.

Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 11334
Скачать документ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ПЛАСТ ФРАЗЕОЛОГІЇ

1.1 Т??н «??????а о??ця»: ??і?ь ?ня?я ? ?????і ??????ів

1.1.1 С???? ??????ів ? ???а їх ?????в

1.1.2 С???? ??????? ???ь

1.2 З???а ??к????а ??????ів ??і??о ????ня

1.2.1 Поя? ????ів в ??і??ій ??

1.2.2 В????я, ?????і ? ???ї ????ів

1.2.3 К?????я ????ів

РОЗДІЛ 2. ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

2.1 Х????і ?? ??ї??? ? ??і??? ????ів ?и ????і

2.2 П?і?я??й ??із ?і?і???ня ????ів в ??і??ій ? ??ї??ій ??х ? ?я? їх
?????я ?и ????і

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А

АНОТАЦІЯ

РЕФЕРАТ

ВСТУП

М?а є ??єю з ??????х ????х, ? ??є ??ю. В?а ?????є лю?? з ??? ?ів її ??я
і ? ??ї ???, ?? ?????ся ??м із ??і???м. Т?у ??є ??? ???о в ??, ? ??я?м
??іч ??? ??? ???я? ??і??ня ?? ????я ???? ???в ???? ? ??? ?? в ???, ?е й
її ???х ???.

Ф????ія є ??м із ??і?в ?????ії, ? ??? ???? ??і з???. Об’є?? ??і??ня
?????ї як ??і? ?????? є ?і?і ???и, їх ????а, ????а, ????ня ? ????’я?к з
і??и ???и ???я?. Ф????ія ?????? ?? ?????ся ? ????лює?ся, ??аю? в ??
??і?і ??би із ???? ? ???в’їв, ????в і ????в, ???в і ????ів, ????й і
????ів, ???і??і?ів, ??? ???в та ?і? – з ???, ? ???? ???? ??і? ??? і
??і?є у ??й ?м’я? ??й ?? – н??.

П???? ??і??ня ??????? ???ь, ?????ям їх ????у ??іля? ??у ?? ???? ? ?????,
як Л.А. Б???- ??й, Л.С. П???ч?, Г.М. У????о, А.В. К?ін, М.М С????, Н.М.
Ш???й, О.О. П??ня, І.І. С?з????, П.Ф. Ф????в, О.О. Ш???й.

Важко оцінити той вплив, що зробила Біблія та її переклади на мови
народів, що пройшли стадію християнської культури. Справедливо це й у
відношенні української й англійської мов. У процесах засвоєння біблійних
виражень цими мовами було багато схожого, однак результати виявилися
різними: в силу цілого ряду історичних та інших причин, в англійську
мову ввійшло набагато більше слів, виражень і цитат з Біблії, чим в
українську(до речі, в англійській мові їх більше, ніж в інших
західноєвропейських мовах). Загальновизнано також те, що Біблія
з’явилася самим багатим джерелом англійської ідіоматики.

А?????ь ??ї ??? ?ля?є в ??, ? ????и як ??т ?????ї ?? ??? ?????ую?ся і в
??? ????, і в ?????, в я??і як ?я?х ??т з Бі?ії, ?к і ?ю?й ? ??????й.

Об`є?? ??і??ня є ??????и ??і?о? ????ня.

П???? ??і??ня є ?я? ?????я ????ів ?и їх ????і з ??і??? ?? ? ??ї??у ??.

М?ою ??ї ??? є ??і?? ?я? ?????я ??е??і?ів ??і??о ????ня ?и ????і з
??і??? ??.

Д?я??ня ?????ї ?? ??о ???? ??я? ??а??у ???ю ????х ???ь:

– ??ля?? ??і?ь ?ня?я «??????а ???я», ????и ????у ??????ів ? ???у їх
?????в;

– ????и ????? ??? ????ів ? ??? їх ???і??ю;

– ??????? ?я? ?????я ?а???і?ів ??і??о ????ня п? ???а? ? ??ї??у ??.

Методи дослідження визначені цілями та завданнями роботи. Це є описовий
та порівняльно-зіставний методи.

Структура даної роботи складається зі змісту, вступу, де визначаються
актуальність, об`єкт та предмет дослідження, мета та завдання, двох
розділів (першого – теоретичного, другого – практичного), висновків та
списку використаних джерел.

Практична значущість роботи полягає у можливому ії застосуванні під час
університетських лекцій та практичних занять з англійської мови,
практики перекладу, зокрема на тему «Фразеологічна одиниця як предмет
фразеологічної науки», «Характерні риси українських та англійських
біблеїзмів», «Особливості перекладу фразеологізмів біблійного
походження» тощо.

РОЗДІЛ 1. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ПЛАСТ ФРАЗЕОЛОГІЇ

1.1 Т??н “ф????і?а ???я”: ??і?ь ?ня?я ? ????с? ??????ів

Я?о у 50-? ?? XX ?. ?о ?????ю ???, ? ?? ? ????є у ??і “п?????” ????, ?
?? ??а ??а?, ? ?????я ? ??у ??я? ??е ???і?? ??????ї ?????. С????ню
?????ї як ??? ?????и ??я? ?і??? у ??ях ??х ?????в як М.В. Л????а, Ф.І.
Б??є?, О.О. П???, І.І. Сре- ?????, П.Ф. Ф?????, О.О. Ш????, ґ????
??і??ня ?????? ???и ???????, а ??ж ??і??ня ??і??о-?????х ?????? ?і??
????ів ?ів.

В??? ??? у ??о?у ???м ?????ї ???и Л.А. Б???-

??й, Л.С. П????к, Г.М. У????о, П.Й. Г????, М.М С????, Н.А. М????о, О.С.
Ю??? ? і?і.

О?? ? ? ? ???є, ? ?і ???я ???и ??????? ???ь (ФО), їх ????и ??і?о й ????о
р?в’я??. На ?й ?с, ??и??, і?? ??іж??ь у ??я?х ?в???ів ? ???т ?????ї, її
?сяг. О? ?? ?? ?д з’я???я ??? п?я?я як ?і? ??????? ???і, ?д ??????? ??
??????х ????і?? ??к, ??о ?х ?с, я? ???яю? ?м ?????? ???? ф????і??, ????
???ня ?????ї в ???, а ??ж ???х її ???ів. Ві????ь ??? ???іїв у ????? ??ї
???? ??????? ???і ????о ?????ся ? ?л??? ??????? ????в .

У ??????? ?і?? ??????? ???ік В.В. Вин???в ???? із ??, ? “????ь лю?й ????
і ?? ? ????ю ???х ???, ?і?. У ???і ???? ???т??ї ?? ??а, ???ю ??ю,
????ую? ? як ???, ???о ???? і ???? ??? ????ти ??, а ??ають ??і?і ??я в
???і?? ????” [11, 42]. З ?єю ??ою ?і?ю?ся і ???лю??я М.М. Ш???? ?о ?, ?
???ою ???ю ????гі?? ???ь є ???рю???ь. Т?і ???а?я ?ю? ???і?ь ?і ???????і
????ня ?ів ???? ? ?а ??: не ???рю?? і ???рю??.

П??й ?п – ? ????ня ?ів (с??????ня і ???я), я? ? ??о ???є? в ???і ???ня ?
??? ????? ???я?я і уя??ня. Т?і ????ня ? ??і?ю?ся у ???? ??я?. Д??й ?п
???ля? ??? (???????я і ???я), я? ??оюю?ся у ??й ?м’я? як ??? ???і ??.
Т?і ?о?????ня ? ????ся ??? ???? ???. Їх ? ?? ???рює? у ?? ??я?, в я?? ??
??і??ся в ??. О?і?ки ???рю???ь ???? не ?? ?і?? ???????ям, ?е й ?л? ???ям
(???в’ям, ????м, ????м), ? ???а ??і?і?ь у ??я?х ?????в як ? ???т ?????ї,
?к і ? її ?сяг [39, 36].

У ?????і і?? ??? кі???ь ????ь ??????? ???і, ?е ??е з ?х ? ???о ?????
???ня. Дея? ?в???і ?????о ??аю?, ? ????ня ф????і?? ???і ?? ж ???е, як і
????ня ??а. Ця ???і?ь ?ля?є н????д у ??, ? і ?я ??а, і ?я ??????у ??о
????? ?і?? ??, я? ??а ?? б ???? ? ???о з ?х ?з ?ня?у [2].

Т??н “??????а ???я”, в???й ?? В.В. В?????м, ?в ?????у??ся ?я ????ня ?х
???, я? ? ??рюю?ся в ???і ???ня, а ???рюю?ся ? ???ією. О?е, ???рю???ь, ?
??у В.В. В?????, є ???ою ???ю ??????у[11] . Б.О. Л?ін ?д ???????и ???я?
???в ?? ?і?і с?????и, я? ?????ую?ся ???ю ??і?? ??ій і ?я?ю н??о ??????о
???ня. [28] Н.М. Ш???й ????ює, ? “??????а ???я – ? ???рю?? в ???? ??я?
???я ?? із ?? і ??? ??????х ?????в ?і??о ????у, ????а (??о ??і?а) ? ??м
з??нням, ???м і ????ою”[39,12]. В.П. Ж?? ??????? ???є “?і?у, ???о ???е?
???рю?? ???ю ??, ???? ???? (?о ??е, ???? ????) ???ням і ??? ?????я з
і??и ???и” [16, 43].

Д?о і?і ??? ??????? ???ь ??є В.М. М?іє?о. Він ????є, ? “??????и ???аю?ся
??? ??і??и ?я ?і?? ??? х???????и: ??і??ю ????і?ю, ????ю ?і?і?ю
(???рю???ю в ???? ??я?) і ?????і?ю” [25, 32]. В?іляю? ? ??????? як ???і
??? ??????у, ??і?? ????є, ? ??і ?і з ?х є ???? ??, а ??я – ???ню, ? ??
??і?м ????ї ??? із з????х ??????к ??а ?я?? ?????у ?? ???????о ????ня і
???? ?сяг ?аз???ї.

О?е, ???? ? і?і і?ую? в ?????? ????ня ??????? ???ь ?і??ь ?о ?, ? в???
??ляю?ся ??і їх ???, ??д я?х, ???а, ??а ???и: 1) ????? ???і?ь ?о ?????
?????і?ь ( В.В. В????в, В.Л. А??????й, В.П. Ж??, М.М. Ш???й, Л.А.
Б?????й); 2) ?т?????ь (Б.О.Л?ін, О.В.К?ін, В.П.Ж??, О.М.Б??н); 3)
??м??????ь (В.П. Ж??, М.М. Ш???й, С.Г. Г??н, Л.Г. С???к); 4) ???рю???ь
(В.В.В????в, В.Л. А??????й, М.М. Ш???й, С.Г. Г??н, В.П. Ж??, Л.Г.
С???к); 5) ?я?і?ь ? ??е ?? ?????? ?ів (С.Г. Г??н, М.М. Ш???й); 6)
???????ь і??и ??? ( Л.А. Б?????й).

В ??? ??і??? в ??? ????е ?? ????ня: ?????? ??ля?є?ся як ???, ???і?а ???я
??, ???, як і і?і ??і ???і, ???? ?ою ????у, ???? з і??и ???я? ?? в ????
? ????? ?’яз?, а ???ь ?? ????? ????ї, ????? в ???і ???і?у ?????у ???ю.

ФО ?? ??? ????я у ??? ????, ?е ????и, ??????и ??? ??? ?, я? ??я??? ????ю
???? ??к, ? ??? ?????? ???????, ? ??ляє ?? в ??? ???ю ?ви. Ці?? ???і?, ?
?я ????я ????і??? ??к, як і ??ї ???? ??????у, ????о їх ??ля?? у ?????і,
???я?і з і??и ???я? ?? – ???, ???????ям, ????ю? ?і?? ? ??і?і їх ??. С?е
??дя? із ??х ??г, ? ??? ?с? ?? ??????я.

Ф????і? – ? ???і?а ??а ???я, я? ???????ся ???і??и ????і??и ????. Т??и
???? ?я ??????? ???ь є: 1) ??????е ???ня; 2) ?м????й ??д; 3) ?????
????ї. В????я ????і?? ??к ФО ?є ???? ????? ?сяг ???? ?????ї, а ??ж ???яє
??ля?? ??????и як ??? ???і?і ???і ??, ??і?і ?д ??а, ???????я і ???я, а
??м з ?м і як ??, ? ?ю? з ???і? ??? спі???. Т?, ???л?, ФО, як і ??а, ??з
у в ???і ???ня ? ? ???уює?, а ???рюємо як ??? ??і ???і. К?м ??, в??у
????ь ??????? ???ь ???є з ???? ???и ??ж і ? ?????ь, ? ФО (як і ??о)
????и?є?ся ?я?і?ю ??ї ????и. Маю? ?? ???ня і ??? ??і?ю? ????? ?????і ФО
???ют?я з ????и і ??????о [8]. В?и ??? ???? у ?????і ????ня ? ???и і
?????, як і ??а, ???і?і ?????і ???ї, ????д: to kick the bucket – ???и;
it takes the biscuit – ???? ??, ??я? ??е ??е; to be on high ropes – ?? в
???у ???ї .

У? ????і ????ня ?і??ь ?о ??р ????ів ???? ?’є??? ???ії ????ня ??? ????
?????ї і ????ю? ? ?з у ??, ? ?а???і?і ???і є ?????о ????и і ??????и
????я? ??. З???о, ця ???і?ь і ?????і?ь ? ??а ? ?????я ? ????? ????
????гії і її ?ся?. К?? із ?ще ????? ??к ?? ? ???і ??? ??????? ???і ????є
?? ? ?е в ??, ? ??н із ?????в ??в ??? і ????? ?? ???, які ????и ?? ????и
і ????? с??і ???.

Ф????і?і ???і ?ід ???и ? ?мі ? ??, ? і????о, а в ???у ?’я?у з і??и ???я?
?ви. С???ю?? у ???і ???ня ? ???и, ???????я?, ?? ???аю? ?????и ????? ????
??????? ???і, ??? ???у ??? у ????? її ?і?у, ?даю? ?? ????ї ?????, я?р??о
??і???? ?????я [31].

Ф????і?а ?и?ця і ??о ??? ?? ????и ? ??м ???ням, ??о ???? ?і?? ?ня?я,
???і?ь. А? й ця ?і???ь ?ня?я, я? ??е з ?х ??? ???ь ???є, ?? ?і???ю
????ю. Ф????іч? ???я і ??о є я??о ??і??и ???я? ??. Ця ??і?і?ь ????а у їх
??ій п???ій ???. З???я ??????у ?? ?і?і????я із ???ням ??а, ? ??ю?є їх
т????ь ?ж ??ю. К?м ??, “????гі?е ???ня”, ? ??і? ?д ?????, ? ????? ??????
???ням, ? і ????ь і??? ?????ь ??????? ????и .

Г??я? ?о ?і?? і ??і?і ?? ??????? ???і і ??а, ? ?????? ????ю?ли, ?
??????и ?ю? ?і???ь ? ???????я?. Ця ?і?ні?ь у ??у ??у ?я?яє?ся в ??, ? і
?????? і ???????я – ??і?? ????і ???і. А? я?о ??ні ???????я ??? ??ю?ся в
???і ???ня ? ???і?ими ???? ????и, ? ??????і ???і ???рюю?ся як ???, ???і
???і ?????о. З???я ????х ?????? ???ь з’я?яє?ся у ???і ?і???ня, ??ю ??я
?і?о із ????и ?????ї ?є????? ?ів і ???????.

У???ня ??????? ???ь, їх ??н? ?я? – ? ??й і ??і?? ???, ????? ??ю ???ою
лю???о ?і???ня. Ц? ??? ?в’я?є?ся і ????ся ? ??і???і?і? ???и, я?? ???і
???, ??и, ?ї, ??і?юю? ?? ?????ня із ?? ???ми, ???и, ????? ? ?я? [4].

О?е, ??????и і ??а – ??і?і ?? ?д ??? ?ня?я, ?е їх ??а ???????и ?в??
?і??? ???, а ?? ?я?і?ю ???ня ? ????ю ????? ?????і ???ї.

1.1.1 С??т?а ??????ів ? ???а їх ?????в

П??? ??????ів ? ?????в, ? ??я? ? їх ??? – ???а і ?????а. С???? з’я???
?я? ???и, ?в’я?? з ?м ???ям.

З ????ю ?і??? ФО ?в’я?? ???я ??????о? ????у. На ??у В.М. М?іє?о, ????
?і??? ????гі?ів є ??єю з ????і?х. Він ??ж ????є, ? ????ь ??????ів ??
???? ????ня?[29]. У???нюю? ??і??ня ??? ????ів у ??і ?????ї, ??ї???
?????ь М. П. К???н ???? ?? ??? ФО як ?????-????? ?і?і?ь ? ???рю???ь.
Ф????і?а ?і?і?ь – ? ?’єм і??і????, я?й ????й ??? ???? ФО, я?й ???лює їх
???рю???ь в ??в?у ??я?. Поя??и ? ?з???я ??а ??м ??м: ???????я ?? ???????
?? ??, ?? ?? ?г?я?о ???рює?ся в ???? ??? лю?й і ????є?ся в ???? ?????.
Пе????ю ????ня ??????у є і?? ???і?? ????ня ?ів. З ?м пов’я?? ?ня?я
???????о ????у, ? ???є ??і ???і, ????ня ?ів, я? ??и ????ям ?я ????я ФО
[23].

Від ??????о ??? ??????ів з???ь ?? ???ня. П?і?юю? ????й с?? ??а і ????у
ФО, ???и у с??і ??а ?ся? ??ш ??і?і???й ???? ?ж ????? ???и.

На ???у ?????в ФО і?? ?а ????? ??я?. О?і ????и ??ля?ю? ???? ???????
???ів як ????і ????я, і?і ж ???ля? ????у ????ь, ??аю? ?і?у ???у ?????в.

Н???ю? ? ?, ? ????? ??????у ????? ???? ??к ??а, ?? ?к ? і??е ??? ??? в
????і ???????о ???ня. В??і?к ??о ?? ???? ??ою ???ою ?????ї ???і???.
С???, ?е ???і?о ???и, ??? ????? ФО і О.І. С?????. Він із ?ня?ям ??????а
???я ?в’я?є ??ін “?????????ь”. П?я?я “??????і?ь” ? “?????????ь” ??
??????і ?м . З????ю ???ю, я? ??зняє ??о і ФО, є “??????і?ь ??а і
?????????ь ?а???і?у”. Під ?????????ю ?ід ???? ???? ??? ?????? є???, я?
?ля?є в ??, ? її ???? є ???? ???и. Ці?????і?ь ?ля?є в ????? ???и??у
????? ?іх ?л??? ?е??ів [35].

У ?? ???у ??????ня ??? ??? ?? ???? ???? ФО, я?й ???є ?я? ???и. Я?о ????
????й, ? ?????юю?ся ???и, ? ??я? ? ??? ??? ???????о ???у. Та? я?? ????е
??????? ? ?????????? ??о??. О?е, ??????е ??????ня – ? ??е ?о ???? ???е
?????ня ???ня ????у ??????у (? ???????о ????), я? ??є?ся ? ?????? ????.
Най???і? ?? ??????ня – ? ???я?я, ???? ? ????я.

П?і?я?я ? ???? В.М. М?іє?о ??? ??????м ???? ????я ?????. С????ь ???я?я і
???? ?ля?є в ????і ??????? ??і?ій ? ??? ???? ????в ? я?щ. О?? їх ???ю
?ід ???и ?? ? ?е у ????і ?і?у. М?????й ?п ??????ня є ??і?ш ???сю???, ???
?ів ???є ??????о ???ня.; ? ?? ????ся і ???????. В ??і??ій ?? ??? ???в
??? ?????о ???ня і ??аю?ся ?и ??і ?й ? ????, я? ??ш-?? ???і?і ?м, ?
????и їх ? ??я.

І?? ??м ??????ня є ????я. В?і ??ж ??? ?я ????я ?????. Р??я?ю? ??????и, ?
??а ???? ?? ??ою ї?і ???і ?? – ?р???ь ? ?????і?ь, ?? в ????і ???ів ?
????? ?????і і ?д??яю? ??і ???и ?д ?ів. Г??я? ?о ??і ?? ??????ня ???ня
ФО, ? ?е ????я ?ня?я ????? ? ???в її ????я. С???? з’я???, ? ж є ???ю
????? ??д ???. За ???и В.М. М?іє?а, ????ям ??о ???? є ????ь ??рю?? ??ні
??? ????в ? я?щ. С?а ??? ?ля?є в ?? ??????, ???у ?’я?у з ????? у ????
????і ??а. Н???? ???і?ь ? ?????ї ?я?яю? ? ??? ????ня ?ів, я? ????аю?
????і я?? м??і??? ????і, ?в’я?? з ??ям лю?? [29].

На ??у Л.П. С??, ?????і?ь ????? ??????? ? ???? в ???? ? ???ю ??. О????ь
? ?????і?ь ??ю? їм ?????, ???ї. А????? ????г ??ж ????ює, ? “?? ???ю?
??хі?у ???ю в ??. Ця ???я ?ля?є в ??, ?б ????и ?ня?я ?д ??ої ????ії ?
????в, ? їх ????, ??у ?і?? їх в ???х ???х і ?? ? ?е в ????? ???тях
лю???о ??…”[36, 54]

Т????е ?ґ????ня ?ня? ????? ? ??????? ????о у О.В. К?і?. В??й ????, ?
“???і?ь ?????ї ФО ??рюєт?я в ????? ?????? ???я?я ФО ? ???ня її ????? Ч?
?? ?? ?д ??? ???ю?? ?’є?и, ?м я????й ??з”. П?я?я ??????? ??? ??е, ??
?лю?є і і?і ????ї: “?????і?ь – ? ????? ???і?ю, і????і?ю ? ?????ю
?????-з????? я??і ??а ? ??????у” [25, 45 – 46]. О?е, ? ???е ?а??я ФО
???аю?ся і і?і ?????і ???ня, я? ??яю? ??ш ???? ???ню ??? у ????. Н?у
??у, ????о, ????є ?о?с ?????я ФО, їх ????ня. Б? і???о-????і??о ????я
????о ????? ?????я. Поя??ня ????ня ФО, їх ???о? ?????я ???? ??? ???? в
????й ?і? ФО, ???о уя?? ??і ??і ???????о ???, о??? ?????і ????? ФО.

1.1.2 С???? ??????? ???ь

О???? а??т ?ід ???и ? ????? ???????о ???ня. Б?????? є ?й ф?т, ? ? я??
??? ???е, ?? “????? ???і?? ????ням ? ?????х ????в ? я?щ ????і, ???е?м
?????ї ???? ???, ????і?ь, ???і?ю ?ж ????? ?????? ФО і ??і?ю ? ????
п??????м їх ???ням” [33, 24].

Дея? ??? ???і ?????и ??????у ???? ???ня ?о ж ??ля?? ??????е ???ня ? ??і
??а. Як ????

Л.Г. А????в , “ФО і ??о ??ть ?? ????и ?????, ??о ???? ?і?? ?ня?я”, ??к
?? ?і???ь є ????ю. Ф????і? і ??о я??о ??і?яю?ся. Ця ??і?і?ь ????а в їх
??ій ????й ???. “З???я ??????у ?? ?і?і????я із ???ням ??а, ? ?лю?є їх
???і?ь” [2, 32].

С???? ФО і ?? ??а ????ю? у ?????ій єд??і. П??с ???????ї ?я ??? ??ї ???і
?? ?в т???м і ????. О????? ????и ???? ??????ів ? ??а ???і? і ?я??и, я?о
? ????и їх з ???і??и ?????ч?ня? – ?????и. П?? “??ля?? ?й ? і?? ?????
?????? як ???????я ???ь ? ?? ??іня? я??у ????і?ь ??????у я??ою ????і?ю
?? ?????о ???а” [5, 38]. Це, ????? ? ???є, ? у ??????і ? ??? ?? ???і ??і
в ???? ?????і ?о?????ня. У????? ????к ??????? ???ня в лю???у ????і, в ?й
? і?ій ????ій ??? ??? ??у?? ??о ???? ??х ??їв, ???ю?? ?? ???ї, ???? ???
?і?у, ?з?е ????е їх ???ня ????ся ???, ????юю?м. Р?? із ??м ???ням ? ???
н???и і я??о ??х ?????х ??к, ???и я??о ??? ???и ???я?. У ??у ??о
?????ся, ??ля??и ????у ??????ів, я? ????ся у ??? ??? ????? ?я???і лю??:
to give smb a crop – ?д ?? ??і?у ???и?и (з ?? ????в); to put the screws
on smb. – ????и ??у, ?і?? ???у (з ?? ??і??о ????у); to set out on the
path of – ???и ? ?й? (з ?? ??????в). [41]

Т? ? ???е??? ????? із ??ією ???????і. З ??? ??, і ??о, і ФО є ???и ???и.
В. В. В????в ??ж ??яє?ся ? ??и, ? ??а ? ФО ???і. Пі?????я ??у ????о у
????нях ??в ФО: “???ою ???ю ???????о ???ня є ?? ????? ???????, ?? я?яє
?бою ????? ???ю, ????у ? ???» [11, 36]. І?? ? ?? ???? ? ??????я ??ії
???????і. Як ??а, ?к і ??????и ??я?ся у ???ня в ???? ??я?. А? з і??о ??,
???нюю? ??о і ??????, ? ???? ?д??? ???ій ? ??и ?????ії. А?, як ?? з’я???
??, ФО ???? ??і? ? ??????о ??я. Це ?????ся с?????и ?????я? їх ????и ? її
?????о-????ю?м ?????.

В.М. М?іє?о ???? ????? ??у ? ???????, як ?????й ??? ФО. Як ???о, ??о
?????я ??о-?????, я? б ??ю ж ??ю ????? ? ???і?ь, ? ????? ??????? [29].

У????? ????г Л.Г. С???к ??ляє ?? ?? ФО як “????і?ь”, ? я?о ?п???ь ??ії
???????і. Т??н “?і?і???і?ь ??????у і ??а”, ?п?????й О.В. К?і?м, я????е
???є ???і? ????гі?? ???ів [34].

Г??я? ?о ?я?і?ь у ФО ??ї ????и, ? ??а ? ???и і ?о те, ? ???е з???я ?є
??е ?????е ??о. У ??у, ?????, ?і???ь, а ??м з ?м і ??і?і?ь ??а і
??????у. Ґ???? ??цю??и у ???я??? ???і ????у ??а і ???л?і?? ???і, А????о
М.Ф. ???? ???і ?? ????гі??о ???ня і ? ???? ????? ????і ???в, ? ???і? ?
?????і л????о ???ня у с?? і ???????о ???н, і у ??????і ????? ??ю ???ою
?х ??? ???ь [4].

У ?????? ??і ???ня ?????з? в??аю?ся ? ??м ???, а о?в’я??? ????ням ? ??е
?? ?м???ів. С???і ???и ?ів – ???и – ? є ???і??и ???я? ??. Ко????? ж
??????у ???аю? ??а-??о?? (з ????? їм ???и ?????), ??? ??ці???и і ??
??????ою ???ею. Л???і ???ня ??а і ??????у ? ????і, ?ч ?? ?іл??о, ????,
??? ?? . Т?, ???????, як і ???, ???? я?? ????ї ? ????ї, ??о ?? ???
??рю?ти ???і?і ?но???і ря? й ?????і ??. Н????: ?????і ря? із ???ням
“???и” – to go to glory – to pass away – to kick the bucket – to turn up
one’s toes; ?????і ??: bone idle – hard-working (???й – ?????й); the
naked truth – the sweet lie(??а ??? – ???а ??ня).

Г??я? ?о ???ня ФО, ? ??а ???? ?? ??ою ?ня?я ?????ї ? ??і??ї ??и, я? О.
О. П??ня ??і?яв у ??і. Ці ?і ??и ?я?і і у ??????і. З???я – ? ???й ??, а
????я – ? і є ???ня [32]. З?? ?????ї ??и ??????у д???і? ????є Л.Г.
А????в, ??ря?, що ????ь ??ю ????ю ????и ???ї ???и із ????ою ???????о ?
її ??? ??????у і ???ює?ся ?м???ою ????ою в??у в ???. Ві??і?о, ?????ю?
?ня?я “???ня ???л?і?у”, ????г ?? ? ??и ??і ?п?? ??у ?і?у і ??у ??????ня
??е??і?ів і ?ів [2].

О?е, як ???, ???? ??у ???є ????а ??????ів, ???? ?? ???ь ?????в ? ???
???є ???ня ???. Т? ??і?о ?????и ????іс? ???, ???і?ь ?ж ????? ?????? ФО і
??і?ю ? ???? ??????е їх ???ня.

1.2 Загальна характеристика фразеологізмів біблійного походження

Вивчення лінгвістичної літератури, присвяченої дослідженню біблійних
фразеологізмів (біблеїзмів), показало, що вони становлять важливий і
цікавий шар фразеології у багатьох мовах світу, оскільки їх відбір у
кожній мові відбувається з одного загального джерела – Біблії. Біблійна
фразеологія англійської мови, з одного боку, є частиною її
фразеологічної системи, і, отже, біблійний фразеологізм набуває всіх
диференціальних ознак фразеологічної одиниці, а з іншого боку, біблеїзми
мають низку специфічних ознак, зумовлених їх походженням й особливою
семантикою, а також стилістичною характеристикою та певними функціями у
мові. До специфічних рис біблеїзмів необхідно віднести, у першу чергу,
їх змістовну структуру, в якій чітко простежуються морально-дидактичні,
морально-етичні складники, а також їх лінгвостилістичні особливості, що
виявляються в конотативності їх семантичної структури [17]. Крім того, в
англомовній біблійній фразеології спостерігається і процес
десакралізації, що може спричинити іронічне або жартівливе забарвлення
біблеїзму]

1.2.1 Поява біблеїзмів в англійській мові

Оскільки Біблія є одним з найперших літературних творів у світовій
літературі, вона була переведена на безліч мов, у тому числі й на
англійську мову. Історія перекладів Біблії на англійську мову
розпадається на два періоди: Середні століття й Новий час.

Середні століття. Давньоанглійський період. Самі ранні спроби в 7
столітті перекласти Біблію на англосаксонську мову не були повноцінними
перекладами. Це були вільні перекази у віршах добре відомих біблійних
оповідань. Перші спроби справжнього перекладу Біблії були зроблені у 8
столітті. Рукопис, відомий під ім’ям Псалтир Веспасіана, написаний
близько 825 року, містить самий ранній приклад певного типу перекладу,
що називали “глосса”. До кінця 10 століття існувало вже безліч
перекладів. Ці переклади, що збивалися на прозаїчний переказ, часто
використовувалися в проповідях священиків.

Середньоанглійський період. У більш спокійному 13 столітті перекладацька
діяльність відновилася. Безліч нових перекладань Біблії на англійську
мову підпадають під категорію скоріше релігійної літератури, чим
властиво перекладу. До кінця 14 століття з’явився перший повний переклад
Біблії на англійську мову. Це була Біблія Уїклифа – переклад, зроблений
з ініціативи й під керівництвом Джона Уїклифа.

Протестантські переклади. Першим англійським протестантським
перекладачем Біблії став Вільям Тиндал. Перший збірник Старого Завіту в
перекладі Тиндала вийшов у 1530 році. Неприйняття Тиндаловсткого
перекладу було пов’язано головним чином з його сугубо протестантським
поглядом. У 1537 короля Англії Генріха VІІІ Англіканська церква
переконала дати своє найвище схвалення ідеї створення англійської
Біблії; так виник “новий переклад”. Текст був складений з перекладів
Тиндала й Ковердейла з додаванням безлічі віроповчаючих приміток. У 1539
році новий переклад вийшов у світ, і цей важкий збірник був названий
Великою Біблією. Велика Біблія стала офіційним текстом, інші ж переклади
були заборонені. Із пропозицією про необхідність нового авторитетного
перекладу виступив пуританин Джон Рейнолдс, звернувшись із ним до короля
Якову у 1604. Яків схвалив ідею й призначив перекладачів – “чоловіків
учених, числом п’ятдесят чотири” [1, 42]. Перекладачі були поділені на
чотири групи, що збиралися у Вестмінстері, Кембриджі й Оксфорді; кожна
група взяла собі частину Біблії, Первісний, чорновий переклад якої
повинен був схвалюватися усіма членами “компанії”. Біблія короля Якова
вийшла у світ в 1611. Протягом майже 400 років Біблія короля Якова мала
статус офіційного перекладу. В Англії її називають Офіційно Схваленим
Перекладом (Authorіzed Versіon), хоча ані королівський будинок, ані
парламент не видавали ніяких офіційних актів із цього приводу.

Новий час. В 20 столітті була почата спроба створити авторитетний текст
англійської Біблії для нового часу. Нова Англійська Біблія (Новий Завіт,
1961; Новий Завіт, Старий Завіт і Апокрифи, 1969) – це абсолютно новий,
свіжий переклад оригінальних текстів на природну, розмовну англійську
мову 20 століття [так само]. Таким чином, цей переклад розстається із
традицією, що сходить до Тиндалу. Переклад вийшов у світ за підтримкою й
участю всіх християнських церков Великобританії за винятком
Римсько-католицької церкви.

1.2.2 Визначення, особливості та функції біблеїзмів

Часте використання біблеїзмів і цитування Біблії в художніх текстах та
ЗМІ підштовхнуло вчених на вивчення цього мовного явища.

Популярність Біблії й звертання до біблійних текстів підвищили й
активність використання в художніх і публіцистичних текстах біблеїзмів,
тобто окремих слів сучасної мови, які або просто запозичені з Біблії
(hell, angel, Saturday і ін.), або піддалися семантичному впливу
біблійних текстів. Поряд з окремими словами, біблеїзмами називають і
сталі словосполучення, а також цілі вирази й навіть фрази, що сходять до
Біблії, – наприклад, так буде світло! (let there be lіght!); Бог дав,
Бог взяв (the Lord gave and the Lord has taken away)та інші. Насправді,
дуже складно дати точне визначення біблеїзмам. Однак, вивчивши матеріали
по даній темі, ми прийшли до висновку, що біблеїзм – це фразеологічна
одиниця, що може бути й ідіомою, і крилатим висловом, і фразеологізмом,
і навіть просто окремим словом біблійного походження [10].

Необхідно відзначити деякі особливості, характерні для вживання
біблеїзмів в англійській мові:

1) Трансформування й нетрадиційне вживання.

Причому, це стосується не тільки фразеологізмів біблійного походження,
але й цілих цитат. Деякі з них зустрічаються постійно: І am not/ am І my
brother’s keeper? (Genesіs 4:9); Let us now praіse famous men
(Ecclesіastіcus 44:1); What іs truth? (John 8:32); Be sure your sіns
wіll fіnd you out (Numbers 32:33) etc.

2) “Коментування” з боку автора.

От кілька прикладів:

He (Jesus) knew that the old eye-for-an-eye phіlosophy would leave
everyone blіnd. (M.L.Kіng)

Those who set out to serve both God and Mammon soon dіscover that there
іs no God. (L.P.Smіth)

Іt has been saіd that the love of money іs the root of all evіl. The
want of money іs quіte as truly. (S.Butler)[34, 282]

3) Цитування.

Біблійні вирази, імена й цитати людей, що називається, “на слуху”.
Наприклад, часто їх можна почути у виступах державних і політичних
діячів. У більшості з останніх є свої улюблені цитати. Так, улюбленою
цитатою президента США Л.Джонсона була: “Come now, and let us reason
together” (Іsaіah 1:18), що виражала його концепцію згоди в керівництві.

Біблія може також цитуватися й “з нагоди”, з якого-небудь конкретного
приводу (і в ній перебувають цитати на всі випадки життя). Так,
наприклад, під час Уолтергейтского скандалу також найшлася цитата: “And
all the people gathered themselves together as one man іnto the street
that was before the water gate” (Nehemіah 3:26).

Перераховані вище особливості більш характерні для англійської мови на
сучасному етапі. Причина в тому, що Біблію в англомовних країнах знають
краще – це невід’ємна частина англомовної культури, засвоєна змалку.

При визначенні функції біблеїзмів необхідно знати, що найчастіше, той
самий біблеїзм або “піднімає” контекст, або надає йому іронічне,
гумористичне або інше фарбування. Також біблеїзмам можуть надавати
контексту особливу виразність. (“He’ll get a country grant,” Mor
mumbled… “You know as well as І do… that a country grant іs a drop
іn the ocean” (J. Murdoch))

Біблеїзми виступають і в ролі засобу створення мовного колориту, і як
лексичний засіб розмовно-побутового характеру. (A doubtіng Thomas – Фома
невіруючий).

Ще однією функцією біблеїзмів є функція нагадування, що лежить в основі
художнього прийому, що викликає при прочитанні тексту одного художнього
твору спогаду про інший художній твір. (“The eіghth day” T. Wіlder)
[15].

М.В. Мельник у своїй роботі «Трактування біблеїзмів як перекладознавча
проблема» виявив, що біблеїзми зустрічаються:

У художній літературі:

– “Your father’s here?”

– “He’s here, all rіght. Іn the flesh”. (J. O’Hara)

“Oh, Nola gіrl, іf you only knew what mystery we’ve been undergoіng, you
be consіderate and fetch us a drіnk before we gіve up the ghost”. (C.
Macіnnes)

“People say that nothіng happens wіthout a purpose – that perhaps Cassіe
was fulfіllіng a dіvіne plan, or that іn standіng up for her belіefs,
she was beіng used by God to further Hіs kіngdom” (M. Bernall “She saіd
Yes”).

У пресі:

“Jesus’s message was to love your neіghbor as yourself, and these are
people іn need. І hope that people got that message” (“People” –
інтерв’ю з Мадонною).

“A decade after іt looked certaіn to fall, the Amerіcan steel іndustry
has rіsen from the dead. (“The Economіst”)

Біблія в англомовних країнах також постійно використовується як джерело
заголовків статей. У літературознавчій критиці постійно можна зустріти
такого роду висловлення: “The Bіble іs a hot source of the latest
tіtles” (W.Safіre, ІHT)

У публіцистиці:

“Come now, and let us reason together” (Іsaіah 1:18) президент США
Л.Джонсон.

У текстах пісень:

And the three men І admіre the most

The Father, Son, and the Holy Ghost.

(Madonna)

When І fіnd myself іn tіmes of troubles

Mother Mary comes to me

Speakіng words of wіsdom: “Let іt be”.

(“The Beatles”)

А також у дитячих піснях:

Peace іs when you’re sіngіng through the storm, through the nіght

Peace іs when your heart іs rіght

Peace іs when you know God loves you so

Where Jesus іs there іs peace [30].

Отже, на підставі цього, ми дійшли висновку, що біблеїзми – це особливий
шар лексики, що відіграє величезну роль в англійській мові, тому що у
них є певні функції й особливості. Без біблеїзмів не можуть існувати
багато художніх текстів, преса, пісні, тому як вони прикрашають і
роблять текст виразніше і яскравіше.

1.2.3 Класифікація біблеїзмів

Велика кількість біблійних фразеологічних одиниць (БФО) зустрічається в
багатьох мовах народів, що сповідають християнську релігію, і, отже,
вони становлять інтерес для вивчення. У світі не існує єдиної й
загальновизнаної класифікації біблеїзмів, тому що це поняття таки
широке. Мовознавці класифікували біблеїзми за різними принципами. Нижче
представлені три різних класифікації біблеїзмів, які відрізняються
основними принципами.

З погляду походження біблеїзмів виділяють:

1) Вирази, які вже в тексті Біблії відрізняються цілісністю значення (to
keep as the apple of smb’s eye – зберігати як зіницю ока, alpha and
omega – альфа й омега).

2) Фразеологізми, утворені на базі вільних словосполучень Біблії, але
отримали нове фразеологічне значення (to hіde one’s lіght under a bushel
– зарити талант у землю).

3) фразеологічні одиниці, не представлені даним лексичним складом у
Біблії, але семантично відповідні її текстам (forbіdden fruіt –
заборонений плід). [15]

Ю.А.Гвоздарев доповнює наведену вище класифікацію й виділяє четвертий
тип біблійних виражень – фразеологізми, обумовлені загальним змістом
Біблії (the end of the World).

Він розділяє БФО на дві велики групи:

1) “Добіблійські” (the root of the evіl – корінь зла, the salt of the
Earth – сіль землі). Це фразеологізми, які вже в Біблії вживалися як
метафоричні узагальнено-образні обороти. До групи добіблійських
фразеологізмів примикають численні біблійні метафоричні обороти,
використані в притчах і проповідях Ісуса Христа, пророків, євангелістів
(a mote іn smb’s eye – “сучок у чужому оці”, чужий недолік).

2) “Постбіблійськи”, які у свою чергу діляться ще на дві підгрупи:

а) БФО, утворені в результаті метафоризації біблійних вільних
словосполучень (to hіde one’s lіght under a bushel – зарити талант у
землю, the slaughter of the іnnocents – побиття дитин); серед цих БФО
також багато інтернаціональних.

б) Біблійні фразеологізми, які взагалі не зустрічаються в Біблії ні в
прямому, ні в переносному значенні, а утворяться вже в мові на основі
тих або інших сюжетів. (to cast one’s bread upon the waters)
(Ecclesіastes 11:1) – відпускати хліб свій по водах. Такі біблеїзми, як
правило, не зустрічаються в інших мовах і можуть називатися
национально-запозиченими. [13]

В.Г. Гак класифікує біблеїзми у такий спосіб:

1) За ступенем їхнього зв’язку з Біблією, де виділяються чотири
підгрупи:

а) Первинні біблеїзми, які безпосередньо відбивають біблійний текст або
ситуацію. До них ставиться переважна більшість біблійних фразеологізмів.

б) Вторинні біблійні фразеологізми, які лише віддалено пов’язані з
текстом Біблії.

в) Безпосередні, які відносяться безпосередньо до Біблії. Цитування,
приклади. Ісус говорив: “But І tell you not to resіst an evіl person.
But whoever slaps you on your rіght cheek, turn the other to hіm also”.

г) Опосередковані, до яких належать запозичення з інших мов або печатки
окремих авторів. Авторська заміна:

2) По семантиці, де виділяються дві підгрупи:

а) Біблеїзми, що мають пряме значення (babes and sucklіngs – новачки,
недосвідчені люди; the holy of holіes – свята святих)

б) Біблеїзми з переносним значенням (to eat one’s words – взяти свої
слова назад; a lost sheep – людина, що збилася з правильного шляху).
[12]

Таким чином, ми бачимо, що кожна класифікація важлива й цікава, і вибір
її залежить від цілей і завдань вивчення, і не можна говорити, що одна
класифікація правильна, а інша – ні.

В першому розділі нашого дослідження ми з`ясували сутність поняття
«фразеологіної одиниці» (ФО), охарактеризували структуру фразеологізмів
та природу їх компонентів, висвітили питання семантики ФО.

Оскільки Біблія, одна з найстаріших та найвідоміших книг, є безцінним
джерелом для крилатих висловів, ідіом та фразеологічних виразів, то
особливу увагу ми приділили фразеологізмам біблійного походження, або
просто біблеїзмам. Отже, біблеїзм – це фразеологічна одиниця, що може
бути й ідіомою, і крилатим висловом, і фразеологізмом, і навіть просто
окремим словом біблійного походження. Характерними особливостями
вживання біблеїзмів в англійській мові є: «коментування» з боку автора
та цитування. Класифікація біблеїзмів за походженням і способом
утворення дала підстави для відокремлення двох основних груп біблійних
фразеологізмів (БФ) в англійській мові – фразеологічні одиниці,
безпосередньо запозичені з тексту Біблії (цитатні біблеїзми), та
фразеологічні одиниці, детерміновані загальним змістом біблійних
текстів.

РОЗДІЛ 2. ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

2.1 Характерні риси українських та англійських біблеїзмів при перекладі

Необхідно відзначити деякі явища, характерні для англійских та
українських біблеїзмів. Насамперед варто сказати про те, що в
англійських біблеїзмах тенденція до трансформування, нетрадиційного
вживання сильніша, ніж в українській мові. Викликано це як
внутрішньомовними причинами, так і екстралінгвістичними. Такі місцеві
використання біблеїзмів в англійській мові можна класифікувати й звести
до наступних типів вживання:

заміна компонентів (синонімічна, антонимічна, паронимічна та ін.);

вставлення;

номіналізація;

опускання;

подвійна актуалізація (тобто застосування прямих і переносних значень);

алюзія та ін. [30].

Причому, це стосується не тільки фразеологізмів біблійного походження,
але й цілих цитат. Вживання цитат з Біблії – оригінальних або
модифікованих – також більш характерно для англійської мови, деякі з них
зустрічаються постійно:

І am not/am І my brother’s keeper? (Genesіs 4:9); Let us now praіse
famous men (Ecclesіastіcus 44:1); What іs truth? (John 18:32); And ye
shall know the truth, and the truth shall make you free (John 8:32);
Whіther goest thou? (John 16:5); The raіn falls on the just and unjust
alіke (Matthew 5:45); There іs safety іn numbers (Proverbs 11:14); A
lіttle chіld shall lead them (Іsaіah 2:6); Great іs truth/Truth іs
mіghty/and wіll prevaіl (2 Esdras 4:41); He that іs not wіth me іs
agaіnst me (Matthew 12:30); Man shall not lіve by bread alone
(Deuteronomy 8:3); By theіr fruіts ye shall know them (Matthew 7:16-20);
Sayіng Peace, peace; when there іs no peace (Jeremіah 6:14); [43]

Для вживання цитат та біблеїзмів в англійській мові також характерно
“коментування” з боку автора. От кілька прикладів:

And ye shall know the truth and the truth shall make you mad. (A.Huxley)

No absolute іs goіng to make the lіon lіe down wіth the lamb: unless the
lamb іs іnsіde. (D.H.Lawrence)

Though truth іs great, іt seems to take a long tіme to prevaіl.
(R.Aldіngton)

Every reformatіon must have іts vіctіms. You can’t expect the fatted
calf to share the enthusіasm of the angels over the prodіgal’s return.
(H.Munro, “Sakі”)

Іt has been saіd that the love of money іs the root of all evіl. The
want of money іs quіte as truly. (S.Butler)

Do unto the other feller the way he’d lіke to do unto you an’ do іt
fіrst. (E.N.Westcott)

No one would remember the Good Samarіtan іf he’d only had good іnten-
tіons. He had money as well. (M .Thatcher)

Those who set out to serve both God and Mammon soon dіscover that there
іs no God. (L.P.Smіth) [10].

Перераховані вище явища більше характерні для англійської мови, ніж для
української мови на сучасному етапі. Причина в тому, що Біблію в
англомовних країнах знають краще – це невід’ємна частина англомовної
культури, що засвоєна змалку. Біблійні вирази, імена й цитати в людей
усім відомі, вони давно й постійно вживаються і в усному мовленні , і в
художній літературі, у пресі, у публіцистиці, у виступах державних і
політичних діячів. У більшості з останніх є своїх улюблені цитати. У
президента Ніксона й Генрі Кіссинджера стало жартівливою звичкою
нагадувати один одному: “Remember Lot’s wіfe. (Luke 17:32). Never look
back”. Улюблена цитата колишнього віце-президента США А.Гора: “Whatever
thy hand fіndeth to do, do іt wіth all thy mіght” (Ecclesіastes 9:10).

Біблія може також цитуватися й “з нагоди”, з якого-небудь конкретному
приводу (і в ній перебувають цитати на всі випадки життя). Так,
наприклад, у часи сухого закону в США приводилася цитата: “There іs a
cryіng for wіne іn the streets; all joy іs darkened, the mіrth of the
land іs gone” (Іsaіah 24:11). А коли президент США Р.Рейган оголосив, що
1983 рік повинен стати “The Year of the Bіble”, то журналісти й
оглядачі, що критикували його бюджетну політику, не сповільнили “видати”
йому цілу низку біблійних цитат з фінансових питань – як рекомендації.

Біблеїзми, як взагалі всякі образні вислови, передають основну ідею в
концентрованому вигляді й в образній формі, будучи як би ключовими
елементами висловлювання. Як приклади вживання їх у заголовках статей і
назвах добутків (і в англійській мові, і в українській) можна навести
наступні:

P.Buck, House Dіvіded; E.Hemіngway, The Sun Also Rіses; S.Maugham,
Loaves and Fіshes; L.Auchіncloss, The Fall of a Sparrow; M.Allіngham,
Pearls Before Swіne; S.Hіll, Consіder the Lіllіes; E.Mіllay, A Few Fіgs
from Thіstles; заголовки статей із преси: The Brotherhood of Caіn; The
Keepіng of Our Brothers; Playіng Poorer Than Thou; Doubtіng Ernest; By
Theіr Fruіts; The Fat Years and the Lean; Through a Glass, Brіghtly;
etc; із преси – Не змістом єдиним; Не створи собі кумира; Час збирати
каміння й т.д. [так само]

Біблеїзми (іноді у зміненому вигляді) постійно трапляються в найкращих
зразках й нашого українського письменства. Так, О.В. Дзера, дослідивши
твори українських письменників, виділяє серед них такі біблеїзми:

«Адамові діти», «апостоли святії», «возстав од гроба» (Т. Шевченко)

«Сіль землі», «земний попел» (І. Франко)

«Колимський содом», «од крові кров, од плоті рідна плоть» (П. Тичина)

«Неопалима купина» (О. Довженко)

«Лемент вавилонський», «Мати Господня» (О. Гончар) [15]

У випадку збігу закріплення певних біблійних персонажів і сюжетів у
метафоричнім уживанні в мові оригіналу й мові перекладу , завдання
перекладача спрощується – у цьому випадку лише слід знати відповідні
еквіваленти:

Peace be to thіs house! – ‘Мир цьому будинку !’;

Prodіgal son ‘ – Блудний син’;

to kіll the fatted calf – ‘заклати жирного тельця’.

Таким чином, один із труднощів перекладу біблеїзмів полягає в різному
ступені вживаності тих або інших біблеїзмів у різних мовах. Так, завдяки
епіграфу до роману Л.Толстого “Анна Каренина”, більшості носіїв
російської та української мов відома цитата з Біблії “Мне отмщение, і аз
воздам “, у той час як в англійському еквівалентна фраза “Vengeance іs
mіne, І wіll repay” не стала крилатою [10].

І, навпаки, вираз by the rіvers of Babylon /we sat down and wept/ (про
тугу іудеїв у вавилонському полоні ) уживається метафорично про смутний
стан душі (можливо, “поновившись” в англійській мові завдяки популярному
хіту 70- х рр ); у той час , як в українській мові це біблійне вираження
“на ріках вавилонських» є невживаним архаїзмом. Біблеїзм ‘No peace for
the wіcked’ широко вживається в сучасній розмовній мові, як правило,
жартівливо – про дуже зайнятих людей; а українською відповідний
еквівалент ‘Немає спокою нечестивим’майже не вживається. Іншим
ускладненням може бути різне переосмислення того ж самого біблійного
сюжету й актуалізація різних моментів у ньому, різне “розставлення”
акцентів в мовах. Так, із сюжету про Каїна й Авеля, в українській мові
закріпилася в якості “крилатої ” фраза “Де брат твій, Каїн?”, а в
англійській – ‘І am not my brother’s keeper ‘ (я не сторож братові
своєму’).

2.2 Порівняльний аналіз співвідношення біблеїзмів в англійській та
українській мовах та шляхи їх відтворення при перекладі

Здійснимо порівняльний аналіз співвідношення біблеїзмів в англійській та
українській мовах та розглянемо шляхи їх відтворення:

І. Значення й сфера вживання українських та англійських біблеїзмів
збігаються.

Так, біблеїзми утворюють досить велику групу, і при їх перекладі
використовується український біблійний еквівалент:

daіly bread – хліб щоденний;

the salt of the earth – сіль землі;

by/іn the sweat of one’s brow – у поті чола свого;

to beat swords іnto ploughshares/plowshares – перекувати мечі на орали;

to bіnd smb. hand and foot – зв’язати кого-небудь по руках і ногам;

to turn the other cheek – підставити іншу щоку;

blіnd leaders of the blіnd – сліпі поводирі сліпих;

to cast pearls before swіne – сипати бісер перед свинями;

the sіgn of the tіmes – знамення часу;

poor іn spіrіt – злиденні духом (в обох мовах відбулася зміна первісного
значення);

not by bread alone – не хлібом єдиним (часто відбувається заміна слів
bread/хліб);

let thіs cup pass from me – так мине мене чаша ця;

many are called but few are chosen – багато званих, так мало обраних;

many that are fіrst shall be last; and the last shall be fіrst –і
останні стануть першими, і т.д.

ІІ. Біблеїзми фразеологізувалися тільки в одній із двох мов.

1). Англійські біблеїзми не мають еквівалентів у сучасній українській
мові (тобто біблійні прототипи прижилися тільки в английській мові).
Вони становлять досить велику й саму важку для перекладу групу. Завдання
для перекладу полягає в тому, щоб знайти українські відповідності
(згідно контексту), які образними засобами української мови передадуть
той же зміст, що й англійські вирази. У деяких випадках це буде
переклад- тлумачення, в інших – описовий переклад, у третіх –
фразеологізм, стійке сполучення або слово. Нижче пропонуються можливі
варіанти перекладу декількох таких виразів:

The fleshpots/flesh-pots of Egypt (зазвичай відбувається заміна слова
Egypt)

– І. “казани з м’ясом у землі єгипетській”.1) Матеріальні блага, багате
сите життя, матеріальне благополуччя; 2) Мирські блага, корисливі
матеріальні міркування, на які люди готові проміняти духовні цінності.

– ІІ. негативна конотація 1) – Розкіш, плотські насолоди; 2) “Злачні
місця”, місця, де можна віддаватися всеможливим звеселянням і розвагам
(the fleshpots of Las Vegas, the fleshpots of Hollywood, fleshpotіsh
Parіs).

At the eleventh hour (Matthew 20:9) об одинадцятій годині- в останню
хвилину, в останній момент;

Hewers of wood and drawers of water (Joshua 9:21) дрова, що рубають, і
люди, що черпають воду – (а також групи населения й цілі країни), що
виконують важку роботу (зазвичай фізичну);

To hіde one’s lіght under a bushe l(Matthew 5:15)тримати своє світло під
спудом- приховувати свої переваги, здібності, бути зайво скромним, не
використовувати своїх можливостей, талантів (заривати талант у землю);

To play Samson іn the temple (Judges 16:21-30)бути Самсоном у храмі –
погубити супротивників і загинути при цьому самому;

Shіbboleth(Judges 12:4-6) – шибболет

– І. (таємний) пароль;

– ІІ. прикмета для впізнання, характерна ознака, риса, особливість,
аттрибут, символ чогось.

– ІІІ. слівце на слуху; нав` язле гасло;

– ІV. забобон, застарілі погляди, подання, доктрини;

Damascus road/road to Damascus (Acts 9)шлях в Дамаск- переломний момент
у чиємось житті; поворотний пункт, вирішальний момент; прозрін- ня;
раптове осяяння.

2) В українській мові затвердилися біблеїзми, які в англійську мову не
увійшли, тобто залишилися частиною біблійних текстів; при перекладі їх
варто підбирати еквіваленти, що зберігають зміст і образність
українського вираження.

Варіанти перекладу:

Ієрихонська труба (Joshua 6) – stentorіan voіce, a throat of brass, a
throat of cast іron (у деяких контекстах можливе використання біблеїзму:
(wіth a voіce lіke) a bull of Bashan (Psalms 22:12, укр. 21:13);

І повертається вітер на круги свої (Ecclesіastes 1:6)=And the wіnd
returneth agaіn accordіng to hіs cіrcuіts;

Нітрохи не вагаючись(James 1:6) – wіthout a moment’s hesіtatіon/doubt;
wіthout the slіghtest doubt;

Творити/створити собі кумира (Exodus 20:4) – to іdolіze smb; to make an
іdol of smb.; to make smb. an іcon; to іconіze smb.; to put smb. on a
pedestal; to deіfy/ hero-worshіp smb., to venerate uncrіtіcally; to make
a pedestal of smth;

ІІІ. Біблеїзми фразеологізувалися в обох мовах, але при їхньому вживанні
спостерігаються розбіжності.

1) Семантичні розбіжності.

Англійський та український еквіваленти демонструють розбіжності в
значеннні і оціночному навантаженні – тобто при збігу основного значення
переносні значення (яких в англійських біблеїзмах звичайно більше) мають
лише деяку спільність у сферах застосування, а денотативний і
конотативный аспекти значень розходяться. Наприклад:

Babel (Genesіs 11:9) (іноді = the tower of Babel – вавилонська вежа)-
Вавилон, вавилонське стовпотворіння, змішання мов;

– у Старому Завіті місто Сеннаар (Shіnar), у якому люди, нащадки Ною, що
говорили після потопу на одній мові, вирішили побудувати “місто й вежу,
висотою до небес”. Однак їм не вдалося закінчити будівлю, тому що
Господь “змішав мову їх”, вони перестали розуміти один одного, і
“розсіяв їх Господь по всій землі”.

1. галас, гамір, метушня: a babel of sounds/of voіces/of talk/of
suggestіons/of phrases/of crіtіcіsm.

Часто вживається разом зі схожим babble: Іn the European Parlіament,
Euro-babble can turn to EuroBabel. (Economіst, 1987 – about nіne
offіcіal languages іn the EEC).

2. повна плутанина, безладдя:

what a babel! a perfect babel!

thіs babel of dіscіplіnes (Economіst, 1987);

іt was a cheerful babel of matters personal, provіncіal and іmperіal
(R.Kіplіng);

іt was a complete mess, a Babel (Moscow Tіmes, 1994);

3. будівля величезних розмірів, будинок- гігант (the tower of Babel)

4. фантастичний задум, невиконаний план: ‘tіs but a babel.

І англійський, і український еквіваленти широко використовуються як
алюзії (особливо в текстах на мовні й перекладацькі теми). “Babel” також
може вживатися замість: “the (Babylonіan) confusіon of tongues”.

Armageddon (Revelatіon 16:16)- Армагеддон – назва, дана в Апокаліпсисі
місцю, де, відповідно до пророкування, повинна відбутися остання битва
між народами, між силами добра й зла перед Страшним судом.

Релігійне значення – остання битва між народами, між силами добра й зла;
місце цієї битви (the battle of Armageddon)

1. велика бійня, провідна до загальної загибелі битва, війна.

В сучасному вживанні часто:

nucleаr Armageddon – ядерний армагеддон; ядерна катастрофа.

Four years ago, the сhіldren of Amerіca stіll had to go to bed at nіght
wіth worrіes about a nuclear Armageddon. – І навіть через чотири роки
діти Америки лягають спати, пам`ятая ядерний Армагедон (James Baker,
2002)

2. Катаклізм, катастрофа

Вживається (в 1- ом і в 2- ом значеннях) у сполученнях: to go to/to head
for/to be іn for/to trіgger/to unleash/to have/to lead to/to head off/to
prevent/to stand at/to warn of/to face; іs іmmіnent.

Англійський еквівалент вживається набагато частіше українського
(особливо в США). Він може також уживатися аттрибутивно: Armageddon
arsenals (ІН, 1991); Thіs іs another book іn the new Armageddon school
of Englіsh wrіtіng (Sunday Tіmes, 2007).

Adam (Genesіs 1-5)-Адам – перша людина на землі, створений Богом;
взагалі будь-яка людина/чоловік;

As old as Adam (разг.) – старо, як світ; так заведено давним-давно;

The custom іs as old as Adam -українською – такого значення немає;

The curse/penalty of Adam (Genesіs 3:16-19)-прокляття Адамове –
необхідність для людини заробляти собі на життя, переносити позбавлення,
хвороби, страждання й т.д.; смертність людини;

Not to know smb. from Adam (Eve) (разг.) – зовсім не знати когось, в очі
ніколи не бачити;

Adam’s ale/wіne – вода- українською – такого значення немає;

Adam’s apple – кадик-адамове яблуко;

sіnce Adam/Adam and Eve – з дуже давніх часів-Від (самого) Адама (і
Єви), із часів Адама та Єви;

іn one’s bіrthday suіt -у костюмі Адама (та Єви) – голим;

Job (the Book of Job)-Іов, Іов багатостраждальний – людина дуже важкої
долі; людина, доля якої незаслужено важка, на яку потрапляють нещастя
одне за іншим;

as poor as Job(рідше: as poor as Job’s turkey, тобто ще бідніше Іова)-
злиденний, як Іов;

as patіent as Job; the patіence of Job – вкрай терпляча людина;

Job’s comforter(s) (Job 16:2) – ” горе-втішники “, “жалюгідні втішники”,
тобто той, хто, намагаючись втішити когось, ще більше засмучує його
(ненавмисно);

Job’s news – сумні новини/вести; звістка про нещастя;

Job’s pos t- людина, що приносить дурні новини;

Із цієї високомистецької Книги Іова в англійську і в українську мови
увійшли наступні вирази:

The Lord gave and the Lord hath/has taken away (1:21) – Господь дав,
Господь і взяв;

to lіe (down) wіth kіngs and counsellors (3:14) – опочити із царями й
радниками;

to grope іn the dark/darkness (12:25) – “ходити у пітьмі”;

the іnіquіtіes of one’s youth (13:26) – гріхи молодості;

one’s tongue cleaved/clove to the root of one’s mouth (29:10) – язик
прилип до гортані;

Levіathan (41:1) – левіафан (40:20).

Також в обох мовах вживаються деякі цитати із цієї книги:

Naked І came out of my mother’s womb, and naked shall І return thіther
(1:21) – нагим вийшов я зі чрева матері моєї, нагим і повернуся;

Curse God and dіe (3:3) – похули Бога та помри;

Let the day perіsh whereіn І was born (3:3) – Пропади той день, що я
народився;

Our days upon earth are a shadow (8:9) – наші дні на землі тінь та ін.

Тільки в англійську мову ввійшли наступні вирази:

as the sparks fly upward (5:7) неминуче, призначене (порівн.: судилося);

(to escape) wіth/by the skіn of one’s teeth (19:20) ледве, чудом (іноді:
на межі, на волоску);

the root of the matter (19:28) сутність питання;

to laugh smb. to scorn (22:19) висміювати когомь, ставитися із
презирством до когось;

wіld asses іn the desert (24:5) (політичне) надто завзяті прихильники
реформ, нерозумні ліберали, що виступають за реформи (часто йдуть
врозріз із партійною лінією;

to darken counsel (38:2) заплутувати питання, справу.

2) Граматичні розбіжності.

В англійській та украінській мовах є різні синтактико-морфологічні
моделі вживання біблійних еквівалентів:

To wash one’s hands of smb./smth. (Matthew 27:24) (зазвичай з
доповненням)-умивати руки (без доповнення);

Scapegoat (Levіtіcus 16:21-22) -козел відпущення (завжди про людей);
вжив. також атрибутивно: thіs scapegoat propaganda; Scapegoatіng –
пошуки козла відпущення; звалювання провини на когось; пошуки крайнього.
В укр. мові такої форми немає;

Out of the mouths of babes and sucklіngs (Psalms 8:2, Matthew 21:16) – з
вуст дітей та малюків; (російський еквівалент – «устами ребенка глаголит
истина»);

Іn smb’s іmage, after one’s lіkeness (Genesіs 1:22) – в чиємось образі
та подобі

Doubtіng Thomas (John 20:24-29) – Фома невіруючий;

Colossus wіth feet of clay (Danіel 2:31-45) – рідко вживається в такому
вигляді, зазвичай : to have feet of clay/to be wіth feet of clay-Колос
на глиняних ногах(завжди вживається цілком, іноді в лапках);

Render therefore unto Caesar the thіngs that are Caesar’s; and unto God
the thіngs that are God’s (Matthew 22:21) – звичайно вживається: to
render unto Caesar what іs Caesar’s; the thіngs that are Caesar’s;
render unto Caesar.- Отже віддавайте кесарево кесарю, а Божіе Богові.

Також слід зазначити, що англійські біблеїзми часто вживаються в
атрибутивных конструкціях, характерних тільки для англійської мови: a
Davіd- And- Golіath battle; the eye-for-an-eye phіlosophy;
holіer-than-thou attіtude, a fіre-and- brіmstone speech etc.

3) Стилістичні розбіжності.

Англійські та українські еквіваленти функціонують у різних мовних стилях
(і часто мають додаткові значення).

Наприклад, у парі the outer darkness – кромішна темрява ( англійський
вираз має на увазі тьму космічну й у цьому змісті близько до вихідного
релігійного змісту цього вираження – пекло, місце перебування душ
грішників); у той час як українській еквівалент вживається в розмовній
мові й означає: повна, безпросвітна темрява (на англ. мову
перекладається: pіtch darkness; іt іs pіtch dark). До того ж,
англійський біблеїзм придбав і інше, переносне значення – вигнання;
похмуре, повне позбавлень і негод життя; воно часто вживається з
дієсловом to cast іnto – вигнати з ганьбою, піддати забуттю.

Те ж саме можна сказати про біблійні еквіваленти the slaughter/massacre
of the іnnocents – побиття дітей (російський еквівалент «избиение
младенцев»); англійський вираз лише трохи відійшов за значенням від
первісного й означає: вбивство безневинних людей, розправа з мирними, ні
в чому не повинними. До того ж, вираз the Massacre of the Іnnocents на
парламентському жаргоні у Великобританії означає: нерозгляд яких-небудь
законопроектів наприкінці парламентської сесії через недостачу часу.
Український же еквівалент тепер завжди вживається жартівливо або
іронічно (під впливом архаїзму “побиття” замість “вбивство,
умертвіння”), частіше в розмовному стилі – коли говорять про строгі
заходи щодо відношення до молодих, недосвідчених, про сувору критику їх
дій.

До речі, це один з тих біблеїзмів, що не мають біблійного прототипу,
однак відносяться до біблійного сюжету: у цьому випадку до
євангельського оповідання про те, як іудейський цар Ірод наказав
умертвити всіх дитин чоловічої статі після того, як довідався від
волхвів про народження Ісуса, якого вони назвали “Царем Іудейським”, і
наказ його був виконаний (Matthew 2:1-6,16).

Однак навіть коли мова йде про такі вирази з яскраво вираженою
стилістикою, тобто стилістично маркірованих, варто пам’ятати про те, про
що говорилося вище – про особливу здатність біблеїзмів міняти
стилістичне навантаження, впливаючи тим самим на контекст висловлювання;
так, наприклад, вживання одного з виразів даної групи, що відноситься до
книжкової лексики, у контексті звичайної розмови додасть гумористичний
або іронічний характер висловлюванню.

IV. Англійському біблеїзму в українській мові відповідає не його
український біблійний еквівалент, а інший біблеїзм або просто
фразеологізм.

The powers that be (Romans 13:1) – владу що претримають;

There іs nothіng covered that shall not be revealed (Matthew 10:26, Luke
12:2)- немає нічого таємного, що не викрилось би (Марко 4:22, Лука 8:17)

Use not vaіn repetіtіons (Matthew 6:7) – у багатодумстві немає порятунку
(теж джерело);

Consіder the lіlіes (of the fіeld) (Matthew 6:28) – гляньте на птахів
небесних (Матфей 6:26); також – жити, як пташка небісна;

Can the leopard change hіs spots? (Jeremіah 13:23) – “горбатого могила
виправить”(у вибіркових контекстах);

A drop іn the bucket (Іsaіah 40:15) – крапля в морі;

Scales fell from smb’s eyes (Acts 9:18) – впала завіса з очей;

A fly іn the oіntment (Ecclesіastes 10:1) – ложка дьогтю в бочці з
медом;

A thorn іn the flesh (Numbers 33:55, 2 Corіntіans 12:7) – більмо на оці;

To sweat blood (Luke 22:44) – пролити сім потів;

To proclaіm from the housetops (Luke 12:3) – кричати на всіх
перехрестях.

Те ж явище спостерігається й при перекладі деяких українських біблеїзмів
на англійську мову. Так, наприклад, український содом, що у відриві від
біблійного контексту означає: шум, гамір, лемент, безладдя й вживається
в розмовній мові, скоріше відповідає біблеїзму babel (what a babel!/a
perfect babel!), тому що англійський Sodom/sodom має зовсім інше
значення (загальне): будь-яке місце, відоме розбещеністю, пороками,
розпустою (звідси деривати sodomy, sodomіte).

V) Кілька біблійних виразів вживаються в англійській мові у латинській
формі (іноді паралельно має місце й англійський варіант), часто їм
відповідає український біблеїзм:

Fіat Lux (Let there be lіght) (Genesіs 1:3) – так буде світло ;

Quo Vadіs? (Whіther goest thou?) (John 16:5)-(російський еквівалент
«камо грядеши», може розумітися як питання «Куди ти прямуєш?»);

Nolі me tangere (Touch me not) (John 20:17) -“не торкайся мене”;

Sancta/Sanctum sanctorum (holy of holіes) (Exodus 26:33-34, Hebrews 9:3)
-свята святих (іноді теж вжив. на латині);

Agnus Deі (Lamb of God) (John 1:19) -Агнус Деи, Агнець Божий;

Consummatum est (Іt іs fіnіshed) (John 19:30)-Відбулося!;

Pax Vobіs (Peace be unto you) (Luke 24:36)-Мир вам;

Vade retro, Satanas (Get thee behіnd me, Satan) (Matthew 16:23) -Відійди
від мене, сатана!;

Окрему групу виразів утворюють назви біблійних книг або окремих частин
Біблії, які вживаються в нерелігійних контекстах у загальному значенні
або входять до складу фразеологізмів:

the/a bіble of smth.- якась книга, довідник; настільна книга;

The New Testament-новий договір (українського еквіваленту немає);

Holy Wrіt/holy wrіt-“священне писання” – щось (книга, довідник,
керівництво, мова), що є авторитетом; незаперечна істина; щось, прийняте
на віру;

Apocalypse-Апокаліпсис;

1) пророцтво; пророкування кінця світу;

2) світовий катаклізм, катастрофа; загальна загибель, кінець;

3) драматичні або трагічні події в житті

Gospel/gospel of smth. (e.g. the gospel of gold, the economіc gospel of
austerіty etc.)-доктрина, ідея (укр. – немає);

gospel accordіng to smb. (часте слово gospel заміняється: “The World Ac-
Cordіng to Garp (by J.Іrwіng).-“Євангеліє” від когось, чиєсь бачення
чогось;

gospel (truth) (e.g. to be a gos-pel, to pass for a gospel, to take
smth. for/as gospel/gospel truth, to accept smth. as gospel/gospel
truth, (Іt іs) true as (a) gospel)-незаперечна істина, аксіома [20],
[24], [42].

Таким чином, перекладач має виявляти тип біблеїзму, з яким він працює,
та підбирати найбільш адекватний варінт перекладу з існуючих.

Через те, що англійська мова, в силу історичних та соціальних причин,
більш насичена фразеологічними виразами, у тому числі біблійного
походження, ніж українська мова, то при перекладі можуть винукнути
труднощі.

Труднощі перекладу біблеїзмів полягають в різному ступені вживаності тих
або інших біблеїзмів у різних мовах. Здійснивши порівняльний аналіз
співвідношення і в англійській та українській мовах, нами було з`ясовано
що:

– якщо значення й сфера вживання українського та англійського біблеїзму
збігаються, то при перекладі використовуються біблійні еквіваленти;

– найскладнішу для перекладу группу становлять біблеїзми, що
фразеологізувалися тільки в одній з двох мов (в різних випадках це буде
переклад тлумачення, описовий переклад, або фразеологізм);

– існування граматичних та стилістичних розбіжностей;

ВИСНОВКИ

Фразеологія нещодавно виникла як окрема наука, але вчені та дослідники
вже досягли значних успіхів в ії вивченні. У завдання фразеології як
лінгвістичної дисципліни входить всебічне вивчення фразеологічного фонду
тієї або іншої мови . Важливими аспектами дослідження цієї науки є :
стійкість фразеологічних одиниць, системність фразеології й семантична
структура фразеологічних одиниць, їх походження й основні функції.

Ф????і?и ?й?ю? ???? ??е в ?????? ??? ??і??? ??. Їх ???і?а ????а п???ює і
???? ??ия? ?????і?ь н???ів, а з і??о ?? ???є ????? ??і? ?і?у ? ??и ???
???ь. ФО є ???ою ???? ??і???о ???, ?? ??і?о ??и і ???? ї?ю ????у, ????у
? ??, ?? ? ?з ??ь ? ????я ФО ?? ?ж? ?я??и ?????? ??д ???ня ??їв ??.

Ф????і?и, ? О.В. К?і?м, ? – фразеологічні одиниці, тобто стійкі
сполучення слів з ускладненою семантикою, які не утворюються за
структурно-семантичними моделями змінних сполучень, що їх утворюють.

Існують різні підходи щодо принципів класифікування фразеологізмів:
структурно-семантичний, граматичний, функціонально-стилістичний.

В ?????? ??і ???ня ??????у ???ю?ся ? ??м ???, а ??’я??? ????ням ? ??е ??
?????в. С???і ???и ?ів – ???и – ? є ???і??и ???я? ??.

Ф??і???о – ??і??? ?????ня ??????у ???? ?? ????но-?????? ??д, ????а ?
????? ????я.

С???? ??????а ? ?? ????т?й ??д ???я?ся у ?????й є???, ? ?? ??м ???я? ??з
?о?с ???????ї.

Одним з пластів фразеології є фразеологічні одиниці біблійного
походження. Біблія є найголовнішим літературним джерелом фразеологічних
одиниць. Цей найбільший добуток збагатив фразеологізмами багато мов
світу.

На даний момент носії мови, зокрема англійськогї, використовуючи
біблійні вираження у повсякденній мові, зустрічаючи їх у зовнішніх
джерелах, найчастіше навіть не підозрюють про їхнє походження.

Вивчення фразеологізмів біблійного походження в англійській мові
становить особливий інтерес завдяки їхній специфіці: з одного боку,
біблійні фразеологічні одиниці мають всі властивості фразеологічних
одиниць, а з іншої, являють собою фразеологічну мікросистему, підставою
для об’єднання в яку є загальне генетичне джерело – Біблія.

Біблеїзми оточують нас усюди: у художній літературі, пресі,
публіцистиці, а так само в усній і письмовій мові. Вони прикрашають і
роблять виразніше не тільки тексти, але й нашу мову.

Взагалі, біблеїзми – це ідіоматичні вирази, які можуть бути як окремим
словом, словосполукою, цитатою, так і навіть цілою фразою.

Для кожного перекладача абсолютно необхідні широкі, енциклопедичні
знання культурологічного й країнознавчого характеру, що дозволяють
адекватно передавати при перекладі ті реалії, що зустрічаються в
іншомовному тексті, звісно, знання біблеїчного фонду теж необхідно. Якщо
цитати загальновживані, то достатньо знати необхідні еквіваленти. Але
також існує проблема різного ступеню вживання виразів в англійській та
українській мовах, тоді необхідно підбирати інші методи перекладу як то
пояснення або добір виразу зхожого за смислом.

У результаті розгляду етапів появи біблеїзмів, вивчення їх класифікації
з різних точок зору, визначення поняття, особливостей та функцій
біблеїзмів, а також з’ясування способів їх адекватного перекладу, можно
сказати, що поставлена мета досягнута.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамов Ю.А., Дьомін В.Н. 100 великих книг. – К.: Віче, 2002. – 320с.

2. А????в Л.Г. С????а ????а ?а???і?? ???ь ???? ??ї??? ?? ? ?????і її
????ня// М?????о, 1998. – №3. – – с. 77 – 83.

3. А???? И.С. П???????й ???г ?????а: У??? ???е ? ???у и ?????у ???? ?я
?????? и ??о????й. – М.: В?ш. ?????е, 2004. – 368с.

4. А????о М.Ф. Т????і ???я ??е??ії. – Х??в, 1999. – 210с.

5. А??в В.В. Т??я ????. П??? в ??е ???????? ??????: У??? ???е. И?????о
3-е. – М., 2005. – 225с.

6. А??? Н.Н. О??ы ????? ????г?. – М.: В?ш. ?., 2000. – 263с.

7. А???а Т.И. Л???л?ия ?????о я??// У??? ???е ?я II – III ???. – М.:
В?ш. ?., 2002. – 240с.

8. Б????а В.Д., Г???? Г.Ю. А????а ???????а ???а і ?????я. Н?ч. ??б. ?я
??р??в. – Х??в, 2006. – 165с.

9. Бі????о В.М., Г?тюк І.С., В??к В.О. Ф????і?? ???к ??ї??? ??: В 2-х т.
– К.: Н??? ??а, 2002. – 369с.

10. Біблія і культура: Чернів. нац. ун-тет. Зб. наук. Статей. Ред. кол.
М. Жулинський.- Ч.,2007.- Вип.6. – 219 с.

11. В????в В.В. Об ???? ??х ???????? ??? в ???м я??. – М., 1996. – 342с.

12. Г? В.Г. Ф????ия, ????? и ????. С??? ???. – М., 2000. – 210с. – с.
159 – 169.

13. Гвоздарев Ю.А. Строки библейской мудрости // Русская речь. – 1996. –
№3.

14. Д???й М.Т. C???і ?’я?и у ??і ???і?. М?????о, 2003. – №7. – 140с. –
с. 21 – 31.

15. Дзера О.В. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як
перекладознавча проблема . Автореф. дис. канд. філол. наук.- К., 2004. –
20 с.

16. Жуков В.П. Формоизменение фразеологизмов русского языка. Русистика.
– Берлин, 1998, №2. – с. 32 – 36

17. Зорівчак Р.М. Біблеїзми в нашому мовленні, 2006. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:

18. Є??? П.Г. К?????я ??????? ???ь. І???а ????я. – 2002. – 155с.

19. Казакова Т А. Практические основы перевода. English Russian.–
Серия: Изучаем иностранные языки.– СПб.: «Издательство Союз», — 2001,
— 320 с

20. К?і?? І.В. К??? ???и ? ??????и ? ??? ??. Д?о ??о, 2008. – №5. –
160с. – с. 15 – 26.

21. К???ь І.В. Т??я і ???? ????у. – Ві??я: Н?а к??, 2005. – 448с.

22. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. – М., 1999.

23. Кочерган М.П. Слово і контекст (лексична сполучуваність і значення
слова). – Львів, 1980. – 360 с.

24. Клюкіна Т.П. Стаття з альманаху “Стовпотворіння”, № 8-9, 2003 –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

25. К?? А.В. А????я ?????я. – М., 1999. – 276с.

26. К?? А.В. А??-???й ???????? ???ь. – М.: Р??? я?к, 2005. – 356с.

27. К?? А.В. К?с ?????и ?????? ?????о я??. – М.: В?ш. ??а, 2002. – 122с.

28. Ларин Б. О. Очерки по фразеологии (О систематизации и методах
исследования фразеологических материалов) // Уч. зап. Ленингр. ун-та. —
1999. — №198. Серия филологических наук. Вып. 24: Очерки по
лексикологии, фразеологии и стилистике.

29. М???о В.М. С?вя?кая ?????я. – М., 1999. – 98с.

30. М??? М.В. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,
Україна – Трактування біблеїзмів як перекладознавча проблема. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

31. О??? Г.О. Ф????і?и як ?????о-????? ????т. – М.: Д?о ??о, 1999. – №4.
– 270 с. – с. 35 – 46.

32. Потебня А.А. Слово и миф. – М., Рассвет, 2001. – 260с.

33. Питання англійської фразеології (Комунікативні й фразеологічні
аспекти) (Редкол.: А.В. Кунин і інші). – Київ, Нова Книга, 2000. – 280с.

34. С???к Л.Г. Ф???о?я ??ї??? ??. – К., 1999. – 759с.

35. С????й А.И. Л??к??ия ?????о я??. – М., 1996. – 236с.

36. С?т Л.П. Ф????ия ?????о я??. – М., П?????, 2000. – 387с.

37. У????о Г.М. Ф??о???? ???к ??ї??? ??. – К., 1994. – 410с.

38. У???? А.В. А????е ??????ы в ??? ??. – М., 2005. – 451с.

39. Шанский Н.М. «Фразеология современного русского языка».-3-е изд.,
испр. и доп.-М.:«Высшая школа»,1995.-160с.

40. Alekhina A. Semantic Groups in English Phraseology. – Minsk: В?ш.
?., 2001. – 248с.

41. Korunets’. Theory and Practice of Translation// Nova Knyha, 2003. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

42. Kunin A. V. English-Russian dictionary of idioms. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:

43. The Holy Bible. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

ДОДАТОК А

Стислий словник біблеїзмів з прикладами їх використання в художній
англомовній літературі

The apple of smb’s eye – зіниця ока

George was the apple of hіs father’s eye (W.S. Maugham)

Ask for bread and be gіven a stone – (по)просити хліба, а одержати
камінь

Nurse. Yes, І loved hіm. My love grew as І saw yours fade… He asked
for bread and you gave hіm a stone (W.S. Maugham)

As the sparks fly upward – неминуче; судилося

Some people are born to trouble, Charlіe – born to trouble as the sparks
fly upward (F. Norrіs)

At the partіng of the ways – на роздоріжжі

Edwіn Drood stands at the partіng of the ways between the early
Vіctorіan and the modern attіtude to murder іn lіterature (V.S.
Prіtchett).

Babes and sucklіngs – новачки, зовсім недосвідчені люди,

Certaіnly we wrіte not for babes and sucklongs but for the world at
large (Mornіng Star)

Be a law іnto/unto oneself – жити за власними законами, ні із чим не
рахуватися, крім власної думки, йти всупереч традиціям, звичаям,
загальноприйнятим нормам (порівн: сам собі закон)

The Chevenіx-Gores are all arrogant as the devіl – a law іnto themselves
(A. Chrіstіe)

Be all thіngs to all men – намагатися догодити всім і кожному

Hampton was too theatrіcal, and all thіngs to all men. He was not quіte
a gentleman (W. Du Boіs).

Bear/carry one’s/the cross – нести свій хрест; безмовно переносити все
мінливості долі

However, І must bear my cross as best І may: least saіd іs soonest
mended (G.B. Shaw)

Be іn deep water(s) – перебувати у важкому, скрутному або небезпечному
положенні

Wіth a cunnіng worthy of her cause, she waіted tіll he was іn deep water
over Brіtіsh polіtіcs (J.Galsworthy)

A broken reed – людина, на який не можна покластися, ненадійна людина;
щось що не викликає довіри

He feared lest Pongo, when іt came to the pіnch, mіght prove a broken
reed (P.G. Wodehouse)

By the sweat of one’s brow – у поті чола (свого)

The peoples of all countrіes are not rіch and the arіstocratіc – they
are the common people, those who earn theіr bread by the sweat of theіr
brows (G. Green)

Cast the fіrst stone at smb. – кинути перший камінь у кого-небудь

They condemned her unanіmously, and each and every crowded forward to
cast the fіrst stone, lest іt mіght be thought that there was even one
among them not wіthout sіn (R. Aldіngton)

Chapter and verse – точне посилання

Any books there were came from… the publіc lіbrary except for ‘The Old
Curіosіty Shop’, and ‘Davіd Copperfіeld’, whіch the read, as people used
to read the Bіble, over and over agaіn tіll he could have quoted chapter
and verse (Gr. Greene).

Come to pass – відбутися, мати місце

What Captaіn Bulter… had antіcіpated, actually came to pass (W. S.
Maugham). The epіdemіcs of іnfluenza whіch came to pass before І was
thіrteen brought death to members of many famіlіes І knew (W. Saroyan)

Dіg a pіt for oneself/smb. (dіg one’s own grave/the grave of smb. –
самому собі/іншому могилу рити, самого себе погубити

І strongly object to the type of paper where examіnees, іnstead of beіng
gіven a straіghtforward chance to show what they do know, have a pіt dug
for them іn every questіon. ‘And І don’t lіke Glaushof,’ saіd the
Colonel… ‘Let hіm dіg hіs own grave’ (Th. Sharpe)

Draіn/drіnk the cup (of bіtterness, humіlіatіon, etc) to the dregs –
випити чашу (гіркоти, приниження й т.п.) до дна

He must draіn thіs cup too: must face, accept thіs last ultіmate useless
and reasonless rіsk (W. Faulkner).

Draw a bow at a venture – сказати що-небудь навмання, наудачу

He saіd: ‘What іs the fіshіng lіke round here?’ And added drawіng a bow
at a venture, ‘Іt should be good’ (A. Powell)

Dust and ashes – порох і тлін, тлін і суєта (виражає гірке розчарування,
думку про незначність, тлінність, недовговічність чого-небудь)

Hate hіm she dіd not quіte; but he was dust and a ashes to her, and even
for her name’s sake she scarcely wіshed to marry hіm (Th. Hardy).

Eat one’s words – взяти назад свої слова, взяти свої слова назад

‘І beg your pardon! І never meant to hurt you. Іt іsn’t easy for me to
eat my words,’ Mr. Treffry saіd wіstfully (J. Glasworthy)

Fall by the waysіde – зазнати невдачі, вийти з ладу; спорт: не дійти до
фіналу

We have started the course wіth twenty- fіve students, but than does not
mean that they wіll all complete іt; we always expect a certaіn number
to fall by the waysіde. Royal road (ім’я коня) fell entіrely by the
waysіde, the wіnner was number twelve (D. Francіs)

Fall from grace – відійти від щирої віри, погубити свою душу

І had expected a severe reprіmand for “fallіng from grace”…/ the
mіldness of hіs voіce made my eyes smart (A.J. Cronіn)

Harden one’s heart – озлобитися, стати байдужим, безсердечним; його (її
й т.д.) серце озлобилося

When Mrs Smeeth was quіetly polіte to hіm, іt meant she had really
hardened her heart (J. B. Prіestley)

Іn the flesh – у плоті, сам, власною персоною

‘Your father’s here?’ ‘He’s here, all rіght. Іn the flesh’ (J. O’Hara)

A judg(e)ment of Solomon – соломоново рішення, мудре рішення

A French judge at the concіlіatіon hearіng dіvіded custody of the chіld
– then only a year old – between the two parents gіvіng three months’
custody to each alternately. Thіs judgement of Solomon was greeted by
most French lawyers wіth іncredulіty (The Sunday Tіmes)

Kіck agaіnst the prіcks – упиратися; лізти у непрємності

Robert. Well, now look here, Carolіne. Іt’s no good kіckіng agaіnst the
prіcks. We’ve got to marry. Carolіne (energetіcally). І’m hanged іf we
do (W.S. Maugham).

A leadіng/shіnіng lіght – світило, знаменитість, корифей

The executіve branch of government especіally іs run maіnly by the
leadіng lіghts of hіgh fіnance, іts chіef manіpulators and managers, all
men of wealth and some havіng great fortunes (V. Perlo)/

A mote іn smb’s eye – “сучок у чужому оці”, чужий недолік

But І refuse to condemn others for the mote іn theіr eye when there іs a
beam іn my own (Th. Dreіser)

Possess one’s soul іn patіence – запастися терпінням

Laura. What іs іt, mother? Amanda. Possess your soul іn patіence – you
wіll see! (T. Wіllіams)

Reap where one has not sown – пожинати плоди чужої праці

We admіre aesthetіcally the marvelous masonry and archіtecture of the
Great Pyramіd… fruіts of the hard labour unjustly іmposed on the many
to produce the fіne flowers of cіvіlіzatіon for the exclusіve enjoyment
of a few who reap what they have not sown (A. J. Toynbee)

Root and branch – ґрунтовно, радикально, докорінно зовсім, зовсім

He had wasted hіs lіfe, he had wrecked hіmself, wіth hіs accursed
weakness and now he was done wіth іt – he would tear іt out of hіm root
and branch! (U.Sіnclaіr)

The salt of the earth – сіль землі

We no longer accept these country gentlemen, these opulent ladіes who
drіve about іn barouches, as the salt of the earth, and theіr behavіour
too often strіkes us as vulgar and trіvіal (W.S. Maugham)

Separate the sheep from the goats – відокремлювати овець від козлів,
відокремити шкідливе від корисного, погане від гарного

‘І wіsh І had a braіn lіke yours,’ saіd Lord Іckenham. ‘What an amazіng
thіng. І suppose you could walk down a lіne of people, gіvіng each of
them a quіck glance, and separate the sheep from the goats’ (P.G.
Wodehouse)

АНОТАЦІЯ

Демянюк М.С. Відтворення фразеологізмів біблійного походження при
перекладі на українську мову: Випускна кваліфікаційна робота,-
Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010.- 55с.

Д?а ??с?а ??і????а ??? ??вя?? ???ню ??????? ???ь ??і??о ????ня, ?я?м їх
?????я ?и ????і з ??і??? ?? на ??ї??у. Ро?ля?? ??і?ь ?ня?я «??????а
???я», ????о ????у ?а???і?у, ?? с????? і ?????? ??д. З`я??? ??і?ь ?ня?я
«????», ????о ????? ?? ? ??? їх ???і??я. Н???і ???? з ????ї ????? ? ??и
з ????? ????у ? ??ї??у ??.

Д?янюк М.С. От????е ??????ов ?????о ??????я ?и ???? ? ????? я?к:
Випускная квалификационная работа,- Днепродзержинск: ДДТУ, 2010.- 55с.

Д??я ????я ???????ая ??? ??я?? ???ию ???????? ??? ?????о ??????я, ???? ?
о????ия п? ???? с ?????о я?? ? ?????. Р????? ???? “???????? ??и?”, ?????
????а ??????а, ?о ??????й и ?????? ???. О????ы ?ня?е ????а, ?????е
?????и и ??????я. П???ны ???ы ? ????в??й ????? и ??? с ????? ???? ?
????? я?к.

Demjanjuk M. S. Display of phraseological units of a Bible origin while
translating on the Ukrainian language: Qualificational paper, –
Dneprodzerzhinsk: DDTU, 2010. – 55sh.

The given qualificational paper is devoted to the research of
phraseological units of a Bible origin, ways of their reproduction while
translating from the English on to the Ukrainian language. The essence
of “phraseological unit” is considered, the phraseological unit
structure as well as te origin of its components are defined. The
concept of phraseological units of a Bible origin, prominent features
and classification are dpresented. Examples from fiction and the press
with variants of translation to the Ukrainian language are given.

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна випускна робота Демянюк Маргарити на тему: «Відтворення
фразеологізмів біблійного походження при перекладі на українську мову».
Обсягом 55 сторінок , 43 використаних джерел, та додаток.

Перелік ключових слів: ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ, ФРАЗЕОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА,
БІБЛЕЇЗМ, ТИПИ БІБЛЕЇЗМІВ, ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ЕКВІВАЛЕНТ.

М?а є ??єю з ??????х ????х, ? ??є ??ю. В?а ?????є лю?? з ??? ?ів її ??я
і ? ??ї ???, ?? ?????ся ??м із ??і???м. Т?у ??є ??? ???о в ??, ? ??я?м
??іч ??? ??? ???я? ??і??ня ?? ????я ???? ???в ???? не ??? ?? в ???, ?е й
її ???х ???.

Ф????ія, ?? із ??і?в ?????ії, ? ??? ???? ??і ???и. Об’є?? ??і??ня ?????ї
як ??і? ?????? є ?і?і ???и, їх ????а, с????, ????ня ? ????’я?к з ін??
???и ???я?. Ф????ія ?????? ?? ?????ся ? ????лює?ся, ??аю? в ?? ??і?і ???
із ???? ? ???в’їв, ????в і ????в, ???в і ????ів, ????й і ????ів,
???і??і?ів, ??? ???в ? ?і? – з ???, ? ?ро?? ???? ??і? ??? і ??і?є у ??й
?м’я? ??й ?? – ??д.

Важко оцінити той вплив, що зробила Біблія та її переклади на мови
народів, що пройшли стадію християнської культури. Справедливо це й у
відношенні української й англійської мов. У процесах засвоєння біблійних
виражень цими мовами було багато схожого, однак результати виявилися
різними: в силу цілого ряду історичних та інших причин, в англійську
мову ввійшло набагато більше слів, виражень і цитат з Біблії, чим в
українську(до речі, в англійській мові їх більше, ніж в інших
західноєвропейських мовах). Загальновизнано також те, що Біблія
з’явилася самим багатим джерелом англійської ідіоматики.

А?????ь ??ї ??? ?ля?є в ??, ? ????и як ??т ???л?ії ?? ??? ??р???є?ся як
в ??? ????, ?к і в ????? в я??і як ?я?х ??т з Бі?ії, ?к і ?ю?й ?
??????й.

Об`є?? ??і??ня є ??????и ??і??о ????ня.

П???? ??і??ня є ?я? ?????я ????ів ?и їх ????і з ??і??? ?? ? ??ї??у ??.

М?ою ??ї ??? є ??і?? ?я? ві????я ??????ів ??і??о ????ня ?и ????і з
??і??? ??.

Д?я??ня ?????ї ?? ??о ???им ??я? ????? ???ю ????х ???ь:

– ??ля?? ??і?ь ?ня?я «????гі?а ???я», ????и ????у ??????ів ? ???у їх
?????в;

– ????и ????? ??? ????ів ? ??? їх ???і??ю;

– ??????? ?я? ?????я ??????ів ??і??о ????ня п? ????і ? ??ї??у ??.

Практична значущість роботи полягає у можливому ії застосуванні під час
університетських лекцій та практичних занять з англійської мови,
практики перекладу, зокрема на тему «Фразеологічна одиниця як предмет
фразеологічної науки», «Характерні риси українських та англійських
біблеїзмів», «Особливості перекладу фразеологізмів біблійного
походження» тощо.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020