??????в ????? ?і?
[43]. Він ???, ? ?? м? ????й ??л ????я ???я? ? ???м, ???? ?, ?о ???ую?ся
?м, ?????і у ????? ?????і ??о ???о ??, ??о ??г ?і?????, у ?й ?с як ??
????о і ???і?о ????й. С.Ф???р ?д ??? ???є ???? і????у, я? ???є в ??
??????в ??? ???ії, ??и, ??у, ???ї ?у? ? ??-я?ї ???? ??????ї ???? [50].

З?дя? ??й ???й ????і ?????? ??к і ????і ?ня?я «??? ??? ????ів ? ????ів
???і ??аю? ? ??е ????ся і??и ?ня?я? і ? ?????ую? ??і? ???”. П??, ????
??е у ?іх ??????х ? ??і??? ????х ???а sl. (??г) ???ня, ?????у ???д? ??и
? ?ня?я, ?????я в ??, ? є ???м. С?і ??і??і і ?е????і ????и ??ж ????юю?,
? ?ня?я ???” є ???о ???м, ?е ??о?ую? ??????я ?м ? ?????ю і??о [27;49]. 

З ?ля? ? ?????? ??а ????и ??е ?????о ? ??????о ???в в ???і ??л??о ???.

М??і?? ??г ?д???ся ? ??і???о ???. С?????й ??г є ??м з ??в ???и ?????о
??? ? ??ує?ся ???о я?а ??????х ???ів. З??у ???у ????? ??? ??????о ???
???ю? ??ж ???і?і ???і?и. Як ???і?і, ?к і ?????? ???и, у ?ою ??у, ??аю?ся
??? ??у.

О?е, ?????? ???яє, ??д ? ??????и ???и [1; 4; 5; 21; 27; 42; 43], ???лю??
???? ????ня ??????о ???: ?????? ??г — ? ?????? ?????я, ??? ?????а ? ??м
????? ???м, я? ?є ???? ? ??????у ???ї. Я?о ??????о ??? ???ля? ??????
???и [7;191].

Оскільки в даній дипломній роботі розглядається студентський сленг,
необхідно визначити, у чому полягає відмінність студентського сленгу від
сленгів інших типів.

По-перше, дані сленгові слова служать для спілкування людей однієї
вікової категорії.

По-друге, студентський сленг відрізняється “зациклюванням” на реаліях
миру молоді та студентства. Розглянуті сленгізми відносяться тільки до
цього миру, у такий спосіб відокремлюючи його від усього іншого, і
найчастіше незрозумілі людям інших вікових категорій. Завдяки знанню
такої спеціальної мови, молодь відчуває себе членом замкнутої спільноти.

І по-третє, у числі сленгової лексики нерідко зустрічаються і досить
вульгарні слова.

Т?? ?н?, ??????і ??????я ? ???яю? ???? ?????? ??г ? ? ??єї ??мо ?я?ї
??и ??і??? ??????? ???и і ??ую? ??ля?? ?? як я??, я?? в???і ?? ??? з н?
[3;37].

1.2. Варіативність та мінливість молодіжного та студентського сленгів

Слід зазначити, що будь-яка мова – живе явище, що вербалізує буття
конкретної культурно-історичної епохи. Більшість нових сленгових слів
виникають та еволюціонують цілком природним чином з конкретних ситуацій.
Крім того, кожному новому поколінню також потрібні деякі нові слова, щоб
пояснити свій інший погляд на ті, що існували раніше речі. Цей інший
погляд відображає, зокрема, і культурно-історичну ситуацію, що
змінюється [19;170].

С.Б.Ф???р ??? ??? ??????м ????м, як? ??рює ??г [50]. О?е, ??? в ????х ?
??? ??ля?? ?????? ??г.

Як ?? ?? ????о ???, ???т??й ??г ????ся ???о я?а ????и?? ???ів. В?іляє?ся
????а ????ь ??????х ???ів, ??д я?х м??і?і ???и ???ля? ????й і???. Як
??і?ш ???, ??а ???? ???и ш?ля?в і ????в. В?и ж, у ?ою ?р?, ??іляю?ся ?
??ш ?і?і ????о ???і??? ? ???? ???? ?????? ???и.

П???? ?????? ???в ??? ????и ?????? ???и ????в О???у ? К????. Те ж ??
????? й ?я ??????? ??????о ???, ???? ????о ??н ?і???? ?о ??? ?є ?ій,
?д??? ?д і??, ????. Д?о і?а ???ія ?????є?ся в ??ї???у ??ді??у ? ??????у
??г?. В??і?к ???я ???ій ??итих ???????х ?іл ? ??х ????? ???ів ? ???рії
У?аїни ? ??н СНД (?ше ???ім ??м ця ???ія ??? ???лю??ся), ??ї??і ??????
???и я?яю? ??ю ????? ???? ???и, ?ж ??і??і ? ?????? ?р????і ???і і, ????к
??о, в ???й ?? ??аю?ся ??? і?? ?р????? ???ів. На ?об???і ?????них ???ів
?іл ? ??х ????? ???ів ???є ???і? тих ? і?? ????? ???в. Ві??і?? ??в ?ю?
??ж ????? ??? ?х, ?о ????ся ? ?????і ????и ???ів [11;91].

С???о і?? ??в ?л?і??о ???, ??а ??ж ????? ?я? ????і?і?ь ?ж ??????? ?
??ї???и ????и. С??? ????і ж??? ???? ? ?ю? і??ії, ?? ?інюю? ?? ???, їх
????и ?? ??мі. Т?, у США ? ???і 35-40 ??в ???и ??ля?? ??? ???ів, ?
????ся ??? ???у ??і; ??і? з’я??я ??? ??ів, я?і [36;54]. Для У??? ????м
?я ???ня ??????? ???и ?? ???к 90-х ??в. У ?й ?с як ???? ?іт ?р?? і ????
???у ????у ??лю?ю (??а ? ????их ?????в, ?????? ?????, ????? ??лю?я,
?????? ??), ? ???? ? ???ню ?? ??? ??і?л, ?я ???дя??? ??н ??м ????м ??о
????я ?????? [46;7]. П???? ??-я?? ?????у ?? ???і?є ?ій ??????й ???.
В?????я ?? ?о і??о ?????о ???у ???? ?д ???ів ??, ?і? ????ь, ????о ???у
????? ?????й, ?????о ?л??ня ??їв ??? ???у і т.д. [36;54].

Я???м ????м ????? ??? ?? ???и ???? ??ні?ї. В ??і??ій ?? ??м ????м ??
????и ??ю?к ????в, ? ???аю? ????, ???”, ??є????х з 1986 ? 1988 ?? ????м
“The Longman Register of New Words”: an airhead, а benny, а dickhead, а
dink, а dork, а meat-head, а rubblehead [49]. В ??ї??ій ?? ? ???? ????у
????о ??ї???о ???” ??а ????? ???? ???? ??а ????, ???”, ?бр?і ? ??і?к
1998 – 2004 pp.: ?т, ??н, ???к, ???і?к, ?ля?к, ?і?, ????, ????, ???, ???
[46].

О?е, ???і?ь ??? в ??? ? ???є ??і?. А? ?? ??і?м ??ж і ?, ? ??а ???а ???и
є ??ш, а і?а ?? ???ою. В??? ???я: я? ????и ??а ???? ? я?а ?і?? ???ь?

Для ??о ????ся ? ??і??ня, п????? Г.Р.І???ю [11;94] ? ???? ??????о ???
В??????ї і США. Для ??і? ?? ?????о ? ?о ??????х і ????к? ????ів. Їх
????і?а ???а ????ю??ся ? п’я? ????? ?і?х: ???? XIX ?., ??? XIX ?., ???к
XX ?., ???? XX ?., ??а ???? XX ?. С??ня ????і?а ???а ?????? ??????о ???
??? 50 ??в, ??????? ??????о ??? – 45 ??в.

Р????и ??і??ь ????, ? ??і?ш ?і?ою ? і???? ??ою є ???а, ? ????? ?????і”
?????і ? ??’я?и ????в, ???ш ?і?а ???а – ?, ? ?в’я?? з ????ю ?о??ю
??????о ??я, я? є, ??о??о, ??і?ш ????о, ???і?о й ????о ?????ю.

О?е, ??з ?ою ?????у ????ь і ???і?ь, ??г ??і?о ?інює?ся, з’я?яю?ся ??
??а, а ?е і?ую? ???а ?? ???? ??? ???ня. Т?? ??г ??є?ся як з ??х, ??і?о
???ю?х у ???і ?і??а?я, ?к і з ???х ?ів, ?е в ??? їх ?????? [2;35].

Т?, ?и ??ля? ???т??? ? ?????о ??? в ??? ?т? ????є?ся ???і?ь ?я?х ??? я?щ
?д ??я ??і???, ?? і??ії і ????? ?????, ???і??, ????о-????? ? і?? ?????
???ів. Це є ?????м як ?я ??і???о, ?к і ?я ??ї???о ??????о ? ?????о ???в.

1.3. Д??? ????ня ? с?? в?????я ??????? ? ??ї???о ?????о ? ??????о ???в

П????м, ??г є ???м ????ня ??????і ??я ? ?в?ї ????? ??и. І??е ???, ??г –
? ??? ??б ?????ня ????ї ?у? у ???? ??і???. В???с ??іляю?? ?д ??х і
???аю?? ? і??, лю?? ??? ??м ?????є?ся.

О?ім ??о, ?????а ?? ? ??е? ??о ? ??ю? ????? ????и ??у с??о ? ??і?о.
П????і?ь ??? ?ляг? в ??, ? ?? і?? д?о г???? ???а ???яє ??? ???ню ?с?????
?????я. Це ???? ??є? для ??? [26;28]. М??і?а ?? ????? н???? ????о-??? ??
??і???, ? ???? ? ??і ?????? ?? ? ???у [31;10].

С?? ???і?о ????ї? ?і??ій ??????ня?й ?? і ??і?ю ???і?й ??? ??????м ????
?? ?іб. О??, ?и ??, ? ????, як ????ють ??і??и [19;168], ???ля ?ж ?????
???ням і ???м ???ює?ся з ??? ?? у ?’я?у ? ?? з ?м?????єю, а й з ??????єю
?????? ??я, ??г ???? ?ій ???? ? ??ь ??я ?ієї ???и.

С?? – ?ня?я ?? ??? ???? ??? і ???в ?? ?????ня. У ???, ????? ????
?????ня і ??р???я ?????о ??? в ??? ???юю?ся:

1) ?????ням ???і??и ???и і ????;

2) ????ям з ??? ?????и, ?я я?х ?я?? ???? ?я?яє?ся ???;

3) ????ям ???и ??і???;

4) ???ям “?????, ??????” ?і???ня;

5) ???ям ?ся?и ???о ????о ???;

6) ???ям ???? ??? ??і???й ??т ? ????ю я????і ? ??????? ??? [18;57].

До ?? ж, ?? ??о ? ????ня ??? ???? ?о ?ня?я ??? ? ????ь ???и в ?????ій ??
? її ????х. У ??у ???у ???????ся ???? ???а ?о ??? ????и ????? ?????.
Щ???а, як ?е ?????я, є ?? ????а ??а ?я ????ня ? ?????а?я ??а ?? як
?ен??у: ?м ?ня?ям ?є ????и ??? ??а ?ці??а ??а – ?????і ???, ?? я?о ?
?ня?я ?о ???т ?і?е ? ??? ??? ??і???, ??о ??е ?????м і ???є?ся в ?????ій
?? [26;27].

Сленг не залишається постійним. Зі зміною одного модного явища іншим,
старі слова забуваються, приходять інші. Цей процес проходить дуже
швидко. Якщо в будь-якому іншому сленгу слово може існувати протягом
десятків років, то в молодіжному, а отже й в студентському, сленгу лише
за минуле десятиліття бурхливого світового прогресу з’явилася та пішла в
історію неймовірна кількість слів [4;49].

В????? ???яє ?м ????и ??г, ???а ??????, як ????е я??, ? ??і?о ?????ся.
Т?у ?н ?є ???у в ?????. О??ю?? ? ??????, ??а ??????, ? ????м ???? ?п???я
??? є ?? лю?, ? ???ую?ся ???м, а ??ж “???” ?о ???і??и ??? [9;30]. К?м
??, ????ь ?ів, ? ???я?ся ? ???т??? ???, є ????и ?д ???і?? т???в [7;191].

Н????? ???? ??? є ??ж ??? ???ї і????ї. По??я? ??м я??м ??о ?????ня ??гу
? ??? ??з ????і, ?е й ?с?ь ??????? ??? ???ї і????ї, ?????я ? І???т. Я?о
??? ?р???и ???і?і?и ? ?????и, ? ??м ???ся ?ся? ??х ?ів, я? ????аю?
????і, і???? і ??????? ?і?. В ??? ????і?? ??лю?ї ??е ?? я?? ???е ???? ??
???? ????ня, ?ою ??у. Фі??, ??о- і ??????, ??і, ???ня ?р???в ?я?х ???в –
?е ? є ????и ??? [9;110].

В??є?ся ??ж, ? ???? ?я ??? ?? ??и ?е, ? є ??ня?? ?я ???о ?? лю?й, ??
ї?іх і???ів, ?і??а?я ? ??в ?я???і [31;124].

Дія???ь лю?? в ??і???|?????| ?? ??????а|????і?а|. У??о ??а ???? ряд|??у|
??в ?я???і, ??н з я?х ??і?є в ???і?ій ?????, ?????|????є| ?рі??я ???і??
???ь|??ч|. Ві??, ? ? ??ю ???ою ???ня ?????: лю? ?і?ую?ся в ????і??
???іях. А ?, у ?ою ??у|в ?ою ??у|, ???? ???? ? ???? ?і???ня і ??з ??о —
? ???? ??? ?я???і. О? ч?у|? ??| ??ві??а ??т??: ??и|???и| ???і” ? і??,
??|???у| ??а ?????и|уя?я?| як ряд|??а| ????ів, ??а з я?х, як ? ???,
?????є” ? ?о і?у ??у ?я???і і ?і???ня [23;33].

Д????и Ю.І.П??в [25], В.Л.С??ін [28], Е.П.Ш?ін [37], М.У?т [22] ????и
??? ??ні???і ???ії, ? ? ????м ???? ?’є?ую?ся у ??? ??и ?д ??ою “??и
?і???ня”, ??о, ???, ??и ??р???я ???х ??? ???ь, в ??? в??? – ????х
?????й. В.Л. С?л?н ??ляє ??м ?? ?і???ня, я? ????? ??-я?? ????у ???у
????у:

1) ????о-????;

2) ???у;

3) ???і?о-???у;

4) ????о-????у;

5) ??у ?????ї ?я???і;

6) ???????о-???у;

7) ??у іг? ? ????ь;

8) ????о-??? ??у [28;63].

В цілому ми удаємося до того або іншого мовного різновиду залежно від
умов спілкування, від того, які завдання вирішуємо в даний момент:
хочемо обмінятися особистими враженнями, повідомити якусь суспільно
значиму або наукову інформацію, пояснити її, передати своє (або чиєсь)
бачення світу або вплинути якимось чином на думки і відчуття|почуття|
інших людей. Залежно від вирішуваних нами завдань|задач| ми і будуємо
вислів, який можна віднести до тієї або іншої сфери спілкування, а в
деяких випадках, навіть до декількох одночасно.

К?? із ?? ????х ??????? ???ій ?????|????є| ??й ??ір ?????, ?????ня ??х
??? з?о?в, я? б ????и я??? ??е ? ??і?|я????е| ????? ????? ??і ???ня
[28;63-64]. З??ю? ? ?, ? ????м ??? ??і??ня є ???? ?????ї, а ?? ?, ? ??а
ві??? ? ??????о ???, ? ??? ???, ? ? ???ю ?? у ??ш?? ?????? ???о ???ня ??
??і?е ?????я ??? ???в, ? ?????ую?ся.

З ?ля? ? ?????? ????, що ??л ?? ? ??и ?і???ня ???т?я ?? ???і, ??о ?? як
????? я??. А? ???? в ??й ????й ??? ? ????? ??і??ням ???т??? ???, ? ????,
? ?????? ?? ??и ?і???ня ?????ую? ??і ??і ???ії, ? ???ю? в ???, з??? в
??????у, і ?? в ??? ??ї ??? ? ??ає? ? ???е ??ля?? ? ??и ?? як ??и
?і???ня, я? ????? ??????у ???. А?, як ???? ?? ??і??ня, ? ?і ??????і ??и
?і???ня ????? ??????у ???.

О?е, ?і?о з ?????? ??? ?с???ня, ?о???? ? ??? ???и ????ї ???и, а ??
??????о ?е?у, ?я?ї ? ????в ????о с??у, ??а ?????? ????: з ?? ?????х ???
?? ?і???ня ?о ??????? ???ій ??????у ??? ???а?і ?? ??ри. З ?х ??і?ш ?л?ою
? ????ю ????? ? ?ї ??и?? ???ь є ???і?а ??а ?і???ня. С??м ? ?ю, ???і?о ?
????і ???и, я? ???ь ? її ???, ?е ????о-???? ??а ?і???ня. На???ю є
????о-??? ??а, ? ????ю ????ю ???и ????є?ся ???а ??а ?і???ня.

Необхідно зазначити, що, як вже відмічалося нами трохи вище, в деяких
випадках одні й ті самі лексичні конструкції можуть відноситися до
декількох сфер спілкування одночасно. Саме з таким явищем ми зіткнулись
під час проведення нашого дослідження. Певна кількість сленгової лексики
характеризувалася ознаками, притаманними двом сферам спілкування
одночасно, а саме професійній та соціально-побутовій. Для підтвердження
вищесказаного наведемо декілька прикладів:

Амер. сленг Укр. сленг

air head – порожня голова; балда, вавка в голові;

brain dead – безмозкий, нездатний думати; дуплятор,одоробло,
товстолобий;

clam – помилка; глюк, прокол;

dodo – дурень; аут, ботинок, дурбелик;

have a belfry – бути розумним; бути вумним, грамотним;

mind-boggling – дуже важкий для розуміння; вішалка, мозколомний;

rack one’s brain – думати. напружувати мозок.

Отже, хоча в студентському сленгу можуть виникати всі з вищерозглянутих
восьми сфер спілкування, в межах розглянутої нами вибірки мають місце
лише означені чотири. Тому можна стверджувати, що, як правило, більшість
лексики як американського, так і інших, в тому числі українського,
студентського сленгів обертається саме навколо зазначених чотирьох.

1.4. М?? ?????і ????с??о ? ??ї???о ?????? ???в

Як ?????я ???, ?????, а ???а ??????, ??г ? ?? я?яє ??ю ???? (??????й)
???. В ??і??ій ???????ій ????? ця ??а ????? ???? ?лю?є?ся в ??і??ий ??г,
??????? ????? ???, ? ???ь у ???????е ?????я. С?????й ??г, як ???о, ?є??
????и ?? ??їв ?????????и ?’я??и [7;191].

Р??я?? ??і ?????і як ???????, ?к і ??ї???о ?????? ???в, а ???а ????і?і
??? ????я ????х ???ь, я? з????яю? ???? ?????ям ??ї ???и.

З??у ???у ???ь ??????о ??? ????ляю? ? ???? ???і, я? ???? є ????и ?????х
?о ????х ???ь. Ці ???? ???і ? ????і ?я ?і???о ?і???ня, а є ?и???
????и-????? ??:

Ам.: ace boon coon, boogerhead, roaddog= chap, pal, fellow, ???ш, ?ия??,

bud(dy),guy, chum, mate, friend, associate; ??, ?????

У?.: ???, ?тяй, ????. ? ін.

До ????ї ???ів-????в ????о ??ж ??? ????и, ?п??? ?? як:

Ам.: posse, dogpack, tribe, crew = one’s circle of friends; ?? д??в.

У?.: ??а, ??, ???, ??о.

Ам.: buzz crusher = killjoy; ???; лю??, ? ??ює

У?:. ??????, ?????, ??р. ?????я і??.

Ам.: kill, kari = make fun of; ???ю??ся.

У?.: ??ня?ся, ??и ??, ?і??ся, тю??.

С????? ??? ??а ???о 30% ????ів, я? я?яю? ??ю т????? ???у, ? ?????я ?
?к???? ??и [13;10].

Бі?? ??у ??????о ??? ???и? ???а, ?в’я?? з ???ням ???лю і ????и:

Ам.: У?.:

chill – ?????ся; ?????и;

have arms, chizzil – ????? ???у. ?а???и ??.

О???? ??и ???о?є ? ???а ??????о ???, я? я?яє ??ю ??і?о ????? ???у,
??а?і? з ????ю, і???ою ?о ??ді?ою ????єю, ?, ???м, ????? ?я ??-я??
???і??о ???у:

Ам.: У?.:

beef і problem; ???й і ????;

mule with a broom і a very ugly girl; ?в? і ?? ????а ???а;

fruit і looser, stupid person. ?ля?к і ???.

Як ??о з ????д?? ????в, в ????і ?х ???ь ??? ?? ?? ?????? ???с, я?й ?
д???і? ??ля?? ?? [13;11].

З??у ?? в ???і ????я ??х ????х ???ь ?аю? ?????я. С????к? ??г ????й ?я
???и, ?????ї з і?? ???і?? ??, ???? ???ів і ??, ?, в ?ою ??у, ???ь д???м
????? ?я ?х ????? ????в. С????? ????и ??аю? ?? і???ії в ????? ??, ?
???ую?ся ??ля?і?ю ? ???ь ?я ?х ???н??м ?іє???. Т?, ??? ????ів ?? ????? з
????а ????ів:

Ам.: hooch, tree, buddak, cripps, doobie, hronik, smokey treat; ????а.

У?.: ???я, ??, ??с, ??с, ??а, ??а, ??п.

Ам.: get one’s johny, blaze, burn, pull tubes, play monopoly; ??? ????у
У?.: ??ти, ??, ???, ????, ???, ????и. [13;11-12].

М?? ??ж ???? ???? ????? ????х ???ь і?? ????? ???ів в ??х ??єї ???:

swilge, swiggle – ??? ?? з ????ою ????ю ??у, ?б ???и її ????ю.

Н??і?о ?ід ????и, ? і?ую? дея? ???и і???? ?????:

chalkie – ???? (??в ???????о ?л???????о ????у “Old Chalky”) [32;59].

В ??ї???у ??? ??? ???а і???? ????? – ? ?п???ня з ??і??? ??. Т?і ????
???і ? ????ляю? ???х ????ів ?я ??к??. Да?й ??іб ????? ??ні?о ?є???ся з
?і??ією, і ??м ??м ??о ???є ??ї???о “??я?”:

?і? – ??й;

??л – ????;

???и – ???.

Д??ь ??? ????ь ????х ????нь ???и в ??ї??у ?? з ????? ? ?и ??у ???? ??
???? ???ня:

???, ???а, ??а ? ін.

Б??о ????х ????х ???ь є ???з???и:

Ам.: sand – 1) ??р; 2) ??.

У?.: ????я – 1) ????? ???і?о; 2) ????.

О?? із ?????і?х ???в ????я ??х ????х ???ь є ?і? ???ня ????ї ????ї ???і.
У ????і ???ів ?і? ???ня ????? ????м н?????я, а ??:

1) ?т??ою, ???? м????а – ?? з ???? ???в ????? ?????. С?е ? її ????ю
у??юю?ся ?йя???? ? ?????? ??а:

Ам.: birdcage; ?????? ?????.

У?.: ???к.

Ам.: zombie; ???? лю??.

У?.: ??дя?.

В ????? ??о ???? ?????? ?????я ??????:

Ам.: four-eyes; лю?? в ??я?х.

У?.: ???ь.

2) ????єю:

Ам.: visit lady Perriam (??і?? ?ді П???) – ?? ? ???у (?? П???

????? ???у ???к, ? ??р р?????й ???);

У?.: Б?? ?? – ?? ????? і ????о ????ня.

О?? із ?????х ???в ?????, ????м ?я ???, є ??м??а ?????а:

Ам.: braniac – і?????;

У?.: ???? – ?чір?.

А??????у ??????у ???, ? ??і? ?д ??ї???о, ???? ??? ??? з?????я ??х ???в
????? як:

1) ????я:

shake-up – ?????? ?л ?я ???? ??у ?д shake-up – ?я?и, ?????и;

2) ??????ня:

blue + stocking = bluestocking (??я ????, ??а ??а) [32;59].

П?яд з ???о-?????м ?????м у ??? ??? ???????ся ????і?? ????р. Н???ш
?????? є ?і???? ?п ?????. П? ????і ???з?в ?????ую?ся ? ж ???и, ? й у
?????й ???і, ?е в ??? ?ни ???аю? ??ш ???й ??? ???ь.

В ??????? ??? ?????і?й ??? – ??? -er. В ???? XX ?. ?й ??? ?? ???о
????????я в ?? ????в О???у, а ??м ???в ??? ????я і в і?? ?і????? ? ????:

reader – ????а;

sleeper ? ?? ??ій.

С???і?є?ся ??ж ???? ????р ? ????ю ??? і??о?? ???ів, ??х як, ?п???:
-ateria / -eteria (і?.): bookateria – ???? ???ця; bobateria – ?м??й ??н;
– ino (іт.): in gambolino – ???? ???ь; lookerino – ???я.

Бі?ш ??? ??у с???я? ?є??а, я? ??аю?ся в ?і??у ????? з ??????? down, off,
out, up, around. Н???ш ?????і – out і up:

wash out – ? ???и і??и, ?? ??ю??м;

button up – ?????, ????и ???у.

П?????? ????р ? ????й ?я ??????? ??????о ??? [32;59].

В ??ї???у ????? ????? ???о ?????ую?ся ?? ???и як: -?: ???; -?: ???,
???к; -?: ????, з????; -?в (-о): ???о, ?????, ?????; -?: ???к, ??к; -?:
???н, ???н; -?: ?і??, ???а; -юк: ?дюк; -як: ??няк, ??як ? ін.

На ??і? ?д ???????, в ??ї???у ??? в ???і ????? ????о?ю?ся ??і?и, ?? як:
-?з: ????й, ????й; -?д: ????и, ві????ь, ??????; -з: ??яти, ??и, ??і?;
-?: ????, ?к?я??; -?: ?????, ???й; -?и: ????, ?????и ? ін.

В ??????у ??? ?оя?яє?ся ??е?ія ? ????я, ? ???ії ??? ???, ? ?я?яє?ся у
???? ???? ?ів і ????? ????х ???ь. 12% ?????? ????ів ???ля? ??а, ?
??аю?ся ????ню [13;11].

Р??я?ю? ?я? ??о?? ????ь, ???? ??о ????ся ? ??? ??х ????? ? ?і??х ??, я?
??? ?????ую?ся в ??????у ???. М?? ???? ???? ???? ????я ?????о-?????х
????ь, ???я я?х ?няє?ся ???о ?д ?????ї.

1) У???я ?ів:

Ам.: У?.:

soph = sophomore (??????); ???? – ??????;

zam = exam (і??). ?і?р – ?і????.

В ??????у ????? ?? ???? ?і??я ???????я, ?? ?і?є?ся ??? ?? ? ????х ?ів, ?
?? с????е ?????ня, і?е ж – ???є?ся:

Ам.: У?.:

ret = tobacco cigarette; ?? – ?????а ???.

2) І????і ????ня.

Дея? з ?х ?ю? ??????у ???ю:

Ам.: В.D.S. = big dick syndrome – ??????й;

У?.: О.Т.Л. – ???в ???? ???а.

І?? ?? ?????ую?ся з ??ю ??? ???ії:

Ам.: В.F. = best friend – ????й ??; P.= parent – ???.

У?.: З.З.З. (???о ??х “?”) – ????, ??, ?б?.

Ча?о ?? ??и ?ю? ??і??о-????е ?????я:

Ам.: LS and players – ????? ?і???о ????в ??????о ???у

?????, ?????х ?? і ????;

У?.: О.Б.С. – ???і ????і (??і?о: ?? ?? ???а).

3) Стя??ня.

Д??ь ???й ?д ?я??ня ?и ??р?ні ?ів ??:

Ам.: zerology – ?? ??? ??ій, я? ??а ? ??і???;

У?.: ?є?а – ????а ???а у ?з.

В?и ??і?яю?ся ???и ??????. З?? ??? ???ює?ся у ?іх ??? і ?ля?є в ?тя? ?
я?? ???у ????? [32;59].

С?д ??ж ????и, ? і?? ??? ????ь ????х ????, ? ??ду я?х ??я? ??і??и і
?ся??і ?о?:

Ам.: 42 = cool, hip – ???й, ???й;

2,5 – ?і??????й ?????? ?о ???е?.

О???е ??е ??д ???ь ??? ??? ?с?ь ??? ??а ????ів, я? ?????? ????, я? ??ю?
???с?? ?????я ???лю??ю і ??ую? ?я ???????о ????я ???ів ? ???я??ня.
Н???і? ?? я?яю? ??ю ???і ??? ?о ????????я ? ???ю? рі?і ???і:

1) ???: Ам.: bonk!, chyaa!, flip mode!, oh my goshness!, shnikies!;

У?.: ???!, ?єш!, тю!;

2) ??и: Ам.: bet!, dude!, shoots for real!, ah… ja!; У?.: ?лю?!;

3) ???и: Ам.: bet!, dude!,negotary!, ta huh!; У?.: ?б!, ф?!;

4) ????я: Ам.: dig that!, cool!, score!, damm right!; У?.: ??!, ???!,
??р!;

5) ?ія????і: Ам.: sqeebs!, erf!; У?.: ??и!;

6) ????: Ам.: badand!; У?.: ????!, ? ?!;

7) ?????я: Ам.: boo!; У?.: ?-??!, ??!;

8) ??лю??я: Ам.: squish!, woochow!; У?.: в ??!, ????!;

9) ???и: Ам.: shiznet!; У?.: ?!;

10) ????я ???і: Ам.: woopty-woo!; У?.: ?л!, ляля!;

11) ???ів ?????я ??и: Ам.: yo!; У?.: ?й!, ?! і т.д.

К?м ??о ???у ????я ??ій іс?є ??д 100 ?????ів з ?і?ою ????єю, я? ??я? ??
??? ?????ою ? ??і?ою. П????и ?????ів з п????ю ????єю є ????:

Ам.: awesome, bomb, biggity/diggity, boss, brad, chounch, coolarific,
doke, dope,

fantabulous, groovycool, killer, 42;

У?.: ?????, ???й, ???, ?і????й, ????й, ???? і т.д.

Н???? ????ю ?ю? ?? ?????и як:

Ам.: bunk, bogus, booty, buttery, doobs, schwag, shady, skadip, jankety;

У?.: ?????, ???, ???й, ?м??й, ?????, ???й і т.д.

С?д ????и, ? ??ш ???сю??ою ?я ??????о ??? є ????а ??і?а ?іє??ія, ???? ?я
?? ?????г???? ?і???ня ? ????? ???ій в?????я ??? [13;12].

О?е, ???я? ???? ??? ??????у, ??а ??????, ? ????и ???? ????я ??х ????х
???ь в ??????у ??? є ???с ?????ня, ?ік??я ? ??і ?? ????? [32;59].

М?? ??ж ??????, ? ???? ????? в ??????у ??? ??? ?? ?і ??? ????? ??????
??, а ??ж їх ????ня ? ?і і?і ???і ???? [4;50].

Є?? ??? ? ??????х ????х ???ь ?ля?є в ??, ?б ?? ????????я ???ю ???ю ?
?????ою ??????ю, ?? ?? ? є ???ою ???ією ??, ? ?? ?????я в ??????у ?????
[26;28].

С?????й ??г ??? ?з ?????є, ? ????а ?? ????? ????у г??????ь ????и ??і???.
У ??у ???и ?і??я ??? ????? ???ів і ????о-????і?і ????и ??і??? [36;118].

В???и ? Р??? 1

С?? – ?? з ??і?ш ?????? ??? я?щ. П??є ???я ?? ?лю??я в ??г ?? ?н? ????,
і???? ?ів, я? є ????? ?????? ?????ів, ?о ж ? й ?ієї ????р?? ???и.

У ??? ??і?яю? ????й і ??і??? ??г. Зі ???м ??о ??іюю?ся ?? ???і ? ??о
?ня?я як ?????и, ?????и, ???і?і?и, ?? ? ???, я?й ?лю?є в ?? ?а ???
?ня?я, ?? як ???і?? ? ??????й ???и. На ??і? ?д ???і?? ???ів, ??????
???ю? ???? ???ю ? ???у, ???? ?? є ????ою ??ою г?ю, у я?й ?оя?яє?ся ????я
? ????ї. К?????і ???и є ????о ?????и ????и. Їх ?? ??а?є?ся ???м
???|є??|, ???ки ??? ?? ? ?е|????м| ????й ????? ??? ????і?, ????я ????и
???л ???? ??? ???в|??ів| |я??| і ??и ? ?? ???і?? ????о-??і???х| ?н?ів,
?? ???, ? в ??|???і| ???? ????я ?? ???а ????є?ся ??е.

М??і?? ??г ?????я ? ??і???о ???. С?????й ??г є ??м з ??в ???и ?????о ???
? ????ся ???о я?а ?????н? ???ів. З??у ???у ????? ??? ??????о ??? ???ю?
??ж ???і?і ж????и. Як ???і?і, ?к і ?????? ???и, у ?ою ??у, ??аю?ся ??ву
??у.

С?????й ??г — ?ня?я ?????, ???? ??? ?і???? ?о ??? ?є ?ій, ??і?? ?д і??,
????, ?е ?ряд з ?м і?? ????й ??т ????? ?????? ???и.

С???е ??о ?????ся як ????т ??і??о|??і????о| ????я|????я| ??, ?о ????, ?
???? ???и|?о??|, ?? ????я ????ся ? ?і|? ??| ?і?????ів|?і?????ів| ?
??????я ?д ????о.

С?? ?інює?ся в ?? і ???? ???? ? ?і?? в ??і???. Д???м ?я ????ня ??? ??
??и ?е, ? є ??ня?? ?я ?в?? ?? лю?й, ?? ї?іх і???ів, ?і???ня ? ??в
?я???і. З і?ую?х ??? ?? ?і???я ? ?і, а ?? ???і?о-???а, ????о-????,
????о-??? ? ???а ??и ????? ??????у ???. В ??і???ій ???і п?на ????ь ????ї
???и х???????ся ????, ?????? ?? ??? ?і???ня ????о, а ?? ???і?ій ?
????о-????й, ? я?х ???? ??? ???а ??і??а?ї ???и.

Ф????я ???? ?????? ??? ?????ся ? ???к ?х ? ??? і ???в, я? ?а??і ?? ???і.
З??у ???у ???ь ??????о ??? ????ляю? ? ???? ???і, я? є ????и ?????х ?о
????х ???ь. С??? р?ь ?аю? як і???і ?????я, ?к і ??з??ня з ?? і?? ???
н???ня. М????? ??????ня ??? ????? ??е у ????? ?????. С???і?є?ся ??ж
?????? ????р. А??????у ???, ? ??і? ?д ??ї???о, ???? ??? ??? ?????ня ??х
???в ????? як ????я ? ??????ня. П?яд з ???о-?????м ?????м у ??? ???
???????ся ????і?? ????р. С?і???? ????р є ?????м як ?я ???????, ?к і ?я
??ї???о ???, ? ??і? ?д п??????о, ???в?о ??? ??ї???у ???. Т???ія ? ????я,
? ???ії ??? ???, ?оя?яє?ся у ???? ???? ?ів і ????? ????х ???ь, ??х як
?і??я ?ів, і????і ????ня ? ?я??ня.

С??, з ?? ??в???м ?????м ?????, з ?го ?зю?ю ?????ю ??і?ій, я?яє ??ю
????? ??б ?оя? лю??ю ??ї ін???????, ???? ??х ??к і ???ів у ??і???і?і?х
???іях. Н????і? ??? ? ??????х ????х о??? ?ля?є в ??, ?б ?? ??к?????ся
???ю ???ю ? ?????ою ??????ю, ?? ?? ? є ???ою ?р??єю ??, ? ?? ?????я в
???т??? ?????.

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ АМЕРИКАНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО СЛЕНГУ

2.1. П??????й ??? ??і??? ??????? ???и

І?? ???? ???ів ? ???і??ї ???й ????у, ?? з я?х ???? З.Д.Л???? [20].
К?ую?? ??ц?? ?’я?у ?ж ???и ???ня? ? ?і?? ?????ї ?я???і, ?і і?ую? ??ії
????у ??р ??ляє ? ?а ???і ??: ??і ? ??????і, ?и??аю? ?и ??у ???і?ь ?я?х
??ій ? ?к ??? ????? ???ів.

О?і?? ??????а ???а я?яє ??ю ?й ?р ???и, ? ??????о ?в’я??й з лю???
?і???ням, ? ??? б ????? ?????, в ??у ??у, ? ??????? ?д?ях ????у. До ?єї
????ї З.Д.Л??с?а ????ь ??ію ????? ???????і ? ??ію ??ів ???????і [20;42].

О???м ????м ?о?ї ????н??? ??р ??? і?ю ???????о ?і?у ????о ?????ня, ?
?????ся ??????ою ????ою ??? ??і??. На ??? ?єї і?ї ??р ??? ряд ????в, а
??, ????і?ь з??? ? “?????ь” ??? ??і??, ?кі?? ?го ??????а ????а є к???ією
?б’є???ю. О?е, ???ня ???а?? ?ля?є у ??, ?б ???і? і з???и у ??? ????у цю
??????у ????у, а ? ???о ?? ? ??и ?і?і???ня ???ня ??? ? ???лю??я з ?????ю
???ією. Т?? ця і?я ????? ??????у ??????с? ??? ????у ? ??? ??і??, що
?????ся ? ? ??? ????? ???і??? ???в, а ? ??? ???ї і????? ????. Т??, в ???
????у ???я ???? ?є ?к ?? ???і?? ??????ій ????і ?????а, як і в ??? ??і??
[20;53].

З??ю? ? ?, ? ???? ???а ?? ? ?? ??у ?????о-???? ???, ??ія ????? ???????і
??є?ся ?м ??? ??ою ?я ?????ня ?и ????і ???в, я? ??я? ??г. А?е, як ????
З.Д.Л????, д??і?а ??? ????у ?лю?є ряд ?????х, ?????х і ??????о-??і???х
????, ? ??ую? ??р і ???аю? ??я?к ??????? ?????ь. І ??д ?х ????, в ??у
??у, ?ід ?з??? ?????і ? ???????? ??к????и ??? ??і??, ?? ???о-??і???
?????і, ?????ь ???ня ?єї ? і?? ????ї ???і в ?? п???? у ??х ???і??о ??ю
?? [20;55]. П???р І.В.К???ь [16] ???, ? ??? ???а? ???? ?д ????и, ???ня ?
???о ??я ?і??? ???ь. О?і?? п???д є ??????м ????м і ?н б???ся ? ???? ???
???ь, ? ????? ???н ?іє????я у ??ях ?х ??? ???ь. І.В.К???ь ??ляє ???? ??і
??і:

1) ???????й (super syntactic level) – ?????я ???в, ???в;

2) ?????? (syntactic level) – ?????я ??????? і ???;

3) ????й (lexical level) – ?????я ???ь ?ів, ???????, і?????х ???в;

4) ????і?? (morphological level) – ?????я ????х ????в ??а, ?п??? ????? і
???? ???ня;

5) ????? (phonetic level) – ?????я ??ів ????: ?і ??і?, ?????і ? ??? ??и,
??ії ??і??-?????о ??я ???рюю?ся ? ?????у ??і [16;179].

З??? ?д ????и, ??о? ??я ? ?? ????у І.В.К???ь ??і?яє ??? ???в ????у:
?????, ????й, ??і??, ??я??? ? ???? ???? [16;180].

Б????й ???? (litteral translation) – це ??й ????, ?? ???рює?ся ???? ?
???? ??д ??і??. Б????м ????? ???рюю?ся ???і ??т??? ? ????? ??ів. П????
?м ???м ????у ???рюю?ся ??? ? ?????і ??и, і?? ? ??ії. До ?к??н?о ????у
???я?ся:

– ???і????я – ??в??ня ????о ??? ??і??:

Ben Franklin – Б? Ф???н (?????а ?пю?);

Suzy – Сю? (???? ???).

– ???????я – ?????я ????о ?л?у ??і??:

loser – ??р;

punk – ??;

skinhead – ?і??.

Провідним засобом перекладу в сучасній перекладацькій практиці є
транскрипція зі збереженням деяких елементів транслітерації. Оскільки
фонетичні та графічні системи мов значно відрізняються одна від одної,
передача форми слова мови оригіналу на мову перекладу є завжди певною
мірою умовною та приблизною:

absurdist – абсурдист (автор твору абсурду);

kleptoctacy – клептократія (злодійська еліта);

skateboarding – скейтбордінг (катання на роликовій дошці).

Для кожної пари мов розробляються правила передачі звукового складу
слова мови оригіналу, зазначаються випадки збереження елементів
транслітерування та традиційні виключення з правил, прийнятих на
теперішній час. При розгляді англо-українських перекладів, елементи
транслітерації, що найчастіше зустрічаються при транскрибуванні,
виявляються, в основному, при:

1) транслітеруванні деяких редукованих голосних та приголосних, що не
вимовляються:

Dorset – Дорсет;

Campbell – Кемпбел.

2) незбереженні подвійних приголосних між голосними та в кінці слів
після голосних:

boss – бос.

3) збереженні деяких особливостей правопису слова, які дозволяють
наблизити звучання слова при перекладі до вже відомих зразків:

Hercules missile – ракета “Геркулес”;

deescalation – деескалація;

Columbia – Колумбія.

Традиційні виключення стосуються, головним чином, перекладів імен
історичних осіб та деяких географічних назв, що вже закріпилися в
звичаях та в часі:

Charles I – Карл I;

William III – Вільгельм III;

Edinborough – Единбург.

– калькування – відтворення не звукового, а комбінаторного складу слова
або словосполучення, коли складові частини слова (морфеми) або фрази
(лексеми) мови оригіналу перекладаються відповідними елементами мови
перекладу:

air head – ???я ???;

bookworm – ???й ??’як;

pass-fail – ??к-???к.

Сутність калькування полягає у створенні нового слова або сталого виразу
в мові перекладу, що копіює структуру вихідної лексичної одиниці. Саме
так робить перекладач, коли перекладає superpower як наддержава, mass
culture як масова культура, green revolution як зелена революція та ін.
У ряді випадків використання прийому калькування супроводжується зміною
порядку наступності елементів лексичної одиниці, що піддається
калькуванню:

land-based missile – ракета наземного базування;

Rapid Deployment Force – сили швидкого реагування.

– напівкалькування – засіб перекладу, коли один з компонентів лексичної
одиниці, що перекладається, транскрибується аба транслітерується, а
інший – перекладається шляхом пошуку відповідного еквіваленту:

transnational – транснаціональний;

miniskirt – міні-спідниця;

yellow press – жовта преса [16;183].

О?е, ????? ???? ???рює ??????о ?????? (????і) ???? ??і??. О???ю ???ою
??р???я ?????о ????у є ???я ??в??и ?і??і ???? ??ш ?с??о ??я ???????і, ?
?????? ???? ?і?у ? ????іх ??ях. У ??х ???? ????? ???? ?? ???????ся
?я??ня?, ? ????ю? ???й ?і? ??і?лу [14;28].

Л???? ???? (verbal translation) – ?? ??о ??????ся ??????и, с????и, ?ня?,
?? ??а ????? ??е?я ???? ??а [16;184]:

– ??????? ????? – ? ??й ??б ?р???, ? ???рює ?і? і????? ??ін?у ? ??? з
??ів ???????і. Під ?і?? ??і?? ?є?ся ? ??і ?я ???? і????я, я? ?лю?є як
????о-???е (?????е), ?к і ?????е ???ня ??? ???ь, ? ???ля? ?????й ??т, а
??ж ?????? ?т??? ???. П?е????? е?і??нт ???????ся з ??ю ?????о? ????ня
?і?у ??і?лу ?и ????і, ?е в ???у ???? ???у ????у ?і??а ???і?ь ? ??і??
???ається ? ?????ої у рі?? ???ях ? ? ????ю рі?? ??бів. К??рієм
е?і??н??ті ? рі?і ?? в ??ій мірі є ???? ????, я? ? ?оєю ???ою ? ???
?????и ?? ??????ні, ??о ????? ???ня ?ів ? ???по???. В?и ????юю? ???і???
між ???и ?? ?в ?ше ? рі?і ??, а ? ? рі?і ???ня, ? ???ую? ????? ????, ?о
ж ????юю? ????і ???і??ті, ??аю?? ? ?п?і ????и, ? ??ля?о ???юю?ся
[14;18]. Н???о ???? ????в:

beef – ????;

bug out – ????и;

bust – ???а;

clam – ???а;

duckets – ??і;

fress – ????;

kill – ???ю??ся;

poop sheet – ???д ?ня?;

pummeled – п’я?й;

windy – ????.

П???? ???? (word-for-word translation) – ??й ???ад, ?? ??е ??о ??і????
?????ч?ня і ???я ?р???є?ся і ??? ? ?? ??е, ? і в ??і?? та ?є ?й ??й
?ря?к ?ів. Н???і? ??і?? ???? ??????ся в як?? ??і?? ??ії в ?о?сі ???
?????? ?рі?ту ????у. У ???у, я?о ?ря?к ?ів у ?????ій ???і ?? ??і?? і ??
????у ?і?є?ся, ? ??й ??і?? ???? є ?????? [16;185].

Пі?я??? ???? (interlinear translation) – ??й ???? ??????? ???ь ? ???, у
я?? ??? ???рює?ся ?і? ???о ???я і ?і? ??? ??? ???і ??і??. Пі?я??? ????
??? ????є?ся у ?????у ???і, ? ??і???у ??і ? ?и ????і і????й ? ??н ? ????
????ів [16;185].

У випадках, коли вживається нова спеціальна лексика і неможливо знайти
еквівалент у мові перекладу, виникає питання, як її перекладати. Тоді
застосовується описовий переклад. Описовий переклад або експлікація – це
такий переклад, коли лексична одиниця мови оригіналу замінюється
словосполученням, що експлікує (описує) її значення, тобто надає
більш-менш повне пояснення значення відповідної лексичної одиниці в мові
перекладу. За допомогою описового перекладу можна передати значення
будь-якої лексичної одиниці, що не має еквіваленту в мові перекладу:

conservationist – поборник охорони навколишнього середовища;

whistle-stop speech – виступи кандидата в ході передвиборчої агітаційної
кампанії.

П???и?, ? ?м ??а ????? ??ї??ою ??ю ???? fixer. У ??о ??а є ??? ?е???
???ь: 1) ????ь ?????и; 2) ?в’я?? ?ж ?????и ? ?я?м. А? ???ім ??м у ??а
fixer з’я??ся ?? ???? ???ня – ??і?? ?? ??д ???? ?????а, ???? ?о і??о
???у ?я ???я ?????ї ???и. Н???? ?? ????? ???, ?? в ??ї?ь?й ?? ????й
???і?? ????.

Н???о ? ???? ????в:

prelims – ????? ??? у ??;

nongraded – ??д ???ня ?з ???в і ?і?к;

multiversity/multiuniversity – ?і???? з ??і?ю ?????в, ??і??, ??ів, ??? з
я?х ????ляє ??ю ????? і???т;

mixed media – ????, ??ія, ?ві???ня з ?????ням ????х ????? ???в (??,
??о);

false messiah – ??ь ?о ??, ? ? ?????є ??і??;

2,5 – ?і??????й ?????? ?о о????.

Н??і?м ????о ????у є ?? ??і???ь ? ????і?і?ь. Т?у ???і?і? ?й ??б ????у
???????ся в ?х ????, ?? ??а о???я ???я? ???м ?я??ням:

Car owners from the midway towns ran a shuttle service for parents
visiting the children injured in the accident. – Власники автомашин з
міст, що розташовані між цими двома пунктами, безперервно привозили та
відвозили батьків, які навідували своїх дітей, які постраждали під час
аварії.

Пі??ячи ???? ??? ??????у, ??а ????и, ? ?и ????і ??і??? ????ї ???и ????о
??????я, в ????у, ?? ??я?ів – ?о ??? ??о??у ??ї??у ???? ???ю, ? ?є ???з?
?? ж ?????і?ь (??????й ??к?д), ?о ????и ? ?з’я?ю?? ???ня, ??о ???????и
???? ????.

Д?е я?? є ??г?ня ????в ???ків у ?я?х ???? ????т?я ??і??? ?????? ?????, ?
???ю? ?? ????й ?і?. З???я ж з ??? в ??ї??ій ?? ????о ?????? ? ????
??і?ів ????ів ?????ся ? ?????а.

Дея? ?????і ?????і, ?іє?ую?? ? ????ні, ????? ?????и, ??аю? ???в ??ш ??х,
??их, ???? ???? ???в. П?? ????о ?і?і???ня, як ???о, ???є ??? ?? і я?о
?????? і ?????і ??? ??????ся ??? ?????й ???т (?я ?ся?ів ?сяч ??????х
?п??в), ? ? і?у ??? у ?х ? ????ь ?? [14;34].

Т?? ??м, ???????и і?ую? ??би ????у, ??а ????и, ? ????? ??р ??? ?????ня
???і ??і?? в ???ю ????у – ?? з ???? у?в ????я ?????о ??? в ??, я?ю
?????ся ????. В ????? 2.3. ? ?????є? ???і ?? ???в ??к?? ????ї ???и з
??і??? ? у????у ??. С??о? ???а ?????? у ??і ???і, що ???є?ся з ????і??
????х ???ь і ?????я ? є??? ?? ???и ? ? ??????? ???т??? ???.

2.2. О????? ????у ??????? ??????о ???

Н???? ???? ?и ????і ????х ???ь як з і?з??ї ?? ? ?? ????у, ?к і ???и,
?ля?ю? в ??, ? ??г, о???о ?????, а ?? й ??????, є ????і?м ??м ???и й ??н
???к ??х ?ів ? в з?? ????? ???? ?? в ?й ??і. До ?? ж, ??? ????х ???ь
с??у ?? ????і?і ? ??? ??дя? з ???ня. С???и їх ?о?о ? ???ю? ??є????. Та?м
??м, ??і?? ???і?ь у ??? ? ???м ? ?????я ???? ?????ів [2;13]. К?м ??,
?????і ??аю?ся з ??ою ін?х ????в, я? ? ??ля?? ?????.

Як ?? з’я??? в ?????? р???, ???? ???і ???і?? ???ів є ????і?? в ??, ? й
??ір ?????ів ?я ?х ?і?нює?ся ????о ?г?. Т?і ???? ???і ??а ???? до
???????-???х ????ів. Н????:

Ам.: phonelab; ???????я.

У?.: ??а.

Ам.: lab; ?????я.

У?.: ??а.

Ці ??а є ????? ???я?, ? ???? ? ??????? ??????о ??гу ? ?ю? в ??ї???у
??????у ??? ??ля?і ?????и. Як ???о, ? ??і?а ???а ? ??а-??і?.

У ?????й ?? ? ???????-??н? ????х ???ь ???я?ся ???? і??, ?????і ??и, ??и
?????х ??нь і ??, ??и ???ів, ???в, ?р?й ? ?????х ?????й. Л???і ???і, ?
???аю? ? ж я?? ? ?няття, ?е ???я?ся ? ???, є ????у??о-????и і ? ?ю?
??ля?? ???л??в у ?? ????у [6;41].

Н????, ??о horse (n) в ?ч??? ??????? ?????о? ??? ?? ????и: 1) ??їн; 2)
?ій; 3) ????а.

О?е, в ??? ????? ????е ??о ??? ??і ???ня.

О????? ????у як ???????, ?к і ??ї???о ?????? ???в ?в’я?? ??ж з і???ням
??? ??????” я?? як ?????ія (?о ????я ????я), ??о ????х о???, я? ?є?ую? у
?? ????? ???ня [12;17]. П????и в ??????? ?????о? ??? ??? ????и ???? ????
???і:

neat;

the most; ??ь ?о ?? ??? ?о ???.

gross.

floor;

bomb;

flop; ??е ???и і?? ?о ???і ?? ? ???и.

bust;

stump.

З ??ї???о ??????о ??? ??а ???и ???? ?и??и ?????ії:

??а;

?няк; ?? ???? ?о ?? ???.

???.

Т?? ??м, ??а ???? ????? ????? ??дя? з ????я ????у.

П? ???я??? ??і? ??????? ? ??ї???о ???в ?я?яє?ся ??? ???й ?р ???и, ? ??к
? ??? ??ій ??ї ??? ? ? ?є ?????ів у ?? ????у [12;45]. П???? ???і????х
???ь в ??????? ?????у ??? є ???? ??а:

1) rambo – ?єс??, ???? ?я?м ????ї (N?V) ?д і?? ????о ??я ?????? ?????у і
???? “???и”;

2) tupper – tea & supper;

Т??о ?? ?ня?я ? ??и ????и в ??ї??ій ?? ????к ??, ? в ??ї??ій ???? ??є
???ії ????о ????? ?ю, ??я? ?? в ??і??ій ???? tea ?? ? ??єю ???ю ??ня?я
ї? ??м з breakfast, lunch, dinner ? supper.

3) campused – ????й ????єю ???у (????єю, ? ??я?є ? ?і????у ? ?лю?є ??? і
?т?? ???и, ???і ??и і ???є??а ????? ??????ня). О?і?? в ??ї???ій ?????
?і???? я?яє ??ю ??? ??? ???и, ??у??, ? ?ня?я, ???? ?????? campused, ?
??о ????и в ??ї??ій ??.

Н???о ???? ???і????х ???ь ??ї???о ?????о ???:

1) ??? – ??а, ?????? ??? ???, я? ??о ????ся ?д лю??, ????? ? ?? ??оя?
(?ня?я ???о в 20-? ?? ХХ ?. в С.-П????і ?д ????ня ГОП – “Г???? О???о
П????” і ?з ?ін ?ій?о ? ??ї???о ???);

2) ???? – ?? (??о ???? ?д і?? ??ю ??ля??о ?дя???о ???і??) ? ін.

Т?? ??м, ?и ????і ??????о ???, я?й ??к ? ??ві ??ій ???ї ???, ????ся
????я ? ?и??? ????у ?о ? ?????я ?ів ? ??ві ?і??ції з ??я??? ?????.

Ще о?? з ??? ???х ???ів ????у ??????о ??гу і ??? ???і є ро?? з і???и
(????гі??и о??ця?). Н???им ???м ????у ??????ів є ??к в ?? ????у і????ї
і??и.

Н????: You may think so, but I don’t buy it. В ??у ???? ?с ???? ідіо?,
я? ???є ?е ві?ти ??? ?о ???”. Е?і???? ? ??ї іді?и ?? ????и ??ї???
????гічн? ??? ??ді??о ??гу ?е к??ися ? ??”. У????? ? ??і?ьк? іді???? ???
с?в??ють ? ?оїм ???им ? ?ямим ???ням, ? ?оїм е?ційним ????? ? ??і???м
?????ям. О?е, ??д?а ??а ?же ???и ??ї??ою ??ю ?к: М?? ?к ??ти, ?е ?не ? ?
? ???.

П?? ??? і?? ?? ??і??, я?м ???і?ю? ??і е?і???и в ?? ????у ?? ????й. У ??
???у, ?? ?м??? ??? і???? іді?у в ?? ????у, ??хід? ????и ??й ??з, я?й ?в
? ?? ж ?? ?????е, ?е ??і?е ????в? ???ня [10;38]. Н????: I don’t know how
I guessed the right answer, it was just a shot in the dark. Ві??і?ою
??ї??ою і??ою ?????о ??? в ??у ???у ?? – ???и ???м у ??. В ????? ????
?і? ?я?? ???ня іді?и ? ??и?яє ???ня. То? ??ї??? ?рі?т ?? ?? ??й ??яд: Не
?аю, як я з???вся ?о ????у ???і?, я ??? ??в ???м у ??.

М?? ???и ? ?кі ????:

can it! = be quiet!, stop talking! – ????!, ??? ???я ???ою!;

shut it! = stop talking! – ???и!, ??и ???!

О???? і??? ????ь ???? ????х ???ь, я? є ?????я? ? я? ????ую? в ??-???є?і
в я?с? ????ів. Р??я?ю? ?????і ????ня ????ів, ? ????и ?о ?х, ?е в ??? ???
??і? ???? ? ??і?е ??ля?? їх ?????. Т?? ????ти, ? ???? ???і, ????? ??ї???
?е?? з ??і?ь?? ? ???????, ? ??о?я? ????х ????в ?я ????у:

bucks – ??и;

guy – ?й.

За ???і 10-15 ??в ??ї??а ?? ?????я ???ю ????ю ??і??ів, ? ?у???о ???и
?ці??о-е??мічн?и, ?лі?чн?и ? ????и? ????и. Поява і???их ??рів в я???х
е???? з ??і?ь?? ??са?, ?з????і ???ні ??? ? ??бі?і фі?ми, а ???? ????
???? ??’ю??? ????ій ??яю? ???у ?????я ????х ???ь, ???? ??м, з ??і??? ??.
Найбі?ш?о ??? ??і??ів ??аю? ?????ні ???и, ?, як ?е ?????я ???, ??я? ?
??? ??ді??о ? ??????о ??гів. Це ?я?ює?ся ?м, ? ??г ???і, ? ?????? ???а,
є ??????ю ????ю ???ою – ??? п????е ???? ???тя ???о ????і?у [10;45]:

?? – ??е ???я;

?? – ?я?а;

?і?? – ??и;

?і?? – ????.

С?д ???, ? ??ї??а ?? з її ???ю ????ю ??і?ів, ?фі?ів ? ????ь ?????о
????ь ?я ?о???о і???. Ч??? ??і??ів ???а ? ??ї??? ?? ?з ?і? ?р???о ???,
як ????:

father – ??р;

friend – ??д.

І?а ???а ???а ??? ?ін, ???я????? ????? ??ї??? ??, як, ??ик?д, в ???:

shoes – ??;

trousers – ????;

night – ?????и.

Н???? ??і??? ???, я? ???я?ся ? ?????ї ???и, ???і?ю? ???і?і ? ???ням ??а
??ї??? ??, я? ??? ві??і??о ??і???? ?????я ? ???ь?? ????ня, ???і?? ??
??ям ???і??о ???у:

old (??ий) – ??вий (?с????, ??ий);

ask (???и) – ??ти (????и);

girl (???а) – г??а (??а ???а, ????);

boy (???ь) – ?й (??у?то-?мі?я?е з???ня ? ??ця, ????).

О?е, в ???і ?????я ??ї??? ?????? ???м ?????х ?ів, в ??у ???ня ?лю?ю?ся,
як ???о, ? ???????і ???? ???і, а ??а ?????ї ??і??? ??, і ??? в ???і
????ї ??ю-???є?? ?? ???ю? ???і??о ??і???? ?????я ? ?????о ????ня
[10;46-47].

В ??? ??ля? ????в ????у ????ів ?ід ??ж ????? ??у ??кі?ь ????х ???ь в
????і ??їв ??? ?в. Х?а ??г є ?і????? ??????м я??м, ????? ря?м ??????с???
? ??????х ???ів, ?н ??? ??у ?? у ??і ??їв ??их ?в. С.Б. Ф???р ?інює ??
?е?у в ???? ????? ????ця як п???? 10% ?д ?? ???ля?, ?? як ?р???? ??г є
я??м ??????? ? ??????, ?, ???і?о, ??????ся у ???? ??ї?ів ? ?и ???
???і??о ??їн??? ????у ?и ?р??? ??????? ??? [27;115].

З ?ля? ? ?е ?????? ????, ? ???? ???и, я? ? ?є ?я?х ???і???й в ?? ????у,
є ??ою ????ю, ?е цю ????ь ??а ???? ? ????ю ???в п???і ??і??? ???????
???и, я? ? ???? ??ля?? в ?????? ?????.

2.3. А??з ???в ????у ????х ???ь ??????? ??????о ???

В ??й ????й ??? ? ??ля?є? ?????і ? ??? ???а? ????х ???ь з ??і??? ?? ?
??ї??у ? ???? ???н? ???ь, я? ??а ???? ? ??????? ??????о ???. В ??? ??ї
??? ? ??і??? ??у ???у ????ів ??????? ??????о ???, я? ????ю ????ю ????є
150 ????х ???ь (?в. Д???). В?і?а ?? ?я? ? ????в ????о ??? [45; 47; 48;
51; 52]. Л???і ???і, ?????? ?я ??і?, ?? ????і ?я?м ??? в ????х ??? ??і??
???и з ???ою college.

В ??? ????? ??д ?? ??? ???? ???ня: ? ??? ????? ????х ???ь ????и, я? ???
????у ?к????ю?ся ?и ????і ????ї ???и, у ??? ???у ?єї ???и, я? ?????я ?
??????? ??????о с??у.

О?е, ???????и ?? ???у ???в? ???ь, ? ??? ????, ? ???? ????в, як ??и?,
???ю?ся ??і??? ?????? ????? ????х ???ь, ? ???ю? ?? їх ????й ?і?. Т?у
???ня ??к???, я?й ??ює з ???ім ???м, ? ????ю?ся ?? ????и, ?ля?є в ??, ?б
????и ????? ???і??о ????у в ?? ????у, я?й ???????ся б ????о ????ю з ?м
?????і?ю ? ??і?ою ??????ю. З??о до ?????о ?? ??і??ня, ???? ???і, ?????і
???і?? ??????? ?????? в ?? ????у, ???ля? ??? ???у ???и в ??????й ?бі?і.
П?ілю??є? ? ????? ?????:

bunk off – ???ю?? ?ня?я;

cockamamie – ????? і??;

condition (n) – ???к;

dog – ??? і??;

dark side – ?????? ??н;

floppy disc – ????, ????й ???т;

nitpick – ? ???и і??;

pee-head – ??????;

reader – ?а???;

wiseacre – ?? ???а лю??.

Д??м ???м ????у, ? я?? ?аю?ся ?????і ?и ????і ????х ???ь, ???а ?и ????і
??????о ???, є ?????я ?о ?и??й ????. Як ???? ?? ??і??ня, ?? ч?? ?????і
???і ?и ?я?м ????ня й ?з’я??ня ???ня ??а ????к ?го, ?, як ?? ?е ?????я
???, в ?? ??і?? і?? ??? ???й ?р ???и, ? ??к ? ??? ??ій ??ї ??? ? ? ?є
?????ів у ?? ????у. Для ??????я ????х ?? ????в ? ???? ? ??і?е ???? ???
??і?ш я???х ????в ????ів, ?????? ???о:

be а whiz at something – лю??, ? ??? ???я, ??ю?о ????? в ??? люд?а;

campused – ????й ????єю ???у (????єю, ? ??я?є ? ?і????у ? ? ?лю?є ??? і
???і ???и, ???і ??и і ???є??а ????? ??????ня);

God sguad – ????, ? ??і?і?ю?ся ? ???? ???ї;

grunt – ???т, я?? ???о ???? ???, а ? ??ня;

Hell Week – ???ь ??я??я ??????ів у ????;

pass-man – ???т, я?й ???є ??? ?з ????;

sandwich course – ????а ??? як ???а ??? в ??і?? ????;

zerology – ?? ??? ??ій, я? ??а ? ??і???.

zonk out – ??и з ???к ?д ??????ня ?о ??и.

Н???? ???м ????у, я?м ???ую?ся ?????і ?и ????і ??і??? ??????? ???и, а ??
і ?и ???а? ???, в ?? ??і ??????о, є ?????я. Ми ?є? ?????, ? ві??? ????х
???ь, ?????? ?? ? ????ю ?????я є ????м. П???? у ???і ???и ??????о ???, з
я?ю ? ??ю?? ?и ??і? у ??й ???, ???ів ????у ????ів ?????ям ????. Н???о
??? ????в:

air head – ???я ???;

bookworm – ???й ??’як;

pass-fail – ??к-???к.

Н??і?о ????и, ? у ???і, ???????й ?? в ??? ??ї ???, ?ю? ??е ?? ?и ???
????у а ??: ??????й ????, ?????я ?о ???? ???? ? ?????я. І?? ???в ????у,
??ля??х в ?????му ?з??, ??і?? ? ??.

Т?? ??м, ? ??? ??і? ????ї ???и ?? ??і?? ?????і?ь. П??я?и ???? ????ь
????х ???ь у ???і (150) ? 100%, ? ???и ????, ? ???? ???м ??к?? ????х
?????й є ??к ??о???о ???????о ?????у, ? ???є ????о 79% ?д ????ї ????і
?ів. Всі і?і ???? ???і ?? ?????і ? ????ю ??х ???в ????у як е??і??я ?о
???? ???? ? ????ння. О?е, ????о 19% ????х ??т??ій ?????і ???о, і ?? 2%
????ів ?? ?????і ? ????ю ?????я.

Т??ця 2.3.1.

Кі???? ??із ???в п???? ???и ????ів

З?іб ????уКі???ь ?івВі???? ?і?і???ня Е?і???11879% Е??і??я2919%
К????ня32%

Пі??я? ???? ?????о ?? ??і??ня , ? ???? ? ??і?е ?????, ?, ос??? ????е
??і??ня ????? ???? ????ю ?????ня ???в ????у ?и ????і ??і??? ???????
???и, в ??й ??? – ?и ????і ??г?? ???ь ??????? ??????о ???, ?к ?? як і
?????ь ?ст???ня ?х ??х ???в ????у, ? ?є? ???? ??????, ? ????? ???
??і??ня є ?’є???? ???? ????ї ??????? ????, я? ??ці?? в ??? ????у ??і???
??????? ???и.

В???и ? Р??? 2

С?????й ??г ???? ? ??і??? ??????? ???и, ???? я?ї, в ?? ?’є???х ???,
????ь ??у ????ь. В ???і ??і??ня ???и ? ??????о ??? ? ????ь ? ??ід до
????у ??і??? ??????? ???и, ??????? І.В. К???м.

Сп??і? ???? і????ї у ???і ???я?ї ????ї ???и ? ?ля?є в ??ій ???? ???:
??і?е ????ння ????у ? ???????я ??я? ??о?ї ??, а і??и ?? ????и ? ???о
????ння. Для ???? і????ї ?и ?????у ?????? ?вл???ї ????и ?х, ?о ????, ??ш
?і????м у ????і є ????а ?р??а ???? ??м ??????о ???ня із ????ням ???ня
??????о, ?, в ?ою ??у, ?є ??у ???? ??ій?? ????и ??їн??? з ??і??и ????и
???ня? ? ?????и ?????и.

П? ????і ????ів як з і???? ?? ? ?? ????у, т? і ???и, ???і ???? ?ля?ють у
??, ? ??г є ????і?м ??м ???и і ??н ???к ??х ?ів ? в ??і ????? ????ня ?
???? ????х ???ь, ?? о?ією з ???? ????в ?и ????і|????| ????ів|
є|з’я?яє?ся| ??к ???? ?????ів.

П? ???я??? ??і? ??????? ? ??ї???о ??? ?я?яє?ся ??? ???й ?р ???и, ? ??к ?
??? ??ій ??ї ??? ? ? ?є ?????ів у ?? ????у.

С?? є ?і?р???м ????и?? я??м, ????? ря?м ??????с??? ? ??????х ???ів, ?е
?н ?? ??у ?? в ??і ??їв ???х ?в. У????? ??г, ? ??і? ?д ???????, є я??м
??????? ? ??????, ? ??????ся у ???? ??ї?ів ? ?и ??ку ???і??о ??ї??о?
????у ?и ????і ??????? ???.

Рі?а ????ь ????х ???ь, ? ????ую? в ????і ??ї?ів ? ?????в ? ???? ????у
??????? ???? с??і?ів, ????ів-??ій ????? ? ??и ??о-???і?? ?д?і??й ?
?????? ???? у ??сля???у ???і з ??ю ????ня к??ів і ????ів ?? ???, ?????м
я?х є ??а ??? ??і??? ????ів ??ї???и ??е?? ? ??????? ??і??? ?????? ????у,
?о ??р???я ????о ????у.

На ??? ?????о ??і??ня ???и ????ів ? ????в ????о ??????? ??? ?? ??і??
?????і?ь, ? ???? ???м ????у ????х ?????й є ??к ???і??о ?????у (79%), д?і
? ????ю ?????? ????х ???ь ?е ?????я (19%), і ?? ???? ????ь ????ів ??
?????а ? ????ю ?????я (2%).

П???? ??і??ня ????? ???? ????ю ?????ня з??ів ????у ?и ????і ????х ???ь
??????? ??????о ???, ?к ?? як і ?????ь ?????ня т? ??х ???в. Р????и
??і??ня є ?’є???? ???? ????ї ??????? ????, я? ????? в ??? ????у ??і???
??????ої ???и.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В ??й ????й ??? ?? ??ля?? ?????і ????ня, ??????ня ? ????у ??????? ?
??ї???о ???т??х ???в.

В ???ій ??і??ій ?? ??г є ???ою ????ю ?в? ????ї ??, ????ляє ??? ???у її
?????? ???, ?? ? ????і?я і???ів ??і???, ?і?а ???х я?щ ??я? ??, я? ???? ?
??? ????? і ???і?? ??, ????ь я??? ?????ня в ???.

В ?????і і ???р і?ую? ??і? ?? ????ня ??і? «???. Т???і ?ля?ю? у ???іях
??і??я ??? ?д ?????ів, ???і?і?ів, ???у, ??у, ?????ів. Бі???ь ????х
?????й ??і?яю?ся я??? ????м ?????о-??іст??м ?????ям, ? ???????ся
????о-?????ю ?????о-??і?ою ?і??ою ????єю.

У ??? ?ід ??і?я? ????й і ??і??? ??г. М??і?ий ??г ?????я ? ??і???о ???.
С?д???? ??г є ??м з ?рів ?к?? ?????о ???. З??у ???у ?? ????? ??? ???ля?
?????? ? ???і?і ???і?и, я? ??аю?ся ??? ??у. С?????? ???, як і
??-я?й|?я??| ???і|, ???? ?я? ???і?ь ?ж|?ж|. Г???и ?о ?го ????і?ь н????,
????|?? ?| ?? у???ня ? ???лює?ся, і м?? ??а ?і?нює ? ??о ????й ? ??я?й
??в. В????и ?????? ??г як ???? ????? ? як ?’є? ??????я ??а ??|???| ???.

Ст????ий ??г я?яє ??ю ???й лі?????й ???н, ?????я я?? ???? ? ??|? ???|
???и ???? ???и, ? є ????м з|із| ??ї ?? ????ї, ?е і ?????и, ?????и і
?????? ???. Він і?? в ??????у ????? |с????і|– в ???х ??ш-?? ???т? ?????х
???.

С?????й ??г – ? ????, я?й ж???я ??? ?????????? ??|я??|, ?? ? її ?????у і
??а???у ???. С?? ??? і????ї ?о? ????? ?? ??о ??. П?ік ?єї ???и ??? ?
?????ся, ?н ??|???| ??м ??є|???є|, а в і?і ???и ?? ?????м.

В ??? ??????ся ??іб ??я м??? ????у, я?й ?? ???в, ??о ?| ??ї ??|я??|
з|із| ????о ???м ??ем ???, я? ?аю?ся ? ?? ?????ня ??|???| в ??ій
?????в?й ???ії. Н???ш ?????и ???и ?і???ня|, ??????| ??????у| ??? є
???і?а|, ????о-????|, ????о-???| ? ???а|.

С?????й ??г є ??м з ??? ????ня ????? ??? ?? ? о?? з ????в ???? ??і???.
М?? ???и, ? ????ю?ся в ??????у ???, ??я? ?? ????ю ????????ю ?????єю ?я
??????я ? ???и ?і?? в ?????у ????і.

Ф????я ????у ??????о ??? ?????ся|????| ? ???к ?х ? ??? і ???в|??ів|, я?
???? ??|я??| ???і. Рі??я ?ля?є ??|???| в ????ях. На ??е ??е ? ?????і?ю
??дя? як і???ні ?????я, ?к і ?????я з|із| і?их ?????| ?????|. О???
??????о ?е?у ?і??и в ?? ? ??? ???і?и ??і???х ??, ?е і є ??м з ??і?ш ????
???в їх ??ля???ї ? ??іля?ї в ????? ??? ? – в о??? ???? – у ???ній ???і
?????? ??. Н????|??м| ?т??м|???ім| ???? ????ня л????о ??? ???
є|з’я?яє?ся| ?????| ? ?????|. Л???і ???і, ???? ?я?м ??????о ?о ??????о
??????ня, ??о ?ся? ??????й|, ??????й| ???? і, ??м ??м, ????ю? ????у
??і?ь ??????|. В ???я?і з ??? ?????и|????и|, ??? ?? ??и ??? ????ня ?????
??у|???ії| ???т??? ??? є н???ою. Бі???ь з??ів ????я|????я| ??х ?о??? в
??????у ??? ?і?ю?ся як в ??і??ій, ?к і в ??ї??ій ??х|я??х|. З???и ?????
в ??е???? ??? ??? ?? ?і ??? ????? ?????? ??, а ??ж їх ????ня ? ?і і?і
???і ????.

С?? ???? ? ??і??? ??????? ???и, ?и ????і я?ї ?????ую?ся ???і?і ???
????у. В ??й ????й ??? ?? ????о ??і??ня ???и ????ів ? ????в ????о
??????? ???, в ????? я?? ?? ??і?? ?????і?ь, ? ?и ????і ??? ????? ????ся
ві????и ??????й ??їн??й ????, ? ????є?ся ??ю ж е??????ю, ?о ?и ?я?м
????ня і ?з’я??ня ???ня, ??о ???????и ???? ????. В?????є?ся ??ж ??й ??б
????у як ?????я, ?е ???? ????ів, ?????? ? ????ю ??о ??? ????у є ????м.
Н???ш ????и ?и ????і ????х ???ь є ??? ?а?я ?о ??г, ??о і????я ?о ???ію
???ня ???і??о ????у

П? ????і ????х ???ь ???о ????я ? ря? ??????й ???о ??к?? з ??ю ? ?? ????
????????ну ???ію, ???? ?????? ???, ?е й ????? ???у ???ь ??????, я? я????
???ю? ????? ????у ????в ????, ?? ? ??г – я?? ? ??ки ??е, ?е й ????е,
???? с?????й ??г ??лює ????і?ь ???????” в ??і???, ?е в ?й ? ?с ???є
???ію з??????я?м ??? ? ????ям як в ???і??у ?і?, ?к і в ??і??? в ???.
Г??? ??, я?й ??? ??г ????в – ??????я ???я ??????, ???? ??????.

Пе????а ????? ??і??ня ?ля?є у ??ля? і?? ??в ??????? ???ж?? ???, ????д
??’ю???о, ? у ?? ?????і з ??ї??? ???м, ?кі?? ???? ????й ???? ???і??
????ї ???и ????є?ся ?? в ?е? ???? ???? ??’ю??? ????ій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Б??ін В.В. С???й ??????й ????? ??г як ???? ????у. – К.: Л??, 2002. –
313с.

2. Б?я?а Т.М., Х?я?в В.А. Н?????ая ???а ?????о я??. – Л.: ЛГУ, 1985. –
194с.

3.Б????ая Н.В. М????й ??г: ?????? и ???????? // В??? я????ия. – М.: Н??,
1996. – №3. – C.32-41.

4. В?ю?н В.Г. О ???? ?????я ?? ??? в ?????м ????? я?? // У?н. ?п. ЛГПИ
?. А.И. Г???. – Л.: ЛГПИ ?. А. И. Г???, 1955. – т.3. – С.47-50.

5. Г???? И.Р. О ???е ??г // В??? я????ия. – М.: Н??, 1956. – №6. –
С.104-107.

6. Д?? В.О. А?і??і?і ???и ??????о ??? США // Ві?? С?ДУ. – С?и: С?ДУ,
2006. – №11. – С.39-43.

7. Дорда В.О. Статус студентського сленгу та адгерентних груп
англомовної ненормативної лексики // Вісник СумДУ. – Суми: СумДУ, 2006.
– №3. – С.188-192.

8. Ж????й В.М. Н?????й я?к и ????? ????. -Л.: Х??. л?., 1936. – 215с.

9. Запесоцкий А.С., Фаин Л.П. Эта непонятная молодежь. – М.:
Просвещение, 1990. – 145с.

10. З??й Ю.А. Р???к ?????? ??? ???? ??і??? ??. – З??і?я: З??і??й ??.
?-т., 1998. – 430с.

11. И??? Г.Р. Т??????ая ???е???я ?????о ???????? ???: А???. д?… ??. ??л.
??: 10.02.04. – М., 1991. – 115с.

12. К???о О.Л. П????я ?????? ??? ??і??? ?? з ??????? ????м: А???. ?с…
??. ??л. ??. – Х??в, 2000. – 20с.

13. К???ая Н.А. О????? ???????ия ??????о ??????о ??? // Я????? ???????
???к. – Я?с??ь: Я????? ?с. ?д. ?-?т ?. К. Д. У????, 2004. – № 2. –
С.9-12.

14. К????в В.Н. Т??я ???да (ли?ви????е ???ы). – М.: Н??, 1973. – 180c.

15.К???? М.М. О ???и??? ???е ?????о ???а // С????-???????е и?????я. –
М.: Н??, 1976. – №5. – С.111-117.

16. К???ь І. В. Т??я і ???? ????у (???н? ????): Пі???к. – Ві??я: Н?а
К??, 2001. – 448с.

17. К???? В.А. П??и?м з ??і??и ??і??? ?? (A Book of Practice in
Stylistics): Пі???к. – 2-? ?д., ???. ? ??р. – Ві??я: Н?а ??а, 2000. –
160с.

18. Л??а Е.В. О ????? ???е // Р??? язык. – М??: МГПИИЯ ?. М.Т??а, 1990.
– №10. – С.54-59.

19. Л???а С.И. М????й ??г ?к ?????? ??? ????а?и ??я // Б?? и я?к. –
Н?????: Н??, 2004. – №5. – С.167-173.

20. Л???ая З.Д. С????? ???? ????. – М.: URSS, 2007. – 220с.

21. М???? М.М. Я???я ???? ?????? ?????о ??? // Ин. яз. в ??е. – М.:
П?????, 1962. – №4. – С.102-113.

22. М??ю?в А.А. М?? Уэ? и ?о ???? ???ия ??ию // Ин. яз. в ш??. – М.:
П?????, 2003. – №2. – С.46-47, 54.

23. Н???? С.Ю. И???????я ???ия ?????м я??м. – К.: В?а ??а, 1987. – 140с.

24. О?? Г.А. С????ая ????ая ??. – М.: В??я ??а, 1991. – 254с.

25. П?с? Е.И. О??ы ???????й ???? ???ия ?????? ???ю. – М.: Р??ий я?к,
1989. – 215c.

26. П??? С.В. С??: ??????, ?е ????о // У?к ??ї???. – К.: Н?к. ??а, –
2002. – №2. – С.26-28.

27. П?я??? У.О. С?і?і????? ? ?а??????? ???и ??????ня ????ї ???и (? ?????
????и США): А???. ?? ??. ??л. ??: 10.02.04. – Л?ів, 2003. – 246с.

28. С??? В.Л. О??ы ???ия ??? ?оя??? ??. – М.: Р??? я?к, 1982. – 180c.

29. С???в Л.И. Л?????я н?? и ?????е. – М.: Н??, 1977. – 252c.

30. С???в Ю.М. О??ы ???т?и ?????о я??. – М.: ООО ??-? А???”, 2000. –
224с.

31. Ф???а Л.Л. С????ая ????ая ??: ??а ?и ????а. – М.: П?????, 2002. –
321с.

32. Х???а Е.В. Об ????? и ???? об????я ????о и ??е???? ??? (? ????е ??.
яз.) // Р??ая и ???????ая ????я. – К??ь: У???с, 2002. – №2. – С.59.

33. Х?я?в В.А. В???е в ???? ??? – ????о ????? ?????о ?????я. – В???:
ВГПИ, 1971. – 176с.

34. Хомяков В.А. Нестандартная лексика в структуре английского языка
национального периода: Автореф. дис… канд. филол. наук: 10.02.04. – Л.,
1980. – 75с.

35. Чуковский К.И. Высокое искусство. – М.: Советский писатель, 1968. –
384с.

36. Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка в США. –
М.: Наука, 1983. – 213с.

37. Ш?? У.П. Я???я ?????ия и ???? ?????м я??м. – М.: В??я ??а, 1972. –
196c.

38. Bradley H. Slang // The Encyclopaedia Britannica. – 13th ed. –
London: The Britannica, Inc., 1926. – Vol.25. – P.207-210.

39. Drake G.F. The Social Role of Slang // Language: Social
Psychological Perspectives / Ed. by H. Giles. – Oxford: Pergamon Press,
1980. – P.63-70.

40. Greenough J.B., Kittredge G.L. Words and their Ways in English
Speech. – N.Y.: The Macmillian, 1929. – 318p.

41. Holms J. An Introduction to Sociolinguistics. – N.Y.: Longman, 1997.
– 412p.

42. Mencken H.L. The American Language. – N.Y.: A.A.Knopf, 1992. – 333p.

43. Partridge E. Slang Today and Yesterday. – N.Y.: The Macmillian,
1934. – 476p.

44. Sledd J. On Not Teaching English Usage // English Journal. – N.Y.:
Random House, 1965. – Vol.54. – P.698-703.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

45. Г???и Г.Г., Ц??? А.М. Р??о-????? ?????к ???й ???и и ???. – М.:
П?????, 1991. – 45с.

46. К???юк Т.М. С??? ????о ??ї???о ???. – Х??в: Ф?іо, 2006. – 352с.

47. К?ря?? А.Ю., К????н Г.Д. А??-??к? ???ь ??? и ??????й ???и. – М.:
ООО ??-? АСТ”, 2006. – 384с.

48. Ш????? П.А. С??? ?в??? а?????? ???. – М.: ООО ??-? А???”, 2005. –
288с.

49. Ayto J. The Longman Register of New Words: Longman Group UK
Limited. – Moscow: Russkii Yazyk, 1990. – 314p.

50. Flexner S.B. New Dictionary of American Slang / Comp. by R.Chapman.
– N.Y.: Harper and Row, 1986. – 498p.

51. Spears R. A. NTC’s Dictionary of American Slang and Colloquial
Expressions. – N.Y.: McGraw Hill, 2000. – 3rd ed. – 560p.

52. http://www.onlineslangdictionary.com.

SUMMARY

The subject of the research work are the slang units peculiarities and
methods of their translation from English into Russian.

The actual value of the research is determined by the necessity to study
the specific character of the American student slang translation.

The aim of our research is to study and compare the peculiarities of
composition and functioning as well as translation of the American
student slang with the Ukrainian one.

Meeting this aim involves the solution of certain specific problems:

– to determine the concepts of youth and student slangs in the common
slang system;

– to analyze the student slang sources of origin and spheres of usage;

– to study the peculiarities of composition and functioning of the
American and Ukrainian student slang;

– to study a definite amount of American student slang units and to
analyze the methods of their translation.

Student slang units from the dictionaries of the English, American and
Ukrainian modern slang were used as a material for research.

The research methods of the work are comparative, descriptive, method of
contrastive analysis and comparative historical method.

The aim and the tasks of the paper determined its structure:

Chapter 1. Youth and student slang in the common slang system

1.1. Youth and student slang definition

1.2. Youth and student slang variability and changeability

1.3. American and Ukrainian youth and student slang sources of origin
and spheres of usage

1.4. American and Ukrainian student slang language peculiarities

Conclusions to Chapter 1

Chapter 2. American student slang translation analysis

2.1. Translation aspect of the specific substandard vocabulary

2.2. American student slang translation peculiarities

2.3. Translation methods analysis of the American student slang lexical
units

Conclusions to Chapter 2

General conclusions

Bibliography

Theoretical significance of the work lies in the fact that it makes a
contribution to the research of interrelationship “language – society”
in terms of theory of translation.

Its practical value is determined by possibility to use the material of
the research in translation and lexicography practice as well as in the
course of teaching such disciplines as theory and practice of
translation, stylistics and lexicology.

In Chapter 1 of the given research work are examined theoretical issues
related to definition of the youth and student slang place in the common
slang system, youth and student slang variability and changeability at
the background of different cultural and historical epochs; the
attention is paid to the student slang sources of origin and spheres of
usage; are examined and compared the main methods of American and
Ukrainian slang units composition.

Chapter 2 of the paper is dedicated to the main problems of slang
translation; slang units of the American student slang are studied and
the methods of their translation into Ukrainian are analyzed.

ДОДАТКИ

С????а ???а ?????к? ????ів з ????м їх ????у ??ї??ою ??ю

А?????і ????и ? їх

?????й ????В?і?? ????у ??????х

????ів, ??????і у ???? ?р. ????e boon coon – ??, ?ия??, ???а лю?????,
?тяй, ???? ace into – ????и ? ???к з?я?я answer off the cuff – ???і?? ?з
пі????і??????air head – ???я ??? ??а, ??а в ???basics – ???і ????be а
whiz at something – лю??, ? ??? ???я, ??ю?о ????? в ??? люд?а ??blew out
– ?й, ? ????є в ??і ?’я??я ?д ???м ????и ????й, ????, ?????

beef – ???????й, ????а, ???, т??, ??яbird-brain – ????? ???т????,
?????birdcage – ?????? ????????, ???, ???к, ???blow off – і????и ?о ???и
к??ьі???и, ????, ?????boogerhead – ?ия??, ?????, ?тяй, ????bookworm –
???й ??’як????borough boy – лю?? з ???і?я, п???і? ??і?, ?і?кbrain –
і??і???й с???brain dead – ????й, ????й ??ти ??я?р, ????, ?????й braniac
– ?? ???а лю??, і?е???л??, ????, ???? bug out – ????и з???, ???bunk off
– ???ю?? ?ня?я ?и??, ???, ????, ??? ?? bust – ???а ??butterhead – ????ий
???т????, ?????button up – ?????, ????и ???у ????и, ?????, ???и ???я
???оюbuzz crusher – ???, ??о?н??????, ??рcake-eater – л?? ?ля??, ???к
campused – ????й ????єю ???у (????єю, ? ??я?є ? ?і??и?? ? ? ?лю?є ??? і
???і к???, ???і ??и і ???є??а ????? ??????ня) chalkie – в???ч ???clam –
???а ?юк, ??? coach – ???т, я?й ? ???є у ???????cockamamie – ?????
і??????? і??communist – д??й, ???й?????, ?????, ???й condition (n) –
?б?????ь, ???к ?і?condition (v) – ?р????и і??cooked – ?? п’я?й ???? у
?м, п’я?й як ???й/як ?пcrab – ???и ?о ? ????и ?і?у з???и, ????crack – ??
???, ????й, ????, пі??аcrack a book – ??и ? ????? ??и ???cram – ????о
??и ?? ??і ??д і??????и ?ю ?ч ??і?crap out – ? ???и і?? ????, п????
і??crew – ?? ??ів ??а, ??, ???, ??о crib sheet – ????а ??а, ??а da
nazzis – лю??, я? ????є ???л ? ???іdark side – с?????й ??н???? ???dig in
– ???? з ???ю у ???ня з???digithead – ?й, ?о ??? ??ює з ??’ю??мdodo –
?р?ь?т, ???к, ???і?к, ?і?, ????, ????, ???dog – ??? і?? dogpack – ??
??ів ??а, ??, ???, ??оdorm – ????? г??к, ???, ???к, ???down with that –
????ся з ??? ?о з ??? ?????ьduckets – ??і ???с, зю?, ???, ??иfam –
???false messiah – ??ь ?о ??, ? ? ?????є ??і?? ???fixer – ????й ?? ??д
????ю ?о ???м ???? floppy disc – ?з??й, ????й ???т ??н, ???о, ?????
four-eyes – лю?? в ??я?х ??к?fress – ???? п??, ???а freshman – ??????
???а, ??с, ???? fundamentals – ???і ????gen up – ????я ????х???яget
one’s johny – ??? ????у ???, ??, ?х?и, ????, ???, ????и God sguad –
с???и, ? ??і?і?ю?ся ? ???? ??гіїgooey – ????, ??? ???а ??і?, ?ся, ???,
??grunt – ?у??, я?? ???о ???? ???, а ? ??няgun (for smth) – ??
????я??иgunner – ???? ???т ??н, ???о, ?????have a ball – р????ся ?????я,
д????и, ????, ?????ь have a belfry – ?? ???? ?? ???, ????м have a mike –
??? ? ???, ??рю?ти????и, ????ю???, ????? ??уhave arms – ??????
???у?ж??и, ????? ??Hell Week – т??? ??я??я ??????ів у ????hit it off –
???и з ???hole – ????? ???, ???, ???к, ??? hooch – ?рі??а???я, ??і??а,
??, ??с, ??с, ??а, ??, ??а, ??пhunker down – пі?????я ? і??уjack-off –
??р ?ля??, ???к jag – 1) ???а; 2) ?ля?а 1) ????а, ?р, ???я ??????; 2)
???н, ??няк janky – ??????й ???я? junior college – ??і?м???kegger – ???а
????, ??, ??kill – ???ю??ся ??ня?ся, ??и ??, с???ся, тю?? kiss smb off –
?????и з ?ів???? ???и з ?і??longhaired – і??і???й ???тloot – ??і ???с,
зю?, ???, ??и lost time – ???й ?сlunch – ????ся ??и з ???к, ??і? make a
play for – ??ця?ся, ?і??а? ????ся, ???mind-boggling – ?? ??? ?я ????я
ві??а, ?????йmixed media – ????, ??ія, ?????ня з ???с??ям ????х ?????
???в (??, ?діо)mug – ????, ????й ???т ??н, ???о, ?????
multiversity/multiuniversity – ?і???? з ??і?ю ?????в, ??і??, ??ів, ??? з
я?х ????ляє ??ю ????? і???тnitpick – ? ???и і?? ???ти, ????и і??night on
the town – ??р р??г ????nongraded – м?? ???ня ?з ???в і ?і?к oil it –
????? ? і??у ?ю ?ч, ? ??ющюю? ?????и ?ю ніч ??і?P. – ?? з ???в ?????ь,
???, ???, ???, ш??кpass-fail – з?ік-???кpassing-belief – ?? ??? ?я ????я
???а, ?????йpass-man – ???т, я?й ???є ??? ?з ????pee-head – ??????;
??play monopoly – ??? ????у д??и, д?и, ???, ????, ???, ????и plough – ?
???и і?? ???ти, ????и і?? poindexter – ????, ????й ???т б??, ??и?, ?????
poop sheet – ???д ?ня?pop-test – ?? ?з ?????pothead – ??? ????и
????powder up – б??о ??? ???и, ??д??и, ?????, ???? ? ?????в prelims –
????? ??? у ??prexy – ???pull tubes – ??? ????у ???, ??, ???, ????, ???,
????иpummeled – п’я?й ? з??, ?д ??м, ??й rack one’s brain – ??? ?????и
??к, ????raize da roof – ??е ????и ?с, ?????я ?????я, д????и, ????,
?????ьrally – ????и ???у????, ?????иrave – ???а ????, ??, ??reader –
????а ??а, ??аreadingman – с???, я?й ??е ???я????, ?ня??йrentals – ???
?????і, ??і, ???, с??, ??? sandwich course – ????а ?б?а як ???а ??? в
??і?? ???? score – ?ся?и ??? ?????в у ????scream – ??к ??р, ?????, ?а?и
в ???, ?ік ship – ? ???и і?? ????, ????и і?? sink one’s teeth into smth
– ???? у ??ю з ???ю?????sleeper – ?? л??й slip smb five – ???и ? ??? в
?? ??і??яsmokey treat – ????а б??ля, ??, ??с, ??с, ??а, ??а, ?р? spliff
– ???а з ????ою ???, ?сяк, ???, ???а, ???а, ???а stamping ground – ??е
??і?? ???и ?????, ???о, ?????stopout – ???т в ???і?ій ???? super-strap –
????, ????й ???т ??н, ???о, ?????sweathhog – ???т, я?й ? ???є у
???????talk through one’s hat – ??? ???? ?о ?? ????е я??м ??? techie –
???т ??і??о ?? ??? thickhead – д??ь?т, ???к, ???і?к, ?і?, ????, ????,
???throat – ????, ????й ???т ??н, ???о, ????? tool – ????, ?і??? ???т
??н, ???о, ?????tree – ????а ??і??а, ???я, ??, ??с, ??с, ??а, ?ан, ??а,
??п tribe – ???ія, ?? ??ів ??а, ??, ???, ??оtumble to smth – ???? (???т)
???, ??ля?, ????wash out – ? ???и і?? ????, ????и і?? wench – ????, ???
???а ??і?, ?ся, ???, ??windy – ???? ???, ??аwiseacre – ?? ???а лю??,
і????? ??, ??з?р, ???? wonky – ????, ????й ???т ??н, ???о, ?????wetware
– ??к???аzerology – ?? ??? ??ій, я? ??а ? ??і??? zombie – ???? лю??
??дя?zonk out – ????ся ?д ??????ня ?о ??и з??и ??2,5 – ?і??????й ??????
?о ????ь. 42 – ?? ??? ???й, ???й

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020