Реферат на тему:

Вплив явища політичної коректності на утворення евфемізмів в
американському варіанті англійської мови

В англійській мові, зокрема американському її варіанті, в останні 15
років значного поширення набуло явище політичної коректності (political
correctness), яке стало одним з домінуючих джерел виникнення евфемізмів.
Сучасні словники евфемізмів [5, 6, 12] фіксують евфемізми-неологізми,
викликані прагненням мовців бути політично коректним, політично
коректна лексика є об’єктом дослідження як вітчизняних, так і західних
мовознавців [1, 5, 8, 10, 12], але в цій статті вперше робиться спроба
окреслити основні особливості впливу явища політичної коректності на
виникнення евфемізмів в американському варіанті англійської мови та
проаналізувати основні зміни, яких зазнає лексика в результаті цього
впливу.

Історію виникнення терміна “political correctness” прослідкувати важко.
Припускають, що вперше його було вжито в 1987р. в бестселлері Алана
Блума “The Closing of the American Mind”. У вузькому розумінні
виникнення терміна “політична коректність” пов’язують з протестом проти
чоловічої зверхності над жінками, а в широкому змісті політична
коректність в мові охоплює делікатні теми вікової, расової та статевої
приналежності, соціального та майнового статусу, здоров’я та зовнішнього
вигляду, фізичного розвитку, безробіття та ін., що вимагають вживання
одиниць вторинної номінації для уникнення образи чи некоректного
ставлення до індивіда: optically darker, photonically non-receptive
замінює лексему blind, visually oriented — deaf, economically
unprepared — poor, displaced homeowner — bum, selectively perceptive —
insane, self-paced cognitive ability — learning disability,
dysfunctional family — broken home, [14], to have a nervous
disability — to be mentally ill, lower income brackets — poor, special
area — area of high unemployment, special чи approved schools — schools
for the backward or troublesome, bachelor girl чи swinging single —
spinster, separate development — racial apartheid [9:73], unwaged —
unemployed, substandard housing — slums, developing countries — poor
countries [1:9].

В більшості випадків мовці пояснюють вживання евфемізмів політичної
коректності бажанням уникнути будь-якого виду дискримінації (статевої,
расової, класової, розумової та ін.): наприклад, представник
європеоїдної раси з метою уникнення дискримінації темношкірих при
вживанні лексеми white евфемізується термінами non African-American, non
African-Indian, European American чи Caucasian. Серед прихильників
політичної коректності широкого вживання набули номінації для позначення
різних видів самої дискримінації: racism (расова дискримінація), sexism
(статева дискримінація), ageism (дискримінація людей похилого віку),
hightism (дискримінація людей високого зросту), classism (класова
дискримінація), ableism (дискримінація щодо фізичних та розумових
спроможностей) та ін. В США політична коректність поширилася навіть на
мультиплікацію і проявляється в усуненні з дитячих мультфільмів
персонажів та сцен, які вважаються образливими або політично
некоректними. Зокрема, об’єктами цензури стали зображені в мультфільмах
цигарки та алкоголь, а також некоректно представлені раса, стать і
національність персонажів. Наприклад, із мультфільму 50-х років
“Червона Шапочка” вирізали сцену, в якій вовк висловлює своє захоплення
жіночими принадами Червоної Шапочки. Це, на думку американців,
дискримінує жінок. Із класичного мультфільму Уолта Діснея “Фантазія”,
знятого в 1940 році, вирізано сцену, в якій чорний кентавр прислуговує
білому кентавру. Ножиці цензорів порізали навіть улюблений мультфільм
дітей “Том і Джеррі”, в якому зникли епізоди, що були потрактовані як
образливі для китайців, індіанців та негрів [2:9].

Окремо слід виділити розряд непрестижних, на думку мовців, професій, які
в останні роки вимагають елевативної евфемістичної субституції: butcher
стає meat cutter (meat purveyor), barmaid – beer-dispenser,
rubbish-collector – garbologist (sanitation engineer), teacher –
educator, window-cleaner – glass maintenance engineer, hairdresser –
hairologist (hair stylist, hair artist, coiffeur, tonsorial artist)
[9:74], dentist – dental surgeon чи odontologist, real estate agent –
realtor, press-agent – publicist, floor worker – aisle manager, hotel
valet — tailor [13], second-hand car salesman – a used vehicle
merchandizing coordinator, filing clerk – an information retrieval
administrator [11:10].

У словнику евфемізмів “NTC’s Dictionary of Euphemisms”[5] Енн Бертрам
виділяє цілий розділ евфемістичних перифразів під назвою “Political
Correctness”, який охоплює найбільш вживані в сучасній англійській мові
евфемізми, виникнення яких продиктовано прагненням уникнути
дискримінації індивіда. Не зважаючи на перший компонент терміна
“політична коректність”, вживання тільки невеликої частини евфемізмів
цієї групи пов’язане зі сферою політики. Після компонентного аналізу
евфемізмів політичної коректності засобів масової інформації та
словників евфемізмів Е.Бетрам, Р.Холдера та Х.Роусона ми визначили
наступні особливості евфемізмів політичної коректності у порівнянні з
референтом:

а) вживання гендерно нейтральних одиниць замість лексем з компонентами
man та woman чи гендерно-прозорими компонентами. Аналіз “NTC’s
Dictionary of Euphemisms” дозволив зробити вибірку близько 100
евфемізмів, для яких характерна вище зазначена заміна: у поданому нижче
списку зліва подаються евфемізми політичної коректності, через тире,
справа – одиниці, вживання яких, на думку мовців, дискримінує жінок чи
чоловіків: Britisher — Englishman, Englishwoman; Scot – Scotsman,
Scotswoman; Hollander – Dutchman, Dutchwoman; first-year student –
freshman; police officer, law enforcement officer – policeman; domestic
engineer – housewife; camera operator — camera man; firefighter —
fireman; night, flight attendant — steward, stewardess, air hostess;
post person, letter carrier – postman, mailman; bar assistant, bar
attendant – barmaid; chairperson — chairman, chairwoman; spokesperson –
spokesman, spokeswoman; businessperson – businessman, businesswoman;
member of Congress, representative – congressman, congresswoman; career
politician – elder statesman; refuse collector, refuse disposal
operative, street orderly, sanitary assistant – dustman, binman;
community nursing officer — district nurse; access controller – doorman;
residential adviser – housemother та ін.;

б) ініціальне вживання лексеми person: person with diabetes (замінює
лексему diabetic), person with paraplegia (замінює paraplegic), person
with a disability (замінює disabled person), person with a visual
impairment (замінює blind person), person with a hearing impairment
(замінює deaf person);

в) постадвербіальне вживання лексем advantaged, challenged чи
disadvantaged для евфемізації надлишку чи нестачі певної якості:
chronologically advantaged (old), culturally advantaged (rich),
culturally disadvantaged чи economically disadvantaged (poor),
emotionally disadvantaged чи socially disadvantaged underachievers
(mentally ill), horizontally challenged чи quantitatively challenged
(fat), vertically challenged (short), odorously challenged (smelly),
physically challenged (handicapped), chemically challenged (drug
addict), biologically чи metaphysically challenged (dead), educationally
challenged (stupid);

Rmporary sojourners, bootblack – footwear maintenance engineer
[9:74-75];

д) ініціальна абревіація початкового компонента з додаванням лексеми
word (за аналогією з F-word): L word (liberal), O word (orphanages, old
age), T word (taxes), N word (negro) [10:17].

Оскільки евфемістичні субститути швидко втрачають свої евфемістичні
властивості, асоціюючись в свідомості мовців з позначуваним поняттям,
час існування евфемізмів, та евфемізмів політичної коректності зокрема,
дуже короткий, “Any euphemism ceases to be euphemistic after a time and
the true meaning begins to show through” [7:100]. Через багаторазове
використання евфемізми втрачають здатність виконувати своє призначення,
тобто послаблювати, нейтралізовувати реакцію на слово. Частота
використання веде до зміцнення асоціативних зв’язків між новим
найменуванням і старим значенням і поступового перетворення внаслідок
цього евфемізму в його протилежність – слово-табу [3:41]: “Euphemisms
are fragile organisms, surprisingly sensitive to the outside
environment. Frequently they come to embody so fully the thing being
euphemized that they themselves demand replacement”[10:18]. Коли
евфемізм набуває негативної конотації, виникає потреба замінити його
вільним від негативних асоціацій евфемізмом-неологізмом, який або одразу
витісняє попередній евфемізм зі вживання, або протягом деякого часу
функціонує в мові паралельно зі старим субститутом. В евфемізмах
політичної коректності це можна продемонструвати на прикладі
евфемістичних ланцюгів (термін Х.Роусона). Евфемістичним ланцюгом
вважатимемо ряд евфемізмів одного й того ж стигматичного денотата,
розташованих в хронологічній послідовності заміни одного евфемізму іншим
через втрату попереднім його евфемістичних властивостей (визначення
автора). У поданих нижче евфемістичних ланцюгах евфемізми-синоніми, що
вживалися в один і той самий хронологічний період часу, подаються через
кому, а перехід від вживання одного евфемізму чи групи евфемізмів до
іншого – через тире: elderly – golden agers – senior citizens –
gerontologically advanced (люди похилого віку); crippled – handicapped –
disabled – differently abled — challenged – special (з фізичними
вадами); dull – retarded – exceptional (розумово відсталі); undeveloped
countries – developing countries – Third World (бідні та відсталі
країни); mad – crazy, cracked – insane, lunatic – mentally deranged,
mental – deranged, abnormal, subnormal, backward — developmentally
challenged, developmentally disabled, developmentally delayed, mentally
impaired (з розумовими та психічними вадами) [3:65, 11:112, 9:72-73];
funeral director – grief therapist – funeral service practitioner
(власник похоронного бюро); black – darky – colored — Afro-American,
non-white (чорношкірий) [11:101]: “’Black’ is folowing ‘negro’ into the
lexicon of the forbidden to be replaced by ‘African-American’ in the
never ending search for a label without overtones” (The Economist, July
28, 1990); needy – deprived — underprivileged – disadvantaged —
culturally disadvantaged (бідний) [4:151]: “Poor children have
disappeared, if not from the slums, then at least from the language.
First, they became ‘deprived’, then ‘disadvantaged’, and finally
‘culturally disadvantaged’, as though they lacked nothing more serious
than a free pass to Lincoln center”. (Grace Hechinger, Wall Street
Journal, 10/27/71).

Через те, що інколи евфемізми політичної коректності є абсурдними і
застосовуються для субституції номінацій понять, які фактично не
потребують евфемістичної субституції (newly single замість divorced чи
family planning замість birth control), вони стають об’єктом насмішок чи
жартів з боку носіїв мови. Прикладом цього можуть вважатися переписані
політично коректною мовою казки Джеймса Фінна Гарднера “Politically
Correct Bedtime Stories”, в передмові до яких автор, побоюючись
звинувачень у порушенні правил політичної коректності, заздалегідь
вибачається [1:9]: “If, through omission or commission, I have
inadvertenly displayed any sexist, racist, culturalist, nationalist,
regionalist, ageist, lookist, ableist, sizeist, speciesist,
intellectualist, socioeconomicist, ethnocentrist, phallocentrist,
heteropatriarchialist, or other type of bias, as yet unnamed, I
apologize and encourage your suggestions for rectification“[8:5].

Як демонструє емпіричний матеріал, явище політичної коректності
спричинило утворення великої кількості евфемістичних субститутів. З
одного боку, вони служать вербальними засобами уникнення будь-якого виду
дискримінації та полегшують комунікацію на неприємні теми, а з іншого,
особливо коли потреба в їх утворенні та застосуванні не досить яскраво
виражені, — синонімами-неологізмами певних понять, що спричинює в мові
явище “перелексикалізаці”. В статті це було продемонстровано на
прикладі евфемістичних ланцюгів. Оскільки в статті зроблено загальний
аналіз впливу явища політичної коректності на утворення евфемізмів, в
майбутньому вважаємо за доцільне обмежити дослідженя окремими
лексико-семантичними розрядами евфемізмів, зокрема, евфемізмами
політичної сфери.

Література:

Алєксєєва І.О. Евфемізми як відображення соціальних змін: від позначення
табу до етикетних форм та політичної коректності. // Мовні і
концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. №7. – Київ, 2002. –
590с.

«Експрес», №98 (3-10 липня 2003р.). – Львів: Видавнича група «Експрес».
– 2003. – 20с.

Кацев А.М. Языковые табу и эвфемия. – Л., ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1988. –
80с.

Тхір В.Б. Еволюція евфемістичних субститутів: наслідок дії закону
послідовності //Культура народов Причерноморья. №32. – Межвузовский
центр “Крым», 2002р. – с.148 — 152.

Bertram A. NTC’s Dictionary of Euphemisms. – NTC Publishing Group, 1998.
– 314p.

Holder R.W.Oxford Dictionary of Euphemisms. – Oxford-New-York. Oxford
University Press, 1995. – 474p.

Howard Ph. The State of the Language: English Observed. – London:
H.Hamilton, 1984.- 180p.

Garner J.F. Politically Correct Bedtime Stories. – New York: Macmillan;
Toronto: Maxwell Macmillan Canada; New York: Maxwell Macmillan
International, 1994. – 79p.

Lawrence, J. Unmentionables and other euphemisms. – Gentry Books,
London. – 1973. – 84p.

Murphy C. The E word. – The Atlantic Monthly. – N.Y. Sep, Vol. 278,
Issue 3, 1996 – p.16-18.

Partridge E. Usage and Abusage. A Guide to Good English. –
Harmondsworth: Penguin Books, 1978. – 380p.

Rawson H. Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. (Revised
Edition). – N.Y., Crown Publishers Inc. 1995. – 463p.

http://www.bartleby.com/185/21.html

HYPERLINK http://www-personal.umd.umich.edu/~nhughes/htmldocs/pc/html
http://www-personal.umd.umich.edu/~nhughes/htmldocs/pc/html

PAGE 1

Похожие записи